Ofrivilliga hangardrottningar

TV 4 uppmärksammar idag att svenska JAS 39 blir stående i hangarer runtom i landet i väntan på reservdelar under långa perioder då inga reservdelar tillhandahålls från centrala lager. En fråga och situation jag alltför väl själv kan relatera till och som den politiska nivån duckat för hittills.

På eftermiddagen har TV 4 kompletterat sitt inslag från morgonen med att intervjua försvarsutskottsledamöterna från Blekinge, Annicka Engblom (m) och Peter Jeppson (s), som vill ta upp frågan i Försvarsutskottet. Man uttrycker även sin oro över att reservdelsbristen till slut kan komma att drabba incidentberedskapen så att flygplan där blir stående.

Den oron är i högsta grad obefogad då incidentberedskapens flygplan (och eventuella andra skarpa insatser med svenska JAS 39) är prioriterade högst. Därmed kommer reservdelslagret sannolikt aldrig att bli så lågt att dessa flygplan blir drabbade. Däremot kommer bristen att drabba all annan flygverksamhet med JAS 39 i Försvarsmakten varvid Flygvapnets operativa effekt successivt nedgår då flygtrim är en färskvara. Det ska inte mycket till innan besättningarna går under den nivå som krävs för att upprätthålla kompetensen för att sitta incidentberedskap.

Det är högst välkommet att Försvarsutskottet belyser frågan med reservdelsförsörjningen, även om inte denna är den enda faktorn till haveriet. Jag har tidigare i fyra inlägg belyst Försvarsmaktens ständigt sjunkande flygtidsuttag med därav följande kompetensskuld. En trend som är klart illavarslande samtidigt som vi har ett osäkrare läge i närområdet och Europa än på flera decennier. Bristen på operativa flygplan är ett systemfel. Som illustration kan nämnas att det ungerska flygvapnet i år avser att flyga ca 3300 timmar med sina 14 st JAS 39 (drygt 230 h/flygplan), vilket har avtalats med Sverige. Samtidigt kan man i Försvarsmaktens årsredovisning för 2013 dystert läsa att Försvarsmakten endast producerade 9968 timmar med sina nästan 90 st JAS 39 (mindre än 120 h/flygplan).

Forsätter trenden på detta sätt kommer de svenska stridsflygdivisionerna inom en snar framtid att bli en- eller tvårollsdivisioner istället för att ha piloter som kan uppträda i alla de tre roller som systemet är utvecklat för, nämligen jakt, attack och spaning.Tidigare inläggsserie varifrån diagrammet är hämtat
Del 1 (trenden), 2 (konsekvenserna) , 3 (orsakerna) och 4 (förbättringsförslag)

6 kommentarer:

Resenären sa...
17 mars 2014 kl. 17:59  

Herrar och Fruar försvarspolitiker kan ju, vilket också påpekats tidigare, fundera även över följande:

Om det fungerar så här för det mest prioriterade materielsystemet. Hur fungerar det då för övriga system?

Smörjaren sa...
17 mars 2014 kl. 19:31  

Snart kommer Prio 5-6 införande!
Då kommer det att gå fort att få UE mm.

Anonym sa...
17 mars 2014 kl. 23:12  

Till vem skall parkeringsböterna sändas, FM, Försvarsdepartementet, FMV eller Saab?

Gronvita sa...
18 mars 2014 kl. 20:37  

Incidentberedskapen prioriterad? Hur kan den då tillåtas fastna på Kallax? Pinsamt! Minst sagt.

Unknown sa...
20 mars 2014 kl. 00:57  

Och sämre kommer det tyvärr att bli och främst då för F17 eftersom deras reservdelsbuffert i form av Flygverkstaden läggs ner. Att ha möjligheten att kannibalisera de flygplan som ska rulla upp till verkstaden för tillsyn är den idag bästa reservdelsförsörjningen som finns. Ska flygplanen nu flygas kompletta till en annan Flottilj så kommer flygtidsuttaget att minska drastiskt eftersom reservdelarna följer med, allt detta för att FMV ska spara småpengar (som Försvarsmakten i sin tur kommer att få betala med råge).

J.K Nilsson sa...
20 mars 2014 kl. 11:39  

Jag är osäker på om det gjorts förr men det bör påpekas att stridsflygets trend i diagremet om flygtidsuttag bör följa helikoptersystemens trend de första åren då Wiseman räknat bort 37-systemets flygtid.

J.K Nilsson

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade