Gästinlägg: FMV/FSV ekonomiska modell avseende tjänster till Försvarsmakten

Under gårdagskvällen uppstod debatt på Twitter sedan signaturen @DDrilog postat denna tweet om ökande påslag från FMV/FSV på de tjänster som man tillhandahåller Försvarsmakten.Det var många som önskade svar från Tomas Salzmann angående detta och han har därför inkommit med nedanstående gästinlägg i syfte att bringa klarhet i frågan.

Wiseman


–––––––––––––––––––––––

FMV/FSV ekonomiska modell


Jag heter Tomas Salzmann och är chef för FSV inom Försvarets materielverk.
I sociala medier och på bloggar finns det inlägg kring FMV:s sätt att fakturera förbanden som gör att läsarna kan tro att FMV ”överfakturerar” Försvarsmakten. Så är det naturligtvis inte och jag är jätteglad att Wiseman gett mig tillfälle till det här gäst-blogginlägget.

Det finns säkert de som har frågor även efter att ha läst min text och då är ni välkomna att mejla dem till tomas.salzmann@fmv.se.


Mer pang för pengarna
Hela idén bakom omdaningen av försvarslogistiken är att Försvarsmakten och FMV ska renodla sina roller och kostnaderna ska bli tydligare. FMV ska sköta den bakre logistiken så Försvarsmakten kan fokusera på sin kärnuppgift. Pengar ska sparas.

Regering och riksdag har angett ett besparingsbeting på 760 miljoner kronor. Pengarna ska gå till förbandsverksamheten. Vid halvåret 2014 var FMV och Försvarsmakten överens om att vi tillsammans hittills sparat 380 miljoner kronor.

Tidigare skötte FMLOG försvarslogistiken inom Försvarsmakten. Från och med den 1 januari 2013 gör FMV:s enhet Förråd, service och verkstäder FSV det jobbet.

När FMV FSV bildades den 1 januari 2013 tog vi över samma ekonomimodell som FMLOG hade. Det innebar att verksamheten finansierades genom timpriser. Timpriserna, består av grundkostad för produktionen samt overheadpålägg för att finansiera omkostnadstid och staber. Dessutom gör FMV pålägg på inköp och reservdelar. På samma sätt prissatte de flesta service-företag sina uppdrag förr i tiden.

Kostnaderna ska vara tydliga
Tidigare hade kostnaderna för förbanden avräknades mellan intäkts- och kostnadskonton men påläggen blev synliga i och med att FMV skickade ut fakturor. För Försvarsmakten är det kostnadsneutralt om kostnaderna bokförs genom en avräkning eller genom en faktura men för förbanden blir det tydligare vad saker kostar. Och det är det som är meningen.

Samma ”påläggs-princip” gällde alltså för FMLOG och FMV med ett undantag; reservdelar som hämtades från centrallagret. För de reservdelarna bestämde jag 2013 att FMV inte skulle ta ut några pålägg. Totalt innebar FMLOG:s reservdelspålägg intäkter på cirka 6 miljoner kronor. Min bedömning då visade sig stämma eftersom vi lyckades spara mer i verksamheten 2013 än vad vi planerade.

Inför 2015 fick FMV önskemål från Försvarsmakten om att beställningar av förnödenheter, städning med mera skulle beställas direkt från förbanden i PRIO till ramavtalade leverantörer istället för via FMV FSV. Ett av de starka skälen var att de fakturor som FMV skickade från FSV POL - FSV:s SAP system - inte var tydliga nog. Attesterande chef inom Försvarsmakten kunde inte se vad fakturan egentligen innehöll. Vi har under två år försökt rätta till just detta problem med tydligheten på FMV:s fakturor som går ut i PRIO men av många olika skäl har vi ännu inte lyckats.

Även på fakturor direkt från leverantör till förbanden har FSV haft ett pålägg enligt den modell som ärvdes från FMLOG. Pålägget har gett FSV intäkter på cirka 20 miljoner kronor.

Omfördelning av pålägg
FMV har velat göra förändringar av och omfördelningar mellan påläggen för att göra hela fakturaflödet ekonomiskt neutralt. Därför har vi tagit bort pålägget på fakturor på förnödenheter och städning höjt pålägget på andra fakturor och höjt det centrala overheadpåslaget. För Försvarsmakten som helhet är detta kostnadsneutralt och för 1.1 anslagets belastning blir det ingen skillnad. Priserna på förnödenheter och städning blir lägre men på övriga tjänster blir priset högre.

Genom att ta bort pålägget på reservdelar som genomfördes från 1 januari 2013 och nu pålägg på förnödenheter och städning kommer vi närmare samma modell som övriga FMV har. Jag tycker inte att FMV ska ha några pålägg på fakturor från tredje part som direkt ska vidarefaktureras till Försvarsmakten.

Målet är egentligen att alla pålägg på alla fakturor ska tas bort. När påläggen försvinner får vi en renare och moderna ekonomimodell och den blir då ännu mer transparant och tydlig. Nu uppkommer allt för ofta diskussioner om att FMV FSV tjänar på sina pålägg vilket är helt fel eftersom FSV har en budget som ska i princip visa ett resultat på noll. FSV ska inte gå med någon vinst men det finns inga ”gratispengar” någonstans och vi måste finansiera verksamheten.

För åren 2013 och 2014 har FSV bedrivit ett omfattande besparingsarbete genom effektiviseringar, smartare arbetsmetoder och ny organisation vilket medfört att kostnaderna för Försvarsmakten för logistiktjänsten som FSV utför har sänkts.

FSV ska granskas
FSV har dokumenterat och blivit granskade av extern part och de besparingar som har genomförts har inte förändrat den samlade leveransförmågan utan den har snarare ökat. FSV levererar samma mängd tjänster 2015 som 2013 till lägre pris.

För budget 2015 har FSV inte bara bibehållet besparingarna från 2013 och 2014 utan även lyckats sänka priserna för Försvarsmakten inom vissa områden ytterligare. Vi har ökat produktiviteten med 12 procent-enheter sedan 2012 och debiteringsgraden ska för 2015 öka något ytterligare.

Avsikten med alla effektiviseringar och besparingar är mer pengar till förbandsverksamheten. FSV:s uppgift är att leverera det som beställts till ett uppgjort timpris och jag och mina medarbetare och chefer gör precis det. Men vi är också bara människor och ibland får vi kritik. Då är det viktigt att vi får reda på vad exakt vad det är som kritiseras så vi kan förklara eller – om felet är vårt - rätta till det som blivit fel.


Tomas Salzmann, chef för FSV på Försvarets materielverk

18 kommentarer:

CS sa...
9 januari 2015 kl. 17:40  

En fråga som möjligen är ställd till fel person men jag provar ändå.

Vem är det som fastställt när materiell ska genomgå GT ( grundtillsyn)?

Anledningen till frågan är att jag upplever att den tid per år (3-10 veckor i regel) som förbandet är utan sin kvalificerade materiel är en av de orsaker som leder till mest effektförlust och administration.

VikstromD sa...
9 januari 2015 kl. 18:05  

För (de flesta) fordon används slutsiffermetoden precis som för civil fordonsbesiktning. För övrig materiel planeras och beställs normalt GT-tider av TC-komp motsv. Eventuellt finns lokala överenskommelser mellan förband och FSV/FMLOG om vissa perioder. Ta ett snack med din TC om du tycker att det fungerar dåligt. Det är vederbörandes uppgift att stötta verksamheten, inte tvärt om.

uppgiven sa...
9 januari 2015 kl. 18:40  

@CS

Det normala är att FMV har fastställt GT-intervall. Framgår antingen av Teknisk Order eller materielvårdsschema.

De intervallen bör ha sin grund i tillverkarens rekommendationer, kan också bero på svensk lagstiftning när det gäller viss materiel.

CS sa...
9 januari 2015 kl. 19:07  

Jag har givetvis ställt mig frågande till detta linjevägen också men utan att det upplevda problemet är löst.

Fordon har jag ingen anmärkning på. Det fungerar hyfsat och jag förstår syftet med årlig GT.

Övrig materiel, med vissa undantag, förstår jag däremot inte alls hur det kan vara borta under så stora tidsperioder.

Jag uppfattar, utan att ha klarlagt det i detalj, att FSV redan nu, när endast en bråkdel av FM materiell är ute på förband, att det är mycket omfattande väntetider för att få GT genomförd. En GT som i många fall är helt onödig. Jag tror att FM skulle kunna spara enorma summor genom att se över GT-procedurer. Jag kan ha helt fel men det är vad jag uppfattar i nuläget.

uppgiven sa...
9 januari 2015 kl. 19:34  

@CS

Låter som att du bör ta en dialog med med TeK/MSK (eller vad det heter just nu). De är oftast öppna för konstruktiv kritik, bland annat när det gäller sådana saker som materielvårdsscheman.

Jag skulle inte bli jätteförvånad om det sker en viss copy-paste när scheman ska skapas för ny materiel och då kan sådana orimligheter som du upplever smyga sig in.

CS sa...
9 januari 2015 kl. 21:44  

Uppgiven, tack. Kanske är ett helt lokalt problem alltså. Får driva det vidare här då.

Mattias Lagerqvist sa...
9 januari 2015 kl. 22:00  

Håller med om att vi behöver se över våra GT intervall. Nu är det bara kalenderstyrt och tar inte hänsyn till hur mycket materielen är använd. Tex borde det gå att göra GT mer sällan på materiel inom HV som bara används några dagar om året. Här finns mycket pengar och arbetstid att spara.

Jag säger inte att det är lätt men det går att minska påverkan på förbanden. Boka tex in GT på all materiel som inte är slutsifferstyrd på perioder då den behövs minst, tex högvaktstjänsgöring. Man kan också göra viss GT själv. Ta tex Mono 12 som nu kommer på stor bredd till förbanden. Skicka en tekniker eller ännu hellre en GSS K mekaniker på 5 dagars kurs så kan hen göra GT. Då behöver man bara skicka iväg de bildförstärkare som visar sig ha allvarligare fel.

Farbveckan -86 sa...
9 januari 2015 kl. 22:15  

CS
Om du upplever att gt-tiderna är alltför långa skall du skriva en avvikelserapport och lämna till din chef med kopia till TC reg och TC bat.

uppgiven sa...
10 januari 2015 kl. 10:15  

@CS

Jag tror du missförstod. TeK/MSK är ingen lokal funktion, det är den centrala ägarföreträdarfunktionen för materielen.

Men de bemannas också av människor, och de är oftast mottagliga för feedback och tacksamma för om misstag (som så klart händer) påpekas så att de kan rättas till.

Magico sa...
10 januari 2015 kl. 10:27  

Hur vore det om de delades ut ansvar istället och TC beställer GT efter behov endast.

CS sa...
10 januari 2015 kl. 11:55  

Nä, jag förstod dig Uppgiven. Uppfattade dock utifrån övriga kommenterande att det kanske inte är ett problem på alla förband och drog därför slutsatsen att det kan finnas lokala aspekter på varför det tar tid.

Huvudfunderingen återstår dock. Jag tror att FM/FMV kan spara stora pengar genom att se över GT-procedurer. Blev ytterligare stärkt i den uppfattningen av Lagerqvists kommentar ovan.

C Shores sa...
10 januari 2015 kl. 12:53  

Jag blir väldigt bekymrad när jag läser Tomas Salzmanns inlägg angående FMV/FSV ekonomiska modell avseende tjänster till Försvarsmakten och försök till förklaring av densamma.

För det första blir jag djupt bekymrad när jag läser "FMV ska sköta den bakre logistiken så Försvarsmakten kan fokusera på sin kärnuppgift." För ett försvar är logistiken en del av kärnverksamheten. Detta förstod redan Gustav II Adolf och Lennart Torstensson på sin tid och vi har sett det om och om igen. Fungerar inte logistiken, så har de stridande delarna ingen chans i längden. Att därför outsourca logistiken i ett försvar är lika korkat, som att outsourca informations insamlingen och informations hanteringen.

För det andra är det ren skandal, att efter drygt två år inte kunna producera vettiga fakturor till kunden. Att skylla detta på det ena eller andra systemet är totalt nonsens. Ingen privat verksamhet hade överlevt speciellt länge om man inte kunde producera vettiga fakturor och som kunden kan läsa och förstå. Framförallt ser man till att detta fungerar innan man driftsätter ett system. Vid driftsättning av nya affärssystem, så är det fyra överordnade saker som gäller:

* Kan man ta emot order
* Kan man producera
* Kan man leverera
* Kan man fakturera

Allt annat är av underordnad betydelse, men dessa fyra funktioner måste fungera, annars ska man aldrig gå i drift.

För det tredje, så är det ett mycket märkligt system, att blanda olika debiteringsmodeller för samma tjänst/produkt. Antingen timdebiterar man eller så har man någon form av produkt/projekt kalkyl, som man debiterar efter och som mycket väl kan leda till ett fastprisåtagande. Hur sedan den bakomliggande kalkylen ser ut är egentligen ganska ointressant för kunden om man har kommit överens om ett pris, men att sedan komma med ett pålägg utöver vad man har avtalat låter som ren korruption eller rena maffia metoder. Normalt får man ju som kund någon form av rabatt beroende på den kvantitet man inhandlar, inte tvärt om. Att dessutom lägga på ett pålägg på externa leverantörers fakturor är ett mycket märkligt förfarande. Varför skickas inte dessa fakturor direkt till FM?

Att den svenska Försvarsmakten idag har stora problem är uppenbart. De flesta av dessa problem är orsakade av våra politiker, men en del av problemen är ju uppenbarligen också "egenproducerade". Det som krävs för att komma tillrätta med detta är ledarskap och kompetens och båda dessa väsentliga komponenterna tycks saknas.

Leif Trulsson

Undertecknad har drygt 35 års erfarenhet av systemimplementationer och leverans/produktion av tjänster, varav de 15 sista åren som verksamhetsansvarig.

Roger Klang sa...
10 januari 2015 kl. 13:14  

Jag för min del blir inte ett dugg klokare av Tomas Salzmanns inlägg. Wiseman, you tool!

Däremot så blev jag klokare av C Shores kommentar.

Roger Klang

Torparn sa...
10 januari 2015 kl. 21:33  

För mig som lekman förefaller hela vår sk försvarsorganisation vara uppbyggd för att föra krig i något fattigt land i tredje världen och inte här på hemmaplan. Helt USA inspirerat där endast de stridande förbanden ska tillhöra FM och hela försörjnings och kringorganisationen ska köpas in från andra både privata och statliga aktörer. Hur är det tänkt att funka om kriget kommer till oss?

J.K Nilsson sa...
11 januari 2015 kl. 16:34  

Malaj F5, ja vad tror du Fb04 och Inriktningsbeslut 09 syftade till?

J.K Nilsson

Ocke sa...
12 januari 2015 kl. 01:08  

Kanske är jag bara cynisk men när jag läser Salzmanns inlägg får jag en känsla av att skönmålning äger rum. Är formuleringarna noga valda för att ingen ska kunna anklagas för lögn samtidigt som läsaren medvetet förmedlas en felaktig bild?

Salzmann skriver att "Samma ”påläggs-princip” gällde alltså för FMLOG och FMV med ett undantag; reservdelar som hämtades från centrallagret. För de reservdelarna bestämde jag 2013 att FMV inte skulle ta ut några pålägg." Jaha, vad är det för reservdelar som hämtas från centrallagret? Blinkersspakar till tgb 11 och fläktremmar till bv206 och dyl. som köptes in i gigantopartier under invasionsförsvarets tid? Vid flertalet tillfällen när materiel inte har kunnat repareras har verkstäder skyllt på att det inte finns reservdelar och att leverans från tillverkaren kommer att ta tid. Passerar även dessa delar centrallagret? Eller är avskaffander av pålägg för delar från centrallagret i själva verket en motsvarighet till rea på obsoleta produkter som man vill ha bort för att frigöra lagerutrymme?

Salzmann skriver vidare att "Inför 2015 fick FMV önskemål från Försvarsmakten om att beställningar av förnödenheter, städning med mera skulle beställas direkt från förbanden i PRIO till ramavtalade leverantörer istället för via FMV FSV. Ett av de starka skälen var att de fakturor som FMV skickade från FSV POL - FSV:s SAP system - inte var tydliga nog." Var det andra huvudskälet att det framstod som löjligt dyrt att FSV la på 6% (eller vad påslaget nu är) på en så enkel upphandling som städning? När FM väl beslutat att upphandla direkt från leverantör väljer FSV att höja påläggen på övriga produkter som FM inte har möjlighet att upphandla direkt från leverantör för att garantera nivån för FSVs egna intäkterna? För FM kommer således kassaflödet till FMV/FSV vara oförändrat oavsett vilka "besparingsåtgärder" man än tar till.

Denna kommentar är kanske något av ett påhopp och jag har samtidigt förståelse för att FMV/FSV måste finansiera sig på ngt sätt men det blir lätt löjligt med internfakturering. Vi får hoppas att FMV verkligen blivit så mycket effektivare för det är det enda sättet att minska de verkliga kostnaderna för FM och få mer pengar över till den "skarpa" verksamheten.

Victor sa...
13 januari 2015 kl. 20:29  

Ledsen att spräcka dina argument. 6% har aldrig varit pålägget för den tjänsten du kallar "städning". Tjänsteområdet kallas vanligtvis service management.
FM handlar inte upp den tjänsten, det gör FMV.
Det är ingen enkel upphandling. Om du är insatt vet du att ett SLA för den typen av tjänst för FMs infrastruktur är ytterst komplicerad.
Att fakturorna nu går direkt till FM har vissa fördelar i form av specifikationer, men nackdelar i betydande ökning av administration av handläggare/förbandsekinomer i FM som sällan är lika effektiva på detta som kvalificerade tjänstemän inom sakområdet.
Ser detta tema i många kommentarer. Man har mycket att säga men är sällan insatt.
Det är även ett genomgående tema i kommentarsforum att glömma att det är politiker som beslutar om besparingar. Berörda myndigheter och dess enheter genomför, oavsett åsikt. Tjänstemannaansvar.
Fridens.

Torparn sa...
16 januari 2015 kl. 22:34  

J.K Nilsson
Försvarsbeslut från 00 och framåt, den vilande värnplikten, avskaffandet av flygbaser mm är i mina ögon så otroligt korkat att man saknar ord.

Ett av problemen för försvaret som jag ser det är att den är uppbyggd med marknadsekonomitänk fast utan handlingsfrihet. Lokaler SKA hyras av FortF till överpriser. Utrustning, underhåll mm SKA köpas in av eller via FMV med rejäla prispåslag. Det är nog en hel del företag som sitter med guldkantade kontrakt. Inte undra på att övningar ställs in och hemvärnet fick skrika "pang" för att pengarna till ammunition var slut.

Vidare kan man undra hur det ska fungera i ett skarpt läge när all personal som servar FM är civilanställd. Det är väl bara för dem att säga upp sig eller att skita i att gå till jobbet om läget blir obehagligt?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade