KDU och statens fastigheter

Kristdemokratiska ungdomsförbundet, KDU, driver försvarsfrågor starkt. I sin skuggbudget för 2012 vill man t ex höja försvarsanslaget med 5 mdr kr i syfte att Försvarsmakten bättre ska kunna lösa ålagda uppgifter, men också i form av återtagandet av det nationella försvarets förlorade förmågor, t ex strid i brigad. Under hösten har KDU också debatterat försvaret med "nymoderaterna" i bland annat Hallandsposten.

Utöver skuggbudgetens utökade satsning på försvaret vill KDU även att statens fastighetsbestånd granskas ordentligt – av Ekonomistyrningsverket. KDU konstaterar bl a att staten idag genom sina fastighetsbolag äger fastigheter till ett värde överstigande 110 mdr kr, vilket är mer än de sex största privata fastighetsbolagen – tillsammans. Därutöver tillkommer andra statliga fastigheter som ägs direkt av myndigheter.

I sin utredning konstaterar KDU, precis som tidigare gjorts på den här bloggen, att de statliga fastighetsbolagen i grunden endast hyr ut till andra delar av staten och att hyrorna ökat 36 % på tio år, medan KPI ökat 17 %. Med andra ord är det en allt större del av skattepengarna som går till hyror inom staten, med resultat att de genererar kostnader i byråkrati och en överflyttning av skattemedel från en del till en annan. Läser man verksamhetsidén för fastighetsbolagen ska de också generera vinst tillbaka till statskassan – på annan statlig verksamhet! För Försvarsmaktens del innebär systemet med interndebiteringar en extra besparing i försvarsbudgeten och på samma sätt förhåller det sig inom många andra myndigheter.

Ett exempel på vansinnet med interndebiteringssystemet är Försvarshögskolan. Försvarshögskolan flyttade i mitten av 00-talet från sina tidigare lokaler på Valhallavägen till helt nya lokaler i anslutning till KTH. Svea Artilleriregementes gamla lokaler på Valhallavägen hade blivit för stora för FHS och framförallt var lokalkostnaderna som togs ut av ett statligt fastighetsbolag alldeles för höga. Lösningen blev att Akademiska Hus (också statligt fastighetsbolag) byggde helt nya lokaler åt FHS på en ödetomt vid FHS för mångmiljonbelopp.

Enligt uppgifter till bloggen är nu FHS åter hotat av flytt. De senaste årens stora sparkrav på FHS ska ha gjort att man nu kommer att hamna över gränsen för hur stor del av en myndighets budget som får utgöras av lokalkostnader, varvid man då är skyldig att söka billigare lokaler. Alternativen sägs vara en ombyggnation och utbyggnad av Karlberg, övertagande och ombyggnation av en industrilokal i södra Stockholm eller att flytta ihop med Södertörns högskola. Det krävs inte mycket fantasi för att inse att samtliga alternativ kommer att innebära kostnader i mångmiljonklassen för att bygga om en statliga fastigheter eller inköp av privat fastigheter och ombyggnation av dessa, sammanlagt vida överstigande vad det skulle kosta att ha kvar FHS i nuvarande statliga lokaler. Eftersom FHS liksom övriga myndigheter i största mån ska finansieras genom egna intäkter, lär det bli Försvarsmakten som får betala stora delar av kalaset i slutändan genom höjda kostnader för utbildningen.


Exemplet är ett i mängden av fullkomligt absurda beslut där man faktiskt tror sig spara statliga pengar på denna interndebitering och andra vansinnigheter. Det är därför välkommet att KDU och andra nu höjer rösterna mot detta missbruk av skattemedel.

Frågan är om försvarsstrukturutredningen verkligen kommer råda bot på liknande företeelser. Att få ut mycket liten effekt av 45 mdr kr i årligt anslag går snabbt när de ska täcka poster som dessa.


11 kommentarer:

Per A. sa...
4 december 2011 22:14  

Att statliga och kommunala fastighetsbolag 'leker marknad' är något som verkar drabba många samhälleliga institutioner.

För kommunerna är det ett sätt att få kontroll över öronmärkta pengar, men jag ser inte fördelen för staten.

Magnus Redin sa...
4 december 2011 23:00  

En uppenbar fördel med systemet kommer av att företag värderas efter sin intjänandeförmåga. Om staten säljer sina fastigheter har de lågt värde om hyresnivån är självkostnadspris och mycket högre värde om de är välavkastande.

Karuselldebiteringen vänjer helt enkelt verksamheter och budgetar vid en högre kostnadsnivå där de skulle kunna finansiera stora inkomster för privata fastighetsbolag och då kan staten eller de privata bolagen göra en rejäl vinst på en försäljning.

Om det bara vore en fråga om att ordna effektivitet genom att använda marknadsmekanismer skulle man givetvis låta alla verksamheter välja lokal fritt efter var det är billigast och ändamålsenligast oavsett om de väljer en statlig eller privat hyresvärd. Dessutom finns det ingen anledning att stycka av fastigheter som inte kan skiljas från verksamheten, där borde man nöja sig med att upphandla förvaltningen.

Per A. sa...
4 december 2011 23:56  

Att bolagen är högt värderade är bara intressant om man har avsikt att sälja dem, men detta är ett sakernas tillstånd som är betydligt äldre än det borgerliga regeringsinnehavet.

Anonym sa...
5 december 2011 00:36  

Ekonomer ska man aldrig lita på. Om de till exempel ger dig 20 procent i ränta, så blir saldot på ditt konto 120 procent av det ursprungliga.

Om de sedan drar av 20 procent från saldot, så blir saldot bara 96 procent av det ursprungliga. Ekonomerna har alltså blåst dig på 4 procent.

Denna skillnad mellan plus- och minusprocent utnyttjar ekonomerna för att suga ut realvärdet från dina konton. Det är denna typ av kamouflerad stöld som kallas "inflation".

Ett liknande fenomen uppstår när statliga och kommunala bolag leker marknadsekonomi. Pengarna försvinner i ett "svart hål".

Flygsoldat 113 Bom

Anonym sa...
5 december 2011 01:17  

Är det någon som har hört något om vad som sker i stället för Fortifikationsverket?

En tanke med fastighetsbolag är att myndigheterna ska minska sina lokalytor. Då ställer man sig frågan: Vilka andra hyresgäster kan man släppa in? Andra liknande säkerhetsklassade myndigheter (och kanske också företag), som är någon handfull.

Ett annat problem är vid nybyggnation, där Fortifikationsverket inte har något intresse att begränsa kostnaderna, eftersom hyran kommer in.

Fundersam 2

Anonym sa...
5 december 2011 20:18  

När det är dax för nybyggnation har myndigheten ofta spenderbyxorna på sig, kostnaden syns ju endast som en hyreskostnad. Samtidigt är man "förundrad" över hur stor del av utgifterna som är "fasta".

Är det någon annan som undrat över hur det kommer sig att FM nybyggnationer allt som oftast utmärker och tilldrar sig diverse utmärkelser för sin arkitektoniska utformning? Senast i raden matsalen i Skredsvik, inga spår av brist på pengar där!

Maskinisten sa...
5 december 2011 22:50  

Varför inte ta steget fullt ut, låt FHS flytta in i någon av FM garnisoner, blir tveklöst billigare. Dessutom kan skolan för tillbaka där den hör hemma dvs i FÖRSVARSMAKTEN. Kan också vara dags att sluta med det akademiska tramset och i stället utbilda krigsmän

Wiseman sa...
11 december 2011 10:47  

Det är sättet att beräkna hyrorna för statliga och kommunala fastigheter som ger horribla konsekvenser. Räntekostnader beräknas på bokförda värden, och de bokförda värdena är om inte godtyckliga så åtminstone beräknade på ett sätt som inte är till fördel för den som ska betala hyran. I slutänden skattebetalarna. Om jag får vara så förmäten att hänvisa till ett inlägg jag gjort på Newsmill om fastighetskostnader och Ledningsregementet blir sammanhangen klarare. Att FM-fastigheternas förvaltning flyttas från FortV till FM ändrar inte beräkningsgrunderna vad jag vet. Men avkastningskravet till Finansdept kanske omvandlas, det har jag inte kollat. "Marknad" och "intjänandeförmåga" är för övrigt begrepp som knappast är tillämpbara för många offentliga fastigheter. Karuselldebitering däremot är ett ord jag ska lägga på minnet.

Lotta Lille, journalist

Wiseman sa...
11 december 2011 10:48  

(Kommentaren ovan raderades av misstag och därför inlagd på detta sätt)

Anonym sa...
15 december 2011 17:51  

Hyresgalenskapen drabbar inte bara försvaret. UD tex måste betala markandsmässiga hyror till Fatighetsverket för ambassader och residens som Sverige äger fullt ut. De svenska universiteten betalar markandsmässiga hyror för sina, ofta specialbyggda, byggnader. Jag har bett vänner på Finansen förklara men ingen kan. Slöseriet är groteskt. Vad beträffar UD säljer Sverige då och då fantastika byggnader som vi betalat av för decennier sedan för att tjäna en liten kortsiktig slant. Sedan tvingas vi hyra sämre lokaler vilket kortsiktigt kanske ser bra ut i någon liten excell-tabell men som på lite längre sikt blir rätt så dyrt.

Anonym sa...
19 december 2011 23:42  

Misstförstå mig rätt: jag är inte någon vän av det nuvarande hyressystemet och hur det fungerar. Men snälla snälla snälla: i ivern att (rätt eller fel) kritisera FortV och/eller principerna för "internhyra" inom staten - glöm inte bort anledningen att FM en gång fråntogs förvaltarskapet för fastighetsbeståndet. Anledningarna var (som vanligt) flera: politik (förstås) men inte minst att förbanden fullständigt körde fastighetsbeståndet i botten. Man använde ju UH-medel till en skön kombo av övnings- och materielanskaffningsverksamhet. Dessutom (som grädde på moset) var det så mycket problem med korrumption och "nionde kompaniet"-lik verksamhet bland i alla fall vissa av UH-kompanierna att det för mig är obegripligt att inte åtminstone EN ansvarig förvaltare drogs inför skranket och åtalades. Det grävdes diken (med FMs maskinpark) åt bönder. Det byggdes skogsbilvägar (med FMs maskinpark) åt skogsbönder. Det byggdes bryggor år skärgårdsbefolkning, och så vidare. Alltihopa på brinnande arbetstid (det var ju "övning" gudbevars) och med användande av FM materiel, bränsle etc. Sköna svarta pengar i fickan åt de som byggde - men man skulle ju "hålla sig väl med lokalbefolkningen".
Dessutom - när man väl grävde på "egen" mark t.ex. inom förbandsområdena dokumenterades inte en dj-la nedgrävd kabel, vatten eller avloppsledning. Det kostade ju pengar, var tråkigt (och svårt!) och så skulle det ju både mätas och ritas in på kartor.
Det tog över tio år att "komma ikapp" med UH och dokumentation för först FortF och sedan FortV.
Tror någon att det INTE blir så på sikt om UH- medlen återförs till FM igen??
Gärna ett annat hyressystem eller princip för hyressättningen eller för den delen annan förvaltande myndighet - men för guds skull: ta INTE in fastighetskötseln in i FM igen. Snälla. Det kommer att bli alldeles förskräckligt dyrt (igen) om tio år eller så.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade