Mer känslor än fakta? (uppdaterat 7/6 18.50)

Den socialdemokratiska politiken avseende den svenska Libyeninsatsen fortsätter att påminna om en smörklick i en het stekpanna. Än hit och än dit samtidigt som förtroendet för de inblandade smälter bort. Bara under den gångna helgen har man kunnat se ett antal helomvändningar i den förda linjen.

I Ekots lördagsintervju med Håkan Juholt, benämnd ”Pratar han för mycket?”, ägnades ca 10 min av programmet åt Juholts Libyenpolitik. Juholt fastställde återigen att det aldrig kunde vara tal om någon fortsättning på den svenska flyginsatsen eftersom det inte finns något behov av en No-Fly Zone. Gadaffis stridsflyg är utraderat och då behövs ingen sådan insats. Den intressantaste delen i intervjun kommer ca 18.30 in i programmet där Juholt påstår sig ha samtalat med samtliga medlemmar i FN:s säkerhetsråd och efter det ha funnit stöd för sin Libyenpolitik. Efter ett antal skarpa frågor från journalisten får Juholt slutligen frågan vilka länder exakt som gör samma bedömning som Juholt och får det imponerande svaret att det naturligtvis är flera, men att han inte kan gå in på det nu. Tidigare i programmet trasslade Juholt in sig svårt i Fogh-Rasmussens brev till statsminister Reinfeldt och får det ett tag att låta som om NATO inte menar det som skrivs i brevet. Vad ska man tro om Juholt i andra politiska frågor? Skarvar han lika friskt i sin retorik även där?

I söndags kunde man så läsa att Urban Ahlin nu återigen höll öppet för ett fortsatt svenskt deltagande med stridsflyg i insatsen. Ahlin framhärdar i att flygplanen inte ska användas för att fortsätta upprätthålla flygförbudszonen, men håller öppet för att de ska kunna genomföra flygspaning med ”något eller några” flygplan. Tre dagar tidigare talade Ahlin om att uppgiften var slutförd och att ”någon annan” kunde ta över och tog fram Qatar som ett exempel på ett land som gjort mycket för flygförbudszonen. ”Det blir inte tal om att fortsätta upprätthålla flygförbudszonen med flygplan”, sade Ahlin.

I SVT:s Agenda senare på söndagskvällen hade även Juholt svängt i flygfrågan. Ett antal flygplan kunde kanske få vara kvar, men det skulle inte vara tal om att hävda No-Fly Zone utan man skulle lösa andra uppgifter. Vapenembargot har den senaste månaden varit Juholts mantra avseende den militära Libyeninsatsen och använts som slagträ för att skifta den svenska militära insatsen till att vara marin. Ser man till den begäran NATO sänt till Sverige inför förlängningen av NATO-insatsen har man framförallt efterfrågat en fortsättning på den nuvarande flyginsatsen och i andra hand en marin bordningsstyrka och även psyopsförmåga.
Ska man applicera den Juholtska retoriken avseende NFZ på det marina vapenembargot kan man konstatera att också denna insats är ”avslutad”. Inga rapporter har förekommit om vapenleveranser eller försök till vapenleveranser sjövägen till Libyen.

Den socialdemokratiska ståndpunkten om NFZ är bekymrande eftersom just förhindrandet av regimens stridsflyg att flyga endast är en liten del av uppgiften, vilket man inte verkar ha förstått inom (s). En NFZ handlar också om att hindra just vapentransporter in i landet och det finns också mer än bara stridsflyg som rör sig i luften. Media rapporterade för några veckor sedan om att röda kors-märkta helikoptrar som fällt minor över Misrata och på Försvarsmaktens hemsida kan man läsa att det sker regelbundna brott mot NFZ för att bl a leda artilleri. Det torde vara minst lika illa för de civila att bli bombade med indirekt eld som med stridsflyg. Med tanke på Libyens storlek och långa landgränser mot andra instabila stater som Sudan, Egypten, Tchad, Nigeria och Algeriet är det närmast en öppen dörr för vapentransporter och införsel av legosoldater eftersom NATO från Medelhavet inte har räckvidd så långt söderut. Detta faktum samt att det i Libyen redan finns ett överflöd av krigsmateriel lagrad, gör ett marint vapenembargo av mindre vikt. Viktigare på den marina arenan är i så fall att förhindra drivmedelstransporter till och från Libyen för att fortsatt kunna frysa regimens tillgångar.

Eftersom Juholt nu stängt dörren för ett deltagande i NFZ-uppgifter, men håller öppet för fortsatt deltagande med stridsflyg kan man fråga sig vad flygplanen ska lösa för uppgifter i operationen? Redan inför förra riksdagsbeslutet stängde Juholt med sitt tal om ”drogade barnsoldater” dörren för uppgiften skydd av civila, vilket är ett av de tre benen i resolution 1973. Återstår alltså övervakande av embargot, resolutionens tredje ben, och med baseringen på Sicilien blir det i så fall endast tal om havsövervakning. Det är en uppgift som svenskt stridsflyg löst väl i Östersjön genom åren, men i fallet med Libyen liksom Somalia, är de lämpligaste resurserna snarast Kustbevakningens flygplan. Dessa har redan använts utanför Somalia.

I veckan besökte Försvarsutskottet det svenska förbandet på Sicilien. På bilderna på FV-bloggen ser man att två socialdemokratiska ledamöter var med under besöket, utskottets ordförande Peter Hultqvist och Åsa Lindestam. Att dessa bägge erfarna försvarspolitiker lyst med sin frånvaro i Libyendebatten sedan besöket, är ett tecken på att den socialdemokratiska Libyenpolitiken inte styrs av förnuft och realiteter utan mer upprörda känslor och en stark partipiska. Man borde ha fått sig en hel del informations till livs som kunnat användas i den pågående debatten. Centerns Staffan Danielsson har dock skrivit en del på sin blogg om besöket.Onsdagen ger svaret hur förhandlingarna har gått mellan Regeringen och oppositionen. Finns det någon som helst ryggrad kvar i Socialdemokratin? Frågan som alla socialdemokratiska väljare bör ställa sig är huruvida partiet agerar likadant i frågor inom andra områden av politiken.

Under onsdagen eller torsdagen kommer också svaret på hur NATO:s politiska ledning i form av medlemsländerna ställer sig till förslaget från organisationens generalsekreterare att förlänga Libyeninsatsen med ytterligare 90 dagar. Kommer Norge att dra sig ur som man tidigare talat om?

Bloggar: Staffan Danielsson, Göran Pettersson, 2, Chefsingenjören,

Uppdatering 7/6 11.30: SvD:s Mikael Holmström skriver nu om friktionerna inför det förestående beslutet om Libyeninsatsens framtid och nämner problematiken att just det som NATO efterfrågar är det som Socialdemokraterna vill spärra, nämligen flygspaning mot markmål för att kunna avgöra risken för collateral damage och skador på civila. Holmström berättar nämligen i artikeln att det svenska förbandet efter det socialdemokratiska vetot inför förra beslutet endast får spana mot mål som rör det libyska luftförsvaret. Det ger en bredare förklaring till Staffan Danielsson inlägg från härom dagen där han skrev: "Tyvärr begränsas spaningen till främst objekt kopplade till flyg och luftvärn, medan spaning mot t ex stridsvagnar, stalinorglar och artilleri som skjuter in i bostadsområden är nedprioriterat."

Återigen kan man fråga sig vad det är som styr den socialdemokratiska Libyenpolitiken, för fakta, solidaritet och förnuft verkar det inte vara. Skydd av civila har alltid varit en självklarhet i svenska militära internationella operationer, men det verkar nu helt ha ändrats till "synas, men inte verka".

Även på Expressens ledarsida får den socialdemokratiska trojkan Juholt, Ahlin och Hultqvist ta emot välförtjänt kritik för sin "konsekventa" Libyenlinje. "Sverige skickar inte det som passar Nato, utan vad som passar S för stunden."

Uppdatering 7/6 18.50: Ekot rapporterar nu att det verkar som om 4+1 Gripen får fortsätta insatsen och att Sverige därtill skickar en bordningsstyrka som resultat av Regeringens förhandlingar med oppositionen. Hela stridsflyginsatsen lär dock bli näst intill helt meningslös om sossarna får igenom sin vilja att endast låta förbandet spana till stöd för vapenembargot. Helt absurt...

Ytterligare absurt blir det när man tar i beaktning att en halvering av antalet flygplan mycket väl kan innebära att man måste öka personalstyrkan eftersom det ställer högre krav på underhållshastigheten om man ska hålla samma tillgänglighet. Vad gör man inte för att politiskt på pappret kunna säga att man fått igenom sin vilja?

Mer hos SVT, 2, 3, Exp

Uppdatering 7/6 23.00: Uppgörelsen mellan Regeringen och oppositionen förväntas nu stanna vid 5 flygplan och en bordningsstyrka och båda sidor är överens om att NFZ är avslutad. En intressant bedömning eftersom övriga delar av koalitionen definitivt inte delar den bedömningen. Varför inte bestämma att Jorden är platt på en gång? Enligt SvD och Lars Ohly ska flygplanen nu få mandat att spana efter trupprörelser på marken och ges möjlighet att förvarna oppositionsstyrkorna. Det är i så fall en utökning jämfört med tidigare mandat som enligt SvD endast tillät spaning mot luftförsvarssystem. Det är också närmast att betrakta som ett närmande mot R2P/skydd av civila-delen av resolution 1973.

21 kommentarer:

Anonym sa...
6 juni 2011 23:21  

Oavsett vad utgången blir, av den allt snabbare snurrande socialdemokratiska cirkuskarusellen, är jag helt övertygad om att det blir ett rakt och klart besked av var de står i frågan. Herrarna Juholt och Ahlin kommer dessutom att framhäva att resultatet är detsamma som de hela tiden hävdat. De har egentligen hävdat detta ända första början. Det är bara vi andra som inte förstått.
Ser man det hela från partiets synvinkel har man nog lyckats med att styra upp NATO,FN,herr Gaddafi, de drogade barnen, alliansen m.fl. upp på den socialdemokratiska motorvägen.
Alla verkar säkert, i deras värld, ha antagit samma hållning som de haft från början.

Sedan är de ju bara vi andra som måste brottas med verkligheten.
Suck!

Teaterdirektören.

PS. Finns det verkligen inte en enda i partiet som kan eller vågar säga vad de tycker??

Sumatra sa...
7 juni 2011 00:52  

Rubriken "Mer känslor än fakta" gör mig lite nyfiken på vilka känslor det kan vara fråga om här.

Omsorg om de människor i Libyen som FN beslutat att skydda eller motvilja mot FM eller FV per se eller någon annan känsla?

Själv tror jag att det varken är känslor eller fakta som styr Ljugholts aggerande. I-n-ko-m-p-e-t-e-n-s stavas det som styr och har styrt Ljugholt under årtionden.

Hade partiet använt sig av headhunter vid tillsättandet av partiledaren, så hade någon annan fått jobbet.

Kallisti sa...
7 juni 2011 01:17  

Jag får svindel när jag lyssnar på Juholt. Han ljuger och fabulerar tydligen helt obehindrat. Allt det förtroende jag hade för honom när han tillträdde är borta och jag blir mörkrädd att denna man är involverad i Sveriges in- och utrikespolitik.

Btw. var kan man hitta NATOs brev från första juni?

Anonym sa...
7 juni 2011 07:30  

Juholt ljuger, som ofta när han fabulerar, när han påstår inför hela det svenska folket att det inte fälls några bomber längre i Libyen. Senast igår (Nationaldagen) fällde enbart danska flygvapnet fyra precisionsstyrda bomber mot militära markmål.

Är de båda herrarna Juholt och Ahlin ute för att hämnas för oförätter av något slag i försvarssammanhang?
De uppträder som omogna barnrumpor!
Är de här männen så särskilt lämpade att handlägga svensk säkerhetspolitik på det sätt de gör?

Anonym sa...
7 juni 2011 16:02  

Undrar att Juholt använder Libyen insatsen för att demonstrera för regeringen att de är i minoritet. Och genom att stödja en insats skaffa sig bättre förhandlingsläge inför höstbudgeten, dvs ko-handel.

För hans uppvisade argument. Bla att det svenska bidraget inte behövs pga

"..att libyska flygvapnet står på marken sedan länge.."

När de flesta normalbegåvad personer förstår att anledningen att flygplanen står på marken beror på NATO flygoperationer.

Det positiva i kråksången är att om Juholt fortsätter på samma sätt inom politiken kan (s) lämna walk-over till alliansen nu och sikta mot valet 2018.

Per A. sa...
7 juni 2011 16:54  

"Juholt ljuger, som ofta när han fabulerar, när han påstår inför hela det svenska folket att det inte fälls några bomber längre i Libyen. Senast igår (Nationaldagen) fällde enbart danska flygvapnet fyra precisionsstyrda bomber mot militära markmål"

Nu var väl i och för sig syftet med FN-resolutionen inte att stoppa NATO från att bomba...

Sumatra sa...
7 juni 2011 17:23  

Rent språkligt så har Håkan "Konsekventen" Ljugholt givit ordet Konsekvent en ny mening och nytt innehåll. Vi får se om SAOL följer med i detta språkliga utvecklingsarbete.

Även ordet Sanning har fått sig en törn.

Nu tror jag inte att detta påverkar valmanskåren, vilket inte vore ett gott betyg till den politiska processen.

Att få något av de fyra vänsterpartierna att bilda majoritet i Riksdagen tillsammans med de borgerliga i frågan kan vi nog utesluta. Möjligen ändå Miljöpartiet?

Inte är jag någon expert på flygspaning, men nog vore det bra skydd av civilbefolkningen om svenskt spaningsflyg skapade ett bra underlag för insatserna mot markmål.

Hur som helst är Wiseman helt rätt ute i detta inlägg. Som vanligt.

Det vore intressant om CI kunde berätta lite om flygspaningsverksamhet. T.ex. omsättningstiden från fototillfälle tills resultatet är användbart som underrättelse.

Anonym sa...
7 juni 2011 17:34  

Litet off topic, men jag noterade att finnarna inleder en stormanöver med över 11.000 man från flyget, flottan samt armén.

Skulle Sverige klara av detta ?

Anonym sa...
7 juni 2011 19:42  

@kl1734; javfisst skulle Sveriges Totalförsvar(hmm-kallas det så numera?)greja en övning i finsk storlek. I alla fall om man får tro vår högt reliabla försvarsminister.

Igen har mantrat om att typ fler än 10 sökande finns till varje plats på GMU. Försvarsmakten redovisade ju också en årsredovisning för 2010 i balans-enligt Tolgfors.

Med dessa småsaker i "hamn" är ju en 11 000-mannaövning rena småpotatisen-eller hur?

Jag har funnits i FM i snart 30 år-och behöver ämnet Försvarskunskap mer än någonsin. Är det nån mer än jag som saknar den lilla foldern "Fakta om Totalförsvaret"?

Där stod bl a att läsa att Sverige kunde mobilisera 850 000 man...... för inte såå många år sedan.

Lew sa...
7 juni 2011 19:51  

För första gången på länge satt jag nyss i soffan och skrek "SLUTA LJUG DIN JÄVEL". Karln behöver seriöst få en ordentlig avsnoppning, en stor käftsmäll och lite vett/sans uppkört i röven.

Detta kommer från en som av sina kamrater kallas "Sossesaurus". Jag skäms.

Anonym sa...
7 juni 2011 20:12  

ja nog för Juholt kommer misslyckas lyfta sossarna, själv tvivlade jag inte en sekund, karlen är en nolla.
Problemet är bara att Allahiansen kommer tvingas ta in MP i regeringen.
Vi har således ytterligare år av en förnuftig försvarspolitik framför oss, ledd av den så kompetente Cirkusnegern.

Sumatra sa...
7 juni 2011 20:40  

Om den nya uppgiften blir havsövervakning, så lär det vara slutfluget över Libyen. Då kanske inte roteuppträdande behövs och då kanske fyra + ett plan räcker?

Stämmer det verkligen att svenskt stridsflyg löst uppgiften Havsövervakning i Östersjön genom åren. Jag menar på en slentrianmässig, daglig nivå. För mig känns det som ett kostnadskrävande sätt, med föga övnings- eller utbildningseffekt för våra flygförare. KBV, Sjöinfobat och våra bevakningsbåtar löser uppgiften. Att använda kvalificerat stridsflyg verkar som att skjuta mygg med luftvärnskanon. Kanske bättre då att dela kostnaden för annan nations Maritime Patrol Aircraft (MPA), så får Ljugholt sin havsövervakning, fast med bättre resurser än försvaret kan åstadkomma så här efter Ljugholts årtionden som ledande försvarspolitiker och militär tänkare.

Senaste Juholtaren: Han vill inte att militärerna i NATO skall bestämma, utan insatsen skall vara en politisk process.

Hallå, det är politiker som leder NATO. Efter alla dessa år i försvarspolitiken borde någon ha berättat detta för honom. Själv tyar jag inte.

Anonym sa...
7 juni 2011 21:22  

Utöver ev fortsatt flygspaning, flygtankning och bordningskapacitet, så nämner Rapport även "soldater för psykologisk krigföring". Varför är det enbart Rapport som tar upp denna (enligt dem) av NATO begärda förmågan? I inget annat media diskuteras detta!

Sign "undrande"

Anonym sa...
7 juni 2011 22:20  

Varför är politiker alltid så låsta vid numerär? Oavsett om det handlar om beställning av materiel eller utformning av insats. Antal flygplan hit och dit borde de inte bekymra sig om. Klargör vilken uppgift som ska lösas och tilldela en ekonomisk ram och överlåt resten till dem som kan.

Alltid lika tröttsamt.

/Trötter

Anonym sa...
7 juni 2011 22:33  

Jag blir bara så trött... Ankdammen i sitt esse. Det viktiga är inte själva insatsen och vad som åstadkoms utan vägen fram till den riktigt dåliga halvmesyren till beslut och tron på att man varit delaktig i något genom att peta runt i syltburken.
Jag ska nog överväga om jag kommer att nyttja min rösträtt framledes, jag saknar tro på de folkvalda, särskilt sossar.

H sa...
7 juni 2011 23:07  

Enligt SVT text skall spaningsinsatserna även kunna riktas mot marktrupper, vilket är mycket bra. Detta borde innebära att alla restriktioner när det gäller spaningsförmågan försvinner. Detta nämndes även i TV4 nyheterna kl22 om jag inte minns alldeles fel.
I aktuellt kl21 nämndes även att det kommer vara lika många piloter kvar i insatsen, vilket borde borga för att vi även fortsättningsvis kan flyga mycket trots det ringa antalet flygplan som blir kvar.

Angående 4+1 flygplan så känns denna uppgörelse lite som "max 500 på plats i Afghanistan". Vi har fem flygplan där, men bara fyra får vara i luften samtidigt... Detta borde i praktiken innebära att vi deltar med fem flygplan i insatsen då det ändå verkar som vi redan nu sällan eller aldrig har mer en en rote uppe samtidigt.

Nåja, imorgon borde det hela bli officielt och då får vi facit..

/H

gruelse sa...
7 juni 2011 23:42  

Risken finns att vårt militära engagemang i klansamhällets och inbördeskrigets Libyen blir lika framgångsrikt, billigt, kortvarigt, måldefinierat, korrumperande och av muslimer välkommet såsom vårt militära engagemang i klansamhällets och inbördeskrigets Afghanistan.

Anonym sa...
8 juni 2011 09:47  

Man kan ju undra om Juholt skall detaljplanera och realtidsleda insatserna också. Snacka om politisk detaljstyrning a la en fd österrikisk korpral.
Vilka stolpskott till politiker detta patetiska land har satt att styra. Ja jag skriver politiker i pluralis. För det gäller även herr Reinfeldt som stått i bakgrunden och tillåtit denna fars.
Vad säger yrkesmännen? 3, 4, 5 eler 8 JAS. 20 eller 50 man i bordningsstyrkan?. Hur många RIB båtar skall de ha med sig? Skall det finnas paddlar med till dessa båtar? ÖB vad tycker du?

Patetiskt, patetiskt är hela historien från början till slut.

Anonym sa...
8 juni 2011 10:08  

Juholt verkar angelägen att binda fast Sverige med marktrupp över stora delar av mellanöstern och nordafrika :

http://www.dn.se/nyheter/politik/har-ar-landerna-dit-s-vill-skicka-svenska-forband

Har någon i FV gjort något mot Juholt tidigare som kan förklara hans njugga inställning till allt flygande med spets?

Anonym sa...
8 juni 2011 10:34  

"This Libya-deal is getting worse all the time" minskning av antal JAS-plan men med flottinsatts så kommer prislappen då stiga?
/Kalle

Borneo sa...
8 juni 2011 19:37  

"Alla andra är dumma i huvét"
Sagt av Junholt till Ahlin i baren i samband med Folk och Försvars konferens i Sälen 2011.

Den inställningen kan kanske förklara den hybris den nya socialdemokratiska ledningen drabbats av!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade