Missförhållanden rättas till (uppdaterad 22/7 08.00)

Försvarsminister Sten Tolgfors redogör idag på SvD Brännpunkt för det kommande försvaret. Många av de punkter som tas upp är att äntligen rätta till grava missförhållanden.

Under det senaste dryga decenniets vanstyre av Försvarsmakten har landet helt stått utan krigsplanering. Det har helt enkelt inte funnits några planer för hur man ska försvara landet, och då inte bara vid en storskalig invasion av "Stormakt Röd".

Knappt några av de tiotusentals värnpliktiga som utbildats under tidsepoken krigsplacerades. Det fanns helt enkelt inget krav på detta. Sålunda tillkom också den ytterst imponerande beredskapsgraden R3, där huvuddelen av Försvarsmaktens förband behövde 3 år på sig att inta krigsduglig status. Denna försvarsmakt kan nog bäst sammanfattas med dåvarande försvarsminister Leni Björklunds totala oförmåga att svara på frågan från SvD:s reporter Mikael Holmström, om hur stor Försvarsmakten skull bli efter 2004 års försvarsbeslut.

Ledordet de senaste åren har hela tiden varit centralisering. Allt har centraliserats så till den grad av centralförsvarsstrategin från 1800-talet framstår som decentraliserad. Sålunda kapades också alla mellanliggande staber och ledningsnivåer mellan enskilt förband och Högkvarteret bort. Huvudfotingen blev total och det regionala ansvaret minimalt. Förmågan att leda flera förband i flera insatser samtidigt katastrofal. En talande jämförelse i militära termer skulle vara att man tog bort alla chefer från gruppchefs till kompanichefsnivå på en bataljon och därefter skulle bataljonchefen personligen leda allt ner till granatgevärsomgång.


Försvarsministern har helt rätt i det mesta av det han skriver i debattartikeln. För den luttrad kvarstår dock frågan - Finns det verkligen kostnadstäckning för ambitionen? Alltför ofta är det just det viktigaste som fått stryka på foten för att rädda en undermålig budget, nämligen övningarna. Ett oövat försvar, vare sig det baseras på värnpliktiga eller anställda soldater, är närmast värdelöst.

Den andra reflektionen är att oavsett hur vasst det nya Försvaret än blir, blir det enormt tunnsått. Framförallt om en stor andel ständigt ska vara insatt i en annan världsdel, och det lär inte vara de sämsta förbanden. Georgien provade exakt samma modell, med föga framgång. Då bestod ändå det georgiska försvaret av avsevärt större numerärer än det svenska, med skillnaden att man hade ett kvalificerat luftvärn istället för ett flygvapen.


Att det försvar som nu införs av Tolgfors är ett steg i rätt riktning, råder ingen tvekan om, men det är långt ifrån tillräckligt med de omfattande åtaganden som Solidaritetsförklaringen innebär. Visserligen förväntas inte Sverige längre ensamt hantera hela Sovjetunionen, som försvarsministern påpekar i artikeln. Däremot förväntas vi nu ta ansvar för såväl Sverige som grannländerna även om vi inte står ensamma, så kraven på det nya försvaret är definitivt inte lägre.

Man ska också vara väl medveten om att alternativet till Tolgfors försvar som de rödgröna står för innebär en ytterligare reduktion med 2 mdr kr/år. Det räcker knappast längre.


Övriga: DN, NSK, SR, Aftonbladet


Uppdatering 22/7 08.00: Peter Rådberg har nu en replik till försvarsminister Sten Tolgfors på Brännpunkt. Föga förvånande motsätter han sig nya "dyra" materielinköp och anser att pengarna i så fall borde satsas på att höja säkerheten för soldaterna i Afghanistan. Det kan te sig som en paradox eftersom det i mångt och mycket är just materielen som höjer säkerheten. Transporthelikoptrar är t ex inte helt gratis. Att utveckla en ny generation ubåt kan man inte vänta med tills det är fem år till den förra ska pensioneras. Resultatet av liknande tänk syns tydligt med uteblivna leveranser av Hkp 14. Vad som framförallt skulle kunna höja säkerheten för svenska soldater i Afghanistan och underlätta deras arbete är att öka verkansdelen, d v s skicka ytterligare minst ett skyttekompani. Försvaret har tidigare ansökt om att få utöka insatsens storlek, men fått nej av politikerna. Istället tvingas man nu med täta mellanrum sätta in den s k strategiska reserven som temporär förstärkning.

32 kommentarer:

Jörgen sa...
11 juli 2010 10:39  

En bra start för struktur,sedan behövs mer power bakom försvarsregionerna. Alltstå mer försvar behövs mer manskap.

Det tror jag också kommer. Och Pellnäs bild att 5 brigader behövs blir nog verklighet framöver.

Tre av allianspartierna har också sagt att försvaret kanske får mer pengar i framtiden.

Mackan sa...
11 juli 2010 10:58  

Det finns många intressanta meningar i artikeln.

"Från en situation där endast en tredjedel av den nationella insatsorganisationen, eller 11400 man 2008, fanns att tillgå inom ett år så blir nu hela insatsorganisationen om 50000 personer omedelbart tillgänglig om Sverige hotas"

Tolgfors försöker få detta att ligga själva värnpliktsförsvaret till last, vilket såklart är helt fel. Värnpliktiga som genomför repövningar och som har dedikerad materiel redo har förstås snabbare tillgänglig än ett år. Likaså undrar jag hur han räknar... I siffran 50 000 antar jag att hemvärnet ingår, men hemvärnet har ju inte bättre beredskap idag än 2008, eller?

"Vi bygger säkerhet tillsammans med Nordiska länder och EU-länder i vårt närområder"

Detta återkommer genom hela artikeln. Fokus är helt på Östersjön, närområdet och han nämner Ryssland och jämför med Sovjet. Han skriver också;

"Sveriges försvar dimensioneras främst utifrån ett Östersjöperspektiv."

Detta är ju helt tvärtemot hur det är i praktiken, där försvaret till stor del dimensioneras för en kontinuerlig insats på andra sidan jorden i ett varmt och stoftrikt land. Helikopterköpet, all öken/djungel/tropik-utrustning, C17-förbandet, CAS förmåga med Gripen och utlandsobligatorium etc. Allt detta beror ju på "Långtbortistandoktrinen" men Tolgfors skriver inte ett ord om detta, varför?

Han skriver också om samarbete i vårt närområde, med andra grannländer. Hur det är med den saken (solidaritetsförklaringen) visade sig ju på Folk och Försvar, vilket det skrivits mycket om tidigare på denna, och andra, blogg.

Anonym sa...
11 juli 2010 11:42  

Alternativet är inte de rödgrönas försvar, alternativet är SD 2010.
Enda partiet med en uns av försvarsvänlighet.

Anonym sa...
11 juli 2010 12:05  

@Mackan,
runt 60Bataljoner fanns 2008.
http://hemvarnet.se/?action=visanyhet&nyhetid=2476

Dvs ca 64000 soldater..
Alla platser var dock inte upptagna, men det hade löst sig rätt fort.
Vi hade utrustningen!

Nu minskade dom till 30bat.
FMlog som inspirerats av svenska freds tog omedelbart och sålde/slängde samtlig utrustning.

Så nu kan vi inte ens öka om vi vill.

/Tinhead

Wiseman sa...
11 juli 2010 12:17  

Jörgen: Utan brigader är Försvarsmakten inte mycket att ha.

Mackan: Det blir till att fortsätta syna solidatetsförklaringen. Utan att man övar att försvara grannländerna är solidiaritetsförklaringen inte värd pappret. Deltagande i övningar som Cold Response är god grund, men det gäller att motsvarande försvarsgrens- och nationsöverbyggande övningar genomförs även i Sverige. Sedan tidiga 90-talet har det inte genomförts någon försvarsmaktsövning. Dessa övningar måste återupptas och dessutom med deltagande från våra "solidaritetsländer".

11.42: Om man endast ser till försvarspolitiken, har även SD en del punkter att vara skeptisk till. Ökad finansiering och förmåga är naturligtvis välkommet, men vad exakt innebär det? Att dra sig ur Afghanistan kommer även att få grava konsekvenser för vår nationella försvarsförmåga, eftersom deltagandet där medger inköp av utrustning det annars är svårt att få tillgång till. Varför ska en värnplikt endast omfatta män? Det blir mer i den frågan då de olika partierna synas inför valet med avseende på försvars- och säkerhetspolitiken.

Marcus sa...
11 juli 2010 13:35  

Wiseman, de saker du nämner är ju knappast särskilt tunga argument mot SD:s försvarspolitik.

Att man vill rusta upp försvaret och tilldela högre anslag borde alla tycka är positivt. Menar du att det är negativt att man inte i sitt partiprogram skriver in att man t.ex. skall köpa ett specifikt vapensystem? Vilket parti har det? Det rör sig ju om breda politiska penseldrag, inte detaljerad försvarsplanering. Man vill satsa 9 miljarder på förbandsverksamheten, dvs övningar mm, exakt det som du själv och många andra har efterfrågat. Man vill också satsa 2,5 miljard på materielanskaffning, hål att stoppa dessa i lär inte saknas och kräver inte någon detaljerad politisk styrning. Man vill även att hela Sverige skall försvaras vilket naturligtvis innebär att även Gotland skall ha militär närvaro, precis som du själv har skrivit om.

Vilka vapensystem menar du att vi inte skulle få köpa om vi drar oss ur Afghanistan?

Värnplikten har alltid "drabbat" männen, under såväl vänster som högerregeringar under mer än 100 års tid. Det är knappast ett argument mot SD.

Wiseman sa...
11 juli 2010 13:57  

Marcus: Visst är det positivt med ökade anslag, men det program som finns publicerat på http://sverigedemokraterna.se/valet-2010/forsvars-och-sakerhetspolitik/ nämner inga siffror.

En hel del av den mer kvalificerade utrustning vi på senare år har köpt från USA, har vi fått köpa för att vi deltar i Afghanistan. Visst hade vi säkert fått köpa den ändå, men först när det fanns tillräckligt med produktionskapacitet över de icke-deltagande länderna. Att i ett så utsatt läge som Sverige befinner sig, vända ryggen åt USA och andra länder som deltar i Afghanistan, är inte ett smart drag. Sånt minns man i utrikespolitiken.

Ett antal saker listades som var mindre tilltalande med SD:s försvarspolitik. Värnpliktsfrågan skulle vara med på samma lista över allianspartierna, precis som NATO skulle vara det för de flesta partier.

Anonym sa...
11 juli 2010 15:53  

"Visserligen förväntas inte Sverige längre ensamt hantera hela Sovjetunionen, som försvarsministern påpekar i artikeln."

Sverige har aldrig haft, hävdat att det har eller skulle vilja ha ett försvar så stort. Tolgfors far med osanning för att det ska verka vara bättre än nyss men inte så bra som förr. Se igenom retoriken.

Anonym sa...
11 juli 2010 15:56  

@Jörgen

"Tre av allianspartierna har också sagt att försvaret kanske får mer pengar i framtiden."

Nej. De har lämnat öppet för att om de vinner detta val, och nästa, så ska de se över FM-budgeten om läget i världen försämrats ytterligare.

D.v.s., de har inte sagt något annat än valfläsk. Se igenom retoriken.

Sumatra sa...
11 juli 2010 16:55  

Mest glädjande är nyheten om att nya korvetter tillförs flottan. Hoppas att dessa blir bättre än de gamla Visbykorvetterna.

Anonym sa...
11 juli 2010 17:49  

Sten Tolgfors idéer verkar mycket bra. De så förnuftiga och logiska att man undrar varför de inte framförts tidigare.

Beträffande storleken på det nya försvaret så tror jag att det viktigaste är att bygga ett försvar som faktiskt fungerar igen, oavsett storleken. När det väl är gjort så är det lättare att skala om.

Min undring gäller bara praktiken. Hur mycket av förändringarna sker i samförstånd med försvarsmaktens ledning och finns det pengar för allt?

Wiseman sa...
11 juli 2010 18:11  

15.53: Så rätt. Under Kalla kriget var vi dessutom fast övertygade om att ett anfall mot Sverige endast skulle ske som en del i ett större krig i Europa och därmed skulle endast en mindre del av Sovjets förband användas mot oss.

Idag är förhållandet mer osäkert. Det är inte längre två starka block i Europa. Hittills är det helt oprövat vad ett angrepp på ett EU-land eller NATO-land skulle medföra. Däremot är resultatet av ett anfall på ett land som nästan har NATO-medlemskap mycket tydligt.

Anonym sa...
11 juli 2010 18:17  

att räkna in HV är att leka med ord. Ingen stridsuthållighet efter något dygn, inga fordon AM?
alltså Tolgfors vet inte vad HV är

Åskådaren sa...
11 juli 2010 18:34  

15:53 Om jag inte missminner mig kallades det marginaldoktrinen en gång i tiden dvs att Sverige var en del i en konflikt som i huvudsak stod mellan WP och NATO.
Vad jag funderar över är varför ingen av mina gamla kollegor på HKV upplyst herr Tolgfors om denna marginaldoktrin. Som han nu uttrycker sig förvanskar han historien. Förhoppningsvis av okunnighet.
Nyss förklarade han på TV att han tror det är bättre att ha regionala ledningar för att kunna hantera kriser i flera riktningar och för att civil militär samverkan underlättas. Back to basic. Vilken otrolig politisk cirkus det är vad det gäller Försvaret och dirigenten är Moderat!!!

Marcus sa...
11 juli 2010 19:08  

Wiseman:

Nej, för att få reda på siffror får man gå till budgeten som finns här;

http://sverigedemokraterna.se/files/2010/06/Skuggbudget-2010-version-2.1.pdf

Vilka materielsystem är det vi inte hade fått köpa utan att delta i ISAF?

"Ett antal saker listades som var mindre tilltalande med SD:s försvarspolitik."

Som vaddå? Är det inte istället så att du känner dig nödgad att kritisera SD pga det omotiverade tabu som omger SD som parti. "Det är oväsentligt vad de tycker, eftersom det är SD som tycker det så måste det ju vara fel..." Eller?

Anonym sa...
11 juli 2010 20:15  

@Sumatra: Jag tror de korvetter Tolgfors åsyftar är just dessa Visbykorvetter..

I övrigt är min största farhåga kvalitén på de kontrakterade förbanden. De soldater som kommer ingå i dessa kommer efter sin grundutbildning vara sämre soldater än dagens värnpliktiga!
Varför?
Jo, för att de efter genomförd GMU på tre månader kommer vara arbetstidsreglerade under 7-8 månader för att därefter tillhöra ett kontrakterat förband, dvs vara civil.
Kontentan: Man kommer få mindre övning och utbildning än en värnpliktig fick under sin lika långa utbildningstid, samtidigt som man troligtvis inte övat med de kamrater som ingår i förbandet man tillhör. Hur dessa soldater utan extra övning och utbildning skall sättas in i t.ex Afghanistan övergår mitt förstånd. För det är ju det som är hela vitsen med det nya systemet enligt den kära försvarsministern.. Att det är den extra missionsutbildningen som kostar extra.. Efter ett antal krigsförbandsövningar kan dessa förband säker vara ok, tillochmed ganska bra, men till en högre kostnad jämfört med repövande värnpliktiga, samtidigt som man är tvungen att ha kvar missionsutbildningen. Förövrigt tror jag vi får se oss i stjärnorna efter kontinuerligt återkommande KFÖ.er för de kontrakterade förbanden. Det är de som kommer ryka allra först i jakten på kulor. Ytterligare ett problem är att det finns ingen samstämmighet med arbetsmarknaden hur det kommer gå till när deras anställda försvinner i väg från sin arbetsplats och skall på övning/insats. Går ju inte direkt att vifta med en lagboken som på den gamla onda tiden.

Nej, bättre då att behålla det gamla systemet med relativt stora värnpliktskullar(10 000) samtidigt som varje regemente motsv har en stående styrka på ca ett kompani för att ha som snabbinsatsstyrka på hemmaplan och för att använda som stomme i de missioner/stridsgrupper som sätts upp. Rotation av de förbanden sker på individnivå och ansökan dit sker efter att man fullgjort värnplikt. På så sätt kan man få stora förbandsvolymer, höhkvalitativa förband och snabbinsatsförmåga, till ett rimligt pris!

/H

Wiseman sa...
11 juli 2010 20:48  

Marcus: SD avsätter i så fall 11 mdr kr totalt under kommande år. Det lovar ju gott. Men partiets inställning till NATO och internationella insatser gagnar inte försvars- och säkerhetspolitiken. Det känns ju onekligen som en motsägelse att man vill motverka "militant islamism", men samtidigt vill man inte bibehålla insatsen i Afghanistan, som förmodligen är ett av de viktigaste verktygen mot just den terror som militanta islamister står för. Ett stabilt Afghanistan undanröjer mycket fotfäste för militanta islamistiska grupper som t ex Al Qaida.

Såväl optronisk materiel som vapen är sådant som USA ogärna exporterar till länder som man inte direkt får stöd av så länge man själv har stora behov.

Att man dessutom använder ordet "invasionsförsvar" i texten visar att man helt har fallit för den negativa retorik som används av dem som vurmar för "insatsförsvar". Man undrar om Bojerud verkligen varit med och tagit fram detta?

Anonym sa...
11 juli 2010 22:02  

@Anonym 11 juli 2010 18.17.
Ingen uttålighet/AM efter några dygn?

Finns det något förband som har mer än ett par dygns resurser?
Speciellt i ett inledningsskede?

Å andra sidan, de gamla CCCP officerarna har sagt klart att dom oroades sig väldigt för operationer som inkluderade Sverige, just för att merparten av den vuxna befolkningen kunde på mycket kort varsel stå beväpnade.
En stor del av dessa beväpnade var just Hemvärnet.

Mat finns eller börjar hela Sverige svälta x-dygn efter invasion?
AM är inga problem då patronen är populär till jaktvapen.

Finns utrustningen så löser sig resten.

/Tinhead

Anonym sa...
11 juli 2010 22:54  

@Tinhead

Inte visste jag att det var tillåtet att jaga med 84 mm. Men vänta nu, det är det ju inte!
Så vad menar du? Jo, jag vet vad du menar, jag har faktiskt råkat ut för att utbilda hemvärnsförband några gånger och det enda vapnet de har haft med sig är var sin AK4. Soldater och chefer var ganska mediokra på det mesta, alltifrån att förflytta sig till att ge order och få verkan i målet.

Så min bild av hemvärnet är ganska dålig och jag kan inte förstå hur försvarsministern tror att han kan lura folk att tro att hemvärnet är en trovärdig del av försvaret av Sverige, även om det sker utifrån ett Östersjöperspektiv.

Min uppfattning är att hemvärnet finns endast kvar för att på något sätt behålla folkförankringen, ett mycket billigt sätt att sprida reklam för FM.


M

Anonym sa...
12 juli 2010 00:02  

Jag är inte den som skriker rasister åt SD, snarare skrattar åt anklagelsen, men de är helt oerfarna inom detta (alla?) områden. Det betyder dock inte att de skulle göra sämre ifrån sig än riksdagspartierna...

Marcus sa...
12 juli 2010 02:02  

Wiseman;

"Men partiets inställning till NATO och internationella insatser gagnar inte försvars- och säkerhetspolitiken"

Det kan du ju omöjligt säga är fallet. Du kan ha en åsikt, men inga sanningar. Vi har aldrig varit medlemmar i NATO, så likt värnplikten kan ju inte detta läggas SD till last. När det gäller allianser så är SD för ett nordiskt samarbete istället för NATO, helt i linje med solidaritetsförklaringen.

När det gäller militant islamism så vill man bekämpa denna I SVERIGE, inte i alla världens avkrokar då det är en övermäktig uppgift. Visst, Afghanistaninsatsen kanske bekämpar "militant islamism" till del, i norra Afghanistan, men det leder ju bara till att den ökar desto mera i Palestina, Iran, Somalia, Tjetjenien, Libanon, Turkiet, Egypten osv. För att motverka denna islamism I SVERIGE så skulle den miljard+ som insatsen i Affe kostar varje år göra underverk om den istället tilldelades t.ex SÄPO. Sverige är ingen måltavla för Al Qaida, men vi riskerar att bli det i och med insatsen i Afghanistan.

"Såväl optronisk materiel som vapen är sådant som USA ogärna exporterar till länder som man inte direkt får stöd av så länge man själv har stora behov."

Du kan alltså inte precisera dig vad gäller materielsystem som vi fått köpa pga vårt engagemang i ISAF? Jag tänkte väl det.

Ordet "invasionsförsvar" må klinga negativt för vissa, men det är ingalunda negativt för mig. Innebörden är ju den att försvarets huvudsyfte och primära uppgift är att förhindra främmande makt från att framgångsrikt genomföra en invasion av hela eller delar av Sveriges territorium, på land, till havs eller i luften. Frågar man svenska folket så är jag övertygad om att majoriteten håller med om detta, med eller utan Stellan Bojeruds medverkan.

Wiseman sa...
12 juli 2010 07:55  

Marcus: Sverige har ingen möjlighet att ensamt lösa sitt eget försvar, utan enorma ekonomiska satsningar och investeringar i materiel, anläggningar och manår. SD:s 5 mdr extra per år räcker inte på långa vägar för detta ändamål. I dagsläget är NATO den enda säkerhetsgaranten med någon trovärdighet, men det kräver ett aktivt medlemskap och inget annat. En nordisk försvarsunion är en fin tanke, men det är ungefär 60 år för sent att realisera detta. Framförallt krävs det att de övriga medlemmarna har samma intressen och det har man inte. Man är fullt nöjd med NATO. Vilka former skulle en sådan union basera sig på? Ska vi anskaffa ny kommunikationsmateriel som är Nordengemensam med Nordenkrypton? Återigen NATO-medlemmarna Norge och Danmark har det inte mycket bättre ställt ekonomiskt, så de lär inte vara speciellt intresserade. Varför skulle inte detta kunna ligga SD till last, när man kan lasta andra partier för samma sak?

Säkerhetspolitik är mycket tjänster och gentjänster. Sveriges situation gagnas inte annat än i så fall kortsiktigt av att lämna Kosovo och Afghanistan. Ställer inte vi upp för andra EU-länder ställer de förmodligen inte upp för oss. Skulle inte Sverige bli en måltavla för Al Qaida och liknande om ett SD-styrt SÄPO hårt började sätta åt militanta muslimer i Sverige?

Kanske finns det andra förbehåll för att skriva ut exakt vilken materiel det rör?

Ett försvar är ett försvar. De som myntade begreppet "invasionsförsvar", gjorde det för att slå an på att det försvaret endast klarade av att värja sig mot en invasion och inget annat (helt felaktigt), till skillnad från dagens "insatsförsvar".

Anonym sa...
12 juli 2010 10:59  

Hoppas nu det blir en klok lösning. Det är Markterritoriell vht som ska samordnas...
C PROD har ju en ide om att MarinB ska leda detta....Kanske Lv6 ska sköta övervakningen av Öresund så blir det säkert en bra PROD-lösning. Nä låt nu dom som kan saker göra det dom är bra på .. suboptimeringens tid är förbi...sen länge... hopas detta snart gäller även HKV.
Markstridare

Marcus sa...
12 juli 2010 11:50  

Jag tror det är naivt att tro att övriga EU-länder skulle undsätta Sverige beroende på om vi deltar i insatsen i Afghanistan eller inte. Om man hjälper oss så beror det nog snarare på krassa realpolitiska och/eller ekonomiska skäl.

Jag håller dock inte med SD i att vi även skall dra oss ur Kosovo. Ett Europeiskt land där motsättningarna är lättare att förstå och göra någonting åt är för mig en mycket lämpligare och logisk insats än den i Afghanistan.

Vad gäller NATO så ser jag inte att SD skriver något om det. Men visst, man kan nog förutsätta att de inte är för ett medlemsskap, precis som flera andra partier OCH precis som en majoritet av folket, en inte helt oviktig detalj... NATO-motstånd kan alltså per definition inte vara en "last" utan ses som en helt naturlig återspegling av folkviljan.

Ett nordiskt försvarssamarbete behöver ju inte handla om gemensamma krypton, sambands- och ledningssystem. Det kan lika gärna handla om tätare övningsutbyte och ett starkare politiskt ställningstagande, liknande solidaritetsförklaringen, gällande de nordiska länderna. Det bygger ju dock på att Sveriges nationella försvar är värt namnet, vilket det inte är idag pga det totala fokus på kostnadsdrivande insatser i Afghanistan motsv. som råder inom försvaret.

"Skulle inte Sverige bli en måltavla för Al Qaida och liknande om ett SD-styrt SÄPO hårt började sätta åt militanta muslimer i Sverige?"

Nej, det tror jag inte alls. Sedan är det väl så att islamism överhuvudtaget skulle bli mindre framgångsrik i ett Sverige med SD-inflytande. Ser man till vilka konkreta och existerande hot som finns mot Sverige och dess befolkning så kanske vi skulle sätta in ISAF-förbanden i Rosengård, Rinkeby och Göteborgs förorter istället... Man behöver inte gå över ån efter vatten. Antalet eldöverfall i Malmö ligger väl i paritet med antalet eldövefall i sveriges område i Afghanistan.

Anonym sa...
12 juli 2010 13:03  

Wiseman ang SD politik gällande försvaret saknar du lite fakta.

Enl Bojerud vill man med dessa pengar börja ett återtagande av ett riktigt försvar.

Man vill börja medfyra brigader, 3-månaders värnplikt, fullbestyckning av kustkorvetter, fler flygtimmar.

På sikt vill man öka, detta är målbild till 2014.

Man vill även tillföra HV Pansarvärnsrobotar, GRK samt lätt Lv robot.

Problemet med GRK skall tydligen vara Eldledar utbildning.

Kom ihåg, Lv rb av typ RB 69 RedEye har testas vid FO 67 med stor framgång.

Även BAS-90 vill man återinföra i viss skala.

// Förste Sergeanten

J.K Nilsson sa...
12 juli 2010 16:05  

1:e serg, det du beskriver är inget annat än ett slöseri på stor skala. Rb69 må ha tillfogat flygförband förluster men frågan är vilken effekt detta hade. Kom i håg att målsökaren fungerade endast i bakomsektorn mot flygplanen. Moderna robotar är lite vassare men moderna varnar och motmedelssystem gör att effekten sjunker. Ett bärbart lvrbsystem kräver också tillhörande IFF/IKsystem, det blir ingen lättburen utrustning. Hur ser ett tänkbart TOEM ut för förband med tillförda FIM-92 motsvarande? Hur skall vi samordna robotstriden med våra stridsflygförband? Vilken utrustning måste våra soldater avstå för att kunna bära med sig bärbara lvrb med kringutrustning?

GRK, lvrb och Pvrb till Hemvärnet är en utopi, utbildningsinsatsen blir massiv, vidmakthållandet blir omfattande. Var skall vi hämta dessa resurser ifrån?

För att vi skall ha verkan över Svensk yta med stridsflygförband är bas 90 ingen lösning i det svenska försvarsystemet. Upprustningen av markstridskrafterna som krävs är enorma.

Marcus, en större omfattning av nordiskt övningsutbyte och politiska deklarationer saknar strategiskt värde, det är inte kompisröstning i schlagerfestival vi talar om här. Norska och danska stridsflygkrafter är tätt intigrerade i NATOs struktur, skulle dom vilja avstå sitt medlemsskap för vår "folkviljas" skull. Det nordiska tåget avgick 1929, knappt tjugio år senare förstod den svenska regeringen det.

IFF och L16 krypton kommer att vara en nödvändighet även i ett nordiskt försvarssamarbete. Att tro att man kan stå vid sidan av NATO är bara patetiskt.

J.K Nilsson

Marcus sa...
12 juli 2010 19:10  

Man kan diskutera detaljer kring olika vapensystem, allianser etc och dess lämplighet i all oändlighet, det leder ingenstans. Det viktiga är ju att urskilja de stora dragen i respektive partis politik.

SD vill fokusera mer på närområdet, precis samma sak som Tolgfors själv skriver i sin artikel med den skillnaden att SD menar vad de säger till skillnad från Tomhylsan som säger en sak men gör en annan. Detta utgör en välbehövlig tredje linje i försvarspolitiken: fokus på Sverige och närområdet och högre anslag, en linje som inget av de etablerade blocken står för, men som det förmodligen finns gott stöd för hos väljarkåren.

Marcus sa...
12 juli 2010 19:26  

Igår skrev jag följande;

"Sverige är ingen måltavla för Al Qaida, men vi riskerar att bli det i och med insatsen i Afghanistan."

och nu läste jag detta;

http://www.dn.se/nyheter/varlden/blod-och-dod-pa-vm-festen-1.1136204

"Dåden kopplades omedelbart till Ugandas engagemang i Somalia. Så sent som för en vecka sedan varnade islamiströrelsen al-Shababs högste ledare för att invånarna i Uganda och Burundi ”kommer att bli vedergällningens måltavlor”.

De två länderna står för merparten av Afrikanska unionens fredsstyrkor i Somalia. Attackerna i söndags lär inte minska debatten om huruvida Uganda borde ta hem sina soldater."

Per A. sa...
12 juli 2010 21:30  

Johan Westerholm reser en intressant tanke på sin 'Mitt i Steget' blogg.

Klarar FM av att införa det nya personalförsörjningssystemet samtidigt som man organiserar om verksamheten i Sverige på en ny geografisk basis?

Wiseman sa...
12 juli 2010 22:28  

Marcus: Det finns betydligt fler andra nivåer än försvar av Sverige när det gäller tjänster och gentjänster. Sveriges deltagande med Frankrike i Kongo och Tchad har skapat en hel del fördelar.

Det är ju lite svårt att veta exakt vad SD tycker i försvarsfrågan eftersom så lite beskrivs på SD:s hemsida. En del av det du skriver liksom det som Förste Sergeanten skriver längre ner återfinns där. Vad är officiella SD-uttalanden och vad är allmänt tyckande från lokalpolitiker i SD? Menar SD allvar med sin försvarspolitik lär man behöva visa det tydligare.

Vad är syftet med ett försvarssamarbete om det inte är att kunna genomföra skarpa operationer tillsammans? Grunden för detta är att kunna kommunicera med varandra, använda gemensamma rutiner, utbyta underrättelser osv. Danmark och Norge grundar hela sin organisation på NATO och kan därmed inte kommunicera annat än öppet med Sverige och utbyte av hemliga uppgifter är oerhört svårt, just p g a Sverige inte är NATO-medlem. Det du beskriver är ett luftslott. Det finns inget alternativ till NATO om de man vill samarbeta med är NATO-medlemmar.

Lösningen på problemet med att Al-Qaida och dess systerorganisationer genomför terrorattentat är alltså att alla länder drar sig ur Afghanistan, Somalia, Sudan etc och lämnar länderna åt sitt öde för att inte själva drabbas av terrorism? Det är en retorik man närmast skulle vänta sig från företrädare för partier på vänsterkanten.

Storbritannien och Spanien agerade olika inför liknande hot. Spanien drog sig omedelbart ur Irak efter de attentat som genomfördes i Spanien, medan Storbritannien tog sig i kragen efter bombdåden i tunnelbanan 2005. Båda länderna har mångårig erfarenhet av terrorism på hemmaplan, varav det ena i princip fått stopp på den.


Förste Sergeanten: Var står dessa fakta att läsa? Är det ett officiellt SD-uttalande eller Bojeruds personliga uppfattningar?

Att tilldela HV pvrb, grk och lvrb är lika vansinnigt som de som vill tilldela HV helikoptrar och stridsfordon. Ekonomin är naturligtvis en stoppkloss, men hur löser man utbildningen och framförallt vidmakthållandet av kompetensen? Eldledarutbildning lär vara det minsta problemet i sammanhanget.

Hur har Fo 67 testat rb 69 med stor framgång? Egypten använde den skarpt i Yom Kippurkriget med katatstrofala resultat. Bärbara luftvärnsrobotar är minst lika farliga för eget flyg som motståndarens, desto mer så om man saknar igenkänningssystem och en rigorös skjututbildning.

Marcus sa...
15 december 2010 21:32  

Jag vill passa på att lyfta denna tråd med anledning av vad jag skrev den 12 Juli i år;

"För att motverka denna islamism I SVERIGE så skulle den miljard+ som insatsen i Affe kostar varje år göra underverk om den istället tilldelades t.ex SÄPO. Sverige är ingen måltavla för Al Qaida, men vi riskerar att bli det i och med insatsen i Afghanistan."

Jag hoppades att jag skulle ha fel, tyvärr hade jag inte det.

Anonym sa...
16 december 2010 15:54  

Marcus.

Nog så sant men här bloggar vi som inte kan resonera i de termerna, vi vill fortsätta att jobba med våra materielsystem och ser Afghanistan indirekt som en spångbräda därtill.

Att vi vill hjälpa andra människor är sekundärt det finns det ju lämpligare ställen man kan göra det på än i Afghanistan.

Nu är den politiska viljan att understödja USA i Afghanistan och då gör vi det med vår försvarsmakt.

Officer

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade