Varför sänka förmågan när orosmolnen i omvärlden kryper närmare?


Långt närmare än den pyrande Krimkrisen som nu riskerar spridas till övriga Ukraina i form av en fullskalig rysk invasion, står svenskt försvar inför ytterligare ett stålbad de kommande åren. Ett stålbad som i mångt och mycket gått under radarn, trots att Försvarsmakten i flera dokument omtalat de starkt negativa konsekvenser det kommer att få på Försvarsmaktens operativa förmåga och beredskap – om Regeringen fullföljer de anvisade besparingarna.

Vintern 2013 lämnade Försvarsmakten in sitt budgetunderlag för 2014. I budgetunderlaget visade Försvarsmakten återigen på att försvarsanslagen under resterande 10-talet ej kommer att vara tillfyllest för att genomföra insatsorganisation 14, beslutad 2009. Försvarsmakten har meddelat att från 2015 räcker inte finanserna för att bedriva förbandsverksamheten om ej tillskott i miljardbelopp görs. (Utöver detta ska läggas ett materielanskaffningsbehov på många tiotals miljarder kr för att ersätta eller renovera den nu mycket ålderstigna materielen)

Att Försvarsmakten börjat gå in i den ekonomiska väggen blev tydligt redan förra sommaren när förbanden ålades stora besparingar på årets resterande övningsverksamhet, varvid flera övningar kom att ställas in eller kraftigt reduceras. Det knapra ekonomiska läget är också något som fortsätter att dominera in i 2014, där ett inslag i SVT Agenda i söndags nu gett upphov till begreppet ”pang-pangförsvaret” om en verksamhet där man inte har råd att öva ordentligt.

Regeringens svar på Försvarsmaktens budgetunderlag kom blixtsnabbt. I regeringsbeslut 5 2013 (RB 5) uppdrogs Försvarsmakten att redovisa hur man år 2019 har sänkt lönekostnaderna med 500 mkr jämfört med dagens prognosticerade lönekostnader. Detta resulterade i Försvarsmakten i ett omfattande arbete som nu pågått sedan sommaren i form av försvarsmaktsorganisation 2018 (FMORG 18)*. För att målet bedömde Försvarsmakten i somras att man skulle behöva reducera myndigheten med upp till 2000 tjänster efter att vissa personalbefattningar gjorts om till tidvis tjänstgörande (dvs reservofficerare och det som oftast kallas deltidssoldater). Överlag minskar andelen heltidstjänstgörande personal kraftigt till förmån för tidvis tjänstgörande. Därutöver ska också kompetenskraven sänkas på majoriteten av befattningarna i syfte att minska lönekostnaderna. När en minskning sker i antalet officerare blir Försvarsmakten också i än högre grad beroende av att duktiga gruppchefer, soldater och sjömän stannar länge i sin befattning, och inte som idag slutar efter några år (torde vara svårt att uppnå samtidigt som lönekostnaderna ska hållas nere). Att FMORG 18 vållar mycket oro ute bland Försvarsmaktens anställda är lätt att förstå.

Under hösten och vintern har förbanden arbetat med att mer i detalj redovisa hur en framtida organisation kommer att se ut utifrån att dessa krav ska uppfyllas och vackert blir det inte. Mycket pekar också på att dessa åtgärder inte kommer att räcka för att uppnå budgetmålet.

I både svaret på RB 5 hösten 2013 och budgetunderlaget för 2015 från februari 2014, pekar Försvarsmakten på konsekvenserna av RB 5. Man konstaterar i detta liksom i svaret från i höstas att såväl Försvarsmaktens beredskap som den operativa förmågan kommer att nedgå när en betydligt lägre andel av personalen finns direkt gripbar och mängden personal som helhet därtill minskar. Konsekvensen blir därmed en än sämre förmåga att agera vid hastigt uppdykande krissituationer, likt den vi nyligen sett på Krim.

En direkt konsekvens i FMORG 18 är att prioritera insatsorganisationen framför basorganisationen (staber och stödverksamhet). Vid första intryck låter ju detta som ett mycket bra drag. Minskat pappersvändande och mer övningsverksamhet. 


Tyvärr blir resultatet snarast det motsatta. Redan FMORG13 gjorde denna prioritering, vilket innebar att krigsförbanden i hög grad själva får utgöra sitt eget stöd. Istället för att ha personal på skjutfälten som ser till att duka med mål och ställa i ordning får förbanden göra detta själva. Istället för att ha instruktörspersonal som stöttar krigsförbanden får de nu hjälpa varandra med instruktörer, på samma sätt som man ska lösa andra tillkomna uppgifter som t ex bevakningstjänsten, varvid tillgänglig personal nedgått mycket kraftigt. Detta har drabbat alla krigsförband, från skyttepluton till flygunderhållskompani (med färre flygtimmar som följd). Att detta inte fungerat så bra resulterar nu i att Försvarsmakten bl a återanställer personal på Älvdalens skjutfält.

RB 5 kommer ändå att medföra att företeelsen med minskad kärnverksamhet till förmån för ökad sido- och stödverksamhet, blir än mer frekvent för krigsförbanden – särskilt för den heltidstjänstgörande personalen. Som bekant uttryckte det: 

”FMORG 18 hos polisen skulle innebära att de ridande poliserna får mocka i stallet istället för att bedriva polisarbete”.
En mycket träffande liknelse.


Utöver RB 5 kom finansminister Anders Borg i februari med ytterligare sparkrav på en rad myndigheter, av vilka Försvarsmakten fick den största pålagan i form av att spara 101 mkr.

Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist ställde nyligen en fråga till försvarsminister Karin Enström med anledning av den ytterligare reduceringen med 101 mkr. I svaret vill försvarsministern inte alls kännas vid några ”besparingar”. De 101 mkr beskrivs av försvarsministern som 

”åtgärder som syftar till att skapa ett extra omvandlingstryck och driva fram ytterligare effektiviseringar i den statliga verksamheten. Effektiviseringen uppnås genom en minskad ökning av anslagen”.


Konsekvenserna av RB 5 och finansministerns ”omvandlingstryck” blir därmed
  - minskad operativ förmåga hos Försvarsmakten
  - sämre beredskap att hantera uppkomna händelser i närområdet


Den senaste månaden har vi bevittnat ett mycket snabbt händelseförlopp i Ukraina där Ryssland över ett dygn kunde agera militärt och ställa omvärlden inför ett fait accompli. Dett har också resulterat i ett paradigmskifte i de internationella relationerna. Vi ser nu hur NATO kraftigt förstärker sin närvaro i Polen och Baltikum, där nu även Danmark sällat sig till den tidigare av USA, Storbritannien och Frankrike utlovade förstärkningen.

Är det verkligen rimligt med nuvarande händelseutveckling att Regeringen ska verka för att sänka den svenska försvarsförmågan så allvarligt som kommer att ske i och med regeringsbeslut 5 och det extra omvandlingstrycket?

Just nu slutför Försvarsmakten sina förberedelser för att beordra och påbörja intagandet av FMORG 18. Det finns ännu tid för den politiska nivån att ändra anvisningarna. Jag vid håller mina tre rekommendationer för att snabbt och billigt öka Försvarsmaktens operativa förmåga. Därtill kommer också Försvarsberedningens rapport i mitten av maj inför nästa års försvarsbeslut som ytterligare en styrningsmöjlighet.


Försvarsmaktens svar på RB 5

Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015
Försvarsministerns svar till Peter Hultqvist från 27 mars 2014

*Insatsorganisation är den delen av organisationen som Försvarsmakten ska genomföra insatser med, medan denna kompletterat med den stödjande basorganisationen utgör en försvarsmaktsorganisation.

52 kommentarer:

PangPangSWE sa...
28 mars 2014 kl. 13:04  

Mycket träffande och tydligt inlägg, inte ens Widegren och Enström kan slingra sig ur detta - om de skulle konfronteras utan slingermöjligheter.

En enkelt gissning från en enkel skogsmatros: "makthunger".

Samma makthunger som berusar Putin och andra som trivs i maktposition - trots att de egentligen inte borde vara där. Vi har gott om sådana exempel här i ankdammen.

Hungern att vinna nästa val får "våra folkvalda" att ta till precis vilka rackarknep som helst - vilket vi också ser exempel på så gott som dagligen.

Detsamma inbillar jag mig gäller stora delar av officerskåren, i det övfre skiktet - många slutar vara soldat när de blir överste och siktar vidare på välbetalda civila poster, vilket vi också sett exempel på.

"All makt korrumperar" gäller även i svenska ankdammen, inte bara Ryssland eller Nordkorea.

GMY

Unknown sa...
28 mars 2014 kl. 13:22  

Detta är min tro:
Denna regering kommer och fällas pga sin otäcka "Fasadpolitik". De har stirrat sig blinda på att bara 40% vill höja anslagen. Då ska man nog komma ihåg att Svenska folket i många årtionden fått sig itutat att allt som har med det militära är av ondo. Bara vi är goda utåt så kommer inte något ont hända oss. Genom att vurma för minoriteter, så tror man sig plocka poäng. Tyvärr är det så att verkligheten kommer ikapp även de nya moderaterna. Våra grannländer är rejält oroade och det på goda grunder. Tyvärr har det blivit så att en "MÖP"ofts setts med nedlåtande blick. Tyvärr så kommer det att visa sig att de som orkat med och sätta sig in i säkerhetspolitiken drabbats av spe. Personligen är jag oroad. Inte så mycket för egen del. men för mina barn o barnbarn. Det här kan dra iväg snabbt. Det har historien visat. Så ni som är aktiva här på nätet med bloggar: "Fortsätt är ni snälla". Likt Winston Churchill, vägra vara tysta. För fäderneslandet, med en sliten fras.

Anonym sa...
28 mars 2014 kl. 13:36  

Nej man ser inte någon direkt vilja till bot och bättring. Jag satt och lyssnade till pressträffen om den nya investeringsplaneringen i hopp om att hitta några tydliga insikter. Men försvarsministerna hade inte mycket att säga och några konkreta analyser presenterades inte.

Det är väl bara att vänta på försvarsberedningens rapport så man har något konkret att argumentera mot. För nu så är det bara valfläsk, lögner och grova generaliseringar som det bjuds på. Det enda som sägs är ju att man ska sats på försvaret, men inte på vad eller hur mycket. I nuläget så vet man ju att satsningar oftast inte har den effekt man kunde förvänta sig.

Det tragikomiska är att poliserna redan mockar stallet, allt i rationaliseringarnas namn.

http://www.dn.se/sthlm/tidstjuvarna-som-sinkar-polisarbetet/


Love Alm
lovealm.wordpress.com

Unknown sa...
28 mars 2014 kl. 13:58  

Polsk riksdag brukar betecknas som ett stormigt möte utan resultat

http://sv.wikipedia.org/wiki/Polsk_riksdag


Kanske mynta ett nytt uttryck Svensk riksdag, att trots tydliga tecken, blunda för dessa och göra tvärtom mot vad som borde göras?

TobbeT sa...
28 mars 2014 kl. 15:03  

Det är inte bara bland FM-anställda som oron sprider sig.

Vet inte vilket som är mest hemskt bristen på kapacitet avseende numerär samt kvalitet hos FM, undantaget personalen, eller struts-attityden hos våra politiker?
Vad som än kommer fram så fortsätter de med sitt prat och uppenbara lögner.
Svenska politiker är som Lacoste tröjor; stor käft och inga öron.

Anders Borg/Carl Bildt säger en sak, Karin Enström en annan åtföljd av CW/JF och Fredrik Reinfeldt säger inget.
Nu senast idag tillkom en moderatpolitiker på Borgs sida.
http://mariavonbeetzen.se/blogg/europa-gar-en-ny-tid-till-motes/ Vad det betyder IRL vete fasen, om något.

Det är mycke nu...

Wiseman sa...
28 mars 2014 kl. 15:58  

TobbeT,

MvB har länge tillhört den delen av moderater som motsatt sig den försvarspolitik som partiet stått för de senaste åren och som vi nu förknippar partiet med.

Bjäen sa...
28 mars 2014 kl. 16:29  

Det är saker på G nu som vill förändra.
En majoritet i Riksdagen är nog för en stark satsning på försvaret. Inklusive Gotland.

Jag tror "huvuden kommer rulla" Enström och Widegren" har nog ingen framtid kvar som Försvarspolitiker.

Det behövs handlingskraft. Ex. Björklund, Widman eller Odenberg.
ÖB kan också kicken efter allmän vanskötsel.

Ett nytt doktrin skifte behövs.

Patrick Sellman sa...
28 mars 2014 kl. 17:57  

Svenska ledare har de senaste dryga 200 åren ställt oss utan försvar varje gång vi hade behövt ett. Att vi kommit undan att bli ett slagfält med blotta förskräckelsen varenda gång utom 1809 är ingen ursäkt.

För övrigt uppskattar jag ditt förändrade tonläge i inläggen. Antingen förtjänar man att behandlas med respekt eller också förtjänar man att bli behandlad som den lögnare, hycklare eller ynkrygg man är. Den svage kan behandlas med medmänsklighet men inte den hycklande, lögnaktiga överheten.

Realisten sa...
28 mars 2014 kl. 20:00  

Varför ställs inte människor till svars för vad de åstadkommer. Många gånger undrar man inte om det enkelt bara går att förklara med att annan makt infiltrerat våran maktelit och det är därför vi står där vi är. Så mycket inkompetens som får spela med en nation. Det måste ställas krav på avsked på dessa människor. System kollapsen är redan ett faktum. Vi har ingen reell förmåga överhuvudtaget.
Det har tom ÖB talat om, även om det nu är helt andra ord i skällan.
"IO14 är bra", "förmågan finns redan idag" och "vi kan självklart stödja baltikum om det behövs".
Skandal är lindrigt sagt.

Magnus Redin sa...
28 mars 2014 kl. 20:19  

Inte speciellt stimulerande för lusten att valkampanja för mitt parti, hoppas nymoderatismen går över eller i alla fall klarar av att förnya sig. :(

Eye Opener sa...
28 mars 2014 kl. 21:21  

Storkrig i Europa startar 1914: Inget Svenskt försvar.

Storkrig i Europa startar 1939: Inget Svenskt försvar.

Storkrig i Europa startar 2014?: Inget Svenskt försvar.

Våra politiker är duktiga på att sänka försvaret i botten när behovet av ett starkt försvar är som störst.

Gustav sa...
29 mars 2014 kl. 08:37  

Lite OT - men jag kan ändå inte låta bli att göra en koppling till FM ekonomi (men då den usla förmågan att åstadkomma "pang för pengarna")

Såg precis ett (till) inslag om det bristande underhållet av våra järnvägar

Enligt många beror det på att Trafikverket outsourcat större delen av underhållet och övergått till att bara vara beställare utan någon kompetens om själva verksamheten

Kan inte låta bli att göra jämförelser med FM underhåll (och större delen av det vi kallar logistik)

FM och FMV har ju de senaste årtiondet gått åt samma håll som Trafikverket avseende underhåll/logistik (lägg ut så mycket som möjligt på konsulter/industrin)

Trafikverket har också problem med att få ut "pang för pengarna" i sitt underhåll - för att de har tappat kompetensen om verksamheten och blivit beroende av konsulter
Trafikverket har också problem med att få ut "pang för pengarna" i sitt underhåll - för att de har tappat kompetensen om verksamheten och blivit beroende av konsulter

FMV har ju utvecklats åt samma håll

Enligt FMV årsredovisning för 2012 uppgick de externa konsulttjänsterna till 2,2 miljarder samtidigt som kostnaden för de anställda (personalkostnaderna) var 1,1 miljarder)

2 konsulter per anställd... (och då kan ju rimligtvis inte alla ägna sig åt att "leda konsulter"

Tvärtom har man ju hört liknande tongångar avseende FMV som Trafikverket - Att FMV är beroende av konsulter för att man inte har egen kompetens

Och detsamma har ju hörts om HKV och andra delar av FM

Det verkar som om det vore läge för våra styrande i regering och riksdag att fundera på hur de vill ha det avseende vilken kompetens myndigheterna ska ha i sin egen organisation

Är det OK för en myndighet att "köpa kompetens" och på detta sätt kunna minska myndighetetens personalramar?

Detta verkar ju uppenbarligen leda till att utfallet ("pang för pengarna") blir sämre för skattebetalarna

Men om det övergripande kravet på myndigheterna är att minska personalramar så kanske det är något man får ta?

Wiseman sa...
29 mars 2014 kl. 09:02  

Gustav,

Jag har också noterat och förvånats över förhållandet mellan anställda och konsulter i FMV:s årsredovisning.

Vad gäller att dra ner personalramar och lägga ut uppgifterna på allt flera konsulter har länge varit ett mått för att visa ökad effektivitet. Det finns t ex en intressant jämförelse mellan Gulfkriget och Irakkriget avseende antalet contractors i förhållande till soldater. Inget säger att det var billigare med contractors, men det var utan tvekan bättre för företagen.

Anonym sa...
29 mars 2014 kl. 09:57  

@Gustav: instämmer i den trista relationen mellan konsulter/anställda hos FMV. Detta är ju resultatet av att spara pengar genom att räkna huvuden, för att sedan inse att hoppsan - kan vi inte leverera? Bäst att hyra en konsult då..

DOCK! är detta inte outsourcing! Då hade ett helt ansvarsområde lagts ut på industrin. Det finns väldigt få sådana exempel i Sverige. Däremot desto fler exempel i andra länder.

Så snälla, konsultberoendet på FMV är av ondo då det ger en falsk bild av att FMV äger frågan, men är i verkligheten fullt i händerna på konsulterna.

Unknown sa...
29 mars 2014 kl. 13:43  

Vad vi behöver göra nu mens tid är:
a/ Återinför värnplikten och behåll de stamanställda.
B/ Se över behoven inom hela Totalförsvaret.
C/Inventera fortifikationer över hela landet. Se vad vi kan ha nytta av.
D/ K-klassa de industrier som vi behöver för vårt försvar.
E/ Inventera materielbehovet för större förband.
F/ Se över och lägga upp förråd för folkförsörjning och militära behov.
G/ Stärk försvarsviljan och var tydlig med att vår frihet inte är självklar. Engagera hela folket i detta.

Unknown sa...
29 mars 2014 kl. 16:50  

Politikerna begär att det skall vara rimlig lönespridning bland heltidsanställda inom försvaret. Visst kan jag hålla med om att alla pensionsavtal och liknande som finns gör att en stor del av lönekostnaderna går till en liten grupp höga officerare. Men, varför skulle dessa ändra på sina förmåner när politikerna inte ändrar på sina. I dag tjänar en heltidspolitiker i riksdagen eller kommunen C:a 60 000 kr i månaden exklusive representationsomkostnader och liknande. Har du turen och hamna nere i Bryssel ligger du på runt 200 000 kr per månad och betalar 7% skatt. Det ställs dessutom inga som helst kompetenskrav för att bli politiker. De flesta som sitter i kommuner och riksdag skulle inte ha en chans att klara högskoleprovet för att ta ett exempel. Våra många officerare kan åtminstone någonting och har mångårig erfarenhet av ett yrke. Innan man ställer krav på anställda inom försvaret så rensa först inde egna leden. Bara alla resor som göres kors och tvärs inom och utom riket, till 80% fullständigt onödiga kostar säkert ett par försvarsbudgetar. Nej politiker, städa först framför egen dörr!!

Patrick Sellman sa...
29 mars 2014 kl. 18:43  

@Burman
En officer levererar skydd i bästa fall. En politiker i bästa fall ingenting, i vanliga fall ställer de till det och skapar problem eller rena övergrepp.

Eye Opener sa...
29 mars 2014 kl. 20:16  

”Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy.” (Ernest Benn)

Max Hanemann sa...
30 mars 2014 kl. 11:29  

Thomas;
Du glömmer det viktigaste och politiskt svåraste - en allsidig utredning kring en NATO-anslutning.

Anonym sa...
30 mars 2014 kl. 22:40  

Det är intressant att notera att ingen har uppmärksammat bristen på underrättelser från FRA. Invasionsförberedelserna tycks ha gått FRA helt förbi.

Jämför detta med Sovjets invasion av Tjeckoslovakien -68. Den snappade FRA upp veckor i förväg. När invasionen väl skedde hade FM redan höjt beredskapen.

Vad hände denna gång? Skulle kanske FRA återgå till att kartlägga yttre hot? Istället för att - på USA:s beställning - spionera på den egna befolkningen.

Det är i alla fall befogat att ställa frågan om varför FRA inte varnade vår regering och våra vänner. Beror det på inkompetens eller felaktig inriktning?

PangPangSWE sa...
30 mars 2014 kl. 22:50  

@Jan Burman:
Spot on. Jag kunde inte släppa tanken på att _samtliga_ riksdagspolitiker utan förvarning åker på att göra ex testet till majorskursen, bara det..

Magnus Redin sa...
30 mars 2014 kl. 23:38  

vi vet inte om FRA har varnat regeringen, det kan vara så att varningar ignoreras.

Owe F LIDGREN sa...
31 mars 2014 kl. 06:38  

Innan man börjar ropa efter ökade anslag måste först en rejäl analys till hur nuvarande anslag om cirka 44 miljarder kronor används.

Hur kan det komma sig att att Finlande med ungefär halva vårt Försvarsanslag kan hålla igång en fungerande Försvarsmakt ?

Någonstans är det flagranta brister i politiska styrning och ledning av Försvarsmakten.

Wiseman sa...
31 mars 2014 kl. 06:39  

Peter Andersson,

Precis som även Magnus Redin skriver, är jag av uppfattningen att man ska vara försiktig med att påstå att FRA ej varnat regeringen utifrån uppgifterna att regeringen ej agerat. Vi kan omöjligen veta detta, bara att den svenska regeringen förefaller ha varit överraskad. Det kan till och med vara så att man fått informationen, agerat utifrån den, men ändå uppträtt överraskad utåt för att inte avslöja vilka inhämtningsförmågor som finns. Framtiden får eventuellt utvisa detta. Det tog ju förvånansvärt korta 15 år att få reda på vad FRA uppsnappat kring den baltiska frigörelsen.

Owe F LIDGREN sa...
31 mars 2014 kl. 06:43  

Inte ett öre mer till försvaret förrän det är utrett hur anslagen används.Säg. Hur kan det komma sig att vårt grannland Finlande med ungefär halva vårt försvarsanslag kan hålla en väl fungerande försvarsmakt?
Någonstans brister det flagrant

TRIDENT sa...
31 mars 2014 kl. 07:52  

Behövs ingen utredning förklaringen finns som bokstavsförkortningar...

PRIO, NBF, JAS, OPS, FMV...

Finns säkert någon mindre viktig som jag glömt, men ovan nämnda är förklaringen till varför vi knappt får en fungerande högvakten för 42 miljarder medan finnarna får ett försvar värt namnet för halva pengen.

HTKA sa...
31 mars 2014 kl. 11:07  

Wiseman,

Visst kan det vara så, men det låter väldigt långsökt att regeringen skulle fått info från FRA, men valt att inte agera för att inte "röja" inhämtningsförmågan. Det låter som en efterkonstruktion för att komma ur en besvärlig situation. Underrättelsetjänsten är en funktion som undandragits ekonomiska inskränkningar. Så detta är ganska prekärt. Därutöver kan man fundera på vad tom världens bästa underrättelsetjänst skall tjäna till, om man inte har militära resurser att "reagera" med. Eller att det inte fattas nödvändiga beslut på grundval av de underrättelser man har.
Sanningen är den att hela världen och inte minst Ukraina självt, var överraskade av händelseförloppet. Framförallt gick det då inte entydigt belägga att det var ryska förband i Ukraina. Hade svenska eller för den delen väst-politiker då haft entydiga bevis, hade de nog agerat tidigare och annorlunda.
Det är nog bara bita i det sura äpplet och konstatera faktum. Ryssland har agerat mycket skickligt, väl medvetna om vilka trådar de dragit i och inte dragit i, på såväl det psykologiska som reella planet.
Sedan ligger det i all underrättelseverksamhets natur att "ligga lågt" med både vad man vet och inte vet. I efterhand kan man läcka att man visste, det gagnar också ett syfte.
Ärligt talat är det ännu ingen som vet vad FRA de facto då visste om vad som hände i Baltikum för 15 år sedan. Ryktet gynnar dock FRA. Detta är en mycket "grå värld".
FRA, MUST och Regeringen gagnas allihop av att det är "tyst" i frågan. I det här spelet går det inte att lita på någon. Tyvärr som i allt annat som idag rör vår säkerhet och vårt "Försvar". Konsekvensen är att svenska folket inte är klar på vilken status vårt Försvar egentligen har.

Ett grundtips, efter att ha sett hur det går till i de "högre sfärerna" (samma sandlåda, fast med mycket mer glitter på axlar och ärmar)är nog att det varit en veritabel oreda, ett hönshus där alla farit runt med olika agendor. Mycket i syfte att kunna skylla på någon annan och ha ryggen fri, men också för att undvika att fatta beslut (det kostar pengar och tarvar ansvar). Det är heller inte osannolikt att det varit oklart om vem som överhuvudtaget varit den som haft att fatta någon form av beslut. Är det C Insats, ÖB, Försvarsministern, Statsministern eller tom Anders Borg? Hela vår Försvarspolitik de senaste två decennierna har ju i detalj hanterats av den politiska nivån, så det är nog inte en högoddsare att många varit inne och härjat i proceduren.
Först när ryssen tagit Krim flögs två JAS, beväpnade med laddad (förhoppningsvis) akan till Visby. Det verkar tyvärr som om det inte har spelat någon roll, om vad och när FRA visste vad som var på gång i Ukraina. Krasst, men ofta är det enklare än man tror.

Unknown sa...
31 mars 2014 kl. 14:05  

Tänk vad bra att ha ett jobb som är så hällt i dunkel att ingen riktigt kan avgöra om jag är duktig eller inte. Gör jag någonting så hävdar jag att jag gjort precis lagom och att det dessutom var så pass bra att ingen kunnat göra det bättre. Gör jag ingenting så är det också bra för alla gör ingenting ibland och varför skall jag då göra någonting. Att någonting inland dock måste göras framhåller jag med bestämdhet eftersom någon annars kan få för sig att jag ingenting gör. Det jag gör gör jag dessutom på andra sidan jorden eftersom det endast låter sig göras där.

Man skall inte ha förstora krav vad gäller säkerheten i ett land där absolut ingenting händer då ens statsminister kvällstid blir mördad på öppen gata.

Wiseman sa...
31 mars 2014 kl. 15:25  

Johan Olsson,

Peter Andersson hade en hypotes som ej går att bevisa och jag lade till två ytterligare möjliga förklaringar just för att visa att den första ej allena är den enda förklaringen. Vilken av dessa som är korrekt eller om det till och med är någon annan, kommer vi aldrig att få reda på. Att alla tre historiskt har förekommit är dock korrekt.

Christer (Gus) Gustafsson sa...
31 mars 2014 kl. 16:23  

Frihet kostar, priset varierar men Putin o sist så kan den aldrig vara dyrköpt med tanke på att vi åkt gratis väldigt länge. Dags att pynta, stålar eller öva på att bli русские.

Anonym sa...
31 mars 2014 kl. 16:40  

@Wiseman,

Jag ska villigt erkänna att min teori är långt ifrån den enda tänkbara möjligheten. Men, jag är böjd att tro, att det ligger något i den. Som Johan Olsson påpekar: varför ombaserade man inte incidenten tidigare om man visste om vad som var på g? Det känns onekligen som om samtliga inblandade, inkl FRA, togs på sängen.

Wiseman sa...
31 mars 2014 kl. 16:58  

Peter Andersson,

Att FM valde att gå ut med frambaseringen till Gotland som ett direkt drag orsakat av Ukraina var mindre genomtänkt. Här trodde man sig förmodligen förmedla en bild av handlingskraft, men det slog bakut. Incidenten ombaseras ofta till Gotland oavsett om det är en kris eller liknande i närområdet. Eftersom detta aldrig längre meddelas allmänheten så blir ju nyhetsvärdet när så görs större. Denna gång liksom många andra fanns det helt naturliga skäl. De går också att utläsa mellan raderna i rapporteringen. Ombaseringen är alltså en händelse som ej ska tas med i denna bedömning.

Anonym sa...
31 mars 2014 kl. 17:39  

Herr Wise.

Vad är det för en konstig rubrik?

Enligt både vår firmas ledning och dess styrelse är allt frid och fröjd. Det mesta går som på räls. Allt pekar i en positiv riktning. Övningarna är så invecklade att endast bråkdelar av förbanden är kvalificerade att deltaga. Storleken har ju ingen betydelse!
Det är väl bara fruarna Widegren och Enström som kräver större. Kan visst även finnas några manliga moderater som instämmer. Dessutom finns det vissa inom FML som också hoppas!
Du måste ha fått läget helt om bakfoten;)

Vår förmåga har aldrig varit så bra som nu och vi går från klarhet till klarhet. Jag fruktar att nästa NATO-analys blir något i hästväg.
Har du inte vänt grafen upp och ner?
De flesta av våra insatta politiker och deras sakkunniga skriker av hänförelse åt vår nya försvarsmakt.
Den är så flexibel, gripbar o.s.v. att det inte går att beskriva i ord.
Folk står i långa köer för att få deltaga.

Vår ÖB kan helt enkelt inte se någon annan lösning som skulle kunna vara bättre. Han vill öka takten in i framtidens försvar!IO14!

Den snart levererade försvarsberedningen, som definitivt blir något i hästväg, kommer att bli en orgie av samsyn och inte ett öga kommer att vara torrt vid presentationen.

Orosmoln?
Du menar väl inte att den överskådliga framtiden redan är här?
Det kommer en ny överskådlig och samsynad framtid i den nya beredningen så ta det lugnt.

Ta en runda och begrunda de fina hangardrottningarna och vänta på luftförsvarutredning bortom 2040. Där kan vi förvänta oss sensationer. Kanske till och med i samsyn?

Tänk vilken resurs? De sitter och bollar med vapensystem bortom 2040 som vapenföretagen inte ens vet om att de skall tillverka? Fantastiskt!
Vad kunde icke dessa kunna göra i en företagsstyrelse?

Vissa får tankar om 91-an andra om Åsa-Nisse men jag får alltid en Monty-Pyhton-känsla när försvaret kommer på tal.
Att avsluta med "Always look on the bright..." från filmen, life of Fredrik är väl inte fel.

Vår ÖB är mer som Ingemar i "mitt liv som hund". Han vill alltid göra skillnad och jämföra eländet. Ingemar tacklar livets djävulskap genom att sätta saker i perspektiv.
"Tycker du att din älskling blivit en tjockis"?
I jämförelse med världens tjockaste seriemördare är det en stor skillnad!


MEGADUNDERSUCK!

Teaterdirektören.

P.S. Vår lilla radiobil bogserades idag iväg från garaget till sin årliga besiktning. Om några månader kommer den säkert glatt hoppandes tillbaka på sina ovala, antika däck för att stå still i ytterligare ett år. Vi hade tagit in batterierna för att de inte skulle frysa sönder. Vi hade ställt dem på en så bra plats att ingen kunde hitta dem!

P.S.2 En liten gnutta ironi kan ha tagits sig in i texten. Kan heller inte garantera att dolda fel inte finns gömda i texten.

uppgiven sa...
31 mars 2014 kl. 17:52  

Innan man höjer Finland till skyarna så kanske man ska fundera över att finska försvarsmakten har anmält att man behöver anslagsförstärkningar för att vidmakthålla den organisation som man är på väg in i. Den organisationen är i sig en rejäl minskning jämfört med för några år sedan. Låter det bekant?

Sedan vill jag minnas att finska värnpliktiga inte anses dugliga nog att ingå i krigsförband direkt efter avslutad grundutbildning, utan först efter en repetionsutbildning.

Med detta vill jag inte säga att finska försvarsmakten skulle vara sämre än den svenska, bara att man inte kan jämföra allt rakt av.

Unknown sa...
31 mars 2014 kl. 19:04  

uppgiven
Det kan vara så enkelt att Finnarna har betydligt högre krav på stridsduglighet än den Svenska FM.

uppgiven sa...
31 mars 2014 kl. 20:36  

@Malin

Du får gärna utveckla ditt inlägg. Ta gärna med lite om finska försvarsmaktens hbtq-policies...

Anonym sa...
31 mars 2014 kl. 21:04  

@Wiseman

Det du säger är både rätt och riktigt (ska uttalas på östgötska för full effekt). Men det är lik förbannat (skånska) märkligt att omgrupperingen inte skedde tidigare. Visst hade man flyttat incidenten i förväg om man visste om vad som skulle hända? Visst, det hade skett i tysthet, men det hade skett.

Som gammal kalla krigsknekt har jag svårt att tro något annat än att det vi ser är en underrättelseorganisation som har varit inriktad på annat än vad den borde vara. Man har ägnat tiden åt att spionera på det man borde ge fan i. Och då har underrättelseoperationerna mot Ryssland blivit lidande. FUBAR.

Min uppfattning:Hela västvärlden togs på sängen pga den ensidiga inriktningen på islamister. Skickligt utnyttjat av ryssen.

Hoppas bara att regeringen nu har beordrat ändrad inriktning vid FRA.

Anonym sa...
31 mars 2014 kl. 21:15  

För övrigt anser jag att Wilhelm Agrell borde bli nästa försvarsminister.

TRIDENT sa...
31 mars 2014 kl. 21:32  

Full styrka övar på Gotland - är rubriken på en artikel i DN...

"Full styrka" får mig att tänka på minst en komplett bataljonsstridsgrupp, men läser man artikeln så är innebörden av full styrka:

"Övningarna på Gotland kommer att pågå till onsdag nästa vecka. 40 soldater ska utbildas i vapensystemen för stridsfordon 90, ett bandfordon som är lättare än en stridsvagn. Sju fordon finns på plats och varje fordon har plats för tio personer. Stridsfordon 90 är utrustat med en kulspruta och har en topphastighet på 70 kilometer i timmen."

Full styrka är mao ett halvt mekaniserat kompani i vagnar räknat...

Finns det journalister på den nymoderata avlöningslistan...?

Som teaterdirektören nog skulle uttryckt det....

Dubbelsuck!

Wiseman sa...
31 mars 2014 kl. 21:37  

Peter,

Nej, det är inte så säkert att man hade flyttat incidenten för just det. Jag kan inte gå in närmare än så här på hur incidenten nyttjas och baseras, men just pressmeddelandet från tisdagen var dåligt genomtänkt och inte riktigt med verkligheten överensstämmande.

Wiseman sa...
31 mars 2014 kl. 21:39  

Trident,

De flesta journalister är tyvärr inte bättre än den information de får sig till livs. Betänk också att en mycket stor andel av Försvarsmaktens informatörer och informationsansvariga saknar egentlig militär utbildning och erfarenhet till skillnad från förr när posten som infochef besattes av officerare.

Unknown sa...
31 mars 2014 kl. 21:50  

@ Peter Andersson 31 mars 2014 21:15

Först tyckte jag att det skulle vara en strålande idé men sedan besinnade jag mig och insåg att Agrell inte alls passar som politiker. Han säger ju alltid sanningen.

@ Wiseman 31 mars 2014 21:39

Sant, men det är ju en förklaring men ingalunda en ursäkt. Voffö ska de va så?

Anonym sa...
31 mars 2014 kl. 23:15  

@Wise

Du har rätt i sak. Men som Reefat sa:här finns en gravad hund. Det måste även du hålla med om.

Det är inte rimligt att anta någon av västvärldens underrättelsetjänster såg invasionem komma utan att säga något. Nästa led:vi ingår i samma underrättelsenätverk som Natoländerna. Hade FRA sett något så hade Nato stått på redan innan det small. Men det gjorde inget land. Och inte heller Sverige. Det är uppenbart att vi är åskådare till ett underrättelsefiasko.

Sorry Wise, men i detta går våra åsikter isär.

Anonym sa...
1 april 2014 kl. 00:28  

Herr Wise.

Varför ens hitta på och ljuga om inte sanningen är pinsam?
Varför ens blanda in läget i Östersjön och krisen i Ukraina om detta inte var fallet?
Mycket underligt beteende!

Tyder på någon form av sjukdom i systemet. Dessutom tror man att verkligheten inte skall synas!

Orosmoln!

Jag kan nu då berätta att man på nätet sett vissa tecken på att flera av de förband som tidigare stått långt fram vid gränsen till Ukraina börjar röra sig hemåt mot sina förläggningsorter.
I vissa fall ser det dock ut som att de ersätts av andra förband från de bakre leden.
Samtidigt förbereder dock andra förband förflyttning som inte verkar gå i riktning mot hemorten.
Här kan man fundera på de uppgifter som handlar om de avsevärda mängder av drivmedel som förts fram under gångna helgen.
Även en stor del inställda civila tåg som uppenbarligen lämnat plats för andra transporter reser en del frågor.
En ganska stor luftlandssättningsövning förbereds också. Denna är dock planerad att äga rum i Vitryssland.
I Vitryssland pågår också förberedelser för en "flygövning".
Plan, personal, materiel, drivmedel, vapen m.m. har tillförts under den senaste veckan och under helgen.
Nej, det är inte taget från Viking 14 och handlar inte om Bogaland!

Allt detta och lite till finns att hitta på nätet i öppna källor.
Se även "Jägarchefen" för mer detaljer.
Vad allt detta betyder eller inte finns det högt betalda människor i vår organisation som har det som yrke att analysera och komma med råd till oss vanliga dödliga.

Vi skall väl inte bli förvånade, och behöva hitta på en ny historia, en gång till?

Pust!

Teaterdirektören.

P.S. Värt att studera är också den Ryska flottans manövrar i området. Enligt uppgift har nästan samtliga fartyg bunkrat bränsle m.m. under sön-mån.

HTKA sa...
1 april 2014 kl. 14:39  

@ Peter Andersson 31 mars 2014 21:04

Jag håller med dig. Jag kopplade inte incidentrotens uppträdande på Visby till Ukraina då den dök upp där. Det var för sent. Min koppling var varför den inte redan var där när händelserna på Krim startade.

Denna incidentberedskap har ju minst två syften, visa flagg samt avvisa vid behov. Att då inte i samband med inledningen på Krim flytta roten geografiskt närmre händelserna förefaller väldigt märkligt. Nu kommer nog företrädare att säga att det inte spelar så stor roll var incidenten är baserad. Men det är väl verkligen att visa flagg att ställa den på Gotland. Det är nästan så det räcker utan att bränna fotogen för att gå upp.

Tyvärr infinner sig tanken på ett underrättelsehaveri. Om detta beror på att ryssarna i sin vilseledning lyckades få underrättelsetjänsten att hugga på något annat kan man fundera över. Eller att underrättelsetjänsten helt enkelt misslyckades med att dra rätt slutsatser. Där sitter de i så fall i samma båt som de flesta andra aktörer i branschen.

Därutöver har vi den politiska dimensionen. Det kanske inte är första gången politiker kan ha bedömt det som provokativt att Sverige ställer 2 akanbeväpnade JAS på Gotland. Trots att detta är ett beslut som kan fattas av ÖB.

Sedan har vi slutligen en rysarteori. Det fanns inga resurser gripbara när händelserna på Krim startade. I värsta fall varken JAS plan eller piloter, men det räcker ju med det ena.

Som det nu låter och man kan sammanfatta det. Planerad verksamhet med incidentrotens basering mm går före verklig händelseutveckling.

Det finns nog anledningar till att vi inte får reda på hur det egentligen förhållit sig. Det kan t o m vara bra att vi inte får veta. Men det är inte en särskilt lyckad hantering av en verksamhet vars enda värde baseras på legitimitet.

Wiseman sa...
1 april 2014 kl. 15:52  

Konstaterar att ni drar alldeles för stora växlar på var roten är placerad för tillfället. Det viktiga är den beredskap man har för tillfället och den anflygningstid man har till insats. Där är det långt ifrån säkert att Gotland alltid är bäst. Hade man velat visa närvaro på Gotland med anledning av Krimkrisen är därtill incidentroten eller ett stridsflygförband helt fel redskap.

HTKA sa...
1 april 2014 kl. 18:48  

@Wiseman

Av någon märklig anledning hamnar man lätt i en diskussion snarlik stridsteknik när man kommer in på flygkomponenten i operativa/strategiska sammanhang.

Visst handlar lämplig basering av incidenten om beredskap och bedömd anflygning till insats. Incidenten kan stå på många andra platser om den nu är avdelad. Det är egentligen inte Gotland i sig som är det intressanta. Det finns dock en praktikalitet i form av en rullbana och tankningsmöjligheter. Det är synlighetsfaktorn som är hög och det är den jag är ute efter.
Det här handlar om att markera, externt och internt att tillkännage att man markerar. Precis på det sätt som US/NATO skickade in en jagare i Svarta Havet och flyg till Polen och/eller Baltikum. I båda fallen förvisso, precis som oss, efter att Krim behärskades av ryssarna.

Det finns dock en liten sak du skriver som för mig är den springande punkten och det är orden "beredskapen man har för tillfället".
Om hela kedjan fungerat enligt "gripbara här och nu konceptet" borde det minst varit någon förhöjd beredskap vid tillfället för händelserna på Krim. Om inte, då bör man syna vår sk "väckarklocka" och beslutskedjan efter denna. Inte bara en har sagt att detta är den allvarligaste krisen sedan muren föll. Ett land i Europa har invaderats. Man undrar i sitt stilla sinne hur situation skall se ut för att vår fredstida beredskap skall höjas.

Flyget är det vi har använt oss av för att snabbt visa närvaro och det har också räckvidd nog att göra närvaron påtaglig (synlig). Vilka andra system har den förmågan och flexibilitet som gör att vi med kort varsel, timmar upprepat kan uppträda Ö Gotland?

Man kan vara taktisk och inte vilja visa närvaro på Gotland eller över Östersjön, eller ens vilja visa att man reagerar överhuvudtaget av skilda skäl, jmf påsken förra året. Allt Försvaret gör och inte gör kan förr eller senare uppmärksammas, om inte annat så ser en annan aktör till att det "läcks". Jag hoppas Försvaret inser att man har att hantera signalering både externt och internt. Varje gång man hamnar i "svaromål" är detta en spik i förtroendekapitalet. Balansen är svår men glöm inte att signaleffekten går åt flera håll.

44 miljarder per år (som förvisso är 4-5 miljarder för lite för att uppfylla planen) och de gör ingenting hör man från personer i sin omgivning som har ett litet hum om Försvaret.

Wiseman sa...
1 april 2014 kl. 19:21  

Johan Olsson,

Låt oss backa bandet. Det jag har vänt mig mot är att använda frambasering av incidentroten till Gotland som en indikator för att Sverige höjer beredskapen. Att incidenten frambaseras till Gotland hör till normalbilden kan nog många Visbybor intyga. Jag har flera gånger vänt mig mot det olyckliga att FM försökte framställa detta som ett led i en höjning av beredskapen. I det här fallet handlade det ju enligt uppgifter i media om en frambasering från Såtenäs, vilket bortsett från Luleå är den sämsta basen att uppträda från om man avser att verka i södra Östersjön med tanke på anflygningstiden.

Hade Försvarsmakten velat visa på en höjd beredskap skulle man ha gjort det med ett eller flera krigsförband och grupperat något av dem på Gotland. Varför i så fall inte ett luftvärnsförband? Jag hör till dem som tycker att Försvarsmakten skulle ha höjt beredskapen utifrån vad som hände på Krim, inte minst med tanke på att flera av våra grannländer runt Östersjön såg situationen så allvarlig att man gjorde det. Som bekant har vi en solidaritetsförklaring gentemot dessa.

Nu ansåg inte regeringen att det var något värre än att det första möte som hölls om Krimkrisen var tre dagar senare i form av Utrikesnämnden på tisdagen, jämfört med våra grannländer som krisinkallade sina regeringar eller till och med parlament redan på söndagen.

Den här diskussionen handlade från början om huruvida man kunde dra slutsatser om underrättelseinhämtningen utifrån FM presskonferens om incidenten på tisdagen. Jag anser inte att man kan göra det.

Däremot visar Krimkrisen återigen på skörheten i vårt svenska system eftersom ingen politiker på beslutande nivå var villig att fatta ett beslut om att höja beredskapen. Som kanske bekant ska huvuddelen av Försvarsmaktens förband ha en beredskap understigande 3 månader och inget förband ha högre än 6 månader – när IO14 är uppfylld. Det innebär att en stor del av förbanden med andra ord fortfarande lever kvar i det system som gällde INNAN 2009, det vill säga med krav på 3 års förvarning. Jag påminner återigen om Regeringens restriktion att uppfyllande av beslutet endast kan göras i den takt ekonomin tillåter. Den långsamma uppfyllnaden av förbanden med utbildade anställda kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater gör också att förbanden aldrig kan övas i sin helhet förrän regeringen fattar beslut om beredskapshöjning.

Där har vi ett av de största haverierna vad avser svensk beredskap och möjlighet att möta/dämpa en krissituation i närområdet. Vilken indikator eller signal är kraftig nog att utlösa ett direktiv att höja beredskapen, men långsam nog för att det vara relevant om 3 respektive 6 månader? Vi kan ju i alla fall konstatera att order till förbanden som fortfarande har delar i 3 års beredskap att inta hög beredskap genast borde utgå. Tyvärr finns det varken någon som vill betala för den snabba eller långsammare beredskapshöjningen.

En höjd beredskap är sällan förgäves. I värsta fall får man sänka den. En aldrig intagen eller för sent intagen beredskap kan däremot vara förödande. Det kan till och med vara så att en sent påbörjad beredskapshöjning förvärrar situationen.

Max Hanemann sa...
1 april 2014 kl. 20:04  

Beredskapshöjning - en gång för länge sedan:
På en studentträff vintern 1969 berättade dåv statssekreteraren för FöD (S-G Olhede) mellan skål och vägg hur han på natten mot 21 aug 1968 beordrat förhöjd beredskap för svenska försvaret när det blev uppenbart att WP-invasionen av Tjeckoslovakien inletts. Detta omfattade bl a att Rb04-laddade A-32 spriddes ut på krigsbaserna och avspaning av kustnära havsområden med radarutrustade hkp (S-32:orna räckte väl inte till överallt ...). Dessa detaljer lämnade inte Olhede men jag har dem från säkra källor.

HTKA sa...
1 april 2014 kl. 20:51  

@Wiseman

Jag tror jag hänger med i vad du menar. När du skriver "Det viktiga är den beredskap man har för tillfället och den anflygningstid man har till insats." då menar du själva incidentens beredskap och tillgänglighet, inte beredskapen i landet i stort.

Att incidenten i sig är en "fredsresurs" som inte skall blandas ihop med en höjd beredskap det håller jag fullständigt med dig om. I annat fall får vi ett sluttande plan i likhet med 00-talets fokusering på utlandsmissioner som till slut plus ett obefintligt hot, blev ett renodlat insatsförsvar. Ganska oanvändbart för att förvara landet.
Incidenten kan i en ytterlighet bli den enda resursen som vi laborerar vår beredskap med.

Själv är jag uppvuxen med begrepp som GIVAKT och några varianter, vilket då var ÖB:s eget instrument för att med inneliggande resurser, (gripbara här och nu) hantera olika händelseutvecklingar och även förbereda beredskapshöjningar som det krävdes politiska beslut för.
Men det handlade om det "gamla invasionsförsvaret".

Det du beskriver är att vårt nuvarande beredskapssystem saknar en dedicerad komponent som motsvarar GIVAKT. Det finns m a o inte mycket ÖB kan göra "inom ram" då Fömin tom ger order om vilka typer av större övningar som skall genomföras och vad de får kosta. I princip kommer alla höjningar av vår förmåga hanteras av den politiska nivån i likhet med dåtidens beredskapshöjningar. Yrkesmannen ÖB verkar mest vara en "sakkunnig" till (Föd har ju några) i beslutsärenden av denna viktiga karaktär.
Ja det var en riktig "Svarte Petter" ÖB fick där. Jag skulle nog också faktisk vara ganska passiv och tyst. Man ser framför sig scenen när går åt pepparn, "nu Sverker får du ta över OCH ta ansvaret".

Jag blir helt stum över din beskrivning av hur det står till med det "användbara försvaret" och det fullständigt oanvändbara beredskapssystemet. Jag brukar alltid säga att Murphy ('s lag) har en fruktansvärd precision, men det här är ju ett strå vassare.

Beträffande "icke-agerandet" i Krimkrisen så kan det sammanfattningsvis finnas två faktorer, plus den tredje som är mixen av de två föregående där man kan finna orsaker till den "uteblivna" aktivitet Försvaret borde genomfört.
Underrättelsetjänsten - Beslutsprocessen - och båda.

Är det någon som vet vem som äger frågan att klara ut och göra någonting åt detta inför nästa kris?

Tack för förtydligande, man lär sig, men vissa lärdomar är inte bra för blodtrycket.

Anonym sa...
1 april 2014 kl. 22:41  

Ursäkta mig Wise, men vilka krigsförband skulle i dagsläget kunnna omgrupperas till Gotland? MekB7?

Unknown sa...
1 april 2014 kl. 23:18  

Ju fortare vi som nation kommer till insikt i att vi faktiskt i praktiken för närvarande inte har något försvar alls dess bättre är det. Ryssland och Putin vet det, han är mer informerad om vår försvarsförmåga, eller hellre vår brist på försvarsförmåga än vår försvarsminister. ÖB känner naturligtvis till detta men måste hålla en Per Albin Hanssonmin i brist på annat. Den ende och det enda vi för närvarande har att moppsa upp oss med är en kaxig Bildt som väser som en brunstig ladugårdskatt utan att någon bryr sig. Nej, jag har sagt det förut ovh säger det igen vi måste börja om från början och bygga upp det hela. Som det är idag räcker det att strömmen slås ut så ramlar hela samhället ihop och med det även de få militära enheter vi har. Var någonstans vi "parkerar" våra ännu få fungerande 39:or har ur försvarssynpunkt inte det ringaste betydelse. Vi måste väcka politiker och allmänhet i denna fråga, för vi har råd om vi vill.....men det kostar.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade