Tiden går… Gästkrönikör 1: Peter Neppelberg

Först ut bland gästinläggen vid WW 5-årsjubileum blir Peter Neppelberg. Peter har under åren kommit att skriva en ansenlig mängd gästinlägg här på WW, sedan bloggen Strilaren efter en kort tids levnad gick i graven. Peters insatta gästinlägg om de vansinniga turerna kring planerna på en gemensam lägescentral och Network Operations Centre i Enköping, även känt som Enköpingsladan, upprörde många inte minst på politisk nivå, men lär ha fått ögonen att öppnas på även en och annan i Försvarsmaktens högre skikt. Sålunda har Peter i högsta grad bidragit till det genomslag försvarsbloggandet fått.


Wiseman

--------------------------------------------------


Ordet är mitt

Det är med glädje jag noterar att Wiseman's Wisdoms fyller fem år och fortfarande sprudlar av vitalitet. Vikten av en öppen och engagerad diskussion rörande försvaret kan inte underskattas.

Transformeringen under de senast 10 åren har inneburit att vi lämnat ”Kalla Kriget” och intagit ”Långtbortistan-doktrinen”, dvs försvaret av Sverige sköts bäst med insatser tillsammans med andra länder och organisationer (FN, EU, NATO etc) utanför våra gränser. Till stor del är denna interoperabilitetsanpassning riktig. Problemet är att man behöver inte byta alla segel, kanoner samt kasta hela den gamla lasten och besättningen överbord bara för att skutan vi seglar på skall ändra kurs. Att helt förlita sig på den nya tidens elektroniska instrument utan att noga studerat gamla och beprövade sjökort innan beslut fattas om seglatsens genomförande är dumdristigt. Analysen har varit minst sagt bristfällig och sker i huvudsak med ofullständiga bildspelsunderlag presenterade på storbildskanon och ibland endast omfattande målet med seglatsen. Hur vi skall renovera skeppet, lasta om det och bibehålla en duglig besättning samt hitta ut på öppet hav har helt fått stå tillbaka för att ha en alert äntringsstyrka med nya blänkande karbinhakar.

De grundläggande förmågorna i försvaret av Sverige har tappats bort. Någonstans på vägen gick det fel …


För ca fem–sex år sedan försökte jag påpeka i linjeorganisationen de uppenbara felaktigheter som jag såg rörande utvecklingen i försvaret, främst då gällande luftstridskrafterna och ledningen av dessa.
Jag kände ett starkt stöd för mina åsikter bland mina kollegor och närmaste chefer. Trots det verkade inte synpunkterna falla i god jord längre upp i hierarkin utan den nya utvecklingen var som det sades ”huggen i sten”.
Försvarsmaktsledningens svar har i liten utsträckning berört sakfrågorna som jag fört fram, bristerna i ledningssystemsutvecklingen och interoperabilitetsanpassning. Istället har Försvarsmaktens företrädare hellre valt att påpeka synpunkter på debattinläggens form, dvs att information om försvarsmakten hanteras i dess kommandokedja, kan vara sekretessbelagd osv.

Att påverka är viktigt. Sedan fyra år tillbaka jag valt har debatterat försvarspolitik i form av tidningsartiklar, gästbloggar, mail till försvarspolitiker och andra försvarsdebattörer. ”Bloggvärlden och de nya medierna” har visat sig vara det absolut effektivaste sättet att framföra sina åsikter på och att nå andra försvarsintresserade med relevant information.

Försvarsmaktens dilemma är att den ”ensamrätt” man tidigare har haft att förse försvarspolitiker i regering och riksdag med information är bruten. Möjligheten att kunna ”lägga locket på” när man velat undvika debatt är för evigt borta.

Oförmågan att inte i tid kunnat uppfatta utvecklingen och kraften i de nya sociala medierna måste vara ett av Försvarsmaktens största tillkortakommande under 00-talet. Man har helt tappat initiativet i debatten och lämnar fältet fritt för allehanda tyckare, seriösa som oseriösa.

Vikten av att skapa utrymme för diskussion och kommentarer internt inom Försvarsmakten kan inte underskattas. Detta har sent omsider blivit en verklighet med nya och förbättrade hemsidor. Det som kvarstår är att fylla dessa med relevant information och debatt.


Intill dess Försvarsmakten är tillbaka på informationsspelplanen och kan bjuda debattmotstånd vill jag gratulera Wiseman och er alla andra försvarsbloggare för att ni med uthållighet håller spelet igång!


Vänligen
Peter Neppelberg


Wiseman's Wisdoms 5-årsjubileum
Inledning

3 kommentarer:

Jakob Wedman sa...
26 juli 2012 07:08  

Försvarsmakten har i försvarssekretessen, med inskränkt meddelarfrihet, ett kraftfullt verktyg för att trygga rikets säkerhet. Försvarssekretessen kan även missbrukas för att i stället trygga myndighetens anseende. Sekretessen kan dels innebära att myndigheten inte offentliggör händelser/förhållanden som kan skada myndighetens intressen och dels att anställda är osäkra angående vad som kan sägas. Min uppfattning är att detta redan under det kalla kriget medfört en inskränkt försvarsdebatt. Det som kunde sägas på 90-talet borde ha sagts tjugo år tidigare och lett till ett reformerat nationellt försvar och så vidare.

Nu står vi här med ett i stort nerlagt försvar och ett vad det förefaller stort missnöje bland de anställda men det verkar ibland som att det värsta inte är de missförhållanden som förekommer utan att dessa kommer till allmänhetens kännedom.

Det kalla krigets krigsorganisation är borta men fortfarande är mycket av informationen om denna belagd med sekretess. Jag har i ett antal år försökt få tydliga besked om vad som får berättas om Flygvapnets basorganisation (exmpelvis vilken flygbasbataljon som fanns på vilken flygbas under 1970-talet) men har efter tre år ännu inte fått något tydligt svar. Det var alltså inget hot mot rikets säkerhet att lägga ner flygbaserna men det kanske är det att berätta om vilka de var.

Jag tycker att myndigheten själv borde initiera en översyn av försvarssekretessen så att de anställdas synpunkter kan bli en naturlig del i myndighetens förbättringsarbete.

Unknown sa...
3 augusti 2012 00:56  

Peter Neppelberg är en hjälte. Han är en av få officerare som under eget namn framträder med allvar kritik mot både försvarspolitiker och FML. Hade det funnits fler av Neppelbergs sort hade vi inte suttit i den miserabla situation vi nu befinner oss i. Peter Neppelberg har aldrig gett upp, trots det fruktansvärda motstånd han mött och det pris han fått betala.

All heder åt Neppelberg!

För övrigt vill jag gratulera Wiseman åt femårsjubileet. Du (ni?) är verkligen på väg att lyckas med uppsåtet; att få upp försvars- och säkerhetspolitiken på det vardagliga politiska bordet.

Wiseman! Jag tackar för en storartad insats och ser fram emot ytterligare fem givande år.

Wiseman sa...
3 augusti 2012 09:29  

Peter:

Tack för berömmet. Instämmer i lovorden om Neppelberg.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade