Gästinlägg: Soldaterna ska lämnas ifred

Att svenska soldater har låga löner har säkerligen inte undgått någon. Försvarsmakten räknar själv med att snittlönen för en soldat fram till 2019 kommer att ligga på 18 500 kr. Många andra yrkesgrupper har också löner inom det häradet, men dessa utgörs i regel av lokal arbetskraft och inte personal som förväntas flytta till ett annat område. Särskilt accentuerat blir lönefrågan för de soldater som tjänstgör vid förbanden i Stockholmsområdet. Alternativet för soldaterna till att ordna ett eget boende har varit att bo på logementen som numera byggts om att även ha "kök". Köket är dock i form av kylskåp och mikrovågsugnar så soldaterna kan inte laga egen mat i spis och ugn. Resultatet blir då att soldaterna får köpa all sin mat i förbandets matsal precis som all annan anställd personal, eller köpa mikromat och ta med sig. Att åratal i rad livnära sig på mikromat är inte hållbart, vilket bl a försvarspolitikern Johan Forsell (m) uppmärksammat.


Många soldater har av ekonomiska och sociala skäl valt att veckopendla och i veckorna sova på förbandens logement, men nu är den möjligheten på väg att försvinna. Att införa ett yrkesförsvar kräver att man inte bara tar till sig de skyldigheter som finns i andra länders system utan även de förmåner och stöd som erbjuds, vilket Chefsingenjören ofta tagit upp. Som läget är idag har man endast anammat skyldigheterna. De förmåner man finner i andra yrkesförsvar, t ex USA och Storbritannien och som där ses som förutsättningar för att systemet ska fungera, har inte utvecklats i Sverige och pengar lär definitivt inte finnas för ändamålet. Försvarsmakten är nu på väg att införa samma rörlighet i tjänstgöringsställe för officerare till skillnad från tidigare praxis med tjänstgöring på ett förband under lång tid och kortare bemanningsuppdrag på andra platser. Ej heller här införs ett motsvarande stöd som i andra länder. Konsekvenserna för personalförsörjningen lär ge sig till känna så småningom.


Wiseman

-------------------------------------------Soldaterna ska lämnas ifred

De som idag tjänstgör som soldater i Sverige gör en otrolig insats. För låg lön utför de ett arbete med hög skaderisk och med få förmåner. Fördelarna med jobbet är den fantastiska sammanhållning och det roliga yrke som soldatlivet innebär. Soldaterna ger ofta upp betydligt bättre förmåner i det civila livet för att arbeta inom militären. På kompaniet där jag arbetade som soldat hade vi ingenjörer, lärare och dataspelsutvecklare. De tackade nej till flera tusen kronor extra i månaden för att arbeta som just soldater med en lön på cirka 12000 efter skatt.

Det finns dock en ekonomisk smärtgräns för alla. Exempelvis är det inte rimligt att tro att en soldat som inte är från Stockholm ska kunna ha råd med en lägenhet i stan med nuvarande lön. Många veckopendlar därför till Stockholmsförbanden och bor på logement under veckorna. På helgerna åker de tillbaka hem till sina lägenheter ute i landet. Till Eskilstuna, Arboga och Jönköping. Många är fortfarande skrivna hos sina föräldrar. Nu vill Fortifikationsverket försvåra för soldaterna genom att kräva hyra för övernattningar på logementet. På en del förband tas hyra redan ut av soldaterna.

Hur detta skulle vara rimligt är svårt att förstå. När barackerna uppfördes fanns inte Fortifikationsverket, byggnadskostnaden stod Försvarsmakten för. Fortifikationsverket har alltså inte haft någon kostnad för att uppföra byggnaderna, och dessutom hyrs byggnaderna redan för kompaniernas räkning. Varför skulle inte soldaterna kunna få bo där gratis när driftkostnaden för fastigheterna redan är betald? Är det principiellt viktigt att göra vardagslivet svårt för soldaterna, eller är det bara allmän girighet som spökar?

Nu försöker Fortifikationsverket alltså göra det svårare och dyrare för soldaterna att veckopendla. Vad som då händer är att soldaterna måste bo hemma hos kompisar, leta efter andrahandskontrakt på Blocket eller se till att skaffa partner med lägenhet i Stockholm - om de inte tycker att det är rimligt att betala hyra för en våningssäng i ett logement, utan tillgång till ordentligt kök eller privata utrymmen. Rekryteringsmässigt vore det en tuff nöt att knäcka, eftersom så många veckopendlar i nuläget. Den dubbla hyran, där både kompaniet och soldaterna betalar hyra för samma ytor, riskerar att bli ytterligare ett irritationsmoment för våra underbetalda soldater, som riskerar att viktig kompetens går förlorad. En ekonomisk förlust på runt 900 kronor i månaden kanske inte låter mycket, men man ska komma ihåg att summan utgör cirka 7,5 procent av en soldatlön.

Att låta soldaterna bo på sina logement är inte dyrt, det är till och med gratis. Hyran betalas redan av soldaternas kompani och kostnaden blir knappast högre av att övernattningsmöjlighet erbjuds. Vilket problem löser Fortifikationsverket genom att köra ut soldaterna? Vilka problem skapas genom att soldaterna får övernatta gratis i sina våningssängar? Om inte de frågorna kan besvaras, så är hela idén en fråga om ren missunnsamhet mot de som har Sveriges svåraste och mest underbetalda jobb.

Vad är nästa steg? Ska soldaterna tvingas köpa gym-kort för att få träna på förbandets gym, förmånsbeskattas för möjligheten att byta tvätt eller betala hyra för sina skåp?

Slutligen konstaterar jag att detta bara är ytterligare ett exempel på där stödfunktioner börjar fungera som om de utgjorde kärnverksamheten, som om kunderna vore till för dem och inte tvärtom. Svansen viftar på hunden. Jag mår vara en naiv kadett, men det är knappast något orimligt krav att stödmyndigheterna och -funktionerna ska underlätta för kärnverksamheten. Inte försvåra.


Andreas Braw
Kadett

47 kommentarer:

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 08:39  

Egentligen bör soldaterna som bor på logement få ersättning för detta. De levererar ju en högre insatsberedskap än om de bor på annan plats.

Martin sa...
30 april 2012 kl. 09:14  

Är det inte så att man tvingas ta ut en hyra för logementsboendet eftersom det är att betrakta som en förmån, skttemässigt, och skall annars förmånsbeskattas? Om det nu är så borde det vara en lätt sak för en regering/riksdag att helt sonika rösta igenom ett undantag i skattelagstiftningen.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 09:52  

"Välkommen till vår verklighet"

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 09:56  

Martin har rätt, det är på grund av att de annars skulle förmånsbeskattas. Det är helt sjukt egentligen.

Förmånsbeskattning är något som precis som LAS ibland kan bli helt snett. I vissa fall kan det behövas, men nog kan FM få vara undantagen från båda dessa lagar.

Börje sa...
30 april 2012 kl. 10:09  

Som Martin skriver så är det skattelagstiftningen som styr det där.
Har inget med att kostnaderna egentligen inte blir större för FM eller FortV.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 10:20  

Borde inte vara ett problem för Försvarsmakten att göra detta kostnadsneutralt för soldaten. Däremot innebär det att mer pengar skall betalas till Fortverket för leverans av inget mer än vad Försvarsmakten redan får idag.
Vad är det för idioti som pågår.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 10:35  

Och vad har Fortverket med att göra hur Försvarsmakten brukar logementen? Det är väl Försvarsmakten som har ett hyresförhållande till Fortverket, inte soldaten, eller skall Fortverket ta betalt 2 gånger, en gång av Försvaret och en gång till av soldaten? Tydligtvis är det så, annars uppkommer inte förmånen. Som jag tidigare sagt, se till att det inte är att betrakta som en förmån, utan snarare en utökad tjänst som soldaten, genom sin högre tillgänglighet ger Försvaret.
Det är genom att blanda in Fortverket som förmånen uppstår.

Mekaniserad sa...
30 april 2012 kl. 11:21  

I sak håller jag naturligtvis med, men var drar vi gränsen. Soldaterna är, precis som oficcerare, statliga tjänstemän. Motargumentet till att undanta försvarsmaktens tjänstemän från skattepliktiga förmåner är att det är frivilligt att tjänstgöra i FM. Passar inte galocherna så kan man söka annan anställning.
Men detta är natruligtvis en orimlig argumentation. Har nu statsmakten fastställt att vi ska ha anställda soldater med en låg lön så får man också ta konsekvenserna av detta. Konsekvenserna är att man antingen gör lättnader i skattereglerna eller finner sig i att ha en hög rörlighet av soldater in och ut ur förband alternativt vakanser eftersom soldaten efter en kort tid inser att de inte har råd att vara anställda i FM.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 11:39  

Som skattetjänsteman låter det orimligt att hänvisa till skattelagstiftningen. Nu har Försvarsmakten och regering/riksdag beslutat att soldater skall vara anställda och då gäller givetvis samma regler som för övriga anställda.

Som soldat skulle jag dock mycket hellre betala skatt på förmån hellre än att betala hyran. Om hyran/förmånen är 900 kr skulle skatten på detta i stället bli 2-300 kr.

Per A. sa...
30 april 2012 kl. 11:44  

Borde inte ett ordentligt beredande och utredande av den nya personalförsörjningen ha visat på detta och andra möjliga problem redan innan införandet?
`
Att Sverige har arbetsrättsliga och skatterättsliga lagar och regler borde inte komma som en överraskning.

Det är väldigt lätt att som utomstående få intrycket att beredningsprocesserna inom FM och relaterade myndigheter och departement främst kännetäcknas av slarv, godtycke och dåliga beslutsunderlag.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 11:49  

Hmm..
Vi har lämnat värnpliktssytemet och dess tillbehör.
Nu har vi anställda soldater som har att vara soldat som ett yrke.

Jag har många invändningar mot detta system men att införa värnpliktsförmåner till soldaterna är att göra dem en björntjänst.
De skall givetvis ha en pensionsgrundande lön som gör att de kan leva ett normalt liv utanför sin yrkesroll.

Stäng igen logemntsboendet, lämna värnpliktstänket och kliv in i den nya yrkesrollen!

Anser arbetsgivaren att det är nödvändigt att bo på arbetsplatsen, får han betala för det.

Det kan vara en generationsfråga. Nästa kull av soldater som inte har erfarenheter av det "hemska" värnpliktssytemet kanske är mer "flexibla" och "gripbara".
De kanske ser det som ett yrke av många och gör sitt val utifrån detta?

Teaterdirektören.

PS! Hur Fortverket räknar ut hyra m.m. är inget vi reder ut på några få rader. Den frågan har varit uppe och vänt många gånger på bloggarna under åren som gått.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 12:18  

Jag skulle gärna se ett längre gästinlägg från någon soldat som tjänstgjort i nya systemet i ca2år, då vi mest läser enstaka andrahandsuppgifter om hur illa något är för dagen på ett enskilt förband.
-hur blev slutsumman i skattedeklarationen med lön, resor och avdrag.
-hur fungerar det med löneutbetalningarna
-stöd från befäl i tjänst, löne och boendefrågor
-boende, fritid, mathållning, resor
-övningar och materiel
När man betraktar systemet utifrån ser det ut som en en helt galen och irrationell arbetsgivare utnyttjar ungdomar, vilka inte begriper att ställa relevanta löne och arbetsvillkor för en riskabel och krävande tjänstgöring.
/Bosse

Martin sa...
30 april 2012 kl. 12:29  

Men om det blir förmånsvärde så skall väl FM också betala arbetsgivaravgift på hyran? Det är nog en kostnad man inte räknat med och inte vill ta.

Apone sa...
30 april 2012 kl. 12:37  

"Förmån" att bo på luckan?
Standarden är sämre än på härbärget vid Slussen, FortV kan ju alltid ha det som utgångspunkt.

Helt otroligt att se hur FM/Staten interndebiterar sig själv döds.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 14:26  

Att det är skattelagstiftningen som styr detta om hyror är nog ganska självklart , skulle det vara gratis så kanske det även finns några officerare som veckopendlar, som kunde tänka sig att bo gratis på ett logement

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 15:00  

Order efter hand och lappa och laga samt skjuta på rörligt mål. Så styrs personalpolitiken i FM idag. Välkommen till vår verklighet!

Cynisk sa...
30 april 2012 kl. 15:12  

Förmånsvärdet borde baseras på den kostnadsökning det innebär för FM att låta soldaten bo på luckan.
Om FM vill skulle man säkert kunna få det till 0:- såsom man gjort med mobiltelefontjänsterna. Åtminstone skulle man kunna reducera det rejält.

Sergeant sa...
30 april 2012 kl. 15:15  

Det känns som att tjatet om att GSS/K är som vilket jobb som helst börjar gå hem hos folk, men hos mig går det inte hem. Som GSS/K kan jag säga att det liknar inte alls mina tidigare jobb, det är annorlunda det är mer att likna vid studentlivet: Jag jobbar med en massa andra i ungefär samma ålder (ok jag är lite äldre), Vi har oftast utbildning på schemat, och med nästan terminstakt kommer övningarna (som tentor) där vi testas och ska genomföra det vi tränat för i lite tuffare miljöer.

På samma sätt som verksamheten liknar studentlivet, torde boendet lösas, militärbostadsområden liknande studenternas campus bör inrättas med goda kommunikationer till basområdet. Tills dess att sådant är löst borde gratis logementsboende finnas tillgängligt alla GSS/K, samt rabatterade personalrestaurangspriser.

Visserligen kan man hävda att officerare levt med boendeproblem längre tid, men för dessa har ju MHS bostäder ordnat bostad illa kvickt och då ofta i väldigt goda förhållande, (centralt, anpassat till om man har sambo etc.), så jag tycker det argumentet faller bort.

I övrigt så misstänker jag att många högre befäl med stor påverkan på GSS/K-systemets utveckling och levnadssituation gör allt i sin makt för att försvåra utveckling och driva igenom sin egen agenda. Detta från att Överste:ar och ÖversteLöjtnanter vid vissa regementens mässar har fällt kommentarer i stil med "Jag kommer göra allt i min makt att få ner GSS:ers lön så lågt som det bara går","Ni GSS:Er skall inte bo här, då lär ni aldrig växa upp".


GSS/K som tidigare varit värnpliktig, universitetsstudent samt jobbat civilt.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 17:47  

Som GSS/K själv håller jag faktiskt inte med, trots att jag befinner mig i den låga änden av lönespektrat... Jag bor nämligen inte kvar på logement, jag klarar min (civila) hyra på ca 3800 spänn i månaden trots låg lön och har gott om pengar kvar. Det ska inte uppmuntras mer än nödvändigt att bo kvar på logementen - hos oss letar soldaterna som bor kvar inte ens aktivt efter eget boende på stan trots att detta går att lösa.

Det är inte meningen att soldaten ska bo i en sluten militärbubbla som logementsboendet medför. Det ger den yttersta sortens anti-civilt mervärde, man blir gradvis sämre anpassad till det civila livet vilket kommer vara en stor omställning när ens kontraktstid löper ut eller man av andra skäl väljer att flytta ut.

Antingen ska logemenetsboendet kosta en skälig summa (de logement som tillhandahålls hos oss är helt okej och värda sina 850kr/mån) och dessutom vara en tidsbegränsad boendeform för att knuffa ut soldaterna efter bästa förmåga, eller så bör de (som jag och andra med mig) som söker boende utanför området kompenseras med en motsvarande summa varje månad på lönen. Jag tycker inte att jag ska kompenseras, därför tycker jag att logementsboendet ska kosta pengar. Vår lön må vara dålig, men 18500kr/mån är inte jättedåligt för en 20-22åring utan eftergymnasial utbildning och med lite eller ingen erfarenhet. Dessutom blir det oftast (betydligt) mer än så.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 17:48  

Som GSS/K själv håller jag faktiskt inte med, trots att jag befinner mig i den låga änden av lönespektrat... Jag bor nämligen inte kvar på logement, jag klarar min (civila) hyra på ca 3800 spänn i månaden trots låg lön och har gott om pengar kvar. Det ska inte uppmuntras mer än nödvändigt att bo kvar på logementen - hos oss letar soldaterna som bor kvar inte ens aktivt efter eget boende på stan trots att detta går att lösa.

Det är inte meningen att soldaten ska bo i en sluten militärbubbla som logementsboendet medför. Det ger den yttersta sortens anti-civilt mervärde, man blir gradvis sämre anpassad till det civila livet vilket kommer vara en stor omställning när ens kontraktstid löper ut eller man av andra skäl väljer att flytta ut.

Antingen ska logemenetsboendet kosta en skälig summa (de logement som tillhandahålls hos oss är helt okej och värda sina 850kr/mån) och dessutom vara en tidsbegränsad boendeform för att knuffa ut soldaterna efter bästa förmåga, eller så bör de (som jag och andra med mig) som söker boende utanför området kompenseras med en motsvarande summa varje månad på lönen. Jag tycker inte att jag ska kompenseras, därför tycker jag att logementsboendet ska kosta pengar. Vår lön må vara dålig, men 18500kr/mån är inte jättedåligt för en 20-22åring utan eftergymnasial utbildning och med lite eller ingen erfarenhet. Dessutom blir det oftast (betydligt) mer än så.

Nicke sa...
30 april 2012 kl. 17:59  

Kan vi inte en gång för alla döda myten om förmånsbeskattning på logementsboende?!?! Det utgår ingen förmån för logementsboende då standarden är för låg. Genom att erbjuda logementsboende istället för enkelrum med egen dusch o toa kommer FM ifrån förmånsbeskattningen. Tror ni inte Skatteverket hade varit på oss som flugor på en skit redan om så inte varit fallet.
Det hade varit trevligt om lekmännen lämnat skatterätten åt specialisterna. I det här fallet hade det inneburit att Hkv Jur INTE rådfrågats utan man istället hänskjutit frågan åt någon av de skatterättsliga institutioner som finns i landet.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 19:36  

Svar till Bosse från arbetande GSS/K sedan 2 år + värnplikt


-hur fungerar det med löneutbetalningarna -
Det har varit stora problem på de allra flesta orter. Fel summa har utbetalats, ingen summa har utbetalats. Mycket ansvar läggs på plutoncheferna som med nuvarande ansvar inte hinner med (utbildningen försakas för att prio ska gå runt), ofta ligger även problemet hos HRC som verkar ha väldigt komplicerade metoder och lönerna som har utbetalats fel blir ofta behandlade i väldigt makligt tempo.

-stöd från befäl i tjänst, löne och boendefrågor-
På en av mina arbetsplatser i FM fanns det befäl, höga och låga, som verkligen försökte förbättra och som var måna om att göra det bättre för soldaterna.
På min nuvarande arbetsplats märker jag inte mycket av detta. Det snackas mest och görs väldigt lite. Förhållandena är rätt kassa (och jag brukar normalt inte bry mig så värst mycket.)

-boende, fritid, mathållning, resor -
Boende får man lösa själv, och som det står i artikeln om logementen så är också fallet. På nästan alla regementen i Sverige råder värnpliktsförhållanden.
Mathållningen är värdelös, svindyrt i personalmatsalen och på flesta ställen inga möjligheter annat än till uppvärmning.
Resor subventioneras ej, oavsett ort.

-övningar och materiel -
Övningarna håller inte speiellt hög kvalité enligt mig. Finns en stor brist på erfarenhet i FM. Visst har vi folk som varit utomlands, men om vi ska vara helt ärliga så kommer det inte mycket ut av det lilla Sverige faktiskt gör utomlands.
Materielen är från ort till ort bra eller dålig. Vissa förband har mer drivna officerare, vissa har mindre drivna med mindre erfarenhet. Självklart vill soldaten alltid ha mer men om man kollar på Materiel som faktiskt är viktig; bildförstärkare, annan mörkermateriel, kammouflage och funktionella fordon, så saknas det väldigt mycket på förband som på riktigt behöver den materielen.

När man betraktar systemet utifrån ser det ut som en en helt galen och irrationell arbetsgivare utnyttjar ungdomar, vilka inte begriper att ställa relevanta löne och arbetsvillkor för en riskabel och krävande tjänstgöring.

Ja, du har rätt i mångt och mycket. Men många, liksom jag, brinner för yrket och väljer ändå att jobba inom det. Sen anser jag inte att det är ett krävande yrke. Jag har jobbat civilt ett antal år innan och kan med gott samvete säga att det är det slappaste jobbet jag har haft. (Och då vill jag poängtera att jag inte har en befattning som i någons öga, på pappret, skulle se slappt ut).
Nästintill alla soldater är irriterade över detta och vill jobbar mer, öva mer och få in mer EFFEKTIVITET i FM.
Där ligger den största boven enligt mig. För få i FM har jobbat civilt, för få vet vad äkta effektivitet innebär, för få har känt av riktig "jobbstress". Exempel från 4 befälskorridorer på 4 olika platser: Alla befäl/officerare säger sig ha såååå mycket att göra, man går in för att fråga något och där sitter de bakåtlutade och snackar strunt, de har alltid tid till 9 fika, de har alltid tid till 1.5 h träning och de har ofta tid till att sitta kvar länge vid matbordet.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 22:37  

@16:36 Tack, det är genom att offentligt och ofta beskriva er verklighet det kan bli någon utveckling. Annars blir debatten full av myter och tyckare utan egen kunskap. /Bosse

Anonym sa...
1 maj 2012 kl. 01:07  

Anonym 19:36
Undrar verkligen var du jobbar???
Markstridsofficer

Anonym sa...
1 maj 2012 kl. 10:35  

Inte en enda logementsplats ska avvecklas. Kasernområdena är redan idag alldeles för få för att kunna härbärgera en, vid behov, växande svensk försvarsmakt.

I Riksdagens beslut om ett användbart försvar 2008 står mycket tydligt att "om reformen inte fungerar eller om omvärldsläget så kräver" ska Regeringen och dess myndighet Försvarsmakten vidta sådana åtgärder att ett personalförsörjningssystem baserat på värnplikt snabbt ska kunna iståndsättas.

OM man då avvecklat allt vad kasernområden heter blir de infrastrukturella kostnaderna orimliga. Detta bör synas av media och kraftigt ifrågasättas vad Regeringen Reinfeldt faktiskt har vidtagit för sådana åtgärder sedan riksdagsbeslutet.

Hittills har nämligen inte ett enda ord kring att förbereda Försvarsmakten på en återgång till värnplikt redovisats i något regleringsbrev från regeringen.

OM kasernoråden tas bort, om Pliktverket utarmas helt, om mängden utbildningsbefäl enbart dimensioneras gentemot "anorexia IO14" kommer inte Sveriges försvar ha någon som helst möjlighet att kunna följa Riksdagens beslut från 2008.

Försvarsmaktens ledning och Regeringen sitter på samma stol så därifrån kommer inga ifrågasättanden av uteblivna uppgifter i Regleringsbreven.

Eftersom den ÖB som Sverige idag har inte alls är samma ansvarstagande karaktär som t ex general Owe Wictorin, som öppet ifrågasatte dåvarande försvarsminister Thage G Peterson, är media den enda möjligehten som finns att granska vad regeringen Reinfeldt håller på med för att totalt konkursa det svenska försvaret.

Tolgfors, Widengren och Reinfeldt-när ska de ställas till svars för den förda försvars- och säkerhetspolitiken?

Göran Mellblom sa...
1 maj 2012 kl. 13:01  

Hela Försvarsmaktens hantering och attityd till saken med GSS personals behov på minner om när de första invaliderna kom hem från Bosnien.

SYSTEMET klarade inte av att hantera dem på ett anständigt sätt utan vissa generaler fick PERSONLIGEN sala ihop till deras uppehälle, då FÖRSVARSMAKTEN avvisade dessa krigrsinvalider.

Efter mycket om och men och lidande och pinsamheter och många år fattade äntligen SYSTEMET att något måste göras.

Sedan startade ett nytt system för att ta hand om denna kategori militärer - människor.

Mycket tyder på att GSS MÄNNISKORNA - MILITÄRERNA går samma öde till mötes, alldenstund ingen senior general stampar med foten. Och ingen annan heller.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
1 maj 2012 kl. 18:50  

Jag har varit anställd soldat sedan februari förra året. Jag som flera andra på kompanier kommer utifrån Sthlm. Vissa har haft mer framgång i sitt lägenhets sökande(alla som jobbar här vill ju flytta till Sthlm) medans andra som jag. Kämpar riktigt ordentligt med att få tag i ett boende som ligger på rätt sida stan. Med ca1h kommunalt pendlande är rimligt enligt mig. För tro mig när jag säger att det inte alls är särskilt trivsamt att bo på luckan en längre tid, bekvämt och smidigt visst. Men inte vill man bo här. Jag vill ha en egen lägenhet eller kan Tom dela med en arbetskamrat om det är hög hyra. För man vill kunna bjuda upp vänner och familj eller dra med sig någon av det kvinnliga könet efter en blöt ute kväll, eller skaffa en bättre hälft. Det funkar inte socialt sätt att bo en längre tid på luckan och man blir less. Men så länge jag inte får tag i en lägenhet är detta mitt enda alternativ om jag vill ha kvar detta fantastiska yrke. Jag har inget imor att betala för mig, men nov detta året kommer jag att kastas ut om jag inte fått tag i en lägenhet tills dess och kommer bli tvungen att sluta, vilket jag verkligen inte vill. Och så här ser det ut för flera på kompaniet. Och då kommer väldigt duktiga och drivna människor som varit med från start att försvinna. Det är inte lätt att som ung person med inga kontakter och relativt låg lön få tag i en lägenhet i Sthlm trots att man verkligen vill. Och allting känns hopplöst. Och när det gäller prio så vet jag inte ens vart jag ska börja, men sedan jag blev anställd och fram tills dagen datum så saknas det säkert en 8-9 tusen på mitt konto. Det är en sak som är säker Med vänlig hälsning pfc alexander

Johannes P sa...
1 maj 2012 kl. 23:07  

Låg lön javisst. Den borde vara högre.

Det sagt så måste jag ändå säga att man lätt glömmer bort hur bra anställda i FM har det. Träna på arbetstid. ALDRIG jobbar över obetalt. Ofta mkt slapp-tid. Folk surfar på nätet. Larvar sig. Driver egna företag. Tar 'flexledigt'.

Och värre: Man utvärderar sig själva. "Hur gick den här övningen vi gjorde tyckte ni?" -"Jodå, vi fick godkänt, alla var godkända!" (Allra värst är nog MHS i denna aspekten. Jaha, uppfyllde vi inte målen tycker du, men då kanske du som tycker det ska göra om det?).

Kanske verkar det inte riktigt så när man väl är uppe i det, men det beror på att man snabbt vänjer sig med en slapp tillvaro.

/ Johannes

Anonym sa...
2 maj 2012 kl. 01:01  

Vad menar du med inte jobba över gratis?????
Markstridsofficer

Anonym sa...
2 maj 2012 kl. 11:47  

Vill bara klargöra i inlägget står det att soldater får byta tvätt som på värnpliktstiden. Detta stämmer inte på P4. Vi får byta sängkläder och handdukar. Vi har heller ingen möjlighet att tvätta på regementet då dom tvättmaskiner som finns inte fungerar och ingen vill ta ansvar att köpa in nya. Jobbade på ett sjukhus innan jag blev soldat och där är det inget snack om att tvätta arbetskläder som man var skyldig att använda i arbetet.

Jens, GSS/K P4

Officerskadett, fd. soldat sa...
2 maj 2012 kl. 21:40  

Johannes P: Det är väl alldeles rimligt att Försvarsmaktens anställda, både officerare, specialistofficerare och soldater, ges möjlighet att träna? Det är trots allt ett fysiskt krävande yrke. Är det något som ska till så är det snarare tvärtom att FM-personal ges möjlighet till att bli bra på sitt yrke och inte fastna i administrativa sysslor, såsom PRIO.

Ang. att lönen inte betalats ut rätt så är det väl nära en regel att samtliga anställda i FM drabbats av det? Jag och många av mina soldat- och befälskollegor drabbades av det under mitt år som anställd soldat.

Som jag ser det måste soldatlönen höjas och det går inte att hänvisa till att många befattningar trots allt har en ganska god lön pga. övningsdygn etc. Det är ersättning för svårighet att klara av ett socialt liv vid sidan av. För ingen av oss vill väl ha soldater utan civila liv?

/Officerskadett och fd. soldat

Anonym sa...
3 maj 2012 kl. 16:03  

Det finns fler låglöneyrken i landet och inte tusan har vi några gratisboenden. Det är väl ingen som tvingat Er att ta anställning i Försvarsmakten. Väx upp!

Lågavlönad kontorist med eget hyreskontrakt

Sinuhe the Egyptian sa...
3 maj 2012 kl. 20:05  

Jag har kommenterat löneutvecklingen för GSS/K på min blogg. Hojta till om jag är på fel spår.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
3 maj 2012 kl. 21:10  

@Kontoristen

Ja, det finns jättemånga låglöneyrken som är begränsade till en arbetsgivare vid ett fåtal orter varav några med besvärlig boendesituation.
Lägg till fria promenadvänliga skor, betalda utlandsresor med möjlighet att få träffa pitoreska människor så är bilden komplett!
Du kanske själv ska byta ditt skrivbord till en eldställning West of MeS och tjäna lite flis?

Vill man ha folk så får man slanta eller på annat sätt jobba med villkoren, tex ordna med bostad.
Vissa yrken har tjänste-/förmånsbil och andra har fria resor. Det vore en mycket smal sak att tillhandahålla boende för soldater och sjömän för ett minimum av kostnader för dem. Lokalerna är betalda och måste hållas i drift ändå.

Upandaway sa...
3 maj 2012 kl. 22:02  

@"Lågavlönad kontorist med eget hyreskontrakt"

Så du förväntar dig att den som städar på ditt jobb ska dö och döda för dig om det blir krig här hemma eller på andra sidan jorden?

Eller tänker du kanske att du är lite "smart" som får någon annan att ta smällen, så du slipper? Tänker du överhuvudtaget?

Varför är det så svårt att fatta att soldatyrket inte är ett "vanligt" yrke, utan ett verktyg som vi medborgare i landet Sverige använder för att utföra potentiellt extremt obehagliga uppgifter.

Vad skulle DU tycka om att komma hem till ett land med avsprängda ben, och få i ansiktet att "du minsann får skylla dig själv som tog värvning"?

Anonym sa...
4 maj 2012 kl. 07:03  

Håller med lågavlönad kontorist till 100%.

Att försvara vårt land är allas skyldighet. Det som Tolgfors, Göransson och Reinfeldt genomdrivit är en miseralbel parantes som enbart syftar till att ha någon slags möjlighet att springa efter statspolisen USA i tron att det ska ge svensk politik bättre förutsättningar inom EU.

De som leker samhällsbärare och har hoppat på soldatyrket bör faktiskt ha det perspektivet. Ställ samma fråga som Du/Ni ställt till den lågavlönade kontoristen till en grekisk bonde och se vilket svar du kanske får. Den grekiske bonnen, som också bor i EU, bryr sig rätt lite om hur svenska soldater bor.

Inte en enda soldat ska ha logementsboende-ut på den vanliga bostadsmarknaden. Allt annat ska beskattas som förmån. Vakna-det är svenska arbetsmarknaden Ni är på.

Anonym sa...
4 maj 2012 kl. 15:38  

Har fått höra av min bataljonschef varför dom vill börja ta ut hyra av soldaterna. Det är för h*n inte vill att soldaterna ska fastna med varandra och bara umgås med varandra, utan att vi ska kunna ha ett civilt liv också. Helt befängt tycker jag då jag vet att större delen av mina kollegor har ett stort civilt umgänge. Dom som inte har det umgås med sina kollegor och lär på så sätt känna andra civilister.

Och att sen lönen ska vi inte ens tala om. Sitter på en hyra på 6000 för en lägenhet i Stockholm. Och sen betala räkningar för några tusenlappar. Då har man inte så mycket kvar att leva på. Men vad gör man inte för firman?

Anonym sa...
4 maj 2012 kl. 21:26  

I min värld ligger du inte i den låga änden av lönespektrat om du tjänar 18500/mån då grundlönen är på 16500/månad innan skatt. Vet inte riktigt vart du får den siffran ifrån.

Anonym sa...
4 maj 2012 kl. 23:29  

Läste du allt som skrevs i blogginlägget? verkar inte som det i alla fall. Jag jobbar som soldat på ett regemente i sthlm, sökt mer än 600 lägenheter på lite mer än ett år och köpa en bostadsrätt är inte att tänka på med den här lönen. Om vi vill ha soldater i Sverige som faktiskt ska skydda landet och skickas iväg över allt i världen så måste de finnas vissa förmåner. Inte sparka på dem som uppenbarligen redan ligger!

Anonym sa...
5 maj 2012 kl. 00:11  

Var tjänstgör du? Försök att hitta en hyresrätt för 3800 i månaden i stockholm om du inte stått i bostadskö sedan födseln.. / Kårman

CS sa...
5 maj 2012 kl. 00:14  

@Anonym 21:26
Grundlönen beror på vilken OR-nivå det är på befattningen. Lägstanivån för en OR-2 befattning är 16350 och OR-3 16950. Därefter hoppar det en bit men har inte siffrorna i huvudet. Dessa löner gäller dock bara för de som inte har någon relevant erfarenhet med sig in vid nyanställning. Har man relevant erfarnhet ska lönen sättas högre.

Detta har nog inte alla lönesättare greppat.

Anonym sa...
5 maj 2012 kl. 12:40  

Ring Tolgfors eller Reinfeldt om lägenhet. De har säkert nåt boende som är i balans.... Ett tips bara.

Eller Anders Borg som då vips kommer se en möjlighet för byggföretag att investera i "billigaboendetbyggandet i Järva del 2" och hux flux är alla ni soldater den axel varvid hela samhället snurrar-precis som dåvarande ÖB Syrén sa när han var alldeles hög på NBF och NBG eller nån annan bokstavskombination....

Ni får ju se att ni är en del av en omstrukturering-och höj blicken lite, förstå att era personliga ekonomier är sekundära-precis som alla andra i försvaret numera har fått förstå att de som individer, det som en gång var den viktigaste resursen i försvaret-personalen-numera enbart är "kompetenser" som ska inventeras av nån liten 25-årig HR-strateg som inte vet att skvatt om Försvarets uppgifter.

Per A. sa...
6 maj 2012 kl. 20:03  

Svenskan har en ny liten artikel på ledarsidan i ämnet:

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ob-rader-ta-med-gummimadrassen_7175809.svd

Det kommer tydligen inte att bli bättre framöver, tydligen.
Oavsett vad man tycker om övergången till det nya personalförsörjningsystemet, så är det nog en grundförutsättning att arbetsgivaren behandlar soldaterna anständigt om det skall fungera som tänkt.


Om det stämmer att FortV sorterar under Socialdepartementet, som det påstås i slutet av artikeln, så kanske Andreas Braw kan ta ett litet snack med sin partiledare?

Anonym sa...
12 maj 2012 kl. 23:23  

Anställd sedan 20100830 numera OR3.
Beslutet är fattat problemet är att det verkställs omdedelbart och utan kompromiss. När vi tog anställning gjorde man det under förutsättningen att det skulle gå att veckopendla, när man slutar 22:00- 04:00 eller 14 dagar efter att tjänsten påbörjats (tror inte många civila billister hade velat möta vårt kompani på vägarna efter cold response efter upp till 2-3 timmars sömn per natt i två veckor) skulle det finnas en säng att sova ut på. Nu har beslut fattats och genomförts (sängarna ute v.19 hos oss). Jag tror att samtliga både staten, fmv och vi anställda skulle vara nöjda om det fanns lägenheter i vår pris kategori i närområdet vilket skulle lösa hela debatten. Som det är nu kommer vi förlora ca 20% av anställd gss/k 1november om det inte trollas fram ca 100-150 nya lägenheter i kungsängen. Mitt förslag, vänta med genomförandet tills efterfrågan av lägenheter är i balans med utbudet.
/Nisse

Anonym sa...
16 maj 2012 kl. 16:51  

:'(
Vilken annan arbetsgivare är skyldig att stå för gratis boende?Duger inte lönen eller förmånerna så tycker jag att ni ska sluta skriva insändare i officerstidningen och tro att det blir skillnad, utan säg upp er och skaffa er ett annat jobb. Jag förstår inte riktigt hur man kan skriva på ett kontrakt där lönen står skriven och sen inte ägna sig åt mycket annat än att gnälla på hur dåligt betalt det är. Torka tårnarna, svälj stoltheten och gör något åt eran egen situation om det nu är så j*vla synd om er.
/jh

Anonym sa...
19 maj 2012 kl. 18:32  

Låg lön? Jämfört med vad?
Jobba heltid på cafe eller restaurang så får man ofta mellan 12-14.000 kr i månadslön. Allt är relativt...

Anonym sa...
22 maj 2012 kl. 21:03  

Anonym sa...
:'(
Vilken annan arbetsgivare är skyldig att stå för gratis boende?Duger inte lönen eller förmånerna så tycker jag att ni ska sluta skriva insändare i officerstidningen och tro att det blir skillnad, utan säg upp er och skaffa er ett annat jobb. Jag förstår inte riktigt hur man kan skriva på ett kontrakt där lönen står skriven och sen inte ägna sig åt mycket annat än att gnälla på hur dåligt betalt det är. Torka tårnarna, svälj stoltheten och gör något åt eran egen situation om det nu är så j*vla synd om er.
/jh

16 maj 2012 16:51

GSS/K Livgardet, Sthlm.
Efter fullgjord värnplikt vid Livgardet, samt numera anställd GSS/K kan jag till 95% svara på ditt inlägg på följande vis:

Såvitt jag vet är det ingen som har uttalat sig om att det skall vara en "skyldighet" att erbjuda gratis boende. Det handlar inte om gratis boende heller, troligtvis har du trollat bort dig i fantasin.

Det vi anställda är otroligt missnöjda över är behandlingen utav oss anställda soldater. I början av Mars kommer ett kompendie på 6 sidor där man förklarar att f.om 1 maj 2012 skall boende på logement bekostas genom hyra och sträckas som längst till november.

1 maj skall man börja betala hyra på 850:- /månad.

v.18/19 (kommer inte ihåg exakt vilken av dessa det var) såg jag med egna ögon hur en mindre lastbil lastade upp sängar från grannkompaniet som var ute på övningsdygn (tjänst 24h/dygnet, arbetstiden kan ej planeras). När de återvände stod alla som stora frågetecken: "Vart är sängarna?"

De skulle fortsätta jobba ett par dagar till, och av 10 personer jag pratade med var det 7st som veckopendlade långt utanför Stockholmsområdet. Nu hade de ingenstans att sova, förutom på ett kalt golv med max ett liggunderlag. Skulle du vilja sova på golvet?
Hur tycker du att denna framförhållning är? Ingen information gick ut till soldaterna att sängarna skulle tas väck just denna dag.

Så knip igen och återkom den dagen du jobbar i Försvarsmakten och upplevt de förhållandena vi upplever, varje dag.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade