Har vi sparat 560 milj?

C FMLOG påstår i alla fall att han gjort det inom sin organisation - oklart under hur många år?

Enligt briggen Wretman inrättades FMLOG 2002 för att spara pengar åt Försvarsmakten genom outsourcing etc. Jag skulle vilja hävda att resultatet definitivt låtit vänta på sig om det nu överhuvudtaget blivit något.

De besparingar jag kan räkna upp i närtid har framförallt varit att man sparkat egen personal inom FMLOG som sysslat med löner, resor etc, lagt ner dessa kontor. Därefter har man koncentrerat denna verksamhet till stora enheter där det handlar om ett eller två kontor i hela landet samt lagt ut stor del av verksamheten på Försvarets personal.

För den genomsnittlige officeren har detta inneburit att han får tillbringa mer tid i telefonköer för att få hjälp med sin dator eller beställa resor (30 min för att få ett fullständigt banalt datorfel avhjälpt är inte helt ovanligt) samt tillbringa mer tid framför det knappt fungerande personaldatasystemet med att göra det som handläggare på löne- och reseavdelningarna gjorde förut. För chefer (kompanichefer, motsv och uppåt) innebär det att de varje dag måste tillbringa en halvtimme med att kolla sin mail och sitta och godkänna olika ändringar som den underställda personalen gjort i datasystemet för arbetstid, ledigheter etc. Tidigare var det lätt att åka iväg till det lokala kontoret på förbandet och diskutera problemen, nu får man sitta i telefonkö och prata med någon i Arboga, som sedan ska skriva en arbetsorder till någon på lokal nivå. Därefter ska officeren hålla sig anträffbar för att få hjälp med sin dator.

Det är ju klart som korvspad att FMLOG har kunnat spara pengar på sin verksamhet här eftersom officerarna fått överta arbetsuppgifterna. Det behöver ju inte nämnas att det är kärnverksamheten inom Försvaret som blir lidande. Allt större del av arbetstiden tas upp av annat än kärnverksamheten.

Som grädde på moset kan nämnas att man planerar att lägga ner Flygvapnets regionala transportflyg. På F 21 och F 17 finns var sin Saab 340 för personaltransporter. Ytterligare några flygplan finns på Malmen. Dessa flygplan nyttjas för personaltransporter istället för att personalen ska resa kommersiellt och behöva passa olika avgångar, färdsättsbyten etc. För t ex personal på artilleriregementet som ska till Älvdalen är det ju betydligt bättre och effektivare att flyga från Luleå till Mora än att hålla på och krångla med flyg, tåg, bil i en hel dag. Att resa med dessa flygplan har också varit betydligt billigare för Försvaret än att nyttja kommersiella alternativ. Brytgränsen har gått redan vid ca 5 pers. Dock har kravet kommit att Försvaret ej får konkurrera med det kommersiella flyget och att förbanden därför ska faktureras lika mycket som kommersiella biljetter kostar. Är det då konstigt att dessa flygplan istället blir en belastning?

C FMLOG får nog jobba betydligt hårdare om han ska lyckas övertyga mig om att FMLOG sparar pengar åt Försvaret när jag vet att hans organisation fakturerar 500 kr om dagen för mer än 10 år gamla slitna minibussar, samtidigt som det finns billigare, bättre och säkrare att hyra civilt (vilket man dock ej får göra).

Ytterligare överdrifter om BK 90

Aftonbladets ledare idag handlar om "klustervapen" i allmänhet och BK 90 i synnerhet. Som vanligt har man från Aftonbladets sida inte brytt sig om att faktakolla sina uppgifter utan drar BK 90 över samma kam som alla andra "klustervapen".

Mitt råd till Jesper Bengtsson och ledarredaktionen är att läsa mitt inlägg "Sanningen om svenska "klustervapnet"".

Som jag skrivit tidigare, jag tror mer på Human Right's Watch's idé om ett krav på att vapen med substridsdelare får efterlämna max 1% blindgångare.

Det Jesper Bengtsson, Svenska Freds m fl inte tar i beaktning är att BK 90 är konstruerat för att användas vid försvar av Sverige. Vapnet är alltså tänkt att släppas på svenskt territorium. Det säger sig självt att man då är högst ointresserad av lämna kvar blindgångare i det egna landet. Därför är BK 90s substidsdelar så sinnrikt konstruerade att eventuella blindgångare som ej röjt sig själva i princip kräver ett batteribyte för att kunna detonera.

Hade övriga producenter av substridsdelar i världen varit så förutseende och nogräknade som Bofors var vid konstruktionen av BK 90 hade "klustervapenproblematiken" varit i det närmaste ett icke-problem.

Och Jesper... BK 90 är slutlevererad och produktionslinan stängd sedan många år för svensk del0. Numera är det tyska delen av EADS som äger tillverkningen, vilket legat nere i många år. Eventuellt integrerar man vapnet i framtiden på Eurofighter. Ergo har det ganska lite med Sverige att göra.

Hur stukat är det här?

Palestinska TV-kanalen Al-Aqsa (Hamas) manar i barnprogram tittarna att döda den danske tecknaren Kurt Westergaard, en av männen bakom Muhammedkarikatyrerna.

Hur i h-e kan vi ha politiker i det här landet som anser att man ska föra diplomatiska dialoger med Hamas?

Aftonbladet


Filmklippet på Youtube


Om jag inte visste att det var på allvar skulle jag bara skratta åt det sjuka i att ha en ung flicka som programledare föreläsandes för en kanin om vad Hamas anser att palestinska barn ska tycka (det sägs ju inte rakt ut förstås). Innan kaninen kom till programmet var det istället en mus. Musen dog dock martyrdöden under israelisk utfrågning om var nycklarna och dokumenten till det palestinska landet är. Kaninens namn är Assud (lejon). Det är ganska roligt att se det avsnitt där kaninen först dyker upp och en liten flicka ringer in och frågar varför kaninen heter lejon. "Därför att ett lejon är starkt och en kanin är en ynkrygg!", svarar Assud. Man kan ju fråga sig varför man då valde en kanin till programmet?

Är vi bättre?

Det är lätt att man får för sig att amerikaner i gemen är mer korkade än andra västerlänningar. Frågan är om vi svenskar är så mycket bättre när det vid en undersökning inför förra valet framkom att runt hälften av svenskarna inte visste vilket parti som hade regeringsmakten.

Hur som helst, man kan i alla fall ifrågasätta amerikanens förmåga till läsförståelse när man läser denna artikel. Artikeln handlar om en Cessna 172 (enmotorigt propellerflygplan som finns i enorma mängder världen över. Förmodligen det vanligaste sportflygplanet) som på vägen från omlackering till leverantör fick nödlanda på en väg i Florida p g a motorproblem . USA beslutade under förra året att ge det nya irakiska flygvapnet 12 st C 172 i bistånd för att använda som skolflygplan. Omlackeringen bestod bl a i att flygplanet märktes med irakiska flygvapnets markeringar och texten "IRAQI AIR FORCE". Allt detta resulterade i en artikel i lokaltidningen där alla dessa fakta står redovisade.

Så till det tragiska. Läsarna har möjlighet att kommentera artikeln. Folk verkar ha allvarliga problem med att förstå innehållet i artikeln. "Hur kan ett flygplan från ett land som vi krigar i flyga i Florida?" Som en av kommentatorerna skrev - jag känner mig faktiskt dummare av att ha läst det här.

Jag är inte ensam

Det vet jag redan. Jag har inte träffat någon annan officer som inte håller med mig i min ståndpunkt angående Försvarets budget, verksamhet och interndebiteringar.

Det är kul att se att det finns andra som också uppmärksammar detta. Jag hoppas bara att det ska lossna ytterligare och att det görs ordentligt grävande journalistik i ämnet. Det är något ofattbart ruttet när ca 15% av förbandens budgetar idag går till kärnverksamhet (dvs övningar, ammunition etc), medan den sifrran för drygt 10 år sedan var 50%.

Författaren till den här artikeln har dock missat den största "kamelen" (som han valt att kalla dem), nämligen Fortifikationsverket som äger och hyr ut Försvarets fastigheter till Försvaret med ett ordenligt avkastningskrav mot staten (!!!).

Sanningen om Tchad?

Sten Tolgfors, försvarsminister, ger idag en replik på Bo Pellnäs debattartikel i gårdagens SvD, där Pellnäs ifrågasätter viljan med TD01.

Det är mycket sällan jag inte håller med Pellnäs och så även nu. Däremot har jag svårt att ta Tolgfors på allvar i hans replik. Att TD01:s fullt aktiva period kommer ligga runt 6 veckor fastän insatsen är ca 4 mån lång är känd. Så är det med alla expeditionära förband som måste byggas upp på plats och sedan avveckla för att åka hem. NBG som ska kunna vara iväg i 6 mån kommer ha en fullt aktiv period på mindre än 2 mån (dock några veckor hit eller dit beroende på område, resurser på plats etc). Även flera andra politiker ifrågasätter den begränsade insatsen.

Tolgfors har valt att kalla sin debattartikel "Sanningen om Tchad". Jag skulle defninitivt lägga till ett frågetecken på slutet. Det går inte att komma ifrån att insatsen är så kort som den är utan rotation p g a den undermåliga försvarsbudgeten. Återigen, budgetera inte för insatser i försvarsbudgeten utan gör det separat. Försvarsbudgeten gör sig bäst finansierandes materiel, övningar etc. Insatser skall finansieras som extra poster direkt ur statskassan.

En av Tolgfors ursäkter är att Tchads infrastruktur är så begränsad att det är svårt att få större förband på plats. Bl a saknas flygplatser. Tolgfors försvarar även nyttan med TD01 i följande stycke:
"Hade fler länder gjort som Sverige och tidigt erbjudit förband hade styrkan kunnat sättas in i december. Sannolikt hade då den gångna tidens rebellstrider i Tchad inte ägt rum."

Det klingar falskt. Jag ställer mig återigen frågan, varför tog inte regeringen fasta på den franska uppmaningen att verka för ett insättande av NBG inkl stridsflyg redan vid årsskiftet. NBG är till för just denna uppgift - att säkra ett brohuvud i konfliktområde för att möjliggöra senare insats av en konventionell fredsstyrka. NBG har dessutom en enhet benämnd Air Base Battalion vars specialitet är att hantera just flygplatser i områden med dålig infrastruktur.

Nä du, Tolgfors. Förmågan finns där, men knappast viljan att finansiera det hela.

Zaremba gör det igen

Maciej Zaremba är tillbaka i DN med en mycket intressant artikelserie, "Först kränkt vinner". De flesta borde vara bekanta med att "känna sig kränkt" är ett av det effektivaste vapnen i offentliga Sverige. Det är oerhört mycket starkare än t ex att hävda rasism eftersom kränkningar kan omfatta rasism, sexism, jämställdhet, handikappade, vänsterhänta, glasögonbärande eller också kan man hävda att man bara känner sig kränkt. Kort sagt, det är användbart för alla.

Den första artikeln i Zarembas serie handlar om Lärarhögskolan och elever som anmäler lärare för att de känner sig kränkta. Jag har alltid varit skeptisk till svensk lärarutbildning som jag alltid sett som ganska flummig, men jag måste säga att jag blir positivt överraskad av kraven på eleverna. Dessa krav har sedan lett till att underkända elever på lärarutbildningen anmält sin lärare eller handledare när de blivit underkända för att de t ex behärskar svenska mycket sämre än de småbarn de skulle bli lärare för. Fantastiskt!

Artikeln förmedlar samma känsla av uppgivenhet och absurditet som Zarembas serie om Kosovo gjorde. Det ska bli intressant att läsa de kommande artiklarna.

Brännmärkt

Två intressanta debattartiklar på Brännpunkt idag. Först en rejäl uppläxning av trion Björeman, Bergquist, Lagerlöfs syn på Sveriges roll i säkerhetspolitiken och USA, denna gång utdelat av prof Gunnar Åselius. Åselius anser liksom jag att vi inte kan sänka oss till den dagisnivå som trion, samt vänstern förespråkar, dvs att om USA och vi skulle hamna på samma sida måste vi byta eftersom USA är rakt av ont. Jag instämmer till fullo i Åselius ståndpunkt och speciellt hans sammanfattning:

"Sverige kan beklaga USA:s folkrättsförbrytelser i ”kriget mot terrorismen”, men knappast ställa sig utanför det västliga säkerhetssamarbetet på grund av dem. Varken Sverige eller något annat europeiskt land har det valet."

Sedan har även försvarsministern en debattartikel om NATO-medlemskap. Det är intressant att se att NATO-debatten har börjat dra igång nu. Jag har svårt att se att vi i längden kan ställa oss utanför NATO som Försvaret ser ut nu mera. Intressant är också att se att i skrivandes ögonblick är drygt 55% av SvD:s läsare för ett NATO-medlemskap.

Det som klingar falskt i NATO-debatten är sossarnas dubbelmoral. Det är framförallt socialdemokraterna som har målat in oss i ett hörn där den enda dörren ut har NATO-skylt. Dagens Försvarsmakt är så reducerad att den ingalunda klarar av att försvara Sverige. Alliansen är inte mycket bättre de eftersom de står fast vid att Försvaret endast ska vara ett luftslott.

Vad jag efterlyser i NATO-debatten är att någon politiker ska våga ta upp kraven på att respektive medlemsland bör ha en god förmåga att försvara sitt eget territorium, kunna bidra med eftertraktade resurser till alliansen och eftersträva en försvarsbudget motsvarande 2% av BNP, vilket svenska försvarsbudgeten inte gjort sedan 94/95. (Statistik om försvarsbudgeten, intressant att kolla tilldelad budget och utfall. Knappast den bild som ges i media)

Försvarsmakten är och förblir ett luftslott.

Hyra före verkan

Som jag tidigare skrivit är de politiska direktiven till Försvarsmakten är hyra är viktigare än verkan, dvs att i första hand ska Försvarsmakten betala hyra för sin materiel och lokaler till staten och i andra hand syssla med kärnverksamheten.

Av denna anledning tror jag, precis som tidigare, att det inte kommer att bli någon insats med NBG. Målsättningen med NBG från politiskt håll verkar som alltid ha varit att få ha en flagga på kartan, ett kryss i rutan på att vi kan vara med de stora pojkarna. Från i juli kommer det inte vara aktuellt med någon ny stridsgrupp för Försvaret förrän 2011, då Sverige enligt planerna helt på egen hand ska sätta upp en ny stridsgrupp (SBG?).

Det yttersta beviset på att Försvarsmaktens huvuduppgift är att öka statens omsättning kan man hitta i dagens SvD om den förkortade insatsen i Tchad.

"Dessutom har EU-styrkans befälhavare Patrick Nash offentligt sagt att Sverige borde stanna ett år i Tchad som andra EU-länder. Försvarsminister Sten Tolgfors sade till TT i går att detta aldrig varit aktuellt av budgetskäl."

Som sagt, budgeten först.

Ni som läst min blogg tidigare har säkerligen koll på vad jag anser om Försvarets ekonomiska system. Insatsen i Tchad visar än mer på den sjuka ordningen som råder, där Försvaret i förväg ska anmäla vilka insatser man är intresserat av att delta i till regeringen, som sedan ger Försvaret i uppgift att räkna på vad det kommer att kosta. Om nu NBG skulle sättas in kommer hela Försvarets verksamhet på hemmaplan att avstanna (självklart inte byråkratin och pappersskyfflandet, för där kan man inte skära, men alla utbildningar, övningare etc) för Försvaret har nämligen inte råd att hålla igång bägge.

Hade det inte varit bättre att lägga insatser helt utanför försvarsbudgeten, så att dessa inte skapar motsatsförhållande med Försvarets vanliga verksamhet? Regeringen beslutar om en insats och ger därefter separata medel för denna. Som ordningen är nu kommer vi inte att ha råd att ens försöka försvara Sverige i händelse av ofred.

Uppdatering 16/2. Tolgfors bekräftar att inte finns pengar till att hålla något förband längre i Tchad än vad som sades igår. DN

Sanningen om svenska "klustervapnet"

Gång efter annan rasar än den ena, än den andra organisationen mot det svenska "klustervapnet". Man kräver ett förbud mot bombkapsel 90 (BK 90), som vapnet i fråga heter för att vi i Sverige ska visa rätt väg. Det är ju allmänt känt att alla andra nationer gör precis som vi gör i Sverige.

Från första början kan man ju önska att dessa organisationer blev så pass duktiga på engelska och de lärde sig av med sin svengelska. Vapnen som på engelska benämns "cluster bombs", benämns på svenska bombkapsel. Det är ju helt enkelt det det är, en kapsel med flera bomber.

Det var en parentes i sakfrågan. Nu till kärnan.

Regeringen har motsatt sig ett förbud mot BK 90, och det med rätta, anser jag. Man ska inte blanda äpplen och päron, och det är precis det som man gör i organisationerna som står bakom uppropet. Jag betvivlar att någon i dessa organisationer ens bemödat sig att prata med någon ur Försvarsmakten om BK 90, eller ens sett vapnet annat än möjligtvis på bild.

Majoriteten av alla bombkapslar världen över, såsom t ex de amerikanska CBU-52, -58, -87, Mk 20, brittiska BL755, massan av ryska varianter, liksom artillerigranaterna med substridsdelar, är av en mycket enkel konstruktion med ett enkelt anslagständrör. Anslagständröret gör så att substridsdelen (dvs de små bomberna i kapseln) briserar då den slår emot marken eller mål. Problemet är dock att dessa tändrör är relativt opålitliga, och mer så ju äldre de blir. Är marken där substridsdelarna landar av det mer mjuka slaget blir det också fler blindgångare. 15 % blindgångare är ingenting ovanligt för den här typen av ammunition och ju äldre och ju längre österut vapnet tillverkats stiger siffran mot det dubbla.

För att lätt kunna identifieras av röjningspersonal är västliga substridsdelar ofta målade i gul neonfärg. Substridsdelarna är dock oftast små och vegetationen hinner snabbt dölja dem. Deras utseende gör tyvärr också att de ser intressanta ut för människor som inte vet vad det är, t ex barn.

Vad är då skillnaden med BK 90?

BK 90 har en helt annan form av tändning. Varje substridsdel har tre funktioner för att få den att brisera och därigenom skapa redundans och minimera antalet blindgångare. Den första mekanismen är ett radarzonrör för att få substridsdelen att brisera en bit över marken. Skulle radarzonröret fallera, skall ett anslagständrör istället initiera detonationen vid markkontakt. Skulle även anslagständröret fallera, initieras detonation då batterispänningen sjunker under en viss spänning (några minuter). Skulle nu även denna mekanism fallera är substridsdelen i princip harmlös och det krävs att man byter batteri i den för att åter kunna få den att detonera av sig själv. Hur stor andel av substridsdelarna kommer då till sista steget, dvs blir blindgångare? 1-2%... Med tanke på att varje BK 90 innehåller 56 substridsdelar blir det alltså ungefär 1 per kapsel.

Siffran 1-2% säger inte så mycket för en lekman, men kan jämföras med den för konventionella bomber och artillerigranater som är ungefär det dubbla (uppåt 10% är inte ovanligt), liksom automatkanonammunition, som det är mycket vanligt att man skjuter något hundratal av då de används vid attackuppdrag.

Det känns ganska löjligt att tala om inhumana vapen. Vapen är av sin natur inhumana. Det är det de är till för. Däremot ska man inte orsaka onödigt lidande för i första hand tredje man, dvs civilbefolkningen.

Vad man skulle kunna göra istället för att kräva ett totalförbud, som de stater som är mest benägna att använda sina bombkapslar av sämre kvalitet ändå inte kommer att följa, kanske ett rimligare krav vore att ställa krav på funktionen och tillverkningen hos vapnen, som t ex Human Right's Watch gör?

Faktum kvarstår. Det mål man anser sig behöva en bombkapsel för att bekämpa kommer ändå att behöva bekämpas, även om det inte finns bombkapslar att tillgå. Följderna blir då att man för att nå avsedd verkan måste använda större vapeninsats av andra vapen. Kommer detta att vara mer humant?

Den svenska bilden av Afghanistan

Aftonbladets senaste artikelserie om situationen i Afghanistan kommer säkerligen att bli omvälvande för svenskens inställning till Afghanistan och Sveriges deltagande i ISAF. Det är mycket roligt att se hur väl TV 4:s Fredsstyrkan har tagits emot och hur mångas ögon öppnats för vad som uträttas av FS-förbanden där.

Vänsterns svartmålande av Sveriges deltagande i Afganistan, där man sin vana trogen hävdar att vi är USA:s lakejer har alltför länge fått gå obemött i media. För vänstern verkar det oftast vara viktigare att vi ställer oss på motsatt sida än USA, än att man uträttar något för afghanen. Det är väl ingen som inte tror på t ex Burkans återkomst om ISAF lämnar landet?

Jag säga som Lt Flink i Fredsstyrkan del 3: Man kanske inte kan förändra världen, men det kanske i alla fall förbättra några personers situation. Hela citatet är för långt att skriva här, men det var mycket tänkvärt och fångade MOT:arnas och FS-förbandens arbete mycket väl.

Tyvärr möter Försvarsmakten sällan kritik av det slag som vänstern kastar ur sig. Detta medför att till slut är det vänsterns bild som segrar.

Jag anser att det vore en katastrof om USA drar sig ur Irak, liksom det vore en katastrof om ISAF lämnar Afghanistan. USA hade enligt mig ingen rätt att gå in i Irak, men gjort är gjort och man har verkligen trampat i ett getingbo. Sättet man sedan hanterade Irak på direkt efter invasionen påminner om något av Papphammar. En mycket intressant bok om detta är "Imperial Life in the Emerald City" av Rajiv Chandrasekaran.

Det är inget tvivel om att om USA lämnar Irak nu kommer ett inbördeskrig att ta vid, samt maktvakuumet eventuellt fyllas av t ex Iran. Situationen i Irak idag är mycket bättre än för ett år sedan, tack vare USA:s nya taktik. Det är intressant att notera att svenska media i mycket undviker att rapportera om detta. Svensken skall fortsätta att leva i tron att det bara blir värre och värre i Irak.

Afghanistan kommer också att störta än mer samman om ISAF lämnar Afghanistan. Wolfgang Hanssons ord i Aftonbladet kunde lika gärna varit mina:

Det enkla utvägen vore att ta hem alla utländska trupper från landet. Att lämna Afghanistan åt sitt öde.
Det finns bara en hake.
I samma ögonblick som Natos och USA:s trupper lämnar landet störtas Karzai.
De södra delarna faller i talibanernas händer. De norra i de traditionella krigsherrarnas.
Afghanistan skulle vara tillbaka på ruta ett igen – en skurkstat.
Och civilbefolkningen får betala priset, som vanligt.

Intressant om Sovjets planer mot Sverige

Samtal med f d sovjetiska officerare visar enligt uppgifter i SvD att Sovjetunionen hade långt väl förberedda operationer mot svenska hamnar, flygbaser m m i händelse av ett nytt krig i Europa. Anledningen till detta var att man inte litade på den svenska neutraliteten gentemot NATO. Det skulle vara intressant att läsa hela dokumentationen.

Jag minns en historia som en av mina kollegor som tjänstgjorde i Kosovo berättade efter att han kommit hem. Han hade arbetat mycket tillsammans med tjeckerna i en stab. En av tjeckerna hade då berättat för honom att hans förbands förstahandsmål under Kalla Kriget låg i Skåne.

Inte utan att man undrar hur den ryska planeringen i händelse av krig med NATO är idag?

Von Sydow förespråkar värnpliktsförsvar

Och det gör jag också.

De siffror som ÖB föreslagit för en yrkesarmé innebär att det ska finnas dubbelt så många officerare som soldater. Det torde vara världsunikt med ett Försvar där det till varje soldat hör 2 officerare.

Jag tror inte på ett yrkesförsvar i Sverige av en mängd anledningar.

  • Kostnad (konkurrenskraftig lön för både officerare och soldater)
  • Numerär (Sverige har stor yta att försvara, samt stora åtaganden utomlands)
  • Samhällsnytta (allmänheten får en förståelse för vad försvaret är och gör. Jämför bara med vad folk trott om insatsen i Afghanistan innan och efter TV 4:s Fredsstyrkan)
  • Rekrytering (Hur ska man kunna locka så många ungdomar att tjänstgöra utan att få det absoluta bottenskrapet? Var ska vi ta officerarna ifrån?)

Jag har berört frågan flera gånger tidigare och rekommenderar istället att man läser detta inlägg istället för att jag ska skriva samma sak om igen.

Framförallt kostnadsfrågan är ju mycket intressant. Med tanke på vad det har kostat att ha NBG under uppbyggnad med sina 2000 svenska soldater och officerare kan man ju lista ut vad det kommer att kosta med tre gånger så många soldater. Dessutom kommer det inte att tolereras att man fuskar med yrkessoldaternas utbildning på samma sätt som man gör med de värnpliktigas för att "spara" pengar.

Jag motsätter mig dock inte att vi har mindre delar av Försvaret som anställda soldater, men värnplikten måste vara kvar för att fylla ut.

SvD

Storbritannien - Ryssland från en lite annan vinkel

BBC har en reporter som bilar sig genom Ryssland för att ge en smak av hur Vladimir Putins Ryssland är utanför Moskva, St Petersburg osv. I detta reportage äter han middag hemma hos divisionschefen för en Tu-95 Bear-division. Detta är som bekant de gamla strategiska bombflygplan som sedan i höstas orsakat lite kontroverser med NATO och främst Storbritannien, då man på order från Putin återupptagit Kalla Krigets Atlantpatrulleringar (ev med kärnvapen). Kul och annorlunda läsning!

Putin lovar svar på tal i rustningskapplöpning

Nu går verkligen skam på torra land!

I en krönika i Göteborgs-Posten skriver Leif Pagrotsky om sin förvåning över hur litet Försvar Sverige har kvar idag, liksom hur märkligt det är att Försvarsbudgeten endast minskat 13% sedan 80-talets ubåtskränkningar.

Det är så man inte vet riktigt var man ska ta vägen. Här har vi en s-politiker som suttit i regeringen fram till senaste valet och varit med under många år i s-toppen. Han har suttit med och fattat besluten om att skära ner på Försvaret gång efter annan då sossarna haft makten. Ändå är han förvånad över hur litet Försvaret är idag?

Vad gjorde Pagrotsky på regeringsmötena. Sov? VAB:ade? Var det möjligen så att endast Göran och möjligen Leni och Ringholm var betrodda med Försvaret och budgeten?

Framförallt frågar sig Pagrotsky vad som händer med försvarsbudgeten och var alla pengarna tar vägen. Ett tips Pagrotsky.... läs den här bloggen så klarnar nog en hel del.

Man får hoppas att Pagrotsky hade bättre koll på utbildnings- och näringsfrågor, men jag tvivlar starkt. Ännu starkare tvivlar jag på att någon minister hade koll på något annat område än sitt eget och knappt ens det.

När man upprörs över den bristande funktionen inom ett område man har god insyn i - i det här fallet Försvaret - det är då man verkligen ska börja oroa sig för funktionen i de områden man har mindre erfarenhet och intresse av.

Jag tackar Militära Reflektioner för länken till Pagrotskys krönika. Det är sällan jag läser GP.

Vad händer i Tchad?

Som bekant tog sig rebellerna i Tchad i helgen ända från sina bakre baser inne i Sudan ända in i Tchads huvudstad N'Djamena, där de slutligen slogs tillbaka av regeringsstyrkor. Förra året genomfördes ett likadant anfall, men då stoppades rebellerna tidigare utanför N'Djamena.

Som vanligt lider svenska media av svår Star Wars-sjuka, dvs hopplös rebellromantik. Man är noggrann med att påpeka att rebellerna vill ha bort president Deby från makten och att Deby själv tog makten i en kupp för nästan 20 år. I övrigt nämner man inget om rebellernas agenda, eller vad Deby står för.

Deby har gjort sig ordentligt ovän med Sudan eftersom Deby tillåter flyktingar från sudanesiska Darfur att ta sin tillflykt till Tchad och de flyktingläger som finns i tchadiska Darfur. Av denna anledning stöder Sudans regering rebellerna i Tchad genom att förse dem med fristader, utrustning och träningsmöjligheter inne i Sudan. Från sudanesiskt territorium gör rebellerna sedan räder in i Tchad, innan man åter går över gränsen för att undkomma tchadiska regeringsstyrkor. Härom veckan gick Tchads flygvapen (några få helikoptrar, ett propellerskolflygplan och några transportflygplan) till anfall mot rebellbaser strax innanför sudanesiska gränsen. Sedan i helgen har Tchad åter förklarat Sudan krig, vilket händer av och till.

Det mest intressanta som svenska media inte nämnt någonting om är följande: Vad händer med flyktingarna från sudanesiska Darfur om rebellerna lyckas få bort president Deby och ta makten i Tchad? Är i så fall ett ännu större folkmord att vänta i Darfur?

EU har som vanligt när det gäller konflikter i Afrika blivit taget på sängen. Den planerade EU-styrkan i Tchad (drygt 3500 man) har fått sitt avresedatum uppskjutet pga stridigheterna. För svensk del har det inneburit ytterligare väntan för det amfibiekompani som kommer att utgöra den svenska kontingenten. Frankrike bedömde i förra veckan läget så allvarligt att man lät sitt flygande detachement i Tchad ombasera till Gabon. Den spanska styrka på 15-20 man som befann sig på rek-resa i Tchad evakuerades med spanskt militärt flyg. Kvar på flygplatsen blev ett antal spanska civila trots att det fanns platser över i flygplanet.

Redan innan sommaren kom förfrågningar från Frankrike till Sverige om att man önskade svenskt deltagande i en fredsbevarande insats i Tchad. Det man önskade var en insats med Nordic Battle Group (NBG) inkl stridsflyg med början i november. Frankrike erbjöd sig att sköta logistiken mot att Sverige ställde upp med NBG. I september beslutade dock regeringen att det inte skulle bli någon insats med NBG.

Nu står man inför ett intressant faktum. Läget i Tchad bedöms för riskabelt för att skicka den avsedda EU-styrkan till Tchad. En av NBG:s huvuduppgifter som man har tränats för (och ett av huvudsyftena med EU:s Battle Groups) är att upprätta brohuvuden för att möjliggöra insatser med mer konventionella fredsbevarande förband. Hade det i detta läget inte varit ganska lämpligt för EU att först sända in en av sina två i beredskap stående Battle Groups i Tchad?

Jag är dock rätt säker på att det inte kommer att bli någon insats för NBG. Dels saknas fortfarande en hel del viktig materiel (som kommer att vara operativ först mot slutet av beredskapsperioden...). Framförallt kommer en insats med Nordic Battle Group att bli så kostsam för Försvaret att även om man ställer i princip all annan verksamhet under 2008, kommer man inte klara av att hålla budgeten.

Som alltid är det viktigaste för Försvaret (enligt direktiven uppifrån) att hålla budget. Insatser, oavsett hur nyttiga, får komma i andra hand. Det är viktigare att man klarar av att betala hyrorna till andra statliga myndigheter än att det görs en insats för världsfreden.


Krigsblogg 2008 (mycket intressant om Tchad och övriga konflikter i världen) 1, 2
SvD - Svenskar ska rädda EU-trupp
SvD - Minst 160 döda i Tchad
Aftonbladet - Minst 100 civila dog i Tchad

Ständigt denna kvotering...

Utlandsstyrkan skall kvoteras så att minst 40% av befattningarna innehas av kvinnor lyder ett förslag från kristdemokratiska ungdomsförbundet. Är de helt från vettet? Var har de tänkt att dessa kvinnor ska komma från? Med tanke på hur få kvinnliga officerare och kvinnliga värnpliktiga det finns kommer det bli rätt jobbigt för dem i framtiden om förslaget blir verklighet eftersom de då kommer att få göra mission på mission utan att vara hemma.

Jag tycker istället KDU ska lägga sin energi på att a) satsa på och få ordning på försvaret och b) se till att värnplikten omfattar både män och kvinnor.

Som läget är i Försvaret idag kan jag inte råda någon att söka sig till officersyrket. Det finns oändligt mycket att rätta till i Försvaret för att det ska bli en attraktiv arbetsplats och då är betydligt mer akuta saker än jämställdheten.

Jag struntar fullständigt i om mina kollegor är män eller kvinnor. Bara de är de bästa att lösa uppgiften. Försvaret är det främsta av landslag. Har någon hört talas om att man kvoterat in spelare i Tre Kronor eller Dream Team?

Vad var det jag sa?

SvD har i en granskning kommit fram till att "kostnaderna för administration, datorsystem och lokaler spräcker budgeten" för Försvaret.

Om jag nu ska vara riktigt ärlig, var det inte det jag sa, utan att den sjuka interndebitering inom Försvarsmakten (liksom andra delar statens verksamheter) gör att för lite pengar blir kvar för kärnverksamheten - insatser och övningar. Det säger sig självt att det enormt kontraproduktivt att sitta och betala marknadshyror till ett annat statligt bolag för lokaler som Försvarsmakten byggt och ägt i ca 100 år för att det statliga fastighetsbolaget ska gå med vinst. "Marknadshyror" är bästa sättet att få kostnadseffektivitet", eller något i den stilen, brukar förespråkarna säga.

Tala då om för mig, hur kan det bli bäst kostnadseffektivitet när man tar ut en hyra för något som tidigare endast kostat underhåll och där man samtidigt inte har möjlighet att hyra av någon annan?

Det är ju inte direkt så att Försvarsmakten har möjlighet att säga att "Nej, det här regementet är för dyrt i hyra. Vi flyttar till nya lokaler". För det första krävs det politiska beslut om var Försvaret ska vara lokaliserat (det är ju trots allt stödjande av sysselsättningen som är Försvarets huvuduppgift. Operativa hänsyn kommer betydligt längre ner på listan). För det andra är det ytterst få fastighetsbolag som hyr ut kasernområden, marinbaser, mobiliseringsförråd och flygflottiljer.

De gånger Försvaret har sagt upp hyresavtalet på en enstaka byggnad inom ett regementsområde etc, har Fortverket svarat med att det spelar ingen roll. Då tvingas vi höja hyran på de övriga byggnaderna.

1994 övergick så gott som alla Försvarets lokaler till den nya fristående statliga myndigheten Fortifikationsverket. Sedan dess hyr Försvaret sina lokaler av FortV. Dessa byggnader var i många fall bortåt hundra år gamla och sedan länge betalda och kostade endast i drift. För nybyggnationer idag tas ofta medel från Försvarets budget. Man bygger t ex en ny motorhall eller hangar för ett antal miljoner kr. Därefter ges byggnaden till FortV som sedan hyr ut den till marknadspris till Försvaret. Ofta är det så att hyran är så hög att på 3-4 år har man betalat samma summa det kostade att bygga nytt.

Utöver lokalhyrorna har vi sedan det sjuka systemet med hyror av materiel. Vem skulle inte vilja betala 500 kr om dagen för en tio år gammal minibuss? Eller en årshyra av en 5 år gammal PC som motsvarar inköpspriset av en helt ny speldator?


Vid en första anblick blir reaktionen för många att det ju bara handlar om låtsaspengar och att pengarna inte lämnar organisationen. Det är fel!

För det första tas dessa pengar ifrån en pott som annars skulle bekosta övningar, insatser och inköp av materiel.
För det andra kan ju vem som helst räkna ut vad det kostar att administrera alla dessa hyresposter, transaktioner etc.
För det tredje har t ex FortV avkastningskrav gentemot staten. (Staten ska tjäna pengar på sina egna pengar)
För det fjärde, vad är billigast? Att du bygger ett hus, ger det till din granne som du senare betalar hyra till för både drift och vinst eller att du sköter driften själv?


Ni som sitter och undrar varför ert landsting lägger ner kliniker och sjukhus kan ju börja ifrågasätta varför ert landstings fastighetsbolag ständigt går med större och större vinst i takt med att ert landsting drar in på vårdplatser och skickar mammor till Åland för förlossning?

Ni som är småbarnsföräldrar och är arga på att era barn inte längre kan gå på dagis i er stadsdel/skola i er by kan börja ifrågasätta varför er kommun ska betala hyror för de egna lokalerna.


Slutligen undrar jag stilla, varför är det ingen journalist som tar sig an att granska det sjuka system som endast verkar vara till för att blåsa upp värdet på statens tillgångar, men som samtidigt ger oss medborgare sämre och sämre tjänster till ett ständigt dyrare pris. Kan du svara på det, Mikael Holmström?


Mer om Försvarets ekonomiska system och budgetbekymmer 2008 - Luftslottet som sprängdes (fem delar)

Luftslottet som sprängdes del V

Igår deklarerade försvarsminister Tolgfors att han inte kan acceptera de nerdragningar som Försvaret ser sig tvingat att genomföra för att hålla 2008 års budget. Tolgfors menar mycket riktigt att det man drar ner på idag måste man ta igen senare, vilket leder till fördyringar i framtiden. Så långt helt riktigt.

- "De hittills föreslagna åtgärderna är av nödstoppskaraktär. Flera gör att
kostnaderna ökar de kommande åren i stället", säger Sten Tolgfors. "När regeringen ville spara 350 miljoner på materiel kom genast krav på konsekvensbeskrivningar, en del sa att det inte gick utan säkerhetspolitisk analys. Nu vill Försvarsmakten ta mer än så både i år och kommande år, och vi har ännu inte sett någon konsekvensbeskrivning av det."

Det kan ju tyckas lite märkligt, men vad skulle ha varit bäst? Att köpa den nya materiel och inte ha någon som använder den, eller att ha soldater som löser uppgifter så gott det går med äldre materiel?

Det kan ju som sagt inte komma som någon överraskning för regeringen att Försvaret som alltid haft svårt att klara sin verksamhet med de ständiga budgetnerskärningarna, får det ännu svårare när man skär mer, men ökar uppgifterna?


Nej du, Tolgfors. Skulle det vara så att regeringen på allvar ville göra få ner statens utgifter för Försvaret, skulle ni lätt kunna minska försvarsbudgeten till 30 mdr kr om ni tog bort interndebiteringsmodellen. Vad som då skulle hända är att det statliga realkapitalvärdet man blåser upp genom att interndebitera en massa redan betalda lokaler, skulle minska. Allt är ju ändå ett luftslott. Nu när det är tal om att sälja ut statliga Vasakronan, dröjer det väl inte länge innan man säljer ut Fortverket också. Redan nu är det flera verksamhetsställen med mycket känslig verksamhet inom Försvaret som hyr lokaler av Vasakronan och därmed snart kommer att hålla till i utländska byggnader. Det påminner mig om när man började köpa städning av Sodexho (franskt företag) för 7-8 år sedan och gav ut lokalplaner på alla Försvarets anläggningar, inkl de mest känsliga.


Luftslottet som sprängdes del I, III, IV och IVSvD
DN

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade