Verkligheten kommer ikapp lyxfällanförsvarspolitiken (Uppdaterad 30/4 07.30)

Verkligheten börjar så smått komma ikapp försvarspolitiken vad avser budget och målsättningar. Under de senaste årtiondena har man gång på gång tvingats skjuta framför sig materielanskaffningar och andra åtgärder för att kunna rymmas innanför en alltmer krympande ekonomisk ram samtidigt som de politiska uppdragsgivarna i hög grad endast väljer att tala om svarta hål, vilka enligt regeringskansliets utredning aldrig existerat. Däremot en obalans mellan uppgifter och tilldelade resurser. Sedan 90-talet är det en accelererad utveckling vi har kunnat skåda sedan försvarsministern Thage G Peterson nekat ÖB Owe Wiktorin att gå ned i uppgifter sedan denne visat på de miljardunderskott som rådde i beordrad verksamhet kontra resurser. Bättre blev det inte när finansminister Erik Åsbrink på eget initiativ sydde ihop budgeten genom att dra in 5 mdr kr från Försvaret utan att ha synkroniserat detta med resten av regeringen. "Ett svart hål" hade uppstått.

Igår släppte Försvarsmakten två intressanta rapporter. Den ena är kvartalsrapporten för första kvartalet, vilket är en skrämmande läsning om konsekvenserna av införande 3-4 av PRIO, där det bl a visar sig att man i dagsläget tvingats stryka 1800 flygtimmar JAS 39, varvid årets totala summa väntas landa in på 10 000 – om planen håller.


Den andra rapporten är Försvarsmaktens underlag om långsiktig operativ förmåga. Denna rapport är än mer skrämmande och visar på konsekvenserna av den förda försvarspolitiken och diskrepansen mellan försvarspolitiska målsättningar och uppgifter och de tilldelade resurserna. Det var också rätt tveksamt om myndigheten skulle släppa denna rapport med tanke på den kraftiga kritik som rapporten utgör. Samtidigt måste det understrykas att det är alla myndigheters ansvar inför medborgarna att göra just på detta sätt.

Slutsatsen av rapporten är att minst 2 mdr kr ytterligare måste tillföras Försvarsmakten efter 2015 för att insatsorganisation 2014 ska vara intagen år 2019. Förutsättningarna för detta är att allt under kommande år går som planerat, t ex att alla anställda soldater stannar 6 år, att Försvarsstödutredningens 760 mkr inom logistiken verkligen frigörs och kan användas och så vidare. Detta är man mycket tydlig med i rapporten, liksom det faktum att en rad materielanskaffningsbehov, vissa släpandes sedan decennier, inte är inräknade utan kräver ytterligare finansiering.

Rapporten tar också upp det absurda faktumet att Försvarsmakten liksom andra myndigheter åläggs rationaliseringskrav varvid 1,5-2% av personalkostnaderna inte ersätts utan förväntas hanteras genom rationalisering. Med tanke på att Försvarsmakten av Riksdagen åläggs att hålla en viss numerär blir ju situationen något märklig. Över en 20-årsperiod skulle detta få mycket allvarliga konsekvenser för den operativa förmågan om rationaliseringen endast skulle mötas med personalreduktioner som ursprungligen avsett.

2019 bedömer Försvarsmakten de icke-övningsrelaterade personalkostnaderna att vara 1,5 mdr kr högre än i år. De soldater som hoppas på en kraftig löneutveckling kan sannolikt glömma det eftersom denna beräkning görs utifrån att snittlönen för GSS är 18 500 kr/mån. Avseende övningsverksamheten beräknas denna bli ca 1 miljard dyrare fram till 2019. Frågan är då vilket oljepris man räknat på. Kritiker som menar på att försvarsbudgeten ju faktiskt var 40 mdr kr 1990 också, glömmer inte bara inflationen, utan också det faktum att såväl drivmedel som diesel och flygfotogen blivit flera gånger dyrare. Hur drivmedelspriserna utvecklas fram till decenniets slut kommer att få en oerhörd påverkan på en övningsintensiv försvarsverksamhet.

På materielsidan är det en lång reparationsskuld som åtgärdas för att kunna iståndsätta en försvarsmakt som uppfyller beredskapskrav. Detta är ytterligare ett av många problem som skjutits på framtiden i syfte att kortsiktigt lösa budgetkrav. Det största dock ändå de sedan länge uppskjutna materielanskaffningarna, varav många väsentliga system inte ens inrymts i materielplanen, t ex luftvärn, ersättning för Hercules och många andra. Dessa systems livslängd faller alla inom en tioårsperiod.


På det hela taget är rapporten en smärtande uppräkning som visar på konsekvenserna av den lyxfällan-försvarspolitik som under lång tid förts. Astronomiska belopp har lagts på områden som inte gett någon som helst försvarseffekt och för att avveckla exakt sådana resurser som Försvarsmakten idag och i framtiden har stora behov av.

Försvarsminister Enström har nu i knät fått just den present som flera av hennes partikamrater varnat för. Oppositionens Peter Hultqvist fröjdas naturligtvis åt Regeringens problem inom försvarspolitiken, men konstaterar i Rapport än mer självklart att det är alldeles för tidigt för att gå in på om Socialdemokraterna vill skjuta till mer pengar till försvaret. Så oväntat...

I slutändan är det ändå Enström eller Hultqvist som kommer att få ta tag i Lyxfällan.


SVT

Uppdatering 30/4 07.30: Flera svenska media uppmärksammar nu situationen. SvD, DN, Aft, Exp, GP

39 kommentarer:

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 12:28  

Bästa meningen och "knorren" i kompletteringen till BU:

"För att kunna uppnå och vidmakthålla den operativa förmåga som krävs för att lösa Försvarsmaktens uppgifter bedöms ovanstående åtgärder behöva kombineras med reella anslagsförstärkningar".

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/Nyhetsdokument/HKV%202012-04-27%2023%20383.54582%20F%c3%b6ruts%c3%a4ttningar%20f%c3%b6r%20FM%20operativa%20f%c3%b6rm%c3%a5ga%20efter%202015.pdf

Ett klart och tydligt budskap från ÖB till regeringen som inte kan misstolkas - mer pengar till försvaret, eller tala om vad som inte skall kunna försvaras.

Välkommen till nya jobbet Karin...

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 13:16  

Tolgfors. Den tolgforsesiska balansen, hur är det med den? Utkräv ansvar av Försvarsmaktens ledning och av statsminister Reinfeldt.

Dags att vakna nu i riksdagen? Hur länge ska denna regering få fortsätta köra Sveriges försvar i diket?

Wasaskeppsbyggen-slutade man med det efter förlisningen av ett litet fartyg i Stockholm 1628? "Insatsförsvaret", "Reformerad försvarslogistik", Nätverksbaserat försvar", SVECCIS", "Frivillig personalförsörjning" "PRIO" "Omstrukturering 2012", "Specialistofficerare", "Solidaritetsförklaringen"....

Är det något av dessa "små" projekt som fungerar? Är det något av dessa "små" projekt som kan kallas framgångsrika? Är det något av dessa "små" projekt som har en ansvarig företrädare? Är det något av dessa "små" projekt som kan kallas något annat än Wasaskeppsbyggen?

Vakna nu i Riksdagen, här sätts demokratin ur spel av en regering som inte bryr sig det minsta om någon slags effekt av satsade skattemedel.

Eller, är det ännu värre, sitter regeringen,riksdagen, Försvarsmakten och kapitalet, -Militärindustriella komplexet- i samma båt?

Det kanske inte finns demokrati i försvarsfrågan i Sverige längre?

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 13:36  

Jag hoppas vid gud att det inte tillskjuts mer pengar till FM. Vi måste istället se till att vi gör rätt saker för de pengar som avsätts.
Ständigt slås man av enorma satsningar utan reelt utfall (NBF, PRIO), kollegor som tillbringar mer tid på semesterliknande tjänsteresor än hemma på förbandet och pengar som skänks bort till tex svenska innebandyförbundet.

Bara en sån sak som att det idag jobbar fler på Gendercentret än på Mob-avdelningen i HKV visar tydligt på hur snett vi hamnat.

Officer, skattebetalare och väljare

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 13:59  

Hur är det egentligen med IO14? Ska den vara personal- och materieluppfylld och välövad per den sista december 2014?

Ja, säger politikerna och hänvisar till det som de uppfattar som order till FM. (Inriktningsbeslut m.m.)
Någonstans kring 2019, om vi får mer pengar, säger FM?
2019 är aldrig nämt i några order till FM, hävdar politikerna!

Hur är det med beredskapen?
"Hela insatsorganisationen om cirka 50 000 personer ska kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd beredskap."
(Ur regeringens inriktningsbeslut.)

FM vacklar lite hit och dit, dock inte i närheten av ovanstående.

Jag är en varm anhängare av verkligheten och hänvisar ofta till den. Jag har dock inte uppfattat att det är till min verklighet som man hälsat nya medarbetare välkomna.
Herr Tolgfors spänstiga hantering av denna och tillhörande statistik för att utsmycka grisen i grälla färger är väl numera endast historia???
Nu är det dags för efterträdaren att börja arbeta!
Kan FM och våra folkvalda börja med att klara ut vad det är som gäller???

Just nu talar den ena om äpplen som inte ens är mogna medan den andre talar om vilken sås som är bäst till den goda äppelkakan.
Skärpning!

En annan sak jag inte förstår är varför man envisas med att redovisa antalet tecknade hemvärnskontrakt.
Antalet uppfyllda kontrakt är en mer relevant, om än betydligt lägre siffra (cirka 12000). Verkligheten igen!!

Jag är rädd för att de utökningar som föreslås inte kommer att räcka utan FM får dra in svångremmen ett par hål till.
Ärligt talat så är väl sannolikheten för en utökning av budgetmedel mindre än en minskning av FM.

Vissa av oss kommer nog inte att få uppleva varken 2014 eller 2019, inom firman, p.g.a. PRIO,NBF,reklam- och konsultarvoden,omdaningar, omstruktureringar m.m., som inte höjt försvarsförmågan en millimeter.

Positivt i kvartalsrapporten är att det är första gången jag ser en mening om att materielkostnaderna kommer att öka med anledning av beredskapskraven på materielstatus. Det som heter A1på FMLOGspråk. Hoppas dock att någon börjar klä "utmaningarna" i siffror. Det blir inte billigt och eftersom huvuddelen av materielen kommer att vara "i bruk" är det förbanden som står för fiolerna!

Man har medvetet eller omedvetet utelämnat en hel del "verklighet" i rapporterna. Man kanske tyckte det räckte med detta i ett första skede.
Nu inväntar jag med spänning på våra folkvaldas och speciellt vår försvarsministers svar!!
Inget är ju nytt så det borde vara lätt att hantera!?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 15:13  

Som typ lägga ner helikopter4 systemet då dessa kan flygas ytterligare 20 år för en ringa kostnad och ge OPERATIV EFFEKT. Nä in med nytt obeprövat, svindyrt, för avancerat, klent, krångligt, och personalkrävande.
Smarthjärnorna bakom detta, hur mår ni egentligen?
Använd förnuftet och plånboken rätt.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
28 april 2012 kl. 15:55  

@Officer, skattebetalare och väljare 13:36

Jag kan inte annat än hålla med och har i andra inlägg skrivit att FM ledning måste sopa framför egen dörr innan man begär mer pengar.

Alla dessa stolliga projekt som har drivits, NBF, insatt insatsförsvar, Link 16 istället för våra egna stridatalänkar, gendercentrum, GLC/NOC, PRIO, yrkesförsvar etc, korvetter utan lv, hkp 14, nedläggning av hkp 4, CLLU, HBTQ-satsningar, misslyckade reklamupphandlingar etc etc har totalt kostat flera tiotals miljarder. Vad skulle vi inte ha kunnat köpa för ALLA DESSA PENGAR SOM BARA HAR FÖRSVUNNIT UTAN TILLFÖRD NYTTA?

Även om det finns ett behov av att förnya materiel, och det finns, så lär det inte skjutas till några pengar förrän FM lär sig hushålla med de medel som redan tilldelats. Det håller inte att lägga all skuld på oförstående politiker. Generalerna är de som lämnar beslutsunderlag till den politiska nivån och därmed är det faktiskt i HKV som det största ansvaret ligger för den uppkomna situationen.

Jag vidhåller vad jag tidigare skrivit: kanske borde man börja med att sparka alla över majors grad i HKV och sedan börjar vi om på nytt? Uppenbarligen vägrar HKV erkänna de reella problem som finns i organisationen. Istället lägger man krutet på perifer verksamhet (gendercentrum o dyl). Detta är ett klassiskt tecken på en organisation i kris. Djup kris.

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 16:58  

Sparförslag: Minimera specialförbanden. Vi vet av naturliga orsaker inte vad de kostar. En del lösningar kostar dock uppenbarligen mycket pengar. Sannolikt får vi ut betydligt mer försvarseffekt av konventionella förband per investerad krona. Om vi ska fortsätta kriga i utlandet är de annars naturligtvis politikens dröm. Fråga inget. vet inget.

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 17:30  

De flesta läsare här känner mycket väl teorin om det s k isberget. Det som syns ovan ytan är fint men under ytan finns en hel uppsjö av ofina saker, så är det med FM också! Heder åt de få chefer som vågar tala i termer av problem utan prestige i stället för dessa ständiga "utmaningar". Vem försöker man lura? Att ständigt omorganisera och flytta fokusfrågan är också ett smart sätt att hålla personalen i schack över tiden. Skapa aldrig grundtrygghet för personalen då är den lätt att manövrera runt hela tiden!
/The botten is nådd/

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 18:55  

Efter en rejäl blackout kommer en rejäl bakfylla med ångest och löften om bättring och aldrig mer. Oftast är det i den fasen som allt är som värst M)

Sumatra sa...
28 april 2012 kl. 19:23  

Den verklighet vi talar om är kanske en chimär, en feltolkning av ett skeende.

Redan en historisk tillbakablick är vansklig, full av fel i källorna, samtida och sentida förvanskningar och politiska förvrängningar och särintressen.

Den nutida verkligheten är inte lättare. Företrädare för det ”nya statsbärande partiet” har uppenbara svårigheter att beskriva pågående skeenden och än svårare för att extrapolera konsekvenserna in i en, inte allt för avlägsen, framtid. Däremot måste man beundra förre försvarsministern för att han var konsekvent in i det sista. Var det han sa inte helt obrukbart, så tangerade det gränslandet där sanning och lögn mötas, oftast oklart på vilken sida om gränsen hans uttalanden var. Skönt att slippa en omvändelse på slutet. En hycklares omvändelse är i sig självt ett hyckleri.

Någon statisk verklighet att utgå ifrån som startvillkor för ett resonemang finns inte. Det som finns är bara sannolikheter för olika utfall och när det gäller Försvaret och dess framtid, så gäller det nog att positionera sig för flesta möjliga och mest troliga utfall visavi en högst osäker framtida verklighet. Fast det har vi nog ”inte råd med” och heller ingen politisk vilja att göra.

Hur ser nästa historiska ruptur ut i vårt närområde och vad skall vi göra för att möta och parera den? Se där en fråga, där verkligheten som startvillkor är obrukbar. En ruptur i närområdet är nog det som erfordras för att någon större förändring av försvarspolitiken skall bli aktuell. Då är det förmodligen för sent.

Man skall inte tro på allt som är sant men nog kan vi enas om att man kan hålla för sant att vår senaste försvarsminister inte påtagit sig någon lätt uppgift. Befattningen verkar inte vara någon politisk booster men kanske en genväg till ett landshövdingejobb eller en diplomatisk tjänst. När det gäller den förre försvarsministern gissar jag att det blir ett landshövdingejobb. En karriär som diplomat kräver att man har någon form av trovärdighet i det man säger och gör.

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 20:02  

Vi tillhör samma förmågeklass som
fransmän och italienare!

The French government announced yesterday that it has raised its terror alert level from "Cower" to "Wet Pants." The only two higher levels in France are "Collude" and "Surrender." The rise was precipitated by a recent re that destroyed France's white flag factory, effectively paralyzing the country's military capability.

It's not only the French who are on a heightened level of alert. Italy has increased the alert level from "Shout loudly and excitedly" to "Elaborate Military Posturing". Two more levels remain: "Ineffective Combat Operations" and "Change Sides."

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 20:29  

Vi borde börja om från början! Bygga upp FM steg för steg i stället för att som nu lappa och laga efter läge!
När vi provar vår förmåga blir det alltid lång uppförsbacke efteråt. 20 % går till kärnverksamhet och 80 % till administration.

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 20:46  

@anonym 1326

Ja insatsförsvaret och specialistofficerare blev ju riktigt bra faktiskt.
Det andra är mindre muntert.

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 21:32  

Var det inte någon som sa mer pang för pengarna.

Anonym sa...
28 april 2012 kl. 22:44  

Vad är bra med specialistofficerare? Redan 1953 var armén nära att införa ett enbefälssystem. Först 1983 infördes senare detta i form av NBO.

Det som nu skapas är ett mycket segregerat klassamhälle i Försvarsmakten. Det kommer ta minst 30 år att få någon slags struktur i den befälsröra som Sten Tolgfors och Sverker Göransson genomdrivit och som sömniga Riksdagen sedan beslutat om.

Dessa indelningar, officerare, specialistofficerare och soldater speglar en mycket konstig struktur som inte återfinns någon annanstans i svenska samhället.

Från militärt förespråkarhåll andras att det är nödvändigt med denna struktur eftersom det är så internationellt. Vad som menas med internationellt är däremot rätt diffust.

Varför benämns inte den nya befälsstukturen vid dess rätt namn; UNDER-officerare? Det finns med största sannolikhet bara en anledning till denna sk reform; att spara lönemedel. Försvaret tror att det ksa fylla igen lite ekonomiska hål genom att behöva betala lägre löner till de nya underofficerarna.

Försvarsmaktens personaldirektör Stålesjö bekräftar genom att beskriva att lön i framtidens svenska försvar är kopplat till den befattning en medarbetare innehar. Lönen kan sänkas när medarbetaren byter befattning. Samtidigt tycker Stålesjö att det ska gå att "byta" mellan att vara officer och underofficer. Man underar ju bara hur det ska vara genomförbart i praktiken att få en överstelöjtnant att ta en fanjunkarbefattning och sänka sin lön med 10 000kr i månaden... Är det någon som tror på det skämtet?

En mycket intressant beskrivning av ett redan i Sverige prövat personalförsörjningssystem finns i övlt Claes Bergströms "Frivillig personalförsörjning". Bifogar en länk; http://www.kkrva.se/wp-content/uploads/Artiklar/113/kkrvaht_3_2011_5.pdf

Man frågar sig; Har Försvarsmakten hål i huvudet-är organisationen stockdum? Precis allt som Bergtröm redovisar i sin artikel förnekades av HKV Personalstab-man hade ingen erfarenhet av personalförsörjning baserad på frivillighet sa noviserna på HååÄRRSEEE. Det ingick väl inte i högskolemaster´n att läsa svensk militärhistoria...

Spevcialistofficersindelningen innebär att en tydlig segregering, apartheid, är instiftad i den svenska Försvarsmakten. Är det svensk demokrati?

Von Anka sa...
28 april 2012 kl. 23:15  

Att pengar försvinner i ett antal misslyckade projekt och investeringar är bara en del i det perfekta brottet. Blåögda svenskar som inte förstår bättre. Självklart förekommer insider och mutor från dessa projekt, i sken av en korrekt upphandling.

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 01:11  

Konsten att beskriva status quo med hjälp av floskler:

Igår var allt i "balans".
Idag går allt "planenligt".
Imorgon är allt "som vanligt".

Accelerationen vid fritt fall är oförändrad (status quo). Trots att man faller allt snabbare mot avgrunden för varje sekund som går, så är allt "som vanligt". Utom vid den ödesdigra kraschen mot marken då skadorna ökar kvadratiskt i förhållande till hastigheten.

Sanningens minut närmar sig för vår maktlösa försvarsmakt!

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 08:41  

Re 22:44

"Dessa indelningar, officerare, specialistofficerare och soldater speglar en mycket konstig struktur som inte återfinns någon annanstans i svenska samhället."

Antingen har du inte varit verksam "någon annanstans i samhället" eller så uttrycker du bara din värdering."

Efter 18 år i Försvaret (både före och efter NBO) och 15 år i Näringslivet (med kontakt med 100-tals företag) kan jag säga att du har helt fel.

I Näringslivet och övriga samhället är den struktur du talar om mycket starkare och mer uttalad.
Det är bara det att den benämns Chefer - tjänstemän - kollektivare.

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 09:34  

Re kl 0841; och hur stor är rörligheten mellan dina chefer och tjänstemän när det innebär sådana löneskillnader som det blir frågan om mellan en överstelöjtnant och en fanjunkare?

Rekommenderar den föreslagna länken om militär personalförsörjning på frivillig grund som fanns som länk- http://www.kkrva.se/wp-content/uploads/Artiklar/113/kkrvaht_3_2011_5.pdf

Med din beskrivning blir också den fackliga indelningen mycket intressant. Skulle näringslivet drömma om att ha din indelning med chefer, tjänstemän och kollektivare i samma fackförbund?

Skulle inte tro det. Varför skulle det i så fall vara tillämpbart i den militära sfären?

Underar vad SACO tycker om att ha anställda soldater utan gymnasiekompetens i sitt fackförbund?

OM det nu ska delas in i apartheid, åtskillnad, inom den svenska militären bör omgående t ex ett underofficersförbund instiftas.

Göran Mellblom sa...
29 april 2012 kl. 10:10  

MARKNADSANPASSNING är ett sätt att uttrycka omstruktureringen på.

Sverige rör sig på den säkerhetspolitiska VÄRLDSMARKNADEN för att vi VILL det och för att vi KAN det. VI = Riksdag och Regering.

Och som alltid när någon offentlig verksamhet marknadsanpassas efter lång tid utan egentliga krav på någonting, så målas skräckvisioner upp av de som personligen förlorar på saken.

Hos oss i Sverige, liksom i hela Europa, verkar den av MASSARMÉERNAS avtåg hårt trängda RUSTNINGSINDUSTRIN kämpa om pengarna, andra vill ge till MÄNNISKORNA, som när allt kommer omkring, är de som utför jobbet även i en Försvarsmakt.

Att sedan ALLA dessa människor, av vilka jag är en, omstöps från att i första hand vara en grupp UTBILDARE av massarméernas värnpliktskullar och repetitionsövningsfolk med administrationen och logistiken detta krävde, till att bli folk som SPECIALISERAR sig på att vara chefer och SPECIALISERAR sig på att vara just specialister och SPECIALISERAR sig på att vara soldater, är bara ett sätt att öka kvalitetsgraden.

Vår Försvarsmakts verkliga experter var de underofficerare som kunde koncentrera sig på just SIN verksamhetsgren. Det var deras kompetens som byggde upp massarmén, inte pratigt slarv och tidsbrist från halvutbildade.

Alla reglementen, stridsskjutningar, anvisningar och rutiner, materielsatser, metoder osv. grundade sig på deras verk, precis som alla stora företags produktion och administration.

Ja, t.o.m. Officersförbundet är deras verk. Jag känner några av dem, och de är av ett annat slags virke än vi aktiva av idag. Dessa underofficerare var frukter av en från all veklighet härdad kropp och själ.

Det många debattörer på denna fina blogg tycks skygga inför är de förhållanden som krävs för att just härda kropp och själ från all veklighet.

OR-PROJEKTET tycks ha studerat dessa förhållanden och låter oss kanske skåda ljuset om vi därtill är värdiga.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 10:25  

Att jämföra befälssystemet med Apartheid var en av bottennoteringarna på denna blogg.

Tvåbefälssystemet var önskat av de flesta inom FM och det fungerar hyfsat nu och om vi ger det några år till kommer det bli riktigt bra.

När väl systemet har satt sig kommer övergångarna mellan de olika systemen bedömt vara få.

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 11:25  

Många experter som kommer med insiktsfulla förklaringar till de stolligheter de observerar runt omkring sig. "Konsultmaffia", "försvarsindustriella komplexet", mutor, onda ledare, med mera. Tyvärr är sällan verkligheten så spännande och färgrik. Det mesta av problemen i FM grundar sig i en organisatorisk inkompetens, varken mer eller mindre. Alla verkar veta att kärnverksamheten är viktigast. Alla verkar ense om att mer resurser behövs till kärnverksamheten och mindre till stödverksamheten. Alla beslut fattas med detta som mål. Om och om igen. Resultatet blir alltid det motsatta. Om och om igen. Goda intentioner räcker liksom inte när det är resultat som efterfrågas. Att dölja oceaner av okunskap med ett säkert uppträdande är långsiktigt en förödande metod. Det funkar gentemot underställda som föredrar enkla omvärldsmodeller och tydliga budskap, men verkligheten är tyvärr svår och komplex. Resultat räknas i verkligheten. Brist att uppnå resultat i verkligheten kan i viss mån åtgärdas med en informationstjänst som friserar bilden av verkligheten. Det håller inte heller i längden.

Syftet med stödsystem som PRIO sägs vara att effektivisera stödverksamheten. Ofta handlar det om att kunna säga upp personal inom stödverksamhet för att öka andelen personal i kärnverksamhet. Ofta handlar det om att öka den enskilda medarbetarens tid i kärnverksamhet, t.ex. genom att hans dagliga administration tar kortare tid att göra.

Antag t.ex. 10 000 anställda. De tidredovisar varje månad. Antag en administratör per 200 anställda. Låt oss nu införa ett system som låter de anställda göra administratörernas jobb. Då kan vi sparka 50 administratörer och spara i runda slängar 50 miljoner per år. Antag dessutom att vi kan göra det enklare för den anställde att administrera så att han kan lägga 30 min per månad istället för 60 min. Det ger ca 5000 timmar mer per månad i kärnverksamhet och motsvarar att överföra ca 37 årsheltider från stödverksamhet till kärnverksamhet. Fiffigt. Ger inga mer pengar totalt men...

Vi kan också välja att låtsas att vi redan har stödsystemet och sparka alla som kan något. Utveckla därefter stödsystemet med hjälp av externa konsulter. Låt de anställda ta över administrationen innan något stöd finns på plats. Utgå från systemet när det utformas för att spara på utvecklingskostnader. Utgå inte från verksamhet eller användbarhet. Om vi t.ex fördubblar den anställdes administrationstid, så får han väl gilla läget. Att det i praktiken innebär totaltimmar som motsvarar att flytta 150 årsheltidstjänster från kärnverksamhet till stödverksamhet märker säkert ingen. Totalt sett har vi ändå sparat 50 mille årligen genom att sparka civila. Vi visserligen återskapat deras tjänster (50 årsheltider) med timmar ur kärnverksamheten och dessutom fördubblat resurserna för att göra deras arbete med resurser ur kärnverksamheten (de kvarstående 100 årsheltiderna). Samtliga administrationstimmar till högre timlön dessutom. En del av besparingen får vi kortsiktigt räkna bort mot investeringen i stödsystemet. Vi har minskat resurserna i kärnverksamheten med lite mer än vi sparade i stödverksamheten, men totalt så behöver FM inom några år 50 mille mindre i anslaget. Det är väl bra, så att ekonomin kan vara i balans? Vem bryr sig om vad anslaget egentligen går till. Det som mäts är antal av olika sorters huvuden. Hur svårt kan det vara?

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 11:31  

Re 09:34

Jag kommenterade bara att du har fel att struktur motsvarande officerare, specialistofficerare och soldater inte finns någon annanstans i samhället. Därtill också mycket starkare uttryckt än i Försvaret.

Facklig organisering står facket för. Näringslivet (företagrna) har ingen påverkan på detta. De facto skulle nog många företagare vilja slippa fackliga motparter överhuvudtaget.

Självklart står det specialistofficerare och soldater fritt att bilda egna fack.

Att det blivit som det blivit med att alla tydligen är i samma fack har nog inte annat att göra med att Officersförbundet behöver få in pengar i form av medlemsavgifter. Jag håller definitivt med dig att det är sjukt att soldater organiserar sig i Officersförbundet, gäller för den del också specialistofficerarna.

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 11:44  

Vem har önskat ett tvåbefälssystem? Varför behövs det?

Varför utgå från nån slags USA-GB konstruktion och bara tillämpa skyldigheter i de systemen-inte de möjligheter och rättigheter som finns i de amerikanska och brittiska personalsystemen?

Varför inte jämföra svensk militär personalförsörjning med andra nordiska länder-där det finns relativt lika samhällsstukturer?

Vem önskade ett tvåbefälssystem annat än Försvarsmaktens ledning och Försvarsdepartementent av rent ekonomiska skäl?

Vilken möjlighet skapas nu att snabbt kunna låta en svensk försvarsmakt kunna växa vid behov?

Här är konkreta frågor-och det verkar otroligt svårt att från ansvarigt håll få relevanta svar-det är istället ständigt undanglidande dogmsvar om "interoperabilitet" eller nåt annat bjäfs. Interoperabel mot vem?

Och jag ställer samma fråga som någon tidigare-hur ska det gå att byta mellan officer/övlt och specoff/fanj med de löneskillnader som personaldirektör Stålesjö tycker är relevanta? Tror någon på att en övlt ska ta en lönesänkning med många tusen i månaden?

Stålesjös idé cementerar en klassindelning i Försvarsmakten. Något som blir ytterligt viktigt är då också att nivån från major tydliggörs att det då är fråga om tjänstgöring med tidsintervall vid olika verksamhetsställen OCH att majoren flyttar till de olika orterna-inte pendlar... eller är det tänkt att det ska pendlas i det framtida försvaret fortsättningsvis också?

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
29 april 2012 kl. 12:13  

@Mellblom 10:10

" ...härda kropp och själ från all veklighet."

Mellblom, den retoriken användes redan på 30- och 40-talet i ett grannland strax söder om Skåne. slutresultatet blev inte så lyckat.

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 17:34  

Vem önskade ett enbefälssystem när det infördes, sossarna och POF?
Min "gamle" (tyckte jag då, även om han inte var så gammal) kompaniadjutant blev fänrik. Han var inte glad.

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 19:14  

@kl 1734; Du verkar inte kunna svensk militärhistoria. Enbefälssystem var önskat redan i början av 1950-talet. Ungefär när din adjutant föddes.

Bifogar en länk, håll till godo. http://www.kkrva.se/wp-content/uploads/Artiklar/113/kkrvaht_3_2011_5.pdf

Daniel sa...
29 april 2012 kl. 19:38  

Anonym 29 april 2012 11:44
Danmark har, och har alltid haft, tvåbefälssystem. Finland har tvåbefälssystem men experimenterade ett par decennier med något som liknade sveriges system 72-83 dvs inte enbefälssystem fullt ut men ändå inte traditionellt tvåbefälssystem. Numera har man dock återgått till ett riktigt tvåbefälssystem. Norge är det enda landet i Norden som har ett enbefälssystem och internationellt sett är de också ensamma. Dessutom håller norge på att ändra, man har haft avdelningsbefal ett tag nu och har nyligen infört "operativa specialister". Förutom Sverige, Norge och det tidiga Sovjet finns det inga expempel på länder med enbefälssystem varken i Norden, Europa eller övriga världen.

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 19:46  

@11:44
Vi är många inom FM som ville ha ett tvåbefälssystem och som nu är glada att det införts. Nu har vi fått en mer naturlig indelning och kompetensförsörjning.

Grundtanken är inte att det ska vara någon större rörlighet mellan de två systemen men man har varit tydlig med att det ska gå att byta. Problemet som du ser med löneskillnader är inget större bekymmer.

Tvåbefälssystemet är inte någon USA/GB-konstruktion utan något som visat sig fungera bra i många försvar världen över, inklusive Sverige både nu och då vi hade det sist.

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 20:56  

@kl 1946; Många som vill ha tvåbefälssystem??! Det kan så vara men det verkar inte vara några strömhopp till att bli underofficer av dessa som ivrar efter detta tvåbefälssystem... Hallå, var är ni alla tvåbefälssystemsivrare-ni måste ju bara vara de första som blir degraderade till fanjunkare.

De som ivrar efter tvåbefälssystem ska såklart vara de som blir underofficerare, klart som körvaspad.

Eller, var kanske tanken att "nån annan" ska vara underofficer så att det går att fortsätta att göra powerpointverkligheter utan att behöva kunna något alls förutom att leda imaginära förband som officer?

En följd bör ju vara att man inte blir befordrad som officer innan man gjort tid i rätt befattning. Som brigadchef blir det följdaktligen två överstar åt gången......

Anonym sa...
29 april 2012 kl. 22:35  

@ 19:14

Din debattnivå, eller förmåga att läsa det som skrivs verkar vara begränsad. När systemet först önskades var inte det jag kommenterade, utan hur mina befälskollegor upplevde situationen 1982 och vilka grupperingar som drivit på förändringen.

Det enbefälssystem vi haft sedan 1982 har bara drivit fram generalister så det finns nog en klar grund till att benämna en grupp yrkesofficerare med begreppet specialistofficerare. Personligen tycker jag att underofficerare också är en helt ok benämning.

19:46 sa...
30 april 2012 kl. 00:56  

@20:56
Vi är många som vill ha anställda soldater som gruppchefer också, även om vi själva inte vill bli det (igen).

Jag har många kollegor som kan tänka sig att bli specialistofficerare och jag har faktiskt inte uteslutit det själv. Några av mina kollegor har redan bytt. De är dock få.
Flera av kollegorna som inte avser byta är generalister som fått lösa NCO-roller understundom. Nu fylls de rollerna av folk som är rekryterade och utbildade för ändamålet.

Vår ryggrad i förbanden är specialistofficeren och vi har bra folk där vi kunnat bemanna, fortfarande har vi vakanser eftersom tillväxttakten är låg pga tilldelning.

Rollerna som en specoff kan axla är många: Systemspecialist-Instruktör-Funktionsgruppchef-Troppchef-Stf Plutch-Plutch-Kompserg-Handläggare/stabsbefäl-Samverkansbefäl.

För officeren är rollerna i huvudsak chef: Plutch-Kompch-Stabsofficer-Sektionschef-Bataljonchef-Brigadchef-mfl men även lärare, processledare och flygpersonal.
Det är helt okontroversiellt och du övar och verkar i din befattning, precis som man tycker att det ska vara.

Vår korta erfarenhet av det nya tvåbefälssystemet är goda. Men då ser jag det utifrån ett förbandsperspektiv inkluderande rekrytering, utbildning och effekt, inte ur ett klass-perspektiv. Det där med klass går helt bort eftersom det inte rör sig om klasser utan bara olika personalkategorier, alla lösande sin uppgift.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 08:10  

Intressant att behovet av nya pengar bl.a. förklaras med att det nya personalförsörjningssystemet blev dyrare och svårare än väntat. Förväntar mig nu en ursäkt till alla de som internt i FM och externt i den politiska debatten kallades nostalgiker, bakåtsträvare, värnpliktskramare, okunniga, etc, etc när de försökte varna och problematisera kring systemskiftet. Många, inklusive Wiseman, varnade för rusande kostnader. Så ingen i ledande ställning kan komma undan med att "det blev dyrare än förväntat". Det gick att förutse och många förutsåg det.

Mackan sa...
30 april 2012 kl. 09:43  

Beträffande materielprojekten så finns det mycket att säga. Ett grundproblem är att vi hela tiden strävar efter de allra senaste på alla områden. Korvett Visby, Hkp14, JAS E/F, AK5C, Strv122 ny osv. Detta är exempel på utrustning som inte med absolut nödvändighet behöver (hade behövts) anskaffas, särskilt inte när det sker på bekostnad av den totala försvarseffekten. Som Tunberger påpekar i SvD:s artikel har vi öar av fungerande försvarsförmåga där de enskilda systemen håller hög klass, men då vi inte samövar/övar i tillräcklig omfattning och saknar stora bitar av helheten blir den totala försvarseffekten sämre, trots top of the line-utrustning på vissa områden.

Som exempel är en väl samövadövad, komplett och med materiel och personal helt uppfylld Mekbat 121/302 sannolikt bättre än en oövad, till stor del vakanssatt 122/90 bat. På samma sätt är förmodligen 12 korvetter av typen Göteborg eller Stockholm bättre än 5 Visbykorvetter. Pengarna som sparas på att fortsätta använda äldre utrustning läggs istället på övning, redundans och trovärdighet i systemen samt på att komplettera med förmågor som saknas eller är kraftigt underdimensionerade, t.ex. artilleri, tung kustrobot, bra långdistansrobotar till Gripen och ett luftvärn värt namnet, t.ex. Patriot.

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 14:13  

@Mackan

Senaste? Det gör vi inte. Vi uppgraderar delvis gamla system till att klara av nya politiska krav. Men i grunden är det gamla system.

Sådant som inte behövt anskaffas är i så fall allt som behövts för internationella insatser. Vi kunde strukit en väldigt massa kostsamma anskaffningar om vi inte haft politiska krav på att visa upp och utomlands. HKP 16, UAV-system, ombyggda stridsfordon, ja en hel skog med materiel. Och allt detta har ju tvingats anskaffats samtidigt som materielanslaget sänkts.

Intressant nog så skulle en 50-60%-ig reducering av anslaget för internationella insatser kunna "rädda" materielförsörjningen om dessa pengar fick komma tillbaka till materielanslaget där de tidigare låg.

Om det är nu så fortsätter slakten av försvaret och det lilla som blir kvar är dåligt utbildat och tränat. Jag skulle aldrig rekommendera någon att ta anställning i FM med dagens politiska läge.

- KP

Anonym sa...
30 april 2012 kl. 15:01  

För mer kött på benen kan man även besöka ÖBs Newsmill inläggg från januari i år. "Försvarets pengar räcker inte"

http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/18/f-rsvarets-pengar-r-cker-inte

Mackan sa...
2 maj 2012 kl. 19:37  

Vilka nya politiska krav tvingar fram de materielsystem jag nämnde?

Jag håller med om systemen för internationell tjänst. De hjulburna pansarfordonen är nog det tydligaste och ett av de mer kostsamma exemplen. SISU och liknande är väl kanske bra utomlands men saknar nästan helt existensberättigande vid nationellt försvar. Då hade det varit bättre att behålla PBV302, 401 och 501.

Anonym sa...
4 maj 2012 kl. 00:28  

En av de få politiska kommentarer som blivit resultatet av de två rapporterna är ett inlägg på herr Johan Forsells blogg.

Tyvärr verkar han ha blandat ihop dem och verkar inte rilktigt veta vad han har läst eller var.
Rubriken och inledningen handlar om kvartalsrapporten och resten av texten om Försvarsmaktens underlag om långsiktig operativ förmåga.

Reaktionen blir milt sagt något förvirrande.
Kanske ett normalläge i dagens politiska försvarsdebatt?

Suck!

Teaterdirektören.

PS! Vår nya försvarsminister filar fortfarande på ett inlägg i debatten???

KnownUnknowns sa...
26 februari 2013 kl. 14:22  

@Wiseman: skulle intraprenad funka i Försvaret?

annars torde väl 100 miljarder kunna läggas på försvaret, årligen? eller går den övferbelånade medelklassen i taket då?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade