Dagisnivå

Gulan Avci, ordförande i liberala invandrarförbundet, vänder sig i en debattartikel i Expressen mot vänsterns krav på att USA ska lämna Irak. Hon har identifierat samma dagisnivå som jag hos vänstern när det gäller Irak (och även Afghanistan, anser jag).

Skit i folket i Irak, det viktiga är att amerikanerna försvinner därifrån (helst från USA också förmodligen), verkar vara vänsterparollen. På samma sätt verkar det vara i Afghanistan. Skit i att de afghanska kvinnorna får dra på sig burqan igen och bli utan skola och sjukvård. Det är ett lågt pris för att få bort amerikanerna.

Svensk försvarspolitik - som en dålig hollywoodkopia

När man i SvD får läsa om förslag efter förslag om förbandsnerläggningar där det ena är mer hårresande än det andra, lyfter man knappt på ögonbrynen när man läser om att Skövde töms på militär verksamhet. Det är ungefär som att jämföra med Polisskolanfilmerna. Den första var underhållande, den andra ok och sen gick det utför. Refererandet till "insatta källor i försvarsledningen" låter ungefär som skvallertidningarna när skriver om kungabarnen.

Som sagt tidigare, det är ingen idé att bli upprörd. Allt som presenteras i detta skede är ändå bara rykten och dimridåer. Det kommer att dröja några månader innan förslagen börjar ta fastare form.

Däremot finns det en sanning i artikeln:

"Vid alla tidigare förbandsnedläggningar har Skövde varit heligt. Orsaken är de många förbanden och skolorna där i kombination med att ledande arméofficerare ofta tjänstgjort i Skövde."

"Särintressena" i Högkvarteret styr Försvarsmakten i alldeles för hög omfattning.

DN

Aktuellt - mumma för försvarspolitiskt intresserade

För den som är intresserad av försvarspolitiken har Aktuellt 21 de senaste två dagarna varit ren mumma.

Gårdagens Aktuellt innehöll en fördjupning om Arktis, vilket jag berört tidigare i bloggen. Denna fördjupning hade jag inte kunnat göra bättre själv. Den tar upp det mesta i frågan. Uppgifterna om att Norge lagt om fokus för sitt försvar kan jag själv verifiera. Säger man emot uppgifterna om att Ryssland för en offensiv energipolitik är man förmodligen mera struts än Homo Sapiens.

Ikväll redovisade Aktuellt den undersökning man låtit SIFO göra vad svensken tycker om dagens försvarspolitik. Föga förvånande är det 7 av 10 som inte har förtroende för den svenska försvarspolitiken. Även bland de moderata väljarna var resultatet samma, vilket definitivt inte förvånar mig. Jag tror som sagt att jag inte är ensam officer om att ha sagt upp mitt medlemskap i moderaterna.

Nu hade moderaterna skickat ett riktigt offerlamm till Aktuelltstudion för att besvara frågeställningar och försvara den förda försvarspolitiken, nämligen partisekreteraren Schlingmann. Uppenbarligen vågade varken statsminister Reinfeldt, finansminister - tillika försvarsminister Borg eller ställföreträdande försvarsminister Tolgfors sig till studion. Schlingmann har säkert kvaliteter, men när det gäller försvarspolitik är han ett offerlamm.

Schlingmann hade i alla fall mage att påstå att Sveriges försvarsförmåga har stärkts de senaste åren, trots förbandhalveringen? Jag tror inte det finns något "proffs" på området som håller med honom. Det var ju i alla fall en av få frågor han kunde ge något svar på eftersom han slingrade sig runt de övriga. Däremot hade han vett nog att inte ifrågasätta MUST:s bedömningar. Det skulle verkligen vara ett komplett moderat självmord när det gäller försvarspolitiken.

Jag skulle kunna ha gett min bil för att ha fått sitta med studion och debattera med Schlingmann. Det hade med största sannolikhet blivit ganska bra tv.Moderaterna har mycket kvar att bevisa inom försvarspolitiken.

Har ni inte sett dessa Aktuellt rekommenderar jag att ni gör det.

Gripen NG i luften


Idag luftade sig Gripen NG för första gången med testpiloterna Mikael Seidl och Magnus Ljungdahl bakom spakarna. Flygningen varade blott 30 min och jag misstänker med tanke på farten att man alrig tog in stället, vilket ej heller skedde vid första 39-flygningen.

Det är lite skillnad på målsättningarna vid provflygningar i Sverige och USA. Då X-35 flögs första gången fanns det en statlig bonus om man redan vid första flygningen passerade överljud.

Förhoppningsvis går testerna enligt plan och ännu mer förhoppningsvis ser FMV till att ordna ett för Försvarsmakten gynnsamt avtal rörande de flygplan som försvarsminister Tolgfors i kontraktet med Norge lovat att Sverige ska köpa.

En arbetsdag på FMV

Enligt Creeper har någon på FMV i princip spenderat hela sin arbetsdag (07.17 - 15.24 den 26 maj) med att läsa denna blogg. Kanske inte helt bortslösad kan man ju tycka, men jag skulle hellre se att tiden gått till att skriva bättre kontrakt med försvarsindustrin.

Mediaskörden

På väg hem från jobbet idag plockade jag upp en Aftonbladet. Idag avslöjar Aftonbladet (återigen) frimurarna: "Här möts makten i hemlighet"

Själva rubriken ger ju tesen för artikeln. Det är maktens män som i hemlighet möts och där fattar beslut över allmänhetens huvuden. Artikeln försöker som vanligt få fram att man inte ägnar sig annat än att se till klia varandras mäktiga ryggar så mycket som möjligt.

Aftonbladet presenterar också en lista (utgjorde dagens löpsedel) över "frimurarna i din stad" Jag märkte att jag inte stod upptagen som medlem i min stad och inne i artikeltexten hittade jag också passusen att "p g a utrymmesskäl kan man inte ta med alla medlemmar". Slumpen gjorde det tydligen så att man endast kunde ta med de som är direktörer, lagmän, överstar, bankirer och advokater. För dem som är åkare, byggnadsarbetare, lärare och andra män av "mindre makt" fanns det tydligen ingen plats. Tänk så det slumpar sig...

Varför är det då så hemligt inom frimureriet? Frimureri handlar ytterst om två saker: personlighetsutveckling och välgörenhet. Det är lite svårt att utvecklas som person om man hela tiden hamnar i kända situationer, därav den framgångsrika sekretessen. Välgörenhet då? Det finns egentligen ingen större anledning att det skulle vara hemligt och man kan ofta se att frimurareorden ger bidrag till olika föreningar och behövande. Till skillnad från vad många tror är det inte heller någon hemlighet vilka som är frimurare. Medlemsmatrikeln är högst öppen.


I Aftonbladet kan man också läsa Maj Wechselmann fabulera om 80-talets ubåtsjakter. Inte heller där är det något nytt under solen. Hennes tankegångar förefaller mig lika förvirrade som alltid. Nu lyckas hon t o m få fram att Marinen fick sina efterlängtade JAS genom Hårsfjärdenhändelserna. Marinen !? Att sedan påstå att "Amaliabandet" utgjorde det "starkaste beviset" för ubåtskränkningarna anser jag inte så lite korkat. Maj Wechselmann utgör däremot ett starkt bevisen för talesättet "det som man inte vet att man inte vet, finns inte". Med detta menar jag att Maj Wechselmann endast utgår ifrån den information om ubåtsjakterna som offentliggjorts, vilket är en bråkdel av det som fortfarande är H-klassat.


Slutligen noterar jag efter tips att Fortverket nu börjat slåss för sin överlevnad. Det är skönt att se att de känner av trycket. Hittills har de inte kunnat bemöta den sakliga kritik som framförts i media utan försökt ignorera situationen. Nu verkar man dock ha blivit så desperat att man slår sig för bröstet för att man ansökt hos regeringen om att få göra en "total analys av förbandsstrukturen för att få ett effektivare lokalutnyttjande". Samtidigt påstår man återigen att det nuvarande säljare/köparesystemet är det mest effektiva. Tillåt mig tvivla... Jag kan bara notera att min enhets internetdator hyrs av FMLOG till en årshyra på 18 000 kr. Denna summa ger mig privat en dator med smått fantastiska specifikationer eller uppåt 6 st enkla, men helt nya bärbara datorer. Hos FMLOG ger det en 5 år gammal dator med en P4 1,8 GHz och 256 mb RAM som knappt orkar starta Internet Explorer. Återigen... tillåt mig tvivla på interndebiteringssystemets storslagenhet.

Svenska generaler stjäl pengar från Försvarsmakten?

I alla fall enligt ryska Pravda, och då måste det ju vara sant eftersom pravda betyder sanning på ryska. Å andra sidan har väl den reella sanningshalten i Pravda genom åren varit i klass med Glocalnet.

Läs själva

Nya rön om Hkp 14

SR Ekot rapporterar idag att först om ca 10 år kommer Försvarsmaktens nya Hkp 14 vara i full drift. Enligt ursprungsplanen skulle de redan ha varit levererade. Jag känner mig tämligen trygg i att FMV inte har tog upp någon skadeståndsklausul vid förseningar i kontraktet med NH Industries. Det gör normalt inte FMV. Det finns t o m exempel på motsatsen där Försvarsmakten får betala SAAB miljonbelopp för att SAAB inte kunnat leverera produkten i tid.

Finland tröttnade tidigare i år på förseningarna av sina NH 90 (Hkp 14) så pass att man meddelade NH Industries att om man inte har en helikopter på finsk mark i början av 2008, kommer man att bryta kontraktet. Förhandlingar var redan inledda om ett snabbt köp av Blackhawks istället.

Jag är dock skeptisk till att Hkp 14 kommer att vara fullt operabel ens om tio år eftersom det är världens hittills mest avancerade helikopter med fly-by-wire, datalänkar och motmedelssystem. Eftersom Försvarsmakten inte har någon erfarenhet överhuvudtaget på helikoptersidan av sådan materiel kan man nog påräkna en mängd barnsjukdomar.

Det är dock inte bara Hkp 14 som det strulat kring. Hkp 10B är ju också i hetluften där leveransen kommer att vara mer än ett år försenad, fastän helikoptern ursprungligen modifierades för att ingå i NBG till årskiftet 07/08. Ej heller här lyckades FMV se till att svenska staten kan få något skadestånd. Hkp 15 har även den dragits med en del problem. Denna typ skulle bl a ersätta Hkp 9 och dessutom kunna baseras på Marinens Visby-korvetter. Problemet var dock bara att någonstans blev man oense om måtten på helikoptern respektive helikopterhangaren på korvetterna. Detta resulterade i att Hkp 15 kan bara landa på Visby-korvetterna, men inte basera där under längre tid.

Det återstår att se hur man ska lösa problemen med helikoptertillgängligheten i Försvarsmakten.

Hoppas Reinfeldt nappar

PJ Anders Linders ledare i dagens SvD innehåller uppmaningen till Reinfeldt att ta till sig den starka nationella kritiken (och även kritiken inom det egna partiet) mot den förda försvarspolitiken. Onsdagens: "Vi har inte ambitionen att vara det parti vi en gång var" är knappast något som går hem hos de moderata väljarna.

Linder ger Reinfeldt ett utkast till ett Almedalstal, som är så bra att jag återger det här:

”Kamrater! Vi har inte ambitionen att vara det parti som vi höll på att bli i maj. Vi glömmer försvarsberedningens drömmar om Den Eviga Freden, och vi glömmer att det ett tag kändes viktigare att sätta ÖB på plats än att skydda svenskt territorium. Vi avstår från att driva fram halvkokta besparingsförslag, och vi slutar att sticka huvudet i sanden om Ryssland. Till och med försvarsberedningen säger ju att lackmustestet för den säkerhetspolitiska bedömningen av Rysslands utveckling är hur man väljer att behandla de före detta sovjetrepublikerna vid sina gränser, och det har vi fått se exempel på inte bara i Estland och Ukraina utan också i Georgien.

Lägg till det all oklarhet om vad som sker i Arktis när råvarutillgångarna blir attraktivare och nya farleder kan öppnas.

Vi får aldrig låta oss styras av önsketänkande. Därför skjuter regeringen till några extra miljarder ur statens stora överskott i syfte att göra ordentliga strukturgrepp i Försvarsmakten möjliga, och sedan tillsätter vi en riktig försvarsutredning. Den får bedöma vad som långsiktigt krävs för att vi ska klara den dubbla uppgiften – den som ÖB kallar ”både och”. Vi måste både kunna skydda vår nationella integritet och bidra aktivt på det inter- nationella fältet.

Vi samarbetar redan på ett bra sätt med Nato, och Sverige bör ansöka om medlem skap. Det kommer säkert att ta ett tag innan det beslutet fattas, och vi ska inte inbilla oss att det är ett sätt att spara pengar. Men framöver ska jag ta ett personligt opinionsbildande ansvar. Vi kan inte bli medlemmar innan det finns bred acceptans för idén, brukar det sägas, men någon måste ju också anstränga sig för att skapa den acceptansen.

Det gångna året har varit en lärorik tid. Försvaret väcker långt starkare känslor än vad jag riktigt insåg, och även om det inte har varit någon sinekur med avgångar och ÖB-bråk ser jag också det värdefulla i vad som har blivit tydligt: Svenska folket tar inte sin frihet för given och tycker att den är värd att försvara.

För övigt gläds jag att åt att vi tog vårt förnuft till fånga och kastade Lex Orwell i papperskorgen.”

Låt oss hoppas på ett helt om i försvarspolitiken och att året som gått sedan förra årets Borgska Almedalschock förpassas till en varnande parentes i historien.

Äntligen!

Att döma av den massiva försvarspolitiska debatten i SvD (2, 3, 4) idag har ÖB i alla fall lyckats med att skapa en ordentlig försvarsdebatt. Det återstår att se vad resultatet blir, men äntligen har de moderata riksdagsledamöterna öppet börjat trotsa partipiskan och höja sina röster mot finansminister Borgs besparingar och de reduktionskrav som drabbat Försvarsmakten. Det är så att man får lust att citera Gert Fylking: "Äntligen!"

Formuleringar från moderata riksdagsledamöter i försvarsutskottet som denna värmer mitt hjärta och visar hur långt försvarspolitiken fjärmat sig från traditionella moderata värderingar:

"Sverige har mellan år 2000 och 2007 dragit ner på försvarets budget med 20 procent medan det omvända har skett i vår närhet, där upprustning och ytterligare satsningar har gjorts av ett flertal länder i Europa.

Deras säkerhetspolitiska bedömningar har uppenbarligen varit en annan än den svenska. Den politiska ledningen måste bli tydligare med vad försvaret ska kunna lösa för uppgifter."

En av de största folkstormarna just nu tycks röra Hemvärnet och det förstår jag. Hemvärnet är och har alltid varit svenska folket största försvarsanknytning. Alla känner inte någon som arbetar inom Försvarsmakten, men däremot är det väldigt få som inte känner någon hemvärnsman. På så sätt har Försvarsmakten haft en fast folkförankring trots att bara en bråkdel av ungdomen nu gör värnplikt.

Det är med största spänning jag nu följer försvarsdebatten. För att citera en bloggkollega "Alla ger Mikael Odenberg rätt". Odenberg lyckades under sin korta tid som försvarsminister bli något av ett helgon. Rätt fascinerande faktiskt. Nu har det ju också visat sig att han hade helt rätt. Tolgfors verkar dock knappt spela i samma liga som Thage G-punkt.

En intressant fråga finns dock kvar: Var står utrikesministern i det hela? Det är sällan man ser Carl Bildt så otroligt tyst om en het fråga, som just nu om försvarspolitiken.

Förhoppningsvis går Försvarsmakten stärkt ur detta enorma kaos. Förhoppningsvis blir det räfst och rättarting med ineffektiviteten och slöseriet inom stödmyndigheter som Fortifikationsverket och även inom stödorganisationerna som FMLOG. Förhoppningsvis blir resultatet att vi följer våra grannländers exempel och inser att världsläget faktiskt har försämrats i vårt närområde och kräver försiktighetsåtgärder.

Mysteriet Hårsfjärden

Ubåtskränkningarna på 80-talet är nästan höljda i mer dimma än Palme-mordet. När det gäller konspirationsteorier och bortförklaringar är de Sveriges motsvarighet till Kennedymordet.

Den senaste händelsen är det s k Hårsfjärdenbandet som FOI i dagarna avslöjat är av taxibåten Amalia, som vid Hårsfjärden incidenten var chartrad för att skjutsa journalister. Överallt i media kan läsa om den inkompetens med vilken svensk militär jagade ubåtar i Hårsfjärden och annars under 80-talet. I en tidigare veva påstod man i stället att ubåtsljuden var framkallade av minkar och fiskstim. Mer om detta lite senare.

Ingenstans i media hittar man någon förklaring till varför just Amalias ljud är det som fångats och varför. Är man konspiratoriskt lagd kan man ju börja fundera om det finns något större syfte med att just den släppts. Kan det vara så att man i själva verket vill dölja något annat?

För 6-7 år sedan utkom Ola Tunanders bok Hårsfjärden. Tunander var en avhoppare från Ekéusutredningen, som han ansåg uppgjord i förväg. Boken i sig är rena julafton för en konspiratoriker, men redovisar ett antal svårdementerade fakta. Det var också intressant att notera att vid tidpunkten för lanseringen, bemöttes boken med en stor tystnad. Annars är ju det vanliga att om man angriper högt uppsatta personer i regering och försvarsledning som Tunander gör i boken, går dessa i svaromål. I det här fallet bemöttes boken med en iskall tystnad och figurerade nästan inte alls i medierna.


Som icke medverkande i ubåtsjakterna kan man i alla fall konstatera några saker som det inte passar svenska media att referera (med undantag av DN i ett fall):

Inspelningen av Amalia är säkerligen inte den enda som gjordes under Hårsfjärden. Varför släpptes just den ur arkiven? Som DN skriver i sin artikel:

"Segelfartyget rörde sig i området vid tiden för den militära inspelningen. Skepparen Ulf Busch hade hyrts in av Dagens Nyheter för att bevaka ubåtsjakten och minsprängningen vid Mälsten.
- Jag tror att den militära personalen upptäckte "Amalia" och stängde av inspelningen, men denna information har sedan kommit bort, säger Sangfelt.
....
- Inspelningen var inte det enda beviset som låg till grund för den diplomatiska protesten. Det fanns 5-6 andra saker som hade tagits fram av ubåtsskyddskommissionen, säger Stefenson till DN."

Oavsett vad man tror om Tunanders teorier i Hårsfjärden, så utgör boken en mycket bra redogörelse för händelseförloppet genom sin skildring av krigsdagböcker. Denna skildring är annars något som aldrig framkommer i media. Man är ju dessutom närmast idiot om man tror att ett ljud på 3 min och 47 s ligger till grund för en ubåtsjakt över flera dagar.

Går man istället några år tillbaka hamnar man i den dåtida förklaringen: minkar och fiskstim. Det är allmänt känt för sonaroperatörer att dessa ger ljud ifrån sig, och något de tränas att känna igen och tvätta bort. Den stora skillnaden mellan fiskstim och minkar å ena sidan och ubåtar å andra sidan är att de sistnämnda reagerar sämre på vapenverkan. Förr var det smått populärt att fiska med dynamit. Det var inte mycket som behövdes för att få sjok med död fisk att flyta upp till ytan. Hur reagerar då ett fiskstim eller för den delen en mink på en sjunkbomb på ett hundratal kg trotyl? Minkar är dessutom inte kända för att göra några större seglatser. Grunden för alla vapeninsatser är ju att positionen för målet och dess kurs och fart är fastställd, dvs triangulerad, vilket skulle sålla bort de flesta minkar utom möjligen Columbus- och Magellanarterna.


Det är bara att konstatera att det fortfarande ligger en stor hund begraven i 80-talets ubåtsjakter och jag tror det är ytterst tveksamt om vi någonsin får reda på sanningen. Uppenbarligen är det fortfarande alltför känsligt för att släppa riktiga fakta. Orsakerna kan man spekulera i och det finns flera som är ganska trovärdiga. Svenska media faller i alla fall på eget grepp i sin hysteri över att få misskreditera militären på samma sätt som man i snart 20 års tid gjort med JAS, att man missar att försöka få fram riktiga fakta i ämnet. Observera också att Hårsfjärden är den enda incident som dissekerats. Därutöver finns det ett större antal andra där sannolik ubåt konstaterats och vapenverkan satts in.

SvD, 2, 3, 4
Carl Bildts blogg
Aftonbladet, 2

Arktis i centrum

Per T Ohlson på Sydsvenskan uppmärksammade igår Arktisfrågan i en krönika. Som jag skrivit tidigare tror jag att det här kan bli nästa stora tvisteområde, i och med att klimatförändringarna möjliggör exploatering av de rikedomar som dolts av isen. Lägg där till att en ny handelsväg till sjöss från Asien till Europa uppstår.

Med tanke på att man tidigare i försvarsberedningens rapport från slutet av förra året talat om det hot klimatförändringarna utgör, misstänker jag och förväntar mig, att försvarsberedningen kommer att ta upp Arktisfrågan efter sin rundresa på Nordkalotten i juni.

Jag måste erkänna att jag hittade länken till Per T Ohlsons ledare på Annika Nordgren-Christensens Försvarsbloggen.


Försvarsminister Sten Tolgfors hade också en debattartikel i Sundsvalls Tidning (detta riksorgan!) i helgen. Det är mest samma mantra som vanligt med 850 milj, ESV etc etc. Däremot kommer ett intressant avsnitt på slutet:

"Vi ska ansvarsfullt utveckla det svenska försvaret. Försvaret ska fortsätta att öka sin tillgänglighet, användbarhet och kostnadseffektivitet. Vi kommer i höst att dimensionera försvaret utifrån och in – världen, närområdet och nationen – för a tt det ska vara användbart i alla dessa perspektiv. Vår säkerhet ska bygga på mer gemenskap och samarbete med andra länder. Framför allt kommer det nordiska försvarssamarbetet att fördjupas."

Jag är rädd att Sten Tolgfors och jag inte riktigt har samma uppfattning om vad som är samarbete och vad som är bistånd.

Enligt mig är samarbete att flera parter bidrar med något till allas vinst. T ex det gamla Marinen + Flygvapnet mot sjömål = 1 +1 = >2. Sålunda tror jag varken Finland eller Norge skulle uppskatta att helt plötsligt vara ansvarigt för t ex ubåtsskyddet i Östersjön eller luftförsvaret av norra Sverige.

Detta skulle i så fall vara vad jag kallar bistånd och våra "samarbetspartners" skulle befinna sig i en situation där de dimensionerat sin försvarsmakt för att lösa de egna behoven, men nu plötsligt vara tvungna att dra ner på dem för att även, otillräckligt, tillfredsställa Sveriges behov.

Men så dum kan man väl ändå inte vara, eller?

Läser Aftonbladet denna blogg?

Efter att precis ha kollat på aftonbladet.se och sett att man nu slår upp Flygvapnets påtvingade deltagande i Red Flag som förstanyhet, är det inte utan att man funderar om Aftonbladet sitter och läser denna blogg.

Visserligen presenterade Ekot samma nyhet häromdagen, men ändå :)

Inlägget som berörde Red Flag. Samtidigt kan man konstatera att Flygvapnet kan anordna motsvarande drygt 12 övningar av samma kaliber som Nordic Air Meet 2007 och vid varje öva minst två svenska divisoner för samma summa som det kostar att delta i Red Flag med en halv division ur SE 01. Jag tror inte det är någon som tvekar på vad som skulle ge mest utbildningseffekt och kostnadseffektivitet.

Från senaste dygnet

Bo Pellnäs har idag en debattartikel på Brännpunkt som liksom vanligt är mycket bra och träffande. Låt oss hoppas att utrikesministern lyder Pellnäs uppmaning.

Gunilla Wahlén (försvarsberedningen och försvarsutskottet) har också en debattartikel på Brännpunkt om SAC (C-17), men har även uttalat sig om Försvarsmaktens vara eller inte vara. För mig som officer känns det verkligen som uppochnervända världen när Vänsterpartiet gång på gång gör uttalanden av den här kalibern:

"Vi såg hur Ryssland firade 1 maj i år, för första gången på många år med en militärparad. Landet drömmer också om en återgång till att bli en stormakt. Och de ambitionerna kan hota vårt land. Det måste vi ha en beredskap för."

Definitivt en försvarspolitiker som växer i mina ögon. Man ska noga komma ihåg att tidigare har vi alltid talat om att det ska finnas en chans till återtagning och mobilisering. Med det förslag från HKV som nu ligger sätter man ett definitivt stopp för detta. Ordet mobilisering försvinner. De styrkor som kan försvara landet är de 8000 soldater man där talar om plus ett kraftfullt reducerat hemvärn.


Det absolut mest intressanta och lovande uttalandet kommer Håkan Juholt (också försvarsberedningen och försvarsutskottet):

"Det går att göra stora rationaliseringar genom att skära i de stödmyndigheter som är kopplade till försvaret och inte minst i centralbyråkratin, som är orimligt stor. Vi sitter med en organisation med tusentals officerare som bara kostar. I stället ska det skäras i de operativa enheterna. Det är skogstokigt."

Det är inte utan att man funderar om försvarsutskottet och beredningen läser denna blogg emellanåt?

TV 4-nyheterna berättar att allmänheten har ett mycket lågt förtroende för Försvaret och beredskapen. Är det någon som är förvånad? Det är också intressant att notera uppfattningen att ett nordiskt samarbete är att någon annan ska lösa det svenska försvaret förutom det egna landets. Ett samarbete innebär att alla parter bidrar med något. Är det en part som inte bidrar handlar det om bistånd. Jag tror t ex inte att Finland eller Norge är intresserat av att sköta försvaret av norra Sverige eftersom man dimensionerat sina försvar både ekonomiskt och organisatoriskt för att försvara det egna landet. 1+0 blir aldrig mer än 1, men 1+1 kan bli betydligt mer än 2.

Slutligen hoppas jag att ni inte missade Utrikespolitiska Instituets Thomas Ries i Aktuellt igår där han talade om Ryssland offensiva energipolitik, vilket jag tidigare berört i inlägg om gasledningen och dessutom i ett av gårdagens om Arktis. Som grädde på moset planerar nu ryska flygvapnet att offentligt basera i Abkhazien. Det finns all anledning att t o m utöka Försvarets storlek.

Smått bisarr aspekt av försvarskaoset

Som bekant sedan drygt 24 h hävdar ÖB att Försvarsmakten ej längre kan försvara Sverige, vilket vi övriga officerare hävdat i snart ett decennium. Försvarsminister Tolgfors hävdar att han också är och har varit av den åsikten, vilket jag behandlade i mitt förra inlägg.

I UNT kan man läsa om en smått bisarr aspekt av detta numera offentligt sanktionerade faktum. F d generalmajor Tony Stigsson, känd för oskickligt handhavande av fru och hemliga handlingar, får fortfarande lön från Försvarsmakten. Anledning till detta är att personalansvarsnämnden ej lyckats delge honom beslutet om avsked, dvs att han ej skrivit under ett delgivningskvitto.

Stigsson advokat uttrycker förvåning över detta eftersom Stigsson enligt honom är en mycket ansvarstagande individ. Dessutom tycker han att det ska bli mycket intressant att se resultatet av åtalet ang de hemliga handlingar. Ståndpunkten från försvarets sida (Förtydligande: inte Försvarsmakten utan det juridiska försvaret) är att eftersom vi nu ej längre har ett försvar, kan Stigsson ej ha gjort sig skyldig till att ha handskats vårdslöst med försvarshemliga handlingar....

Edit: Även Aftonbladet har uppmärksammet detta. Det ligger väl i linje med tidningens strävan att enbart syssla med sensationsjournalistik istället för aktuell och objektiv journalistik.

Regeringen prioriterar

Ekot avslöjade igår att Sverige kommer att delta i den amerikanska flygövningen Red Flag, trots mot Försvarsmaktens egna önskemål. Anledningen till att Försvarsmakten inte vill är den dåliga ekonomin, där man redan fått halvera årets flygtid på JAS 39 till 7500 h för att spara pengar. Övningen i USA beräknas kosta bortåt 30 milj kr, vilket motsvarar 2000 h JAS 39. Detta var pengarna man hellre hade använt för att flyga in nya piloter, såsom de som skildrades i tv-serien Stridspiloterna och som nu stått på backen sedan oktober och kommer att göra så under hela 2008.

Under övningen Red Flag kommer en halv division ur Flygvapnet att delta med personal blandat ur F 21 och F 17.

Dessa 30 milj ska också sättas i samband med att kostnaden för att arrangera förra årets stora flygövning i Sverige, Nordic Air Meet, kostade ca 2 milj kr och i den övades 3 divisioner ur Flygvapnet tillsammans med norska, franska, finska, schweiziska och amerikanska flygvapnen. Man inser ganska snabbt att man skulle få riktigt mycket mer utbyte om man istället lade pengarna på liknande sätt. Varför inte låta berget komma till Muhammed istället? De flygövningsområden som den hotade flygflottiljen i norr, F 21, förfogar över är ca 5 ggr större än de för Red Flag och dessutom nästan helt utan civil trafik, vilket jag inte tror är fallet i Las Vegas.

Nu är det dock så att regeringen har gått in och beordrat Försvarsmakten att delta i Red Flag, så då är det bara att gilla läget. Konspiratoriskt lagd som jag är, säger jag som som Refaat El-Sayed: Här ligger en gravad hund. Jag misstänker att anledningen till att regeringen fäster så stor vikt vid ett deltagande är tvåfalt. Dels vill man visa sig stark inför och värna goda relationer med Onkel Sam och det andra är (trumvirvel): Industristöd!

Ett deltagande i Red Flag kommer att ge mycket fin publicitet för SAAB och tjäna gott i ansträngningarna i att sälja Gripen. Vem får ta notan? Försvarsmakten och skattebetalarna.

Vilken försvarsallians tillhör Sverige?

ÖB tog igår steget fullt ut att säga att Sverige inte längre kan försvaras av Försvarsmakten. Det är något som man inom Försvarsmakten som organisation sagt i många år. Tydligen är försvarsminister Sten Tolgfors också av den åsikten eftersom han fällde detta politiskt ganska anmärningsvärda uttalande:

"Det är också flera år sedan vi övergav tanken att Sverige ensamt ska kunna stå emot en invasion. Det grundades på att den hotbilden inte längre finns. "

Om nu t o m regeringen haft klart för sig i flera år att Sverige inte ensamt klarar sitt försvar, vilken försvarsallians har vi ingått i för att trygga landet? Så vitt jag vet ingen, vilket gör detta till ett ganska högt spel. Det råkar vara så att det normalt är svårare att finna trogna och fasta vänner när man redan har krisen i knät. Det tror jag de flesta individer som ramlat genom samhällets skyddsnät kan vittna om och detsamma gäller för säkerhetspolitiken. Jag finner som sagt detta högst anmärkningsvärt och jag tror att medborgarna gärna skulle vilja veta vem eller vilka som förväntas komma till vårt försvar och vilka garantier vi har för detta.


Nu har också Ekonomistyrningsverket kommit med sin rapport om Försvarsmakten. I den föreslås ÖB tas ifrån den ekonomiska beslutanderätten. Också detta är högst kontroversiellt. Faktum är att det går helt emot de tankar som yttrades vid gårdagens panelsamtal med försvarsutskottet om resultatet av FB 04. Där talades det istället om det som jag alltid har förespråkat, att ÖB själv får besluta om hela försvarsbudgetens nyttjande istället för att den som nu ska vara låst till särskilda konton av politikerna.

Slutligen utgör Johan Tunbergers debattartikel på Brännpunkt mycket intressant och träffande läsning. Lägg särskilt märke till biten om särintressen. Jag tror detta är en stark orsak till varför AJB valts ut som flyttförband, förmodligen till Karlsborg. Tanken är tydligen att luftslottet "luftburen bataljon" också ska läggas ner för att bli till ett nytt jägarförband tillsammans med resterna av AJB. Kan det månne ha något att göra med att Försvarsmakten aldrig får den helikopterförmåga man behöver för förbandet? Tidigare redovisades krav på 25 HKP 14 för att lyfta bataljonen. 18 helikoptrar beställdes men endast drygt hälften av trupptransportmodell.

Intet nytt under solen

"Sverige kan inte försvaras" - Man vet att det är värre än så när t o m landets överbefälhavare yttrar de orden. Det är en ståndpunkt som vi längre ut i organisationen har hävdat i många år nu efter de kontinuerliga nedskärningarna.

Några saker står klara efter dagens offentliggörande. Jägarbataljonen i Arvidsjaur ska flyttas och stora delar av Hemvärnet försvinner.

Att lägga ner verksamheten i Arvidsjaur förefaller mig vara så otroligt korkat. AJB är ett ytterst kompetent förband som till stor del ansvarat för de svenska förbanden i Afghanistan. Förbandet är ringa resurskrävande ekonomiskt, men har mycket hög output i förmåga. För att bara nämna rekrytering till internationell tjänst, är det betydligt mer än hälften av soldaterna som söker detta. Mot alla odds har förbandet ej heller några problem att rekrytera officerare, trots ett läge som borde få vilken stockholmare som helst att bli avskräckt, men icke!

Framförallt måste man förvånas över beslutet när man väger in förbandets vinterförmåga. Förbandet är ett av få jägarförband i västvärlden som har denna och är därmed en ytterst attraktiv resurs, vilket man flera gånger visat prov på i Afghanistan. HKV:s beslut innebär tydligen att förmågan att verka i ödemark, kyla och mörker inte är något för morgondagens försvarsmakt. AJB ingår ju också som stark komponent i det som kallas Garnison Nord och som samordnar AJB, I 19, A 9 och F 21 övningar och resurser. Som sagt, ett ytterst märkligt beslut...

Likaså förvånar jag mig över nerdragningarna inom Hemvärnet. Det är inte många år sedan Försvarsmakten beordrades ge upp sjöräddningen för att den skulle läggas på civil entreprenad. Sedan dess har vi som tur är varit förskonade från nya Estonia, för jag tror inte att ett nytt Estonia skulle gå så bra som det gjorde med de resurser man då hade med helikoptrar från Söderhamn, Berga, Visby, Ronneby och Säve (missade nog t o m någon plats). Nu står det en helikopter i Sundsvall, en i Stockholm, en på Visby och en i Göteborg. Inte samma utrymme och inte samma antal.

Nu gör man om det hela, men med Hemvärnet. Vem ska nu komma och rädda tant Agda under stormen Hilda? Det tål att tänkas på.

Jag finner dock följande formulering i det kompletterande budgetunderlaget för 2009 från Försvarsmakten vara mycket intressant: "Den ryska ambitionen att stärka sin roll som internationell aktör, vilken utmynnar i en offensiv energistrategi samt ökad militär förmåga och aktivitet, påverkar den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet."

Denna "offensiva energistrategi" kommer med största sannolikhet att starkast manifesteras på Nordkalotten när man tävlar om att först roffa åt sig så stora tillgångar som möjligt av de olje- och gasfyndigheter som blir exploaterbara när klimatförändringarna nu gör att isen drar sig tillbaka. Det är inte för inte som ryssarna gjorde så stor sak av utplacerandet av flaggan under isen i höstas och dagarna därefter började med sina bombarpatruller. Jakten på energitillgångar i Ishavet kommer att bli något i stil med Klondyke om några år, vilket våra grannländer, övriga EU och NATO insett. I Sverige diskuterar vi istället hur många förband vi ska lägga ner i norr.


Än är inte sista ordet sagt och beslutet klubbat (sannolikt runt årsskiftet), men något är ruttet i konungariket Sverige, inte minst inom försvarspolitiken.

SvD, 2, 3, 4
Sydsvenskan
(Det är också lite tidstypiskt att Aftonbladet så här på kvällen inte med ett ord nämner försvarsturbulensen utan istället stort slår upp mördarsniglar, sanningens ögonblick och lyxfällan...)

Vansinnet fortsätter

SvD visar idag upp en ny lista med kulhål över nerläggningshotade förband. Detta skall enligt SvD vara den just nu aktuella listan i HKV. Även denna lista ska man ta med en nypa salt, eftersom allt som Försvarsmakten kommer att redovisa fram till i höst endast utgör rekommendationer som tar fastare form ju längre tiden går. I höst blir istället frågan politiskt och då kan i princip vad som helst ske. Det vet man av tidigare erfarenheter.

Positivt att se på den senaste listan är att Försvarsmakten vill avveckla stödmyndigheterna som man inte har "befälsrätt" över, såsom t ex FortV. I detta fall rör det enligt SvD bara skötseln av hemliga objekt. Kanske är man rädd för att regeringen ska sälja ut FortV?

Dock ska man inte ta ut segern i förskott eftersom det är allmänt känt hur effektivt FMLOG är, vilket är en del av Försvarsmakten. Som en elak tunga håller jag inte FortV:s generaldirektörs uttalande som alltför otroligt: "Jag tror inte att de kan tjäna pengar på det här. Tvärtom blir det dyrare, det är min uppfattning". Klart det kommer att bli dyrare för Försvarsmakten. Hittills har det ju det ju varit regel att om man på förbanden får för sig att man kan få ner de fasta kostnaderna en aning genom att säga upp hyran på en byggnad, omedelbart får en hyreshöjning på de övriga byggnaderna för att FortV ska kompensera.


I vilket fall som helst är det inte utan att man kan kritisera dessa "rykten" som lämnar HKV och i de anställdas och folkets huvuden blir till halvsanningar. Detta gör att folk slits mellan hopp och djup förtvivlan och har svårt att fungera bra på jobbet och i familjen. Värst anser jag det vara för dem som befinner sig längst ut i loopen och inte har tillgång till all information vi har här hemma, utan får en hel del rykten genom anhöriga och bekanta per telefon och mail. Det är just Utlandsstyrkan jag menar. Om Försvarsmaktens anställda har svårt att fungera ordentligt på hemmaplan och man t ex ställer den normala verksamheten för att hålla operationssäkerheten och istället sätta sig ner och diskutera läget, vad ska man då göra i Utlandsstyrkan? Där är det ännu skarpare verksamhet, med liv och död som vardag. Möjligheten att säga till afghaner att för tillfället inte försöka gräva ner IED:er för att FS 15 måste ta itu med lite mjuka frågor och har inte möjlighet att genomföra patruller, existerar ju inte.

Var det någon som tänkte på det i HKV?

Fullkomligt vansinne

Varför ifrågasätter ingen på allvar det fullkomligt horribla i att Försvaret på tio års tid gått från att kunna hålla nästan 100 000 man i hemvärn, 12 brigader, 16 flygdivisioner (200-300 stridsflygplan) och gud vet hur många ubåtar, robotbåtar och korvetter (hjälp mig med siffror den som kan) till att idag inte ha råd med mer än under 20 000 man i hemvärn och Armén sammanlagt, 60 stridsflygplan och 6 korvetter?


I den här meningen i SvD:s artikel ligger kärnan till problemet:

"– Vi vänder och vrider på allting. Vi tittar på ledning, logistik, grundorganisation och i sista hand insatsorganisationen, säger Philip Simon vid försvarsmaktens informationsavdelning."


Försvarsmakten har ej befogenhet att ge sig på det som ligger utanför Försvarsmaktens område men inom försvarsbudgeten, t ex FortV. Varje försvarsbeslut har syftat till att komma åt de tyngande fasta kostnaderna inom Försvarsmakten, men givit det motsatta resultatet. 2001 hade Försvarsmakten lokalkostnader på 2,3 mdr kr. 2007 var den siffran 2,1 mdr kr, trots en reduktion i grundorganisationen på runt 75 %. Antalet anställda reducerades med drygt 5000 (25 %) medan lönekostnaderna endast reducerades med 1,5 mdr kr (12 %). Slår man ut detta per anställd har lönekostnaderna ökat från 628 tkr till 732 tkr (+17 %).
Jämför man lokalkostnaderna med det danska försvarets finner man att vi i Sverige betalar lika mycket för ett förband som man i Danmark gör för hela det danska försvaret.

På drygt tio år har verksamheten gått från att utgöra 50 % av förbandens budgetar till 15 %, trots att varje försvarsbeslut syftat till att reducera de fasta kostnaderna.

Är inte detta helt vansinnigt?

Regeringen MÅSTE ge försvarsdepartementet i uppgift att få ner dessa fasta kostnader, eftersom detta ligger utanför Försvarsmaktens ansvarsområden. Fortifikationsverket är en egen myndighet och är därför regeringens eget ansvar.

Varför börjar ingen i maktposition gräva i detta? Framförallt varför ställer man i försvarsledningen inga krav uppåt mot politikerna på åtgärder inom dessa områden?

-----------------
Observera att det som redovisas i media nu är det andra av två förslag från Försvarsmakten på hur reduktioner ska göras. Det första med minskat förmågedjup kom i slutet av april. Det andra som kommer på torsdag är en minskad förmågebredd. Dessa förslag är inte slutgiltiga, utan först i höst kommer de att stelna när politikerna börjar behandla dem.

Frånvaro

Eftersom jag har varit bortrest i några dagar har det inte blivit några inlägg, vilket jag beklagar. Jag har för avsikt att återkomma under de närmaste dagarna med nya inlägg. En lågoddsare är att det blir ett om det horribla förslaget att reducera till 60 st Gripen och 3 stridsflygdivisioner. Säkerligen kommer det också bli ett eller annat inlägg efter det att Försvarsmakten (HKV) presenterar sitt förslag (reducerad) "förmågebredd" på torsdag. Detta kommer säkerligen att läcka till media under onsdagen.

Knappast i svenska media

Lockheed-Martin, tillverkaren av F-16 och JSF, avslöjas i Aftenposten ha sponsrat norska ambassadens i Washington julfirande med miljonbelopp. Sponsringen har pågått mellan 1997 och 2005, vilket också är perioden då Norge lät uppgradera sina F-16.

Jag känner mig tämligen säker på att vi inte kommer att läsa något om det här i svenska tidningar eftersom SAAB ska utmålas som den store satan.

När avgår ÖB?

Eftersom detta är en intressant fråga kopierar jag skamlöst följande text från Annika Nordgren Christensens (mp) utmärkta blogg:

I Fokus senaste nummer ställs frågan "När avgår ÖB?":"Håkan Syrén är i praktiken satt under ekonomiskt förmyndarskap av försvarsminister Sten Tolgfors. Han har två veckor på sig att i det närmaste halvera det redan två gånger halverade försvaret. Han beskylls för att sakna kontroll över verksamheten, som beskrivs i termer av »fritt fall«. Han får hård kritik för att hans underlydande försökt dölja misstankarna om tortyr i Kongo. Han har order från politikerna att fördubbla Sveriges utlandsstyrkor. Och han vägrar att stödja Saab och FMV:s planer på att köpa »Super-Jas«.Den fråga som det just nu viskas om i försvarskretsar är: »Varför avgår han inte?« Hur mycket stryk tål ÖB? (...) Åter: Hur mycket pallar karln? – Kopiöst mycket, svarar de som känner Håkan Syrén."
----------------


Det skulle förvåna mig om vi har samma ÖB vid årsskiftet som vi har nu.

Nära krig i Georgien?

Enligt den georgiske integrationsministern på besök i Bryssel, är det nu mycket nära ett krig mellan Ryssland och Georgien. Ryssland har på senare tid förstärkt sin närvaro i Abkhazien, den georgiska utbrytarrepublik varifrån en rysk Mig-29 tidigare sköt ner en georgisk UAV.

Under den gångna veckan sköts ytterligare två georgiska UAV:er ner enligt abkhaziska separatister. Detta har dock inte bekräftats från georgisk sida.

Georgien har tidigare bett FN om att organisationen ska kontrollera hur mycket trupp Ryssland har i de två georgiska utbrytarrepublikerna.

(Aftenposten)

Ett friskhetstecken

Schweiz har för mig länge förefallit vara ett mycket sunt land. I princip varje liten by har sitt eget sjukhus med förstklassiga resurser. Flera sjukhus i varje Kanton har tillgång till ambulanshelikoptrar. Posten kommer om jag minns rätt även på lördagar och tågen har regelbundna och täta avgångar även från små byar.

Det senaste från Schweiz är att man infört en ny djurskyddslag som enligt SvD:s uppgifter förefaller vara mycket sund. Nu står inte kor direkt omnämnda i texten, men lagen förefaller vara en sund bit från svenska djurskyddsmyndighetens märkliga regleringar om att frigående kor skulle ha tillgång till tak för att få regnskydd.

Förhoppningsvis kan nu schweizarna med denna lag slippa fenomentet handväskhundar, där unga tjejer köper en stackars liten hundliknande varelse att ha som attribut och när de tröttnar på den bara sätter ut den på gatan.

Som väntat

Enligt SvD kommer Officerstidningen i sitt kommande nummer att berätta att allt fler officerare lämnar Försvarsmakten, fler än tidigare prognosticerat.

Det förvånar mig inte ett ögonblick. De impopulära enkäter som görs varje halvår bland personalen för att kontrollera värdegrundsåsikterna kommer att bli mycket intressanta efter den senaste tidens turbulens. Redan i vintras efter januaribomben tror jag enkätsvaren var mycket färgade, men det lär ändå inte vara något mot den senaste tidens utveckling.

Officerarna flyr Försvarsmakten. Jag har inte mött en kollega på flera månader som har en ljus framtidstro. Som jag tidigare skrivit har danska Forsvaret samma problem, men där grundar det sig tydligen mest i allt för hög belastning i samband med antal utlandsmissioner. Det är en mina som vi inom Försvarsmakten utan något som helst tvivel kommer att gå på inom något år.

Som jag tidigare skrivit är det definitivt inte de officerare man är mest mån om att få behålla inom Försvarsmakten som är kvar, utan tvärtom. De attraktiva - unga, specialistutbildade, initiativtagande osv är de som först lämnar eftersom de ser öppningar civilt. De äldre, medelmåttor och avstannade i karriären är de som är kvar. I dagsläget är det t o m så illa att även stridspiloterna börjat lämna, vilket inte skett på några år. Detta brukar vara en tydlig konjunkturindikator.

Försvarsmaktens krokiga och ojämna uppförsbacke visar ännu inget slut. Månne slutar den i ett stup?

Smickrande

En för oss svenskar mycket smickrande artikel om Gripen NG och andra stridsflygplan av den nya generationen. Kom igen, Indien! Köp Gripen!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade