Äntligen ett bredare mandat, eller?

Dagens presskonferens från Rosenbad visade på den slutliga versionen av överenskommelsen mellan Regeringen, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det var minst sagt underhållande tv då Carl Bildt verkade stortrivas och Urban Ahlins kommentarer fick flera seniora journalister, bl a K G Bergström, att dra på läpparna. Vi bjöds också på efterföljaren till Håkan Juholt "drogade barnsoldater", nämligen det av Ahlin myntade begreppet "vansinnesfartyg". Efter att överenskommelsen nu offentliggjorts verkar tungans band ha lättats bland de försvarspolitiska bloggarna och därtill försvarsministern.

Inom några områden är överenskommelsen ett klart fall framåt. Det mandat som nu ges flygkontingenten för spaning över Libyen är betydligt bredare än tidigare, där den socialdemokratiska vägran att inkludera "skydd av civila"-delen av resolution 1973 i det svenska mandatet, ledde till att endast spaning mot luftvärn, flygbaser och liknande fick genomföras. Spaning mot de artillerisystem som sköt mot civil bebyggelse, stridsvagnar i städer, och allt annat som rörde skydd av civila fick man inte spana mot. Sålunda hade den svenska kontingenten inte möjlighet att ta fram underlag för övriga delar av koaltionen inför deras attackanfall, med ökad risk för collateral damage som följd.

En annan positiv faktor är att Sverige bidrar med enheter som avhjälper brister som NATO redovisat i sin bristkatalog.

Oroande är dock vad det nya socialdemokratiska förbehållet mot No-Fly Zone kommer att innebära för det svenska mandatet. Socialdemokraterna har fastställt att No-Fly Zone är ett avslutat kapitel. Det finns inte längre något flyg över Libyen, anser Socialdemokraterna och därför ska Sverige inte arbeta med att upprätthålla No-Fly Zone. På samma sätt hävdade man tidigare att "någon annan" kunde lösa uppgifter för skydd av civila, vilket ledde till ett nationellt förbehåll för svensk del mot att spana mot sådana mål. Risken är nu att de förbehåll som formuleras av Försvarsmakten tillsammans med Försvarsdepartementet efter det beslut Riksdagen fattar, som säkerligen kommer att innefatta en ordföljd liknande "No-Fly Zone är avklarat", leder till att svenska flygplan ej kan ingripa mot de brott mot No-Fly Zone som faktiskt förekommer i form av flygningar med helikoptrar och mindre flygplan för att bl a leda in artillerield. Ett annat problem kan i så fall bli spaningen mot just de flygfält, luftvärnsställningar och liknande som man tidigare fick spana mot och som nu är "färdiga" eftersom NFZ är ett avslutat kapitel. Förhoppningsvis anpassas mandatet redan nu efter det rådande politiska läget så att även FL 01 kan använda sig av det nya spaningsmandatet. Det finns ingen anledning att vänta till rotationen. Det är illa nog om det ska dröja ända till riksdagsbeslutet nästa vecka för att mandatet ska ändras. Som bekant genomför regimen just nu en ny offensiv mot Misrata och ett förbättrat undläge där skulle vara mycket bra att ha för koalitionen.

Man blir också rätt överraskad när politikerna ska bestämma hur många flygplan ett förband ska för att lösa sin uppgift. Det skulle förvåna högeligen om Carl Bildt, Urban Ahlin, Håkan Juholt m fl skulle ha full förståelse för de problem som rör hur många flygplan som går åt för att över tiden hålla en rote i luften, x antal ggr per dag. Resultatet av dessa politiska poäng blir förmodligen att FL 02 eller vad förlängningen nu kommer att heta, måste dimensioneras för ökat underhåll med allt vad detta innebär i form av reservdelsupplag och mer teknisk personal. Vilken blir vinsten annat än några ord i media?

Man kan också instämma i Skyttedoktorandens ord om vad som ska hända efter Gadaffi. Den uppmärksamme noterar att ikväll talade NATO:s generalsekreterare om att det inte längre handlar om "om" Gadaffi ska försvinna utan "när". Vad händer sen? Innan man låter pendeln slå över till att vilja helt ställa in Operation Unified Protector, bör man tänka tillbaka på situationen som den var i mars och som föranledde den internationella intervention.

Man kan också fråga sig vad nästa utspel från Juholt ska bli efter talet om marktrupp i Syrien och Sudan. En sak är säker. Tilltron till socialdemokratisk säkerhetspolitik har inte stärkts.


Media: DN, 2, 3, 4, 5, 6, Exp, 2, 3, 4, Aft, 2, 3, 4, 5, 6, SvD, 2, 3, 4, 5, SR, 2, 3, SVT, 2, 3, 4, 5, 6
Bloggar: Åsa Lindestam, Allan Widman, Försvarsministern, Carl Bildt, Annicka EngblomPolitikerbloggen, Borneo, Staffan Danielsson

14 kommentarer:

Anonym sa...
8 juni 2011 kl. 20:14  

Färstår inte hur man kan stödja hyckleriet med att i afghanistan gladeligen försöka ta kål på islamister samtidigt önskar man att hjälpa dom i libyen , fast det är klart, man måste ju få sälja mer vapen på nått sätt.

Anonym sa...
8 juni 2011 kl. 20:17  

Länkarna till Widman och tomhylsan är förväxlade.

Anonym sa...
8 juni 2011 kl. 21:08  

"En annan positiv faktor är att Sverige bidrar med enheter som avhjälper brister som NATO redovisat i sin bristkatalog."

Vilka är dessa brister? Har det kommit fram?

"Nyfiken"

http://vidsynt.wordpress.com/ sa...
8 juni 2011 kl. 21:17  

Ett fullständigt magnifikt ordbajsande, ungefär såsom en sk "politisk sakkunning". Radiostyrd med klart bristande ekonomisk,realpolitisk och framförallt historisk kunskap och kännedom.

”Military men are dumb, stupid animals to be used as pawns for foreign policy”

Henry Kissinger

J.K Nilsson sa...
8 juni 2011 kl. 22:00  

Äntligen, nu kan vi se vad luftslott det är vi bygger. Skall FL02(?) flyga mer än FL01 men med ett färre antal flygplanindivider så kommer det att kosta i personaltimmar.

I den bästa av alla världar så kommer man att sikta på att ta ut flygtid som om det vore flygning på ett ställe i enlighet med Io14. Jag kan bara hoppas att man är lojal med den krigsförbandsspecifikation man nu utarbetar. Struntar man i detta så kommer vi att bränna pengar i onödan.

Visserligen kan man lura systemet genom att bedriva flygunderhåll på en flottilj utanför Sicilien och därmed locka undan både personal och flygplan i från verkansstället. Men i reella kostnader så blir det dyrare och minskar tillgängligheten på plats.

J.K Nilsson

Sumatra sa...
8 juni 2011 kl. 22:16  

Bäste Vidsynt

Varför detta plötsliga vurmande för Kissinger? Hade det inte funnits "military men", så hade det heller inte blivit något av
julbombningarna över Nordvietnam 1972. Här kan man inte tala om Collateral Damage. Enligt min uppfattning visade dessa bombningar att Henry nog inte var rätt person att uttala sig om andras utförsgåvor. Det finns dessutom de som anser honom vara en krigsförbrytare och det finns ju en del som talar för det.

Jag kan hålla med om att Juholt verkar "radiostyrd med klart bristande ekonomisk,realpolitisk och framförallt historisk kunskap och kännedom." Som socialdemokraterna utvecklats på senare år räknas nog dessa brister snarare som en tillgång än som en brist.

Anonym sa...
9 juni 2011 kl. 06:22  

@ J.K Nilsson, hur menar du nu? FL 01 bedriver väl inte verksamhet enl IO 14? Gjorde mandet ens första veckan? Förhoppningsvis så försöker man bedriva verksamheten utifrån den realitet som är. Inte efter någon verklighetsfrämmande skrivbordsprodukt som ibland kallas IO 14.

Kn Stofil

Anonym sa...
9 juni 2011 kl. 10:45  

Presskonferensen bjuder på stor komik precis i slutet, för den som missat det.

Anonym sa...
9 juni 2011 kl. 14:12  

Är dxet ingen som kan fråga Juholt hur många gummibåtar den marina styrkan skall ha med sig till Libyen. Och skall pumen med också?

J.K Nilsson sa...
9 juni 2011 kl. 20:00  

Kn Stofil, en inte allt för föraktfull del av förbandet bedriver sin tjänst inom ramen för det som skulle kunna kallas Io14. Jag ser inget fel i att ropa "Kejsaren är naken" bara det förändras till det bättre. Varför skall vi anpassa organisation och uppträdande till verkligheten på Sigonella när vi fortsätter att bygga luftslott här hemma? Io14 skall intas 2014 och vara genomfört 2018-2019. Uppträdandet på Sicilien skall 2019 kunna genomföras på många fler ställen samtidigt. Om vi inte kan lösa ut verksamheten på ett ställa nu enligt våra nuvarande planer så är det hög tid att planera om.

Om vi finner ett sätt att lösa ut uppgiften på Sigonella nu så har vi bara att skala upp behoven i önskat antal multipler för att ro Io14 i hamn.

Io14 kan aldrig få kallas verklighetsfrämmande skrivbordsprodukt då det är vårt skarpa försvar i en framtid. Därför är det vår förbannade skyldighet att skapa ett fungerande Io14.

J.K Nilsson

Anonym sa...
10 juni 2011 kl. 12:32  

@J.K Nilsson 9 juni 2011 20:00
Plikt? Att delta i förstörelsen av nationellt försvar låter inte som plikt mot nationen och dess folk kanske mot politiker men inte landet.

Hittade en klämkäckt presentation på Io14 och påminner stark om liknande Powerpoint presentationer jag stött på senare i livet inom ekonomi (fast mindre professionell än dem).
http://www.afcea.org.se/protokoll/2009/AFCEA090217.pdf
Bra dock att en tydlig blick på antalet "insatser" inklureas de åskadliggör den dränering av resurser och pengar från försvaret som fortgår. Erfarenheter är värdefulla men att stationera den utanför landet tyder på politiker som vill tjäna poäng utomlands kanske för framtida internationella jobb/"uppdrag".

Få svenskar verkar interssera sig i insatser när de väl startat och bryr sig inte om att de fortsätter i oändlighet om inte det ändras så kommer ingen återgång till ett svenskt försvar ske.
/Kalle

J.K Nilsson sa...
13 juni 2011 kl. 22:34  

Anonym, att stå på Visby, Kubbe, Föne, Gunnarn eller Sigonella spelar mindre roll. Jag förstår inte hur vår försvarsmakt kan dräneras på resurser om vi införskaffar materiell för att välja vår basering istället för att köpa materiell att övertiden förvara på Visby, Kubbe, Föne och Gunnarn samtidigt som vi avstår ifrån för förmåga att basera på Sigonella. I stället för Sigonella så kan vi säga Bodö, Rovaniemi eller Skrydstrup.

Vad skall vi ha istället för ett luftslott 2019? Vad vi kallar det spelar mindre roll, vad jag vet så är inte Io14 i detalj fastställt. Vi kan ratta in en hel del för att vi skall ha ett fungerande Io14 när vi når 2019. Kalla det gärna "Bluttanblä" och jag säger att det är vår plikt att vi skall ha ett fungerande Bluttanblä i stället för ett Bluttanblä-luftslott.

Vi har en politisk gräns höger och gräns vänster. Hur gärna vi än vi vill så kommer vi inte att ha 28 divisioner stridsflyg och ett femtiotal bastroppar. Vi är av en socialdemokratisk regering hänvisad till fyra stridsflygdivisioner som av alliansregering de facto är reducerade till tre divisioner. Att slösa bort detta är förräderi.

J.K Nilsson

Anonym sa...
15 juni 2011 kl. 14:06  

@J.K Nilsson 13 juni 2011 22:34
Om de inte finns i landet när de behövs så spelar de ingen roll om de är verkliga eller luftslott. Se gärna Georgien som exempel, jag vet att de gick in i Syd Osetsien först och provocerade fram reaktionen men stora delar av deras försvar var i Irak. När de anlände var kriget över därmed hade Georgien själva i praktiken nedrustat. De hade inte heller någon allierad precis som vi inte har och det var Ryssland som valde att stanna framrykningen vid Gori.

Det spelar ingen roll om det fungerar väl eller ej om det inte är tillgängligt och om vi inte får någon motprestation som ökar den säkerhetspolitiska situationen.
/Kalle

J.K Nilsson sa...
16 juni 2011 kl. 23:22  

Åtta flygplan av hundratalet, är det bara jag som tycker att det är en skvätt i missippi?

J.K Nilsson

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade