Arméinspektören tar täten

Soldf-forumet ligger sedan i eftermiddags ett inlägg som beskriver en ny arméorganisation föreslagen av Arméinspektören. Denna drogs härom veckan för chefen insats och ska nu dömas av. Det mest intressanta med förslaget är att det är kostnadsneutralt, men samtidigt innebär en avsevärd förstärkning av Arméns slagkraft och förmåga att uppträda mot en kvalificerad motståndare. I organisationsförslaget går man bl a från 42 stridsvagn 122 till 110 och antalet kompanier med stridsvagnar ökar från 3 till 10. Visserligen är det en återgång till de äldre mindre stridsvagnskompanierna, men innebär ändå i helhet en avsevärd förstärkning av förmågan att möta en mekaniserad fiende, inte minst genom att en lätt mekaniserad bataljon istället blir en fullt ut mekaniserad bataljon. I övrigt ombildas livbataljonen återigen till en stadsskyttebataljon för försvar av Stockholm och rörligheten ökas genom tillförsel av brobandvagnar och understödförmågan ökas genom en återgång till två granatkastarplutoner per bataljon.

Arméinspektörens förslag är typexemplet på sådana förslag som krävs för att kraftigt höja Försvarsmaktens förmåga på ett sätt med minimala kostnader. Förhoppningsvis kommer även Flygvapen- och Marininspektörerna med liknande förslag inom en snar framtid. Fler diskussioner av detta slag måste föras, även i det offentliga rummet. Att fler och fler generalspersoner nu vågar ta ut någon form av sväng är rätt väg att gå. Man måste kunna föra en debatt kring politiska beslut fattade på tveksamma underlag. Ser man till historien är det dock milsvid skillnad mellan dagens debatt och hur det såg ut i Försvarsmaktens tidningar på fram till slutet av 90-talet. Såväl ÖB som försvarsgrenschefer och andra höga officerare tog gladeligen den offentliga debatten med politisk nivå avseende anslag och inriktning.


I övrigt måste man även ge chefen Ledningsstaben, generallöjtnant Jan Salestrand, beröm för hans bemötande av Leif Pagrotskys märkliga uttalande på Twitter om vår nya försvarsminister och hennes tidigare yrke.

47 kommentarer:

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 02:01  

På vilket sätt är detta förslag kostnadsneutralt?

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 08:16  

Äntligen!
Även om det bara är ett förslag så visar det att försvaret av det egna territoriet till slut har kommit upp på agendan igen, och att "långtbortistan-doktrinen" tonas ner.

Visserligen är en armé med bara 8 st manöverbataljoner fortfarande på gränsen till patetiskt, men man ska börja någonstans. Glädjande är också att understöd och logisitk lyfts fram.

Nu är det bara att se fram mot FVI förslag. Personligen skulle jag i första hand se en rejäl förstärkning av underhållstjänst och därefter skyddet av flygbaserna. Det känns inte seriöst att vara hänvisad till SFAB.

Lars R

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 08:42  

Varför deltar inte våra generaler i försvarsdebatten?

De uppmanar andra att vara med i debatten men står inte för åsikter själva-annat än de som först censurerats av Försvarsdepartementet. Faktiskt är den saken rätt viktig att börja ifrågasätta och avkräva svar från t ex generalen Sverker Göransson.

Varför deltar inte ÖB och de främsta generalerna i försvarsdebatten annat än som små pytteinlägg när det gäller att knäppa Leif Pagrotsky på näsan?

Är våra generaler så rädda om sin egen stol?

jan-olov sa...
22 april 2012 kl. 09:12  

Ett mycket efterlängtat och betydelsefullt bidrag för försvaret av Sverige.
Äntligen och varmnt tack till Armeinspektören och ATK.
Skönt att kunna se att att generalen inte gillar läget och vågar och kan gå fram med en bättre arme.

Noterar också att förslaget innebär att stridsvagnskompani 122 Gotland nu skall sättas i drift med bla lokalrekrytering på Gotland av GSS/T.
En viktig signalbild som måste följas självklart av ytterliggare förstärkningar där och Sverige som helhet.

Jag tackar Armeinspektören för marschanträdet mot en marsch till ett försvar som återigen kan försvara landet i en nära omgivning som kapacitetsutvecklar.

Precis som wisemans ser vi nu verkligen framemot vad FVI Byden och MI Thörnqvist skall följa upp med. För det har ni väl tänkt eller..

Förhoppningsvis kommer ni också med skarpa förslag hur vi lämnar Pearl harbour konceptet i karlskona bassängen och sitting Ducks på F17 oc F21 eller de otillräckligt beväpnade JAS planen,Korvetterna ,brist på LV, obefintlig kustrobot förmåga osv osv.

Låt 21 april 2012 bli den historiska vändpunkten för svensk återtagen försvarsförmåga och det sunda förnuftets återkomst till vår försvarsmakt och startskottet för en framåtriktad dialog kring konkreta förslag på förbättrat försvar.

Återigen ett stort tack AI/Grundevik!

Kn jan-Olov Holm

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 09:21  

Som Rolf K Nilsson mycker riktigt uppmärksammat på sin blogg så är detta inte första gången (demokratin) Sverige har en officer som försvarsminister:

http://rolfknilssonmyblog.wordpress.com/2012/04/19/hoppas-forsvarsministern-stallt-krav/

Om den förre officeren som blev försvarsminister går att läsa mer om på wikipedia:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Harald_Malmberg

Huruvida socialisten Pagrotsky anser att Sverige var en demokrati under 1920 & 30-talen får han väl själv svara på.

Men vad jag kan förstå så beslutade vår riksdag, på en proposition från en koalitionsregering bestående av socialdemokrater & liberaler, i god demokratisk ordning den 24 maj 1919 om allmän och lika rösträtt.

Detta om något torde vara ett tecken på en god demokrati i de flestas ögon, utom möjligtvis Pagrotskys...

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 09:26  

"Anonym 22 april 2012 02:01": Förslaget är "kostnadsneutralt" i följande avseenden:
- Det omfattar inte fler utan färre soldater då man gör om mekskyttekomp till strvkomp, detta frigör soldater till funktionsbataljonerna, TOLO, Grk mm.
-Det omfattar fler strv men betydligt färre Strf 90 än idag. Varje strvkomp i förslaget innehåller 11 strv, varje "borttaget" mekskkomp innehåller idag 18 Strf 90.
-Man behöver inte köpa in ytterligare hjulgående pansarterrängbilar till ytterligare en bat utan använder befintliga strf 90.
På samma sätt hanteas det mesta utom just brobandvagnarna som kräver nyanskaffning, men med tanke på Sveriges geografi kanske det är ett rimligt behov...
Det är bara att hoppas att AI kan få hegör för sitt förslag!
/Arméofficer

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 09:36  

Bra att det börja komma fram förslag av detta slag. Fler förslag är naturligtvis önskvärt inte bara för armén utan även för marinen och flygvapnet. Brainstorming som gäller framöver med andra ord. Allt för att få fram så slagkraftiga förband som möjligt med de medel som försvarsmakten i dag förfogar över.

8 manöverbataljoner är helt otillräckligt för genomförandet av den sk "solidaritetsförklaringen". För "långtbortistan" räcker det gott, för Sverige och dess närområde är det ett hån mot de som man säger sig vilja hjälpa.

Peter

Joakim Lundqvist sa...
22 april 2012 kl. 10:06  

Oerhört glädjande att se att någon tänkt till kring Livbataljonen; det är ju fullkomligt befängt att bekosta en hel bataljon med friska och krigsdugliga soldater utan att använda dem till mer än ceremonitjänst. Likaså glädjande att 7. manöverbat kan få bli något annat än en krigsplacerad köttmur utan annat än förmåga att försvara sig där de står (och knappt det, när de saknar ordentliga fordon). Lysande förslag!

Lars Gyllenhaal sa...
22 april 2012 kl. 10:13  

Bra! Hur detta tas emot av politikerna blir ett lackmustest som heter duga.

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 10:27  

Tycker förslaget verkar bra ur ett närområdesperspektiv och tar ej bort förmågan att kunna genomföra insatser på andra sidan planeten med lättare materiel.

Sverige borde satsa på att stödja säkerhetsbyggande i vårt närområde tillsammans med våra grannländer. Det är här vi har ett ansvar. En debatt bör tas över gränserna vilka förmågor som bäst skulle komplettera varandra och jag tror detta förslag ser mer positivt av bla Finland och Norge än det ultralätta IO14.

SÅ som jag ser att Finlands inköp av JASSM gynnar Sveriges säkerhet.

- KP

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
22 april 2012 kl. 10:51  

Lysande förslag!

I mitt tycke har AI tidigare i inlägg på Armébloggen visat att han tänker självständigt, men nu har han tagit det till en ny nivå. Om AI är representativ för hur tänkandet numera är i HKV så är det ytterligt glädjande. Då måste jag nästan ta tillbaka det jag tidigare skrivit om att alla över majors grad i HKV borde avskedas.

Wiseman, ett blygsamt förslag: ändra rubriken till "Arméinspektören visar vägen".

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 12:15  

Håller med , men förmodligen beror detta på att AI nu sjunger på sista versen och har behållit sin position under väldigt lång tid. Sannolikt kommer han inte erbjudas någon ny befattning och ser slutet på sin karriär. Därav kan man nu ta ut svängarna mer än vanligt . Respekt dock! Förhoppningsvis kan FML än mer vara aktiv i försvarsdebatten. De är ju fullständigt osynliga annars !

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 13:08  

HMM jag tror det när jag ser det!
Instinkten säger att detta är ytterliggare ett utspel av en general som ses som fänrik av de andra generalerna dvs fort fel och gärna säga saker som truppen gillar.
Men jag hoppas att han får igenom något denna gång dock som sagt fänriken har hittat på saker förut som inte var synkat med övriga FML.
Officer

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 13:48  

Medarbetarundersökning 2012 i FM. Ta med att generalerna inte vågar föra försvarsdebatt på sin nivå.

Generaler vågar knäppa en liten socialdemokatisk partifunktionär på näsan-inte mer. Näsknäppen på Pagrotsky var välriktad och välbehövd-men är det allt vad C LEDS vågar göra? Har general Salestrand ingen uppfattning om IO14 eller Basorg13? Salestrand kanske tyckar att "allt är i balans" precis som vår fd försvarsminister dresserat Salestrand-och alla andra(?) exekutiva chefer i FM-till.

Har inte svenska generaler mål i munnen förrän de gått i pension?

Ska bli ytterligt intressant höra en massa pensionärskrockande från PA/Gen om några år.....

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 13:58  

Hej...

AI vill mkt
Men han kan inte realisera det...
1) Livbat...Krävs så länge vi har högvakten..och hästarna. Ingen tid över till annat.
2) Strvkomp, då får man utb på fler än 2 platser. Det funkar inte att få ihop strvkompanier nu med bara P4 o I 19.
3) JAg kan räkna upp många "bekymmersområde" till som AI inte har kontroll på i sitt resonemang. Tyvärr är det väldig dåligt med handläggning i markarenan också. Ex koas med FS hantering, tror IntUtbE kan vidimera hur illa detta område skötts nu vad gäller utrusting och förmågor.

Delar uppfattningen om att AI agerar populistiskt nu
Det är trots allt AI som inte "sagt ifrån" att markarenan inte funkar med IO 14.
Det är ju påtryckningar från förbanden som nu börjar slå igenom.

Markstridare

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 14:20  

Armeinspektör Grundeviks förordnande är på väg att löpa ut & nya "Flitiga" generalstabare står på tur att få en andra stjärna.

Grundevik,trots att han var Göransons kronsprins som AI, var heller inte ÖB:s val när ny C INS skulle utses och den tredje stjärnan fördelades med tydlig inriktning mot en fjärde om tre år.

Grundevik vet också mycket väl att planeringen och finansieringen för IO 14 (som kanske är intagen 2019) är fastlagd och fastskruvad så att ingenting i praktiken är påverkbart före 2019.

I det perspektivet bör detta "förslag" ses - d.v.s inget att yvas över, utan ännu ett populistisk utspel av en mer frispråkig än eftertänksam general av utgående modell vars "uppkast" sannolikt redan är på väg ner i tuggen...

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 19:30  

Jag delar definitiv anonym 22 apr 14.20 uppfattning. Grundevik har några månader kvar som AI och självklart tar han då tillfället i hans sanna populistiska anda att lägga fram ett förslag som han haft flera år på sig att göra som AI. På samma sätt som han stod och sade i filmsalar på sin rundresa att alla förband skall åka splitterskyddat och alla soldater skall bära mörkerutrustning.
Vem skulle finansiera detta?
Hur lång tid skulle det ta att få fram materielen?
Det nämndes det inget om!
Men vissa åhörare tyckte nog det var en bra general.!?!
Jag har fullt förtroende för C LEDS. Han har inte på något sätt visat annat än gott omdöme och samtidigt handlingskraft när han nu sammanhåller omstruktureringen FM tar sig igenom.

/ HÅLL FAST VID UPPSATTA MÅL!

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 20:28  

Markstridare:
Ang 2) Med tanke på att resp garnison fram till 2000 vidmakthållit 6 st strv-komp bör det väl gå? Det handlar ju inte om att grundutbilda alla samtidigt?

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 21:33  

Jag säger som Allan Widman....
För jösse namn låt organisationen sätta sig. Oavsett om det Grundeviks förslag eller något annat men det är dessa ständiga omstruktureringar som besvärar försvarsmakten. Det finns inte en officer som de senaste 10 åren har kunnat förklara eller beskriva hur den nuvarande organisationen ser ut eller hur den är tänkt att användas.

Är ingen företrädare för onyttig minneskunskap men en kirurg kan i alla fall beskriva sina instrument och ej bara prata om hur det borde se ut vid operationsbordet.

Dessutom så kan ett fastställande av organisationen möjligen frigöra officerares årsarbetskrafter till insatsorganisationen istället för att på månadsbasis sitta och flytta på rutor och kuvert i fiktiva förband under så kallade utredningsuppdrag som sedan förändras varje gång vi får nya generaler.

En organisation kan aldrig bli optimal men en brukare kan endast optimera nyttjandet av organisationen om hon eller han är bekant med organisationens utformning.

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 23:33  

Äras den som äras bör.. Grundevik är faktiskt en general som lyssnar på organisationen och agerar för att få något konkret gjort. En handlingens man helt enkelt. Den föreslagna organisationsändringen är faktiskt mindre förändring än vad nuvarande IO14 innebär. En organisation som redan till stora delar är beprövad och som det finns kompetens för ute på förbanden. Nog kan P4,P7 och I19 sina 122/90 bataljoner och nog vet LG hur en stadsskyttebataljon fungerar. Då är det mer tveksamt om P7 är kungar på hur man strider med en bataljon utrustad med Patgb eller om det är smärtfritt att ha en bataljon delad mellan två regementen(7.bat). Skulle även våga sticka ut näsan och säga att Grundevik har varit drivande i frågan om soldatutrustning. Vi kan nog till store delar tacka honom för nya kroppsskydd, stridsvästar och att varenda kotte på landbacken kommer få en egen gen3-bildförstärkare. Populistisk eller inte, han lyssnar på organisationen och vidtar konkreta åtgärder för att höja förmågan på förbanden!

/H

Anonym sa...
22 april 2012 kl. 23:49  

Nu är det ju en gammalvälkänd organisation AI föreslår så den behöver inte sätta sig...
Förslaget innebär utb av strv på P4 och I19,ingen mer plats.Detta fungerar om bara GSS/T problematiken löses.
Livbat skall i förslaget tillföras den del av den delade bat mellan LG/K3 som finns på LG,då kan man både och.
Och som ett inlägg i debatten om populism: detta förslag har bearbetats inom armén i mer än fem månader så det är mer än bara ett utspel från AI. Underlagen är beredda av berörda förband
Intressant är dock att se den mängd kommentarer som är negativa: vem vill inte ha fler grk eller strv i armén? Blir dessa förslag sämre för att ni har en negativ syn på Grundevik? Är det bättre att behålla dagens IO14?/Arméofficer

Joakim Lundqvist sa...
22 april 2012 kl. 23:52  

Rimligtvis måste väl förslag på organisationer som verkar bra bemötas som bra förslag, även om de står i strid med gällande förslag? IO14 är ju knappast realiserad än, och redan på papperet lider den av brister: av sju manöverbataljoner besitter egentligen bara fyra någon egentlig slagkraft (kompanier byggda runt strf 90), två är av tveksam användbarhet (utrustade med patgb 360, inte stridsfordon) och en är inte användbar i krig alls. Vidare finns en heltidsanställd bataljon som endast kan lösa ceremoniella uppgifter på ett fullgott sätt, och i begränsad mån uppgiften skydda eller bevaka i skymningsläge eller krig (i det senare fallet bara hälften av bataljonen).

Liggande förslag på IO har knappt ens börjat sätta sig, och vad är värdet av en org som inte åstadkommer det vi vill att den ska åstadkomma?

jan-olov sa...
23 april 2012 kl. 08:04  

Heder åt Grundeviks förslag.Delar Ormtungas kommentarer.
Konstruktiva förslag som ger mer pang för pengarna kommer att bemötas med gillande av försvarspolitiker som AI förslag är.
Ytterst handlar det om att kunna försvara landet och det gör inte IO2014-och det vet det flesta.
Alltså måste vi ändra på det.

AI/Grundevik är ett första bra kliv framåt som självklart måste följas av flera från flera håll tex MI och FVI.


Kn Jan-Olov Holm

Anonym sa...
23 april 2012 kl. 08:35  

Ang "frigöra" livbat.. Det finns 40 bat som ledigt kan lösa ut all högvakt/statscermoniell verksamhet. Lets face it hvbat är som klippta för att lösa "G4S+" uppgifter som kräver skyddsvakter. Vad är idag eg hv:s syfte? Skydda mob mot stormakt röd eller bevaka skyddsobjekt mot ...ja vad? Dags att ta med hv i matchen/plocka ut dem från den skyddade KFÖ-verkstaden!

Lt Koskela

Thomas L sa...
23 april 2012 kl. 11:14  

Jag har en fråga som jag tror att ni kan hjälpa mig med:
Det jag kan läsa mig till om IO14 är att den innehåller 8 Manöverbataljoner, en av dessa är amfibisk.
I Grundeviks förslag är det 8 Armébat.
Har det tillkommit en manöverbat, har amf strukits eller har jag fått allt om bakfoten?

Anonym sa...
23 april 2012 kl. 17:09  

Thomas L:
Nytt är att Livbat uppgraderas i utrustning så att den i uppräkningen på Soldf räknas som Manbat.

Anonym sa...
23 april 2012 kl. 17:21  

Thomas L, läget ligger som så att Livbataljon "uppgraderas" till manöverbataljon medelst tillförsel av personal och utrustning. Således blev 7 helt plötsligt 8.

/H

Anonym sa...
23 april 2012 kl. 17:40  

På tal om övriga inspektörers uppslutning kan jag som har insyn i FVIs agenda att flygvapnet lär komma sist. Så länge FVI-rollen är densamme som taktisk chef kommer denne individ prioritera Saab, FMV, flygtjänstfrågor och därefter (på övertid) insatsrelaterade frågor. Det är bara att se hur ofta Bydén befinner sig i flygtaktiska stabens lägesrum. Hans kollegor AI och MI är i sina centraler i stort sett dagligen. Bydén ca en gång varannan vecka, på sin höjd. Underkänt för att vara taktisk chef men det så länge flygvapnet har den här kulturen spelar det tyvärr ingen roll om vem som har generalsgraden.

Så nej, FVI lär inte följa med i AIs vällovliga avancemang. Däremot lär marinen göra det, MI och MTS har diskuterat dessa frågor frekvent på sin blogg tex. Under tiden fortsätter exportflygvapnet sin normala fredsrutin som vanligt...

/hkv-officer

Anonym sa...
23 april 2012 kl. 18:06  

Jag kan inte låta bli att vara lite källkritisk. Inget fel på SoldF.com men jag vill gärna höra det ur hästens mun. Inget på Armebloggen, inget via chefsskiktet eller Info och inget i övriga media. Är förslaget så rudimentärt och obearbetat att det inte ens lämnat skrivbordet än? M h t reaktionerna borde väl AI på något sätt kommentera förslaget (för nog har han väl koll på vad som sägs här?) så vi får mer kött på benen. Det skulle i alla fall ge mer trovärdighet.
/EXC

Anonym sa...
23 april 2012 kl. 19:34  

Det är Livbataljon som i förslaget blir en "åttonde" manöverbat. Amfbat finns kvar men som en del av marinen.

Anonym sa...
23 april 2012 kl. 21:19  

@ Lt Koskela
Ifall hemvärnet skulle börja pliktas in för den statsceremoniella verksamheten/Högvakten skulle man lätt kunna räkna med ytterligare en halvering av hemvärnets numerär. Arbetslösa och ungdomar skulle säkert uppskatta det men jag är med i hemvärnet för att försvara mitt land och inte för att vara billig arbetskraft åt Försvarsmakten. Min arbetsgivare skulle inte heller uppskatta om jag var frånvarande ännu mer än idag.

Om man ser till hur mycket förberedelsetid som gått åt inför tidigare hemvärnshögvakter inser man att det inte är särskilt rationellt att sprida ut dagarna på många.

Anonym sa...
23 april 2012 kl. 21:40  

En intressant sak är att ryktet om ändringsförslaget läckt från andra håll för ett par veckor sedan, vilket bevisar att någon sorts "beredning" gjorts på förbandsnivå.
Heder åt Grundevik! Han har iallafall väckt ett hopp om en framtid i Försvarsmakten en demoraliserad Lt.

Anonym sa...
24 april 2012 kl. 07:33  

@2319 Plikt har lagts på hyllan. Du har däremot redan idag skrivit på ett avtal som gör dig obegränsat skyldig att tjänstgöra för ex bev av skyddsobjekt (ex Sthlms slott!?). Om du nu inte gillar och dessutom bedömer att hälften av folket i hv inte gör det heller, varför skrev du/ni på avtalet från början? Det är rätt förmätet och inte så lite naivt att hv bygger upp en egen hot-/mytbild.

Det som har varit hål i huvudet då hvbat bestridit högvakt är att man övat, övat och sedan gått ETT dygn! Ekonomiskt hål i huvudet och enbart för att hv vill gå, tycker det är kul, med en vakt en solig sommardag. Att ge en hvbat i uppdrag att lösa ut tio dygn ger gått om utrymme för en hel del frivillighet. 500 pers i en hvbat är avsevärt mycket mer än Flygvapnet har anställda soldater.

Att använda hvbat till det de är utbildade mot för att frigöra mer utbildade soldater till vassare uppgifter kan ju knappast vara fel.

/Krigsbasfundamentalisten sa...
24 april 2012 kl. 20:07  

@hkv-officer:

Om flygvapenchefsrollen...

En gång varannan vecka var nog en överdrift, hittills kan jag räkna antalet tillfällen på min ena hand.

Gen Bydéns föregångare, nuvarande C Insats gen Silwer, var i samma sits som Bydén och fick ofta prioritera export och Prod-flygvapnet framför insatsverksamheten och FTS. Dock var han mycket oftare i AOC (FTS lägescentral) och var väldigt drivande och intresserad av insatsverksamheten, t.ex. helikopterinsatserna var han djupt engagerad i. Jag är väldigt förvånad och besviken över gen Bydéns agerande som taktisk chef hittills. Men vi får väl ge honom någon månad till, alla har ju rätt till en viss inkörningsperiod.

Bydén kommer ju närmast från Prod Flyg och har inte samma insatsbakgrund som Silwer, vilket säkert är en förklaringsfaktor. Återstår väl att se om han ändrar intresse nu när han dessutom är taktisk chef. Gör han det inte själv hoppas jag att C INS rättar in honom i (insats)ledet.

Men den största anledningen till att våra flygvapenchefer ligger i bakvattnet när det gäller insatsverksamhet är som sagt den dubbla rollen inspektör och taktisk chef, precis som hkv-officer påpekade. Att föra samman dessa roller var ett stort misstag för insatsverksamheten men ett gulddrag för industrin och politiker. Konspirationsteori någon? Nu ligger så hårt tryck på FVI från den politiska sidan att företräda världens största Gripenoperatör, att inte mycket annan tid för att diskutera nationellt försvar och nya flygbaskoncept finns. Det är alltså egentligen inte FVI/FTCH fel (även om det finns nyanser på skalan som jag redogjorde för ovan med Bydén vs Silwer), utan den kultur som flygvapenledningen och HKV har skapat.

Saab, FMV och politikerna gnuggar händerna, medan vi på roten, som liksom Grundevik vill vara drivande för ett nationellt återuppbyggt försvar som fungerar även utanför powerpointvärlden, får slita för döva (generals)öron.

Kan du inte skriva något om det här Wiseman? Jämföra tiden före sammanslagningen och nu?

/Krigsbasfundamentalisten

Anonym sa...
24 april 2012 kl. 20:54  

Skvaller från FTS?
Kan ni inte ta eran chefs uppträdande på jobbet eller under en ATP? Bara ni skriver ett riktigt protokoll så att ni ej hamnar i blåsväder som efter Libyen insatsen.

Skämt åsido så är ju exportuppgifterna betungande men det kan faktiskt vara så att vid avslutad svensk flygplanstillverkning så kanske numerären på antalet flygplan sjunker. Bättre att ha ett litet exportöverskott för dylika uppgifter än att gå ned på färre flygplan vid en framtida upphandling från USA eller Frankrike.

Därtill så är det väl bara att inse att powerpointen har blivit en symbol för spott och spe. Ej helt övertugad om att vi producerade mindre tjocka pappersdokument förr i tiden och att detta skulle vara efterträvansvärt igen.

Anonym sa...
24 april 2012 kl. 23:18  

Ska synpunkter på högre chef föras på bloggarna?
Det finns andra forum för det. Har vi så litet stake i oss idag att vi inte kan framföra kritik direkt till den som är berörd?
Jag säger som restaurangreklamen: är du nöjd berätta det gärna för andra, är du missnöjd berätta det gärna för oss först!
/Moralpredikant?/

Anonym sa...
25 april 2012 kl. 01:05  

@ 24 april 2012 07:33

Det är så enkelt att jag är med i hemvärnet för att jag tycker att det är viktigt att vi har ett nationellt försvar. (Detta till skillnad mot försvarets politiska och militära ledning under den strategiska blackouten.)

I propositionen Ett användbart försvar (2008/09:140) står att hemvärnet ska vara ett instrument
i nationell krishantering samt ha förmåga att stödja det övriga samhället vid kriser, katastrofer och andra händelser. Jag har inga problem med att skriva på ett avtal som innebär tjänstgöringsskyldighet (=plikt) vid sådana händelser.

Jag är däremot helt ointresserad av att täcka upp Försvarsmaktens brister i den löpande verksamheten i form av billig arbetskraft.

Försvarsmakten har vid många tillfällen under de 17 år jag varit hemvärnsman visat sin oförmåga att hantera frivilliga och det har lett till att många, även eldsjälar, slutat. Detta har bidragit till att vi inte längre är 100 000 man, med målet att öka till 125 000 man, utan att vi i stället är knappa 22 000.

Hemvärnet är en betydande resurs med hög insatsberedskap vid nationella kriser som ännu inte organiserats sönder och jag hoppas verkligen att Försvarsmakten är rädd om den resursen.

uppgiven sa...
25 april 2012 kl. 10:30  

@anonym 01:05

Är inte Hemvärnet en del av Försvarsmakten? Det brukar i alla fall hemvärnsmän hävda med kraft när det gäller tilldelning av materiel och pengar...

En av huvuduppgifterna för Försvarsmakten enligt Förordningen med instruktion för Försvarsmakten är faktiskt statsceremoniell tjänst.

Kanske dags för Hemvärnet att ställa in sig i ledet med resten av Försvarsmakten då? Man kan inte plocka russinen ur kakan med någon slags hänvisning till att man är mer frivillig än de som frivilligt tagit anställning...

Anonym sa...
25 april 2012 kl. 11:59  

@25 april 2012 01:05

Missförstå mig rätt, jag älskar engegemang och en försvarsvilja och frivilligt försvar (dvs inte den nysvenska benämningen på yrkesförsvar). Ett stort problem för hemvärnet, Försvarsmakten och Sverige är att det säkerhetspolitiska grundverket är så j*vla dåligt gjort. Vad är eg säkerhetshot mot Sverige? Vilka är nationella intressen? Fattar folk, politiker och militär skillnader mellan hotbild, risk, förmåga kontra vilja. När stormakt röd hamnade på dekis på nittiotalet togs det som intäkt att vi kan ta en strategisk time out, pga faktisk möjlighet att hota Sverige försvann. När sedan förmåga åter finns, spelar det helt plötsligt ingen roll utan då börjar önsketänkandet att "det är ju så osannolikt att det aldrig kommer att hända". Med den logiken är det ju ärligast att göra som Island eller Costa Rica och lägga ner allt försvar. Här angränskar också min irritation mot "hemvärnets" attityd att man själv får definiera vad som är ens syfte. Man har helt enkelt fått carte blanche att mentalt stanna kvar i invasionsförsvaret, skydda mob för IB77. Patetiskt! En soldat har faktiskt att lyda order. I demokratisk organisation så ska man ju föra fram argument innan beslut. Men, i en armé, om väl så demokratisk, så lyder man order. Var finns i hvbat idag förståelsen för att grad/befattning ovanför ens egen äger ens röv? Pekar C PROD eller INS så är det bara att effektuera. Rationellt är att hvbat idag skulle göra nytta i IBSS, BerTo, högvakt (som hvmän och inte på lösa boliner tillfälligt anställas av den "andra handen"). Om nu hvmän inte gillar det så skulle jag som ÖB el C förband fråga RIKSHVC resp C hvbat "Vad är det frågan om? Verkställ!" Hvförband har ett gigantiskt målbildsunderskott, man saknar uttalad hotbild, mål, mening och då är det ju inte så konstigt att soldatesken, lämnad vind för våg i det avseendet, själv odlar mål och mening. tyvärr blir det ju då "invasionstonnage över Östersjön". Därmed är ju heller inte aversionen mot högvakt förvånande. Det stämmer ju inte in i hvmannens "hotbild" och syfte med Försvarsmakten och det stämmer heller inte in i bilden av att order ges inte i hv utan istället "ber" chefer luddigt. Vidare är tugget om hemvärnet påfrestande. Vad är hemvärnet? Vapenslagen upphörde väl 2002, ändå oggas det i förbannelse om hemvärnet. Det finns hemvärnsföreningar, det är fritidsklubbar. Sedan finns det en typ av krigsförband som betcknas hemvärnsförband. Det är en del av Försvarsmakten. Det borde C orgenheter inse och nyttja även sina hvbat till IBSS, BerTo, högvakt.

Det här med säkerhetspolitik, syfte, mål och mening lider hela Försvarsmakten av. Så underbart det vore om "värdegrund", målbild, syfte innehöll värnande av Sveriges intressen, terrotoriell integritet genom militärt försvar mot ett militärt angrepp av en motståndare med stl, typ, taktik, mtrl osv osv istället för främst gender- och hbt-frågor. Det sistnämnda menar jag inte är oviktigt. Men det är ju symtomatiskt för en org i, faktiskt, värdegrundskris att göra cykelställsfrågor till huvudnummer.

Vilho Koskela

Anonym sa...
25 april 2012 kl. 13:07  

@Koskela:
Ja, du har rätt i sak. Problemet är bara att om du ger order som Hv inte accepterar i grunden kommer de med tiden sluta.

Och du måste dessutom väga in att om en Hv-soldat ska gå högvakt måste de ta ledigt från sitt ordinarie jobb. Det behöver inte GSS/K.

Jag skulle nog våga säga att alla Hv-soldater och deras arbetsgivare utan klagomål accepterar plikttjänstgöring om landet är hotat. Men om det gäller högvakt blir det värre...

Anonym sa...
25 april 2012 kl. 17:19  

Anonym 24 april 2012 23:18

Ang FVI

Absolut, håller med dig fullständigt!

Så fort jag ser chefen ska jag framföra det. Men sist jag såg vederbörande var det snart tre veckor sedan, i knappt fem min. Vet inte när nästa gång blir. Hoppas innan sommaren. Då ska jag berätta vad jag tycker.

Anonym sa...
25 april 2012 kl. 22:12  

,@,,,,,,,,,Ja, du har rätt i sak. Problemet är bara att om du ger order som Hv inte accepterar i grunden kommer de med tiden sluta.

Kommentar: En bra hemvärnsövning består av 1/3 del utbildning, 1/3 fika och 1/3 del av nostalgiska återblickar.

Hemvärnet är proffsiga, nyttiga, kompetenta men attityden att utbildningen skall präglas av social verksamhet för att personalen EJ skall sluta måste på sikt försvinna. Målsättningar och krav måste styra en skattefinasierad verksamhet. Attityden att gubbarna måste få skjuta lite annars så slutar de är tyvärr svår att förändra men nu när vi ändå har vänt upp och ned på hela FM varför inte ta den sista heliga kon därtill också

Anonym sa...
26 april 2012 kl. 09:35  

@ Anonym 25 april 2012 22:12:
"men nu när vi ändå har vänt upp och ned på hela FM varför inte ta den sista heliga kon därtill också"

Ja, så kan man se det. Ett annat sätt att se det är att inte göra drastiska förändringar så att Hv helt kollapsar och de sista geografiskt utspridda, yttäckande förbanden försvinner?

Anonym sa...
26 april 2012 kl. 14:33  

Som hemvärnsman så vill jag fastslå att det vi vill ha är bra övningar och inte så mycket fika. Fikat är till för att se till att blodsockret inte sjunker så övningseffekten går ner. Det finns inget som frustrerar oss hemvärnsmän så mycket som att man måste vänta och inte öva.

Anonym sa...
27 april 2012 kl. 20:39  

Så där ja, min kritik verkade ha anammats direkt. Fick idag veta att FVI och FTCHrollen delas upp inom snar framtid. FVI upprättar en ny flygstab på prod och kvar blir en FTCH på FTS, degraderad med en generalsstjärna. På så sätt blir rollerna tydligare: FVI kan sälja flygplan och FTCH föra kriget. Men med bara en generalsstjärna kommer inte de taktiska cheferna få större genomslag i FML så vid frågor om prioriteringar inom FV (mellan insatser och produktion/stöd) kommer framgent det sistnämnda segra. Så till vida inte C INS ryter ifrån, vilket åtminstone nuvarande lär göra.

/hkv-officer

Malin -- VO/NB19 fd, stf nskkompch sa...
2 maj 2012 kl. 21:03  

Eftersom IO14 inte kan användas militärt, dvs mot reguljära FI förband, vad ska vi med IO14 till?

Tänk på att FI inte kommer med mindre än en brigad och att IO14 knappt kan hantera en FI bataljon.

Vad är IO14 till för?

Anonym sa...
3 maj 2012 kl. 09:52  

@ 25 april 2012 10:30

Precis som GSS/T har ett avtal som reglerar deras uppdrag, så har Hv soldaterna det. Där ingår endast att fullgöra de kontrakterade övningsdygnen. Allt därutöver är frivilligt innan våra folkvalda höjer beredskapen till hemvärnslarm.

Då börjar ett helt annat pliktförhållande. Ingen anser väl heller att GSS/T ska göra Högvakt utanför sitt kontrakt medan de är anställda hos en civil arbetsgivare.

Vi Hemvärnssoldater mäktar bara med tjänsten i den grad vi själva, familjen och arbetsgivaren tål. De som mäktar mer söker då också ofta GSS/T eller /K anställning.

Vi är bara civila, men med avtal mot FM och kan inte som verktyg ryckas ur ett skåp när det passar, för tjänst utöver de huvuduppgifter som är fastslagna av FM.

Hvinsatskompchef

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade