Regeringens debattartikel i DN (uppdaterat 22/4 14.10)

Tyvärr hinner jag inte skriva något inlägg just nu om detta, men den analys som presenterades i inläggen om regeringsbeslut 5 och Ekots lördagsintervju gäller fortsatt. Knäckfrågan är hur en organisation som nu är bestämd till att minska i och med regeringsbeslut 5 resulterande i lägre beredskap och minskad operativ förmåga ska kunna hantera ytterligare 10 JAS 39, 1 ubåt och mer luftvärn? Ekvationen håller inte.

Hade regeringen menat allvar med att öka förmågan med hänsyn till utvecklingen i Ukraina skulle man ha strukit regeringsbeslut 5 samt tillfört medel för att omedelbart möjliggöra ökad övningsverksamhet. Det är det som ger förmåga här och nu. Inte 2024 som det som presenteras i regeringens deabttartikel.

Uppdatering 14.10: Regeringens underlag från presskonferensen. De materielsystem man pekar ut är överlag bra åtgärder för att höja förmågan. Jag tror dock inte att finansieringen kommer att täcka dessa ambitioner och därtill är det åtgärder som ligger långt bort i tiden. Flertalet är också sådan åtgärder som föranleder en annan och utökad insatsorganisation jämfört med dagens. Risken är därför hög för ett bromsa-gasaförfarande där Försvarsmakten nu får planera för att göra sig av med personal i och med RB 5 för att sedan få försöka rekrytera mer personal för att täcka behoven för de nya ambitionerna.


44 kommentarer:

Farbveckan -86 sa...
22 april 2014 kl. 13:26  

"Mer luftvärn"

Nja, så var det väl inte. Däremot tycks man nu vilja köpa in materiel till båda Lv-bataljonerna (något som inte var planerat tidigare undrar vän av ordning).

Magnus Redin sa...
22 april 2014 kl. 14:07  

Japp, att stryka regeringsbeslut fem och därtill ge en liten budgetförstärkning behövs akut, ger kostnadseffektiv förmåga och ger det politiska uttalandet tyngd. Att säga att man vill men inte göra när man kan är fjäderlätt även om fyra partiledare svär med handen på partiprogrammen.

Det som sedan saknas är budget för att fylla solidaritetsdeklarationen med innehåll och helst gå med i Nato samt samarbeta inom norden för bästa nytta per peng.

Med detta vore jag nöjd med det rent militära. Nästa parallella storsatsning borde vara klimatpolitik som öven gör oss oberoende av rysk olja och våra grannar mindre beroende av rysk gas. Likså finns det överlapp mellan civil krigsberedskap och beredskap för naturkatastrofer och övriga politiska katastrofer som hindrar handel.

Försvarsvänner och miljövänner borde kunna finna gemensamma mål och stödja varandra om man tar huvudena ur de ideologiska papperspåsarna.

Wiseman sa...
22 april 2014 kl. 14:18  

Farbveckan -86,

Utgick från följande i regeringens underlag:

"Föreslaget tillskott bedöms möjliggöra att luftvärnsförbandens tillgång till markbaserat luftvärn påskyndas och utökas."

Farbveckan -86 sa...
22 april 2014 kl. 14:40  

Jo, jag förstod det.

Personligen vidhåller jag att två Lv-bataljoner är på tok för lite.
Varför inte sätta upp två till med befintlig RBS-90 materiel och GSS/T?

Anonym sa...
22 april 2014 kl. 17:14  

Jag håller med kollegan Wiseman. Emedan satsningen av 28 mrd kr på 10 år, jämfört med uttryckt behov av 51 mrd (FM) eller 30-50 mrd (RiR), möjliggör intagande av IO med justerade uppgifter (inte IO14) så är satsningen otillräcklig om inte de grundläggande problemen i personalförsörjning och bemanning löses. Detta sker inte med pengar, då det enligt min mening handlar om systemfel, som förvärrats av ringa intresse för försvaret från regeringens håll.

Min "quick&dirty" analys om satsningen hittar Ni här: http://fmashiri.wordpress.com/2014/04/22/rejalt-tillskott-eller-det-svenska-forsvarets-kris-del-6/

Positivhalaren sa...
22 april 2014 kl. 18:11  

Tja - för vad kommer "satsningen" faktiskt att vara värd? Nuvarande regering lär få avträda i höst - o det är inte säkert att det är ett sämre alternativ för FM om så skulle ske. En redan underfinansierad verksamhet kommer att bli ytterligare underfinansierat med detta förslag. Betänk även alla de kanske, om och eventualiteter som användes i deras skriftliga utsaga i DN. Som jag ser det är det exakt detta ÖB försökt mota i grinden. Nej - då är det baske mig ärligare om dagens opposition gör neddragningar när de kommer till makten.
Tillsvidare får vi drömma om prinsen på den vita hästen...
Regeringen talar väl men låt oss nu odla vår trädgård.

Forsno sa...
22 april 2014 kl. 19:49  

Jag har svårt att se några nya ambitioner som skulle kräva en större personalram. Utspelet innebär i princip bara en vag utfästelse om att försöka genomföra den redan beslutade inriktningen.

Det ser väl visserligen ut som om IO 14 kanske kan intas trots allt, men det är inte en relevant dimensionering av FM längre - om det nu någonsin var det.

Det här är ett för Sveriges försvarsförmågas räkning irrelevant valspektakel.

Unknown sa...
22 april 2014 kl. 20:30  

5,5 miljarder låter kraftfullt. På tio år, till år 2024, motsvarar det väl någon procents ökning per år. Trots att alternativen är sämre på flera områden så kommer jag verka för att regeringen faller till hösten.

Unknown sa...
22 april 2014 kl. 20:56  

Det många missat är det som hände under helgen. Rysslands flygprovokation mot Japan. Där incidentberedskapen testades. Det viktiga med detta borde vara:
a/ Signal till USA, att vi är här också. En riktig utmaning mot dess allierade.
b/En signal till Peking, att vi stöttar er i konflikten med Japan.

För den som är historiskt bevandrad, så är detta en process som förr eller senare leder till krig. Om det bara var en konflikt med Ryssland om territorium eller ekonomi, så skulle det vara hanterbart. Men nu är det också en ideologisk konflikt mellan öst o väst. Putin har spelat på konservativa strängar i befolkningen och har fått stöd. Det är inte för inte som man ser väst med homosexuella och liberala värden som tecken på dekadens. Mönstret känns igen från Tyskland på 30-talet. Så vi är nog inne i en brytpunkt. Oavsett vilken regering vi har efter valet. Man får nog bereda sig på o rusta upp rejält över hala linjen.

Wiseman sa...
22 april 2014 kl. 21:13  

Forsno,

Organisationen som FM spenderat det senaste året att beräkna för att besvara regeringens anvisning om minskade lönekostnader innehåller betydligt mindre personal beräknad efter de neddragningar i verksamhet som föranleds av färre flygplan, fartyg etc som hittills varit verklighet i materielplanen. Det lär förefalla som vansinne för en åskådare men här räknas personal ner på enskild individ i syfte att spara in de pengar som anvisats.

Wiseman sa...
22 april 2014 kl. 21:15  

Thomas Berkland,

Ryssland har under de gångna åren gång efter gång triggat den japanska incidentberedskapen så det är inte något nytt för USA. Om ökningen i verksamhet från Ryssland gentemot Japan varit markant så är den från kinesisk sida än kraftigare. Den japanska incidentberedskapens starter har ökat med många hundra procent bara de senaste åren.

Forsno sa...
22 april 2014 kl. 21:23  

@Wiseman

Jag antar att det är lättare att för ett ögonblick glömma Org 18 om man inte jobbar i firman...

Gustav sa...
22 april 2014 kl. 22:56  

Varför får jag intrycket att Alliansen inte förstår allvaret i den säkerhetspolitiska situation vi har nu?

De fortsätter att spela ett politiskt spel där allt går ut på röstmaximering

De verkar inte förstå att vi kanske inte har demokratiska val om tio år om vi inte kan försvara rätten att hålla sådana

Anonym sa...
22 april 2014 kl. 23:32  

@ Gustav
"Varför får jag intrycket att Alliansen inte förstår allvaret i den säkerhetspolitiska situation vi har nu?"

Svar: Därför att Alliansen uppvisar en monumental inkompetens och okunskap i samtliga militära frågor!

Anonym sa...
23 april 2014 kl. 00:16  

Hmm.. Känns det ändå inte lite tryggt att vår regering kan se så långt in i framtiden att de kan skapa ett gripbart och flexibelt försvar, här och nu i en orolig tid?

Hur vet de att tiden någon gång efter 2025 kommer att vara orolig?
Speciellt som de är så förvånade över Puttes tilltag i Ukraina?

Jag ser utspelet som spel för galleriet och skådebröd åt folket.
Det finns så mycket om och men och diverse brasklappar i texten att det inte verkar vara genomförbart.

Jag kan dock konstatera att regeringen inte är intresserad att genomföra IO14, då utgifterna inte tar höjd för denna organisation.
2018 bedöms materielberget ha passerat 80 miljarder kronor.
Detta berg ska bestigas innan vi får något som kan liknas vid ett försvar.

Ett citat från Random thoughts.

"Den svenska strategiska time-outen fortsätter och förlängs. Det är osannolikt att Sverige kommer att kunna återuppta en erkänd förmåga till försvar av eget territorium."

Detta säger lite om hur man ser på saken utanför våra gränser och hos de som vi solidariskt skall förlita oss på i händelse av ofred!

Suck!

Jag saknar de speciella satsningarna i Skaraborg.

Nu har vi fått reda på utgifterna.
Snart kommer uppgifterna och till sist PH-stämplar man analyserna.
Precis så som den nu helt ovidkommande försvarsberedning skulle genomföras.
Fast tvärt om;-)

Ytterligare SUCK!

Teaterdirektören.

Human highlight film sa...
23 april 2014 kl. 00:25  

Försvaret har varit misskött från politiskt håll i decennier. Och vi behöver stärka vår försvarsförmåga.

Men i det här fallet gör regeringen Reinfeldt rätt. Försvaret har helt enkelt inte koll på sin personal. 2013 hade man 7387 officerare anställda. Då tillkommer det dessutom de lite mer nyttiga 1340 st specialiatofficerare. Totalt 9177 stycken officerare. Antalet soldater, sjömän och gruppbefäl uppgick till 5391 st. De utgör därmed något över en fjärdedel av FM:S anställda. En helt upp och nedvänd personalpyramid.

Av dessa officerare är 1060 av överstelöjtnant eller över i rang. Ytterligare ~3500 majorer och kaptener tillkommer.

FM verkar inte klara av att styra sig själv. Jag förstår faktiskt inte hur politikerna har tålamod. Situationen är knappast ny. Man underlevererar på vad man lovat, håller inte budget, är ovilliga till all förändring. I näringslivet hade huvuden rullat, det kan jag lova.

Lägg ett varsel på 2000-3000 officerare. Hävda arbetsbrist. Det gör man i andra verksamheter. Där har ni era pengar för att bygga upp en insatsorganisation. Leverera först, äska sedan.

Human highlight film sa...
23 april 2014 kl. 00:26  

Försvaret har varit misskött från politiskt håll i decennier. Och vi behöver stärka vår försvarsförmåga.

Men i det här fallet gör regeringen Reinfeldt rätt. Försvaret har helt enkelt inte koll på sin personal. 2013 hade man 7387 officerare anställda. Då tillkommer det dessutom de lite mer nyttiga 1340 st specialiatofficerare. Totalt 9177 stycken officerare. Antalet soldater, sjömän och gruppbefäl uppgick till 5391 st. De utgör därmed något över en fjärdedel av FM:S anställda. En helt upp och nedvänd personalpyramid.

Av dessa officerare är 1060 av överstelöjtnant eller över i rang. Ytterligare ~3500 majorer och kaptener tillkommer.

FM verkar inte klara av att styra sig själv. Jag förstår faktiskt inte hur politikerna har tålamod. Situationen är knappast ny. Man underlevererar på vad man lovat, håller inte budget, är ovilliga till all förändring. I näringslivet hade huvuden rullat, det kan jag lova.

Lägg ett varsel på 2000-3000 officerare. Hävda arbetsbrist. Det gör man i andra verksamheter. Där har ni era pengar för att bygga upp en insatsorganisation. Leverera först, äska sedan.

Human highlight film sa...
23 april 2014 kl. 00:27  

Försvaret har varit misskött från politiskt håll i decennier. Och vi behöver stärka vår försvarsförmåga.

Men i det här fallet gör regeringen Reinfeldt rätt. Försvaret har helt enkelt inte koll på sin personal. 2013 hade man 7387 officerare anställda. Då tillkommer det dessutom de lite mer nyttiga 1340 st specialiatofficerare. Totalt 9177 stycken officerare. Antalet soldater, sjömän och gruppbefäl uppgick till 5391 st. De utgör därmed något över en fjärdedel av FM:S anställda. En helt upp och nedvänd personalpyramid.

Av dessa officerare är 1060 av överstelöjtnant eller över i rang. Ytterligare ~3500 majorer och kaptener tillkommer.

FM verkar inte klara av att styra sig själv. Jag förstår faktiskt inte hur politikerna har tålamod. Situationen är knappast ny. Man underlevererar på vad man lovat, håller inte budget, är ovilliga till all förändring. I näringslivet hade huvuden rullat, det kan jag lova.

Lägg ett varsel på 2000-3000 officerare. Hävda arbetsbrist. Det gör man i andra verksamheter. Där har ni era pengar för att bygga upp en insatsorganisation. Leverera först, äska sedan.

Magnus Redin sa...
23 april 2014 kl. 10:15  

Sitter och finkammar debattartikeln och dokumentet om förslagets innehåll. Det ser riktigt bra ut men är viljan så stark borde arbetet påbörjas omedelbart. En pågående invasions och annekteringsprocess i Europa som vi inte har sett slutet på borde ge mera brådska. Än så länge har utfallet belönat den aggressiva parten så hur kan detta sluta? Oro som för månader sedan troligtvis ansågs som tecken på vansinne har Putin nu gjort rimlig, det är ett högst begränsat nöje att få rätt när det gäller sådan oro.

Försvaret borde be om det man behöver och kan nyttiggöra omedelbart och vår riksdag borde klubba så mycket att man fyller i de lättaste hålen och börjar planera rätt saker, förmågetillväxt och inte fortsatt krympning. Här finns det f.ö. utrymme för oppositionen att ta initiativ.

Om riktningen kan bli rätt för det omedelbara, detta förslag fullföljs så vi får rätt riktning på medellång sikt och vi sedan hanterar osäkerheter i hur mycket det egentligen behöver rustas genom att gå med i Nato och skaffa oss den symmetriska förmågan att kunna ta emot hjälp och ge hjälp är ur min synvinkel den militära delen av politiken i ordning.

Wiseman sa...
23 april 2014 kl. 10:25  

Magnus Redin,

Inget av det som återfinns i artikeln ger verkan inom något års sikt förutom möjligtvis viss höjning av övningsverksamheten. Det övriga ligger på längre sikt.

Om problemet är här och nu som det utmålas (och de facto är) – varför vidtar då inte regeringen några åtgärder som ger effekt här och nu?

Märk skillnaden i retorik vid regeringens presskonferens:

Reinfeldt: Vi fullföljer nu satsningen på försvaret
Björklund: Äntligen får vi ett skifte i svensk försvarspolitik

Detta av en en regering som snart suttit åtta år vid makten. Viss skillnad i världsbild.

Det anslagna är delar av de pengar som behövs för att fylla den organisation som beslutades 2009 utifrån hur det säkerhetspolitiska läget såg dessförinnan. Konsekvensen av Ukraina är alltså att försöka fullborda en organisation ämnad för ett annat läge?

Läraren sa...
23 april 2014 kl. 10:39  

Wiseman, instämmer i kritiken men vilka åtgärder skulle enligt dig ge effekt här och nu?

Wiseman sa...
23 april 2014 kl. 11:04  

Läraren,

De som jag tidigare föreslagit.

- Stryk RB5
- Omfördela omedelbart pengar från internationella anslaget (1,5 mdr kommer enl nuvarande planering att återlämnas till statskassan vid årets slut) till övningsverksamhet att genomföras nu. Nu planerade övningar är kraftigt reducerade i innehåll och ambition pga ekonomi
- Uppdra till FM och MSB att genomföra detaljplanering hur beredskapskrediten om 40 mdr kr ska användas om Sverige hamnar i ett sådant läge att den behöver användas.

Tre åtgärder som ger effekt direkt och ännu större effekt på längre sikt.

Magnus Redin sa...
23 april 2014 kl. 11:09  

Wiseman, vi är överens om att det omedelbara och kortsiktiga saknas. Man nämner delar av det som att öka andelen GSS/K men pengarna saknas mestadels och framförallt saknas de nu under våren.

Hade jag makt skulle jag ge order om att snarast fullborda de nya förmågorna i den organisation som var ämnad för det tidigare läget då den planeringen rimligtvis är klar och det som är påbörjat borde gå snabbt att fullfölja. Medan detta görs planerar man nästa och nästnästa steg med IO2014 förmågorna och typförbanden som stor andel av byggklossarna.

Läraren sa...
23 april 2014 kl. 12:48  

wiseman, jag inser det stora behovet av en vältränad försvarsmakt, men som du själv skriver finns det ingen annan tanke från vare sig regeringens- eller ÖB:s håll om att arbetet med IO2014 inte ska fortsätta.
En organisation som du också skriver är ämnad för ett annat läge. Borde inte försvarsdiskussionen handla om detta istället? Hur bygger vi en försvarsorganisation som faktiskt effektivt kan lösa de uppgifter som försvarsmakten är ålagda att göra nu och i framtiden?. Ska vi fortsätta med en organisation som inte klarar av att möta ett angrepp längre tid än en vecka? Ursäkta för att jag säger det, men det känns meningslöst att diskutera + 10 Gripen, mer pengar till övningar, nya ubåtar osv. om försvaret med IO2014 i slutänden inte klarar av att försvara landet längre än en vecka. Så länge vi är militärt alliansfria måste vi ha en försvarsmakt som är så stark att vi kan försvara landet längre än en vecka. Jag förstår att frågan om försvarsmaktens organisation är en väldigt komplex fråga, och jag förstår också att det jag skriver inte löser vad vi borde göra här och nu ett enda dugg. Men är inte försvarsmaktens organisation den stora knäckfrågan, eller?

MartinW sa...
23 april 2014 kl. 14:08  

En vecka förefaller vara oerhört mycket bättre än inget alls? Frågan är väl snarare i en vecka mot vad? Att dagens framtida ambition i.o.m. IO14 har en dimensionerad motståndare/angripare på ett par tusen man på en enda plats och nära nog med oändlig förvarning för att mobilisera vårt framtida pytteytte-försvar är trams.

Läraren sa...
23 april 2014 kl. 15:08  

MartinW,klart att en vecka är bättre än ingen alls,jag menar inte att vi ska lägga ner försvaret. Jag hade bara hoppats att ambitionerna skulle vara lite större än så. Men visst,med välutbildad och välövad personal och rätt materiel kanske den där veckan kan kosta moståndaren så mycket att han avskräcks från angrepp.

Magnus Redin sa...
23 april 2014 kl. 15:59  

Vad vi skall kunna försvara oss emot och över huvud taget kunna åstadkomma är en jättefråga.

Nu har vi demonstrerat att vi kan hjälpa allierade med små mängder infanteri under utdragen konflikt med en lågteknologisk motståndare och vi har visat att vi snabbt kan bidra med flygstridskrafter. Små mängder säkerhetspolitisk hårdvaluta, förmågor som vi bör behålla. Även flottan har gjort insatser men förefaller för mig ha lägre förmåga till uthållighet, att skydda handelssjöfart är en stor uppgift men den är politiskt intressant då vi t.o.m. skulle kunna samverka med Ryssland vilket ger en möjlighet till viktig symbolpolitik.

Att ha hemvärn och GSS/K med mycket kort oförberedd mobiliseringstid är precis rätt när vi har en stormaktsgranne som storinvesterar i förmåga att utföra strategiska överfall och visar sin kreativitet när man invaderar grannar. Idealet vore att ha så mycket snabbmobiliserat skalförsvar att största möjliga konventionella enskilda angreppet fortfarande skulle ha en stor risk att misslyckad. Jag vet inte vad en sådan förmåga skulle behöva omfatta.

För armén skull jag önska så stora förband att man efter en hyfsat rask mobilisering kan slå en liten landsättning eller förhindra en stor att snabbt nå sina mål. Sedan skulle idealet vara att arméns kvalificerade förband skall ha logistisk förmåga och övning för att kunna åka till Finland om skalförsvaret räcker och vara så stora att det blir en märkbar förstärkning. En baktanke med detta är att Sverige och Finland skulle kunna öva på att ge och ta emot militär hjälp mellan sig om vi inte orkar gå med i Nato.

Vi behöver fylla solidaritetsdeklarationen med innehåll och där tror jag mest på att bidra med flygstridskrafter och ubåtar. För att vi skall våga och kunna hjälpa grannarna när det bränner till i närområdet måste skalförsvaret vara starkt nog.

Att kunna ta emot hjälp måste övas och hur fort det kan ske ger ett mål för skalförsvarets uthållighet. Men om solidaritetsdeklarationen verkligen fylls med innehåll blir det ett mindre problem.

Jag värderar inte försvaret av Gotland riktigt lika högt som övriga webdebatörer även om Gotland är vårt viktigaste "fartyg" men att ha en förmåga att snabbt förstärka försvaret med förband från fastlandet borde vara hyfsat likt en förmåga att hjälpa en eller flera baltstater med kuppförsvarsförband. Jag tror dock inte att vi kommer att rusta så mycket.

Unknown sa...
23 april 2014 kl. 18:12  

Lyssnade på Lavrov idag. Förstår inte hur man ska kunna undvika krig nu. Ukraina har blivit en dragkamp mellan Ryssland och USA. Putin kan inte backa utan att förlora ansiktet. Den som kan med diplomati lösa denna knuten bör få Nobelpriset direkt. Är vi beredda på att kriget börjar imorgon? Den chock det innebär? Vågar NATO svara? Läget är ju mer låst än någonsin. Otäckt!

PangPangSWE sa...
23 april 2014 kl. 21:21  

Samtliga måste inse 2 saker, inte minst gammelmedia:

- ÖB avsåg "UPP till 1 vecka" i bästa fall, vilket förutsätter att logistiken FMLOG & TOLO fungerar.

Annars rör det sig enstaka dygn, dvs tills förbandens medhavda resurser är förbrukade.

- "Upp till 1 vecka"-försvaret kommer inte hända såvida inte riktiga pengar tillföres.

Och av detta har vi sett exakt NOLL.

GMY

Unknown sa...
23 april 2014 kl. 22:39  

Kan en förklaring till varför materielinköpen återigen skjuts på framtiden bero på att det är SAAB som är tänkt leverantör av flera av
de listade systemen?

Utöver "JAS 39 E" så tillkommer "ubåtsförmåga" och kanske även uppgradering av "korvett av Göteborgsklass"
i SAAB's kommande organisation i och med eventuellt köp av gamla Kockums (TKMS).


Angående "sjömålsrobot" samt "långräckviddigt markmålsvapen till JAS", är det den SAAB-tillverkade RBS-15 Mk.3 som avses?

Och "markbaserat medelräckviddigt luftvärn" - kommer det bli ett system som skall som SAAB skall "anpassa för svenska förhållanden"?

Även "ledningssystem" finns väl med i SAAB's produktfamilj?

Sedan kan man bara önska att med "granatkastare" avses SSG 120med rätt ammunition, eller finns det ett bättre val?

uppgiven sa...
23 april 2014 kl. 22:52  

@Human highlight film

Du får gärna redovisa _var_ i FM som det råder arbetsbrist. Din analys är lite, ska vi säga populistisk.

När har FM _inte_ hållit sin budget? Och vilken ovilja till förändring är det du avser? Med tanke på den totala förändring av FM som har skett det senaste decenniet skulle jag säga att det är precis tvärtom...

Anonym sa...
24 april 2014 kl. 07:55  

Jag tror minsann att försvarsministern har varit inne och läst på din blogg angående kryssningsmissiler..

Jakob Wedman sa...
24 april 2014 kl. 09:03  

@ Uppgiven
OK, det var länge sedan Försvarsmakten inte höll budget men det var väl minst lika länge sedan som Försvarsmakten levererade beställd försvarsförmåga? Lösningen har varit att sänka ambitionsnivån, med godkännande från regeringen.

Försvarsmakten har i vissa delar varit förändringsbenägen men knappast när det gäller strukturen med stort antal högre officerare. (Arbetsbrist är för övrigt ett begrepp som kan användas om lite av varje.)

Om nu försvarseffekten i stora delar är noll; är det då bästa sättet att använda medlen att ha mer än 2 600 majorer eller högre?

Unknown sa...
24 april 2014 kl. 10:48  

Pierre....tänkte exakt samma sak när jag ögnade igenom Aftonbladet på webben i morse. Frågan är om det bara är prat eller om det kan anas något seriöst med Enströms uttalande. Några Taurus KEPD 350 i förråden skulle nog sitta fint just nu......

FV-sergeanten sa...
24 april 2014 kl. 11:31  

@Uppgiven:

Det råder väl ingen tvekan om att det fortfarande finns för mycket ledning i förhållande till verkan i FM?!? (Därmed inte sagt att det totalt sett finns för mycket ledning, bara det att FM är för liten).

2 brigadstaber + ROL/FHQ + Regionala staber?

På lägsta nivå ska samme yrkesofficer både ingå i sitt krigsförband OCH lösa produktionsuppgifter. Men på ledningsnivå finns det nästan alltid både en förbandsstab (exvis staben för 2.flygbasbat, som även har Expeditionary Air Staff i Uppsala under sig)) och en regements/flottiljstab (exvis flottiljstaberna på F21, F7 och LSS, där 2.flygbasbat har vht), trots att båda oftast ENBART löser produktionsuppgifter (läs administrerar). Det är som MP i grönt säger, märkligt att vi fortfarande har så otroligt hög andel Mj och uppåt, trots alla omorganisationer!!! Och vad jag hört lär det inte bli bättre med Org18, det är återigen på lägsta nivån man gör förändringar, där specoff ersätts med soldat osv. Helt underkänt!!

J.K Nilsson sa...
24 april 2014 kl. 14:24  

Jamen FV-sergeanten, vilka överlappande arbeten gör bataljonsatben på Kallax och Flottiljstaben på F21? Hur stor är flottiljstaben och gör den andra uppgifter än att administrera mobiliseringsmyndigheten och flygplatsen F21?

J.K Nilsson

Bygdemajoren sa...
24 april 2014 kl. 17:02  

Jaha, Johan Forssell kallar en minskning från 100 till 70 jas, en minskning från 8 till 4 tpfpl och att bibehålla 5 ubåtar och 2 Lv-bataljoner för en "historisk satsning"...

Börja med att upphäva RB5!

uppgiven sa...
24 april 2014 kl. 20:37  

@Miljöpartist

Att "beställd förmåga" inte har levererats har mest att göra med att beställaren även har bestämt vad den ska kosta. Det kanske fungerar i en planekonomi, men i vår verklighet så är det inte så. Se t ex på statsflyget, där man bestämt en timkostnad som är en bråkdel av den verkliga. Under sådana omständigheter är det knappast konstigt att det inte blir exakt som beställaren vill.

Beträffande "strukturen" så gör du samma misstag som många andra och stirrar blint på axelklaffarna istället för vad det står för befattning på namnbrickan. Menar du att det egentligen spelar någon roll om t ex en erfaren tekniker med 15 års erfarenhet är major med 35000 i månadslön eller förvaltare med 35000 i månadslön? Kompetens blir inte billigare bara för att man byter grad.

@FV-sergeanten

Det stora problemet är att FM totalt sett är för liten. Det finns helt enkelt en minsta nivå på "ledning" oavsett hur många förband det finns. I vissa fall har vi redan underskridit denna minsta nivå, vilket visar sig mer och mer. I "ledning" ingår inte bara ledning av förband, det är även sådana saker som materielplanering/-anskaffning, förbandsutveckling, långsiktig planering, utbildningsfunktioner mm. Inget av detta är direkt något som löses av soldater, det är officersjobb. För att prata Flygvapnet, en sådan funktion som TU BAS måste finnas oavsett om vi har två eller sexton basbataljoner. Att sedan TU BAS storlek i förhållande till mängden förband blir större med två än med sexton basbataljoner säger sig självt.

Beträffande arbetsfördelningen mellan förbands- och OrgE-staber så tror jag inte riktigt du har koll...

När det gäller Org 18 så har du direkt fel, där kommer off att ersättas av specoff, specoff av GSS osv. Vilket givetvis kommer att leda till sämre förmåga hos Försvarsmakten som helhet.

Resenären sa...
24 april 2014 kl. 21:11  

@uppgiven

"Kompetens blir inte billigare bara för att man byter grad."

Men det är ju just det som FML lovat politikerna!

Jakob Wedman sa...
24 april 2014 kl. 21:36  

@ Uppgiven
OK - jag inser att jag inte övertygar någon major (eller högre) (eller blivande major (eller högre)) men vi kanske kan enas om att Försvarsmakten har en pedagogisk utmaning i att övertyga den betalande allmänheten om att det här är det bästa alternativet.

Lösningen är kanske en försvarsunion med Finland där Finland står för overhead-strukturen?

FV-sergeanten sa...
24 april 2014 kl. 21:59  

@Uppgiven. Som jag skrev, inte för mycket ledning, utan en för liten FM. Och för lite verkan i förhållande till mängden ledning.

Gillar ditt svar, förklarar det mesta. Min nästa tanke blir därför att FML måste hitta mer radikala grepp för hur man ska leda FM. Det fungerar helt enkelt inte att göra som förr när vi blivit så små som nu, det blir ju alldeles för lite pang för pengarna! Eller? Även om FM faktiskt behöver högre anslag för att bli relevant, måste det väl ändå gå att effektivisera smartare? Uppdragstaktik?

Jag är inte skickad att komma med en lösning, eller ens se om min analys är på rätt spår.

uppgiven sa...
24 april 2014 kl. 22:03  

@Miljöpartist

Om det är mig du anspelar på så kan jag trösta dig med att jag inte är major och aldrig lär bli det.

Vem har sagt att "det här" är det bästa alternativet? Det är dock konsekvensen av den slakt av Försvarsmakten som skett under mer än femton år. Lösningen på problemet är dock inte att säga upp en stor del av den kvarvarande personalen och tro att uppgifter ska lösas av sig själva.

En försvarsunion med Finland löser inga problem, det handlar fortfarande om två suveräna stater med sina egna regelverk. Eller menar du att Sveriges medlemskap i EU har resulterat i att den svenska förvaltningen har minskat i omfattning?

Magnus Redin sa...
24 april 2014 kl. 23:29  

Det borde bli lättare att införa en försvarsunion med Finland som ger mer pang per peng nu när vi har övat på att ge upp suveränitet till EU...

Skall Finnarna tycka att det är en bra idé bör den vara del av en tillväxt i försvarsförmåga och inte en fråga om vi kan snika på deras försvarsbudget.

Anonym sa...
24 april 2014 kl. 23:48  

Det låter som panik i mina öron. Och just nu kan hon säga och lova en massa, eftersom hon antagligen inte sitter kvar som försvarsminister efter valet. Men önska kostar inget:-) och då önskar jag: meteor, att mjölner återförs in i organisationen , och KEPD 350 bland annat. Naturligtvis i en sådan kvantitet att varje JAS kan laddas om många gånger.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade