En pyrrhussatsning


Ikväll kommenterar Skipper och jag dagens försvarsbudgetbesked på SvD Brännpunkt. Det är mer pengar, men det är mindre än hälften av vad Försvarsmakten konstaterade krävdes för att täcka de mest allvarliga bristerna. En pyrrhussatsning, helt enkelt.
För ytterligare historik se inlägget från i förrgår.

ÖB om dagens besked

26 kommentarer:

Kapitalist sa...
17 april 2015 kl. 22:24  

Men hallååå!
Därför att Sverige inte är värt att försvara! Så enkel är förklaringen. Den politiska adeln, och väljarna om de nu ännu har någon inbillad förmåga att påverka vad den infödda adeln gör, bryr sig inte. Vad spelar det för roll huruvida vi regeras av Reinfeldt eller Löfvén eller Putin?

Putin kommer ju inte att hålla språklektioner i ryska här, lika lite som nyankomna invandrare är förbjudna att gå på SFI. Vad finns det att försvara? En linje på en gammal gaggig generals karta?

Riga sa...
17 april 2015 kl. 23:08  

ÖB i aktuellt idag. Verkar glad över att ha fått smulor. Nån sorts försök till positivt tänkande. Undrar om det gagnar Sverige.

Sommarfararen sa...
17 april 2015 kl. 23:36  

Bröder - Visst är det så att Försvaret fortfarande är underfinansierat men inte riktigt lika mycket. Sanningen är också den att nuvarande ÖB har varit en katastrof på många sätt och vis. Ta kravet på utlandstjänstgöring som tvingade bort mycken värdefull personal, inte minst teknisk personal, ta hans oförmåga att inse Gotlands strategiska betydelse etc etc.
Visst är det också så att nästan alla de försvarspolitiker vi har är inkompetenta, men dagens beslut innebär de facto ett tankemönsterskifte. För första gången ser vi mer pengar än tidigare, inte tillräckligt men mer pengar. Verkligheten kommer att tvinga sig på och tvinga fram än mer resurser. Konsten är nu att använda de ytterligare anslagen på bästa tänkbara sätt. För mig så är det att befästa Gotland samt att stärka Flygvapnet och luftvärnet. För Flygvapnet så är det mer Meteorrobotar i kombination med markradar samt fler basbataljoner som är nödvändig, för Flottan så är det luftvärn till Visbykorvetterna, nya RB15 mk3/mk4 samt att ubåtarna färdigställs. Antiubåtsjakt får komma på undantag tills vidare.
För Armén så är det artilleri, Archer och AMOS, samt luftvärn som måste till.
Internationella insatser stryks helt.
Sen för att spara pengar så får man vara lite ful - avveckla alla byggnader som inte är absolut nödvändiga för att minimera pengar till FortV. Se över om man kan avveckla delar av FMV genom att lägga ut viss armématerielanskaffning till Finland. Artilleri, Minor, Radioapparater, uniformer, automatkarbiner, skyddsvästar, hjälmar, övrig personlig eller grupputrustning. Är helt övertygad att finska krav på dessa områden duger till oss. Kompetens på Pansarvärn, stridsfordon, Flyg och Flotta behåller vi själva.

Sommarfararen sa...
17 april 2015 kl. 23:36  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Charlie Spartan sa...
17 april 2015 kl. 23:54  

Varför ökas avkastningskravet på FortV. Den enklaste satsningen vore att alla myndigheter som stödjer försvarsmakten inte har något avkastningskrav alls utan de ska enbart ha kostnadstäckning för sin verksamhet.

Enkelt sätt att öka resursen för kärnverksamheten.

Anonym sa...
18 april 2015 kl. 00:06  

Glädjen över att vara överens är stor. Ingen av de deltagande verkar ha reflekterat över innehållet, eller brist på innehåll.
En typisk politikerreaktion.

Överenskommelsen är de facto en neddragning av försvaret. Helt i linje med "försvaret avvecklas i den takt som medel tillförs".

Signalen till omvärlden är given. Vi ser ingen ökad hotbild eller något annat. Vi fortsätter vår nedrustning.
Vår grannar kommer säkert att behöva visa en ännu större solidaritet till oss och tidigare än de anar.

Det finns så mycket tokigheter att skriva om i denna överenskommelse att det nästan skulle räcka till en bok.

Vi skall nu ta 120 stridsvagnar i drift? FM har just nu inte råd att renovera 42!
Var skall pengarna komma ifrån för att vi skall kunna renovera och modifiera 120?
En av många underligheter i dokumentet.

Det nya ansiktet inom begreppet skönmålning, herr Hultqvist, meddelar att man nu skall satsa på ubåtjaktförmågan! En av flera önskedrömmar!

Så här anser ÖB om detta!
"bedömer att en högre prioritering av ubåtsjaktförmågan inom nuvarande ekonomisk ram, skulle, för såväl marinförbanden som för Försvarsmakten i sin helhet, leda till en sammantaget lägre operativ effekt och därmed en försämring av förmågan att möta väpnat angrepp."

Nu tycker ÖB att en lägre operativ effekt och en försämring av vår förmåga att möta ett väpnat angrepp är bra!

SUCK!

Det verkar som om vi inte behöver några yttre fiender, vi har tillräckligt med de egna.
Det finns en massa "nyheter" i överenskommelsen. Eftersom nästan allt skall tas "inom ram" så undrar jag var jag kan läsa om vad som skall bort.

Till er som såg Dokument inifrån kan jag bara påminna om att det finns både militärer inom FML och försvarspolitiker som trodde att IO14 skulle vara klar 2014:-((
Detta måste vara så nära man kan komma en diagnos!

Det allvarligaste i hela inslaget, enligt min mening, är kommentaren att man inte vet statusen på vagnarna som står på Gotland. Man kör hela programmet enligt boken "för säkerhets skull".
Denna kommentar visar på den okunskap och/eller förmågeglapp som vår FM just nu lider av.

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Har någon hittat hur det hela gynnar Skaraborg?
P.S.2 Med de "nya" förslagen verkar IO14 gått i graven?

Richard Roe sa...
18 april 2015 kl. 00:10  

Men ska vi inte ha lite nyans, när man driver en försvarsblogg och är anställd inom försvarsmakten tappar man kanske lite objektivitet?

Man kan inte trolla fram pengar. Svenska skolan rasar.
Vi har störst urbanisering i hela Europa.
Inkomstklyftorna i Sverige ökar mest i hela västvärlden.

Bord du i Norrlands inland eller Gotland så är gatubelysning inte längre en självklarhet.

Vi anser oss inte ha råd med en järnväg som förbinder Norrlandskusten... Eller tåg som klarar vårt klimat för den delen.

Listan är oändlig.
Vi kan inte kompensera för över två decennium försvarsnerdragningar i en handvändning.
Speciellt inte när en hotbild mot landet saknas.

Folk utanför försvarsbubblan är inte lika bekymrade över ryssen som det faktum att massarbetslösheten fått rot, över att fattigdom blivit en accepterad del av vårt samhälle, att i varje stad/by/håla finns det minst 3-4 tiggare som slåss om varje gathörn. Över hur de grova våldet trappats upp och det går inte en vecka utan dödsskjutningar i vissa städer.

Försvarspolitiken måste hanteras bättre, på samma sätt som den inte kan urholkas varje gång det behövs pengar kan man inte skrika efter pengar som inte finns.

Sverker S sa...
18 april 2015 kl. 13:15  

Det ska bli spännande att se vad ett blandat försvar med värnpliktiga och professionella kan innebära för försvarsförmågan.
Särskilt för armén borde det kunna innebära rejäla förmågehöjningar utan att kostnaderna stiger lavinartat.
Det borde också ge fördelar för flyget och marinen.
Det borde också ge hemvärnet en ny rekryteringsbas, vilket är ett stort problem i dagsläget.
Vad jag förstår är detta något som finns med i detta försvarsbeslut men som saknas i det från 2009.

Anonym sa...
18 april 2015 kl. 13:25  

@ Charlie

Ja, du. Tyvärr tror jag det är så cyniskt kalkylerat att ju mer FortV och andra kan leverera till sina politiska ledare desto mer "reformer" och "satsningar" kan samma politiker leverera till "folket" inom andra ömmande områden och sedan vinna val.

I Sverige verkar fokus helt ligga på hur många nollor som en "reform"-budget innehåller. Ingen frågar vad reformen konkret levererar. Det skulle bara exponera ett offentligt slöseri och ineffektivitet till bedrägeriets eller korruptionens gräns. Och det vill ingen politiker vill kännas vid.

Befolkningen får nu själva ta reda på fakta genom bloggare som de två artikelförfattarna. Fråga er var debatten hade varit utan dessa bloggare?

Jag håller sveriges politiker moraliskt ansvariga för detta försvarsbeslut. När resultaten uteblir kommer dom snart att peka finger på försvaret befarar jag….I sverige är ju alltid "någon annan" skyldig till allt som är fel.

paul sa...
19 april 2015 kl. 07:45  

Vi spenderar redan nästan mest i OECD på skolan, det är inte resurser som saknas. Gatubelysning i norrlands inland? Vi har inte det någonstans på landet... Knappast något som har med staten att göra.

Vi har ett skattetryck på runt 50% av BNP. Vår BNP är ca 3000 miljarder.
Bara på "kultur" spenderar staten 10 miljarder per år. U hjälpen ca 30 miljarder per år. Mer än 70 miljarder per år till direktstöd från arbetsförmedlingen till företag utan effekt osv.
Jag kan hitta hundratals poster som utan att drabba någon skulle kunna användas till både försvaret, skattesänkningar och förbättringar av effekten i välfärden.

I princip all offentlig förvaltning är inkompetent skött och äter för mycket resurser.

Gustav sa...
19 april 2015 kl. 20:53  

Paul Göransson
Du har rätt i att i princip all offentlig förvaltning är inkompetent skött och äter för mycket resurser - och det gäller även FM, FMV, m fl Försvarsmyndigheter.
I dagsläget räcker det inte med att "kasta pengar på problemet".
Vi har tappat det mesta i kompetent verksamhetsledning överallt på i stort sett alla nivåer.
Ska vi få någon ordning på detta (och det ska vara någon mening med att satsa mer pengar på FM) så får man ju i princip "börja från början" och göra rätt.
Och det går nog inte med mindre än att någon först pekar ut uppgift riktning med hela handen (vad FM ska fokusera på och hur vi i stort ska göra för att komma dit).
Sedan får vi nog rensa ut i den nuvarande verksamhetsledningen (på i stort sett alla nivåer) och få in chefer som inte har någon gammal prestige att ta hänsyn till.
När vi gjort det kan det vara läge att tillföra mer resurser för att lösa uppgiften.
Att till föra mer pengar nu är nog tyvärr "pengar i sjön".
Vi är ju i alla fall inte på väg i rätt riktning.

Anonym sa...
19 april 2015 kl. 22:08  

Beträffande inkompetensen som genomsyrar all förvaltning, hur vore det att kampanja för ett återinfört "tjänstemannaansvar" med kännbara påföljder ifall brister i agerandet uppdagas?

Och hitta på ngt liknande när det gäller förtroendevalda.
Att handlingar inte får konsekvenser
brukar inte leda till något gott.

Anonym sa...
19 april 2015 kl. 22:31  

Hur tänker man om man går in i en förhandling helt överens, i samförstånd, över vad som krävs för åtgärder?

Förhandlingen handlar helt plötsligt inte om det man alldeles nyss var överens om?

Någon börjar plötsligt sätta andra prislappar än de som föreligger efter förfrågan hos FM?

Man slutar att förhandla om de beställda varorna eller tjänsterna och går över till att börja käbbla om något helt annat, som ingen verkar veta vad det är.

Plötsligt är det en summa pengar som förhandlas. Summor man inte är överens om.

Efter mycket om och men är man överens om summan.
En historisk uppgörelse...
En stor satsning...
O.S.V

Skickar ut lite hafsigt hopkomna pressmeddelande om vad uppgörelsen innebär.
Rättar en del av texten.

Nu börjar de som nyss var överens om åtgärderna och beslutade om en summa att träta om vad de egentligen har beslutat om.

Avslutningsvis kan jag summera följande.
Från att ha varit helt eniga före beslutet så är de djupt oeniga, efter de beslutat om någonting de anser vara ett historiskt beslut i stor enighet:-O

SUCK!

Nej,jag vill inte ha ytterligare en förklaring till idiotin.
Jag vill bara påpeka att det är vi "röstboskapen" som skall betala på ett eller annat sätt.

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Läser man den politiska överenskommelsen med allt från prioriteringar, tilldelning av medel till alla önskedrömmar så framstår FML som helt inkompetent.
P.S.2 Hur tror ni vi upplevs som land från omvärlden:-((

Johan M sa...
20 april 2015 kl. 00:11  

Gustav du låter som ledarskribenter och ledamöter i försvarsutskottet lät för 5 år sedan.

Fråga Chefen för P4 om han kan göra av med pengar på övningar om du kastar lite pengar på honom, inga problem. Att ge pengar till att renovera skepp och anställa mer besättningar går nog alldeles utmärkt.

Att passa på att öva med dom chefer som finns så fort som möjligt innan varenda kotte inom försvaret som överhuvudtaget har varit i närheten av lite större övningar är borta, är nog en ganska bra ide.

Invasionsofficer sa...
20 april 2015 kl. 21:48  

Håller i stort med, vi måste börja på noll i många avseenden. Oftast löser vi tillkortakommanden med nya påhittade befattningar till individer som ej löser sin uppgift. Vi tror att vi har förändrat och tänkt nytt osv. Men individerna dyker upp på enheten bredvid med ny namnbricka och ofta samma uteffekt...Om samma lag spelat tio matcher borde man ju fungera på laginnehållet och tränaren, men icke i FM. Här maler samma dåliga ledningsstruktur på år efter år, man skapar sina "kompisklubbar" som inga argument i världen kan slå hål på. Hellre skydda sina gamla inkompetenta chefskamrater än att faktiskt våga byta ut dem! Det finns många exempel på detta. Nej, börja gärna om från början. Hur ska laget se ut och vem är tränaren? Vem sitter på avbytarbänken och vilka kanske får byta klubb?

Invasionsofficer sa...
20 april 2015 kl. 22:55  

Apropå att träna med officerare som varit i närheten av större övningar:idag är den förmågan snart bortglömd! Att samordna flera förbandsenheters verksamhet till tid och rum under en längre period kräver sin förmåga, i dagens plutons- och kompaniarm'e knappt tränad. När förbandet x idag genomför bataljonsövning är det i gamla mått mätt en kompaniövning, en kompaniövning på förbandet y motsvarande en större plutonsövning förr osv. Men betänk hur många planmöten och hur många FragO vi lyckas med inför dessa "storövningar". Vi har kolleggor som är helt sönderstressade inför en övning med knappt hundra deltagare i fyra dygn! Ännu bättre om övingarna bedrivs helt i stabs/datamiljö inomhus utan riktiga förband, då kan vi öka stressnivån ännu mer!

paul sa...
21 april 2015 kl. 06:17  

Förvisso är även försvaret inkompetent skött. Dock är detta till väldigt stor del beroende på kronisk underfinansiering som började under kalla kriget och detta var/är en konsekvens av politikers beslut i huvudsak.

Sen behöver försvaret en bättre ekonomistyrning. Högst tveksamt om truppare är mest lämpade för detta men har alltid varit denna kategori som blivit ansvariga till sist.

Jag är personligen helt övertygad om två saker:
1: budgeten måste upp till minst 2% av BNP
2: Detta skulle räcka till ett mycket starkt försvar baserat på en kombination av yrkessoldater (1/3 del) och reservister motsvarande USAs nationalgarde (2/3 delar).
Inklusive övningar osv.

Karl sa...
21 april 2015 kl. 10:20  

Värnplikt är slaveri...

John Metreus sa...
22 april 2015 kl. 03:45  

Avvikelse från ämnet, har du någon kommentar till denna artikel om oacceptable fel på JAS-planen?
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/riksdagen-vill-informeras-om-gripen_4505578.svd

Anonym sa...
23 april 2015 kl. 02:53  

Någonstans har det gått helt snett.

Ur herr Bildts blogg.
"Sedan hänger ju mycket på att det sakliga innehåll som beskrivs i uppgörelsen också kan förverkligas med de finansiella resurser som ställts till förfogande. Men det har försäkrats mig att de grundas i de beräkningar som försvarsmakten levererat."

Antingen har någon lurat herr Bildt å det grövsta eller är det FM som ljuger som en borstbindare.

Alla borde begripa att om FM inte ens får hälften av vad man ansåg sig behöva till att hålla näsan över vattenytan, för att kunna genomföra IO14, så ryms inga mångmiljardsatsningar i budgeterade medel.

Nu börjar skönmålningen och flosklerna närma sig nya höjdrekord.

Det kan inte alltid vara fel på verkligheten när det kommer ett politiskt beslut.

Tyvärr fick försvaret betala priset för att rädda DÖ.

F.d. Teaterdirektören.

paul sa...
23 april 2015 kl. 07:44  

teaterdirektören:
Förväntade du dig något annat utfall???
10 minus 2 miljader är mer än jag faktiskt trodde det skulle bli, trodde mer på att sossarna skulle gå igenom sina 6 minus 2 miljarder.

J.K Nilsson sa...
23 april 2015 kl. 10:14  

När börjar ökningen av avkastningen ifrån FortV?

Ur regeleringsbrev för 2014:
"Fortifikationsverket ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 4,5 procent. Avkastningskravet beräknas utifrån statens avkastningsränta och utlåningsränta för 2014 och riskpremie vid given soliditet och är baserat på prissättningsmodellen Capital Asset Pricing Model (CAPM)."

Ur regeleringsbrev för 2015:
"Fortifikationsverket ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 4,2 procent. Avkastningskravet beräknas utifrån statens avkastningsränta och utlåningsränta för 2015 och riskpremie vid given soliditet och är baserat på prissättningsmodellen Capital Asset Pricing Model (CAPM)."

Mellan 2015 minskade avkastningskravet med 0,3 procentenheter om jag läser regeleringsbreven rätt. Jag har bara sett påståenden om höjd avkastning. Var kan man läsa om det i reda tal?

J.K Nilsson

Anonym sa...
23 april 2015 kl. 13:43  

Herr Göransson.

Nej, jag förväntade mig faktiskt inte att nivån skulle komma ens i närheten av det grundläggande minimibehovet. Så blev det ju inte heller.

Dock förväntade jag mig att de som varit med och förhandlat fram överenskommelsen och beslutet varit på samma plats/förhandling under resans gång.
Det verkar inte som de vet vad de kommit överens om under de långa förhandlingarna.

I den där verkligheten så är "tillskottet", i pengar räknat, nere på noll eller minus 2019-2020, beroende på inflationstakten.
Dagens 1,15% av BNP är nere under 1% år 2020.

Ur detta tror sig militärer och politiker kunna genomföra de önskedrömmar som ryms i överenskommelsen.
Här måste man vara väldigt nära någon typ av diagnos;-)

Skönmålningen har nått oanade konstnärliga och matematiska höjder.
Det mest oroväckande är nog att det politiska systemet tror sig ha fått prislappar och ledtider från FML som gör det hela möjligt!

Man tror sig kunna genomföra reformer i flerahundramiljadersklassen? Detta med ett "tillskott" som inte ens är hälften av som var minimikravet för att ha näsan ovanför vattenytan!
Här förstår nog de flesta att något har gått helt åt pipsvängen.

Uträkningar för bara några månader sedan säger att FM inte ens orkar kravla sig upp till den berömda "basplattan" med detta lilla "tillskott".
Nu tycker ÖB det är bra och helt enligt plan;-((

SUCK!
"Försvaret avvecklas i den takt som medel tillförs".

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Antar att priset för att rädda DÖ ansågs överkomligt. Överenskommelsen har nog egentligen inget med försvaret och dess behov att göra.

Unknown sa...
23 april 2015 kl. 18:51  

Det är intressant när många politiker närmast tvångsmässigt upprepar att vi inte har ett militärt hot mot Sverige. Det verkar vara något som motiverar nedrustning, men vad menar man? Det är ju klar risk för krig i vårt närområde och vi hotas. Ryssland rustar frenetiskt och förbereder sig på krig mot väst. Troligtvis dras vi in i krig om det smäller i Baltikum vare sig vi vill eller ej. Krig rasar fortsatt i Ukraina. Hur mycket värre måste det bli innan det kan kallas ett militärt hot som motiverar upprustning? Är det först om Ryssland förklarar krig mot Sverige som man kan kalla det ett hot och skjuta till adekvata medel?

Johan M sa...
23 april 2015 kl. 23:44  

Nu ska banne mig Moderaterna få hosta upp pengar på bordet om dom skall kunna laga sitt ryckte i framtiden. Fast lyssnar man på ex Anna K i Agenda så säger hon att det är "ett första steg" hon utesluter faktiskt inte flera steg i framtiden. Hultqist pratar om att lägga jasplanen och ubåten i "en utredning" låter tröstlöst, särskilt när pengarna inte ens räcker till försvaret utan jas och ubåt. MEN dom ligger ändå där och om det nu är så att man tänkt att ev höja anslagen mer inom en inte allt för avlägsen framtid, så går det alltid att hitta nya vägar.

Det var ju en så väldigt genuin uppgörelse på 5 miljarder om 10 år, som Reinfeldt och alliansen presenterade som nu är inget värd.

En sak jag vet inom politik är att politiker har ganska svårt att erkänna att men fattat fel beslut och göra helt om 180 grader.

"Det var rätt beslut när det fattades med dom förutsättningar som fanns då"

ex när io14 klubbades, då var ju Ryssland ganska snällt.

Jag tror att det var omöjligt för dom att fatta ett beslut, särskilt för moderaterna, om höjning på typ 16 miljarder. Dom är tvungna att återkomma.

Så viktigt är nu att hålla uppe trycket i debatten till 100 %

Unknown sa...
27 april 2015 kl. 13:05  

@Richard Roe: Det är ju självklart så att set finns andra, viktiga områden som pengar behövs till, men jag skulle vilja komma med två kommentarer. För det första, jämfört med många andra områden är det inte så enorma summor som diskuteras för att få effekt. Exakt hur stor denna summa är överlåter jag till militära experter att avgöra och det kan man ju tycka att politikerna också borde ha gjort istället för att spela sällskapsspelet "Riksdagen" om sakem.

Allt,viktigare är ju att förstå konsekvensen av att vara dumsnål i den här frågan. I värsta fall är konsekvensen ju faktiskt att vi aldrig mer kan bestämma hur mycket pengar som ska gå till skolan, omsorgen eller socialförsäkringar etc. Och,även om det inte blir så så kan vi hamna i mpnga väldigt otrevliga situationer, exempelvis att tvingas passivt titta på medan Ryssland använder vårt territorium för att åter förslava baltikum, tvingar NATO att dra sig tillbaka för alltid från Europeisk säkerhet då deras positioner i södra Sverige är för starka etc.

Jag vet inte med dig, men jag känner mig inte helt trygg med att veta att min framtid som medvorgare i ett fritt, demokratiskt land i en fredlig och väl fungerande del av världen där grannländer samverkar solidariskt och i samförstånd upprätthålls av några tusen soldater med bristfällig träning, föråldrad och dåligt fungerande utrustning utan effektivt skydd mot just de vapen de sannolikt kommer att utsättas för, försörjda av en logistikkedja som är lika anpassad för att fungera i krigstid som Arlas mjölkbilar.
-JensJ

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade