NATO-debatten: 2 %

Sedan det förra inlägget om NATO-debatten skrevs så har både Centern och Kristdemokraterna på sina partistämmor beslutat att man ska verka för ett svenskt NATO-medlemskap. Därmed är hela Alliansen för ett svenskt NATO-medlemskap och i valet 2018 så blir NATO-medlemskap en fråga som skiljer blocken åt. Något senare under hösten kommer även Sverigedemokraterna att hålla sin partistämma och jag tror inte att man redan i år kommer att svänga till att förespråka ett NATO-medlemskap, men det är definitivt inte långt borta. Redan i början av året visade opinionsundersökningarna nämligen att betydligt fler av partiets väljare var för ett medlemskap än emot, och det vore med tanke på omvärldsutvecklingen märkligt om trenden mattats. För Socialdemokraternas del bedömer jag att det krävs ett val emellan innan partiet byter linje, för även där växer sig ja-sidan starkare.

I förra inlägget avhandlade jag myterna kring innebörden av artikel 5 samt NATO:s beslutsmodell. Med facit i hand från förra söndagens partiledardebatt kan man konstatera att ingen av partiledarna hade torrt på fötterna vad gäller kunskaper kring NATO. Istället var det återigen känslor och ren okunskap som tilläts dominera debatten. Hade man som partiledare uppvisat motsvarande kunskapsbrister i andra sakfrågor hade man blivit mosad av sina motståndare. Här räddades dock alla av kunskapsbristerna så att säga gick både över blockgränser såväl som partigränser.

En annan vanlig fördom i NATO-debatten rör 2 %-nivån, d.v.s. att medlemsländerna förbinder sig att avsätta 2 % av BNP i försvarsutgifter. Det är den nivån som organisationen bedömer vara en trovärdig och realistisk ekonomisk nivå för att respektive land både ska kunna ha en trovärdig försvarsförmåga och därtill kunna bidra till andras säkerhet. Som jämförelse ligger den svenska försvarsbudgeten idag på drygt 1,1 % av BNP med en prognos på ca 1,0 % av BNP till 2020, även inräknat det nya försvarsbeslutet.

Här häpnar jag gång efter annan åt naiviteten i den svenska NATO-debatten, där diverse politiker och debattörer försöker slänga in 2 %-nivån som ett argument mot att gå med i NATO. Den senaste i raden som jag stött på är centerpartisten Håkan Larsson som i Tidningen Syre, där Larsson som så många andra argumenterar mot ett NATO-medlemskap, eftersom Sverige då skulle behöva öka sina försvarsutgifter. Jag finner argumentet smått fantastiskt. Vi befinner oss i en omvärldssituation som är på väg åt helt fel håll där gränser flyttas i Europa, vårt land befinner sig det hetaste området av Europa och majoriteten av våra grannländer är helt beroende av Sverige för sin säkerhet. Därtill tror jag inte det finns någon som uppfattar att Sverige idag inte är helt beroende av internationellt stöd i händelse av krig i närområdet.

Att då tro att Sverige i ett försämrat omvärldsläge eller för den delen i händelse av krig skulle klara sig bättre på ensam hand och med en försvarsbudget som är hälften av det andra nationer har som därtill kan förlita sig på varandras stöd och samarbete i händelse av krig – är enligt mig en argumentationskedja som saknar logik.

Under toppmötet i Wales förra året enades NATO:s medlemsländer om att varje land på 10 år ska få upp sin försvarsbudget till 2 %-nivån efter att många, precis som Sverige, tagit 90-talet och Kalla Krigets slut som intäkt för att genomföra en omfattande fredsdividend. Här är nu Norge på god väg mot 2 % liksom och Frankrike. Storbritannien och Estland är redan där liksom Polen. Övriga stater som upplever en utsatt säkerhetssituation rör sig också snabbt mot målet (intas på några år) för att inte kunna anklagas för att vara friåkare. (Som jämförelse: 2015 års siffror via Wall Street Journal)

En liknande brist på logik som den ovan nämnda, uppvisas även hos allianspartierna som förespråkar ett NATO-medlemskap. Man förespråkar ett medlemskap, men nöjer sig med en försvarsbudget som går åt helt fel håll jämfört med Wales-överenskommelsen, trots att denna stod färdig långt innan vårens försvarsbeslut.


I nästa del avhandlar jag NATO:s andra medlemskrav. Det kan bli knepigare för Sverige att klara än budgetnivån.


12 kommentarer:

sl sa...
17 oktober 2015 kl. 21:41  

Det verkar vara svårt med kausaliteten. Anledningen till att vi kommer att gå med i Nato är ju våra underdimensionerade försvarsanslag. Inte för att få upp försvarsanslagen, utan för att vi får för lite försvar för pengarna våra politiker väljer att spendera.

Unknown sa...
18 oktober 2015 kl. 19:42  

"Anledningen till att vi kommer att gå med i Nato är ju våra underdimensionerade försvarsanslag."

Vi behöver bara få upp försvaret till den nivå den var på innan slakten. Att gå med i Nato kommer att driva upprustning till vansinniga nivåer när ryssarna svarar.

Men det är kanske det vissa som har aktier i vapenindustrin vill?

Anonym sa...
19 oktober 2015 kl. 08:49  

För mig så är 2%-målet något som gäller oavsett om man ska gå med i NATO eller ej. Är vi inte med i NATO så behöver vi definitivt den nivån, är vi med i NATO så ska vi ha den nivån. Allians eller ej, oavsett så ska vi inte åka säkerhetspolitisk snålskjuts.

Som NATO-skeptiker så erbjuder jag följande kompromiss. Ger mig 2% av BNP i försvarsbudget så stödjer jag helhjärtat att vi tillsätter NATO-utredningar i vilken omfattning som helst och om utfallet är gynnsamt tar ett riksdagsbeslut eller genomför en folkomröstning.

Gärna en NATO-utredning, men först 2% av BNP i försvarsbudget.

Love Alm
@DrLoveMachine
lovealm.wordpress.com

Anonym sa...
19 oktober 2015 kl. 21:36  

Det finns en mycket enkel förklaring till att samhället ser ut som det gör: Flertalet medborgare utbildar sig eller förvärvsarbetar. Politiker blir dem som inte duger till någondera.

Unknown sa...
20 oktober 2015 kl. 21:53  

Det är också rätt farligt med militärer som är analfabeter på geopolitik - Libyen, var det en bra ide?

Och visst 2% är väl en bättre kompromiss, än ett Nato som gör oss till måltavla nummer ett för moskva och gör oss också förbundna till att bidra till ännu mer flyktingkatasrofer som i libyen, irak, afghanistan och syrien.

Millgard sa...
21 oktober 2015 kl. 14:02  

Varför skulle Sverige förändras som "måltavla" om vi är med i NATO eller inte? Vi ligger där vi gör alldeles oavsett. Att Ryssland inte vill att Sverige ansluter sig till NATO är väl självklart, det försvagar deras ställning och försvårar deras möjligheter att göra som man vill i nordvästra Europa.
Förbundna att bidra till flyktingkatastrofer blir vi knappast, demokratiska stater avgör själva om, när och var man deltar i insatser - förutom om något av de ingående länderna blir anfallet.

Christian Christensen sa...
22 oktober 2015 kl. 01:09  

Om man ska ska ha en åsiskt om Nato, så bör man man se saker ur ett större perspektiv
Nato skapades med ganska god agenda, att skapa en balans mellan väst och och ett kommunistiskt imperalistiskt system.
När sovjet kollapsade så försvann agendan med Nato, Nato behövdes inte längre

Allt eftersom att åren gick kom givetvis en mängd ekonomiska agendor in i Nato, vilket forcerade ny agenda.
Den nya agendan, om man läser Natos doktrin, är främst att kontrollera världens energi distributionssystem.
Det står överallt på Natos sidor, det är ekonomisk agenda.
Natos agenda har förändrats.

Jag är ingen expert på området, men, jag kan inte se någon rysk militärbas i närheten av USAs gränser, som hotar USA.
Jag kan historiskt , dom senaste 50 åren inte se så många ryska militära invationer i världen i färgen av krig.
Jag har kluven åsikt om Ukraina, och deras involvering i Afaganistan.
Jeltsin försök att stoppa dom extrema islamlisterna i Tjejetnien 94 misslyckades.
Dom ryska trupperna är pisnamt kvar uppe i bergen i metall containers, och den nya idioten i Tjejtejnien gjorde allt för att vara vänlig med Putin, vilket försvårade hela situationen.Tyvärr styrs idag Grozny av hård islamistisk kultur.
Jag tror inte Putin är så glad över det, men Tjejtejnien är ett legitimt land

Om vi pratar om USAs alla idiot-krig dom senaste årtionena, så skulle det inlägget blir långt.
Det är väl ungefär 22 Natobaser som omringar Ryssland
Nyligen flyttade USA kärnvapen till Tyskland.
USA avbröt ABM avtalet
Nato bröt avtalet om Natos icke-expansion mot öst.

Vad hade hänt om Venezuela hade blivit en del av warshawapaketen och sen via expansion hade inbegripet Mexico ?,dvs sovjet baser utefter hela gränsen mot USA.
Ta i baktanke Cuba krisen.
tja, min spekulation är att USA hade startat krig.
Hela USA gick ju i High alert, total kaos i USA för en enda sovjetisk robbotbas i närheten av USA.
Hela världen stod i rand av värlsdkrig.

Ryssland är i dag omringat av 22 natobaser, och har kärnvapen riktagde mot sig...hmmmm dom är kolugna.
Herregud- Jag är bara en vanlig svensk , född i norrland, jag får faktiskt inte i hop det här med Sveriges inträde i nato.

Christian Christensen sa...
22 oktober 2015 kl. 01:10  

Om man använder ren mänsklig empati, vilket typ, aldrig brukar användas i den här typen av diskussioner.
Diskussioner som nästan alltid görs av män, som ser sånt här som sport, hollywood.
Den gode mot den onde, diskussioner utan nyansering.

Hur tror man en människa i Ryssland upplever den militära situationen ?
Rent spekulativt så gissar jag att dom känner sig extremt hotade, dom är militärt omringade.

Ryssland har har ju faktiskt en oerhört fredlig historia, rent utrikespolitiekt och historiskt i jämföresle med många andra länder.

Så det där med Nato är jag stort ifrågasättande till i nuvarande läge.
Hade man frågat mig för 20 år sen hade jag sagt ja.
Idag nej

Min åsikt är istället konstruktivt skandinaviskt militärt samarbete, baserat på betydligt högre försvarsbudget.
Ett konstruktivt samarbete som benar ut skandinaviens konkreta behov ur försvarsynpunkt.

Jag brukar studera lite lätt vilka försvarsystem som olika länder köper och jag får ibland i lite olustig känsla att det är inte alltid rätt behov som kommer fram när beslut tas om ett land är med i Nato, att det finns andra agendor involverade.
Tex Norges köp av F35...hur gick det där till ?
Det där planet passar viss strategi och och är tydligt attack plan, day-one-striker.
Det finns ju ingen militär historisk kultur av sådan strategi i Norge ?
Norge ? ett attack land ? hur gick det där till ?

Jag har stor oro att om Sverige skulle bli del av Nato, så är det goodbye till Svensk försvarindustri.
Saab försvinner, Ericsons militära utvecklignsvadelning försvinner, Bofors får helt nya agnedor, eller läggs ner av den redan nya amerikanska ägaren.

Christian Christensen sa...
22 oktober 2015 kl. 01:10  

Vad som var Sverige, vi, det som har att göra med oss, våran konkreta säkerhet och obereonde försvinner nog med inträde i Nato.

Ungefär som att Magnus järnaffär och Stinas lunch restaurang, försvann när MC Donalds och clasholson tog över lokalerna.

Värna om våra grannar. Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.
Vi är små länder och vi borde istället samarbeta och stå utanför
dom stora politiska makterna Ryssland och USA.
vi har inget att vinna på att ta ställning.
När Europa blir ett stort slagfält så är det dom små länderna som förlorar.

Nordiskt neutralitet tror jag på.
Att istället ha en inställning att försöka förstå varför aktion blir reaktion och intellektuellt titta på historien, för att skapa sig en nyanserad bild av situationen, i stället för att "ta ställning".

"Ta ställning" är krig i sin natur.

Unknown sa...
26 oktober 2015 kl. 20:09  

"Varför skulle Sverige förändras som "måltavla" om vi är med i NATO eller inte? "

För att det är precis vad ryssarna säger. Det säkerhetspolitiska läget förändras av ett svenskt/finsk natomedlemskap som de varnar för leder till ökade spänningar eftersom det flyttar nato närmare ryssland.

Christian Christensen sa...
27 oktober 2015 kl. 01:53  

John Myrona

Håller helt med dig.

Ryssar har samma gamla etik som svenskar och finnar, man håller sitt ord.
Nato bröt överenskommelsen om att inte expandera till öst.

( Dom som argumenterar emot överenskommelsen existens kan jag bara hänvisa att den är djupt förankrad i Professor Mary Sarotte acolar work som numera huserar vid Harvad. Eftersom att det ämnet är på tapeten nuförtiden skrev hon en artikel i Foreign Affars nyligen.

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-11/broken-promise )

Ur Ryskt perspktiv , återigen om man använder empati, så lärde dom sig att man får skylla sig själv om man litar på väst diplomater.

Ryssland gav bort det land som orsakat enorma miljoner ryssars död. Faktiskt i genoristet. Vad fick dom för det ? militär omringning med kärnvapen riktade emot sig.
Hur tror man att dom reagerar ? Hur tror man att dom ser på Europa och USA ?

Vill påpeka att att jag inte ser situationen svart vit. skulle man diskutera inrikes situationen i Ryssland har jag mycket att kritisera.

Men vad det gäller förhållandet mellan ett europeiskt land och Ryssland handlar det inte om en egocentrisk syn om nuet, det handlar om att se på historien och ställa sig frågan, vad kan vi i Sverige göra för att vinna Rysslands tillit? Ryssland har sår. Dom litar inte på oss.
Det är det fundamentala arbetet och det är diplomat arbete som ska göras på vår regionala etik om att stå vid sina ord. Sen ska det också funka i kedjan politik och militär struktur.

Då får vi en bra relation och lugn med vår granne.

Christian Christensen

strotsky sa...
2 december 2015 kl. 00:06  

När det gäller "2%-frågan" så förs diskussionen från helt fel håll. Utgångspunkten borde istället vara så här: Ett medlemskap i NATO, med 2% av BNP i försvarsbudget, är det med god marginal billigaste alternativet för Sverige för att återigen kunna hävda sina gränser mot ett större anfall.

Alternativet, att vi på egen hand bygger upp vår försvarsförmåga till den nivå den var på före kalla krigets slut, kommer att kräva mycket mer än 2% av försvarsbudgeten under en lång tid framöver. Kom ihåg att vi spenderade i genomsnitt 2,7% av BNP på försvaret under 80-talet då vi faktiskt hade som ambition att klara oss själva. Det hade föregåtts av ett ett flertal år där vi spenderade mer än 3% av BNP. Då skall man också komma ihåg att det är mycket dyrare att bygga upp igen det som man en gång så lättvindigt har förstört än att underhålla ett system som byggts upp under flera decennier.

Slutsatsen måste alltså bli att om vi vill komma upp till nivån att kunna försvara våra egna gränser igen, utan hjälp, så behöver försvarsbudgeten vara MINST 3% av BNP under flera decennier. NATO-alternativet bör därför ses som det ekonomiskt bästa alternativet, som faktiskt ger oss råd att också satsa på vård, skola och omsorg.

Det skulle vara väldigt bra om insatta personer kunde bifoga en uppskattning av vilka ekonomiska resurser som faktiskt krävs för att höja vår förmågenivå från "att delta i internationella fredsbevarande insatser" till "att slå tillbaka ett väpnat angrepp".

Källa: http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/ekonomisk-planering-och-redovisning/forsvarets-andel-av-bnp/

Kommentarerna om ryska måltavlor och interventioner är tyvärr på en låg nivå. Sverige har varit en rysk måltavla sedan 1600-talet på grund av vårt läge i Östersjön. Under de senaste 40 åren har det alltid funnits ryska kärnvapen som kunnat riktas mot oss så vad är det för nytt med det?

Det enda nya skulle vara att vi skaffar oss ett försvar mot kärnvapen och en rejäl knölpåk att slå tillbaka med.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade