Tre omedelbara åtgärder

I SVT:s Rakt På igår utlovade Anders Borg "substansiella uppskalning" av försvarsbudgeten på grund av den nya säkerhetspolitiska situation som vi vaknat upp i. En annan formulering som användes av Borg var "inte obetydlig förstärkning", vilket fick Twitter att konstatera att till och med Borg verkar hålla med om att tidigare påstådda höjningar av försvarsbudgeten var obetydliga.

Man kan också konstatera att det är förhållandevis enkelt för Anders Borg att utlova tillskott till försvarsbudgeten nu då mycket pekar på att det inte är han som kommer att få ta ansvar för detta till hösten. Istället kan det vara ett snyggt sätt att lägga över bevisbördan på Socialdemokraterna som eventuellt då blir tvungna att sänka en uttalad, men aldrig genomförd höjning och därmed ge Moderaterna det sista ordet.

Det lönar sig dock inte att vara konspiratorisk utan man bör koncentrera sig på att hantera det nu uppkomna säkerhetspolitiska läget där Sverige och svenskt försvar befinner sig i kraftig efterhand. Att verkställa en budget för Försvarsmakten med omedelbara miljardhöjningar är inte realistiskt och heller ej särskilt genomtänkt. Det finns många hål att stoppa pengarna, men det måste göras med eftertanke och på rätt sätt för att ge effekt och inte bara problem. Långräckviddigt luftvärn behövs exempelvis, men i vilken organisation ska detta stoppas in, hur ska logistiken skötas, materielunderhåll, vilka förband ska bemanna det och så vidare. Detta är dock endast att skrapa på ytan vad gäller komplexiteten vid anskaffning av nya förmågor.

Det finns dock en rad lösningar som snabbt kommer att ge effekt om och som Regeringen kan besluta om redan vid regeringsmötet nästa torsdag.


1. Ekonomiskt tillskott för övningar
På SvD:s debattsida idag skriver försvarsminister Karin Enström om hur framgångsrik den moderata försvarspolitiken är och uttrycker en ståndpunkt avseende utvecklingen i Försvarsmakten som jag har svårt att hålla med om. Det jag verkligen inte känner igen är läget avseende övningar, där 2014 kommer att bli ett mycket knapert år till följd av den trånga ekonomin. Värre än hösten 2013 som också innebar en rad inställda övningar. Den övning Enström framhåller i artikeln har inneburit en väsentlig bantning av det svenska bidraget jämfört med ursprunglig plan på grund av att Försvarsmakten helt enkelt inte har pengar nog för verksamheten. Ett exempel är att den svenska marina komponenten helt utgick ur övningen och att övrigt deltagande reducerades. Detta är något som även drabbar en rad andra övningar som varit planerade under året.

Åtgärd: Anslaget för internationella insatser (1.2) kommer även i år inte att belastas så hårt som det är budgeterat för, även om nu en begränsad insats i Mali ska genomföras. Normalt återlämnar Försvarsmakten miljardbelopp på detta konto. Här kan regeringen besluta om att överföra pengar till anslaget för övningsverksamhet (1.1). Vidare kan även pengar överföras till anslaget för vidmakthållande av materiel (1.4) i syfte att anskaffa reservdelar och ammunition istället för att Försvarsmakten nu när det börjar blåsa snålt ska förlita sig på den just-in-time-lösningen för sådan försörjning som redan nu i djupaste fredstid gör att flygplan står på backen och att fordon inte rullar.


2. Upphäv Regeringsbeslut 5 2013
När Försvarsmakten inlämnat sitt budgetunderlag förra året för den långsiktiga ekonomin fick man med vändande post regeringsbeslut 5, i vilket Försvarsmakten uppdrogs utreda hur man ska spara 500 miljoner kr per år i lönekostnader från och med år 2019. Detta har resulterat i att Försvarsmakten just nu är fullt sysselsatt med att ta fram försvarsmaktsorganisation 2018, vilket är en variant på insatsorganisation 2014, men med betydligt färre tjänster och en betydligt högre andel tidvis tjänstgörande personal. Det är omfattande personalreduktioner som blir resultat och detta får naturligtvis också negativa konsekvenser för Försvarsmaktens operativa förmåga. Ett resultat som är svårt att se vore önskvärt med tanke på dagens omvärldsutveckling.

Åtgärd: Upphäv RB 5 2013 och låt istället Försvarsmakten lägga sin planeringskraft på förslag 3.


3. Planering för beredskapskrediten
I och med antagandet av budgetpropositionen varje år bemyndigar Riksdagen Regeringen att använda 40 mdr kr ur Riksgälden som beredskapskredit i händelse av krig eller annan riksfara. Någon planering för hur denna ska användas på bästa sätt lär ej föreligga i och med att detta ju dessutom skulle innebära en utökning av Försvarsmaktens organisation i händelse av ett krisläge. Vid moderatstämman i höstas avslog också stämman en motion som syftade till att ge Försvarsmakten i uppdrag för att planera för något sådant. Det vore en betydligt vettigare användning av Försvarsmaktens planeringsresurser att planera för hur man bäst använder dessa medel när det kniper istället för att planera för en organisation som kommer att resultera i en lägre operativ förmåga. Likaså bör MSB ges i uppdrag för att planera och se över hur man bäst skyddar vårt idag mycket sårbana samhälle och dess försörjning.

Åtgärd: Uppdra åt Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap att planera för hur beredskapskrediten skall användas i händelse av en kris i närområdet, till exempel om Krimkrisen nu skulle sprida sig till Baltikum. Om något sådant skulle inträffa kommer det inte finnas tid att då börja planera.


Dessa tre förslag är alla sådana som Regeringen har möjlighet att fatta beslut om och som kommer att ge en stor effekt i hur väl rustat det svenska försvaret är möta en kris i närområdet.

Vad gäller de större satsningar som behövs för att inta insatsorganisation 2014 och förhoppningsvis utöka den så är det till att börja med en fråga för Försvarsberedningen som har att leverera sin rapport i maj. Att döma av rapporter i media och vad som presterats hittills så är det inte utan att processen börjar framstå som jämförbar med ”Ente Ting” där Enterna efter lång och noggrann diskussion kommer fram till hobbitarna inte är orcher. Allt medan ”omvärldsläget” runt om dem förvärras. Låt hoppas att man likt Ente Ting till slut också kan nå fram till en kraftsamling – om man nu bara kan enas i sin syn på omvärldsläget först.


Media: SvD, SVT, AB
Bloggar: Sjätte mannen, Cornucopia, 2

67 kommentarer:

Unknown sa...
20 mars 2014 kl. 14:14  

Det vore också bra om Hv inte behövde spara in på 1000 st GMU platser i år.

DerpDerpSWE sa...
20 mars 2014 kl. 14:42  

Vem vet, en dag kanske någon yrvaket börjar prata om "civilförsvar", "totalförsvar" eller andra nymodigheter..

uppgiven sa...
20 mars 2014 kl. 15:58  

@Isak

Är det HV som sparar in på 1000 st GMU-platser? Eller är det andra insatsförband som inte behöver utbilda 1000 st rekryter åt HV också utöver sina andra uppgifter?

Alternativ 1, visst kör så det ryker om det tillförs mer pengar. Alternativ 2, då bör man nog fundera på var resurserna gör mest nytta just nu. Personal för att utbilda nya rekryter är också en bristvara nu inom FM.

Kapitalist sa...
20 mars 2014 kl. 16:08  

Vad är det som ska försvaras? Reinfeldt-Borgs makt (eller Löfvén-Dambergs makt)?

Vem är beredd att gå i döden för höjd bensinskatt och ännu en utredning av skolbetygen?

Eftersom ingenting med svensk politik är bättre än i rysk politik, så finns ingenting att försvara. Det var kanske så ukrajnsk trupp resonerade på Krim när de utan strid lade ned vapnen.

Anonym sa...
20 mars 2014 kl. 16:09  

Det absolut bästa vore om S och M kunde försöka komma överens om rikets säkerhets- och försvarspolitik. Därigenom skulle långsiktigheten vara klar. Pausen av värnplikten var ett typsikt beslut som OM det skulle ha tagits skulle det ha varit blocköverskridande. Tyvärr inte troligt dock ett valår, kanske inte sedan heller?

Anonym sa...
20 mars 2014 kl. 16:25  

Det sparas in på utbildning av GMU-platser vigda åt HV för att istället ha pengarna till de övningar inom HV som är planerade. I år kommer övningar genomföras som planerat, hur det ser ut nästa år vet jag inte.

Magnus Redin sa...
20 mars 2014 kl. 17:03  

Hördududu "Kapitalist", det jag vill försvara utöver liv och egendom för vänner, släktingar och grannar är friheten att både vara klok och en dåre.

Du är en dåre som inte ser skillnaden mellan politik du ogillar och despotisk makt som förtrycker och leder med hjälp av hat. De som inte är dårar inser att vår politik har inbyggda mekanismer för förnyelse, både inom partierna och genom nybildning av partier, mekanismer som i Ryssland skulle uppfattas som ett hot mot oligarkernas makt.

Jag hjälper till en liten aning med försvaret och det inkluderar dig som jag anser vara en dåre, din frihet har ett värde även om du inte uppskattar den själv.

Magnus Redin sa...
20 mars 2014 kl. 17:15  

Bra och rent av nödvändiga förslag men jag skulle önska en sak till. Pengar och en order om att ta fram strykjärnet och platta till alla små bekymmer som fördröjer och stressar organisationen.

Fixa Prio omedelbart eller byt system lika engagerat som om livet beror på det, vilket det kan göra. Fyll upp alla brister på enkel materiel, uniformspersedlar, reservdelar, lastbilar, bränsle, osv. Råkar det blir för mycket av något så gör det inget, det går åt när organisationen växer. Fyll på med ammunition, både enkel och kvalificerad. Se till att fortifikationsverket på studs bygger saknade förråd, kontorslokaler och verkstäder och t.ex. återställer förrådsberg.

När små problem fixas med prioritet och man slipper bromsas av irriterande brister ger det en energikick till hela organisationen och dessutom kan beredskap och mobilisering fungera när man har de nödvändiga prylarna.

Medan vi gör detta kan det förberedas fler krigsflygbaser, nytt luftvärn, mobiliseringsbart pansar osv. Sådant arbete lär f.ö. inte tas på allvar om man samtidigt har brist på o-ringar och kängor...

Unknown sa...
20 mars 2014 kl. 18:24  

uppgiven:

Självklart är det ett problem när ett förband måste utbilda åt andra när man har behov hos sig själva.

Hv behöver dock ändå rekrytera 1500 GMU:are årligen. Sen får man väll se till att lösa det på ett adekvat sätt.

Charlie Spartan sa...
20 mars 2014 kl. 18:57  

Hemvärnet har 1500 st GMU utbildningsplatser, stor del av dessa utbildningar ligger hos de olika utbildningsgrupperna runt om landet, Målet är att rekrytera lokalt och för de HV bataljoner som finns inom täcknings området.

Som ett led i årets besparing så tog man bort 1000 av dessa platser, vilket innebär att många lokala utbildningsgrupper missar möjligheten att rekrytera och utbilda nya soldater till sina bataljoner, detta år blir ett tappat år för dem. Gotland hade två GMU plutoner förra året, men i år blev det inga. Så unga på Gotland som vill engagera sig i Hemvärnet får söka andra GMU utbildningar på andra förband, men troligen så söker de inte alls, budskapet är att vi i försvaret har inte råd med dem.

En första åtgärd är att anslå mer pengar så försvaret kan rekrytera lokalt till hösten. (vi slipper tappa ett helt år).

JohanErik sa...
20 mars 2014 kl. 19:12  

Måhända är Kapitalist en aktör i den här historien. Avlönad av annan stat med dunkla syften. Kanske är Kapitalist en av Vladimirs pojkar...

Gronvita sa...
20 mars 2014 kl. 20:01  

Magnus Redin, Lägg till ett civilförsvar på din lista så är jag med dig, möjligen med ett litet frågetecken för pansar. Viktigare med ett kraftigt vidgat hemvärn.

Magnus Redin sa...
20 mars 2014 kl. 21:03  

Grönvita, vi bör inte prioritera bort den lilla mängd pansar som vi redan har och det vore utmärkt att bemanna rubbet. Detta då vi behöver förband som kan slå det som Ryssland kan landsätta och som enkel hemvärnssoldat som kommer att få övermäktiga uppgifter om det går så illa att det blir krig är det viktigt att det finns hopp om seger. Har vi inga förband som kan slå en fiende blir det svårare att hålla ut in i det sista.

Jag håller för övrigt med om att vi behöver civilförsvar och även politik för att göra oss och EU mindre beroende av Ryssland vilket turligt sammanfaller med klok klimatpolitik.

Hallandsbo sa...
20 mars 2014 kl. 21:28  

Den enda reserven som på ett tydligt sätt finns med i FB 2009 är de 4 reservbataljonerna. Dessa skulle medge tillväxt i ett försämrat omvärldsläge. Kanske dags att använda sig av detta i väntan på ett nytt försvarsbeslut.
Detta skulle medge att vi disponerade 11 manöverbataljoner om några år. Fortfarande mindre än vad riksrevisionen ser som nödvändigt.

Hallandsbo sa...
20 mars 2014 kl. 21:34  

Den enda tydliga reserven som skapades i FB 2009 var de 4 reservbataljonerna. Dessa skulle kunna sättas upp i ett försämrat omvärldsläge. Kanske läge nu i väntan på ett nytt försvarsbeslut. Detta skulle ge oss 11 manöverbataljoner om några år men fortfarande vara mindre än vad riksrevisionen föreslår.

Anonym sa...
20 mars 2014 kl. 22:23  

@Magnus Redin
"Hördududu "Kapitalist", det jag vill försvara utöver liv och egendom för vänner, släktingar och grannar är friheten att både vara klok och en dåre."
När du är död pga att din utrustning var undermålig, pga att din och dina vapenbröders amunition inte var tillräcklig, pga av halva din pluton var inkapaciterad pga frostskador som uppstått som resultat av otillräckliga vinterövnnigar,pga Ryska stridsflygplan har luftherravälde då luftvärnet har slut på robotar,..., vad skall dina nära och kära göra då? Skall dina barn lära sig ryska i skolan.

Bara en dåre skulle försvara någon som utger sig för att vara en dåre, trots att alla vet att han inte är en dåre.
Alla vet att försvaret är undermåligt och har så varit sedan 80-talet,den som hävdar annat utger sig för att vara en dåre.
Ett värdelöst försvar är sämre än inget försvar ty de som är soldater kommer att dö i onödan.
Tror du att de människor som inte förstod att skydda landet när du levde kommer att förstå att skydda dina nära och kära när du väl stupat.

I hänvändelse till detta så har Kapitalist rätt, "Vad är det som skall försvaras?"

Anonym sa...
20 mars 2014 kl. 22:45  

Nu verkar "damerna" fått lite problem.
Herr Borg föregår fru Widegrens beredning och låter samtidigt förstå att han väntar på förslag till förbättringar från FÖmin.

Hur reagerar "damerna" på detta?
FÖmin går ut med ännu en runda av de välkända flosklerna. Helt förvirrat och malplacerat!
Fru Widegren går ut med ett tal av statsministern?
Oklart vad hon menar med detta!

Bägge två blev under en och samma dag totalt överkörda av ledningen i partiet.
Man får väl anta att han som verkligen har klippkort i utrikeshallen varit hemma och gjort några klarlägganden för de ovetande?

Vår firmaledning i FM tycker ju egentligen inte att de behöver några tillskott utan verkar ganska nöjda som landet ligger just nu. Dessvärre tror jag att de är lite ensamma om den åsikten inom firman.(85 procent av befolkningen verkar dessutom ha genomskådat reklamförsvaret!)

Vi får dock inte rusa iväg och göra om misstagen från förr.

Vad vill vi åstadkomma?
På kort sikt?
På lång sikt?
Personalförsörjningen?
Materielberget?

FM lägger fram en långsiktig plan (10+ år)med tydliga mätbara behov och åtgärder för att återta ett försvar av landet?
Planen bakas in i kommande försvarsbeslut?
När hotbild, plan och kostnadsberäkningar är klara tar vi upp budgetdebatten?
De minskningar eller tillägg i planen som görs får respektive partier ta sitt ansvar för!

Avbryt arbetet med org 18 och behåll tre orkestrar så att vi får lite arbetsro;-)
Genomför de ursprungligt planerade övningarna för 2014-2015.
Snabba upp rekryteringen/utbildningen.

Tyvärr finns det stora hål att stoppa stora pengar i.
Hålet är ca 30-50 miljarder stort.
Här måste till en prioritering och kanske ett nytänk?
Den kloke chefen frågar alltid sin kvartermästare om råd innan han gör något!(inte nytänk, bara bortglömt)

Alla bör dock påminnas om att denna plan och dess förverkligande rullar i minst tioårscykler. D.v.s. det vi beslutar 2014 ger effekt tidigast 2024. Någon snabbfil i de stora systemen finns inte!

Pust!

Teaterdirektören.

P.S. Vad som oroar mig mest är tyvärr att de inblandade är så förvånade?
Mörkar MUST, vet inte MUST läget eller förstår inte politikerna informationen de får?
Något är fel i kommunikationen!
Kanske dags att ta fram flanellografen?

P.S.2 Jag är rädd för att den nuvarande FM-ledningen sitter fast i gammalt tänkande och inte är kapabla att genomföra de snabba förändringar som måste till. Förtroendet är också viktigt och där finns inte så mycket att hämta från nuvarande "styrelse".

Magnus Redin sa...
20 mars 2014 kl. 23:50  

andersonanderson, även du är välkommen att göra vad du kan för att andra skall vara fria. Jag bjuder även dig på mitt lilla engagemang och det som inte är bra i dag kan göras bättre i morgon.

Bygdemajoren sa...
20 mars 2014 kl. 23:51  

@Hallandsbo

Fler manöverbataljoner är väl bland det sista som behövs just nu.

Unknown sa...
21 mars 2014 kl. 09:45  

@Bygdemajoren 23:51

Instämmer!

@ alla:
Däremot behöver vi på materielsidan ( i ordning kortast anskaffningstid först): Långräckviddigt luftvärn stationerat på Gotland
Långräckviddig attackrobot mot kvalificerade markmål
Ubåtar

På personalsidan: möjligheter att bemanna fler flygbaser (ev även materiel, jag vet inte dagens status)

Allmänt: mobtider som står i paritet med det snabba händelseförlopp som vi återigen beskådar.

Unknown sa...
21 mars 2014 kl. 10:46  

@Musslan:
Jag håller i princip med. Det vore väldigt trevligt om majoriteten i Riksdagen kunde kommer överens om att ha en gemensam försvarspolitik. Gärna där man tillämpade en försiktighetsprincip.

On Topic: I dagsläget känns alla tre punkterna relevanta och lika viktiga. Tyvärr tror jag att det är enklare att genomföra punkt 1 och 2 än 3, både MSB och övriga civilsamhället lätt fastnar i en överkomplicerad väv av byråkrati, oklara ansvarsområden och dålig koordination. Sen finns det en del tekniska risker i samhället som verkligen skulle behöva ses över.
mvh
T, en annan läsare.

Sverker sa...
21 mars 2014 kl. 13:34  

Jag vill gå emot vad kapitalist sa .Det finns en intresasant artikel hos dn.se av en ryss Babjenko .Varför skulle man stupa för SVERIGE inte är det för Reinfeldt eller Damberg .Dom där personerna är snart bortglömda vem kommer ihåg Gromyko nä just det .Men jag kan tänka mig falla för rätten att rösta ,rätten att samlas fler än 5 personer .Rätten att bli gammal ,rätten att leva i ett samhälle med dess brister som vi har i dag .Rätten att kritisera styret i landet på exempel vis Facebok .Du kapitalist du äger en modekedja och du tjänar bra med pengar men du tvingas sälja för inget .Ryssland har aldrig haft någon form av folkstyre och jag tror de är väldigt långt dit
Sverker

Sverker sa...
21 mars 2014 kl. 13:58  

Jag vill säga mitt till kapitalist .Varför stupa för Sverige inte är det för Reinfeldt eller Damberg eller någon annan politiker dom är snart glömda vem minns idag Gromyko ?
Men vår rätt att rösta ,vår rätt att protestera på Twitter eller Facebok gör det i Ryssland idag och polisen hämtar dig . Finns en artikel på DN.se att läsa av Babjenko om livet under Moskwa inte så farligt nä hej dom hade 2500 olika självmord i sin värnplikts arme tiden du gör är 24 månader .Ett annat exempel du tjänar pengar på din modekedja nån vill ta över du tvingas sälja för noll och inget .Ryssland har aldrig varit folkstyrt och jag tror de är väldigt långt dit

Realisten sa...
21 mars 2014 kl. 14:27  

Många icke insatta läser denna blogg och den fungerar som informationsspridande, så det viktigt att man är tydlig när man nu lägger in förslag högt och lågt.
Systemen hänger ihop det måste man förstå. Säger man att man skall sätta upp luftvärn med lång räckvidd på Gotland så krävs det en bataljonsstridsgrupp även där, annars kommer vi inte ha ett långvarit luftvärnskydd när vi verkligen behöver det. Sen skall man fråga sig om man verkligen behöver ha det grupperat där. Om vi nu pratar om ett riktigt långräckviddigt system så kanske det inte behöver vara grupperat där, men det är en annan sak. Likaså börjar man säga att man nu inte behöver pansar, då lär man inte veta vad man pratar om. Vad lär man möta om nu motståndaren kommer, ja inte är det ett cykelskytteförband som han kommer med. Börja om !!! Gör rätt!
Sätt fast vid en förmåga, skapa en organisation med denna förmåga.
Sätter man målet att ex kunna slå en mekaniserad brigad då bör man minst ha tillgänglighet av tre själv. Kopplar man det sedan mot den enkla förutsättning att man behöver tillgänglighet över ytan och utgår från vårat territorium då lär det inte räcka. Sluta nu att framhäv enskilda system och se helheten. IO 14 måste gå i graven.

Unknown sa...
21 mars 2014 kl. 16:10  

@Realisten -

Säger man att man bör anskaffa och gruppera långräckviddigt luftvärn på Gotland och ett par rader under säger att vi måste ha mobtider som står i paritet med det snabba händelseförlopp som vi återigen beskådar så blir kanske avvägningen att mer än en bataljonsstridsgrupp permanent stationeras där. Se´n beror det givetvis på HUR långräckviddigt system vi skaffar - kanske kan det baseras på fastlandet men vi måste likväl ha dem i sådan beredskap att de får göra nytta när det behövs och det torde vara i samma ögonblick som de bemannar sina Iskandermissiler i Kaliningrad. Med andra ord nu! Vore det två-tre bataljonsstridsgrupper men med mobtid 30 dagar innebär det ändå att investeringen är helt verkanslös.

Lövet sa...
21 mars 2014 kl. 17:57  

Är det inte så att långräckviddigt Lv aldrig rimligtvis kan anskaffas och förbandsättas i en sådan mängd att det får tillräcklig uthållighet?

Vad skulle vara ett långräckviddigt Lv:s uppgift på Gotland? Avvärja förbekämpning med kryssningsmissiler? Avvärja/försvåra luftlandsättning? Försvåra för fientlig CAS och/eller attackhelikoptrar?

Har inte medel- och korträckviddiga och lättrörliga Lv-enheter som kan anskaffas i större mängder en bättre tröskeleffekt? Se på finsk doktrin där man sprider sina Lv-enheter över hela ytan och över alla förbandskategorier från manöverbrigad till territorialarmen...

Realisten sa...
21 mars 2014 kl. 18:02  

@ Bo H
Ja självklart måste man se helheten. Beredskap är viktig del av den. I början av 90talet hade vi 16 bataljonsstridsgrupper tillgängliga inom 24h. Personal, materiel och övade förband. Skulle vara intressant att göra en mobövning idag med de bataljonerna som finns "tillgängliga" idag. Den övningen skulle visa både det ena och andra, det kan jag garantera.

Unknown sa...
21 mars 2014 kl. 22:24  

@ Lövet:

Vi kan rimligen aldrig skaffa något vapen som ger "tillräcklig" uthållighet. Vi får vara glada om vi kan skaffa vapen som väsentligt höjer tröskeln mot militära insatser. I min värld är det vapensystem som ger oss ett skalförsvar, inte som ger oss uthållighet.

@ Realisten 18:02

I avvaktan på en sådan övning kan vi fundera över det vi nyss bevittnat. Ponera att Krimkonflikten rört Litauen - Kaliningrad. När skulle Sverige mobiliserat något annat än Utrikesministeriet?
Därför tjatar jag om att manöverbrigader som inte hinner vara med i kriget förrän det är dags att retirera från ockuperat område är en felinvestering. Hellre högkvalitetsförband som bemannar vapensystem som höjer tröskeln mot militära aggresioner.

Realisten sa...
22 mars 2014 kl. 01:27  

@ Bo H
Ja klart vi skall analysera händelsen i Krim. Men den är dock lite unik då det redan fanns ett brohuvud där. Händelseförloppet är sedan en expandering ur ett brohuvud. Brohuvudet har hela tiden funnits där och det är den ryska flottbasen. Hade ett ukrainskt skalförsvar gjort någon skillnad?
Det är klart att vi skall snabbt tillgängliga förband, men att tro att några enskilda spetsar utan djup är en väg att gå, det tror jag är helt fel.Man måste ha både och, sedan handlar det om att ha förmåga att trycka på knappen. Sedan måste vi börja vara ärliga kopplat mot förmåga kontra hot och ambition.

Unknown sa...
22 mars 2014 kl. 10:36  

@ Realisten -

I en idealisk värld har du helt rätt om att vi behöver både spetsar och djup.
Nu är jag dock realist nog för att förstå att manöverbrigader inte har chans att bli färdigmobiliserade på den tid som står till buds i sådana snabba förlopp som vi nu iakttagit i ett antal nutida konflikter. Du skriver att det även handlar om förmåga att trycka på knappen. Ja, det bekymrar mig verkligen och därför är min slutsats om satsning på långräckviddiga attackrobotar burna av stridsflyg som ju är bland de förband som snabbast kan komma till insats efter beslut om mob eller skärpt beredskap.

Långräckviddigt luftvärn förutsätter jag skall grupperas nära det förband som betjänar dem (eller tvärtom) och om du tar Patriot som typexempel blir Gotland den enda vettiga baseringen.

Slutligen ubåtar därför att de är synnerligen viktiga för att få god bild av läget i Östersjön.

Stridsflyget får nu långräckviddiga jaktrobotar om än i liten mängd men bedömt tillräcklig för att höja tröskeln mot angrepp från luften.

Till vad skall vi använda markstridsförband? Jo, efterhand de mobiliserar skall de ge skydd mot luftlandsättningar och raider av helikopterförband. Efterhand får vi således skalförsvar även mot vertikala omfattningar. Medelräckviddigt luftvärn är som bekant redan beslutat.

I övrigt tycker jag inte att Sveriges situation kan jämföras med Ukrainas och Krims situation utan med situationen för Ukrainas randområden. Vårt försvar bör analysera situationen där Kalingrad är Krim och Litauen är Ukraina och där Sveriges territorium inbegriper Gotland som är nyckelpunkt för försvar av synnerligen strategiskt viktig energiexport under och över Östersjön och därför angelägen både för EU/NATO och för Ryssland.

Medan EU och NATO diskuterar sanktioner måste Sveriges integritet backas upp av kallt stål.

Ursäkta att jag blev mångordig men det ena gav det andra och ledde till en konsentrerad programförklaring :)

Realisten sa...
22 mars 2014 kl. 17:20  

@ Bo H

Kul med lite debatt :)

Tyvärr håller jag inte med i alla delar. Med det flyg vi har idag, så ger de ingen tröskelförmåga överhuvudtaget. Detta beror på att vi egentligen inte har ett fullt fungerande system.
Vad är förutsättningen för att ha en realistisk förmåga på vårt flygvapen som ger en tröskelförmåga, ja inte är det de antal system vi har tillgängliga idag. Självklart skall vi prata system, där all delar ingår.

Vi skall prata om alla förutsättningar som måste uppfyllas för att vi nu skall ha system. Flygbaser, skydd av flygbaser, utspridning, klargöring,vapenalternativ,flygplan, tillgänglighet på vapensystem kopplat mot basalternativ osv, vi kan hålla på hur länge som helst. Vi är inte där idag. Lägger vi sedan till yttre system som medellångt och långräckviddigt luftvärn ja då är vi ännu längre bort från tröskelförmåga.

Vi har en del att göra, men se nu till att vi får både spets och djup. Vi behöver alla delar. Luft, mark och vatten. Alla delar behövs.

Magnus Redin sa...
22 mars 2014 kl. 21:04  

Bo H, att kunna mobilisera i tid är ett gammalt problem, en lösning på det är att beredskapsöva så fort en aggressiv granne beredskapsövar, eller som nu döljer en invasion som en övning.

Det jag önskar är förband bemannande med GSS/K, att ha anställda soldater som kan mobilisera inom timmar är en bra idé.

Jag vet inte hur stora förband som behövs för att möta en Rysk luftlandsättning 1:1 så det blir ödeläggande för landsättningen om vi är på förhand och ödeläggande för både oss och dem om vi motanfaller desperat på efterhand.
Detta borde vara den minsta storleken på ett förband med omedelbar mobilisering.

Om vi antar att det minsta möjliga förbandet är en pansarbataljon är nästa steg att ha mobiliseringsbara delar för att utvidga till en manöverbrigad som kan möta fienden 3:1 eller bättre och då inte behöver strida självutplånande. Om vi har goda underrättelser kan vi mobilisera i tid.

Att det i dag finns en rejäl Rysk kapacitet att anfalla på mycket kort varsel garanterar inte att ett krigsförlopp eller en beredskapstid blir kort.

Det kan bli en lång beredskapstid så den lilla snabbmobiliserade manöverbataljonen behöver avlösas av andra bataljoner.

Det skulle även kunna gå så att det Ryska landstigningstonnaget ligger på havets botten, en rejäl andel av deras flygvapen är utslaget och vi kan skicka de kompletta sedan länge mobiliserade manöverbrigader för att hjälpa Finland.

Unknown sa...
23 mars 2014 kl. 12:01  

@ Realisten och @ Magnus Redin

Javisst är det kul när någon välbesökt bloggare tillåter kommentarer och än mera kul när kommentarerna blir dialoger i stället för monologer eller lösryckta glimtar ur någons idévärld. :-)

Jag är införstådd med att FM idag brottas med ett antal stora och några lite mindre problem. När jag skizzar det jag kallar min programförklaring förutsätter jag att de idag kända problem, som ligger i vägen för min skizz, i en nära framtid blir lösta. Exempelvis om vi idag inte kan förse våra flygplan med alla reservdelar så förkastar jag inte flygstridskrafterna för att vi idag inte kan utnyttja alla flygplan.

Inte heller anser jag att IO14/IO23 är en grund vi skall bygga på. Jag försöker dock vara realistisk nog för att inse att vårt gamla invasionsförsvar inte skall återskapas för att kunna möta en rysk aggression. Jag tror f ö att stora delar av det försvar vi hade på 70-talet var kulisser utan större effekt.

Ytterligare en kuliss utan effekt var att vi inte erkände våra starka band till USA/NATO. Inte ens om vi i dag likhet med Schweiz deklarerade oss neutrala tror jag det skulle gagna oss.

Vi bör alltså finna en försvarsdoktrin som dels bygger på att vi samverkar med andra länder (behöver inte betyda att vi blir medlemmar i NATO) men därjämte att vi bygger en Försvarsmakt som höjer tröskeln mot militär aggression - utan att därmed få de mycket stora ökningar av anslaget som ett heltäckande långtidsförsvar skulle medföra.

Även min skizz av hur detta skulle gestalta sig kräver anslagshöjning men förhoppningsvis endast till storleksordning 1,5 - 1,7 % av BMP, med reservationen att om vi bygger upp med den hastighet som egentligen krävs för att komma över de underlåtenhetssynder våra politiker begått efter Kalla krigets slut så bör vi med start idag men senast vid inriktningsbeslut 2015 lägga 1,7 - 1,9 % av BMP.

Några förtydliganden så att min skizz inte förkastas av missförstånd: Stridsflygdivisionerna erhåller mer flygtid för övningar, flygtidsproduktionen måste därför ökas och reservdelproblemen lösas. Baskompanierna inklusive de resurser som erfordras för kortare upprättande av tillfälliga flygbaser bemannas med heltidstjänstgörande personal. Samma gäller det förband som svarar för det långräckviddiga luftvärnet.
Vad gäller (kanske med något undantag för flygstridsledning) övriga förband så bemannas dom av ekonomiska skäl enligt nuvarande principer, d v s även innehållande deltidstjänstgörande och i sista hand med värnpliktiga då ju möjligheten fortfarande är öppen. Dessa förband, vårt vertikala skalförsvar, intar sina grupperingsplatser så snart de kan och deras möjligheter att lösa uppgifter byggs upp efterhand som mobiliseringen fortskrider. Därmed utsätter vi bl a våra flygbaser för risker och några dagar står vi utan det korträckviddiga luftvärnet.

Magnus - mina onda farhågor beträffande mobiliseringstid grundar sig inte främst på bristen på mobiliseringsövningar för förbanden (den kan åtgärdas när förbanden börjar fungera) utan på den nivå som beslutar om mobilisering. Därmed ser jag risken för att lång tid förflyter mellan mobilisering och avgörande som liten. Min förhoppning är alltså att de förhandlingar om sanktioner mot ryska intressen som ju är förutsättningen för vår doktrin ger resultat efter en rimlig tid.

Realisten - du säger helt rätt att systemet stridsflyg kräver "flygbaser, skydd av flygbaser, utspridning, klargöring,vapenalternativ,flygplan, tillgänglighet på vapensystem kopplat mot basalternativ osv, vi kan hålla på hur länge som helst." Jag emotser ditt förslag om hur vi från dagens läge skall bota bristerna inom ramen för vad rimligen ett nytt inriktningsbeslut 2015 kan ge oss. Min skizz, förtydligad härovan, är nog redan den i överkant på realismen eller kanske t o m i förhoppningarnas värld.

Realisten sa...
23 mars 2014 kl. 17:05  

@ Bo H
Ja jag har en ganska tydlig bild och skiss på vart vi borde vara. Tyvärr kommer det krävas en hel del för att komma dit. Sedan är det alltid svårt att göra avvägningen kopplat mot rimlig förmåga. Sedan förordar jag att man pratar om system där alla delar hänger ihop. Tyvärr är vi där heller. Eftersom vi hittils alltid har blivit tvingad att utgå från ekomisk nivå och den aldrig är kopplad mot den tänkta förmågan, då har man ju problem. Eller så tror man en massa och fantiserar en egen verklighet kopplat mot förmåga och kvantitet. De finns ju tom de som tror att vi skulle kunna hjälpa Baltikum under en kris, med det försvar vi har idag. Helt tragiskt.

Var bör vi då hamna med förvaret i nära framtid för att kunna möta de utmaningar som finns ?

Först och främst måste vi ha ett mixat personalförsörningssystem. Vi skall ha en kombination av värnplikt, anställda och deltidsanställda. Värnplikten bör vara ca 10000 varje år. Det ger oss en massa möjligheter.

Armen skall utgöras av en grundstomme av ca 6st brigader. Brigaden skall ha förmåga att enskilt slå en mekaniserad bataljonstridsgrupp med delkomponent stridsvagn. Uthålligheten på brigaden skall vara minst 10dagars strid utan tillförda resurser. Brigaderna skall vara organiserade i fördelning. Luftvärn, artilleri och logistikförbans skall vara organiserade så att de kan organisera och förbandsätta sina delkomponenter i brigaderna men skall även organisera delar i fördelningsstrukturen. Luftvärnet skall utöver detta ha förband för att säkerställa skydd mot militär och civil infrastruktur. Särskilt skall lång räckvidd flygföretag och bekämpningsförmåga mot kryssningsrobot beaktas. Jägarförband, underrättelseförband, ledningsförband och säkerhetsförband skall organiseras.

Flygvapnet skall ha en grund med ca 120st JAS 39, men även ett antal renodlade attackflygplan, med lastkapacitet överstigande 8-10ton. Vapensystem skall finnas i sådan mängd och olika utförande att det möjligör olika förmågekrav och uthållighet i detta. Särskild förmåga att genomföra attackuppdrag på djupet skall beaktas. Basorganisationen skall ha förmåga att parallellt utnyttja 5 basområden samtidigt. Minst 5st basbataljoner med samma förmåga och kapacitet som dåvarande basbat 85. Extra klargöringsförmåga skall finnas tillgänglig kopplat mot basområde. Minst 10 basområden skall finnas tillgängliga över hela landet.

Marinen skall ha tillgänglighet med minst 30 ytattackfartyg och minst 6 ubåtar. Ytattacken skall utgöras av fregatter, korvetter och robotbåtar. Förmåga till bekämpning av sjömål och ubåtsjakt skall vara grundförmågor som alla delar skall ha. Egen förmåga att luftmålsbekämpa snabba mål med robot skall minst fregatter och korvetter ha. Minst 2st Ka brigader skall organiseras med särskild förmåga skärgårdsstrid och sjömålbekämpning. Tung kustrobot skall vara ett delsystem som finns på dessa brigader.

Här har vi en möjlig organisation som skulle ge oss en avvägd förmåga för framtiden.

Magnus Redin sa...
23 mars 2014 kl. 19:51  

Bo, alltså behöver den politiska nivån besluta om en väl tilltagen övningsbudget som försvaret har fria händer att använda för övningar och beredskapshöjningar.

Ett sådant beslut är ett mycket kraftfullt sätt att visa försvarsvilja.

Förslagsvis kan överblivna pengar i en sådan budget användas för att fylla mobförråd utöver miniminivån. Det ger ett ok incitament för sparsamhet.

Unknown sa...
23 mars 2014 kl. 21:51  

@ Realist - du och jag har nog olika definition på ordet "realist".
Jag gillar mycket av det du skriver men kan tyvärr inte se det som realistiskt. Jag har dock nedtecknat några citat från ditt senaste inlägg och kommenterar dem:

Du: Först och främst måste vi ha ett mixat personalförsörningssystem.
Jag: instämmer. Vi kan nog tyvärr inte ha ett system där samtliga i en krigsorganisation är heltidsanställda och då blir konsekvensen som du säger. Hur många vpl etc kan jag inte kommentera.

Du: De finns ju tom de som tror att vi skulle kunna hjälpa Baltikum under en kris, med det försvar vi har idag.
Jag: Vi har väl inte utlovat att vår solidaritet skall innefatta militär hjälp? Det är nog bara om vi själva behöver militär hjälp som vi har sådana förutsättningar underförstådda.

Du: Flygvapnet skall ha en grund med ca 120st JAS 39, men även ett antal renodlade attackflygplan, med lastkapacitet överstigande 8-10ton
Jag: gärna för mig men jag kan omöjligen få det att kallas realistiskt. Beträffande renodlade attackflygplan har jag tidigare i kommentar på denna blogg lagt fram idén om att inte kannibalisera eller leasa ut alla 39 C/D utan med dem bilda ytterligare en à två stridsflygdivisioner med huvuduppgifterna interdiction/strike och spaningsuppdrag. Möjligen även enstaka CAS-uppdrag, något vi inte bör syssla med med våra vassaste flygplan.

Du: Särskild förmåga att genomföra attackuppdrag på djupet skall beaktas
Jag: Som du läst i mina inlägg betonar jag starkt behovet av en långräckviddig attackrobot. Vi är helt överens såvida du inte föreställer dig att vi skall skaffa flygplan som kan penetrera djupt in över ryskt territorium? Glöm det.

Du: Marinen skall ha tillgänglighet med minst 30 ytattackfartyg
Jag: Tyvärr tror jag inte att ytstridsfartyg, ens med robotlv, har stor chans att överleva i Östersjön om vi befinner oss i krig. Sjöhjältar i all ära men det vore en ekonomisk felsatsning.

Om man bortser från en och annan punkt står vi således för helt olika modeller för vårt framtida försvar och jag tror inte att din form av realism går att förena med min form av att visserligen förutsätta anslagshöjningar men inte högre än vad som möjligen går att hoppas på i nästa regeringsbeslut.

Unknown sa...
23 mars 2014 kl. 23:22  

Magnus Redin ...

Jag ställer också frågan vad det är vi försvarar och varför. Kanske får vi det bättre under Ryssland än under det samhälle Sverige utvecklas till. Jag är övertygad om att för kvinnor är ett Ryskt samhälle bättre än det nuvarande Svenska.

Malin

Sten-Erik Björling sa...
24 mars 2014 kl. 07:42  

Jag är förvånad att man på denna blogg även här kraftigt använder argument av typen "where, what, when, how" men inte "why" - den viktigaste frågan av alla.

VARFÖR skulle Ryssland vilja angripa Sverige.

Med den frågan besvarad så kan man mer optimalt utrusta och utbilda en försvarsmakt som är funktionell och inte ett luftslott som är en blandning anpassad efter insatsförsvarets storlek men med en optimerad variant av invasionsförsvarets hotbild för att generera tillräckligt stora inkomster åt vår försvarsindustri....

VAD är det i Sverige som skulle föranleda ett Ryskt angrepp? VARFÖR skulle ett angrepp ske?

Har lite funderingar själv men jag väntar in andras argument....

Sten-Erik Björling

Unknown sa...
24 mars 2014 kl. 09:34  

@ Sten-Erik Björling -

Om det är något vi bör vara villiga att ta till oss av perioden sedan Kalla krigets "slut" så är det att den överblickbara period vi brukar analysera inför nya inriktningsbeslut inte är 5 till 10 år utan snarare ett till två år. Eftersom anskaffningsbeslut om ny materiel ofta ger förbanden ny förmåga först efter 6 till tio år och omorganisation av befintliga förband utan väsentlig förändring av dess materiel tar från 4 år till tiotalet år så finns ingen annan metod än att upprätta ett skalförsvar som är så beskaffat att endast normal materielersättning behövs för de närmaste femton åren. Det menar jag är ett skalförsvar som, förutom att försvara vår gränslinje, även kan slå på djupet efter att vi hamnat i krig. Att ha förmåga att slå på djupet innebär för övrigt inte att vårt försvar har offensiva vapen eftersom vi inte avser sätta in dem före vi befinner oss i krig.

PangPangSWE sa...
25 mars 2014 kl. 10:16  

@Malin Lääckö:
Antingen så trollar du, tillhör rysk psyops eller så är du bara vilseledd.

Bosätt dig i Ryssland som mamma, så får du väl se själv.

Forbes, som inte är helt vilse i pannkakan, har denna rapport, och som vanligt är det Norden i toppen när det gäller kvinnor:
http://www.forbes.com/pictures/lmj45hhfe/best-countries-for-women/

Ryssland finns inte på något vis med på kartan när det gäller kvinnors - eller mänskliga - rättigheter.

@Sten-Erik Björling:
din fråga om "why" är i princip totalt irrelevant och direkt felaktig ur 'image mirroring'-perspektivet.
Ivan tänker inte som vi, Ivan har inte samma perspektiv som vi.

Denna insikt räcker för mig, den svenska uppgiften är att tillse att Ivan inte ens tänker tanken på att påtvinga oss sin vilja, vare sig militärt, ekonomiskt, politiskt eller på annat sätt påverka vårt "way of life".

GMY

Sten-Erik Björling sa...
25 mars 2014 kl. 18:39  

PangPangSWE,

Intressant perspektiv som inte svarar på frågan... Eftersom vi inte har obegränsat med resurser, ett ytterst känsligt samhälle som är enkelt att störa ut och stora ytor i förhållande till befolkningen så måste vi prioritera och bli mycket träffsäkra i vår analys vad vi skall koncentrera oss på.

Gör ett nytt försök...

Sten-Erik Björling

Unknown sa...
26 mars 2014 kl. 00:41  

PangPang

Jag är född och uppvuxen norr om Salla Finland och har alltid hatat det Ryssen ställt till med. Hatet sitter i. Som värnpliktig och sedermera officer vid Norrbottens regemente var jag helt inställd på att ingen ryss över älven. Emellertid, samhället som vi alla med hjärta var beredda att försvara finns inte längre. Det Svenska samhället blir alltmer förtryckande och hotfullt och passerar snart den gräns då Rysk samhälle är att föredra.

Sverige
100 med Svenskt pass springer omkring med AK47 och mördar kvinnor och barn, oliktänkande, olika folkgrupper i Afrika och nu också i Syrien.

70 000 kvinnor förtycks.

3 500 flickebarn riskerar att systematiskt utnyttjas sexuellt.

100 tals kvinnor har avrättas för att de valt att leva icke muslimskt Svenskt.

Sverige ligger i världstopp när det gäller våldtäkter och gruppvåldtäkter.

Kriminalitet med rån och misshandel växer explosionsartat.

Jag har blivit misshandlad två gånger i Sverige för att jag är transsexuell.


Malin VO/lt, Norrbottensbrigaden.

Unknown sa...
26 mars 2014 kl. 09:30  

Hur lång förvarning kan vi förvänta oss? Hur skall mobiliseringstiderna dimensioneras?
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usa-underrattelsetjanst-missade-ockupationen-av-krim_3399980.svd

PangPangSWE sa...
26 mars 2014 kl. 10:51  

@Malin:

Jag gör ett bemötande, sen släpper jag detta eftersom det är OT.

"Det Svenska samhället blir alltmer förtryckande och hotfullt och passerar snart den gräns då Rysk samhälle är att föredra."

Prova att vara HBTQ i Ryssland. Prova att vara kvinna/mamma i Ryssland. Se hur det går och återkom. Din åsikt i frågan är avvikande och ensam.

"Sverige
100 med Svenskt pass springer omkring med AK47 och mördar kvinnor och barn, oliktänkande, olika folkgrupper i Afrika och nu också i Syrien."

Här förstår jag inte alls vad du menar, Google Translate som strular?

"70 000 kvinnor förtycks."

"3 500 flickebarn riskerar att systematiskt utnyttjas sexuellt."

Siffror helt tagna ur luften.
Sverige är (ett av) världens mest jämställda land (länder). Ryssland ligger i andra änden av kartan.

"100 tals kvinnor har avrättas för att de valt att leva icke muslimskt Svenskt."

På vilket sätt är detta ett svenskt problem? Det är snarare gamla strikta "hederskulturer" (som finns mycket av i ortodoxa Ryssland) som är problemet, inte svensk kultur.

"Sverige ligger i världstopp när det gäller våldtäkter och gruppvåldtäkter."

Fel. Sverige ligger i topp beträffande ANMÄLDA (per capita) våldtäkter. Och det är BRA att brott ANMÄLS, annars kan de inte utredas och förövaren kan inte straffas.
Menar du att det är bättre att våldtäkter inte anmäls och GM går fri(a)?

"Kriminalitet med rån och misshandel växer explosionsartat."

Nej, dessa siffror ligger ungefär konstant över tiden, med vissa fluktueringar.

"Jag har blivit misshandlad två gånger i Sverige för att jag är transsexuell."

Det är beklagligt. Detta skulle förstås, i din mening, inte hända i vare sig Finland eller Ryssland?

Nåväl.

Lövet sa...
26 mars 2014 kl. 12:37  

@Bo H: Jag uttryckte mig lite tvetydigt eller rentav slarvigt. När jag talade om "uthållighet" så menade jag snarast "uthållig mättnadsförmåga".
Dvs förmåga att på relativt kort sikt (under några timmar) motstå massiv förbekämpning med t ex kryssningsmissiler.

De långräckviddiga systemen har systemmässiga begränsningar (stora, tunga och statiska, svåra att dölja, tar lång tid att ladda om osv, osv).

Därmed kan de sannolikt inte praktiskt verka ens genom det första fientliga flygföretaget i förbekämpningsskedet - åtminstone inte om angriparen nyttjar stand-off-vapen (om så bara i begränsad mängd).

I själva verket kommer väl de långräckviddiga systemen att vara ett av de allra första huvudmålen för förbekämpningen.

Små lätta system med litet foot-print (läs MANPADS) kan snabbt spridas över ytan. De har liten signatur och kan snabbt gruppera om. De blir därför svåra att lokalisera och mäta in.
Detta ger ett signifikant bidrag till uthålligheten mot mättnadsanfall till Lv-funktionen.
I skedet efter förbekämpningen så kan de överlevande Lv-enheterna fortsätta att skapa förluster för angriparens attackhelikoptrar och CAS-flyg.

Med ett enda (eller några få) stort "LR-missil-ägg" i luftvärnskorgen, utan enklare system på djupet därbakom kommer luftvärnet snabbt att vara eliminerat ur ekvationen.

...och flyget kan som vi redan vet i stort sett inte användas alls mot air-to-ground-missiler.

Unknown sa...
26 mars 2014 kl. 16:21  

@ Lövet -

Talar vi helt förbi varann? När jag förordar långräckviddiga missiler som kan slå mot en angripares ledningscentraler, startbanor, landsvägs- och järnvägsbroar och liknande talar jag inte om "stora, tunga och statiska (system), svåra att dölja, tar lång tid att ladda om osv, osv". Här är exempel på vad jag syftar på:

http://en.wikipedia.org/wiki/AGM-158_JASSM eller

http://en.wikipedia.org/wiki/KEPD_350 Hela Flygvapnet är föremål för förbekämpning inklusive dess vapenförråd men så har de också hyfsade skyddsåtgärder.

Vad långräckviddigt luftvärn beträffar har jag nämnt Patriot som exempel. Avskjuts från mobila ramper och torde vara kapabla att bekämpa cruise missiles och i sin senaste version, även ballistiska robotar (som Iskander)

Jag har alltså svårt för att förstå det du beskriver.

Lövet sa...
27 mars 2014 kl. 15:16  

@Bo H: Jag skrev mina inlägg med anledning av ditt inlägg som började med "...Säger man att man bör anskaffa och gruppera långräckviddigt luftvärn på Gotland..." och var inget genmäle utan mer ett kompletterande resonemang.
Jag utvecklade därefter mitt resonemang med avseende enbart på luftvärn och i syfte att förtydliga mig. Jag tror nämligen att uthålligt luftvärnviktig del av ett skalförsvar.

När det gäller långräckviddigt Lv (och även medelräckviddigt såsom Patriot) så är de förvisso logistiskt och operationellt transporterbara på trailer, men de är allt annat än snabbt grupperade och än mindre snabbt omladdade efter att de första missilerna skjutits.

Det råder inte heller någon som helst tvekan om att de syns när man grupperat dem. http://virtualglobetrotting.com/map/japanese-patriot-missile-battery/view/?service=0 (Även om man naturligtvis inte behöver låta asfaltera vägen fram till eldenheterna, såsom de ordningsamma Japanerna gjort ovan.)

Missilpriserna uppgår till 8-siffriga belopp och bemanningskrav och underhållskostnader är enorma.
Deras förmåga mot småmål kan sannolikt ifrågasättas. ATBM-versionen PAC-3 är hit-to-kill, vilket ger en väldigt låg träffsannolikhet, men skall o m den träffar göra hål i en hård SCUD-nos.

Sannolikt har sådan system mer en psykologisk effekt på hemmaplan (innan konflikten startar) än en reell verkan.
De ger mer en k ä n s l a av säkerhet än en reell sådan och för svensk del skulle vinsten bara vara att kommunicera strategisk handlingskraft. Någon verklig försvareffekt ("tröskelhöjning") för miljarderna skulle man inte få.


Slutligen vad gäller JASSM/KEPD350:
Jag hade i mintt inlägg inte tankarna på egen markattackförmåga, vilket ju JASSM och Taurus är. Det är sannolikt en väsentlig komponent i ett skalförsvar, liksom kvalificerad sjömålsförmåga (tung sjömåls-Rb och ubåt med tung torped).

Finnarna har skaffat JASSM + ATACMS med multipelstirdsdelar(!). Det gjorde man för övrigt precis e f t e r att Sverige valde att (självrättfärdigt) fasa ut BK90 Mjölner.

Vi står förnärvarande utan vapensystem som kan verka över ytan. 24 (eller för den delen 48) eldrör - när de nu kan tänkas komma - är en droppe i havet.

J.K Nilsson sa...
27 mars 2014 kl. 16:42  

Lövet, Finnarnas ATACMS var ett missförstånd och exporttilsståndet drogs tillbaka för multipelstridsdelen till förmån för enkelstridsdel.

J.K Nilsson

Edis sa...
27 mars 2014 kl. 19:59  

Lövet,

Såvida det inte är helikoptrar du avser skjuta ned så är inte MANPADS mycket att komma med. Dessutom så kräver även luftvärnssystem med kort räckvidd spaningsradar för att man ska ha någon möjlighet att bekämpa snabbflygande mål med någon rimlig träffprocent.

Omladdning av lång/medeldistans systemen är inget som måste ske efter "de första missilerna skjutits". SAMP/T (Aster 30) består exempelvis av 4-6 avfyrningsplattformar vilka vardera bär 8 st robotar, totalt alltså 32-48 robotar klara för skott. Patriot ska tydligen klara upp till 16 avfyrningsplattformar vilka bär 8 eller 16 robotar vardera.

Det japanska Patriotsystemet på bilden är snarare parkerat än grupperat. Eldledningen kommunicerar med avfyrningsplattformarna trådlöst, liksom SAMP/T varvid enheterna inte alls behöver stå synligt brevid varandra. Med SAMP/T så kan avfyrningsplattformarna stå på upp till 2 mils avstånd från eldledningen.

Personalbehovet att bemanna systemen brukar inte vara särskilt stora, däremot så krävs ju skiftgång om systemet ska vara igång 24/7 och likaså bevakning på marken kring systemet.

Angående PAC-3 så har den en sprängladdning på ca 70 kg, avsevärt mer än vad du har i de flesta kortdistansrobotar. Syftet med hit-to-kill är att detonation ska ske vid träff för att på så sätt garantera att målet (eventuellt med kemisk eller biologisk stridsspets) totalförstörs. Med PAC-2 som detonerade i närheten av målet så hade man problem med att robotar trots träff kunde klara sig, eller dimpa i backen i stora delar och därmed riskera skada det systemet är avsett att skydda.

Sten-Erik Björling sa...
28 mars 2014 kl. 08:21  

Edis,

När det gäller MANPADS så är det inte frågan om antingen eller utan både och...

Det finns installationer i Sverige som i första hand kommer att vara ett mål för helikopter-baserade attacker. Om målet behöver slås ut och inte "ockuperas" så är det billigare och effektivare med lågt flygande kryssningsmissiler i överbelastningsattacker...

Dessutom är det bra att kunna använda MANPADS utan central ledning eftersom denna oftast slås ut som första åtgärd vid angrepp och vid mer fullgången besättning av extern trupp så kan man fortfarande verka mot flyg som agerar i support för marktrupp... Frånvaron av central eldledning i detta fallet är en stor fördel. Se bara på Rysslands förluster i Afghanistan - inte bara helikoptrar utan även attack- och transportflyg.

Sten-Erik Björling

Lövet sa...
28 mars 2014 kl. 09:28  

@Edis: Du har rätt - dagens ledningsystem klarar att samordna ett ansenligt antal eldenheter - och - om man köpt så många - så kan man säkert ha minst 48 Aster 30 tillgängliga. Eller teoretiskt då hela 256 Patriot-robotar på en gång.

När det gäller PHit/Kill för PAC-3så håller jag mig fortfarande ytterst tveksam - speciellt mot mål som manövrerar med mer än konstant 1g ballistisk parabelbana. Robotens (stor och tung) manöverförmåga lär vara sådär efter att den försökt följa all målmanövrer under sin väg fram.

Oaktat detta så vore 16x16 robotar definitivt ett ansenligt yttre skal* mot ett begränsat skyddsobjekt, men bara om vi tror på att Finansen skakar fram de storleksordningen 10 Mdr som behövs för dessa 256 Patriot-robotar.

Jag tror mer på det gamla vanliga - säg 3 eldenheter a' 8 robotar. Då räcker de inte länge, inte länge alls.

Ingen skulle vara gladare än jag för ett flerlagers Lv-koncept med tillräckligt många LRad, MRad, Shorad och VShorad i flera på varandra liggande "bubblor", men jag tror tyvärr aldrig det kommer att hända.

*) Ryskt Lv bygger ju på flera lager från LR via MR som Tunguska/Pantsir etc ända ner till axelburna Igla-system. De lägger inte alla ägg i en korg - trots att deras "stora ägg" nog är oändligt många fler än vi kan drömma om...

Edis sa...
29 mars 2014 kl. 19:44  

Jag ser inget särskilt behov för just MANPADS i Sverige, utan först och främst så borde vi titta på en efterträdare till Hawk-systemet och här borde man nog titta på både Patriot, SAMP/T såväl som andra system som kan ge motsvarande prestanda. Kanske vi kan ersätta dagens 8 Hawk system vilka vardera har 2 avfyrningsplattformar med plats för tre robotar med, i alla fall till en början, med 4 st system med vardera 4 avfyrningsplattformar. Med Patriot eller SAMP/T så skulle detta ge en avsevärt höjd förmåga. Detta kompletteras med IRIS-T SLS som vi redan beställt (ett system som i sig innebär en avsevärt förbättrad småmålsförmåga, ex. mot kryssningsrobotar). Det enda jag tycker vi sedan saknar är ett kortdistanssystem med förmåga att också verka mot mindre projektiler från ex. artilleri.

När det gäller Sovjets förluster i Afghanistan så gav inte införandet av MANPADS 1986 någon signifikant ökning av antalet förlorade flygmaskiner, utan man låg kvar på en nivå i storlek med åren innan. Däremot så blev man tvungen att taktikanpassa, från att tidigare ha flygit lågt över målen och huvudsakligen dagtid så flyg man efter införandet av MANPADS högre i större grad nattetid. Detta gör det förstås lite svårare att träffa, men samtidigt så har stora förbättringar skett sedan 80-talet på denna punkt, i alla fall då vädret är klart.

Frånvaro av en central ledning ger ett svagt luftförsvar som inte kommer att kunna utsätta särskilt mycket. För att ge en bra effekt så ska de flera olika luftvärnssystemen verka tillsammans med flygvapnet via en central ledningsfunktion.

När det gäller PAC-3 så är det en förhållandevis lätt robot, med en vikt på strax över 300 kg så väger den ungefär hälften så mycket som de Hawk robotar vi har idag. Systemet fungerar också som så att eldledningscentralen (den enda bemannade delen i ett Patriot system - jag tror dock att det finns ett "auto mode" varvid systemet kan lämnas ensamt på marken) räknar ut en "intercept point" dit roboten flyger mot efter att ha avfyrats. Både roboten och målet följs av systemets radar och justeringar kan göras då roboten är i luften via dess datalänk. I denna fas så styrs roboten med sina aerodynamiska roder. När roboten närmar sig målet så tar robotens inbyggda radarmålsökare över samtidigt som roboten använder styrraketer för att manövrera mot målet. Detta ger en förmåga att även träffa snabbmanövrerade mål som stridsflygplan.

Att ladda om en eldenhet med 16 PAC-3 (4st kanisters) tar strax under en timme.

Sten-Erik Björling sa...
29 mars 2014 kl. 20:36  

Edis,

Naturligtvis måste det långräckviddiga luftvärnet anskaffas, dock är nog inte Patriot de bästa systemet utan där passar nog varianterna av Aster bättre, både i korträckviddig och långräckviddig version. Ett köp av Patriot innebär att vi handlar från USAs överskottslager, inget annat...

Det synes mig som alla system som på något sätt baseras på arméförband skall hållas nere - elittänkadet är starkt inom både FV och de som vill ha lite häftigare system inom LV. Men manpads har en roll, speciellt när ledning är utslagen och den kommer att slås ut vilket den mer moderna stridsplaneringen av USA, Ryssland och Israel pekar på - massiva överbelastningsattacker med kryssningsrobotar mot alla ledningsmål och flygfält. Och dessa robotar kan avfyras väl inom t ex Rysslands gränser - man möter inte attackflyg och bombare över Östersjön utan ca 20-200 kryssningsrobotar på en gång över olika delar av våra gränser.

Flygvapen och marin är fast i skalförsvarstänkandet - att man skall möta de första styrkorna över Östersjön för att bedriva fördröjningsstrid tills dess att Nato ankommer. En illusion... Det som kommer att ske är en första våg av kryssningsmissiler som slår ut fasta och semi-fasta baser, ledningssystem, logistiska flaskhalsar och el-, IT- och vattenförsörjningssystem. Med detta faller hela samhället samman och man kan besätta med marktrupp via helikoptrar eller luftlandsättning viktiga platser. Flyget kommer inte ens att överleva 2-3 timmar, ledningssystemen för LV kommer att klara sig lite längre, kanske 4 timmar.

Kvar blir då de icke-existerande markförbanden som måste kunna skydda sig mot luftburet understöd för de trupper som landsätts och då passar manpads typ RB70 NG alldeles utmärkt då den kan verka även utan central ledning.

Kriget fortsätter även efter det att alla flyg och marina förband betats av under de första timmarna. Det är då det verkliga kriget startar... Och med den operettkrigsmakt som vi nu har skaffat oss så kommer en angripare att kunna slå ut landet inom 6 timmar...

Om inte Ryssen om denne vill angripa hellre hotar med minskad oljeexport till Sverige så att alla medelsvenssons med racingdrömmar kommer att tvingas betala 30-40 SEK för en liter... Då viker man sig direkt...

Sten-Erik Björling

Unknown sa...
30 mars 2014 kl. 11:04  

@ Sven Erik Björling 03-29-20:36

Jag har svårt att få ditt resonemang att gå ihop såvida du inte förutsätter att vår motståndare är ridderlig nog att vänta med anfallet tills armén är färdigmobiliserad?

Vi behöver inte främst en gången epoks sega invasionsförsvar. Vi behöver förmåga att snabbt möta aggression och att snabbt, efter att krigshandling är faktum, slå mot motståndarens infrastruktur. Det måste alltså ske med förband som kan verka från dag 1, timma 3.

Jag ser gärna att vi skaffar slagkraftiga arméförband men kan inte se några förutsättningar för att tillräcklig slagkraft byggs upp inom ett á tre dygn. Kan du?

Sten-Erik Björling sa...
30 mars 2014 kl. 13:50  

Bo H,

Den nuvarande situationen är att vi om 10 år kanske kan mobilisera ca 8 bataljoner inom ca 3 månaders mobilisering. Det nya slagkraftiga insatsförsvaret... I dagsläget kanske vi kan dra samman ett par bataljoner från olika förband i olika delar av landet och förbereda ett par dagars försvarsstrid på en plats där vår motståndare har varit så vänlig att ange att han kommer... Och detta efter kanske två veckor...

3 månader är enligt senaste tideräkningen avsevärt mer än 72 timmar och 2 bataljoner är också enligt de senaste metoderna att genomföra summering avsevärt lägre än hundratals...

Det bör noteras att det tidigare angivna veckoförsvaret gällde under förutsättningarna att hela organisationen var besatt ca 2023 och att man kunde kraftsamla alla styrkor på en viss plats i Sverige (motsvarande Arlanda och delar av norra Stockholm). Vid min tid så var bara försvaret av Pajala tilldelad 8 bataljoner, motsvarande i personalstyrka med HELA omfattningen av kontraktsbataljoner 2023.

Din argumentation är helt inriktad på att det enda vapenslaget är FV. För det första - FV som fungerande struktur och kapacitet existerar inte efter 3-4 timmar då ALL vital infrastruktur och även skroven är utraderade. Detta gäller även marinen utöver ubåtarna. För det andra - den enda resurs som kan utöva långsiktig försvarsstrid och även anfallsstrid är markstridskrafter. Robotar typ Taurus och RB15 med lång räckvidd kan slå mot fientlig infrastruktur och är enklare att dölja och skydda än ett antal flygskrov som inte kan lyfta för att deras landningsbana är utslagen.

Det som en motståndare fruktar mest är inte ett antal JAS som de kan slå ut snabbt till priset av en del förluster, det som de fruktar mest är långa operationer mot markstyrkor som kan dölja sig, slå till och skapa förluster för dem under lång tid. Notera vänligen att flyg inte kan ta och hålla terräng och det är detta en motståndare vill angripa Sverige för - kontroll av baseringsområden för ABM-system, logistiska korridorer och manöverutrymmen. De kommer inte hit för att lägga beslag på våra industrier eller vår popkultur precis...

I det sammanhanget så är manpads till stor nytta eftersom de kommer att kräva taktikanpassning hos fientligt flyg i marksupportrollerna långt efter det att våra kära JAS ligger skrotade på våra baseringsområden.

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
30 mars 2014 kl. 14:21  

Bo H

Ytterligare en sak...

När jag tjänstgjorde så var vårt förband planerat att kunna mobilisera inom 72 timmar, de flesta delarna redan efter 24 timmar p g a lokal förankring. Så det är möjligt med rätt planering att få till slagkraftiga och funktionella förband inom kort tid. Och HV kan efter HV-beredskap vara stationerad inom ett fåtal timmar...

Sten-Erik Björling

Anonym sa...
30 mars 2014 kl. 16:42  

@Sten-Erik

1) Lånar två fraser från dig:

"ett ytterst känsligt samhälle som är enkelt att störa ut"
"el-, IT- och vattenförsörjningssystem. Med detta faller hela samhället samman"

Och när du står där bland ruinerna och lyssnar på skriken, då vill du ha en lv-robot? Att skaffa ett vapensystem att användas när kriget är slut känns lite fel, eller hur? Dessutom vill väl ingen, i synnerhet inte civila organisationer, flyga in hjälp efteråt om det finns oorganiserade MANPADS lite varstans...

2) Citaten ovan är väl bra argument för att omvandla Hemvärnet till beredskapspolis och räddningstjänst? Det enda vapen som då behövs är tjänstepistolen för att skydda mat, sjukvård och hindra plundring?

Viss ironi kan förekomma ovan.

3) Själv är jag förvånad att ingen, åtminstone inte offentligt, diskuterat frågan "Om jag vore Ryssland, hur skulle jag då göra för att tvinga Sverige att göra som jag vill?" Pansarstrider kommer väl inte ens på första sidan i listan över möjligheter.... Listan över vad vi kan göra åt saken just nu är väl tyvärr betydligt kortare.

Wiseman har vid flera tillfällen nämnt samhällets sårbarhet och jag önskar mer i den vägen. Innan det finns en försvarsidé som löser detta är de flesta teknikdiskussioner meningslösa.

Unknown sa...
30 mars 2014 kl. 18:15  

Sten-Erik Björling -

Jag upprepar att jag tror vi får väldigt kort förvarning, innebärande sannolikt kortare än 72 timmar mellan order om mob och första krigshandlingen. Igen exemplifierat:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/usa-underrattelsetjanst-missade-ockupationen-av-krim_3399980.svd

"Din argumentation är helt inriktad på att det enda vapenslaget är FV." säger du, m a o har du inte läst vad jag skrivit om arméstridkrafter: "Till vad skall vi använda markstridsförband? Jo, efterhand de mobiliserar skall de ge skydd mot luftlandsättningar och raider av helikopterförband." Kan de mobilisera inom 72 tim så tycker jag det är toppen!

"FV som fungerande struktur och kapacitet existerar inte efter 3-4 timmar då ALL vital infrastruktur och även skroven är utraderade."
Jag förutsätter förändringar även inom FV och har nämnt resurser som erfordras för kortare upprättande av tillfälliga flygbaser bemannas med heltidstjänstgörande personal. Efter sådan förändring - och annat som jag pekat på - är jag övertygad att stridsflyget överlever förstaslaget i tillräcklig styrka för att återkomma med returslag.

Slutligen har jag nämnt långräckviddigt luftvärn som angeläget. Det är inte givet att FV skall svara för det liksom på Bloodhoundtiden. Jag kan även tänka mig att organisationen baseras på Hawkförbandeh. Huvudsaken ur min synvinkel är att de bemannas med sådan personal som kan komma till skott 24/7 och vara fullt mobiliserade inom två dygn. Att ledningssystemen utnyttjas oberoende av truppslagstillhörighet ser jag som självklart. Där vill jag även påpeka att jag inte förordat Patriot utan nämnt den som exempel.

Jag tillstår att jag är uppvuxen inom Flygvapnet och jag gissar att du är uppvuxen inom Armén. Vår uppväxt färgar våra åsikter.
En grundläggande skillnad mellan våra synsätt är även att jag tror att Rysslands främsta intresse är att föregripa NATO i försvar av Östersjön och att konfliktområdet främst blir just Östersjön. Jag tillstår att Barents Hav är ett annat för Ryssland intressant område där Sveriges del av Nordkalotten kan bli utsatt för angrepp. Jag tror emellertid inte att ett segt arméprioriterat försvar heller där är rätt väg att gå.

Sten-Erik Björling sa...
30 mars 2014 kl. 20:33  

Propellern...

Vad tror du krig är? Att kriget upphör när det passar FVs stridsplanering? Det är när FV är utslaget och trupp kommer in på Svenskt territorium som kriget startar, det slutar inte då...

Modernt krig innebär ALLTID att man slår ut civil infrastruktur och att lidandet blir gigantiskt. Att tro att kriget avslutas bara för att man fått sina JAS nerskjutna över Östersjön passar en angripare ypperligt - då behöver man inte sätta in mer kostsam markbaserad trupp som binds upp under längre tid.

Man skall inte bedöma en framtida konflikt i Europa efter de operationer som utförts i Mellanöstern t ex. Där var motståndaren svag, relativt låg teknisk nivå och terrängen var öppen och svår att gömma sig i. Den motståndare som vi kommer att möta måste vi värdera vara bättre än oss på de flesta områden - inklusive flyg, om inte i tekniken så i antalet och i mindre förbekämpat antal. Att i det läget lägga alla ägg i en och samma korg (FV) är inte bara korkat, det är kriminellt oansvarigt. Och arméstridskrafternas storlek och sammansättning kan inte i första hand anpassas till att FV inte skall få konkurrens vad gäller finansieringen av sina favoritprojekt - de måste anpassas till att kunna försvara ett stort land, med få innevånare och för att hantera hot från en kvalificerad fiende.

FV är gökungen som kommer att innebära garanterad förlust vid en konflikt... FML har inte anpassat sig efter de nya strategiska metoder som utvecklats utan finns kvar i det storskaliga invasionens sinnevärld...

Sten-Erik Björling

Sten-Erik Björling sa...
30 mars 2014 kl. 20:35  

Vad gäller hotbilden så borde man kanske sätta sig in i lite mer "alternativ" information....

http://nsnbc.me/2014/03/30/us-war-plan-europe-russia/

Allt är inte svart-vitt och det är lätt att bli nyttig idiot...

Sten-Erik Björling

Unknown sa...
30 mars 2014 kl. 22:23  

Sten-Erik Björling -

Intressant läsning i din nsbc-länk. Desto större anledning att Sverige av egen kraft kan bestrida Ryssarna herraväldet i vår del av Östersjön. Hangarfartyget Gotland bör inte bli en USA/NATO-bas. Uppenbarligen räcker det inte att stationera ett par manpads-beväpnade brigader där.

Max Hanemann sa...
30 mars 2014 kl. 23:15  

Det skadar kanske inte att sätta sig in i källan nsnbc.me bakgrund, liksom i författarens kvalifikationer, innan man rekommenderar den ...

Wiseman sa...
31 mars 2014 kl. 06:51  

Max Hanemann,

https://www.youtube.com/watch?v=hJmRbSX8Rqo

Sten-Erik Björling sa...
31 mars 2014 kl. 06:53  

Max,

Naturligtvis skall man vara kritisk i sin granskning, numera gäller det all media - även svensk media som jag anser vara mycket tendentiös och inte tillförlitlig när det gäller balanserad täckning av information och bakgrunder. Desto fler källor från olika håll desto bättre är det....

Bo,

Min ståndpunkt är att Sverige skall ha ett starkt försvar eftersom alliansfriheten (implementerad korrekt) kräver detta, speciellt inom vårt område. Den karta som Makarov presenterade för Finska regeringen för ett par år sedan visar att Ryssland ser Finland och Sverige som sitt intresseområde eftersom placering av ABM-system på Svenskt och Finskt territorium kan minska deras möjlighet till ett andra-slag med kärnvapen och därmed försvinner terrorbalansen. I detta sammanhang så är det inte en bra utveckling eftersom neokonservativa i USA anser att man kan vinna ett kärnvapenkrig och man vill använda sina kärnvapen för att utpressa främst Ryssland men även Kina till att inte medverka till skapandet av alternativa reservvalutor som ersättning till dollarn. Om Ryssland och Kina gör detta kommer USA att ner-graderas till en tredje-världens nation med totalt sammanfallande finanser och kollaps. Om Ryssland och Kina inte gör det kommer hela världen att gå det ödet till mötes eftersom det nuvarande finansiella pyramidspelet totalt förstör möjligheterna att hålla civiliserade samhällen uppe i längden. Så vi som nation har allt intresse i världen att tillse att vårt territorium inte används för ABM-system och enskilda parters basering av förband på t ex Gotland, Luleå som exempel.

Dräför bör man heller inte använda längräckvidds LV från USA eftersom det kan användas för dold basering och dold kontroll. Aster är i det fallet bättre.

Sten-Erik Björling

Unknown sa...
31 mars 2014 kl. 10:02  

Vill man fördjupa sig i en diskussion om svenskt luftvärn så rekommenderar jag
http://cornucopia.cornubot.se/2013/01/osint-svenskt-medel-och-langrackviddigt.html
som jag anser vara en bra grund.

Lövet sa...
31 mars 2014 kl. 11:56  

Sten-Erik Björling beskrev det här mycket bättre än jag.

Max Hanemann sa...
31 mars 2014 kl. 12:05  

Sten-Erik;

Var och en får givetvis välja de källor han från sina utgångspunkter finner lämpliga, även om det råkar vara en källa med ett rykte för att ta konspirationsteorier på entreprenad - vilket också väl framgår ur den artikel Du länkat till. Vi lär få leva med att vi bedöms och värderas bland annat efter de källor vi åberopar ...

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade