Varför denna vinkling TV4?

TV4 Nyheterna har i dagens sändningar tagit upp det ökade antalet kränkningar av svenskt luftrum och svenskt territorialhav. I år har hittills 20 kränkningar ägt rum, mot 11 förra året och 12 året innan. Så sent som andra halvan av november siffran som redovisades 12 st, vilket tyder på en rejäl ökning under andra halvan av 2016.

Tesen som inslaget byggs runt är att det är NATO-länder som står för de flesta kränkningarna. Det är helt korrekt och det är också så det har sett ut traditionellt vad avser luftrumskränkningar. Det är dock här inslaget tar en märklig vändning. I TV4:s inslag visas några av de bilder som Försvarsmakten tagit under identifieringar av utländskt stridsflyg i Sveriges närområde, respektive under övningar (bilderna finns att hitta på Försvarsmaktens hemsida).

Journalisten Ulla Danné påpekar i inslaget mycket tydligt att ”de allra flesta kränkningarna görs av NATO-länder. Bilden här visar t.ex. ett amerikanskt bombflygplan.” Samtidigt som Danné berättar detta visas en bild på en amerikansk B-52, flankerad av fyra st JAS 39.Bilden är dock tagen under övningen Baltops 2015 där både Sverige och USA, samt en rad andra länder deltog. Den har därmed inte det minsta att göra med själva inslaget. Vill man däremot driva en vinkel så är det dock en tacksam illustration att använda. Eftersom Försvarsmakten är noga med att lämna med en bakgrund till varje bild som man släpper till media, kan det heller inte röra sig om något misstag. TV4 verkar istället aktivt ha bortsett från informationen. (Samma pressbild återfinns t.ex. i denna DN-artikel från juli 2015, men med rätt bildtext)

Danné skiftar därefter till att berätta att ”Ryssland har bara gjort sig skyldigt till enstaka fall de senaste åren”, vilket är helt korrekt. Man ska dock ha med sig att den luftrumskränkning Ryssland gjorde sig skyldig till under 2014, beskrevs som den grövsta Sverige sett under många år och som del av en medveten operation enligt dåvarande utrikesminister Carl Bildt. Den kränkning som Ryssland gjort sig skyldig till i år rörde ett grovt överskridande av det diplomatiska tillstånd som fanns för ett forskningsflygplan, där man in i det sista försökte genomföra flygning i samband med genomförande av känslig svensk militär verksamhet i samma område.

Vad som helt saknas i inslaget är att sätta kränkningarna i kontext. Majoriteten av kränkningarna av svenskt luftrum rör sig om misstag vid färdplanering i samband med diplomatiskt tillstånd, felnavigeringar på grund av mänsklig faktor eller tekniska fel. Något som t.ex. SVT i sitt inslag från i november går in på, men som TV4 helt utelämnar.

Som jag skrivit flera gånger både på bloggen och i krönikor i Expressen, så är det i regel inte kränkningarna av luftrum och ovan vattnet som är allvarliga ur svensk säkerhetspolitisk synvinkel. Det är istället den verksamhet som pågår precis utanför svenskt som utgöra den största anledningen till oro. Om detta nämner heller inte TV4 något alls, vilket är mycket beklagligt.

Varför TV4 Nyheterna valt att anlägga denna vinkel kring kränkningarna av svenskt luftrum och territorialvatten, kan man bara spekulera i.


16 kommentarer:

Unknown sa...
12 december 2016 03:39  

Varför försöker du att vinkla, "förklara" kränkningarna? Statistiken talar sitt tydliga språk och Ryssland får aldrig förklara sina

Anna Aniline sa...
12 december 2016 17:23  

Både vad som pågår i och precis utanför svenskt luftrum och territorialvatten blir ur säkerhetspolitisk synvinkel nästintill sekundärt i jämförelse med det faktum att TV4s vinkling med största sannolikhet inte är ett resultat av okunnighet utan beror på den pågående ryska informationskrigföringen där arbetet med att plantera lögner i media spelar en central roll. Det är också viktigt att komma ihåg att dessa lögner också går att hitta inom andra områden än de rent säkerhets- och försvarspolitiska även om syftet i slutänden är militärt.

Fredrik Axelsson sa...
12 december 2016 19:36  

Hej Wiseman!
Här kommer ett svar på ditt blogginlägg om TV4Nyhetenras inslag territoriella kräkningar.
1) Du ifrågasätter antalet kränkningar som vi rapporterar med hänvisning till SVT:s inslag i november. Skillnaden, som framgår i inslaget, är att vi redovisar samtliga kräkningar – SVT bara de i luftrummet.
2) Vad gäller vår användning av försvarsmaktens bild av ett amerikanskt B-52, så påstår vi inte att bilden föreställer en kränkning. Du skriver vidare att vi ska ha varit informerade av försvarsmakten att det handlar om just övningen i Baltops 2015. Det var vi inte. Hade vi haft kännedom om det hade vi redovisat det i inslaget.
3) Det vi avsåg att berätta med det här inslaget om gränskränkringar är det som också sägs i inslaget: att Sverige rent geografiskt blivit intressantare ur ett försvarsperspektiv och att det märks i form av territorialkränkningar. En av anledningarna är självklart upprustningen i Ryssland. Någon dold agenda finns inte.


/hälsningar Ulla Danné, reporter TV4Nyheterna, Fredrik Axelsson, planeringsredaktör TV4Nyheterna

Anna Aniline sa...
12 december 2016 20:48  

Med anledning av TV4s kommentar att någon dold agenda inte finns:
En skickligt implementerad ”dold agenda” som är del i en avancerad psykologisk operation innebär med största sannolikhet att de flesta som gör jobbet inte vet om att de gör det.
Det är en viktig del av själva strategin. TV4 kan visserligen påstå att detta är rena konspirationsteorier och att några sådana strategier inte existerar. Ett sådant påstående torde dock inte hålla för närmare vetenskaplig granskning. Det finns många seriösa kartläggningar av hur Ryssland idag opererar utanför det rent militära området för att på sikt nå fram till en mer fördelaktig militär position.

Johan H sa...
13 december 2016 00:03  

Ulla Danné, vad jag minns blev bilden med B52:an och Gripen-planen väldigt uppmärksammad. Det tycker jag ni borde känt till. Tyvärr visar det på okunskapen om försvarsfrågor som ni och många andra svenska medier har. Vilket tyvärr alltför ofta leder till felaktiga och märkliga reportage.

Paecmaker sa...
13 december 2016 01:46  

Antar att många av natokränkningarna också är gjorda av närliggande länder som Danmark och Norge.

Unknown sa...
13 december 2016 17:59  

Fredrik Axelsson, förefaller det inte en aning märkligt att ni inte ägnar er åt lite källkritik? Googla bilden med B-52:an åtminstone?

Att ni dessutom jämställer den ryska kränkningen, som utfördes av kärnvapenkapabelt bombflyg i anfallsprofil, med felnavigeringar och andra liknande händelser är minst sagt märkligt.

Wiseman sa...
13 december 2016 21:50  

Hej Ulla! Tack för återkopplingen. Bra att du förtydligar skillnaden mellan ditt och SVT:s antal kränkningar. Fullt rimligt.

Vad gäller sekvensen med B-52:an är det svårt att göra någon annan tolkning än att det ska tolkas ihop med kränkningarna som nämns i meningen innan. Det hade varit mycket önskvärt att det förtydligades i vilket sammanhang bilderna visades och även en redovisning av vilka typer av flygplan och fartyg som kränkt Sverige. Jag tror många människor skulle bli överraskade.

Slutsatsen avseende kränkningar skulle jag dock faktiskt vilja dra till att det är ett utslag av den kraftigt ökade verksamheten i Östersjöområdet och inte ett utslag av intresset för Sverige, eftersom så gott som alla kränkningarna är oavsiktliga. Det är också här den stora faran finns då den kraftigt ökade verksamheten också leder till att risken för olyckor ökar. Sådana, t.ex. krockar mellan flygplan, kan mycket snabbt få allvarliga följder.

Med vänlig hälsning, W.

Sten-Erik Björling sa...
16 december 2016 09:25  

Vad gäller Ryska bombplan som övar kärnvapenbombning mot Sverige borde man kanske utvärdera ett mer troligt scenario...

Vapenofficeren sitter i ett kontor i en bas nära Moskva (eller längre in i landet), anger ett antal koordinater i ett system, tar ut en sticka, går till sitt bombplan (TU-160) utrustad med 12 kryssningsrobotar, sätter in stickan och överför informationen till kryssningsrobotarna, låter piloten starta planet och flyga ett varv kring flygplatsen under tiden som den släpper alla 12 robotarna mot sina mål ca 300 mil bort och låter planet landa. Robotarna slår inom 5 minuter ut all reell försvarskapacitet (inklusive flygklubbens alla operativa plan och dess baser) - och detta med konventionella laddningar... Faran med att ha centrallager och fixering kring att försvara svarta siffror i bokföringen hos Wallenbergsföretag....

Den som hävdar att det Ryska planet övade kärnvapenbombning mot Svenska mål är antingen djupt okunnig eller helt inriktad på propaganda...

Skärpning gubbar!!

Sten-Erik Björling

Wiseman sa...
18 december 2016 19:32  

Sten-Erik Björling,

Jag ser att du fortsätter att göra ditt yttersta för att förstärka att meddelanden om att det svenska motståndet ska ges upp är sanna och att allt Ryssland gör är övermäktigt.

Det är korrekt att kryssningsrobotar kan fällas på långa avstånd. Flera av systemen på så långa avstånd att de inte syns på sensorer hos det angripna landet. Att genomföra styrkedemonstrationer på ett dylikt sätt är dock meningslöst när den aktör man försöker påverka inte ens uppfattat något hot.

Hade du förresten någon referens i den tyska konstitutionen till ditt påstående på Cornucopias blogg att förbudskanslern måste svära trohet till den amerikanske presidenten?

Sten-Erik Björling sa...
18 december 2016 19:59  

Wiseman,

Jag tror du övertolkar när du läser mitt inlägg - jag är inte defaitist utan vill bara påpeka att man antingen har fört ut budskap om "kärnvapenbombningsövningar" baerat på okunskap eller för att medvetet genomföra propagandaoperationer. Om det är några som har fört fram uppfattningen om att motstånd är värdelöst så är det medlemmar i flygklubben som fört fram åsikterna om att när planen är nerkämpade så är försent och lönlost att göra motstånd. Naturligtvis eftersom flygklubbens behov har dränerat all annan försvarskapacitet att tala om i Sverige.

Effekten av kryssningsrobotar på långa avstånd kunde vi se för en tid sedan när Ryssland avlossade över 20 st från korvetter i Kaspiska havet mot mål i Syrien. Den operationen har i stort sett visat på ett paradigmskifte som det Svenska försvaret inte är kapabel att anpassa sig till inom överskådlig tid eftersom vinsterna för Wallenbergsföretagen måste säkras med beställningar av obalanserade vapenplattformar och demonstrationssystem.

Vad gäller trohetseden för den Tyska Rikskanslern gentemot USA så får jag gräva i mina arkiv - faktiskt är den uppgiften i pappersform så det kan ta lite tid... :-)

Att den Svenska regeringen är i en lydnadsposition gentemot USA är helt klart - när Biden kom över till Sverige för att beordra att Northstream 2 skulle motarbetas så svarade den Svenska regeringen med att fråga hur högt de skulle hoppa - att slutkunden för gasen skulle vara främst Tyskland var inte betydelsefullt, inte heller att Sveriges långsiktiga intressen saboterades. Vi tar in ca 50% av vår olja från Ryssland idag - och framtida kontrakt kan komma i fara när Ryssland prioriterar mer välvilliga parter i Asien jämfört med en bjäbbande pekineser i form av Sverige.

De närmaste åren kommer att bli mycket intressanta - Trump kommer att rensa ut ordentligt i CIA mfl organisationer och med det faller USAs stöd för sina murvlar och påverkansagenter inom Svenska myndigheter och större organisationer. På samma sätt som många murvlar och operatörer tappade sin plattform när östblocket och Sovjetunionen föll. Kommer att bli intressant...

Ha det så bra,

Sten-Erik Björling

Anonym sa...
19 december 2016 02:11  

Jag är ingen beundrare av TV4. Jag finner allt som oftast tonen i deras egenproducerade material kväljande. Finner jag att TV4 valts i en lokal där jag skall verka gnisslar jag tänder och gör vad jag kan för att inte lacka ur. Och när den högste representanten för främmande makt i vårt land står och lagar mat i TV4 tänker jag att det här är väl vad den där Wiseman skulle ha benämnt påverkansoperation. Om den främmande makt som representerats varit en annan.

Syftet med att stå och laga mat i TV torde inte i huvudsak vara att bistå tittarna med gastronomiska guldkorn utan att forma bilden av den främmande makt de representerar genom att fokusera tittarnas uppmärksamhet på vinkeln programmet tillhandahåller. "Se här, jag är bara en vanlig, trevlig snubbe! Det är sådana vi är, här i vårt fina land!"

Det är nog inte fel i sig förstås. De flesta människor är helt vanliga, hyggliga människor oavsett land. Och en tumregel beträffande den bild människor i andra länder har om ditt land är att kotlett och potatis är bättre medan bomber och lemlästade kroppar är sämre.

Att TV4 agerar megafon för den högerkapitalistiska delen av etablissemanget är inte förvånande. Exakt hur långt de är villiga att gå ifråga om att ge medial plats till representanter för främmande makt är däremot belysande. Jag delar därför Wisemans förvåning över att TV4 i inslaget om kränkningarna uppenbarligen frångått den allmänt gällande alarmistiska tonen beträffande om Ryssland.

Tänka sig, TV4... Det handlar om människor vilka borde vara så djupt nedtryckta i etablissemangets innerficka att de aldrig ser dagens ljus. Människor vilka tar den snitslade banan genom tillvaron. Det är som om de inte fått veckans meddelande, förra veckans meddelande eller nästa veckas meddelande: "Hos oss brown-nosar vi kapitalet. Och när vi är klara så gör vi det igen."

Vad har hänt? Förstår de här människorna inte att det finns gränser för den journalistiska friheten? Något mindre än dagens motsvarighet till kommunistisk infiltration kan det väl knappast vara fråga om?

Ärligt talat är jag precis lika nyfiken som Wiseman på vad orsaken till detta snedsteg, denna avvikelse ifrån den mediala mittfåran, denna rent ut sagt hädiska vinkel kan vara. Kan Wiseman möjligen skaka fram några före detta kollegor och starta en medial inkvisition vilken kan pressa fram sanningen ur avfällingarna?

Jag kommer att girigt sluka varje snaskig detalj, varje skum kontakt och varje chockerande episod av otillbörlig påverkan ifrån det kapitalistiska etablissemangets fiender vilket bidragit till att kasta dessa TV4-medarbetare ned i den journalistiska avgrunden.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
24 december 2016 15:01  

På min tid som "Stridsflygare" när Vi hade 800 stridsflygplan, uppdelade på 26 jaktdivisioner, 12 attackdivisioner och 10 spaningsdivisioner (5 fredsdivisioner), så hade inte en incident som den "ryska påsken" låtit sig göra utan att detta hade identifierats direkt i nutid av svensk incidentberedskap, "fisken" kallad.
Det krävs 14 divisioner för att kunna hålla en dygnet runt beredskap för identifiering av främmande flygföretag. Även flygspaningen hade beredskap för att på order från ÖB kunna utföra spaningsföretag och då främst mot fartygsrörelser.
På direkt order från ÖB så testades regelbundet den svenska "incidenten" via att svenskt flyg gick ut och rundade Gotland utan färdplan (PLN) och med avslagen IK (Igenkänningsutrustning). Var själv med om en ÖB - order under mörkerflygning där Vi blev identifierade av svensk jakt. All heder åt den dåtida svenska incidentberedskapen!
Det är bara att konstatera, att dagens svenska försvar inte har tillräckliga resurser för att bevaka landets territorialområden. När man dessutom inte har resurser att under storhelger ha folk i beredskap så främmande nationers flyg kan bokstavligt talat "flyga i åttor" inom svensk intressesfär så faller det ett löjets skimmer över Sverige som nation.
På den tiden så gav Flygstaben ut en publikation kvartalsvis/halvårsvis(?)angående incidentverksamheten där kränkningar m.m redovisades.
Att kränkningarna är större från Nato - flyg är naturligt med inblandade länder som Danmark och Norge. Vid flygbaser som Karup (Danmark) och Rygge (Norge) med landningsvarv mycket nära svenskt territorium så hände det då och då s.k "kränkningar". Båda baserna är nu nerlagda sedan en tid tillbaka.
Som värst var det med kränkningar när US Navy besökte Östersjön med sina hangarfartyg och deras "cowboys" trodde att det var fritt fram att flyga kors och tvärs även över svenskt territorium.
WP - flyg var mycket disciplinerade och höll sig alltid på avstånd. Respekten för det svenska flygvapnet var stort på den tiden till skillnad mot nu när ryskt flyg är medvetna om att dagens lilla svenska flygvapen inte kan svara upp!
På YouTube kan dokumentären "Fredens hav", från 1979 av SVT, ses hur den svenska incidentberedskapen fungerade.

Unknown sa...
12 januari 2017 16:18  

Kommentar till det svar som Fredrik Axelsson & Ulla Danné TV4 lämnade.


"Blogger Fredrik Axelsson sa...

2) Vad gäller vår användning av försvarsmaktens bild av ett amerikanskt B-52, så påstår vi inte att bilden föreställer en kränkning. Du skriver vidare att vi ska ha varit informerade av försvarsmakten att det handlar om just övningen i Baltops 2015. Det var vi inte. Hade vi haft kännedom om det hade vi redovisat det i inslaget."

Om det som ni skriver i punkt 2 ovan stämmer, så är det ganska beklämmande att höra att en professionell nyhetsredaktion, inte är mer noggranna med att få fram källa på en bild som är en väsentlig del av hela ert sk reportage!

Det tog mig som amatör max 10 sekunder att få fram exakt vad bilden avsåg, se länk nedan.

http://www.8af.af.mil/News/Article-Display/Article/813530/swedish-us-air-forces-participate-in-baltops-training-flight **

Som tips kan jag meddela att jag använde Google och där sökte med den enkla och logiska frasen:
B-52 med 4 JAS 39 Gripen.

** Förklarande text under fotot.
A U.S. Air Force B-52H Stratofortress leads a flight of four Swedish JAS-39 Gripens June 11, 2015, during a BALTOPS 2015 mission over the Baltic Sea. The aircraft took part in multiple missions throughout the exercise, including MK-62 Quick Strike mine drops and naval support functions. During this part of the exercise, the two airframes practiced aircraft intercepts and formation flights to hone skills between pilots from different countries. (Swedish Armed Forces courtesy photo)

Patric sa...
13 januari 2017 11:44  

Intressant är att intrång från NATO-sidan rationaliseras med felnavigering och så vidare. Vilket inte är osannolikt förvisso. Men de intrång som Ryssland gör har alla ett syfte och alla anses planerade. Skulle de säga att vi navigerade fel skulle ändå ingen tro på dem. Det är ett vanligt mänskligt misstag att vi förenklar motparten medan den egna självbilden är mer fullständig.

Wiseman sa...
13 januari 2017 13:03  

Patric,

Visst är det intressant. Att det rör sig om misstag respektive under uppdrag mot Sverige är också helt med sanningen överensstämmande – även om uppdrag mot Sverige av misstag kan resultera i en kränkning. Det är också därför jag ständigt påpekar att det intressantaste i sig är inte kränkningar utan det som försiggår helt utanför gränsen för svenskt luftrum, vilket Ryska Påsken är ett offentligt exempel på.

Du gör samma fel som TV 4, nämligen att dela upp kränkningarna i NATO respektive Ryssland. Ryssland har stått för någon kränkning per år och det går att utläsa syftet med uppdraget utifrån uppträdandet, flygplantyp och yttre last. Om avsikten varit att kränka från början eller att genomföra verksamheten utanför svenskt område, kan vara svårt att avgöra om det bara handlat om några hundra meter hit eller dit.

Av NATO:s 28 medlemsstater är 25 europeiska. Därmed utgör man 25 av Europas 44 stater. Det är också olika stater som kränkt Sverige – inte NATO, även om det naturligtvis blir mycket bättre rubriker. NATO utövar ingen kontroll av stridsflyg, förutom den baltiska incidentberedskapen. Läser du DN:s artikel från 2015 så ser du tydligare hur kränkingarna de senaste 5 åren fördelat sig. http://www.dn.se/nyheter/sverige/landerna-som-kranker-sveriges-territorium/

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade