Gästinlägg: KDU: Försvarsanslaget måste dubblas

Inför Folk och Försvars rikskonferens i Sälen presenterar KDU nytt försvarspolitiskt manifest. Se länk i slutet av inlägget.

KDU: Försvarsanslaget måste dubblas

Sveriges försvar är underfinansierat. Överbefälhavaren har konstaterat att försvaret, med nuvarande finansiering, inte klarar att lösa dagens uppgifter efter 2020. Anslagshöjningarna till Försvarsmakten har varit marginella. Samtidigt växer det säkerhetspolitiska och militära hotet mot Sverige. Det tillförs fler uppgifter och krav på beredskap höjs. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet menar att underfinansieringen av landets försvar måste upphöra. Vi vill fördubbla försvarsanslaget.

För att möta Rysslands aggression mot Europa, som bland annat lett till krig i Georgien och Ukraina med tiotusentals döda, måste en militär upprustning av Sverige ske. Denna bör innehålla en rad saker. Vi vill exempelvis fördubbla arméns storlek, fördubbla marinens storlek, genomföra större övningar och utöka luftvärnet. Vi vill också att Försvarsmakten ska kunna möta fientlig infiltration likt Rysslands invasion av Krimhalvön genom att utveckla mycket snabbrörliga förband med hög beredskap och hög eldkraft.

Alla partier i riksdagen vill likt oss öka Försvarsmaktens verksamhet i någon mån. Detta kan inte ske utan pengar, oavsett om man tillhör Vänsterpartiet eller Alliansen. Politik handlar om prioriteringar. I en tid då alla säkerhetspolitiska larmklockor ringer borde landets säkerhet prioriteras främst.

Hur ska detta finansieras? Vi tror att Europas säkerhetssituation kräver att staten slutar slösa. Är det rimligt att kommuner som lyfter statliga bidrag bygger dyra äventyrsbad och sportarenor, när försvar och polis inte har medel att upprätthålla säkerheten? Måste Sverige ha så många myndigheter att de inte kan räknas? Vi vill att nedskärningar i annan statlig verksamhet ska ske i takt med att försvarsanslaget höjs för att finansiera det försvar vi vill ha.

Sverige har råd att finansiera sitt försvar. Det vi däremot inte har råd med är att stå värnlösa den dag säkerhetsläget kring Östersjön går från intressekonflikt till väpnad konflikt. Det är dags att betala försvarsnotan nu.

Christian Carlsson, förbundsordförande KDU

Andreas Braw, försvarspolitisk talesperson KDU


KDU:s försvarspolitiska manifest: ”Sverige är värt att försvara


2 kommentarer:

Anonym sa...
14 januari 2018 kl. 00:19  

Men lugna er lite KDU. Det var lite fina ord ni svänger er med. Vi skall vara tacksamma om det nu bara handlar om en intressekonflikt kring säkerhetsläget runt Östersjön. Ni ungdomar skall veta att före 1990 så handlade säkerhetsläget runt Östersjön om en preferenskonflikt. Den typen av konflikter är lite mer oförsonlig, typ ideologi, religion (IS) och dylikt. Visst behöver vi rusta Sveriges försvar, både mot intresse- och preferanskonflikter (som vi dagligen ser inom landet), men var realistiska. Kan vi nu bara rekrytera drygt hälften av de soldater vi anser oss att behöva för att bemanna INSATSförsvaret så krävs det helt andra lösningar för att hålla en INVASION på avstånd.

Ni och alla andra partier (med undantag för något, som inte fick vara med) är ansvariga för den situation vi nu är i. Knip igen, säg ingenting. Jaga inte röster på detta patetiska vis. Glöm inte att ert moderparti satt med i den historielösa Alliansen som styrde under 8 år. Många väljare glömmer det aldrig.

Anonym sa...
14 januari 2018 kl. 00:25  

Men lugna er lite KDU. Det var lite fina ord ni svänger er med. Vi skall vara tacksamma om det nu bara handlar om en intressekonflikt kring säkerhetsläget runt Östersjön. Ni ungdomar skall veta att före 1990 så handlade säkerhetsläget runt Östersjön om en preferenskonflikt. Den typen av konflikter är lite mer oförsonlig, typ ideologi, religion (IS) och dylikt. Visst behöver vi rusta Sveriges försvar, både mot intresse- och preferanskonflikter (som vi dagligen ser inom landet), men var realistiska.
Kan vi nu bara rekrytera drygt hälften av de soldater vi anser oss att behöva för att bemanna INSATSförsvaret så krävs det helt andra lösningar för att hålla en INVASION på avstånd. Det "gamla" invasionsförsvaret var inte kanske så dumt ändå.

Ni (ert moderparti) och alla andra partier (med undantag för något, som inte fick vara med) är ansvariga för den situation vi nu är i. Var tysta, säg ingenting. Jaga inte röster på detta tramsiga vis. Glöm inte att ert moderparti satt med i den historielösa Alliansen som styrde under 8 år och med några få rösters övervikt förpassade oss till "okända marker". Vissa väljare glömmer det aldrig.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade