Snabbanalys av försvarspropositionen

Det inledande intrycket ger vid handen att propositionen innebär ett trendbrott åt det positivare hållet, MEN det betyder inte för den skull att det enbart är positivt.

Regeringen pekar på en rad ”satsningar”, men vid närmare granskning är dessa i princip samtliga av vidmakthållande art och inte något som egentligen stärker försvarsförmågan.

Vadå, inte stärker försvarsförmågan, undrar säkert många. Nej, försvarsförmåga eller snarare operativ förmåga kan endast mätas relativt motståndare och inte historiskt gentemot den egna förmågan. Det är inte intressant om den framtida organisationen är bättre än den egna var för 5 år sedan om den dimensionerande motståndarens förmåga idag är flera gånger bättre än den var för 5 år sedan.

De flesta åtgärder som redovisas i propositionen är av vidmakthållandeart. Att ersätta 60 år gamla luftvärnssystem med ett modernare system är inte att öka förmågan utan att vidmakthålla den och anpassa den till rådande teknologiska utveckling med fjärrstridsmedel. Därtill saknas fortfarande förmågan att påverka de avståndsstridsmedel de flesta bedömare är överens om kommer att inleda ett konventionellt militärt angrepp eller hot om militärt angrepp (påverkan). Att förlänga livslängden på vissa korvetter och ett antal bevakningsbåtar är inte att höja någon förmåga utan ett försök till att vidmakthålla tidigare förmåga. En ökning av den operativa förmågan hade varit att tillföra nya förmågor som t.ex. luftvärnsrobotar eller nya sjömålsrobotar.

Det största ljuset i tunneln är den återetablerade permanenta militära närvaron på Gotland och tillförseln av reguljära arméförband på ön, samt ambitionen att förlänga den militära grundutbildningen så att utbildade kan krigsplaceras enligt lagen om totalförsvarsplikt. ”Att vara först” är en fundamental regel i militärt tänkande och för svensk del är det av högsta vikt att vara först på Gotland. Det ökar insatsen för motståndaren för att kunna uppnå samma mål och när nu överenskommelsen med Alliansen (-1) innebär att det blir ett fast anställt mekaniserat skyttekompani och ett kontraktsanställt stridsvagnskompani på ön istället för bara det mekaniserade skyttekompaniet i Regeringens ursprungliga förslag, är detta en stor förbättring. Det innebär att motståndaren ska sätta in två bataljoner för att vara trygg i sin framgång, för att tidigare kunnat nöja sig med betydligt mindre förband. Tyvärr tar det några år innan åtgärderna förverkligas.

Att krigsplacera tidigare värnpliktig personal och repetitionsutbilda dem är åtgärder som på kort sikt påbörjar ett återtagande av tidigare förlorade förmågor i det svenska försvaret. En mer komplett grundutbildning av rekryter motsvarande 9-12 månader istället för 3 månader, ger goda möjligheter att krigsplacera dem på ett vettigt sätt. Här gäller det dock att Försvarsmaktens övriga organisation och personalstruktur kan understödja detta och där är jag orolig för att så inte blir fallet.

Det som de flesta förmodligen missat är de mycket långtgående skrivningarna om försvarssamarbete där referenserna till FN-stadgans artikel 51 (kollektivt självförsvar) avseende samarbetet med Finland, är betydligt mer djupgående än vad som tidigare omtalats:

”Samarbetet med Finland omfattar även planering och förberedelser för hävdandet av respektive lands territoriella integritet och utövande av rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan.” 

Jag diskuterade och visade tidigare i veckan formuleringen i försvarsöverenskommelsen för finska officerare, och de blev mycket överraskade. Att formuleringen inte uppmärksammats i svenska media borde förvåna eftersom det här blir ett omfattande säkerhetspolitiskt åtagande för Sverige.


Slutsatsen blir alltså att innehållet i försvarspropositionen innebär ett visst trendbrott, men att det mer handlar om ett försök till vidmakthållande av nuvarande förmåga, än en ökning av den relativa operativa effekten. Det bekymrar.

4 kommentarer:

Unknown sa...
24 april 2015 10:10  

"....ett försök till vidmakthållande av nuvarande förmåga, än en ökning av den relativa operativa effekten. Det bekymrar" skriver du.

Håller helt med och det mest bekymmersamma är att (S) via Försvarsminister Hultgren anser att beslutet (att inte förstärka försvaret) är en viktig signal till omvärlden.

Har jag totalt felbedömt paret Hultgren-Salestrand som mycket kompetentare än vad som funnits i FöD sedan Odenberg lämnade. Tror de att signalen att vi inte vill försvara oss i en klart identifierad ökad hotbild är något positivt?

Sommarfararen sa...
24 april 2015 11:01  

Hej Wiseman - som vanligt, en mycket bra artikel! Det är bara en detalj jag invänder mot - att Ryssland skulle kunna ta Gotland med 2 bataljoner. Det är för litet med tanke på att vi kommer att ha 2 mek/pansar kompanier + 1 hemvärnsbataljon på ön. 1 hemvärnsbataljon kanske låter litet men utrustade med granatkastare, helst även strix slutfasstyrda pvrobotar, samt det de redan har - grg, pansarskott och minor - så är det inget man kan negligera.
.
För att göra det riktigt svårt bör vi dessutom tillföra ytterligare i mekkompani, pansarvärnsrobotar till hemvärnet (Javelin), kvalificerat luftvärn (Aster 30), 1 batteri RB15 mk3 samt att vi, vid behov, förstärker med 1 eller 2 bataljoner från fastlandet. Detta i kombination med att 2 ubåtar samt 3 Visbykorvetter ligger utanför Gotland. Korvetterna bör då vara utrustade med luftvärnsrobotarna Iris-R SL - räckvidd ca 40 km. Korvetterna kan då skydda sig själva med Iris-T men även hela Gotland som komplement till Aster 30. Som kuriosa så utvecklar nu Tyskland en variant där du kan skjuta ut Iris-T med torpeder...
1 batteri RB15 mk3 på ön i kombination med de robotar som finns på Visbykorvetterna skulle försvåra en överskeppning ytterligare. Ett jätteplus skulle vara att anpassa RB15 mk3 så att även den kan avfyras via torpeder.

Sammantaget skulle detta göra att mängden förband Ryssland måste sätta in skulle uppgå till 2 divisioner eftersom de inte skulle veta hur mycket som skulle klara att överhuvudtaget ta sig över till ön. De ryska stridskrafterna på ön måste i scenariot, där Sverige har minst 3 bataljoner på ön, uppgå till minst 2 brigader och då understödda av stridsvagnar.
I sammanhanget så kan man bara beklaga idiotin av att Socialdemokraterna rev det toppmoderna ERSTA-batteriet vid Slitehamn.
Summa sumarum - det går att försvara Gotland med relativt små resurser mot en stormakt.

Anonym sa...
24 april 2015 15:37  

Herr Wiseman.

Enligt din företagsledning bidrar vissa av de föreslagna satsningarna till en minskad operativ förmåga för hela FM!
Enligt samma ledning räcker de föreslagna medlen inte till att fylla den så kallade "basplattan".
Där återfinns bland annat behovet av fältbyxor;-)

Nej, herr Wiseman, detta är väldigt nära ett brott, men inget trendigt sådant.

FOI beräknar att vi är nere under 1 % av BNP år 2020 och att den totala summan av "tillskottet" stannar vid ca 5 miljarder.

Det är samma skönmålning och svävande i det blå som tidigare. En massa utredningar skall tillsättas.
Åtgärder "här och nu" föreslås i en avlägsen framtid långt bortom 2030.

I det ekonomiska läget som uppstår nu kan jag faktiskt inte se att det finns pengar till någon av alla de satsningar som finns bland "önskedrömmarna.

Enligt herr Bildt och andra har det politiska systemet fått klartecken av FML, att alla åtgärderna ryms inom budgeten fram till 2020.
Dessa kalkyler skulle jag nog vilja ha en syn på.
Dock med "brasklappen" att allt går givetvis att finansiera efter att "vad ska bort" genomförts.

Då står vi tyvärr inför ett nytt problem. Större delen av FM finns inte längre.

Avslutningsvis kan jag också konstatera att omvärlden gör sin bedömning av överenskommelsen och det är den som räknas.
Intresset är väl, om jag uttrycker mig milt, svalt.
Dessutom vet man att ord är ord och inget annat. Blir det någon form av handling bedömer man säkert den.

Som jag ser det får ni nog kämpa med era trasiga fältbyxor fram till 2021. Men det kan jag inte kalla ett trendbrott.

F.d. Teaterdirektören.

Sinuhe the Egyptian sa...
26 april 2015 22:15  

På något sätt är propositionen väldigt exakt där den inte behöver vara det och vag där den borde vara mer exakt. Regeringen behöver inte berätta vad olika typer av människor ska benämnas, men borde kanske mera förklara vad en extra motoriserad skyttebataljon med andra tillkommande krigsförband ska användas till. Det känns lite som att propositionen var ganska färdigskriven i ett tidigt skede men att det sedan blev oerhört bråttom när överenskommelsen var klar. Typ.

GMY

Sinuhe

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade