Svensk marktrupp till Libyen!?

Defencenews kunde man igår läsa att statsminister Fredrik Reinfeldt meddelat att Sverige är berett att delta med marktrupp till stöd för säkerheten i det "nya" Libyen. Detta skulle antingen kunna ske som ett enskilt svenskt bidrag eller som del av ett samnordiskt förband. Enligt artikeln är även Finland berett att ställa upp med markförband eller humanitärt stöd.

I artikeln säger också statsminister Reinfeldt att frågan diskuteras inom regeringen och med andra nordiska länder och att man nu avvaktar förfrågningar från det internationella samfundet innan man går vidare.

Sett lite djupare är ett laddat uttalande av detta slag i regel att man "bjuder upp till dans". Sverige uttrycker i princip en önskan om att få delta med marktrupp.

Man kan verkligen fundera över varför svenska media inte rapporterat något i denna mycket aktuella fråga. Utan tvivel kommer ett svenskt deltagande med marktrupp att väcka en hel del svensk debatt. Inte minst kommer den aktuella resolution 1973 att vara intressant då den förbjuder ockuperande marktrupp. Ett svenskt markförband som bidrar till att stödja säkerhetsarbetet i det nya Libyen kommer per definition inte att vara ockuperande. Åsikterna lär ändå gå isär i denna fråga och det blir förmodligen aktuellt med en ny resolution i FN:s Säkerhetsråd innan det kan bli aktuellt med internationella säkerhetsstödjande åtgärder i Libyen.

Håkan Juholt och Socialdemokraterna chockade tidigare under sommaren efter debaclet med besluttet om en förlängning av flyginsatsen, med att lova svensk marktrupp vitt och brett till insatser i Libyen, Syrien och Sudan. Gäller detta fortfarande, kan man fråga sig eller blir det Da Capo på vårens ideliga helomvändningar? Intressant är också vilket markförband Regeringen har tänkt sig att erbjuda till det internationella samfundet och inom vilken tid? Största delen av NBG är redan bortlovat till Afghanistan. Blir det till att rekrytera ett helt nytt förband? Hur ska insatsen finansieras? Flygvapeninsatsen finansierades till stor del genom ett naturligt flygtidsproduktionsbortfall på hemmaplan, men när det gäller markförband finns inte motsvarande lösning.


Se även Klart Skepp.

SvD, 2, 3, 4, 5, 6, DN, 2, 3, Exp, 2, 3, 4, Aft, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, GP, 2, 3SR, 2, 3, SVT, 2, 3

59 kommentarer:

CS sa...
25 augusti 2011 17:40  

Även om inte kärnan av NBG står till förfogande så finns det fortfarande komponenter därifrån kvar som inte har någon utpekad insats att gå mot. Ett reducerat ingenjörkompani finns bland annat.

Utöver det så finns det en del mindre enheter med GSS/K som redan har uppnått tillräcklig färdighet som med en eller ett par månaders varsel skulle kunna vara på plats.

Anonym sa...
25 augusti 2011 18:22  

Jag måste säga att jag känner mig rätt krigs-trött. Ännu en mission i ännu ett land som antagligen kommer att vara i en himla massa år med. Hur behjärtansvärt det må vara så känner jag att det kniper till i magtrakten. Jag önskar innerligt libyerna fred och frihet men risken att hamna i en evighets mission till som A-stan känns överliggande i Libyen med alla dess klaner.
Jag stöttar alltid Svensk trupp utomlands men är det verkligen universallösningen till alla problem? Jag vet inte, jag känner mig bara så less det hela.

/Wiggo

Anonym sa...
25 augusti 2011 19:01  

Eftersom inget sagts om antalet, borde det lätt att uppnå politisk enighet om att genast skicka Juholts stående bordningsstyrka? Två Galtar och 6 man+tolk torde bli enkelt snabbt och billigt.
När politikerna kommer överrens om nästa insats (några månader...) har FM nog både samlat och övat en större markstyrka. /Bosse

Anonym sa...
25 augusti 2011 19:11  

Borde ju gå att sätta in svenska förband med bara någon dags varsel. Det finns hur många förband som helst som är gripbara-här och nu.

Det har statsrådet Tolgfors indirekt vidimerat sedan i januari genom att kategoriskt undvika att svara på frågan om hur många soldater i fungerande förband Sverige förfogar över.....

Arméofficer sa...
25 augusti 2011 19:13  

Med tanke på FM ekonomiska läge blir det nog inget före årsskiftet...om inte det aktuella sparbetinget skall bli ännu större!

Anonym sa...
25 augusti 2011 19:45  

Som jag skrev på klart skepp:
Jag tror att Ljuholt och Ahlin sitter och filar på vad NATO behöver för hjälp där nere, NATO-Högkvarteret har nog ingen aning ;-)
F.d. F-mek
(G.et är avsiktligt ute lämnat för det kan bli sant denna gång.....)

Anonym sa...
25 augusti 2011 20:09  

Med tanke på hur lång tid det tar att besluta att sätta in en styrka för insats så lär vi inte se några fötter på marken så att säga inom dom närmaste 3-4 månaderna. Det spelar ingen roll hur pass insatsförberedda dessa är. Det ska först skickas ett papper som ska stämplas, kopieras, tappas bort, hittas i ett dammigt hörn, skickas för verifiering, kopieras och stämplas igen, gräva ner i Tolgfors trädgård, hittas vid höststädningen och sedan skickas till rätt instans. The circle is now complete och då vänder sig ett större parti och gör vi det en gång till. Med andra ord; vänta er ingen marktrupp innan nyår. Det kan visserligen ha vart så bra att det hela skett väldigt smidigt och tyst och i sådant fall tar jag tillbaka min cyniska kommentar och önskar dom all lycka.

H sa...
25 augusti 2011 20:10  

Strategiska reserven(ett mekskyttekompani med strf 90) finns ju att sätta in. Men då krävs det att något annat förband övertar den beredskapen.. Politiskt tror jag det är en fullt möjlig lösning då våra kära politiker verkar värdesätta skarp insats före beredskap, med all rätt. Förstärk detta kompani med en strv-pluton och grk-pluton(det finns sådana med anställda soldater) så har vi ett hyfsat kraftfullt QRF förband som med fördel kan lösa liknande uppgifter som de svenska förbanden i Liberia löste, dvs QRF.

/H

Martin sa...
25 augusti 2011 20:17  

Vilket FN-mandat ska vi bryta mot den här gången då? NATO:s och Sveriges flyg har mandat att upprätthålla en no-fly-zone och att skydda civilbefolkning. Nu geneomför man CAS i Tripoli till stöd för rebellernas slutanfall om man ska tro på vad som står i media. Hur bidrar de svenska Gripenplanen till detta brott mot FN-mandatet?

Wiseman sa...
25 augusti 2011 20:32  

Martin:

Genomför Sverige cas i tripoli? Det får du nog gräva fram en källa på.

Anonym sa...
25 augusti 2011 20:45  

Nu kommer förmodligen diverse dårar inom FM att springa benen av sig för att få med just sitt eget förband/funktion till en eventuell insats i Libyen. Oavsett om förbandet eller funktionen kommer att göra någon nytta. Som om vi inte hade tillräckligt att göra på hemmaplan med att utveckla och bygga upp den "nya försvarsmakten".

Martin sa...
25 augusti 2011 21:11  

Den koalition Sverige ingår i understödjer rebellernas anfall genom CAS, förmodligen lett av FAC ur specialförband från samma länder. Jag ställde en fråga till forumet om någon vet hur våra Gripar bidrar till detta brott mot FN-resolutionen.

En gång grönklädd sa...
25 augusti 2011 21:16  

@Wiseman

Tror Martin inte syftar på att just Sverige genomför CAS (vår insats är ju enbart flygspaning) men övriga bombningar som skett den senaste tiden från deltagande NATO-länder får nog betecknas som CAS då jag har mycket svårt att se att dessa skulle handla om att akut skydda civilbefolkningen.....

Anonym sa...
25 augusti 2011 21:28  

@H

Jag delar din uppfattning
Det är det realistiska
Förstärk förbandet till en fungerande kompani-stridsgrupp.

Utse annan med ansvar att förstärka pågående svenska missoner på andra platser.

Men det måstefram mer $ i vilket fall.

Och till Försvarsministern ta nu och peka på dessa bra förband med hög beredskap som vi har överallt enligt din analys.
En schwietzer-ost är tyvärr lika ihålig som dina förband i beredskap.
Synd att du inte fått veta sanningen eller att du inte förstått vad som berättats för dig, välj själv.

Nu börjar det väl synas vilken förbandstyp vi ska ha anställt för snabba stödinsatser Mekskytte.

Markstridare

Anonym sa...
25 augusti 2011 21:32  

Notera att det nuvarande mandatet från FN går ut under september och vare sig Kina eller Ryssland kommer med stor sannolikhet att släppa igenom ett nytt mandat genom säkerhetsrådet. Definitionsmässigt blir då Svensk trupp del av en ockupationsstyrka och kommer att behandlas därefter.

Anonym sa...
25 augusti 2011 21:56  

Det enda rätta vore att skicka delar av amfibiekåren dom har två amfibieskyttekompanier, ett bandvangsgående och ett båtburet, samövat stående och klart att landstiga.

Transport sker med HrMs Rotterdam som dom övade med förra hösten.
Stödjer gör flottan med sina Korvetter. Därefter tar Kåren tripoli hamn och inväntar resterande delar av världsamfundet.

Kåren har ett stående förband sedan över ett år. Så det är bara ringa så kommer vi!

Mvh amf

Johan J sa...
25 augusti 2011 22:16  

Helt ärligt så tycker jag att afrikanska eller arabiska länder kan sköta detta själva.
Det gnälls ju bara så fort europa/vita gör något.

Visst vill jag att Sverige/Europa är med och får (tar) en del av oljekakan och formar ett nytt land. Men det gnälls ju bara på oss, både utifrån och inifrån (extremhöger resp kommunister).

Jag vill inte skicka några fler svenskar utomlands, MÖP som jag är.

Anonym sa...
25 augusti 2011 22:41  

Bara ett helt kort förtydligande: Libyens "regering" (vilken nu den är) behöver inget FN-mandat för att bjuda in utländsk trupp. Det finns ingen internationell lag som förbjuder en stat att bjuda annan stats trupp till sitt land. Exempelvis behöver inte Sverige någon FN-resolution för att kunna samöva med finsk trupp på svensk mark.

Detta om detta.

kriesse sa...
25 augusti 2011 23:17  

Så om vi nu skulle skicka ett förband till Libyen måste man då sätta ihop ett nytt förband? Kan vi inte bara peka på något befintligt förband och säga "ni ska öva lite och sen åka"?

Anonym sa...
25 augusti 2011 23:33  

Det har varit väldigt svårt att få korrekt information om vad som egentligen pågått i Libyen. Men om det "är som det verkar" - d v s att NATO-länder ingående i den FN-sanktionerade insatsen på något sätt tagit parti för en av parterna borde vi ha markerat genom att omedelbart avbryta insatsen och dra hem vårt flyg.

Hela hanteringen av Libyenfrågan från det internationella samfundet har ytterligare undergrävt det redan ansträngda förtroendet för FN-mandatet som verktyg och som grund för internationella fredsinsatser.

Om syftet varit att byta regim i Libyen och gripa Gadaffi borde man ha fastslagit det i resolutionen. Eller struntat i resolutionen och gjort det ändå.

Jag anser m h t ovanstående att vi INTE skall delta i en markinsats förrän vi rett ut frågan vad syftet egentligen är, och i vems intresse vi deltar.

Det kommer i framtiden att bli svårt att använda sig av FN-mandat för att utplacera fredsbevarande styrkor om parterna hela tiden behöver misstänka att FN-styrkan "under täcket" ska placeras där under förespeglingar om opartiskhet för att sedan vid lämpligt tillfälle transformeras till part i konflikten på motståndarens sida, och slåss under "parlamentarflagg"....

Om man spelar hockey får varken publiken eller lagen i serien respekt för domarämbetet om nyss nämnda gör det till vana att ibland ta fram en klubba och iförda domardress då och då spela lite för det lag de hejar på privat.

Jag tror det är dags att ta oss en global funderare på vad vi egentligen vill ha FN till, och vilken roll denna organisation skall spela.

Med detta sagt skall ingen skugga falla över våra skickliga flygare och soldater som av all rapportering att döma gjort ett fantastiskt jobb.

Bra jobbat! Gratulerar och tack!

Jag är inte det minsta ledsen för att Gadaffi försvinner. Tvärtom.

/Morgonsur
http://morgonsur.wordpress.com

Anonym sa...
25 augusti 2011 23:58  

Skicka amf. Behövs inget mer. Meddela UN, Nato, FN, Scoutrörelsen och Svea Lifgarde att Libyen nu är i säker hand.

AmfibieKÅREN-man häpnar-kan minsann med sina två (2) skyttekompanier TA Tripolis hamn-förmodligen stor som halva Slite-jägarbedömande.

Se tidigare inlägg från moderne TorLeif. Tyvärr fanns inga tidsuppgifter annat än "ring så kommer vi"......

Luktar MÖP-MÖP lång väg. AmfibieMÖP.

Anonym sa...
26 augusti 2011 00:05  

@mvh amf

Ha rFM "råd" med att mtrl misssköts en gång till av Amf-förband
TCAHD i färskt minne

CAmpen var en insjöm
Ktrl som skeppades hem slogs till delar i sönder på fartyget...

Ni får prata hur mkt ni vill enda rimliga är mekskytte (+)

Markstridare

Anonym sa...
26 augusti 2011 00:25  

Borde inte AU (Afrikanska Unionen)inkluderas i det som händer i Libyen. En fredsbevarande trupp från AU skulle möjligtvis ge bättre resultat både på kort och lång sikt för Libyen och hela den Afrikanska kontinenten.

Anonym sa...
26 augusti 2011 04:26  

Sluta jiddra vill Regeringen projicera makt med svensk trupp i Libyen så rullar vi imorrn om HKV vågar.
Markstrids officer

Per A. sa...
26 augusti 2011 10:23  

Om minoritetsregeringen vill skicka trupp till Libyen så kan det vara en bra ide att börja med att förankra detta hos riksdagen innan man börjar göra utspel i internationella media.

Anonym sa...
26 augusti 2011 11:53  

Innan alla står utanför utanför respektive TSF och stampar för att få ut sitt ökenkit borde lite eftertanke få råda.
Källkritik? Min förmåga att söka på www må ibland vara mindre framgånsgrik men det enda jag lyckades hitta på svenska kopplat till Wisemans inlägg var Statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande i Sveriges Radio Ekot den 22/8.
Se länkar:
1) nyhetsartikeln: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=46566892
2) Radioinslaget (7min med mer fakta): http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=3419003&codingformat=.m4a&metafile=asx)

"Är du redo att skicka svensk trupp till Libyen för att garantera säkerheten? – Jag är naturligtvis redo att föra diskussioner om vad den nya situationen innebär, säger Fredrik Reinfeldt."

Definitivt inget om någon modern form av NORDBAT med flygunderstöd. Så hittills är enda källan till uttalandet en artikel på Defensenews.com. Hittade inte heller något pressmeddelande/uttalande på regeringens hemsida eller utrikesdepartementet. Att det inte skrivits någonting i svensk press om ev. truppbidrag tillsammans med övriga nordiska länder är antagligen för att det inte finns något skriva. Eller?
Vi har bl a fri och obunden television i Sverige så inte kan det det vara så att det tjuvhålls på nyheten eller mörkas något? ;)

Mvh,
Bobban

jan-olov sa...
26 augusti 2011 12:45  

Tycker det är väldigt tveksamt med trupp i Libyen , Syrien och Sudan.
Vad skulle de ha för uppgift och mandat?.

Tycker nog att vi skall försöka satsa på de rent humanitära insatserna i Libyen nu och dessutom hjälpa dem att få ordning på en söndertrasad infrastruktur liksom Sudan.

När det gäller Syrien så är det nog ekonomiska sanktioner från hela världssamfundet unisont som jag tror biter bäst.
Alltså hotet om en totalt sönderslagen ekonomi import/export i kombination med understöd till en organiserad motståndsrörelse.

Våra stridskrafter och försvarsbudet menar jag bestämnt skall användas för att rigga vårt försvar av Sverige i första hand.
En uppgift som legat för fäfot alltför länge.

Ovanstående för gå på biståndsbudget mfl.

Anonym sa...
26 augusti 2011 12:56  

AU sköter inte sina nuvarande åtaganden speciellt bra. Har svårt att tro att de skulle klara av Libyen.

Timbo sa...
26 augusti 2011 13:41  

En lågoddsare är väl att det blir 30 salta män, utan fältmössa och med snäva oakleys som ingår i någon form av Task Force unit...

Anonym sa...
26 augusti 2011 14:50  

Markstridare

Bara så vi har saker klart för oss.

Campen byggdes inte av Svenskarna utan av Fransmän. Sedan kom monsunen. Inte riktigt amfibies fel. Men helt rätt saker gick sönder och alla elaka amfibiebefäl stod säkert och skrattade! Eller?

Sedan var det ju ett Civilt fartyg som genomförde hemskeppningen av utrustning. Amfibiekåren genomförde bevakningsuppgifter på fartyget. Dessa kan knappast lastas för att det blev storm. Men givetvis stod alla elaka amfibieofficerare och skrattade igen! Eller?

Luktar lite svensk avundsjuka tycker jag...

Men visst fanns det brister i TD01 och TD02. Vilka 01:or och 02:or har inte haft detta? Det har väll ingen förnekat. Dock så tar du upp två problem som AMF faktiskt inte hade någon möjlighet att påverka.

/Amfoff

trupparen sa...
26 augusti 2011 14:52  

Markstridare:

Nu är du bara pinsam. Din svenska avundsjuka undanbedes.

/Trupparen

Anonym sa...
26 augusti 2011 14:54  

Replik till markstridare:

Kan inte Armen och Amf åka tillsammans? Framhäv gärna ditt eget förbands förträfflighet men klanka inte ner på andra.

Alla gör misstag, så även hären.

Anonym sa...
26 augusti 2011 15:40  

Intressant är ju att AI nu senast använde en bild av AMF´s översvämmade camp för att lätta upp sitt bildspel...

Anonym sa...
26 augusti 2011 15:54  

Amf får gärna ta den här uppgiften så att vi andra slipper. Mitt förband har fullt upp med Affe och vill inte ha mer att göra. Amf löser garanterat uppgiften på ett tillfyllest sätt.
Varsågod Berga!

Anonym sa...
26 augusti 2011 17:40  

Fanns inte den här profetian att läsa bland kommentarerna för ett halvår sen?

Kilogram

Anonym sa...
26 augusti 2011 18:22  

Replik kl1540; AI är ju sedan tidigare en känd lagspelare. Vore intressant få veta när-var och i vilket sammanhang detta ledarskapsfenomen använde bilden med den översvämmade campen.

OM detta har gjorts-isf varför? Så jätteonödigt-intelligent som en fiskmås. Verkligt koncerntänkande. Lagspel och choaching ut i fingerspetsarna. ""Den som inte är med mig-är emot mig"" citat okänd svensk armégeneral 2010.....

Finns gott om generaler som inte förstår ett skvatt om logistik-skicka fler stridsfordon till Affe. Men skicka INTE reservdelar, mekaniker eller verktyg..... sånt krafs klarar man sig utan..... eller gör man det????

Anonym sa...
26 augusti 2011 20:58  

Nu blev jag avundsjuk! Har amf två komp med kontinuerligt tjänstgörande personal? Hur har det gått till? Snittet för övriga är väl 25-35% kontinuerligt tjänstgörande? //FV-sergeanten

Anonym sa...
26 augusti 2011 23:32  

OK

Amf ska inte lastas för allt i TCHAD.

Men bilder med Soldater stående på GW:n på taket...är väl inte så bra när vattnet når över trösklarna till dörarna. En förbandschef fattar väl beslut efter omständigheterna.....eller

Lite egenkritik får man ha.

Men jag backar och säger allt var inte fel. Och allt var inte Amf:s fel

Vilket fordon är Amfbats fordon när det inte uppträder i båtar?
Patgb?, Galt?, Vad finns i U-tabell?

Markstridare

Anonym sa...
27 augusti 2011 09:18  

Artikeln i DefenseNews är nog en övertolkning av vad Reinfeldt sat till Ekot. Det verkar som om de har tagit ett uttalande från finsk sida och slagit ihop det med Reinfeldts uttalande för att skapa bilden av att det planeras en nordisk insatsstyrka med marktrupp.

För egen del tror jag att det kan vara tufft att få det genom riksdagen och jag håller med många om att FM förmodligen är i större behov av arbetsro än fler internationella insatser just nu.

Men å andra sidan, om det ska bli någon ordning på Libyen så kan man nog inte låta rebellerna löpa fritt heller.

/Chris Anderson

Anonym sa...
27 augusti 2011 10:55  

Enbart flygstöd i resolutionen är garanterat avsett för att ryss + kina skulle släppa igenom den.
Hade det stått en antydan om fötter på marken så hade den resolutionen aldrig tagit sig ut genom dörrarna på FN huset.

Taktiskt osv så måste man behärska mark om man ska kunna säga att man kontrollerar en bit land, det vet alla.
Det är inte så svårt nu att rulla in nästa resolution.
Och om nu ryssarna och kina krånglar så går det att studdsa via AU istället.
Alternativt så begränsar dom det till liknande som bosnien med förhoppningsvis bättre RoE.

/Tinhead

Wiseman sa...
27 augusti 2011 11:03  

AU lär inte stödja någon utvecklad resolution eller liknande. Organisationen stöder fortfarande Gadaffi, på samma sätt som den alltid har gjort.

Anonym sa...
27 augusti 2011 16:49  

Läsvärt...

http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26227

Frågan är till vilken utsträckning som svensk regering vill vara knähund åt Natos krigsförbrytelser och direkt ekonomisk occupation... Kanske dags för svensk militär att inse att Nato inte längre är en samarbetspart inför en rysk invasion utan en organisation som används av ekonomiska intressen för att genomföra krigsförbrytelser och krig mot civilbefolkning. Att drömma tillbaka att USA är en ledande nation för att befrämja frihet är en illusion sedan 50-talet och slutade med mordet på Kennedy. USA uppfyller inte ens de grundläggande kraven för en rättsstat längre sedan de upphävt habeas corpus.

Anonym sa...
27 augusti 2011 17:01  

avseende uttrycket..."kan man rekrytera ett nytt förband"...

Försvarsmakten har övergått till ett nytt personalförsörjningssystem vilket innebär att men inte skall rekrytera ett nytt förband. Av de stående förbanden s.k GSS-K kan man fatta beslut om att sätta in dessa eller delar av dessa i en operation.

Anonym sa...
27 augusti 2011 17:08  

Som några påpekade ovan behövs nu ingen ny FN-resolution för västlig marktrupp, förutsatt att den nya Libyska regimen bjuder in dem.

Med alla kemiska vapen, radiaktiva ämnen och konventionella vapen som finns i Libyen - för att inte tala om oljan - så kan man nog räkna med att London, Washington, Paris och Berlin vill ha en hand med i leken.

Nordisk trupp vore säkerligen mindre provocerande än många andra alternativ.

Men frågan är om det finns någon opinion eller politisk vilja för det. Tveksamt.

/Chris Anderson

Anonym sa...
27 augusti 2011 17:31  

amf"KÅREN"?? man måste skratta...det räcker nog inte med 2 st halv uppfyllda kompanier...eller för den delen med en mekskyttekompani med 1-2 cv90 plutoner( förmodligen har FM bara råd med 1 st) ur Strategiska reserven....
Hela FM bör nog chippa in om det ska bli någon insats i Libyen..och det har vi (FM och Sverige) INTE RÅD MED! Så sluta drömma och fortsätt väx på hemmaplan istället.

/Realisten

trupparen sa...
27 augusti 2011 19:50  

Markstridare

Nej men som sagt misstag hände. Det förnekar ingen. Och för övrigt har jag många bilder när soldater från armen står på taket på bilar som står under vattnet. Så ja den är också svår att bara härleda till kåren. Jag vet ju själv vad som händ under mina misioner

Men du har rätt självkritik är nödvändigt för att utvecklas. Helt rätt i det.

När amf inte uppträder i båtar så åker de BV 309.
Bataljonen består av 3 amfskkompanier ett i bandvagn och två i stridsbåt.

FA sgt:
Hur det gick till kan jag inte svara på. Och det är en vanlig missuppfattning att man tror att alla andra bataljoner ska vara uppfyllda med GSS/K. Det har generalerna nog inte gått ut med. Tolgfors ännu mindre tydligt att fe allra flesta är GSS/T

En förklaring kan vara att Amf ligger under marinen och att marinen helt enkelt kom fram till något annat innan raderna i prio sattes. Dvs marinen tog fler rader av gss/k

Anonym sa...
27 augusti 2011 23:26  

Tips till nytt inlägg, platsar inte i denna tråd.

Två(!) bataljoner S-400 uppges driftsättas i Kaliningrad innan årets slut.
http://vz.ru/news/2011/8/2/511814.html

http://translate.google.com/translate?hl=sv&sl=ru&tl=en&u=http%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2011%2F8%2F2%2F511814.html

http://brezjnev.wordpress.com/2011/07/25/ytterligare-regemente-s-400-till-beredskapstjanstgoring/

Anonym sa...
28 augusti 2011 07:44  

Chris Andersson...

Poängen med ett FN-mandat är att detta underlättar ett svenskt riksdagsbeslut om deltagande i en operation. Om inte ett FN-mandat finns så kommer den svenska riksdagen med stor sannolikhet att avböja att skicka svensk trupp. Med detta följer att regeringen inte har mandat från riksdagen.

Nato-kåtheten måste få ett slut, Sverige är en suverän nation, inte en grupp svansviftande högre politiker och officerare som gör vad som helst för att husse Nato skall lägga märke till hur lydiga de är... Nato är ett krigförande verktyg för finans-, olje- och militärindustriella intressen, inte ett verktyg för frihet och demokrati.

Wiseman sa...
28 augusti 2011 08:19  

Anonym 23:26:

Nyheten togs upp i inlägget "Södra Östersjön stängs" i början av augusti. Enda skillnaden nu är att man pekar ut december som IOC.

http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2011/08/sodra-ostersjon-stangs.html


Tack för tipset!

Anonym sa...
28 augusti 2011 10:18  

Replik till Wiseman kl0819; Why worry about some small AA-installations? Your Defenceminister is awake-instead of Your (former) Airforce.....

Statsrådet Tolgfors har sagt att vi nu har en bättre beredskap än någonsin tidigare. Det har även Försvarsmaktens ledning sagt-många gånger.

Då är det väl så?

Wiseman sa...
28 augusti 2011 11:01  

Allt är relativt.

Anonym sa...
30 augusti 2011 10:43  

Ännu en utlands"insats" man blir trött som redan påpekats så var FN mandat flyg skydd för civila genom en icke flyg zon vilket i realiteten blev flygunderstöd i där Sverige agerar stöd roll genom spaning vilket säkert lett till en del bombanfall och ger underlag för utvärdering av anfallens effekt. Målet var redan från början regimskifte och deltagande i sånt är tydligen politikernas mål med dagens militär.

När var det senast en "insats" upphörde var det Bosnien? Resten fortsätter i det oändliga trots att de kanske inte ens behövs och som i Afghanistan inte kommer lyckas, hur har det något värde gentemot försvaret av hemlandet?
/Kalle

Anonym sa...
30 augusti 2011 18:23  

@Kalle
Kongo, Liberia, Tchad, Libanon och Adenviken är väl de avslutade missionsområden efter Bosnien som jag kommer på på rak arm. Tre av dem var FN-missioner och tre EU (i Kongo hade vi personal både under FN och EU).

Anonym sa...
31 augusti 2011 13:16  

Man kan gott säga att Bosnien insatsen flyttade inte till Kosovo avslutades inte upphörde de andra du nämner är äldre eller av mindre omfattning. Libyen kommer marktrupper skickas dit också? Reinfeldt vill gärna det så den kan utvidgas lika gärna trots att en ledare för upproret mot Ghaddafi är emot EU & USA inblandning. Är det så här framtiden ska se ut? Konstanta insatser utan ände eller nyttig utveckling det är inte värt ett öre av vad som spenderas.

Jag är trött på det här och flashiga bilder från ”A-stan” imponerar inte på mig, det är mina pengar som politikerna blåser bort på deras nycker att leka världspolis och världssamvete.
/Kalle

Anonym sa...
31 augusti 2011 22:11  

"Man kan gott säga att Bosnien insatsen flyttade inte till Kosovo avslutades inte upphörde de andra du nämner är äldre eller av mindre omfattning."

Kan du omformulera det där så det går att begripa?

Om det du menar är att BA-missionerna flyttade och blev KS, så stämmer det ganska bra. Mycket materiel fördes över.

Om det du menar är att de missioner jag räknade upp är av mindre omfattning så visst, det var inga bataljoner, men mindre än vad?

På slutet var det väldigt få i Bosnien också, den sista missionen där var DB18 2003 och det var bara ett fåtal samverkansbefattningar.

I Afghanistan var det tvärt om, där var det väldigt lite folk i början.

Om det du menar är att de jag räknade upp var innan Bosnien (avslutades 2003) så stämmer det inte alls.

I Kongo hade vi EU Operation Artemis 2003 och MONUC (FK01-02) 2003-2004. Totalt strax under 300 personer.

UNMIL i Liberia (LA01-05) var 2004-2006, med totalt ca 1200 pers.

I Libanon (UNIFIL) hade vi ML01-02 2006-2007, totalt cirka 150 pers. Dessutom var LB01 där 2000, vilket alltså var efter BA men innan man helt lämnat Bosnien.

TD01/01F, EUFOR Tchad/RCA, var cirka 200 pers och var under 2008.

ME01/02 i Operation Atalanta var där 2009 och 2010.

Så egentligen har vi nästan hela 00-talet haft en stor mission ute och minst en mindre. De mindre har dock oftast avslutats. Undantaget är Afghanistan.

Anonym sa...
1 september 2011 11:19  

"Kan du omformulera det där så det går att begripa?" hmm så moget som en 3 åring, men javisst jag hade bråttom och en mening jag hade ändrat blev manglad.

Tillbaka till ditt inlägg (det som inte är barnsligt)

Alla insatser börjar smått det är inget nytt lägg grunden för att sedan utvidga, på vilket sätt det motbevisar vad jag sagt förstår jag inte kanske du kan omformulera det så det går att begripa?

"Mindre än vad" en relativ term, vilket vem som helst att tolka det kan antingen begripa personal som inte alltid är militärer, är det var enbart dem du hänvisade till det var rätt höga siffror? Kostnaden varierar stort ju mer material, ju längre det ska fraktas, större krav på skydd osv. driver upp kostnaden. Kom ihåg att Land Rovers inte var tillräckligt skyddade för Afghanistan vilket sammantaget innebär ökad kostnad per person och uppdrag det är alltså betydande skillnad mellan de olika insatserna trots mängden av militär personal som deltar.

En notering om Afghanistan enligt: http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/
så uppgår Afghanistan styrkan till totalt 891 nu.

Dock oftast avslutast? Lite vagt men en enda stor världs polis aktion är mitt intryck också förresten utbildar vi inte Somalisk militär också för den "Nya Somaliska" regeringen, detta framgår inte på länken ovanför, finns det mer såna?
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Avslutadeinsatser/Uganda/Nyheter/Fardigutbildade-soldater-for-Somalias-sakerhet/

Vad jag skulle föredra är att insatserna omprioriteras inför försvaret av landet men motsatsen är ju nu faktum så varje öre spenderat på svenskt försvar är förlorade pengar med dagens målsättning då de håller militären kvar.
/Kalle

Anonym sa...
1 september 2011 14:50  

Är det en gremlin på tråden verkar som jag skriver rappakalja suck nåja överger ämnet have fun kids.
/Kalle

Anonym sa...
1 september 2011 17:33  

@Kalle
Är du onykter? Don´t drink and schreib!

/ordningspolisen

Anonym sa...
8 september 2011 15:07  

Rangers, lead the way!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade