Ett annat sätt att kampanja

Via Twitter erhölls igår en länk till en intressant artikel om hur oberoende ryska medier och organisationer som försökte övervaka det ryska valet fick sina webbsajter nedstängda till följd av upprepade massiva DDOS-attacker under dagen för det ryska valet. Bland sajterna som attackerades återfanns den oberoende radiostationen Echo Moskvy och den kända valövervakningsorganisationen Golos. När man flyttade sajter till andra servrar följde attackerna efter, vilket tyder på ett mycket målmedvetet agerande. I en andra våg attackerades sedan sajter som berättade om tilltänkta protester mot valfusk.

Det gångna parlamentsvalet och rapporterna om valfusk reser en rad frågetecken och farhågor inför de närmaste månaderna. I mars 2012 är det tänkt att vara presidentval i Ryssland och planen är som bekant att Vladimir Putin ska återta posten som president. Efter parlamentsvalet är dock Putins popularitet lägre än någonsin tidigare. Frågan blir då om Putinkretsen accepterar att rakt av förlora presidentvalet eller om man tänker göra något för att höja populariteten och i så fall hur långt man kan tänka sig att gå. Den metod som flera gånger tidigare har använts har varit att försöka ena befolkningen mot ett yttre hot. Allt sedan revolutionen har yttre hot varit en av de starkaste sammanhållande faktorerna för såväl Sovjetunionen som Ryssland, även om de ibland funnits inom landet. USA är en klassisk nemesis, liksom Tjetjenien också varit under århundraden och det har ju bl a Putin använt sig av tidigare. Kriget mot Georgien stärkte i hög grad den inhemska populariteten samtidigt som det utgjorde ett lackmustest för övriga världen avseende hur Ryssland ser på sina grannländer. Nu är Georgien åter på tapeten eftersom landets önskan att gå med i NATO växt allt starkare sedan kriget och landet nu på nytt omtalas som aspirantstat, vilket mycket starkt ogillas i Moskva.

Sedan några dagar tillbaka har den ryska hangarfartygsgruppen Kuznetsov varit på väg från hemmahamnen i Murmansk mot Medelhavet. Det har tidigare omtalats att hangarfartygsgruppen, som även kommer att förstärkas med fartyg ur Östersjöflottan, varit på väg mot Syrien, vilket nu förnekas från officiella källor. Ett annat alternativ är Svarta Havet och i så fall är det Georgien som får bekymra sig. Ryssland sade häromdagen återigen nej till FN-sanktioner av Syrien och försöket att föra Syrien inför Internationella Brottsmålsdomstolen. Att placera hangarfartygsgruppen i östra Medelhavet nära Syrien skulle vara en mycket kraftig markering av vad Ryssland anser om att andra länder blandar sig i skeenden i Syrien. Ett eventuellt turkiskt ingripande skulle därmed omöjliggöras. Härom året då Kuznetsov befann sig i Nordatlanten passade man på att under två dagar öva mitt det norska Trollfältet, landets viktigaste oljefält, i vad som skulle kunna tolkas som en markering rörande energiintressen i ett framtida isfritt Arktis. Även Cornucopia har berört denna händelse.

I kopplingen Ryssland-Syrien ska man komma ihåg att redan Sovjetunionen hade en flottbas i Tartus, Syrien till stöd för sina operationer i Medelhavsregionen (även Libyen nyttjades) och sedan några år håller Ryssland på att renovera och bygga ut flottbasen. Enligt planerna kommer också Kuznetsovgruppen att besöka Tartus. Ryssland har också genom decennierna varit den största vapenexportören till Syrien och på senare år har man bl a sålt ett av sina senaste luftvärnssystem till landet, Pantsir-S1 och man vill säkerligen undvika att detta hamnar i västs händer, på samma sätt som SA-24 gjort i Libyen. Läs gärna mer på Försvar & Säkerhet om Kuznetsov och situationen i Syrien.
Man ska inte förvånas av ett plötsligt snabbt ryskt agerande i Syrien eller Georgien. Vid den tid då rysk militär förmåga ansågs som lägst chockade man världen genom att mitt under Kosovokriget omgruppera den ryska bataljonen tillhörande de fredsövervakande styrkorna i Bosnien och istället säkra flygplatsen i Pristina, innan NATO hunnit påbörja sin inmarsch i Kosovo. Budskapet var mycket tydligt. Att visa musklerna i anslutning till Syrien skulle möjligtvis kunna stärka den ryska regeringens ställning något i det egna landet, men det kräver fortsatt att man lyckas övertyga den egna befolkningen om hotet från en yttre fiende.

För den som missat den oerhört intressant och påkostade dokumentärserien i SVT Dokument Utifrån om Ryssland sedan Putins tillträde finns fortfarande möjligheten att se avsnitten på SVT Play. Man kan inte låta bli att imponeras av den samling av framstående och politiker och diplomater som BBC intervjuat.

Det vore alltså inte särskilt överraskande om vi någon gång under det tidiga 2012 kommer att se någon form av aktion mot ett externt hot i syfte att stärka sittande rysk regerings ställning.
40 kommentarer:

Anonym sa...
14 december 2011 kl. 19:44  

Man kan ju också undra om några av Putins f.d. kollegor i KGB var inblandade i att sprida ryktet i Lettland att Swedbank var på väga att gå i konkurs..

//Jonas75

Cornucopia? sa...
14 december 2011 kl. 19:49  

Mkt bra uppslag Jonas75. Ryssland dominerar annars allt mer vad gäller ägande av Baltikums energi- och banksektor, så att sprida rykten om en västlig konkurrent är ju inte orimligt.

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
15 december 2011 kl. 11:24  

@Cornucopia

Öööhhhh, är det inte så att Baltikums banksektor är helt dominerad av svenska storbanker?

Anonym sa...
15 december 2011 kl. 16:18  

Hm, man kan dra sig till minnes det forna Jugoslavien och Slobodan Milosevics krig mot, i tur och ordning, Slovenien, Kroatien (de började dock samtidigt), Bosnien-Hercegovina och Kosovo.

Det kändes som om man behövde en yttre fiende.

Fundersam 2

Anonym sa...
15 december 2011 kl. 17:11  

Angående flottstyrkan som är på väg till Medelhavet som det diskuteras på Twitter.

Kuznetsov har med sig 8 st Su-33 FLANKER-D, 2 st Su-25UTG FROGFOOT samt 2 st fräd/ubjhkp Ka-27 HELIX A

mbh
op

Anonym sa...
16 december 2011 kl. 18:24  

Kampanj-LEDARSKAP! FM saknar idag ALLT av det ledarskap som en gång var FM adelsmärke.

Idag, inkonsekvens-hot-bestraffning-UTAN kontroll emellan.

Läs gårdagens höjdarinlägg; http://cynismer.blogspot.com/2011/12/nya-fm-nu-utan-sjalvfortroende.html

Tolgfors och generalsnomenklaturan-vad tycker ni om ledarskapet i dagens FM?

Vad tycker plutonchef Grändevik?

Anonym sa...
17 december 2011 kl. 23:03  

Ang. Anonym 16.18

Vi kanske inte ska starta diskussionen om Jugoslaviens upplösningskrig här, men: att enkom Serbien låg bakom allt detta är tämligen felaktigt. Fler och fler uppgifter kommer nu fram om inblandning från många mäktiga aktörer.
/Historieintresserad officer

Anonym sa...
18 december 2011 kl. 02:06  

Anonym 16:18:

Se det så här:

Inget lands ledning vill egentligen behöva bomba egen befolkning. Alla statsledningar är samtidigt överens om att hållbar utveckling politik behöver införas, (Kyoto, Doha m.m.) men de saknar kanaler att få ut det budskapet, och driver istället tillväxtpolitik. Den baseras i sveriges fall - eftersom arbetsmarknad, näring är överreglerad - enbart på tillväxt inom inkomstslaget kapital. (Konstiga finansiella produkter som är skapade för att lura ögat).

Hur löser statsledningar detta? De bytlånar bombmålen sinsemellan?

Vad är alternativet?

Det finns en lärd teori om att 1:a VK egentligen bara är ett familjegräl mellan då ännu ganska diktatoriska statschefer som var släkt, som bråkade om hur de skulle fördela kostnaderna för kraven på sociala och ekonomiska reformer som börjat bli allvarliga. DEN frågan har nu växt i och med att fler kräver mer.

Ungern och Grekland är bankrutta stater jämt 100 år efter 1:a Balkankriget som ledde till 2:a och 3:e och skottet i Sarajevo.

Tobias Wallin

Anonym sa...
18 december 2011 kl. 18:56  

Intressant Tobias! Sen har vi ju de facto den "osynliga" kulturgränsen rakt genom forna Jugoslavien.
Öster om denna härskade Bysans; här återfinner vi länder som Serbien, Bulgarien, Grekland. Väster om denna finns Slovenien och Kroatien som lytt under Rom. Ser någon ett samband avseende de olika utvecklingarna i ovan nämnda länder?
/ Historieintresserad officer

Anonym sa...
19 december 2011 kl. 14:36  

6e Flottan ligger i medelhavet med en förmåga på över 85 stridsflygplan på ett hangarfartyg samt därtill tillhörande understödjande Task Forces.

Mig veterligen så förefaller Ryssland att ligga närmare Syrien än avståndet USA och Syrien.

Vän av ordning.

Anonym sa...
19 december 2011 kl. 19:50  

FS22 - Löfbergs lilla?

/pseudoristen

Besviken reservofficer, fd moderat sa...
19 december 2011 kl. 23:39  

@Historieintresserad officer

Du är inne på ett mycket intressant spår. Kyrkosplittringen 1054 skapade oerhörda problem, ett är att det i den östromerska (ortodoxa) kyrkan aldrig skapades ett civilt samhälle. Att den rigida ortodoxa kyrkan heller aldrig tillät ifrågasättanden gjorde att upplysningstiden aldrig nådde Öst-Europa är ett annat.

Inom den ortodoxa världen har det heller aldrig funnits tolerans för ifrågasättanden, vilket till viss del kan förklara ryssarnas faiblesse för auktoriteter.

Situationen i den ortodoxa världen kan i viss mån jämföras med den i den muslimska världen. Inte heller de fick förmånen att uppleva upplysningstiden.

Nåväl, detta är fel forum för en längre diskussion om detta, men visst är du inne på rätt spår.

Anonym sa...
20 december 2011 kl. 19:49  

Till 23.39
Det är intressant av den anledningen att det påverkar händelseutvecklingen idag, indirekt för oss också.
EUs framtid ( utvidgning ) idag kan i mångt och mycket härledas till detta resonemang. Min bedömning att vi kommer att se ett par ekonomiska nav, "hubar" i Europa där folk lever gott, i övriga Europa blir det nog fattigdom och avfolkning som gäller.
Vad detta innebär säkerhetspolitiskt/militärt kan vi ju fundera på.
/Historieintresserad officer

Anonym sa...
20 december 2011 kl. 21:52  

Upplysning; eftersom Tolgfors Wasaskeppsprojekt-"anställda soldater"-nu genomdrivs, utan mål, utan mening och utan ansvar är det på sin plats att återigen lyfta fram en mycket skickligt gjord analys av "hur det blev så här".

Professor Wilhelm Agrell har hittills fått stå obemött av samtliga svenska generaler-45 generaler mot en ensam professor.... och genrealerna vågar inte. De vågar inte stå upp och i debatt förklara vad de ställt till med när sakkunnighet i form av professor Agrell står för debattmotståndet.

Skamligt fegt av dessa "föregångsmän".... ledarskap i Försvarsmakten??!! Konsultande ledarskap-eller var det coachande ledarskap? Eller var det Göransssons ledarskap-hot, inkonskvens, osynlighet och bestraffning.....

Eftersom en av generalerna, loginspektören, häromveckan sa att vår tidigare Försvarsmakt hade vissa likheter med Nordkoreas kanske denna tes är uttalad inom generalsleden-det skulle ju förklara "ÖB"´s osynlighet-precis som den lille figuren med träskorna i Nordkorea.....

Bifogar här professor Wilhelm Agrells anförande från Folk och försvars Rikskonferens i Sälen. Läs och begrunda vad ni ställt till med herrar generaler. Klädsamt vore att få se någon VÅGA möta professor Agrell i debatt.

http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/18/hela-historien-om-f-rsvarets-nedg-ng-och-fall

Hjälpmedel sa...
21 december 2011 kl. 08:05  

Hm, tror inte att Rysslands flotta är kapabel till så mycket nu för tiden.

Anonym sa...
22 december 2011 kl. 23:03  

WW är FM nya ledningssystem! Kanske är WW det egentliga Sweccis!

Man häpnar när man på WW läser vad C LSS skrivit på FV-bloggen. Mig veterligt fanns INGET om det C LSS skriver om på FM Intranät EMIL idag.

Det är möjligt att översten Christoffersson faktiskt tror att WW är ett militärt ledningsnät eftersom han i praktiken ställer uppgifter till såväl förband som enskilda.... och fort ska det gå också.

Mmm, varför satsa MILJARDER på ledningsnät som Sweccis när man kan välja WW?

Till WW-hatten av för sidan!-C LSS har nog egentligen inte valt fel informationskanal-WW har nog fler läsare än EMIL..... och är OTROLIGT mycket snabbare än den RIKTIGA ledningskedjan..... *fniss*

Anonym sa...
23 december 2011 kl. 16:42  

@anonym 2302

För mycket glögg kanske vid
23-tiden?...

Anonym sa...
24 december 2011 kl. 02:13  

Kanske för mkt glögg men ack så korrekt ändå.
TRött

Anonym sa...
24 december 2011 kl. 11:40  

@anonym 21:52 och alla andra...

återigen, generalerna beslutar inte om FM uppgifter och inriktning. De genomför politiska beslut. Därutöver kan de få uppgift av den politiska ledningen att bereda och föreslå underlag till politiska beslut. Ytterst ansvariga är våra folkvalda partier och riksdagsmän. De som har makt att påverka vilka som är ytterst ansvariga är väljarna (dvs. du) och media. Så länge intresset för försvarsfrågor är perifert, så blir det inte bättre än så här. Det är inte så enkelt att skulden kan läggas på "generalerna". Den som är utan skuld, ska kasta första stenen?

Lika lite är det intelligent att beskylla sittande regering och försvarsminister. Riksdagsbeslutet som ligger bakom dagens försvar togs 1996 under en helt annan regering i samförstånd mellan en bred majoritet av partier.

Ni som är upprörda borde ha visat ett litet större engagemang medan det fanns någon mening med att bli upprörd. Idag är det för sent att backa, om ni inte är beredda att ställa all övrig offentlig service de närmaste 20-30 åren inkl. dagis, skolor, rättsväsende, äldrevård, sjukvård, etc. Den kapitalförstöring som genomförts är värden för 100-tals miljarder som inte enkelt kan återskapas. Ni visade inget intresse när beslutet togs, så det är så dags nu. Nu får ni ta ert ansvar och inte skylla på alla andra, framförallt inte de som just nu råkar vara offentligt tillsatta och ansvariga för att genomföra tidigare tagna beslut, oavsett vilken deras personliga uppfattning (eller ev. bristande kompetens) är.

Sluta gnäll och dröm om svunna tider. Som man bäddar får man ligga och nu gäller det att titta framåt och se möjligheter istället för att vurma över alla problem och brister. Dessa är uppenbara, men att sparka på den som ligger är varken hedervärt eller konstruktivt. Egentligen är det en makalös schizofren bedrift - att sparka på sig själv. En identitet (den oengagerade väljaren) som skapar problemet, en annan (den sent uppvaknade syndaren) som blir upprörd över att problemet finns. Världen är tokig.

God jul!

Anonym sa...
24 december 2011 kl. 14:34  

Replik kl 1140; Patetiskt inlägg. Är ju just av anledningaen att försöka påverka debatten som det skrivs på detta forum.

Är betydligt enklare att få ledarskribenter, politiker etc att känna hur debatten förs här än att försöka föra den genom insändare i lokaltidningar etc.

Om några, så borde våra generaler ha agerat redan 1996-alla nu sittande generalspersoner fanns med 1996 men var väl för mycket engagerade i sin egen personliga karriär för att vilja vara "whisleblower" avseende Försvarsmaktens väg mot kollaps.

Igen, den bästa signalen som kan ges från FM exekutiva ledning är att generaler börjar avgå-det ger en direkt markering till den politiska nivån.

Det finns relativt gott om sådana exempel från vården där överläkare, klinikchefer etc lämnat sina tjänster beroende på omöjliga uppgifter.

Inom försvaspolitiken finns ett exempel-MIchael Odenberg.

Inom Försvarsmakten finns däremot INGA sådana exempel på generalsnivån. Det kan ju vara så att våra 45 generaler faktiskt TROR att den nya försvarspolitiken kommer att fungera-det gör dem sannolikt unika inom FM i så fall. Ingen annan tror på den Tolgforsesiska Krigsmakten.

Avgå generaler, visa ledarskap. Eller, tror ni på devisen att en idiotisk "Festung" ska hållas till sista man och sista patron?

Det är den tesen ni numera visar genom att inte ha modet och moralen att faktiskt MARKERA att Försvarsmakten är i konkurs.

God Jul!

Göran Mellblom sa...
24 december 2011 kl. 16:56  

Indelningsverkets avskaffande var vår senaste "ominriktning". Den kantades av argument som liknar kommentarerna till detta underfundiga inlägg. Då som nu beslutades om en strategiändring: inga operationer utomlands. Nu har denna återgått till den gamla aktivistiska. Då som nu präglades argumenten av i första hand personligt obehag i det nya läget. Många slutade därför snart. God Jul Göran Mellblom

gruelse sa...
24 december 2011 kl. 17:29  

God Jul Wiseman och kommentatorer!

Wiseman sa...
24 december 2011 kl. 17:36  

Gruelse och alla andra:

Detsamma!

Anonym sa...
25 december 2011 kl. 01:07  

Replik till Mellblom kl 1656; Ominriktningen 1905 då indelningsverket avskaffades kantades framför allt av ett ekonomiskt satsande.

På mer än 30 orter byggdes, med den tidens mått, ENORMA anläggningar-Regementsområdena. Kostnaden för dessa byggnader med nutida ekonomiska termer är sannolikt ca 500 miljoner koronor på 30 orter. Till detta kom även kostnaden för den ENORMA anläggningen Karlsborg och Göta kanal-ca 100 MILJARDER kronor-arbetstid i 90 år ej inräknad-omräknat till nutida ekonomiska termer.

Den försvarsomställning som nu håller på att genomföras-vilka ekonomiska ramar har den fått? Hur illa är det räknat idag? Inför 1905 års försvarsomställning kunde man i alla fall räkna-även fast man inte hade dator, prio eller Nätverksbaserat försvar....

Ansvar och moral verkar man däremot ha haft. Ansvar gentemot Sverige. Det saknar dagens försvarspolitiker och de är följda av skrupellösa generaler som halsstarrigt "försvarar Festung Användbart Försvar till sista man och sista patron".

Den halsstarrigheten fungerade inte i Stalingrad och kommer inte fungera nu heller.

Anonym sa...
25 december 2011 kl. 01:43  

Har Högvakten kvar alla bössor efter den här julaftonen?

Var ett intressant inslag på TV-nyheterna angående att Högvakten i ett polisärt perspektiv anses vara en risk. En risk just i avseendet att de vapen som finns vid Högvakten är relativt enkla att komma över. Detta visade händelsen förra julen tydligt.

En talesperson för stockholmspolisen frågasatte nyttan av att ha högvakten beväpnad med skjutvapen. Han framhöll istället att ett väl fungerande rapport- och larmsystem är otroligt mycket viktigare. Tillsammans med en beväpnad larmstyrka som vid behov rycker ut-IIIII GEVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄRRRRRRRRRR-ansåg denne talesperson att det skulle vara mindre risk för tillgrepp av militära vapen.

Javisst, polisen har ju helt rätt. Varför ska ensamma poster i högvakten ha skjutvapen? Varför?

Anonym sa...
25 december 2011 kl. 09:58  

@anonym 1140

Att generaler skulle avgå?
Förstår ej vad en sådan symbolhandling skulle hjälpa att lösa dagens situation inom FM?

Det är skillnad på generaler och Mikael Odenberg eftersom att han direkt kunde få ett motsvarande jobb som Generaldirektör på svenska kraftnät.
Däremot så borde fler generaler (och även överstar) avgå för att anpassa och balansera dagens organisation avseende chefer och innehavd struktur. Intressant att Högkvarteret krfatfullt driver omorganisationen på förbandsnivå men att minska ned och omtransformera inom sina egna ledningsnivåer förefaller att vara en större utmaning.

Å andra sidan så är det ej särskilt förvånansvärt eftersom att en svensk specialite just nu är officerstäthet och suboptimala ledningsnivåer. Tex att skära ned nuvarande FS organisation med 100 skyttesoldater men att ej påverka ledningsstrukturen förefaller att vara en svensk särlösning.

Anonym sa...
25 december 2011 kl. 11:06  

Replik kl 0958; Så du förstår inte vad en avgång av ÖB, C INS, C Prod och C LedS där dessa individer uttalar att de hellre lämnar sina poster än att fortsätta genomdrivandet av att försvara "Festung Användbart Försvar till sista man och sista patron" skulle innebära?

Om du inte förstår vilken total inpact detta skulle få i svensk nationell försvarspolitik och i EU´s interna försvarspolitik måste jag säga du är en smula naiv.

Igen, det finns relativt gott om mycket högt uppsatta läkare som hellre har lämnat sina befattningar än att fortsätta genomdrivandet av halsstarriga illa genomtänkta och totalt ogenomförbara uppdrag.

Det är att ta ansvar och visa moral. Svenska generalskåren verkar sakna båda delarna.

"What´s in it for MEEEEEEEEEEE????"

Göran Mellblom sa...
25 december 2011 kl. 12:18  

Det är ett trist fenomen på denna fina blogg, att debattörer beter sig som busar. Vad vill Ni att icke-militärer skall tro om er? Vilka idéal hyllar ni? Ofta fnyser Ni åt demokratiska processer, och Ni hånar meddebattörer och Ni har en faiblesse för fantasifulla radikala lösningar på allvarliga problem. Dessutom, och kanske just därför, vill Ni inte skriva under eget namn. Det hela känns olustigt: officerare som avvisar demokratin - i hemlighet, som är fientligt inställda till regeringen, riksdagen och som uppmanar generalerna till kamp mot dem? Nu förstår jag varför ni döljer er. Finns här någon officer som stödjer demokratin? Göran Mellblom

Anonym sa...
25 december 2011 kl. 14:04  

Högvakten-kanske det vore nåt att ha dubbelposter på alla ställen om det nu nödvändigt ska vara skjutvapen på posterna. Undrar om antalet soldater i den Tolgforsesiska krigsmakten räcker till för att ha dubbelposter i Högvakten?

Undrar om försvarets ekonomi håller för det? Redan idag kostar spektaklet Högvakten ca 10 miljoner kronor i månaden......

Nåt för Teaterdirektören att ha i sin Nyårsrevy?

uppgiven sa...
25 december 2011 kl. 16:11  

@anonym 01:43

Samma fråga kan ställas om polisen. Varför ska enskilda poliser röra sig ibland allmänheten med skarpladdade skjutvapen? Är väl mycket bättre att de har ett rapport- och larmsystem så att de kan få hjälp av en beväpnad larmstyrka om något händer...

Anonym sa...
25 december 2011 kl. 16:58  

@Herr Mellblom

Att kräva engagemang och ansvar från den politiska ledningen är väl inte samma sak att vara fientlig? Vem har uppmanat generalerna till kamp mot politiker??? Någon måtta på konspiratoriska fantasier får det väl ändå vara. Att vara anonym betyder inte heller automatiskt att man är ett oseriöst troll. Beslut och debatt OM försvaret är en politisk fråga och därmed en öppen fråga inom demokratins ramar. Beslut och debatt INOM Försvarsmakten är en fråga för generalerna. Konstigare än så är det inte. Generaler och politiker bör varken sammanblandas eller ställas mot varandra.

Anonym sa...
25 december 2011 kl. 22:39  

Replik kl 1611; skillnaden är att polisen har den av statsmakten ställda uppgiften att vara verställande myndighet för lagen inom Sverige. Skillnaden är också att polisen inte klantar till det som Försvarsmakten gör-t ex genom Högvakten förra julen. Så är det. Pax Vobiscum.

Avväpna enskilda högvaktsposter-för samhällets säkerhet. Vad består probleemt i????

uppgiven sa...
25 december 2011 kl. 23:57  

@anonym 22:39

Vad är "verställande myndighet för lagen inom Sverige" för något?

Även FM har uppgift att vara våldsutövande inom Sverige.

Beträffade klantigheter, kolla hur många fall av vådaskott som polisen har om året. Samt hur lätt det i vissa fall har varit att "hämta" vapen på polisstationer. Så är det.

Pot, meet kettle...

Anonym sa...
26 december 2011 kl. 01:07  

Replik 22:39: Kasta inte pil i kuvösen nu...

www.svd.se/nyheter/inrikes/polis-glomde-pistolen-pa-toaletten_6479502.svd

Göran Mellblom sa...
26 december 2011 kl. 10:48  

En summering av inlägg på denna fruktade blogg visar just på detta:
regeringen fattar beslut på felaktiga underlag till men för Försvarsmakten, riksdagen är upplurad på läktaren av regeringen, generalerna, som saknar ledaregenskaper, bör avgå för att visa politikerna vem som bestämmer mm liknande.

När officerare hänger sig åt sådant prat, dag efter dag, så är det direkt farligt. Det är officerarna som står framför soldaterna, och det är soldaterna som har vapnen.

Vem skall övervaka dem som är satta att övervaka?

För att motverka denna sammantaget hemska ton skulle vi kunna vara artigare mot varandra, och försöka förstå den andres argument, istället för att snäsa av, och tro att probelemet då är ur världen.

Har ni funderat över varifrån den attityden kommer? Jag har på känn att den kommer ifrån den tidsmässigt korta utbildningssituationen, där ingen logistik finns, ingen personalvård behövs och inget verkligt "före" och inget "efter" finns, ungefär som en teaterpjäs.

Här har vi kanske kärnan till mycket qvirr i denna fina blogg: instruktörspersonen som sett sig förvandlad till arbetsledare eller rent av arbetgivare, och inte har någon annan att skylla på, men samtidigt inte har kunnat få resurser i ordning och nu är truppen ur.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
26 december 2011 kl. 21:59  

@Göran Mellbom 1048

Ja du har helt rätt avseende att det tyvärr florerar vissa onyanserade inlägg på denna fina blogg som är viktig för den nu pågående försvars- och säkerhetspolitiska debatten.

Dock så har jag en ur mitt perspektiv viktig observation.
Det finns ett antal individer som inte är en del av dagens Försvarsmakt eller endast befinner sig på något sätt i periferin. Därför så diskuteras det och has ofta synpunkter på något som kan betecknas som dåtidens FM istället för dagens FM.

Detta kan då också diskuteras varför vi har hamnat i en situation inom FM där dagens verksamhet är otydlig eller svårförklarlig för allmänheten?

Personligen så skulle jag försöka att nyansera mina argumentation om jag hade synpunkter på ett ämne som jag ej var fullt införstådd med men detta är väl inget unikt för denna blogg utan mera ett utslag av tidsandan inom hela internetsfären.

Avslutningsvis så kan man väl återigen fundera över vad WWs inlägg startade med?..Jo Rysslands säkerhetspolitik och ett av dess verktyg i form av sjöstridskrafter!
Varför slutar det då alltid med avvikelseåsikter om Tolgfors, 30 Brigader och värnplikt?

Anonym sa...
27 december 2011 kl. 21:47  

I Ryssland har man aldrig haft någon yttrandefrihet!!!

Anonym sa...
2 januari 2012 kl. 09:01  

Har du övergått till twitter wiseman?

Wiseman sa...
2 januari 2012 kl. 10:37  

Känns skönt att ta lite paus ibland och Twitter är då lite enklare.

Anonym sa...
2 januari 2012 kl. 12:15  

Ansvar? Detta inlägg hos Skipper säger det mesta om hur ansvarigt Försvarsdepartementet och karriärhungriga generaler använt skattebetalarnas pengar.

http://navyskipper.blogspot.com/2012/01/var-tog-materielen-vagen-del-1-ka.html

LÄS! LÄS! Läs och reflektera! Ansvar? ÖRA-öppenhet-resultat-ANSVAR. Ge ansvar, Ta ansvar-UTKRÄV ansvar. Fram med namn-vilka är ansvariga?

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade