Det är skillnad på veteraner och veteraner

Igår fattade Stockholms stad beslut i Socialnämnden om stadens strategi mot våldsbejakande extremism. Eftersom jag inte hört något som tyder på motsatsen (protokollet ännu ej publicerat), förutsätter jag att den omdiskuterade strategin antagits. Det är nämligen en strategi som väckt berättigad kritik för sin naivitet och då framförallt avseende dess efterperspektiv. Efterperspektiv definieras enligt strategin som nedan (min fetstil):

"Efterperspektiv: när en person vill lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering eller kommer hem från strider utomlands är det avgörande med anpassade inkluderande insatser. Även då är det viktigt med ett lokalt samarbete emellan olika aktörer. Frivillig-organisationer kan erbjuda målgruppen stödinsatser och råd. Även trossamfund arbetar med rådgivning, men också psykosocialt stöd.

När det gäller personer som deltagit i strid är hälsoinsatser med största sannolikhet ett stort behov. Därför är det viktigt med samverkan mellan socialtjänstens socialpsykiatri och missbruksenheter, samt vårdcentraler och psykiatrin (PTSD, trauma etc.).

När det gäller försörjning är det viktigt med samarbete mellan socialtjänstens försörjningsstöd, Jobbtorg och andra insatser vid arbetsmarknadsförvaltningen, samt länk till Arbetsförmedling.

Slutligen, är boendefrågan en förutsättning som behöver fungera och därför bör även bostadsbolagen ingå i en samverkan under efterperspektivet."


Det är vid det här laget många som uppmärksammat och reagerat mot strategin. En är Per Gudmundson som även visar en mindre trevlig bild på en av stockholmarna som kan omfattas av strategin och som om han återvänder till Stockholm alltså ska hjälpas med vård, jobb och bostad.

En annan som reagerat är Erik Jennische som konstaterar att straffrihet för våldsbejakande extremister också är en kränkning av mänskliga rättigheter och konstaterar att det hade varit helt otänkbart att i en motsvarande strategi för mäns våld mot kvinnor att inte nämna de egentliga offren – kvinnorna.

Den ansvarsfrihet som medges dessa jihadister och övriga extremister som strider för icke-statliga aktörer, är förbluffande. Det finns tydligen inte på kartan att dessa personer har gjort ett aktivt val. Lika lite verkar det överlag finnas några tankar på hur de ska kunna utredas för eventuella krigsbrott och lagföras. Helst verkar man inte vilja diskutera märkligheterna i strategin överhuvudtaget.

Samtidigt som Stockholm  fortgår kampen för att de afghanska tolkar som har stöttat den svenska insatsen i Afghanistan ska få komma till Sverige. Här har ursäkterna varför detta är omöjligt staplats på varandra av såväl myndigheter som ministrar, varvid nu en JO-anmälan gjorts av hanteringen.

I åratal har Fredsbaskrarna, Kustjägarveteranerna, enskilda politiker (inte minst Allan Widman och den veteranutredning han lade fram för några år sedan) och Försvarsmakten försökt få till ett veteranstöd värt namnet till de svenska soldater och sjömän som är och har varit i internationell tjänst. Det är ett arbete som trots idoga ansträngningar, kantats av de ena besvikelsen efter den andra där flera instanser anser att veteranfrågan inte ska beröra dem utan är Försvarsmaktens ansvar. En av få framgångar i veteranarbetet har varit inrättandet av en nationell veterandag som firas varje år den 29 maj. Det är tidpunkt som medger åminnelse av de svenskar som gjort det yttersta offret för att verkställa den säkerhetspolitik som beslutats av Riksdagen, men även alla de andra svenskar som genom åren gjort stora uppoffringar i landets tjänst.

Fortfarande får man dock kämpa för att skadade och traumatiserade veteraner ska få den vård och det stöd de borde ha rätt till. Ett "efterperspektiv" likt det Stockholms Stad nu beslutat om, är något veteranerna får fortsätta drömma om. Läs gärna om Pontus respektive Kongos öden, eller hur David och hans kollegor bemöttes när de kom hem skadade från Afghanistan. Det har visserligen blivit mycket bättre sedan dess, men fortfarande återstår mycket.

Det finns all anledning för svenska myndigheter att reflektera ytterligare några gånger över hur egna veteraner ska behandlas, liksom hur man ska behandla svenska medborgare som valt att delta i det som benämns våldsbejakande extremism.
27 kommentarer:

Borneo sa...
20 maj 2015 10:25  

Arbetet med att skapa ett svenskt veterancenter, VetC, går nu in i en aktivare roll. Veteranförbundet med stöd av Jesper Lindbloms Minnesfond arrangerar nu i höst ytterligare ett seminarie i frågan och avsikten är nu att gå från ord till handling. Ett VetC öppet för alla statens veteraner, inte bara militärer. Ett VetC fristående från någon myndighet. Ett VetC med kvalificerade stöd och vårdresurser i samarbete med befintliga stödorganisationer. Ett VetC Sverige ska bli stolt över.

Unknown sa...
20 maj 2015 14:40  

Man kräks, man vill bara lägga sig ner och sparka. Det finns inte ord för denna spöklika naivitet. Detta är människor som sökt sig till en miljö i syfte att mörda, våldta och skymfa med vapenhot oskyldiga. Dessa har inte på ngt sätt gjort sig förtjänta av ett uns av medlidande. De bör ställas inför rätta och undergå förhör och tvingas bevisa sin oskuld. Dessa, även om ungdomar, har fascinerats av vapen och drömmen om att få skjuta och döda andra. Något annat handlar det inte om. Kom inte och tala om religion i detta sammanhang. Det är ren och skär våldsddyrkan som kommer att ge support till genom att ens tänka på att "rehabilitera" detta avskum till människor.

Joakim Lundqvist sa...
20 maj 2015 15:35  

Det vore ju smakfullt om Wiseman kunde komma ihåg att ingen kommun, inte ens Stockholms stad, kan påverka åklagares beslut att inleda förundersökning och väcka åtal. Ja, det finns en skyldighet att arbeta mot straffrihet för krigsbrottslingar - men den skyldigheten har INGENTING att göra med sociala insatser för den enskildes välbefinnande (i formen av nödvändig vård för psykisk ohälsa, vilket sist jag tittade efter var en mänsklig rättighet) eller för att ge stöd i syfte att undvika att människor begår brott (i det här fallet att ta bort de faktorer - social utsatthet och isolering - som gör det möjligt att rekrytera unga män till terrorverksamheter).

Sociala insatser är ingenting människor förtjänar (med undantag för stöd till begravningar, gravstenar etc), det är något de har rätt till. Och om ett samhälle kan uppnå ett annat mål (bryta isolering och förebygga brott) genom att ge det, ja, då är det en bonus. Och det finns empiri på att det fungerar (jfr Århusmodellen). Empirin för att en åtala-eller-gör-ingenting-approach funkar är... obefintlig.

Men ja, om W hellre vill att vi väntar och ser vad de av de här människorna som skaffat sig förmåga (utbildning och erfarenhet) och motivation (isolation och ingen framtidstro) hittar på om de inte har något bättre för sig, varsågod. Själv slipper jag gärna bli akut inkallad för att bevaka en stadskärna som utsatts för terrorattentat, även om det innebär att jag inte kan göra pompösa uttalanden om hur det känns fel i magen att ge stöd till människor som bor här.

Charlie Spartan sa...
20 maj 2015 17:38  

När har dessa extrema grupperingar vuxit sig tillräckligt starka för även här i Sverige med kraft verka militärt för att ändra samhället enligt deras önskningar?


I dagsläget så säger man officiellt är runt 300 kända Svenskar som strider för IS, Men hur stort är stödet runt dessa. 10 för varje stridande, eller kanske 1000 för varje stridande.

Hur stort stöd finns det i Sverige?
När blir detta stöd så stort att de utgör sin egen militärt/politiska kraft här i Sverige?
Vad händer med de andra grupperna som stödjer kriget mot IS, ska de stillatigande se ett växande IS även här i Sverige?

När man ser till de vapen som beslagtas av polis och tull, så är det det hög andel som är militära vapen. Håller någon/flera av dessa grupper på med att bygga upp eget vapenförråd?

Har vi en ökande risk till Svenskt inbördeskrig?

Inbördeskrig i Sverige - löjlig tanke!

ELLER?

Unknown sa...
20 maj 2015 20:18  

Med politiker som dessa behöver Ryssland inte lägga några medel alls på Psyopsoperationer för att skapa förakt för ledningen och rucka på det grundläggande förtroendet i samhället; det klarar dom tydligen av alldeles självt.

Max Hanemann sa...
20 maj 2015 21:09  

Joakim belyser en sida på problematiken med återvändande "svenska medborgare" som krigat med ISIS och därmed sannolikt begått vad vi kallar för "terrorbrott".

En annan aspekt är att Stockholms kommun med det fattade beslutet kommer att fylla funktionen som bakre underhållsbas för delar av ISIS där deras "svenska" krigare tillhandahålls sjukvård, psykiskt stöd, försörjningsstöd, bostad och någon form av arbete - och i förekommande fall sjukersättning och invalidpension.

Kan man förutsätta att skolan, sjukvården och äldreomsorgen i Stockholm är så väl finansierad att man utan vidare har råd med att på detta sätt stötta ISIS? Och vilken garanti har man att sålunda fysiskt och psykiskt rehabiliterade/utvilade ISIS-krigare inte återvänder till det blivande kalifatet för nya dåd i Profetens namn? De vet ju att antingen kommer de till islams paradis eller så kan de återvända till det - i jämförelse med en krigsskådeplats - tämligen parad"isis"ka Sverige med dess blåögt idealistiska social- och rättsväsen ... I detta land har vi ingen erfarenhet av genuin ondska (gudskelov) och vet inte hur vi skall möta den på något plan.

Unknown sa...
20 maj 2015 21:23  

Joakim Lundqvist sa´ bl a att "Sociala insatser är ingenting människor förtjänar /.../, det är något de har rätt till. Och om ett samhälle kan uppnå ett annat mål (bryta isolering och förebygga brott) genom att ge det, ja, då är det en bonus." vilket är helt rätt. Vad jag vänder mig mot är hur de sociala insatserna prioriteras inom ramen för de resurser som avsatts för sociala insatser. Inom Sverige, och helt säkert i Stockholms kommun, finns ett mycket större behov än bara gruppen hemvändande IS. Bör man då inte göra en rimlighetsbedömning huruvida åtgärder ger 5% chans till att lyckas eller 75% ? Jag är övertygad om att chansen att göra en frivilligt värvad IS-soldat till en Svensson ligger under de 5 %-en.

Att veta att när man återvänder hem kommer att bli positivt behandlad i bostadskö, i utbildningserbjudanden, i jobbkö m m torde underlätta beslutet att en period strida för IS. Jag kan ju ha fel men om min hemkommun får för sig liknande policy kommer jag att strida för att mina skattepengar används rationellare.

Unknown sa...
20 maj 2015 21:36  

Joakim Lundqvist, du skriver högtravande om mänskliga rättigheter. Problemet är bara att de människor vi talar om har, moraliskt sett, förlorat sin rätt att vistas i Sverige. Lagstiftningen borde omgående ändras så att den som frivilligt deltar i en terrororganisation kan fråntas medborgarskapet och därmed kan stoppas vid gränsen. De har gjort sitt val och får ta konsekvenserna.

Anonym sa...
20 maj 2015 22:49  

De som frivilligt har valt att delta i våldsbejakande extremism borde få det straff som de förtjänar, det vill säga i galgen. Punkt slut!

Anonym sa...
20 maj 2015 23:54  

Det känns onekligen lite underligt när man hör politikernas tal om de tiotusentals offren för IS ondska som vi skall/har ta/tagit emot.
Skillnaden mellan mottagandet av offer respektive förövare är milt sagt stolligt.
Vad gör vi med dem som kämpat mot IS och nu är flyktingar.
Är det samma positiva anda?

Är det inte bara så att man i sin iver att vara politiskt korrekt hamnat helt snett?
Ska viljan att utföra totalt besinningslösa brott, i religionens namn, göra att man kommer fortare fram i bostadskön och snabbare får ett jobb?
Vad sänder detta för budskap till våra hemlösa och tiggare på Stockholms gator?
Vad tycker alla de som är tvungna att fly sitt land på grund av IS?

Att de hemvändande behöver vård är helt klart. Jag förmodar att vi talar om någon form av tvångsvård?
Enligt min mening skulle denna vård även vara möjlig, på någon form av sluten anstalt, innan de far iväg utomlands!

DUNDERSUCK!

F.d. Teaterdirektören.

paul sa...
21 maj 2015 05:39  

Har man åkt utomlands för att strida för terrorister så har man försakat all rätt att någonsin få sätta sin fot i landet.
De ska inte ens släppas in än mindre få stöd. Kommer de hit skall de skickas tillbaka till sina herrar i mellanöstern.
Det är rent utsagt vidrigt att vi ska behandla våra egna veteraner sämre än terrorister, folkmördare och våldtäktsmän!

Kapitalist sa...
21 maj 2015 05:53  

Och det är denna politik som du vill försvara?

Joakim Lundqvist sa...
21 maj 2015 14:00  

Det vore ju verkligen smakfullt om vi ville ge ett vettigt stöd åt människor som flyr från IS i Syrien och Irak, till exempel genom fungerande vård, uppehållstillstånd och så vidare. I fallet med de som flyr från Syrien är det allt som oftast välfärdsinsatserna som saknas; i fallet med de som flyr från Irak är det i första hand en ovilja att bevilja uppehållstillstånd (asyl). Att göra insatser för att bryta någons kontakt med en terrororganisation står inte i motsatsförhållande till att göra insatser för de som flytt från den.

Och det är fortfarande ingen som besvarat frågan om vad staten ska göra för att hantera de fall där människor inte lagförs. Vi tillämpar inte, och SKA INTE tillämpa någon annan ordning för att lagföra människor som kan misstänkas ha begått brott i Syrien eller Irak. Det vore författningsvidrigt. Det är det däremot inte att anvisa stödinsatser som kan förebygga fortsatt brottslighet.

Då och då påpekas den disciplinerande funktionen hos välfärdssamhället (både från höger och vänster). Och det finns en stor poäng i det. Om samhället sätter någon i en bostad och i utbildning eller praktik visar det för den personen ett alternativ till brottslighet. Och till det vet man var man har dem. Det känns rent spontant som en betydligt mer pragmatisk lösning än att gasta om luddiga principer.

Jag tänker inte ens bemöda mig att bemöta tugget om att "dra in medborgarskap" eller att "stoppa människor vid gränsen". Ni som känner att de är alternativ kan ju ta en titt på regeringsformen och sedan fundera på vad det var ni skulle försvara nu igen.

Unknown sa...
21 maj 2015 19:00  

Trodde att vi nått toppen för politisk idioti, men tji fick jag.

Unknown sa...
21 maj 2015 19:06  

Eh? Jag ser hellre att deras medborgarskap sägs upp och inte släpps in i landet igen. Australien har en vettig approach som borde kopieras.

Unknown sa...
21 maj 2015 19:18  

Tycker debatten borde röra huruvida Sverige som nation i huvudtaget skall släppa in hemvändande medborgare som deltagit i terrorverksamhet. Men icke, här ska vi tydligen med öppen famn ta imot och vårda skiten? Om Usama Bin Laden hade haft ett svenskt pass, skulle vi lika gärna ha skaffat vård, bostad och jobb till honom?

Mike sa...
21 maj 2015 19:51  

Tyvärr verkar våra politiker vara kompletta idioter, men vi får vad vi förtjänar för vi har trots allt fria val i Sverige!

Sumatra sa...
21 maj 2015 21:59  

Måhända kan Stockholm stad tillhandahålla någon form av tjänstgöringspremie, som kan vara tjänstgöringstid X antal illdåd X 10 kkr?

Max Hanemann sa...
22 maj 2015 07:30  

Joakim:

Du har naturligtvis rätt beträffande omöjligheten att dra in medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd - en rävsax vi själva försatt oss i genom den migrationspolitik vi tillämpar i unik blåögdhet.

"Vanliga" kriminella i Sverige har rätt till samhällets sociala stöd och hjälp med återanpassning etc efter avtjänat straff. Problemet är att som det ser ut i dag kan återvändande ISIS-krigare i praktiken inte lagföras för några "terroristbrott". Bevisläget är helt otillräckligt (inga vittnen, maskering mm). De kommer därför primärt i åtnjutande av vårt sociala skyddsnät utan att först bli föremål för några rättsliga åtgärder, vilket torde strida mot de flestas rättsmedvetande - minst sagt. Jag undantar då dem för vilka straff och sanktioner är anatema - sådant skall ersättas av "återanpassning".

I Tyskland skall två återvändande ISIS-krigare nu lagföras med ett möjligt maximistraff på 10 år - jag vet inte exakt på vilken rättslig grund. Problemet är ju att "den enes terrorist är den andres frihetskämpe".

Vad vi behöver är en snabb lagändring så att verksamhet i en terroristorganisation blir brottsligt (de praktiska svårigheterna med detta juridiskt sett skall inte underskattas).

Eller tycker Du att sakens nuvarande tillstånd och beslutet i Stockholm är bra?

Unknown sa...
22 maj 2015 09:23  

Joakim Lundqvist säger "Om samhället sätter någon i en bostad och i utbildning eller praktik visar det för den personen ett alternativ till brottslighet."

Nej då säger samhället att den dagen du tröttnat på brottslighet så vill vi belöna dig.

Varför du envist vill hitta anledningar för att belöna hemvändande ISIS medlemmar är ju en fråga att spekulera i. Att belöna brottslingar har aldrig hjälpt och även om det skulle hjälpa ett fåtal så är det en pyrrhusseger då de signaler det sänder ut är katastrofala.

Snällismen är väl utbredd bland fåren i Stockholms stads kommunfullmäktige kan jag tänka mig.

Icewolf sa...
22 maj 2015 09:36  

Joakim Lundqvist-Som vanligt när man tror att man hittat en "mirakel" metod bestående av en rad lyckade omständigheter pga väldigt engagerade människor så måste detta få ett modellnamn så att det verkar väldigt genomtänkt och planerat. Självklart blir lite forskare intresserade och vill dra nytta av situationen och man hittar "empirisk" data som bevisar att "modellen" är vetenskapligt effektiv. Denna typ av "modeller" blir snart publicerade och eftersom det är en ny "metod" så blir intresset stort. Jag kan garantera att det är precis så någon social tjänsteman i Stockholm lagt fram denna metod som en lösning för Stockholms stads problem, för nu finns en mirakel metod som löser allt. Alla involverade blir då så glada att problemet är löst så ingen bemödar sig att ens fråga sig om detta passar in i deras egen omgivning eller efter omgivningens förutsättningar. Faktum är att det som fick igång effektiviteten på Århusmodellen var först och främst vanligt traditionellt hot. Pga betydligt större civilkurage och betydligt mindre PK trams så ställde Århus politiker med otvivelaktigt stöd från stadens medborgare ett ultimatum till stadens muslimer. Antingen skärper ni er eller så stänger vi eran moské, PUNKT. Efter det så började Århusmodellen verkligen fungera. Att kalla det man gjorde i Århus för "Århusmodellen" och peka på empirsk data är lika förenklat som att USA skulle kalla bombningarna i Japan under WWII för "Hiroshimamodellen". Det finns otvivelaktig empirisk data som bevisar att "Hiroshimamodellen" fick stopp på japanernas radikalism.

Joakim Lundqvist sa...
22 maj 2015 15:07  

Ja, det känns ju spontant lockande att staten skulle ges möjlighet att landsförvisa Jackie Arklöv, Peter Mangs och Joel Amlmgren. Av någon anledning tänker jag mig att det inte är dömda brottslingar med svenska föräldrar som det resoneras om i det här sammanhanget.

Max: ja, jag tycker att Stockholm har gjort något som fler kommuner borde göra. De har tagit ett strategiskt beslut som riktar in sig på att hantera ett konkret problem för kommunens invånare, och de har tagit det trots att de vet att hundratusentals svenskar kommer att reagera med konspirationsteorier och luddigt användande av uttrycket "det allmänna rättsmedvetandet". Staden har inga åklagare eller kriminalpoliser att sätta in för att hindra farligheter, men de har möjligheten att använda befogenheterna i kommunallagen och socialtjänstlagen. De har agerat för att ta initiativet, och tagit de risker detta kräver.

Max Hanemann sa...
23 maj 2015 09:43  

Joakim: Det är tacknämligt att Du så klart deklarerar Dina åsikter!

Anser Du att samma omsorger borde ha lagts på det lilla fåtal svenskar med nazisympatier, som under VK2 enrollerade sig i tyska Wehrmacht, stred mot Röda armén, och sedan återvände? Även om de (hypotetiskt) hade tjänstgjort i Einsatzkommandos (som mördade judar m fl i stor skala)?

spitfire31 sa...
23 maj 2015 14:38  

Har ingen tänkt tanken att vissa av dessa s.k. veteraner från Daesh kanske är hemskickade med en uppgift?

Med andra ord, att organisera sovande celler för framtida behov?

Sumatra sa...
23 maj 2015 14:54  

Enklast vore att överlämna återvändare till de rättsvårdande myndigheterna i det land där återvändarna varit verksamma, för vidare rättslig handläggning.

Max Hanemann sa...
24 maj 2015 07:38  

"Enklast vore att överlämna återvändare till de rättsvårdande myndigheterna i det land där återvändarna varit verksamma, för vidare rättslig handläggning."

Tyvärr har vi själva i vår aningslösa godhet gjort allt enkelt omöjligt. Vi utlämnar inte våra egna medborgare för lagföring utomlands, allra minst om de riskerar dödsstraff.

Det skall bli intressant om Joakims önskan att Stockholms beslut skall bli vägledande över hela landet går i uppfyllelse. Och om svenska folket i nästa val med detta får ytterligare motiv för att ge (sd) en jordskredsseger som framtvingar en rejäl omläggning av politik och lagstiftning?

Eller kommer vi före det att se nya, blocköverskridande, åtgärder för att marginalisera (sd) oberoende av valresultatet? Det gäller att till varje pris försvara platserna vid utfordringstråget ...

Unknown sa...
24 maj 2015 21:30  

Tror nog att vissa nationer inom, låt oss rent hypotetiskt generalisera grovt här och säga *host*nato*host*, skulle se lite snett på lilla Sverige om vi aktivt stödjer terrororganisationer på detta sätt...hur jävla PK eller "humanitärt" man som politiker lyckas få det till.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade