Bredare mandat!

Vid lunch idag höll Försvarsmakten sin presskonferens om förlängningen av Libyeninsatsen. I den bekräftade C INS, generallöjtnant Anders Lindström, att den kommande insatsen med 5 JAS 39 kommer att få ett bredare mandat i spaningsrollen. Förbandet kommer i framtiden att få spana mot mål inom alla delar av resolution 1973, såväl inom No-Fly Zone, skydd av civila som vapenembargot. Det är högst välkommet eftersom de svenska flygplanen tidigare inte fått spana mot och rapportera in arméförband och liknande som t ex skjutit mot civil bebyggelse. Folkrätten och svenska förbehåll har krockat med varandra när man från politisk nivå inte riktigt förstått konsekvenserna av de beslut man fattat.

Under presskonferensen talade också marininspektören om den bordningsstyrka ur specialförbanden som nu kommer att placeras ombord på ett brittiskt fartyg. Avslutningsvis berörde också Arméinspektören utvecklingen i Afghanistan, där en svensk soldat igår skadades vid ett angrepp på en svensk patrullbas.

På tidningarnas ledarsidor kan man idag läsa ledarredaktionernas domar över den presskonferens som hölls igår med Carl Bildt, Urban Ahlin och Åsa Romsson. Framförallt är det naturligtvis det socialdemokratiska agerandet som står i fokus. Expressen skriver på sin ledarsida om operation rädda menige Juholt och avslutningen är mycket träffande:  
"Vad skulle Nato då egentligen välja? Att de tre Gripenplanen med den avancerade spaningskapseln SPK 39 V blir kvar? Eller att vi skickar 20 svenska matroser till en brittisk båt?
Svaret är självklart. Men Nato skulle aldrig säga det offentligt. Då fick ju svenska politiker skämmas ännu mer för att de låter politiska egenintressen gå före den militära skyddsförmågan av det libyska folket."

T o m ledarsidan i partiorganet Aftonbladet kritiserar den politik som förts av (s) avseende flyginsatsen: "Den nya socialdemokratiska partiledningen har klarat sin första riktiga politiska kris. Samtidigt var den helt onödig. Utspelet om att ta hem Gripenplanen borde aldrig gjorts. De konstiga uttalanden som Håkan Juholt och försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist gjorde dagarna kring första maj väckte en berättigad vrede även bland de egna. Argumentationslinjen att S egentligen aldrig ändrat sig blev någon slags komisk höjdpunkt."

Från bekanta som fortfarande verkar inom Flygvapnets tekniska skrå meddelas det att man funderar på att rekrytera Håkan Juholt och Urban Ahlin som klargöringsledare i Flygvapnet med tanke på deras uppvisade goda kompetens inom området. Från marint håll undrar man om man kan få hjälp med en bedömning på hur många RIB:ar som ska medföras och om man ska ta den lilla eller stora motorn.

Övrig media: Exp, 2, SvD Korseld, SvD, 2, Aft, DN, 2, 3, GP, SR, 2, 3, HD, SVT, 2, 3, 4

42 kommentarer:

Anonym sa...
9 juni 2011 16:16  

Hur önskemålen av lite marin medverkan och fler stabsmedlemmar från NATO uppstått begriper väl alla, utom herrarna Juholt, Ahlin och Hultkvist.
Kan inte nuvarande utrikesminister eller någon på departementet försöka förklara för dem hur det går till i verkligheten. Hanteringen ser så pinsamt klantig ut från andra länders horisont. Är detta den typen av demokrati vi vill exportera?

Att vi nu skall ha en “bordningsstyrka” baserad ombord på något av “Hennes Majestäts” fartyg har väck viss munterhet hos vissa.
Här hemma har det ställts frågor om antalet gummibåtar, storleken på båtmotorerna, antalet paddlar, flytvästar, om lyftkranarna på brittiska fartyg är föremål för BOA, om ROE kommer att vara utredda innan de åker hem, hur hög solskyddsfaktor kronans hudsalva har och vilka kulinariska underverk från det brittiska köket som bjuds ombord.

I landet det berör handlar det mest om vem som till slut sitter med “svarte Petter” ombord. (Milt uttryckt). En linje som stöds av alla fartygschefer, utom en, är att grad, tjänstgöringstid som fartygschef och tjänsteår, i den ordningen, skall vara avgörande. Allt under stor munterhet, utom hos en av cheferna.

Att trycka in ytterligare 10 man i någon stab är betydligt lättare. De försvinner snabbt i mängden.

Jag har flera gånger hävdat att fru Sahlin var en av de största tillgångarna alliansen hade. De har henne att tacka för mycket under de gångna åren. Nu seglar herr Juholt upp som en ny tillgång för det borgliga blocket. Vår utrikesminister hade ibland svårt att hålla sig för skratt under presskonferensen.

Tillsammans med herrarna Ahlin och Hultkvist sprider herr Juholt glädje även hos de nya språkrören.
Visst är det så att hela världen har lyssnat på det svenska socialdemokratiska partiets bild av verkligheten och tagit lärdom. Titta bara på de “drogade barnsoldaterna” i Libyen som översten bytt ut mot , vad man får förmoda, betydligt äldre “viagraberoende seniorsoldater“.

Till sist hoppas jag nu att alla inblandade, även herr Tolgfors, inser vad vår solidaritetsförklaring är värd och hur den skulle ha bearbetats av våra politiker vid eventuell förfrågan. Resten av världen tror jag redan har förstått!

Teaterdiektören.

Anonym sa...
9 juni 2011 18:23  

Trevligt med politisk logik. Utöka mandatet samtidigt som antalet flygplan minskas.

Lew sa...
9 juni 2011 19:52  

Den där slutklämmen var så dräpande att jag fortfarande ler trots den statsmannamässiga katastrof som det här innebär.

Förresten, vart tusan är det tänkt att bordningsstyrkan ska husera? Har inte de flesta örlogsfartyg från större nationer redan sådana ombord?

Sumatra sa...
9 juni 2011 20:09  

Den bordningsstyrka som ingår i
17.bevakningsbåtskompaniet är en förbandsdel som även till vardags går under beteckningen Bordningsstyrkan. Det är huvuduppgiften och det man är övade att göra, att borda.

Däremot att kalla denna förbandsdel för specialförband är nog inte helt rätt och för tankarna till förbandstypen Special Forces (SF), det vi normalt kallar Specialförband. Marinen har inga SF.

Nu är Bordningsstyrkan en väl övad styrka och förtjänar nog inte epitet Svarte Petter. Däremot vore det bra om de kunde verka från en svensk köl, men den tiden är förbi när vi hade gripbara resurser, inte minst tack vare bl.a just Juholt.

Vi har korvetter som varit i området förut, besättningar som "frivilligt" skrivit på om internationell tjänstgöring, ett insatt insatsförsvar och - enligt Tolgfors - hög beredskap. Hur det då kan ta tre månader att komma på plats, som det uppgivits från olika håll, överstiger mitt förstånd. Att bunkra drivmedel och övriga förnödenheter tar en förmiddag och sedan ...

Nej, skämt åsido. Det tar nog trots allt tre månader. De ovanstående ingångsvärdena är nog mest politisk varmluft. Det finns en verkligare verklighet i verkligheten.

Anonym sa...
9 juni 2011 22:10  

Jag känner mig verkligen som en hora när jag innerst inne mår dåligt av att skickas världen runt av uppdragsgivare som är inkompetenta och maktgiriga i en patetisk organisation. Men jag fortsätter för att förmånerna i jobbet hemmavid är bra och lönen numera relativt hög.
Kapten billig

Anonym sa...
9 juni 2011 22:35  

Den eviga frågan om kartan vs terränglådan...(personligen en stark anhängare av terränglådans styrande) Synd bara att folk får lida pga svenska politikers oförmåga att erkänna att de har/har haft fel.

This is mike kilo, out.

Wiseman sa...
9 juni 2011 23:10  

Sumatra: Tack för det klarläggandet! Det kändes märkligt när MI talade om specialförband.

Anonym sa...
9 juni 2011 23:12  

Inressant är att svenska soldater åker världen runt och jobbar 24h dygn 7 dagar i veckan och bor tillsammans i containrar utan rätt att åka hem. Ingen VAB etc. Ersättningen är 30 % högre lön. Om de inte ställer upp på det har de alternativet att säga upp sig men då förlorar de även sin anställning i Sverige.... Slaveriet lever ännu i välfärdssverige det är så man kan spy! Hur kan det vara så, fundera på det istället socialdemokrater!

Anonym sa...
9 juni 2011 23:28  

Sumatra @
Att vara "bordningsstyrka" på ett av "Hennes Majestäts" fartyg innebär att man har en eller flera andra sysslor ombord. Dessa uppgifter skall väl inte våra soldater överta?
Att få ytterligare 15+ exklusiva "bordningssoldater" ombord, som dessutom är från en annan försvarsmakt, är det jag kallar att sitta med "svarte Petter".
Jag tror inte man hittar någon befälhavare någonstans som önskar sig en liknande sits.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
9 juni 2011 23:51  

Ni har inte funderat på om det faktiskt är så att dom menar SF som bordnings styrka dvs inte marinens bordningsstyrka???
Markstridsofficer

Sumatra sa...
10 juni 2011 00:11  

Jag börjar ana att det finns ett allmänt behov av att förklara det här med bordningar. Att borda ett fartyg innebär en hel händelsekedja, med moment som kräver övning och att man vet vad man gör och hur man gör det.

Först gäller det att ta sig ombord och detta kan ske både från sjön och med hkp från luften. Väl ombord infinner sig frågan om man skall möta motstånd eller ej. I Ship to Gaza ver 1.0, var det just det man gjorde.

Sedan skall fartyget säkras, även om man inte inledningsvis mött motstånd. Vanligtvis samlas besättningen ihop på ett ställe.

Strid i ort och strid i byggnader är alltid besvärligt, men strid ombord på okänt handelsfartyg, där ingen hittar ombord, är inte att leka med det heller. Eller värre.

Därefter sker undersökning av fartyget, allt från bara "pappersvisitering" till komplett genomsökning.

Vanligtvis täcks en sådan här operation från moderfartyget eller hkp, men när operationen kommit så långt att styrkan är ombord på kofferdisten, så har det ett begränsat värde.

En bordning av t.ex. en kapad färja genomförs nog bäst av SF ändå.

Maskinisten sa...
10 juni 2011 08:45  

SF-förband eller ej, det gäller att ha ingående kunskaper om ett fartygs anatomi, hur och var det styrs, vad man ska göra och framförallt vad man inte ska göra i ett fartyg. Den kunskapen har bordningsstyrkan men knappast något SF-förband som splittrar sin uppmärksamhet på en hel diversehandel av olika uppgiftstyper. Låt nu den svenska bordningsstyrkan som är speciellt tränad visa vad den kan.

Anonym sa...
10 juni 2011 13:36  

Om jag känner SF rätt så har dom ingen lust att sitta och häcka på ett fartyg i väntan på att de skall hända något.

Sumatra sa...
10 juni 2011 15:17  

Precis som Maskinisten sa i kommentaren 08:45, så är bordningsstyrkan lämpligast att lösa uppgiften, om den någonsin blir aktuell.

Vid bordningar eftersträvas att man är överens med fartygets befälhavare om bordningen och att besättningen kommer att samarbeta. Detta överenskoms normalt via radio (VHF). Jag misstänker att detta moment hoppades över vid Ship to Gaza-incidenten, ver 1.0.

Nästa steg är att samtliga i besättningen utom befälhavaren och en styrman (kvarblir på bryggan) och en maskinist (kvarblir i maskin) samlas ute på väderdäck på väl synlig plats. Därefter sker bordning och fartyget säkras upp av bordningsstyrkan.

Det inre av ett fartyg, det Maskinisten kallar fartygets anatomi, är och kan vara besvärlig i dessa sammanhang. En väldigt enkel åtgärd som att bara stänga samtliga branddörrar i inredningen försvårar en genomsökning, eftersom det tar bort det fria synfältet i gångarna (korridorerna) och det skapar osäkerhet om vad som finns bakom varje stängd dörr.

Det är detta som skapar förvirringen vid färjebränder. Passagerana uppfattar det som ett helt nytt fartyg, där det är svårt att orientera sig när brandlarmet automatiskt stänger av strömmen till magneterna som håller branddörrarna - dessa branddörrar som man oftast inte lagt märke till tidigare - och dörrarna plötsligt stängs.

Anonym sa...
10 juni 2011 18:55  

Norge har idag sagt att man avslutar sin flyginsats i Libyen den 1 augusti!

Man får hoppas Kadaffi gett upp till dess!

Anonym sa...
10 juni 2011 19:23  

OM nu NATO efterfrågat "bordningsstyrkor" och eftersom SF-wannabees (och deras amfibie-lobbyister på FÖ) i Sverige tror att detta är något de är förberedda för, så varför inte låta "specialtränade bordningsstyrkor" ur marinen (eller vad det nu är) åka och låta stålkärneprojektilerna studsa och ta kål på såväl dem själva som andra.

Det stör mig att så många inom FM är så kåta på att tillämpa "metoder" snarare än att se till helheter. Ännu värre är att politikerna går på det.

Personligen hoppas och tror jag att våra svenska specialförband har betydligt mer viktiga och reellt efterfrågade arbetsuppgifter än att vara politiska slagträn. Varför inte skicka in dem i Libyen och låta dem se till att "bomberna träffar rätt"?

Baba Ganousch

Frågande sa...
10 juni 2011 19:32  

Vart tog dom drogade barnsoldaterna som redan vid nio års ålder kan bruka och underhålla stridsvagnar, artilleri och luftvärn vägen? Håller Quadaffi kidsen med Sommarlov?

Anonym sa...
10 juni 2011 19:38  

Vi är nog lite tidigt ute för att reda ut bordningsstyrkans väl och ve.
"Det gäller att välja rätt samarbetspartner bland annat eftersom olika länders insatser har olika mandat. Medan Gripenplanen nu ska få utföra vilka spaningsuppdrag som helst måste den marina styrkan hålla sig till att upprätthålla vapenembargot. Den får därför endast operera utanför libyskt territorium.
Följden kan bli en intressekonflikt. Om styrkan är på exempelvis ett brittiskt fartyg skulle det kunna få order att gå in på libyskt vatten för andra uppdrag. Då är frågan vad de svenska soldaterna ska göra.
– Vi kommer att sätta in dem när allting är utklarat med vart de ska ta vägen, vilken utrustning de ska ha och vilka uppgifter de ska lösa. Det får den fördjupade analysen visa, sade marininspektör Jan Thörnqvist.
Analysen ska vara klar på onsdag."
DN 2011-06-09

Proppen 2010/11:127 är insvept i ännu mer "verklighetsdimma".

"Regeringen kommer att inleda samtal med Nato om möjligheten att bidra med en maritim bordningsförmåga för att bistå vid upprätthållandet av vapenembargot till sjöss."

"Om dessa insatser efterfrågas kommer de att omfatta högst 90 dagar."

Vi kanske aldrig får svaren om lyftkranarna behöver ha BOA, lilla eller stora motorn eller antalet paddlar m.m.

Teaterdirektören.

Wiseman sa...
10 juni 2011 23:32  

JiiGee: Noterade artikeln tidigare idag genom Twitter. Mycket intressant och kommer att uppmärksammas i ett senare inlägg.

Sumatra sa...
11 juni 2011 00:13  

Teaterdirektören har nog rätt i det han skriver, att det nog vore svårt att få någon nation att härbärgera en svensk bordningsstyrka ombord, för att kompensera för svenska politikers sårade självkänslor.

Inte tror jag heller att regeringen kommer att bränna mycket lyse för att lansera Amf1 bordningsstyrka eller en ev SF bordningsstyrka.
Nog bara ett sätt att få förhandlingarna i mål i tid.

Detta innebär nog inte att FM kan undvika att föranstalta om vissa åtgärder, om än som en gest för att visa god vilja.

Vidare har nog Teaterdirektören rätt i sina juridiska, praktiska och andra invändningar som han redovisat här i kommentarsfältet. Jag har mest velat berätta om att FM har en Bordningsstyrka utbildad, samt lite om hur mycket svårare det är att verka som bordningsstyrka mot konventionella handelsfartyg än mot Adenvikens piraters små och ofta öppna farkoster.

Anonym sa...
11 juni 2011 00:38  

@10 juni 2011 19:23
Tänkte bara meddela dig att såväl SF förband som konvetionella förband är precis de du motsätter dig dvs politikernas slagträ!
Markstridsofficer

Anonym sa...
11 juni 2011 09:13  

Det finns en skiljelinje mellan bordningsstyrkan och SF. Denna skiljelinje utgörs främst av uppgiftens komplexitet. Enkelt uttryckt: En mindre båt där inget eller ringa motstånd förväntas är lämplig för marinens bordningsstyrka. Ett större fartyg med inslag av CQB och förväntat väpnat motstånd är SF uppgift.
Dessutom är det väsentlig skillnad i insatsberedskap mellan de två förbandstyperna. Med andra ord: Om den marina bidraget blir verklighet, så är det FMSF som kommer genomföra uppdraget.

/insight

Anonym sa...
11 juni 2011 10:04  

Lägg ned hela försvarsmakten UTOM SF-snart ska de fixa allt--göra allt-överallt.

Behövs något annat än SF? Eller håller SF kanske på att få en tämligen ÖVERDIMENSIONERAD yta i militära hänseenden?

MÖP-Gäsp!

Anonym sa...
11 juni 2011 10:59  

Det är svårt att veta vad Socialdemokraterna tror sig vinna på detta jiddrande med insatsen. Kanske tror de att de har identifierat sin viktigaste målgrupp som NATO-fientliga pacifister, men i så fall hade det kanske varit ”bättre” att ta hem insatsen helt. Eller så kan det vara att Håkan Juholt egentligen bara har ärvt de ”bästa” sidorna av sina föregångare: Göran Perssons ”ödmjukhet” kombinerat med Mona Sahlins ”omdöme”. Då lär inrikespolitiken bli ”spännande” under de kommande åren.

Anonym sa...
11 juni 2011 13:59  

Sumatra @

Vi kan väl njuta av sommar och semester, äta jordgubbar och
glass, läsa flygvapenbloggen och se tiden an.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
11 juni 2011 15:09  

Jag försöker förstå sossarna med Juholt i spetsen men kan omöjligt förstå deras logik eller strategi. Kan de vara så cyniska men samtidigt slipade att de är beredda att göra vad som helst för att skapa regeringskris? Är de beredda att offra Sveriges redan skamfilade anseende för att få till ett nyval? Jag ser ingen annan förklaring än att de gör vad som helst för att regeringens politik ska uppfattas som misslyckad.

Sumatra sa...
11 juni 2011 19:17  

Bäste teaterdirektörn.

Just idag har jag köpt två kartonger jordgubbar som jag skall raska över min hustru med när hon kommer hem. Till detta kommer det att serveras glass och måhända även en liten likör av angenäm styrka och smak. Eller två.

Nu över från likörens styrka till bordningsstyrkan.

När det gäller den senare lär vi nog få se tiden an. Och an. och an.

Själv tycker jag att det känns angenämt att vi så framsynt utvecklat denna förmåga inom marinen. Förr hade vi också utsedd bordningsstyrka ombord på våra fartyg, men det internationella umgänget medförde att vi insåg att vi låg efter vad gällde professionalismen och metoderna. Det är nu tillrättat, även om utnyttjandet just i Libyenoperationen är ett politiskt hugskott.

Nä, nu måste jag rensa avlopp och jordgubbar. Kanske bäst ändå i omvänd ordning?

sofliggaren sa...
11 juni 2011 23:42  

@anonym 10:04

Jag håller med dig om att SF är frekvent använda i svenska insats-sammanhang.
Tyvärr beror nog inte detta på någon slags favorisering, utan den bistra sanning att inga andra förband i Sverige finns gripbara med samma korta NTM.
Bordningsstyrkan har för låg materiell och personell beredskap. Den politiska effekten skulle utebli om de ramlade in om 2 eller 3 månader...

Anonym sa...
12 juni 2011 08:58  

@sofliggaren kl2342; Din tes kan OMÖJLIGT ha någon grund. Det finns fler än 10 sökande till varje GMU-plats och därmed är Försvarsmaktens bemanning och personella kompetens tryggad.

Detta hävdar såväl vår myndighetschef som vår försvarsminister. De hävdar det dessutom väldigt ofta.

Frågan om vilka förband som finns gripbara HÄR OCH NU har ställts till såväl ÖB som Försvarsministern och de har slirat på tandköttet så man tror de ska göra volter av bara överkäksacceleration. Frågan om vilka förband som är gripbara HÄR OCH NU har ställt i olika forum, t ex Riksdagen, Folk- och Försvars Rikskonferens och naturligtvis av ensklida debattörer-och ständigt samma undvikande svar från BagdadBob Tolgfors och hans marionettdocka.

Med vilken grund hävdar Sofliggaren att det mest finns lite specförbandsskrap som förband "att plocka fram" när det behövs?

"Centralförsvaret-snart i Hela Karlsborg"

Sumatra sa...
12 juni 2011 09:33  

@ Sofliggaren

Vad är det för materiel som inte finns i beredskap?

Efter att vi alla "frivilligt" skrivit på för utlandstjänst, inom ramen för våra olika kompetenser, så kan vi väl alla sägas vara i någon sorts beredskap.

Om, mot all förmodan, denna del av riksdagens beslut skulle bli verklighet, så vidtar först förhandlingar med lämpligt NATO-land,vilket kan förväntas ta en stund av skäl som Teaterdirektören haft godheten att redovisa för.

Under tiden hinner nog utsedd styrka fatta sin AK 5:a, ta på sig den utrustning i form av kläder, kroppsskydd, hjälm, flytväst och annat smått som man normalt har när man övar.

Den materiel som krävs i övrigt i form av fartyg att operera från, artilleri att skjuta eventuella prejskott med, eventuell hkp för fast roping inklusive rep, mat och potatis o.s.v. förväntas nog "värdlandet" hålla med?

Att vi alla ligger i någon form av ständig, obetald beredskap har inte jag uppfattat. Man åker helt enkelt på order om och när sådan kommer. Någon samövning av olika förbandsdelar, som hos NBG, behövs inte. Det är ju samma personal och och samma materiel som skall användas och samma verksamhet som skall genomföras som förbandsdelen Bordningsstyrkan övat i åratal.

De eventuella risker som finns i en sådan operation, reduceras med det standardförfarande som finns kring bordningsverksamhet. Vad övrigt är, är ett evigt tröskande och väntande på att något okänt fartyg skall dyka upp med kurs på Libysk hamn. Detta är nog ingenting för SF.

Anonym sa...
12 juni 2011 11:55  

Det finns redan en bordningsstyrka uppsatt inom insatsförsvaret varför det torde vara väldigt märkligt att inte nyttja denna när uppgiften eventuellt åläggs Sverige och FM. Tyvärr så är jag ej förvånad över detta resonemang om att nyttja SF enheter eftersom att vi fortfarande har några år kvar att vandra inom FM innan vi har förstått hur ett yrkesförsvar är tänkt att fungera. En av grunderna är att nyttja färdiga förband mot de huvuduppgifter de har och övar mot. FM kan ej varje gång en snabb insats krävs omedelbart luta sig mot SF enheter vilka var de enda yrkesenheter som fanns under värnpliktseran.

Det andra fundamentet är att nyttja organisation eller del av förbandsstruktur som redan finns. Att vid varje tillfälle specialdesigna utbildning, mtrl och uppgifter missionsspecifikt är förödande ekonomiskt men även personalförsörjningsmässigt.

Varför skall dagens ungdom ta anställning inom FM om det i samband med varje insats klargörs att de stående förbanden ej duger till och att det endast är SF enheter som löser uppgifter?

Anonym sa...
12 juni 2011 12:02  

Nu har det i denna utmärkta blogg skrivits hundratals intressanta förklarande inlägg om flygets bidrag (JAS:ar) i Libyen, samt dussintals om marinens bordningsstyrka. Om jag inte missförstått avses även en tredje komponent skickas ner, soldater för informationsoperationer. Kan någon förklara detta närmare?

Anonym sa...
12 juni 2011 12:29  

Tyvärr är det nog så att SF är uttråkade och därför vill användas och om dom ska vara topdogs så behöver dom användas eller som en gammal Seal chef sa "Man kan inte ha tävlingshästar som inte får tävla!"

sofliggaren sa...
12 juni 2011 15:33  

@samutra

I min värld har vi fortfarande olika R-beredskap materiellt och personellt i FM. Vad jag har förstått är inte bordningsstyrkan satt i någon hög sådan. Sen tror jag säkert personalen är på tå och vill åka. Men när FML inventerar och rapporterar vad som finns gripbart utgår de sannolikt från de "nuffror" som finns i registren. Jag tror inte SF skulle vara svårövertalade att överlåta aktuell uppgift till annan enhet.

Anonym sa...
12 juni 2011 16:02  

Anonym 1202 @

Skrivningen i proppen använder inte ord/fraser som “avses skickas” utan Sverige skall skapa “möjligheten att bidra med..”.

Den personal du frågar om definieras som “personal för bl.a. informationsoperationer om högst 10personer” i “ olika stabsfunktioner som kan komma att innefatta också personal för informationsoperationer i enlighet med vad som efterfrågas”.

Även här skall man förhandla med NATO om behovet. Därför har dessa fått samma brasklapp som “bordningsstyrkan”.
“Om dessa insatser efterfrågas kommer de att omfatta högst 90 dagar.”

Eftersom behovet inte finns utklarat ännu så blir det nog inte tydligare än så här just nu.

Proppen heter 2010/11:127 “Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.”

Teaterdirektören.

Sumatra sa...
12 juni 2011 17:34  

@ Sofliggaren

De som kan vara tänkbara för uppgiften har nog redan fått en "hint". Allt annat vore tjänstefel.

Även om vi sätter dem i 30 dagars beredskap, så kommer de nog att få gott om tid att plocka ihop och packa sina få pinaler efter att den tiden gått ut.

Om detta hugskott skulle omsättas i praktiken vore det nog den mest lättdeployerade insatsen någonsin. Enkel och lätt materiel och inget logistikbehov och dessutom samövad personal för uppgiftens lösande. Inga konstigheter där. Dukat bord. En Herculestransport och en hkp-transport så är man på plats och kan börja verka.

Varför skall det ta månadsvis för en liten svensk "konventionell" enhet att komma på plats? Var det inte detta vi skulle komma bort ifrån?

Kunde flygvapnet komma på plats och börja verka på så kort tid i Libyeninsatsen, med den långa logistik- och stabsdelssvansen som medföljde, så vore det ju konstigt om inte vi andra skulle kunna lyckas med en mycket enklare uppgift.

Själv har jag inga aktier i projektet, men jag tycker det blivit mycket debakel för att en amiral använt begreppet "specialförband" istället för "specialutbildat förband", vilket jag tror är upprinnelsen till den här diskussionen.

Band sa...
12 juni 2011 21:37  

Vet inte om ni haft detta uppe tidigare men för den intresserade kan denna artikel ur Fokus (http://www.fokus.se/2011/05/darfor-svangde-juholt/) vara av intresse när man ska försöka förstå varför det blev så här. Den beskriver visserligen upptakten till det första mandatet för våra JAS:ar men ger en bild av hur ord kan ställa till det när man egentligen vill, men inte vill att de andra ska tro att man vill så mycket….

Anonym sa...
13 juni 2011 12:13  

Begär ni inte lite för mycket av Håkan Juholts kunskaper, han har väl inte haft så goda chanser att sätta sig in i militära frågor? Citerat ur Wikipedia:
"Han har varit ledamot av försvarsberedningen sedan 1995 och dess ordförande mellan 2000 och 2007. Sedan riksdagsvalet 2010 är han ordförande i Försvarsutskottet, där han varit ledamot sedan 1994."
Han har säkert jobbat hårt för att sätta sig in i uppdraget men receptiviteten kan ju inte alltid ligga på topp bara för att man är folkvald. Kanske han t ex missat hur lång tid det under den senaste socialdemokratiska regeringen skulle tagit att rusta ett av Flottans fartyg?
Mot den bakgrunden är det väl lite elakt att skriva "Folkrätten och svenska förbehåll har krockat med varandra när man från politisk nivå inte riktigt förstått konsekvenserna av de beslut man fattat." ?
Svenska vänsterns talorgan är väl också väldigt gemena som skriver: " Argumentationslinjen att S egentligen aldrig ändrat sig blev någon slags komisk höjdpunkt."
Man skall vara snälla mot varandra!
/bossekommenterar

newborg sa...
13 juni 2011 14:09  

Kadaffis satt och spelade schack på tv med något från Internationella Schackunionen.

Någon undrade vad nästa schackdrag från Kadaffi blir?

Anonym sa...
14 juni 2011 12:57  

http://www.themoscowtimes.com/news/article/gadhafi-plays-chess-with-ilyumzhinov/438686.html

Anonym sa...
13 juli 2011 20:03  

TT idag 2011-07-13.

"ÖB Sverker Göranson deltog på onsdagen vid ett möte i Paris med alla länder i Libyeninsatsen samt representanter för Nato, EU och FN. För den svenska bordningsstyrkan är läget oklart även efter mötet.

Bordningsstyrkan som ska sättas in har inget örlogsfartyg att agera ifrån. Förhandlingarna med andra deltagande länder har varit resultatlösa och även efter Paris-mötet klargör Försvarsmakten att ÖB inte säger något förrän en överenskommelse finns."

Den spännande jakten går vidare!
Det uppenbara att ingen vill ha dem ombord och att behovet inte finns är väl inget vi skall bry oss om?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
13 juli 2011 22:27  

ÖB-Gääääsp. Har han vatt synlig nånstans? Kommer det ingen sommarhälsning i år?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade