Gästinlägg: Ett slag för och emot stödsystem PRIO ur en kompanikvartermästares synvinkel

När man talar om ökad effekt så får många bilden av att det handlar om att bara öka antalet soldater och officerare. Så är dock inte fallet, utan det finns ett än större behov av stödpersonal, då dessa kan möjliggöra att exempelvis chefer kan koncentrera sig på sin huvudtjänst. Här nedan finns ett annat exempel ur en kvartermästares synvinkel.
/Wiseman


Ett slag för och emot stödsystem PRIO ur en kompanikvartermästares synvinkel

Stödsystem PRIO får väldigt ofta ris av sina användare ur ett logistik perspektiv, många gånger välförtjänst men inte alltid.

Systemet som sådant jämnfört med LIFT ger ett par fördelar. Som jag upplever det är det väldigt enkelt att jobba i systemet avseende att skapa Excel listor på vad det är du har på dina lager.

Systemet borde på sikt skapa ordning i materieltjänsten då systemet ger en helhetsbild för högre chef då systemet inte har samma indelningar/begränsningar som LIFT.

Det stora problemet är att stödsystem PRIO ur ett användarperspektiv är ICKE användarvänligt. Och det tar lång tid. Därmed med inte sagt att det inte funkar. Dock till det största problemet, använder du inte en meny dagligen blir det som så för mig att man glömmer hur man gjorde för systemet är för invecklat och då måste du börja använda lathundar för kunna göra det du vill i stödsystemet. Och gör du fel så framgår det aldrig vad som är fel utan stödsystemet låser sig.

När jag som kompanikvartermästare vänder mig för att få hjälp till civilanställda PRIO administratörer som jobbar med detta dagligdags har de inte några som helt problem med att lösa det som man ber dem om. Detta tack vare att de endast jobbar med stödsystem PRIO.
Jag gjorde under sommaren 2018 ett studiebesök vid det Kanadensiska försvaret som också använder sig av PRIO. Som jag uppfattade det så i Kanada har kvartermästaren 1-4 personer som hjälper honom med PRIO.

Det är orimligt att en kompanikvartermästare ska ha koll på stödsystem PRIO, ha koll på materielen i verkligheten, många gånger vara byggnadsansvarig, göra mat, am, expenser, etc beställningar samt vara bra på sin huvudtjänst som är kvartermästare i kriget.

För att kunna lösgöra kompanikvartermästaren från stödsystem PRIO och låta honom syssla med kärnverksamhet (krigets hantverk) torde en lösning kunna vara att på bataljonernas S4 skapa bedömt 4 civila prod. rader med civilanställda som handhar stödsystem PRIO. På kompaninivå leds och uppföljs materieltjänsten med hjälp av ett Excel dokument.

1.a Serg Mård P7
KVM 720


3 kommentarer:

Lansen sa...
24 januari 2019 09:34  

Är ej insatt alls i FM med Prio (har dock läst om det i flera år, bla. annat på denna blogg) men har erfarenhet av SAP via kollegor (visst är SAP grunden till Prio?) i min bransch. Och vad jag kan uttyda genom åren hur FM personal haft det med Prio så är det samma sak med SAP i det civila, krångligt dåligt användargränssnitt och har kostat tid och frustration i åratal. Så förslagen från kompanikvartermästaren, måste vara något att PRIOritera :)

En annan åsikt vid sidan av detta ämne kan jag bara uttrycka min saknad av tiden före Twitter när Wiseman, Skipper mfl lade ut fantastiska blogginlägg som starkt bidrog till medvetenheten bland oss civila (men dock numera HV-soldat i mitt fall :) ) och viktigast av allt politikerna som nog läste en hel del då ,och till slut gammelmedia. Jag har full förståelse för Wiseman som liksom inte har en betydelselös roll i FM efter att ha stigit i graderna. Men hur som helst tycker jag denna form är överlägsen Twitter när det gäller att ge fyllig information till oss utanför FM (och säkert inom om FM också) men också diskussionsämnena blir mer nyanserade här. Även om jag vill ge en eloge till "Tungmetall" som lyckades senast med en rolig serie Twitter inlägg skriva om CV90 på ett intressant sätt, men tänk att ett blogginlägg kunde gjort för kommentarer, ytterligare info eller åsikter, erfarenheter i kronologisk ordning i kommentarsfälten, jag vet att det är det i Twitter också men.... Men hur som helst så tror jag att de som är inom FM har mycket att delge via blogg nu när vi går i motsatt riktning till skillnad när vi var frustrerade av FM:s situation 2012-2015 (då jag upptäckte bloggandet. Kunskap måste underhållas.

Unknown sa...
25 januari 2019 07:55  

Imponerande! FM investerar 3 miljarder i ett system som är så avancerat att det krävs specialister för att administrera det. Sedan får man ändå lägga licenspengar på Excel för att få informationen hela vägen ut.
För sjöfarten finns särskilt utvecklade databasprogram där det går att hålla reda på drifttimmar på enskilda cylinderlock beroende på om de är monterade på en motor eller är reservdelar. Givetvis går det att automatiskt skriva av reservdelar när ett underhållsarbete genomförs med en automatisk generering av en reservdelsbeställning om saldot understiger ett förkonfigurerat värde. Det finns även moduler för tillbudsrapportering vilket möjliggör att arbetsordrar och beställningar kan kopplas direkt till tillbudsärendet. Klart att det krävs specialister för att generera databasen och konfigurera allt rätt men är verkligen ett system bra om det krävs specialistkompetens för den dagliga verksamheten? Att man sedan även inom sjöfarten börjar se problemet med att befälhavaren och den tekniske chefen har blivit surrade vid sina skrivbord sedan gnisten mönstrade av i samband med införandet av sattelitkommunikation är en annan sak. Administrativ personal är givetvis viktig även om man inte har tungrodda administrationssystem.

a sa...
31 januari 2019 11:30  

Personligen använder jag systemet sällan, och de gånger jag gör det måste jag alltid be någon om hjälp. Min erfarenhet med systemet är begränsat, varför följande kommentar bör tas med en skopa salt. De gånger jag klagar på systemet är det ofta från logistiker jag får mothugg. Systemet fungerar "dugligt" för logistiksysslor även om det ofta medges, på samma sätt som framgår i inlägget, att det blir problematiskt när man måste göra något som man inte gör dagligdags. Jag tycker att den här inneboende reflexen att försvara PRIO för att det minsann "oftast fungerar hyfsat för mig/min tjänst" är förkastligt. 2016 (då man ansåg att projektet var "klart") var kostnaden 3,3 miljarder kronor.

Den frågan man får ställa sig i slutändan är om projektet faktiskt är värt det, och om det tillför ett värde som motsvarar kostnaden. Bloggaren framställer den främsta fördelen med PRIO med en funktion motsvarande Excel. Frågan jag ställer mig vid en sådan jämförelse är vad PRIO levererar jämt fört med exv. en sharepoint-lösning (kanske till och med baserat på Excel?) som redan finns, och som kommer fortsätta finnas i Försvarsmakten (och nästan alla andra försvarsmakter runt om i världen).

Att de flesta av försvarsmaktens administrationsärenden läggs i samma system framstår inte heller som en särskilt stor vinst i mina ögon. Kanske skulle det bli billigare än att ha flera system, men PRIO har, mig veterligen, inte ersatt någon större mängd system (åtminstone inte än) och billigt kan man inte heller anklaga det för att vara. Att det skulle vara enklare för administrationsansvariga är inte heller någon trovärdig punkt, tvärtom är det systemets i många fall obegripliga och ologiska konstruktion som man klagar på. Samtidigt har systemet inneburit att mer och mer ansvar och sysslor flyttas neråt i organisationen. Det sista kan kanske tyckas positivt för de som vill söka sig uppåt i organisationen, men vad blir sluteffekten för Försvarsmakten som organisation om officerare går från krigsmän till byråkrater (hyperbol)?

Den största problematiken med systemet är nämligen i min mening inte systemet i sig, även om det är under all kritik. Det stora problemet är vad det syftar att uppnå, nämligen att lägga administrationsuppgifter på personal som egentligen har viktigare saker att sköta och kompetens som förbanden behöver. Personal som behövs för att understödja, utbilda och leda verksamhet och personal förpassas till sitt skrivbord med nedsatt förmåga för förbandet som sluteffekt. Möjligtvis går det att motivera med de kostnadsfördelar som en slimmad organisation ger, om man förutsätter att besparingarna faktiskt utgör en positiv nettoeffekt på organisationen. Framförallt med den verklighet FM stod inför vid tillfället för projektets begynnelse. Med facit i hand har dessa nettoeffekter istället varit negativa, och trots den planerade expansiva försvarspolitiken kommer man att vara fast i systemet som nu finns på plats.

/Någon med tämligen begränsad PRIO-vana

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade