Förtroendet sviktar – 7 av 10 överväger att lämna

Idag presenterar Officersförbundet (OF) sin medlemsundersökning för år 2012. Någon rolig läsning är det inte. Att förtroendet för såväl politikernas sätt att hantera Försvaret som förtroendet för Förvarsmaktsledningen har sjunkit överraskar säkert inte någon. Allvarligast är dock de bitar som berör personalförsörjningen.


Av tillfrågade officerare och soldater/sjömän (som numera också är fackligt engagerade i OF) uppger 7 av 10 att de under senaste året övervägt att sluta i Försvarsmakten. 6 av 10 officerare uppger att de aldrig skulle välja officersyrket igen. 4 av 10 anställda har en negativ bild av Försvarsmakten som arbetsgivare.


I princip hela insatsorganisation 2014 bygger på att de anställda soldaterna stannar minst 6 år i Försvarsmakten, vilket krävs för kontinuiteten. Det är en hög målsättning som det otaliga gånger i debatten varnats för ej kommer uppnås med nuvarande förhållanden. Från regeringskretsar har det genom åren alltid framhållits hur bra det nya personalförsörjningssystemet fungerar eftersom det är så oerhört många som söker.

OF:s undersökning visar dock på en helt annan bild eftersom den fokuserar på det som på försvarsbloggar alltid påtalats är det väsentliga, nämligen hur länge soldaterna avser stanna i Försvarsmakten. Tyvärr inte särskilt förvånande uppger endast en fjärdedel av soldaterna/sjömännen att de kommer att stanna så länge som den snittid som krävs för att det nya personalförsörjningssystemet ska gå ihop. Risken är alltså överhängande att snittiden blir ca 3 år istället för de nödvändiga 6.


Detta får allvarliga följder. Naturligtvis nedgår kontinuiteten och rutinen avsevärt bland soldater/sjömän. Ekonomiskt blir det mycket problematiskt. Varje soldat kostar ca 600 000 kr att grundutbilda. Enligt FOI:s av Sten Tolgfors sågade rapport om risken för avsevärda fördyringar inom personalförsörjningen, uppgår merkostnaden till närmare 200 miljoner kr per år snittjänstgöringstiden nedgår. Kostnaden närmar sig med andra ord med stormsteg de rationaliseringsvinster om 760 miljoner kr Regeringen tror sig kunna göra inom försvarslogistiken.

På frågan varför man som soldat/sjömän funderat på att sluta uppger 80 % att lönen är ett av skälen medan ej utmanande/utvecklande verksamhet/övningar respektive minskade möjligheter till internationella insatser har angetts av 40 % som skäl.

Ej heller detta är särskilt förvånande. Lönen har också upprepade gånger varnats för är alldeles för dålig för soldater/sjömän för att på allvar kunna konkurrera med andra ungdomsarbeten. Den kanske mest absurda jämförelsen gjordes igår på Twitter av signaturen EODWerewolf, nämligen att ingångslönen i Samhall ligger ca 2000 kr över ingångslönerna för soldater och sjömän i Försvarsmakten. Det innebär också att man efter ett års arbete i Samhall tjänar mer än vad slutlönen för en soldat i Försvarsmakten är. Samma sak gäller för övrigt städningen, där den personal som städar inom Försvarsmakten ligger 2-3000 kr/mån över de soldater man städar åt.


Diskuterar man soldatlönerna med en politiker drar de gärna snabbt in frågan om utlandstjänstgöringar, dels i form av högre lön och dels i form morot. Detta argument är i sig en intressant fråga eftersom det är att fara med osanning och har diskuterats tidigare på bloggen. I form av morot är det samma sak som med lönerna, har man råd den kraftigt ökade kostnaden för att flerfaldiga de internationella insatserna? Knappast. Man kan därtill ur ett humanistiskt perspektiv diskutera huruvida Sverige ska genomföra så många och så omfattande internationella insatser som möjligt för att kunna personalförsörja Försvarsmakten och ge soldaterna något högre löner.

Problemet existerar även inom officerskåren där det finns exempel på specialistofficerare som tidigare varit civilanställda inom teknisk tjänst, uppmanats läsa officersutbildning och sedan som specialistofficerare erbjudits en avsevärt lägre lön än vad man hade som civilanställd.


Det ser alltså mycket dystert ut även på personalförsörjningsfronten, vilket späder på de redan mycket stora problemen inom den långsiktiga materielförsörjningen och Regeringens duckande undan dessa.

De mörka molnen som tidigare hopade sig vid horisonten som så många tidigare påstod vara på väg åt annat håll, har defintivt kommit mycket närmare. 2014 kan det mycket väl råda såväl full storm som syndaflod. Inte undra på att en stor del av besättningen börjat färdigställa livbåtarna.


SR

12 kommentarer:

Jakob Wedman sa...
3 juli 2012 kl. 12:24  

Nu finns det säkert de som hellre ser kraftigt ökade soldatlöner och mer krigföring utomlands som lösningen på problemen men är det i stället möjligt att erkänna att det var ett misstag med en krigsmakt baserad på yrkessoldater? Hur kan dagens krigsförband, i ett första steg, bemannas med i huvudsak värnpliktiga? Går det att återinföra en rättvis värnplikt?

CS sa...
3 juli 2012 kl. 12:49  

@Miljöpartis i grönt
Det misstag som FM gör är att anställa kontinuerligt tjänstgörande soldater i befattningar som rimligen inte kommer att ianspråkstas vid nationella eller internationella insatser. Av rättviseskäl har man spridit ut de personalramar som finns istället för att koncentrera dem till områden där de behövs. Härigenom har man delvis missutnyttjat tilldelade medel och givna styrningar. Märkligt att detta inte har använts som argument mot ÖB:s, förvisso helt riktiga, äskande om mer pengar. Vi kan helt klart se över hur vi använder tilldelade medel utifrån givna styrningar.

Anonym sa...
3 juli 2012 kl. 13:18  

"internt uppfattas Försvarsmakten som en trygg och generös arbetsgivare med ordning och reda"

Stiff upper lip sa...
3 juli 2012 kl. 16:42  

Välkommen till vår verklighet!
Gå in i vilket fikarum som helst i FM och lyssna på tongångarna, det är inte stående applåder och jubel precis! De flesta av oss är i grunden positiva och lojala arbetstagare som vill väl MEN nu börjar av den mest stabila att vackla...
Inget förtroende för processen och de budskap som levereras (eller ej levereras) och ett stort glapp mellan de som leder och de som leds. Frågorna är många men svaren är få. Allt kan inte skyllas på politikerna, FM har internt mycket att förbättra och att jobba med, inte minst ledarskapet i förändringsarbetet.
För övrigt undrar jag vilka förband som har frikort denna rundan?

zeta sa...
3 juli 2012 kl. 17:44  

@Miljöpartis i grönt
Ja, det går. Riksdagen behöver bara införa frivillig värnplikt (frivilligt att gå med, inte frivilligt att gå ur) allternativt helt frivillig tjänstgöring (frivilligt att gå med och ur).

Om hotet och behovet skulle öka kan man lägga till ekonomiska incitament allternativt införa lottning av hela den aktuella årskullen av män/kvinnor. Thailand använder denna metod dock bara för män.

Yrkessoldater kommer dock krävas för att bemanna en snabbinsatsstyrka för att vara snabbt på platts under en internationell insats. De frivilliga (värnpliktiga) kan ta över vid en längre konflikt.

@Wiseman
2.5 miljarder kr=700 man
7.14 miljarder kr=2000 man
Jag tror att regering har missat denna kostnadsökning.:)
/Zeta

Yankee5 sa...
3 juli 2012 kl. 20:04  

Välkommen till min verklighet. Sitter nu under semestern och försöker hitta vad som kan bli bra då jag börjar om att jobba. Inte helt lätt att komma på, är nyligen befodrad till GrpC/SGT/OR-5 men undrar när lönen kommer för den tjänsten. Har redan sett 5 kollegor som sagt upp sig alt satt sig i skolbänken innan semestern började pga förhållanden på jobbet.

Våran BatC hatar uttrycket: Världens bästa jobb, världens sämsta arbetsgivare. Har aldrig varit mera sant. Viss skuld läggs så klart på våra brilianta politiker (som VI har valt, WTF hände där??)

/Yankee5

CS sa...
3 juli 2012 kl. 21:56  

@Yankee
Från det datum du fick ny befattning och befordrades till sergeant (OR-5) så ska du ha ny lön. Om jag minns rätt så är det det högsta värdet av nedanstående alternativ:
- 18950kr eller,
- föregående lön + 5%
Om du inte får det så är det sannolikt något vid ditt förband som fallerar. Antingen rapportering från egen chef eller lokal persolförsörjningsnämnd (de fattar det formella beslutet som behövs för att HRC ska godkänna det).

Stiff upper lip sa...
3 juli 2012 kl. 21:59  

När jag var nykläckt sergeant var jag på jobbet på helgerna och förberedde för mina soldater. Jag längtade tills att det skulle bli måndag igen osv. Då ringde kompanichefen när man var på kurser och frågade hur det var, cheferna visste förnamn på sin personal och dess fruar motsv. Samtidigt ställdes det hårda krav när vi vill jobbade, dock inga orimliga. Vi jobbade bra när vi jobbade och festade bra när vi festade! Omvårdnad om truppen och förbandsanda var viktiga grundpelare. Idag handlar det om rader i PRIO, vilken chef som har hatt och "ser" dig. Fyller du i arbetstidsredovisningen fel är det jätteallvarligt osv. Vi ska inför FM Org 13 leva i ovisshet över sommaren då bemanningsarbetet sker under så kallad sekretess. Hur saker och ting utförs spelar mindre roll, bara vi kan rapportera att det är genomfört. Hur tusan hamnade vi här? Jag är tacksam att jag fått se bra tider av FM med duktiga, välövade och rätt sammansatta förband, duktiga officerare, storövningar värda namnet.
Det vi håller på med idag liknar mest övervintring och väntläge inför nästa varv.
För övrigt undrar jag vilka förband som har frikort i nästa runda?

Jakob Wedman sa...
4 juli 2012 kl. 00:46  

@ CS
Att alla GSS/K inte skulle skickas utomlands hade jag nog förstått men om de inte heller har en uppgift vid nationella insatser låter det värre.

@ zeta
Det parti jag tillhör har länge förespråkat frivillig värnplikt men jag tycker att det låter som en motsägelse. Ändå så har vi detta redan idag för oss i Hemvärnet. Jag tror dock inte att det skulle kännas så bra att bli inkallad med SGI-ersättning vid ett försämrat omvärldsläge när kollegor och grannar går till jobbet som vanligt.

Jag har nu gjort ett första försök att beskriva hur en återinförd värnplikt skulle se ut:
http://miljopartistigront.blogspot.se/2012/07/aterinford-varnplikt-forsok-1.html

Band sa...
6 juli 2012 kl. 01:04  

Ursäkta en trött cyniker, men jag tar för givet att vi i all framtida debatt kring riksdagens ersättningsnivåer kommer att resonera på samma korkade sätt som vi tydligen diskuterar soldatlöner. Eftersom debatten om soldatlöner dessutom verkar ta utgångspunkt i att ”det alltid är lika för alla” och därför ger oss slutsatsen att alla soldater tjänar lika mycket (har lika stora tillägg) trots att bara ett fåtal kommer kommenderas i insats i utlandet.
Låt oss därför en gång för alla, i följande mycket grova räkneexempel konstatera att en ledamot i Sveriges riksdag ingalunda behöver hålla tillgodo med den futtiga summan om 57 000 kr per månad vilken utgör det månadsarvode för riksdagens ledamöter som fastställdes i november 2011.
Nej – istället måste vi resonera såhär: Eftersom de ledamöter som är mantalsskrivna minst 50 km från riksdagen, vilket vedertagna politikerfördomar säger mig att alla är, uppbär ersättning om upp till 8000 kr varje månad för hyresersättning måste denna inräknas för samtliga ledamöter. Eftersom det dessutom utgår traktamentsersättning om 360 kr om dagen för de dagar som man inte befinner sig i Stockholm och 110 kr för de dagar då man faktiskt är i Stockholm nödgas vi här göra ett överslag och helt sonika fastställa att riksdagsledamoten befinner sig i Stockholm i 100 dagar och på annan ort arbetsårets övriga ca 150 dagar. Till detta skall läggas ersättning för SL-kort, fri tillgång till ”nödvändig utrustning för mobiltelefoni, datorer mm”. Men denna tycker jag att vi ärlighetens namn kan bortse ifrån eftersom även en GSS ju faktiskt tilldelas ”nödvändig utrustning för tjänstens utförande” i form av automatkarbin, pistol, kängor, hjälm mm.
Men om vi summerar den övriga ”lönen” ger detta för våra riksdagsledamöter vid handen att summan för året blir;
57 000 x12 =684 000 sk ”grundlön”
8 000 x 12 = 96 000 låt oss för enkelhets skull kalla detta ”boendelön”
110 x 100 = 11 000 som vi väl borde kunna kalla ”Stockholmslön”
150 x 360 = 54 000 som analogt med ovanstående rimligen skall benämnas ”Hemmalön”
Den totala ”Lönen” summerar därmed till 845 000
Detta är alltså riksdagsledamotens årslön vilken fördelat på årets 12 månader ger en månadsinkomst på ganska hisnande 70 416 kronor.
Och skulle nu någon vilja invända att ”så kan man inte räkna” så tycker jag att vi svarar dem på samma sätt som till våra soldater; Nämligen med ett hurtfriskt ”håll din käft och gör vad du blir tillsagd!”
Vi skulle ju till och med kunna ta det ett steg längre och reducera riksdagen med 300 ledamöter eftersom 49 personer enligt försvarspolitisk logik ju måste kunna göra precis samma saker som 349 bara man ser över rutiner, inför ett dyrbart och riktigt dåligt redovisningssystem och dessutom arbetsleder dem bättre. En sådan bättre arbetsledning kan ju till exempel införas genom att skrota alla lokalkontor och tvinga all verksamhet att uteslutande ske på telefon- och videokonferens från Helgeandsholmen.
Dessutom skulle de 300 insparade ”lönerna” i riksdagen (253 500 000 kr) räcka till grundlönen (16 400) för 1280 nya GSS. Förutsatt att de inte får några tillägg vill säga.

P.S.
Har ni av någon anledning försökt hitta uppgifter på vad grundlönen för en GSS är inne på FM hemsida? Jag tänkte att detta borde vara en förmodligen ofta efterfrågad uppgift för den intresserade ungdomen och en sådan faktauppgift borde rimligen vara lättillgänglig på den plats där FM samlar allt sitt rekryteringsunderlag… Om ni gjort det och faktiskt hittat några uppgifter på vad man tjänar om man låter sig värvas; berätta för mig hur man finner denna information. För jag hittar den inte. Ds

CS sa...
6 juli 2012 kl. 12:06  

@Band
Kul inlägg.

Angående lönen så finns den inte att hitta på nätet. Har sökt flera gånger utan framgång. Hur lönen ska sättas finns reglerat i skrivelse "2011-09-20 HKV 16 320:64013 Instruktion för tillämpning av individuell och differentierad lön för GSS". Märkligt att man inte lagt ut den.

Unknown sa...
6 juli 2012 kl. 12:55  

@Band
Helt underbart inlägg men som vanligt är folk "visare" när de gäller andra än sig själva

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade