Gästinlägg: Värnplikt – inte frivillighet

Christian Carlsson, 1:e vice ordförande för KDU
Också de liberala delarna av borgerligheten måste nu ta sig an framtidens försvar utan ideologiska skygglappar, skriver Christian Carlsson, vice ordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

I helgen inleds Folk- och Försvars rikskonferens i Sälen. Intresset för försvars- och säkerhetsfrågor är större än på länge i Sverige och det med rätta. De väpnade konflikterna i mellanöstern, kränkningarna av svenskt luftrum, ökad militär närvaro i Östersjön och ett Ryssland som under många år kraftigt ökat sin militära förmåga har bidragit till att vi befinner oss i ett nytt och allvarligare säkerhetspolitiskt läge. Ingenting tyder dessvärre på att situationen kommer att förbättras inom överskådlig tid.

Vi kan aldrig med säkerhet veta vad omvärlden har för avsikter eller vilka försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar som Sverige kommer att ställas inför. Vi vet dock att vårt land är värt att kunna försvara och att vi därför alltid måste ha ett starkt försvar. Den svenska försvarsförmågan är dessvärre eftersatt och KDU har sedan länge både efterlyst mer resurser till försvaret och ett svenskt medlemskap i Nato. Detta är ett måste om vi ska kunna återupprätta en försvarsförmåga värd namnet.


Bristerna i dagens personalförsörjningssystem är också oroväckande och måste åtgärdas. Regeringen har nyligen beslutat att återinföra möjligheten att kalla in tidigare värnpliktiga till repetitionsövningar. Detta är något vi unga kristdemokrater välkomnar, men det räcker endast som ett första steg på vägen.

KDU var motståndare till den förhastade övergången från värnplikt till frivilligförsvar år 2009 och vi har varit det sedan dess. Försvarsmakten har idag svårt att fylla sina förband och vi välkomnar därför den välbehövliga debatten om återinförd värnplikt. Också de liberala delarna av borgerligheten måste nu våga ta sig an frågan om framtidens försvar på ett trovärdigt sätt – utan ideologiska skygglappar.


I ett civiliserat samhälle har medborgare både rättigheter och skyldigheter. För oss unga kristdemokrater är det självklart att man som medborgare har en moralisk skyldighet att ställa upp för sina medmänniskor och bidra till att försvara vårt fria och demokratiska samhälle. Denna skyldighet bör rimligtvis också kunna återspeglas i lagen i form av värnplikt.

Fördelarna med värnplikt är många. Värnplikt tydliggör medborgerliga skyldigheter och rättigheter och främjar viktiga värden som personlig mognad, ökad försvarsvilja och stärkt samhällsgemenskap. Det sistnämnda är kanske särskilt viktigt i vårt samhälle som i hög grad präglas av mångfald. Ovan nämnda argument är goda men dock endast sekundära i sammanhanget. Det är försvarsförmågan som ska stå i centrum för försvarspolitiken.

KDU förespråkar ett personalförsörjningssystem baserat på värnplikt för att Sverige ska kunna klara personalförsörjningen. Vi anser att värnplikten ska kompletteras med kontrakterade soldater som inte enbart kan användas vid insatser hemma och i närområdet utan som också ska kunna användas för militära insatser utomlands. På så vis får vi ett hybridförsvar som både ger yrkessoldaternas professionalitet och fullskaliga förband. Vi skulle bredda rekryteringsbasen till Försvarsmakten samtidigt som vi stärker såväl försvarsviljan som försvarsförmågan i landet. De som är bäst lämpade att försvara landet är också de som bör tränas för att försvara landet. Därför måste Försvarsmaktens personalförsörjning baseras på plikt – inte frivillighet.

Christian Carlsson,
förste vice ordförande för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

18 kommentarer:

Unknown sa...
10 januari 2015 kl. 12:54  

"KDU var motståndare till den förhastade övergången från värnplikt till frivilligförsvar år 2009 och vi har varit det sedan dess."

Som vanligt när något gått åt skogen, så var de politiker som då var för, nog egentligen emot...

Anonym sa...
10 januari 2015 kl. 14:41  

Instämmer till 100% med inlägget.

Värnpliktiga för försvaret av Sverige kompletterat med kontraktssoldater för utlandsmissioner och de mest kvalificerade befattningarna i organisationen.

Avskaffandet av värnplikten är ett verk av neoliberala NyaM och Annie Lööf - omöjligt att försvara idag!

Gronvita sa...
10 januari 2015 kl. 15:32  

Håller med i princip men bara om förslaget avser totalförsvaret och inte bara den militära delen samt omfattar både män och kvinnor.

jan-olov sa...
10 januari 2015 kl. 18:50  

Riktigt bra av KDU.Viktigt bidrag och hoppas att du har Hägglunds mfl öra.

Anonym sa...
10 januari 2015 kl. 19:53  

Mycket bra inlägg!

Johan Kylander sa...
10 januari 2015 kl. 20:40  

Värnplikt och mönstring låter jättebra, tills notan presenteras. Bara att mönstra 50,000 individer kostar 370 mkr/år enligt statens utredare. Lägg där till kostnaden för att återta utbildningsförmåga, inköp materiel, service- och logistikkostnader, personalkostnader mm och det blir snabbt tydligt att försvarsbudgeten måste öka med storleksordningen 1 miljard/år (höftskott) enbart för värnpliktens återinförande. Jag är definitivt inte emot (selektiv) värnplikt, men först måste budgeten växa.

Unknown sa...
10 januari 2015 kl. 20:57  

Ni får ursäkta men jag blir så j..la trött på allt snack som kommer från politiskt håll. Numer börjar alla politiska pamfletter med förklaringar hur omvärlden förändrat sig, hur Ryssland rustar och hur spänningarna stiger vilket gör att vi måste rusta.
Kan ingen j..la politiker börja sitt tal med att ursäkta sig och förklara att man hela tiden haft fel. Säga att man varit både dum och ansvarslös som inte lyssnat på alla de yrkesmän som i flera år påpekat detta utan att få gehör. Förklara att det nu inte hjälper att gråta över spilld mjölk utan börja om på nytt. Detta skulle få åtminstone mig att tro lite på det ärliga uppsåtet.
Sen tror jag personligen inte att det är en långsiktig lösning att bli fullvärdiga medlemmar i NATO. Dom tryggar inte vårt land på det sättet som det framställs och inte blir det heller billigare. Vi skall samarbeta men inte vara medlem. Som medlem bygger vi upp en militär förmåga men det är inte samma sak som att bygga upp ett nationellt försvar. Långt därifrån.

Unknown sa...
10 januari 2015 kl. 22:30  

Är oerhört glad över att jag får jobba med GSS istället för vpl. Ett helt annat engagemang och motivation än värnpliktiga. Jag känner att det finns en mening med att utbilda dem och sedan vidareutbilda och på så sätt se en ökad profession. På vpl-tiden lade vi ner massor av utbildningstid på personal som bara skulle utbildas för beredskapens det årets skull. Väl medveten om att dessa tjejer och killar aldrig skulle tas in på repetitionsövning eller få en få krigsplacering i sin befattning. FM eldade rejält för kråkorna och detta vill författaren införa igen. Vill påpeka att värnpliktiga var inte gratis och dessutom måste de motiveras. Något som överhuvudtaget inte debatteras.
Det är enkelt att diskutera värnplikt när man själv inte kommer att bli drabbad.
Se istället över möjligheterna till att genom t.ex skatteavdrag senare i livet stimulera folk att göra någon form av medborgartjänst med skyldighet till krigsplacering och repetitionsövning.
Vi behöver större volymer personal i främst markförbanden men att lösa det med plikt torde vara en absolut sista utväg.

Anonym sa...
10 januari 2015 kl. 22:36  

Christian Carlsson, Menar du en fullständig allmän värnplikt eller partiell värnplikt kombinerad med yrkesförsvar?

CS sa...
11 januari 2015 kl. 00:04  

Håller helt med Håkan Lindberg.

Om det nu är ett problem att rekrytera GSS/T så lägg energin på att lösa det problemet. Det finns förband som lyckats. 32.undbat är exempelvis näst intill uppfyllda. Lär av de som lyckats och framförallt, se till att tillföra resurser så att vi faktiskt får fylla upp de tomma raderna. I huvudsak är ju trots allt anledningen till att förbanden inte är uppfyllda bristen på resurser för att utbilda, anställa och öva.

Unknown sa...
11 januari 2015 kl. 00:05  

Vill vi verkligen ha ett försvar, vilket jag tyvärr inte är säker på att alla vill måste vi alla hjälpa till. Vi måste släppa tanken som Reinfeldt hade att det inte skulle finnas ett speciellt land med en speciell kultur och ett speciellt språk utan vi skulle framledes bli ett land som kulturellt var just som det för stunden var. Ingen hade företräde framför någon annan, kulturellt samt språkligt. Med den inställningen behövs ju inget försvar för inför vem skall vi försvara oss. Men för oss som ändå känner att vi har en nationell frihet att slå vakt om måste vi återuppbygga det försvar som en gång fanns. I ett sådant totalförsvar måste basen vara civilförsvaret som garanterar medborgaren mat, värme, skydd och information. Denna viktiga bit kan ingen NATO styrka i världen åstadkomma. Sedan måste vi återuppbygga vår militära förmåga baserad på våra egna förhållanden som skiljer sig betydligt från ex Finlands. Där kan NATO möjligen vara ett stöd men inte så att vi kan överlåta ansvar och drift på NATO. Vi skall samverka och samöva men inte helt slå ihop våra påsar. Nu vet jag att ni militärer blir alldeles förtvivlade nör ni läser detta för ni är ju i branchen och vill naturligtvis leka med de stora grabbarna, men det bryr jag mig inte i. Sveriges försvar är allas vår gemensamma egendom som vi gemensamt och solidariskt får verka för. Däri ingår både yrkessoldater och lämpliga värnpliktiga.

Sinuhe the Egyptian sa...
11 januari 2015 kl. 18:43  

Frågan om värnplikten och framför allt regeringens beslut att återinföra en av de fyra plikterna som ingår i värnplikten är högintressant. Personligen håller jag med Håkan Lindberg att en fullständig återgång till det gamla vore förödande. Det finns problem med rekrytering av GSS/T men låt os då analysera vilka tillkommande verktyg som behövs.

Personligen tror jag att en allmän mönstringsplikt är en större fördel. Läs gärna mer om regeringens beslut på min blogg.

GMY

Sinuhe

Anonym sa...
11 januari 2015 kl. 21:28  

För att kunna försvara hela landet i mer än en vecka krävs en numerär som vi aldrig kan bekosta med kontrakspersonal. Endast med värnpliktiga kan vi försvara hela landet något så när uthålligt.

Sedan är det självklart bra att kunna kontraktsanställa, efter "muck", för fortsatt tjänstgöring på de mer kvalificerade befattningarna och för utlandstjänstgöring.

Återinförd värnplikt bör inte ske på "bekostnad" av alla GSS befattningar, en kombination är vad som krävs för att klara både nödvändig volym och kvalitet.

Sten-Erik Björling sa...
12 januari 2015 kl. 08:17  

Håkan Lindberg,

Det är roligt att höra att du tycker det är givande att utbilda de kontrakterade och motiverade soldaterna. Dock så är problemet att det är för få av dem och de kan inte kompensera med motivation det låga antalet.

Ett framtida värnpliktsförsvar måste utformas på helt nya sätt än det tidigare - en stor komponent kommer att bli ett fungerande civilförsvar och cybertekniskt försvar. Det militära pliktförsvaret kan därmed baseras på en större andel av mer motiverade värnpliktiga eftersom de kommer att få göra ett aktivt val mellan de olika alternativ som finns - även baserat på egenskaper som fysik mm.

Jag håller inte med om att den tidigare värnpliktsutbildningen "eldade för kråkorna" eftersom det ligger ett grundvärde i att ha en grundplåt i form av militär utbildning som snabbt kan kompletteras upp vid behov vid ett skarpt läge. Jag tror dessutom att de flesta föräldrar helst vill se att deras barn får ett naturligt avbrott från att bo hemma, möta utmaningar och mogna till i grupper där de lär sig praktiskt ansvarstagande, hålla tider och lär sig samverka med människor som de aldrig annars skulle kommit i kontakt med. En annan faktor är den praktiska ledarskapsutbildningen som befälsutbildningarna inom värnpliktsförsvaret genomförde och som fungerade som en bra bas för utvecklandet av ledare inom näringslivet och de ideella rörelserna. Dessa faktorer i sig ger stora värden för samhället i stort.

Det ligger ett stort värde i att de som kommer ut ur olika former av värnplikt blir mer rustika samhällsmedborgare som inte faller ihop om inte elen och deras datorer inte fungerar och det inte finns mat på ICA efter en dag utan kan förstå vikten av att organisera sig och samverka med andra för att göra det bästa av situationen. Det värsta med dagens situation är att alla nu kommer att sitta i sina hem och förvänta sig att andra gör något och därmed kommer nästan alla att frysa, svälta och törsta ihjäl utan att agera själva.

Att ha en rustik befolkning medför även större motståndskraft mot hot mot demokrati och externa / interna hot. Det finns en orsak till att det är mycket svårt att få till en statskupp i Schweiz där var och varannan man har ett automatvapen hemma och regelbundet gör rep-övningar. Den modellen bör vi ta efter - och nu kommer mina gröna partikamrater och slå in skallen på mig... :-)

Sten-Erik Björling

Trupparen sa...
12 januari 2015 kl. 18:07  

Det som är mest slående är alla gubbar som skriker sig hesa om värnplikt men som helt skiter i att försöka tackla dom verkliga problemen som vi har inom FM. Kasst ledarskap, urusel personalvård och en icke-existerande finansiering.

Det är ju så mycket lättare att klaga på nutiden, dagens ungdom m.m och föreslå tvångsmedel än att ge oss som verkar i organisationen arbetsro och resurser.

Vi behöver pengar och inte en massa intvingade får som bara går och väntar på muck!

/Trött truppare

Sten-Erik Björling sa...
13 januari 2015 kl. 08:56  

Trupparen,

Även om ni skulle få alla resurser som ni behöver, ni skulle få kraftigt förbättrat ledarskap mm så kvarstår problemet - det finns inte tillräckligt med soldater för att kunna leverera försvarseffekt nog...

På min tid så skulle försvaret av Pajalaområdet kräva 8 fulla bataljoner - vilket motsvarar i stort det som planeras existera efter 2020 för hela Sverige. Som det ser ut nu så kommer som sagt var efter 2020 ett försvar existera som kan efter förvarning möta och försvara mot en motståndare i en vecka på väl känd plats och med månader av förberedelser. Tyvärr så fungerar modern krigföring så att man slåss med det man har lokalt eftersom vare sig ledning eller logistik över stora avstånd kommer att fungera. Kan du själv tänka dig leverera trupp och materiel representerande en brigad transporterad mellan Malmö och Rom utan problem med förbekämpning av vägar och järnvägar. Tänkte väl det...

De som du refererar till som får agerade i fulla förband under övningar inbegripande fulla brigader och samverkande över vapenslagen. De hanterade modern materiel och allt byggde på att värnpliktiga befäl och värnpliktiga fungerade i team. Du har uppenbart inte en historia inom värnpliktsförsvaret INNAN mitten på 90-talet då de stora nerdragningarna genomfördes. Vi gamla gubbar har dessa erfarenheter... Vilka övningar på brigadnivå / fördelningsnivå har du deltagit i? Har du ens deltagit i övningar som inbegriper en komplett bataljon?

Finland har ca halva Sveriges försvarsbudget, kan leverera hundratusentals mannar i fungerande och integrerade förband och har modern materiel som i vissa fall överstiger Svensk materiel (Spike PV-robot t ex och moderna salvpjäser samt fungerande markbaserat LV). Det är dags att vi i Sverige inser att svenska försvaret inte är till för att försvara en positiv resultaträkning för SAAB utan är till för att leverera REELL försvarseffekt! Med den insikten kommer vi långt i framtida planering och implementering av en modern och väl anpassad försvarsmakt.

Sten-Erik Björling

Sverker sa...
14 januari 2015 kl. 17:22  

Sveriges försvar
Sverige behöver inga nya UBÅTAR så länge dom inte kan skjuta TOMAHAWK missiler .
Lägg ner förbandet spara pengarna ,ligga och lyssna trams .Varför har inte Finland några ? Svar dom kan inte göra nåt .Som missil plattform kan dom det men enbart då .
Sverige behöver inga nya JAS plan se till att ni köper tredje generationens jaktrobotar i stället och
flera tusen och ha som regel att dom sitter på varje gång som jakten går upp .
Sverige behöver 200 000 hemvärns män med plikt ,personlig utrustning samt robotvapen av tredje generationen av typen FIRE AND FORGET mot pansar och attack helikopter typ Javelin .
Ett luftvärn system för hela landet av typ Patriot .

Peter Grafström sa...
17 januari 2015 kl. 05:33  

Håkan Lindberg är som en lärare som inte vill undervisa vanliga barn.
Tummen upp för Sten Erik - bör bli rådgivare på högsta nivå.
Sverker har också en konstruktiv inriktning.
Återvänder till min käpphäst: att vpl innebär större sannolikhet för att vi vägrar att strida för Us/Uk/Israel
Det var en sanslös idioti att vi deltog mot Khaddafi. Vi borde ha hjälpt till att skjuta ner Nato-plan i st.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade