Inte oväntat (uppdaterat 17/4 08.40)

Många av de problem i Försvarsmaktens reservdelsmaterielförsörjning som media idag rapporterar om, var inte alls oväntade utan snarast väntade. Eftersom situationen tyvärr föga förändrat sig från andra halvan av mars när det förra inlägget i ämnet skrevs, finns det ingen större vinst i att upprepa det som skrevs utan bara konstatera att friktionerna och problemen var rätt väntade.

Den som är intresserad läser med fördel förra inlägget Effektivisering eller ineffektivisering samt ansvarig chef för införandet av PRIO, flottiljamiral Thomas Engevalls kommentarer till det nämnda inlägget. Vill man sedan få en bild av hur situationen ter sig längst ut på reservdelslinan efter införande 3-4 av PRIO kan man titta in hos J.K Nilsson.


I dagarna har det talats mycket om reformationen av Försvarsmaktens logistik, där Regeringen nu vill att stora delar ska flyttas över till Försvarets Materielverk och sedan läggas ut på kontrakt till civila aktörer. På detta ska 700 miljoner kronor sparas, vilket redan räknats in för att täcka upp finansiella behov i förbandsverksamheten. Huruvida man någonsin kommer att kunna spara in 700 miljoner kr återstår att se, speciellt eftersom flera remissinstanser varit skeptiska till modellen. Gladast av alla är förmodligen försvarsindustrin, som ser OPS-lösningar (Offentlig-Privat Samverkan) som en intäktsersättning för bortfallet av beställningar av ny krigsmateriel. Huruvida det i slutändan blir billigare och effektivare att ett företag ska lösa samma uppgift och därtill få till en vinstmarginal tål att diskuteras. Det man förlorar på gungorna tar man i regel igen på karusellerna. (Se även Johan Westerholm och Försvar och Säkerhet)

Läs även på Försvarsmaktens utvecklingsblogg om konsekvenserna av reduceringen av forsknings- och utvecklingsanslaget med 100 miljoner kronor.


SvD, DN, SR, SvD, U24


Uppdatering 17/4 08.40: Enligt Sveriges Radio P4 Skaraborg är nu kapaciteten på markverkstaden i Skövde nere på 3 % efter införande 3-4 av PRIO och hälften av personalen går sysslolös medan köerna av fordon som väntar på reparation växer utanför verkstaden. Från centralt håll meddelas samtidigt att man hoppas att reservdelsförsörjningen till årsskiftet är uppe på samma nivå som innan införande 3-4. Helt absurt...

50 kommentarer:

Anonym sa...
15 april 2012 kl. 20:04  

Har tyvärr missat detta i media. Var kan jag hitta det som skriv?

Wiseman sa...
15 april 2012 kl. 20:26  

Länkat längst ner i blogginlägget.

Anonym sa...
15 april 2012 kl. 20:26  

OPS-javisst. Se till att det blir OPS av all logistik.

Det kommer bli jättebra, jätteeffektivt, jättestrukturerat och ratiovinsterna kommer hagla. Dessutom slipper ju Försvarsmakten att ha soldater med logistik som huvuduppgift.

MEN, om Scania och MAN har ansvar för materielunderhållet för de lastbilar som ett givet förband har, kommer lastbilsmekanikerna att kunna/tillåtas/ha kompetens att reparera varandras fabrikat av fordon?

Kommer en OPS-lösning att medger att de civila OPS-logistikerna har samma lön som motsvarande logistiksoldat?

Kan en OPS-logistiker behöva bli transporterad av det förband där de utför OPS eller SKA OPS-logistikerna ha egna fordon?

Kan OPS-logistikerna få tillåtas att lyssna av sekretessbelagd information eller ska OPS-logistikerna ses som "osäkra-ej säkerhetsklassade" personer som tillfälligt finns vid förbandet?

Kommer de civila OPS-logistikerna att kunna beväpnas och försvara sig själva, eller i alla fall inte belasta, det förband de OPSár? Är de civila OPS-logistikerna kombatanter?

Kan den militäre chefen beordra OPS-logistikerna att delta som "framåtriktade reparationsgrupper" när olika operationer ska genomföras eller kommer de civila OPS-logistikerna att skälva som små blåbär då?

Vad säger logistikchefen Andersson och "armé"-chefen Grundevik? Vilken är Er syn på OPS? Tycker herrar Andersson och Grundevik att OPS-logistiker vid förbanden ger fler skyttesoldater "netto"?

Anonym sa...
15 april 2012 kl. 20:48  

Den/de som bestämt att det ska fungera på detta viset, förklara och visa hur det ska fungera fullt ut i ett skarpt läge. När ska vi slippa dessa beslut från alla dagdrömmare och fullständigt tekniskt frånvarande personer. Vill man egentligen att den tekniska tjänsten ska fungera, vill man sabotera och bana väg för fienden??? Jag bara undrar...Lär er verkligheten fullt ut innan man börjar förändra, inga axelklappningar löser problem längst ut på linan . Ledarskap, respekt, ta ansvar, inte så viktigt längre. Förändra HELA tiden är viktigast . Det förstår inte jag, ursäkta!

Per A. sa...
15 april 2012 kl. 21:02  

Vad hände med det gamla talesättet att amatörer diskuterar strategi, medan professionella diskuterar logistik?

Anonym sa...
15 april 2012 kl. 21:42  

Så länge vi har en nuvarande minoritetsregering bedöms OPS vara rättt "svalt":

"Socialdemokraternas försvarspolitiske talesman Peter Hultqvist bekräftar uppgörelsen med regeringen. Han betonar att (S) inte accepterar privatiseringar, bolagiseringar eller utkontrakteringar av logistikverksamheten av ideologiska skäl.

– Vid eventuella sådana förslag måste regeringen återkomma till riksdagen, säger han.

– Vi har i uppgörelsen fått in att man i sådana fall först noggrant måste hur det drabbar de anställda och påverkar den militära förmågan, beredskapskraven och den operativa förmågan."

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article14665874.ab

Anonym sa...
16 april 2012 kl. 00:27  

"I samband med införandet av PRIO var budskapet från försvarsmaktsledningen att det inte är PRIO som ska anpassas till Försvarsmakten utan Försvarsmakten som ska anpassas till PRIO."

Försvarsmaktsledningen skall hädanefter använda skor, kängor och stövlar med storlek 4. Om fotbeklädnaden ej skulle passa försvarsmaktsledningens fötter, så är felet lokaliserat hos fötterna. Felet skall i sådana fall åtgärdas kirurgiskt genom amputation av fötterna.

Detta är en order från lägsta ort. Var god verkställ!

Flygsoldat 113 Bom

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
16 april 2012 kl. 13:44  

Vem fattade det ödesdigra beslutet att införa PRIO?

Anonym sa...
16 april 2012 kl. 17:17  

Replik till besviken Rerservofficer kl 1344; Det är en svår fråga du ställer. Det är ingen som vet svaret. Jag tycker frågan bör riktas, med krav på svar, till såväl general Sverker Göransson, till flottiljamiral Engevall, till tjänsteförrättande försvarsminister-vem det nu är samt till Riksdagens försvarsutskotts samtliga ledamöter.

Jag ställer samma fråga som sign "Besviken reservofficer"-vem fattade beslutet att införa system PRIO? Jag lägger till frågan om följdes lagen om offentlig upphandling när system PRIO infördes?

Som skattebetalare tycker jag faktiskt ett svar kan avkrävas ovanstående personer/befattningar.

Vad tycker SvD och DN?

Anonym sa...
16 april 2012 kl. 17:52  

Spontant tycker jag det är väl mycket klagosång på Wiseman och Chefsingenjören. En äldre sjöofficer lärde mig en gång att man inte får klaga utan att komma med ett motförslag på hur det skulle kunna bli bättre. Var är den andan här på bloggen?

Nej, Prio kommer inte att fungera bra nu i början. Det kanske tar en del tid innan det fungerar ok. Men vad vill ni ha istället? Försvarsmaktens svarta hål har ju historiskt pekat på att man inte klarar ekonomistyrning. Så det var inte bättre förr.

Vi har inte oändliga resurser till våra förfogande. Det gäller att hushålla med det som finns och minimera slöseriet. Försvaret är ju själva dom stora vinnarna om de kan få ordning på detta och mer pang för pengarna.

Wiseman sa...
16 april 2012 kl. 18:22  

17.52:

Den äldre sjöofficeren kanske glömde att lära dig att läsa lite bredare i ett ämne? I ett flertal inlägg på den här bloggen konstateras behovet av nya datasystem för att ersätta äldre som i vissa fall är ett halvt sekel gamla.

Det fråntar inte ansvaret att, helt i enlighet med Försvarsmaktens värdegrund om sund ekonomi, tillse att en investering på drygt 4 mdr kr genomförs med beredskap för uppkomna problem och att ta höjd för friktioner i övergångar. Nu valde man aktivt att inte köra system parallellt under en övergångsperiod, trots påpekan om att detta vore det säkraste. Under resans gång med PRIO har det gång efter annan påpekats från remissinstanser och handläggare att systemet i den form det lanserats inte kommer att fungera som avsett, såvida man inte avsevärt förenklar användargränssnittet. Nu har vi istället ett system där det som förut gjordes med 6 knapptryckningar nu kräver över 100. För de som påpekat detta redan under utvecklingsarbetet återstår inte så mycket annat än att säga: Vad var det jag sa?

Hade du pratat med en äldre arméofficer hade denne förhoppningsvis kunnat berätta om den gamla sanningen att det aldrig blir som man planerat för och det är där omfallsplanerna kommer in.


Man kan fundera över vad projektledningen tänkte när Försäkringskassan efter att spenderat nästan 9 miljarder klippte sitt SAP-projekt. Det var dessutom före första införandet i FM. Vilka lärdomar drogs, vilket utbyte hade man?

Många gamla system behöver ersättare, men att ha som mål att ersätta närmare 100 olika datasystem med ett enda var ett helt orealistiskt mål. Nu sitter vi där vi sitter med PRIO och det enda som kan göras är att bygga om det så långt möjligt för att förenkla och förbättra. För att lära för framtiden måste man dock kritiskt granska historien så att man kan undvika att liknande fiaskon upprepas.

Anonym sa...
16 april 2012 kl. 18:51  

PRIO-fakta; enligt Försvarsmaktens intranät EMil och kommer målsättningen med Reservmaterielförsörjningen under 2012 vara att till årsskiftet 2012/13 har kommit till den nivå som var INNAN system PRIO infördes.

Det ska alltså ta ETT ÅR med ett nytt sk "affärsledningssystem innan ens målsättningen är att vara någorlunda tillbaka där man var innan systemet infördes.

Vore mycket intressant att höra sign Anonym kl 1752 kommentar till att det kommer ta 12 månader eller mer innan rutiner kanske fungerar.

I enlighet med sign Anonym kl 1752 har jag ett förslag i ärendet; redovisa öppet vad system PRIO hittills kostat. Jag föreslår också att system PRIO ska avtvingas att inte vara användarfientligt vilket det är idag. Jag föreslår, om ovanstående inte beaktas, att system PRIO omgående avvecklas.

Har system PRIO upphandlats enligt Lagen om Offentlig Upphandling eller har system PRIO anskaffats på annat sätt? Hur då?

Anonym sa...
16 april 2012 kl. 19:11  

@ 13:44 och 17:17 som krävde att någon ska ställas ansvarig för införandet av PRIO

Vilken verklighet lever ni i?

När hölls någon senast ansvarig för någon verksamhetsförändring eller investering som inte blivit som det var tänkt?

Anonym sa...
16 april 2012 kl. 20:26  

Idag sitter kollegan med en "kundvagn" i x antal timmar, i rummet bredvid sitter kollegan med en annan PRIO- uppgift i några timmar. Hur redovisas denna merkostnad i arbetstid (och högt blodtryck...)?
När slår pendeln över till att låta civilanstllda lösa detta, kan det vara officeren i insatsförbandets uppgift?
PS. Samtidigt som den redan knappa stödet i Basorg dras ner ytterligare. Hur tänkte man här? DS.

Goldmember sa...
16 april 2012 kl. 21:44  

Såsom handledare (dvs lärare) i Prio inf 3 sitter jag med en del kunskap. Eller i vart fall det som itutats oss...

Ekonomistyrningsverket tröttnade på att FM gång på gång upptäckte dessa svarta hål i ekonomin. Lösningen blev att införa Prio. Vi KOMMER att få ordning på pengarna, NÄR Prio fungerar som det ska. Fram till dess, tja...

FM måster lära av tex ICA. Hur svårt ska det vara, menar många. Svårare är rätt svar. Det vore som att när du står i kassan på ICA så får du frågan om du har rätt att handla, och den gröna mjölken ingår inte i din tilldelning, du får vackert hålla dig till lättmjölken. Dessutom får du bara 4 liter, inte de 6 som du tror ska innebära marginal i familjen. Sedan ska kassan registrera att det är du som köpt mjölken, och att du får disponera den i 3 veckor. Sedan ska den lämnas tillbaka, i vårdat skick. Har du öppnat den så måste den återfyllas på mejeri (nya transporter och ett attans job bmed att hålla koll i systemet till vilket mejeri kartongerns skickats osv...) och så ska kartongens moderna skkruvkork (inte den gamla rivfliken för med den uppfyller inte dagens krav och regler) repareras. Slutligen skall mjölkkartongerna tillbaka i hyllan så att nästa kompani, f'låt familj köpa dem. Nej, ICA's verksamhet är inte FM verksamhet!

Införande 3 är inte klart,varken systemmässigt eller verksamhetsregelmässigt. Många som ska ha ledartröja på sig sitter still av olika anledningar, personalens förändringsobenägenhet ( buzzword?!) är låg, utbildarna jobbar i svår motvind. Vi är 9 kvar av planerade 29 personer inom mitt delprojekt, men tidskraven ligger kvar. Inte fan går det att snickra en bra utbildning på det!

Var ödmjuk, var trogen systemet, planera i god tid (det kan väl alla yoff?) och HÄRDA UT.

Anonym sa...
16 april 2012 kl. 23:13  

Försvarsdepartementent är ju oförmögna att styra sina myndigheter. Därför uppstod ekonomiska svarta hål i Försvarsmaktens ekonomi.

Därtill kan läggas Försvarsdepartementents, genom åren, nästan populistiska beteenden som att bortse från materielprojekts utsträckning i tid och t ex valutakursers olika nivåer. Att lägga på momsplikt är ett annat sånt populisitskt regeringstrick som infördes under senare delen av 1990-talet.

Bra med Goldmembers redovisning av "PRIO-lärarens" vardag. Och svaret på om yoff kn planera, den fråga som Goldmember ställer i slutet,är inte så enkel att svara på.

OM Försvarsdepartementent var kompetetenta nog att tillämpa relevant uppgiftsställande till sin myndighet Försvarsmakten skulle sannolikt det gå ofantligt lättare att utöva myndighetsledning. OM sedan en ofantligt större kontroll, extern kontroll, sattes på FM samtliga generaler skulle sannolikt ytterligare mängder med kostnadsdrivande ärenden försvinna.

Fortfarande är det ingen som berättat OM system PRIO har upphandlats med tillämpning av Lagen om Offentlig upphandling. Ingen har heller ytterligare utvecklat vilka erfarenheter som kunde dragits av Försäkringskassans äventyr i SAP/PRIO.

Eftersom oldmember jämför PRIO med att handla på riktigt bara måste en jämförelse göras; antag att Du ska prova att handla på internet. Internetbutiken har en hemsida med ett kundinterface som är precis som en kundvagn i PRIO. Handen på hjärtat, vem skulle alls handla i den internetbutiken?

Jag är helt övertygad om att den internetbutiken skulle ha en enda kund, flottiljamiral Engevall. Ingen annan. Nån som tror nåt annat?

Anonym sa...
16 april 2012 kl. 23:19  

Ett så extremt missanpassat och användar-ovänligt program som PRIO hade bojkottats i ett civilt företag. Personalen hade krävt att de gamla fungerande programmen skulle återinstalleras. I väntan på att så skulle ske hade personalen sysslat med andra arbetsuppgifter.

En bidragande orsak till att det aktuella problemet fått så stora konsekvenser inom Försvarsmakten är att Försvarsmaktens personal är alltför lydig och disciplinerad för att kunna hantera stolliga direktiv uppifrån.

Civil olydnad förekommer ju endast i den civila delen av samhället. Men samma behov av olydnad tycks finnas också i den militära delen av samhället. Rätta mig ifall jag har fel!

Flygsoldat 113 Bom

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
17 april 2012 kl. 00:03  

@Anonym 19:11

Det är förbannat lustigt att systemet är utformat så att när konsekvenser av beslut börjar synas så finns det aldrig någon som är ansvarig. En av anledningarna till detta är att beslutsfattare roterar på posterna med korta intervall. Vore det inte rimligt att tjänstgöringstiderna på vissa befattningar förlängs så att det blir möjligt att ställa folk till svars för vad de gjort?

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 11:42  

En massa fordon som står och väntar på reparationer, en massa fordon som står och väntar på resevdelar, hur bör ett företag se på det som företeeelse?

Kan man anse att en mängd trasiga fordon är en stor mängd investerade ekonomiska medel som inte går att nyttja och därmed blir de räntekostnader som uppstår under stopptiden svåra att tjäna in?

Kan man jämföra Försvarsmaktens trasiga "fordonsberg" med det tidigare varande personella "ledighetsberget"?

Vill minnas att riksrevisionen eller statskontoret hade en del att erinra avseende "ledighetsberget".... Fordonsberget, eller reparationskön om man så vill är en rätt stor kostnad.... redan innan system PRIO införande var materielunderhållskostnaderna flera miljarder varje år.....

Undrar vad det nu slutar med för värden?

Vore en bra sak att kunna stämma IBM till vite-lämna ränteräkningen från skattebetalarna till IBM för den totala katastrofen med reservdelsförsörjningen. Kan det vara nåt?

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
17 april 2012 kl. 12:05  

Det vore intressant att veta hur lång tid det tar innan man lyckas arbeta bort det berg av reparationsbehov som uppstår om kapaciteteten är normal först vid årsskiftet. Om allt i praktiken står stilla (3-4 procents kapacitet är i realiteten stillestånd) under 3-4 kvartal så kommer det rimligen att ta minst ytterligare ett år innan man har åtgärdat allt ackumulerat reparationsbehov. Detta är sanslöst.

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 12:58  

Hmm..
Var inte skrivningen att FM skulle anpassas till PRIO?
Nu visar det sig tydligt att vissa har för många fordon och mekaniker!
Dessutom genomför en del helt onödiga verksamheter som inte behövs i det nya PRIOförsvaret.

Här på teatern är vi spontant kreativa och använder oss av trossvägen med tillhörande blankett "beställning/reversal".
Våra lån och beställningar kommer förmodligen aldrig att närma sig PRIOsystemet.
Det är ju ändå mestadels kulisser.

Dagar som denna, med snö,hagel och regn känns det tryggt att ha ett tangentbord att luta sig mot!

SUCK!!!

Teaterdirektören.

PS. Ironi förekommer i kommentaren.

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 13:54  

Verkstadskön (nytt genus?) är inte vårt problem. Vi tar ut nya fordon från Hertz på löpande räkning bara.

Visst är det lite besvärligt att få in en skytteomgång i en V70 men vi lämnar lite prylar hemma så det funkar. Värre är terrängkörningen och vi har flera gånger tvingats ta taxi från fastkörningar.


Nej, skämt åsido. Tyvärr är prognosen att problemen ska vara nere i 80% till årsskiftet, som bäst, inte lösta alltså.

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 16:58  

Goldmember undrar om officerarna kan planera. Visst kan vi det, men det brukar underlätta när det finns planeringsunderlag, det brukar underlätta när chefer ger en klar och tydlig inriktning, det brukar underlätta när man inte behöver planera flera saker samtidigt på flera täter med flera chefer.

Sumatra sa...
17 april 2012 kl. 17:44  

"Inte oväntat" har nu Australien beslutat sig för att dra sig ur afghanistankriget ett år tidigare än planerat (2013). Det är i skrivande stund osäkert om beslutet beror på SAP/PRIO.

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 17:46  

Tänk vad skönt att ta på skygglapparna;
börja dagen med kaffe, logga in, kolla litet mail, 9-fika, logga in surfa på internet, långlunch, något meningslöst möte på eftermiddan, ett fyspass och sen glida hem vid halv fyra lycklig i min lilla bubbla...
Problem i FM? Det hade jag ingen aaaaning om...
/Totalt desillusionerad (dock ej ensam tydligen)/

Priolärare sa...
17 april 2012 kl. 19:36  

Jag är ännu en PRIO lärare som försöker lära ut systemet men till vilka?? Förbanden skickar inget folk som vill lära sig, Vi har ställt in flera utbildningar eftersom det inte finns tillräckligt med personer anmälda för att det ska vara lönt att ha en utbildning till dessa få.och dom vi har är aldrig ens halvfulla. klaga går bra men viljan att lära sig systemet finns inte, om Försvarsmakten Chefer hade lite stake i sig och satta ner foten och skickade folk på utbildningen så kanske det hade gått bättre istället för att folk ska gissa hur man ska göra.

Björn Gustafsson sa...
17 april 2012 kl. 19:53  

I helgen var det 100 år sedan Titanic förliste. Liksom många andra levde rederiets ledning i villfarelsen att fartyget var osänkbart och utrustade det därför inte med livbåtar till alla som fanns ombord. Katastrofen ledde till omfattande förbättringar av säkerhetstänkandet på fartyg och skärpta regelverk.

Nu står Försvarsmaktens personal på däcket till vårt "Pritanic" och ser med fasa hur det håller på att sjunka. Vår "rederiledning" har tydligen ansett att det är onödigt med livbåtar, livflottar och livvästar ombord. Istället förutsätter man att alla ombord solidariskt följer med fartyget ner i djupet, medan de ansvariga råttorna kommer att kunna lämna det sjunkande skeppet utan att ens bli våta om fötterna.

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 20:02  

Helt rätt. Jag hörde två kollegor: chefen sökte dig i morse. Den andre: vilken chef?
Alla nivåer idag går in i varandras boxar och rör till vilket gör allting väldigt trögjobbat och frustrerande. Olika inriktningar från olika chefer under samma dag hör till vanligheterna. Tröttnar? Jo, ibland...

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 21:18  

Inatt insatsförsvar är Hemvärnet med cykel som transportmedel. PS får man laga järnhingsten själv om tekniskt fel uppstått??DS Glömde en sak bara..har saken ett BOA och är dess underhållsorganisation ackriditerad?
Snabbast till fots då beställda reservdelar hamnar på fel förband. Hur kunde människan åka till månen egentligen....

Sumatra sa...
17 april 2012 kl. 21:42  

@ Priolärare 19:36

"...eftersom det inte finns tillräckligt med personer anmälda för att det ska vara lönt att ha en utbildning till dessa få.och dom vi har är aldrig ens halvfulla".

Nu tror jag inte att det gått bättre med PRIO-utbildningen om alla eleverna varit helt plakat ;-)

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 21:57  

Hur får vi det att fungera?
Där har vi ett gemensamt ansvar.
Om det inte funkar, vad finns det för alternativ?
Vi har löst värre saker med blyertspenna och papper.
Kom med lösningar inte problem, för ett är säkert.
HKV kommer inte med lösningar!!!
Larsson, armén

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 22:01  

I FM finns tre organisationer.
Insatsorganisationen, PRIO-organisationen och hur vi gör i verkligheten!
Eriksson, Eksjö

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 22:50  

Vi får vara glada för att vi inte är ställda inför en kris och/eller ett yttre hot. Sedan är det nog så att det är bra att saker och ting går åt helvete. Så man kan börja om och bygga upp någonting bra!

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 22:51  

FM Logistik överförs till FMV, outsourcas till civila företag!!

Man tar sig för pannan! ÖB räknar tydligen helt kallt med att kriget aldrig kommer till oss. Civila logistikföretag har vare sig viljan eller förmågan att verka i en krigsmiljö.

Hög tid att damma av slagdängan "Vår beredskap är god" igen.
När inget annat fungerar kan man alltid dra till med en vit lögn.

//AJ

Specialistofficer sa...
17 april 2012 kl. 22:51  

Jag skäms inför mina soldater som gör GMU. Vi har ingen förbrukningsmtrl överhuvudtaget! Förrådet är totallänsat. Jag har finkammat hela regementet för att de skall få varsin SoldR Mtrl Ak5C/D. "Skriv förbrukningslista på det ni saknar. Det kommer anlända till förbandet när ni varit klara med grundutbildningen i 2 månader." Sedan de började för någon vecka sedan har det ständiga temat varit "finns inte". Inga Värmemössor, värmejackor i storlekar helt uppåt väggarna. GMUarna stannar säkert mycket gärna kvar i firman när hälften av prylarna de ska få ut inte finns eller är felaktiga när de utlämnas av FMLOG. Listan forsätter. När jag var på Cold Response fick jag köpa batterier på ICA. Kommer sluta med att jag gömmer ett enormt lager av saker någonstans och förlustanmäler det.

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 23:21  

PRIO och logistik

"Clearly, logistics is the hard part of fighting a war."
- Lt. Gen. E. T. Cook, USMC

"Gentlemen, the officer who doesn't know his communications and supply as well as his tactics is totally useless." - Gen. George S. Patton, USA

"Amateurs talk about tactics, but professionals study logistics." - Gen. Robert H. Barrow, USMC

"The line between disorder and order lies in logistics…" - Sun Tzu

Anonym sa...
17 april 2012 kl. 23:24  

Det är dags att skilja på lite saker här. Att det inte levereras reservdelar från resmat beror INTE av att officerare inte går på sin PRIO-utbildning. Det beror på att lager- och resmat-personalen inte fått den utbildning och förutsättning för att klara sitt jobb.
Det räcker inte med en 4 dagars utbildning där systemet inte ens liknar det som sedan ska användas i produktionen.

I DELTA kunde man köpa ut en vara direkt. I PRIO ska samma vara omlokaliseras 4 gånger innan den transporteras till lokala lagret där man sen får köpa ut den...

Anonym sa...
18 april 2012 kl. 08:48  

@Priolärare 19.36
Till saken hör att få vet vilken utbildningskatalog som finns, få vet hur de ska jobba i verksamheten eller vilka (felaktiga..) behörigheter de har. Många VILL gå utbildningar men de vet helt enkelt inte VILKA de ska gå. Dessutom kommer det olika besked om hur man ska jobba och vilka transaktioner men ska använda. På kurs lär man sig använda ME57 medan LogK och HD säger att man ska köra MD07 osv etc. Som användare har man noll överblick över sin materiel och vilka behov som finns. All omlagring sker som beställning och dubbleras dessutom om det ska transiteras till Afg. Ex lägger Afg beställning på 10st kablar, då skapas också ett beställning hos JSS på 10st eftersom de är transitlager. Behovslistan i systemet visar då en brist på 20st.. Inköparen beställer 20st hos leverantör, översiktsbilden (MMBE) visar då summa öppna beställningar 40st...Lättarbetat? Nej inte alls och det komer kosta MYCKET innan folk lärt sig... Varför flyttades inte Delta till en modern plattform för kanske 100 miljoner istället?

Anonym sa...
18 april 2012 kl. 09:47  

Jag önskar att någon i FM ledningen läste alla dessa kommentarer hur det fungerar ute på förbanden idag.

Det bästa jag kan tillägga är väl vår egen slogan "Välkommen till vår verklighet"...

Anonym sa...
18 april 2012 kl. 09:50  

En liten nyfiken fråga:

Enligt SVD http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/forsvarets-frukostar-ar-dyrare-an-pa-grand-hotel_7063975.svd framgår det att
utredningsförslaget, från Försvarsstrukturutredningen, som skall vara företagsoberoende ändå har kopierat in presentationslunderlag från ett visst företag.

Vilket är detta företag som försöker smyga sig in?

Anonym sa...
18 april 2012 kl. 14:42  

Bara dryga månaden kvar till FVÖ 2012, tänk om...nej jag vågar inte ens tänka tanken.

Anonym sa...
18 april 2012 kl. 17:57  

Vi har idag nått en nivå där vi har svårt att öva i storlek över kompanis ram. Vakanser i enheter, bristfällig materiel, fordon i repköer och ständigt schackrande med personalbemanningar hit och dit.
PRIO som ej möjliggör de mest basala behoven...
Välkommen till vår verklighet!

Goldmember sa...
18 april 2012 kl. 20:17  

Enda sättet att hantera allt elände är att skratta åt det. Jag skrattar ofta hela dagar i sträck...

Du som pysslar med logiskikfrågor och vill ha utbildning: Prata med införandegrupperna, alternativt direkt med HKV LedS Prio utbildningsledning. Det finns platser kvar på den sverigeturné som pågår till och med v22 innan ManE på Karlberg tar över. Tänk dock på att vi har två inriktingar, den ena mot SeC/Sep och den andra mot GL. Det vill säga UFFE2000 + publikationer respektive reservdelar.

Att du får olika information från utbildare samt Teknikkontoren beror troligen på att utbildarna sitter med lite gamla kunskaper om vad som ska göras, medan Teknikkontoren sitter med verkligheten, krydda soppan med att det kan - från båda håll -ha tagits egna inititativ om vad som är bäst. Och ingen lyssnar på den andre, av tidsbrister och annan skit...

Förbrukningsmaterial som du behöver gör du en kundvagn på, sedan filtrerar avroparna fram det som finns på Resmats lager respektive måste köpas ute på stan.

Prio hanterar INTE hacka,spett och spade, ledningssysten, kommunikationsmaterial, ammunition, vapen, och INTE heller fältuniformer, kalsonger, värmekläder. De beställs som tidigare i system LIFT. Och det snurrar på precis som vanligt! Däremot så är SeC/SeP ordentligt åthutade att inte ha några volymer utöver tvätt och persedelbyte på sina lager. Nåde den som har ett litet litet lager liggandes! Räkna med upp till 3 veckors leveranstid på LIFT-material om inte kriget står och bankar på dörren.

Detta beror inte på systemets svagheter, utan det är verksamhetsregler och bemanningen längs hela beställningskedjan som är begränsande faktorer. Att skriva en beställning i LIFT går fort, men SeC/SeP får bara skicka den en gång i veckan, sedan ska Materielkontoret applicera verksamhetsregler på beställningen, därefter skqa dirigerarna skapa ordrar till FMCL, som behöver ett par dagar på sig i sin tur att packa beställningen från höglagrets mörka pallställ. Tidstjuvar lurar i varje steg...

Jag hoppas att jag spridit i alla fall en gnutta klarhet i tingens ordning!


Välkommen till min verklighet!


PS, Sumatra, du gav mig dagens skratt! Det är tur att de bara är halvfulla och inte helt plakata! HAHA!

Anonym sa...
19 april 2012 kl. 20:58  

Ny medarbetarundersökning lär vara på gång ut.
Jag hoppas verkligen att FM anställda har så mycket civilkurage att man "vågar" svara som man tänker och inte hur man förväntas svara!
Det är illa i dagens FM, mycket illa!
Detta trots alla framgångssagor och solskenspropaganda.
/Vågar vi vara ärliga?

Anonym sa...
20 april 2012 kl. 09:19  

Faktiskt ingen aning hur PRIO påverkar reservdelsförsörjningen och repkön men från mitt perspektiv så är det faktiskt lättare att beställa reor och redovisa reseräkningar än tidigare med faxar o olika chefers underskrifter .
Man får vara glad för det lilla

Anonym sa...
20 april 2012 kl. 10:55  

Angående upphandling så vill jag minnas att det gjordes en upphandling i de termer som LOU efterfrågar, men att det bara inkom två anbud varav det ena föll bort pga att formella krav inte uppfylldes? Inget ovanligt problem i offentlig förvaltning att det kommer in så få anbud att det nästan inte finns någon konkurrens i praktiken. har hört att exv. Ekonomisytyrningsverket har samma problem när de ska handla upp ramavtal på systemsidan.

Anonym sa...
20 april 2012 kl. 11:07  

Hurra! Ett resebokningssystem för 4 MILJARDER kronor! Man kan visserligen inte boka det boende, FM-boende enligt resepolicyn, men ändå. Tänk vad FM fått mycket för 4 miljarder PRIO-pengar.

Hade varit otroligt mycket bättre med MANUELLT system där man personligen GICK mellan olika handläggare, chefer etc för att administrera sin resa-än det vi nu ser-OM man höjer blicken en smula och ser vad arbetstid PRIO kostar för hela FM och därmed skattebetalarna.

Avbryt irrfärden i SAP/PRIO nu.

Anonym sa...
20 april 2012 kl. 18:00  

Inför "storövningen" FVÖ 12 får man ju förutsätta att deltagande förband inte kan verka p g a brister i datasystem mm.
Att dra ihop en storövning kostar redan en hel del pengar och att då inte få öva maximalt p g a brister i materielförsörjning är inte ok. Vi anställda i FM har faktiskt att rätt att ställa litet krav på stödorganisationen....
/En längst ut på linan/

Anonym sa...
20 april 2012 kl. 22:35  

Sedan införande 3-4 har jag skaffat en del förbrukningsmtrl. Inte särskilt mycket, men jag har haft problem varje gång. Före PRIO tog det mig 15 att gå till TSF och hämta det jag behövde. Idag tar det minst 4 veckor att få tag på så enkla saker som eltejp, AA-batterier och tändstickor. Viss sjukvårdsmtrl går inte att få tag på alls och en hel GMU-omgång riskerar att bli underkänd på grund av att utbildningsmålen är omöjliga att uppnå utan rätt mtrl.

ÖB, våga ta det ansvar som krävs. AGERA NU!

vem bryr sig!


/M

Anonym sa...
24 april 2012 kl. 18:59  

Jag har tidigare varit starkt kritisk mot privatiseringar av fmlog pga att jag helt enkelt inte inser hur ett privat företag skall kunna utföra tex en tillsyn på jas billigare än fm själv då man som privat företag har ett vinstintresse, vidare ansåg jag att man helt lade sig i händerna på privata aktörer som lämnas i stort sett ensamma kvar på marknaden och återtagande av verksamheter inte ens kommer på tal enligt exvis Mats Ström. Men det var som sagt min tidigare ståndpunkt då jag nu sent omsider inser att de små pengar som finns i fm kommer att tillfalla civila företag och resten äts upp av drygt 9000 officerare? och drygt 1000 av dessa finns enligt ryktena på hkv och där har man bestämt att man måste anställa soldater som ska sköta skitjobbet åt dom. Jag undrar vad officerarna ska göra när underhållet ska skötas av civila företag och krig/försvar lokalt och internationellt ska skötas av kontraktsanställda soldater (för inte kan det väl behövas 9000 officerare till att leda 500 kontraktssoldater?). Kontentan av det hela är att jag har insett att fm inte är platsen att vara på om man vill ha en arbetsgivare som ser en som en resurs och inte en oduglig massa som bara medför ökade kostnader, vidare inser jag också att man som anställd i fm snart kommer vara utan jobb då det inte kommer finnas vare sig jobb eller pengar då allt är utkontrakterat och alla pengar går till civila företag där JAG kommer att vara en tillgång och kommer att leva gott på alla pengar som fm kommer vara tvingade att betala till min nya arbetsgivare. Privatiseringen kommer dessutom (kanske) ge mig möjligheten till utveckling i mitt jobb för jag tror faktiskt att tillsättningen av nya chefer i mitt nya företag inte bestäms av höga officerare.
Mvh snart civil på riktigt!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade