KFÖ på riktigt

Försvarsmaktens hemsida kan man idag läsa en artikel om Wartofta stridsvagnskompani, P 4 som genomfört krigsförbandsövning med tidvis tjänstgörande soldater. Under den aktuella övningen bestod kompaniet av såväl kontinuerligt tjänstgörande som tidvis tjänstgörande soldater och man övade bl a förflyttning och kompanis anfall. Det goda resultatet som de tidvis tjänstgörande soldaterna presterade förvånade befälet:

"Vi har övat kompanianfall med vagnarna och nivån var högre än vad vi kanske hade förväntat oss, säger Niclas Westerlund. Det krävs givetvis mer övning innan kompaniet är helt stridsberett och vi kommer öva mer redan under nästa hösts KFÖ … De tidvis tjänstgörande soldaterna behövde egentligen bara ”rostas av” en aning men sedan märktes det inte att det har gått en tid sedan senast de tjänstgjorde, avslutar Westerlund."

Andra krigförbandsövningar som genomförts tidigare under hösten har kritiserats då de varit av ett betydligt mindre kvalificerat slag och det är därför mycket glädjande att läsa att P 4 genomför kompanis anfall under sina soldaters första tjänstgöring som tidvis anställda. Fortfarande är den en bra bit kvar till den typ av krigsförbandsövning som begreppet tidigare betydde, men det är ett stort lyft från grundläggande utbildning på automatkarbin, som utgjort temat för vissa förbands "KFÖ".


Som många säkert känner till eller läst på andra försvarsbloggar (Skipper, Cynismer, Chefsingenjören, Försvar & Säkerhet) så ser det inte så bra ut ekonomiskt för Försvarsmakten nästa år. I sinom tid när följderna är helt klara kommer det ett inlägg om detta på WW, men man kan redan nu dra slutsatsen att det kommer att bli påverkan på mängden övningar nästa år och möjligheterna att anställa personal. Det finns flera orsaker till att situationen ser ut som den gör, men konsekvenser blir likväl allvarliga.

I och med det mycket oöverlagda beslutet att sätta punkt för värnplikten och omedelbart övergå till ett yrkesförsvar, skapades ännu ett förmågeglapp i svensk försvarsförmåga. Den framtida krigsorganisationen har redan tidigare aviserats vara intagen tidigast 2019, trots att den bär namnet 2014, då organisationen helt är bemannad med kontinuerligt och tidvis tjänstgörande personal. Fram till 2019 kommer förbanden till delar utgöras av tidigare utbildade värnpliktiga som ej kommer att repetitionsövas eftersom värnplikten med stöd av riksdagsbeslut är lagd på is.

Tidigare i debatten om värnpliktens försvinnande utgjorde ekonomin ett av huvudargumenten för förespråkarna av ett yrkesförsvar. Idag har det visat sig att det inte var så billigt som man föreställt sig utan avsevärt dyrare. Ett av de andra huvudargumenten, som fortfarande ofta används av försvarsministern, är att värnpliktiga är sämre utbildade och inte lika användbara i strid. Motargumentet har varit att man inte kan jämföra med de värnpliktiga som utbildats under 00-talet eftersom en stor del av dessa aldrig fått genomföra en komplett värnplikt i kompletta förband och med större förbandsövningar, och ingen har fått genomföra en repetitionsövning. Grunden för all militär förmåga är att ha välövade förband och grunden i värnpliktssystemet var regelbundna repetitionsövningar. Utan regelbunden övning spelar det ingen större roll om man är yrkessoldat, tidvis tjänstgörande eller värnpliktig. Man saknar i alla fallen grundförutsättningarna för att framgångsrikt kunna genomföra väpnad strid.

Det intressanta är nu när P 4 genomför kompaniövning med stridsvagn 122 med soldater som gjorde sin grundutbildning i början av 00-talet (baserat på den intervjuade vagnchefens ålder) och det fungerar mycket över förväntan avseende kunskaper. Helt plötsligt faller då ytterligare ett incitament för att välja det betydligt dyrare personalförsörjningssystemet med yrkessoldater som gör att Försvarsmakten till stor del håller på att tappa sin folkförankring och av kostnadsskäl tvingas till en mycket låg numerär. Det går ju att repetitionsutbilda värnpliktiga på samma sätt som förr och nå goda resultat, eller valt att bortse från erfarenheterna. Tydligen har många glömt bort det under de nästan två decennier som repetitionsövningar inte har genomförts av ekonomiska skäl, eller valt att bortse från det. Helt plötsligt anses det också återigen vara en fördel med soldater som inte bara är soldater utan även har civila kompetenser, vilket tidigare ansetts vara en fördel med värnplikten och som bidragit till svenska soldaters goda rykte.

Naturligtvis skulle vi inte ha valt varken eller avseende värnplikt och yrkesförsvar utan istället både och som t ex Norge. Återigen ser vi resultatet av hur olika politiska agendor helt låser svensk försvarsförmåga till en extrem. Under socialdemokratiskt styre var det helt omöjligt att ha ett tvåbefälssystem eftersom det kunde tolkas som ett uttryck för ett klassamhälle, liksom värnplikten var ett uttryck för det enhetliga samhället. Under nymoderat styre är det istället ett yrkesförsvar och ökad användning av contractors som gäller som ett led marknadsekonomin. Ingen sida är särskilt intresserad av att genomföra något djupare utredningsarbete i frågorna utan avsevärda politiska styrningar. Det senaste i raden exempel är att styra en utredning av luftstridskrafterna till en mycket avlägsen period (30 år bort), när det i själva verket helt saknas kvalificerad inriktning för det närmaste decenniet. Ett annat exempel är faktumet att utredningen om ersättandet av värnplikten med yrkesförsvar kom ett år efter att riksdagen redan fattat sitt beslut. Hade man varit intresserad hade man t o m kunnat titta på svenska erfarenheter av hur det fungerade förra gången i modern tid med anställda soldater. Vad man nu också helt bortser från är att det är tack vare tidigare värnplikt som man lyckats så pass väl med att rekrytera kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater.


Det går att lindra följderna av det förmågeglapp som det underfinansierade och i många år till oflexibla yrkesförsvaret innebär. Se till att repetitionsutbilda de värnpliktiga som idag är krigsplacerade i våra förband. Släpp den politiska prestigen.


77 kommentarer:

Anonym sa...
8 december 2011 20:28  

Huvudet på spiken WW! Lägger man därtill den högre beredskapen vid de värnpliktiga krigsförbanden är bilden solklar. Frågan är om den varandra ryggdunkande, diffusa gruppen av generaler och politiker som göder varandra, kan uppbära straffansvar för sitt "oskickliga beteende". Politikerna är väl tveksamt, de är ju bara representanter folkviljan (!) men generalerna...

Patrik Lander

Anonym sa...
8 december 2011 20:48  

VÄRNPLIKT! Värnplikiga!

Inskrivningsprövning-Uttagning-Grundutbildning-Grundläggande Krigsförbandsövning-Krigsplacering-Repetitionsutbildning med KFÖ i fältförband-Repetitionsutbildning med KFÖ i fältförband-Repetitionsutbildning med KFÖ i fältförband-Överföring till Lokalförsvarsförband(nationella skyddsstyrkor)-Repetititionsutbildning med KFÖ i lokalförsvarsförband-Repetitionsutbildning med KFÖ i lokalförsvarsförband-Repetitionsutbildning med KFÖ i lokalförsvarsförband.

Detta är värnpliktssystemet-systemet Sverige hade fram till statsrådet Tolgfors våldförande på landets Totalförsvar.

Sverige bör omgående återgå till värnpliktssystemet innan Försvarsmakten drunknar i ånger och totalhavererar i totalt budgetkaos.

KFÖ på P4???!!! Javisst-men Försvarsmaktövning NORDANVIND? Försvarsmaktsövning VÄSTGRÄNS? Försvarsmaktsövning SYDFRONT.... etc etc etc.....

Läg av att använda KFÖ-begreppet för snutteövningar-KFÖ är KRIGSFÖRBANDSövning-och krigsförbandet för P4 del är sannolikt en bataljon.

När P4 övar tidvis tjänstgörande-eller förhoppningsvis VÄRNPLIKTIGA soldater igen i repetitionsutbildning-då kan KFÖ användas. Inte förrän då.

Israel har värnplikt. Det bör Sverige också ha.

Wiseman sa...
8 december 2011 20:52  

Nja, även om försvarsminister Tolgfors slog den slutgiltiga spiken i kistan var det under försvarsministrarna Björk och Carlsson repövningarna började försvinna på allvar, vilket sedan fullbordades under von Sydow.

Anonym sa...
8 december 2011 21:05  

Vem bryr sig? Tolgfors struntar TOTALT i de historiska perspektiven-varför ska debattörerna vinnlägga sig om att vara bättre?

Tolgfors har sålt allt och flyttat Sveriges militära försvar till Afghanistan. Amen.

I Sverige bedrivs det övningar, som kallas KFÖ- med 50 pers.... tillåt hånleendet att sprida sig... Hur många soldater var med vid Försvarsmaktsövningarna som nämndes ovan? 15000 soldater kanske... eller kanske ännu fler.... BARA från Sverige och ÖVADE i Sverige.

Tolgfors har totalkonkursat Sveriges militära försvar.

Anonym sa...
8 december 2011 21:22  

Kompanis anfall och förflyttning utlöser hurra rop på försvarsbloggar.
Ungefär som att flygvapnet skulle öva att förflytta Gripen på marken med hjälp av påslagen motor.
Försvaret är kaputt, slut, finito, dags lägga ned den pinsamma och dyrbara cirkusen.

Wiseman sa...
8 december 2011 21:43  

21.22:

Du kanske skulle ta och läsa inlägget en gång till?

Statsmannen sa...
9 december 2011 01:02  

Är det inte intressantare med vilka generaler som är skyldiga till nedmonteringen? För trots allt så ingår det i politikerns uppgifter att få mer för mindre pengar. Om det då finns ohederliga militära rådgivare, så anser nog jag att rådgivaren är den skyldige...

Bara mina 2 korvöre.
Statsmannen

PS: 2,5 PRIOmiljarder är ganska många lönekuvert...

polaco sa...
9 december 2011 02:41  

Hur mycket contractors existerar inom FM? Min bild är att contractors är benämningen på dem entreprenörer som hjälper till i fält och inte bara en entreprenör som tillhandahåller mat på regementet.

Anonym sa...
9 december 2011 07:14  

Vad är det som var så bra med värnpliktiga?

Folkförankringen?
Idag har försvaret och dess insatser bättre anseende och förtroende från allmänheten sedan länge. Inblicken i försvaret är betydligt mycket större än för 5-10år sedan, öppenheten och mediarapporteringen i FM har gjort att långt fler vet idag vad FM gör än för 10år sedan. Då ändå bara 10000 gjortde lumpen.

Tidsåtgången?
Det gick inte utbilda en soldat på 7,5månader. Det gick inte 1994 och går verkligen inte idag då systemen är mer avancerade och förståelsen hos individen måste vara så mycket högre. 1987 fick soldaten en till två timmars utbildning i krigetslagar, det innefattade inget som ROE, Caveats, soldatregler osv. Sådant som soldater idag MÅSTE kunna.

Kostnad?
Ja, ibland kostar faktiskt kvalité. Jag har haft förmånen att kunna observera ett av de kompanierna som anställdes för snart två år sedan. Den motivationen, yrkesstoltheten, kamratandan och utbildningsnivån går faktiskt inte jämföra med ett vpl-kompani, ganska fort inser man att de soldater, plutoner, kompanier och bataljoner vi producerade då, bars upp av en officerskår som kunde sitt arbete, inte av soldaterna. Man blir ingen bra soldat efter 7,5månad!
Och man får absolut inte ett bra kompani på 7,5månad. Det måste väl alla förstå.

Idag har vi soldater (om än inte så många) som har detta som sitt yrke och gjort det i flera år. Dom är motiverade, välutbildade och en förståelse som inte fanns innan. Är det inte denna soldat vi ska ha idag?
Är det inte regeringens omvärldsanalys vi ska rätta oss efter i FM eller ska vi hitta på något eget, demokratiskt?

Men nu var det ju inte det blogg-inlägget handlade om.

/RB

Anonym sa...
9 december 2011 08:45  

@RB

Ja, anställda soldater är genomsnittligt bättre utbildade. Men då hela Sverige sätts på krigsfot som ändå måste vara det vi utgår ifrån som en "helförsäkring". Hur lång tid tar det innan spetsförbanden är förbrukade och vilka ska ta vid sen?

Ang utbildningstid:
ROE är en färskvara baserad på enskild insats/ situation och är inte ett argument för längre utbildning. Caveat är ju en nationell begränsning, har man ingen tårgasgranat tilldelad lär den inte användas heller.

Jag håller med tidigare talare att ha en värnplikt som grund och sedan toppa med en mindre anställd del.

/ jr

Lars Gyllenhaal sa...
9 december 2011 09:17  

Du gör skäl för ditt namn, Wiseman.

Trevlig helg,

Lars

Lars Gyllenhaal sa...
9 december 2011 09:30  

RB,
Poängen är inte att vpl med 7,5 månader skulle vara fantastiska, utan att vpl som gjort GU + flera KFÖ + livserfarenhet och i vissa fall även utlandstjänst är klart relevanta. Lägg därtill att vi knappast någonsin kan försvara mer än en mindre del av landet med ett försvar av dagens modell. Kort sagt: en bas av erfarna vpl i kombination med yrkessoldater är melodin, som WW redan föreslagit.
Mvh,
Lars

Anonym sa...
9 december 2011 09:50  

08:45 "Hur lång tid tar det innan spetsförbanden är förbrukade och vilka ska ta vid sen?" :

Du måste förstå att det inte finns något "sen" i moderna konflikter. När "sen" inträffar är konflikten redan avgjord ...

Anonym sa...
9 december 2011 10:07  

@RB
Du säger att det inte går att utbilda ett kompani på 7,5 månader. Jag är osäker på hur lång utbildning soldaten idag får efter genomförd GMU - innan han/hon "insatsplaceras". Jag tror inte det rör sig om MER än 4,5 månader.
Jag vill också påstå att befälet idag har sämre förutsättningar än i NBO/vplsystemet.

Specialistofficersreformen i sig är mycket bra. Rätt utformad ger den förutsättningar till en välbehövlig långsiktighet.

Det i särklass viktigaste skälet till de sämre förutsättningarna är de mycket begränsade förkunskapskraven för antagning till t ex SOU.
Många kadetter vid SOU har endast GMU och KMU som ryggsäck då de påbörjar SOU. Till detta kommer att kravet på t ex tekniskt gymnasium finns kvar för Ledning-/Sambandsutbildningen. Konsekvenserna av det ser vi dagligen i elevernas grundläggande sambandsutbildning. Kraven kan inte längre ställas lika högt. Det är inte alls självklart att en elev uttagen til SOU Ledn/sb ens hört talas om Ohms lag eller fenomenet elektromagnetism - en grundförutsättning för att förstå radiosystemens funktion.

Vi skall inte heller glömma bort kvaliteteterna med värnpliktigt befäl, med civila nischkompetenser.

Att påstå att folkförankringen och acceptansen för FM är bättre idag är rent önsketänkande. Med ett regemente/förband i varje stad och 30000-50000 soldater under grundutbildning och kanske lika många i repetitionsutbildning berörde försvaret HELA samhället.
Naturligtvis var inte invasionsförsvaret utan brister -och omfattande reformer hade krävts även med bibehållande av vplsystemet.

Nu är vi dock ute på mycket hal is...

Patrik Lander

Anonym sa...
9 december 2011 10:09  

@Statsmannen

Ytterst är vår politiska ledning ansvarig för våra myndigheter. De ger uppgifter, inriktningar och budget. De ska formulera politiken och FM roll i denna politik.

Idag har vi politiker med väldigt låga krav på sakkunskap i riksdag och regering. Man rekryteras inte till politiken utifrån att man representerar ett visst segment av samhället, dess människor, organisationer, verksamhet, kompetenser, etc. Man rekryteras utefter sin framgång i en politisk karriär. Att vara "okunnig" är en merit, för då passar man bilden av den representativa väljaren? (Den andra sidan av myntet - väljarförakt). En enda typ av sakkunskap, erfarenheter och kompetens är viktig - förmågan att driva politik och opinionsbildning. Okunskap inom det område man är satt att leda har man lyckats omvandla från brist till merit. (Politik in prydno). Kraven på befattningen och politikern, via media och folkopinion, är sådana att ingen "vanlig" svensk kan inneha befattningen, annat än som anonym röstboskap i riksdagen. Medlet har blivit mål.

Att man saknar kompetens att leda och följa upp en verksamhet betyder inte att man är ansvarsfri.

Vad gör våra politiker i försvarsfrågorna? Diskuterar de säkerhets- och försvarspolitikens utformning? Stridskrafternas roll och nyttjande? Nej, såklart inte, det slår inte alls i media. FM får bereda underlaget och formulera politiken inom detta trista område. Vem som helst kan bemanna ledningen av departementet. Att sakna egen militär kunskap och erfarenhet verkar vara ett anställningskrav? Man diskuterar BUDGET, mutskandaler, om en viss helikoptertyp ska läggas ner eller inte, huruvuda Gripen ska ha en amerikansk motor eller en licensbyggd motor från Volvo. Man diskuterar om man ska 500 eller 300 soldater i Afghanistan utan koppling till uppgiften man gett förbandet. Kort sagt, man diskuterar det som är tillräckligt lätt att smälta och därmed bra för politiska karriärer.

Med sådan politisk ledning lämnas spelfältet öppet för myndigheterna.
Det är inte bra, myndigheterna är inte rätt instans att formulera sina egna uppgifter. Det är inte myndigheternas ansvar att definiera politiken och dess genomförande. Men, därmed kan inte heller generalerna påstådda inkompetens läggas dem till last för ev. problem med Försvarsmaktens utveckling. FM utvecklas enligt politiska direktiv och inom de ramar som den politiska ledningen ställer upp.

FM är politikens medel, inte tvärtom. Om någon politiker uppfattar att det fungerar tvärtom, så är det också att underkänna sitt eget arbete.

Om man idag har synpunkter på resultatet av 15 års utförande av beslutad politik, så undrar jag vad man förde fram för åsikter under 90-talet? Vilket ansvar tog du när det fanns möjlighet att påverka? Att ställd inför resultatet från 15 års genomförande av beslutad politik, skylla på utförarna känns inte seriöst. Beställarna, vilket inkluderar även nästa led i form av väljare och media vars engagemang har varit tämligen svalt, har fått vad de beställde. Stå för det nu.

Anonym sa...
9 december 2011 10:12  

Likaså är det orättfärdigt att lasta 15 års utveckling (avveckling) på sittande regering och försvarsminister. Säkerhetspolitiken som ligger till grund för dagens Försvarsmakt klubbades i riksdagen 1996. Regeringarna och försvarsministrarna som drev avvecklingen var socialdemokratiska i huvudsak. Tolgfors har slutfört det politiska mål och uppdrag som klubbades 1996. Den enda förändring som sittande regering har gjort, är att förtydliga de nationella behoven och uppgifterna till FM. I övrigt en ganska fantasilös ledning inom försvarsområdet. Problemet som ledde till ominriktningen finns trots allt kvar. Idag är det större om man vill ångra sig. Att 1996 öka försvarsanslaget i den utsträckning som skulle krävas för att vidmakthålla den tidigare säkerhetspolitiken och försvarsstrukturen bedömdes då som helt orimligt. Efter avvecklingen är det fullständigt orimligt att finansiera ett återtagande. De oerhört många anläggningar och den mängd materiel som har avvecklats kan inte återupprättas till samma kostnad som det handlade om för att enbart vidmakthålla. Det handlar om enorma investeringar i dagens prisnivåer under mycket lång tid. Tänk bara på de hundratals kustartillerianläggningar, många säkrade mot atombombsangrepp, med vapen, sensorer och ledningssystem som totalförstörts. Att gå bakåt är ännu mindre ett alternativ än det var att stå kvar för 15 år sedan. Då var alternativet att tänka nytt, så även idag. Utan finansiering att ens klara gårdagens nytänk, så är inte utrymmet stort att vara ännu mer innovativ. Skattebetalarna vill inte prioritera medel till försvar. Så enkelt är det tyvärr. Den egna konsumptionen och välfärden "här-och-nu" är mer direkt belönande. Skitsamma i försäkringen. Folket har valt sina prioriteringar. Stå för det också.

Obertan sa...
9 december 2011 10:39  

@rb
Självklart ska vi inte hitta på något själva. Men det är ju precis det som tagit oss hit!

Vi skulle kunna ha ett par kompanier av specialförband. De bästa i världen. Men man försvara inte ett land med det och det är väl ändå det som är poängen?

"Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige vid angrepp av en främmande makt". Från mil.se.

Kan vi det? Ja, det beror ju på en eventuell motståndare men vi kan väl ändå vara överrens om att ifall det värsta skulle hända så har vi inte mycket markförband att sätta emot. De vi har är förvisso kvalificerade (de som fått öva i rätt nivå) men i övrigt ser det skralt ut! Kvantité är också kvalité och det är bara genom vpl som vi kan ha det, till ett rimligt pris i alla fall.

Jag förordar allmän värnplikt i syfte att ha ett nationellt försvar, toppat med några anställda kompanier, fartyg och andra enheter för högre beredskap samt grunden till internationella insatser (som kan kompletteras med vpl). Ja, det kostar men det finns effektiviseringar att göra!
Vidare så förordar jag att FM budget siktar mot målen.
Hur många är idag anställda som bara uppbär lön? En jävla massa, om du frågar mig!
Vi kan alla peka på många exempel på direkt kapitalförstöring. På ett förband nära dig...

Vad är det som händer? Varför tillåts slöseriet fortgå? Varför är ingen ansvarig? Vad hände med yrkesstoltheten?
Kan någon anställd inom FM, handen på hjärtat, med ärlighet säga att allt vi gör siktar mot målet? Inte jag...

Anonym sa...
9 december 2011 11:28  

Bland våra nordiska grannländer är vi det enda landet som upphört med värnplikten, Danmark och Norge använder ett blandsystem och rekryterar även från detta till heltids styrkorna. Finland överväger inte ens en övergång.

Samtidigt är vi det enskildt största landet till areal och havsområde samtidigt vi har vi den minsta försvarsmakten i Norden.


Dagens yrkesförsvar rekryteras idag från gårdagens värnpliktiga.

Rick

Anonym sa...
9 december 2011 12:45  

@09:50

Jag driver iväg från trådens kärna men vill ändå svara på detta inlägget.

"Du måste förstå att det inte finns något "sen" i moderna konflikter. När "sen" inträffar är konflikten redan avgjord ..."

Georgienkonflikten som exempel involverade ca 35' ryska och allierade. Ett numerär som vi aldrig kommer upp till med stående förband.

Istället för att satsa allt på en mekaniserad brigad, är det då inte bättre att ha ett försvar som kan verka på en större yta? Få ner anfallshastigheten och hoppas på flygunderstöd à la Libyen.

De stora aktörerna visar stolt upp sina expeditionary forces, det börjar bli lite fånigt när Sverige tror att man kan spela i samma liga. Vi har inte de förutsättningarna och bör därför inte heller ha det som inriktning.

/jr

Börje sa...
9 december 2011 12:50  

Det här en av de få verkliga krigsFÖRBANDSövningar som genomförts i år, om än i liten skala. Mig veterligen så är det P 4 och I 19 som genomfört det i förband.
Många andra har nog mer gjort allt från en KFK (Krigsförbandskurs)till en allmän informationshelg.

Börje

Anonym sa...
9 december 2011 14:31  

Vadå en av de få... Ett antal Hvbataljoner har gjort KFÖ i bataljons ram under året. Även om det varit under begränsad tid (7-4 dygn)har förband med hundratals soldater övats. Förband bemannade till huvudsak med värnpliktsutbildade. Dvs de idag enda förband som förmår ge FM sk markoperativ kontroll över landets yta är Hv.
Lyft blicken ibland och inse att personellt är Hv den enda organisation för markstrid som har nationell förmåga för territoriellt försvar.

Mvh
Magnus

Börje sa...
9 december 2011 15:40  

@9 december 2011 14:31


Nu diskuterade jag KFÖ inom ramen för den "nya" armén men det är rätt att även hv genomfört KFÖ... med varierande resultat.

Börje

chefsingenjören sa...
9 december 2011 20:30  

I Schweiz har man tidvis tjänstgörande officerare som flyger och klargör F5 Tiger.

http://chefsingenjoren.blogspot.com/2011/11/supportgrupp-sokes.html

I USA har man Air National Guard och Air National Reserve som t.o.m. flyger F-22!

http://www.fl.ang.af.mil/units/index.asp

"Repetition är kunskapens moder" som det så vackert heter. Utan övningar så finns inget insatt insatsförsvar hur mycket än Tolgfors propaganderar.

besviken reservofficer sa...
9 december 2011 23:14  

Ny patetisk artikel av Cecilia Widegren: http://newsmill.se/artikel/2011/12/09/oppositionen-riskerar-f-rsena-nya-insatsorganisationen

Anonym sa...
10 december 2011 08:38  

Jag tjänstgjorde i armen 1961-98 och har med bestörtning läst ditt KFÖ-inlägg. Jag har lite att jämföra med.

Det är egentligen häpnadsväckande, hur Sverige lyckats förstöra sitt försvar. Jag kan inte erinra mig något liknande i historien.
Varför har inga huvuden rullat bland rådgivarna?

Jämför vad Finland får ut av 25 miljarder kr. De sätter fortfarande upp 7 brigadenheter med 714 artilleripjäser.
Sveriges 45 miljarder avses ge 8 manöverbataljoner med 24 haubitser och det om kanske 7 år.

Med enskilda manöverbataljoner fås ingen större effekt. De måste naturligtvis samövas av staber med varandra och med sina understödjande funktioner. Det kommer att ta ytterligare några år, om nu någon kommer på tanken.

Det har alltså gjorts en planering som gett militär oförmåga att försvara landet som varar i minst ett decennium.
Olaus

Engström sa...
10 december 2011 10:49  

@Magnus "Lyft blicken ibland och inse att personellt är Hv den enda organisation för markstrid som har nationell förmåga för territoriellt försvar."

Vilket säger lite om hur illa ställt det är med det föredetta Svesnka försvaret.

Hemvärnet är inte dimesionerat,utrustat, tränat för försvar mot större tyngre förband.

Vad är HV uppgift vid en reguljär oldschool invasion, inte är det att stoppa fientliga brigader i alla fall.

Så även om vi utgör en stor del av soldaterna i försvaret, så är vår regelrätta försvarsförmåga mot reguljära förband näst intill noll.

Därmed inte sagt att inte fi skulle få det jobbigt med HV förband, men då i form av erfarna soldater som opererar med gerilla taktik. Men det är ju inget vi övar för. Det är bara en bieffekt.

Anonym sa...
10 december 2011 12:38  

Hemvärnet bör genomföra studier av al-Qaida och talibernas taktik och stridsteknik. Lära sig slåss uthålligt ur underläge. Taktikanpassning före avancerad teknik. Terrorvapen för att nöta ut motståndare. Hur bygga och nyttja IED till exempel, vilket bevisligen är ett stort problem för en ockupationsmakt. Angrip inte i första hand motståndaren där han är stark, t.ex. de militära förbanden, utan där han är svag, t.ex. politisk förankring, möjlighet vinna folkets stöd, underhållsvägar, etc.

Dessa "insurgents" kan inte möta möta motståndaren med framgång i konventionell krigföring. Därmed är de smarta nog att inte lägga upp en sådan strategi. De inser att de inte kan vinna kriget militärt eller fort. Kriget handlar dessutom ytterst inte om militär seger, utan om politisk seger, makt och inflytande i framtiden. Däremot analyserar de motståndarens sårbarheter. En uppenbar är antagligen motståndarens uthållighet, särskilt om han hela tiden drabbas av förluster och förnekas uppnå sina politiska mål. Om man bara kan störa motståndaren tillräckligt länge, så kommer han till slut varken ha råd, eller politiskt stöd från hemmaopinion, för att fortsätta ockupationen. Det blir en långsiktig strategi som passar dessa "insurgents" förutsättningar. I Afghanistan har det dessutom prövats och fungerats tidigare.

Vid ett (om än osannolikt) större militärt angrepp mot Sverige, så lär detta bli hemvärnets uthålliga roll. Detta är vad gerillakrig innebär, som så många förespråkar både förr och idag. Att bli en "insurgent".

Det känns inte som en särskilt seriös försvarsplanering för Sverige, men visst är det bättre än ingenting.

Heja, alla våra frivilliga framtida "insurgents"!!! Vem bryr sig om det tar 10 eller 20 år innan Sverige blir fritt igen efter en potentiell ockupation. Våra motståndsmän kommer vinna oss seger till slut.

Anonym sa...
10 december 2011 13:47  

Wiseman!

OT, men vore det inte på sin plats med ett inlägg om hur försvarmakten demonterar sig självt genom att göra sig till en gigantisk karriärorganisation. Artikeln enligt länken nedan är en kommentar i DN till en doktorsavhandling av Karl Ydén och är en riktig sågning av försvarsmaktens karriärsystem.

http://www.dn.se/debatt/karriarstyrda-officerare-skapar-inkompetent-forsvar

Jag är medveten om att det finns en risk att detta inlägg kan få många läsare här att vända taggarna utåt. Men jag ser faktiskt artikeln som ett stöd "utifrån" för alla som gör ett bra jobb (och det på alla nivåer inom FM) genom att "köra grus".

Och skall jag vara lite "konspiratorisk" så tror jag faktiskt att det är en försvårande omständighet för våra politiker, oavsett politisk tillhörighet, att föreslå utökade satsningar på FM (utöver materielanskaffning) om det i allt för hög utsträckning endast ger blårök som resultat.
/Merlin

Anonym sa...
10 december 2011 15:14  

@Engström.
Jag håller helt med dig. Hv är en modern milis. Kan lösa upg med ambitionsnivån Bevaka samt ev Skydda.
Att Hv står för stor del av numerären är ett politiskt olyckligt och kanske populistiskt beslut. Däremot är detta realiteten idag och det måste folk förstå. Man kan tycka vad man vill om Hv men verkligheten är att Hv står för ca 40 bataljoner för bevakning samt skydd och resterande armé för sju motoriserade bataljoner. Sannolikt är det dessa som står för det gamla begreppet: Möta, hejda, slå.
Mvh
Magnus

gruelse sa...
10 december 2011 16:56  

Om omstöpningen av det svenska försvaret skriver ”Jane’s Defence Weekly”, 26 October 2011, http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/95/54/c1c0d763.pdf , att:

”The armed forces are aiming to recruit approximately 6,900 full-time soldiers and 9,200 part-time soldiers and, as at July 2011, had successfully recruited 3,900 full-time soldiers and 300 part-time soldiers.”

Försvarsministern skriver på sin blogg 9 december 2011:

”Försvarsmakten har nu rekryterat 2500 tidvis tjänstgörande soldater. Det är ett mycket positivt besked. Takten av tecknade interimskontrakt har ökat avsevärt under hösten och Försvarsmakten når därmed sitt mål.”

Under perioden augusti – december har alltså ca 2200 tidvis tjänstgörande soldater rekryterats. Det motsvarar ca 440 rekryteringar per månad.

Om målet 9200 tidvis tjänstgörande soldater ska nås vid ingången av år 2014 så måste ytterligare 6700 interimskontrakt tecknas under nästkommande tolvmånadersperiod. Detta innebär i så fall att takten måste höjas till ca 560 rekryteringar per månad.

Eller har jag fel i mina antaganden?

Anonym sa...
10 december 2011 20:47  

Nu är det ju så att siffran som Tolgförs är hur många som skickat en intresseanmälan till att jobba som GSS/T. Det inte hur många som de facto kan anställas efter sedvanlig anställningsprövning i FM när det finns avtal och då fortfarande vill bli anställda!
F.d F-mek

gruelse sa...
11 december 2011 14:34  

Rättelse till min kommentar 10 december 2011 16:56 där jag skrev:

” Om målet 9200 tidvis tjänstgörande soldater ska nås vid ingången av år 2014 så måste ytterligare 6700 interimskontrakt tecknas under nästkommande tolvmånadersperiod. Detta innebär i så fall att takten måste höjas till ca 560 rekryteringar per månad.”

Det ska stå 2013 ej 2014. Insatsorganisationen borde vara fullt bemannad vid ingången av år 2013 för att man åtminstone ska ha ett år på sig att samöva och trimma organisationen samt färdighetsträna soldaterna.

Anonym sa...
11 december 2011 22:17  

Ni som alltid anför vad Finland får för sin budget ska lägga ner lite tid på att se vad det egentligen är. I princip förrådställd mtrl (gammal) och personal som inte på något sätt har adekvat utbildning på mtrl. Liknar mycket av det gamla terriotorialförsvaret vi hade och som såg imponerande ut på pappret. Nu finns det skäl att Finland väljer och behålla det men dra inga paralleller till Sverige.

Anonym sa...
12 december 2011 06:51  

Är det bättre att ha ett försvar som imponerar stort i verkligheten, så länge det handlar om polisiära insatser med enstaka bataljon när kriget redan är vunnet och motståndaren består av militärt underlägsen gerilla. När det gäller konventionell markstrid över ytan för att bevara territoriell integritet och politiskt oberoende, så imponerar det inte ens på papperet, som är helt blankt. Det papperet ska "någon annan" hjälpa till att fylla om det mot all förmodan skulle behövas, bara för att vi har varit snälla och ställt upp...efter att den svåra och farliga uppgiften att vinna kriget är löst av "någon annan". Om någon annan tar de politiskt besvärliga, och dessutom dyra uppdragen, att använda våld. Jag bedömer att Finland har både högre trovärdighet och större handlingsfrihet när det gäller militär förmåga - nationellt och internationellt. Dessutom billigare och tillräckligt bra. De är lyckligtvis inte lika "utvecklade" som oss när det gäller.t.ex. kostadsdrivande lagstiftning och regelverk kring verksamheters genomförande. De klarar av att leda och försörja med betydligt mindre resurser. De saknar möjligen guldkanten. Soldaterna har inte den senaste och fräckaste stridsvästen, men när det gäller är en finsk soldat inte mindre värd än en svensk. Bara billigare.

Anonym sa...
12 december 2011 08:52  

Med ett territoriellt och avhållande invasionsförsvar, så räcker det om förmågan verkar avskräckande på papperet. Det ska vara tillräckligt trovärdigt för att ingen ska vilja syna om det finns något farligt bakom bläcket. Bara det att materielen finns, tillsammans med en stark försvarsvilja och en grundutbildad befolkning, utgör ett signifikant hot för en potentiell angripare. Kvantiteten, och möjligheten att möta en angripare över hela ytan, avskräcker snarare än kvaliteten.

Problemet för Sverige var att det blev för dyrt att beredskapslagra all materiel för de 1 miljon starka markstridskrafterna, som enligt plan skulle kunna vara mobiliserade inom 2 dagar. (Att jämföra med dagens numerär och beredskapstider. En skillnad är att dagens förmåga prövas kontinuerligt och måste fungera, inte bara övertyga en potentiell motståndare om att den i värsta fall kan fungera). Det blev för dyrt att grundutbilda alla värnpliktiga. Den kostnadsutvecklingen har man lyckats undvika (lite längre) i Finland. Tyvärr ser trenden mörk ut även för Finland, som talar om nedskärningar de också.

Sverige har idag en helt annan säkerhetspolitik än Finland och i den meningen blir det att jämföra äpplen och päron. Däremot kan man fråga sig varför Finland trots allt verkar klara att försörja ett invasionsförsvar längre än oss. Uppenbarligen får de panget för mindre pengar. Varför? Det är ju intressant oavsett säkerhets- och försvarspolitik. Varför behöver de inte en lika stor stödstruktur? (HKV, FMV, mm). Är det för att deras förband är sämre och mindre användbara än våra tidigare invasionsförsvarsförband? De är rent av dåliga? Vi är moderna och har bättre utrustade och tränade förband?

Vad är tillräckligt bra? Om t.ex. FN behöver en infanteribataljon för fredsbevarande mission i Afrika, kommer den svenska bataljonen värderas högre än den finska? Militärt tror jag att bidraget betraktas likvärdiga. Båda organisationerna kommer att lösa uppgiften utifrån sina respektive förutsättningar. De är olika utrustade och kommer anpassa taktik och metoder därefter. Politiskt och ekonomiskt tas väl kostnaden av bidragande land, så för FN är det säkert egalt om den svenska bataljonen är dubbelt så dyr som den finska.

Kommer den svenska eller finska bataljonen utmärka sig mest i en nationell försvarsstrid? Jag tror att vi alla vet svaret på den frågan. Finnarna behöver inte prata om sin förmåga längre, den har de bevisat många gånger om. De behöver inte hög kvalitet och senaste prylarna för att känna sig motiverade och trygga med sin förmåga. De vet vad de klarar med ingenting ur ett fullständigt underläge. I det perspektivet är dagens standard rena state-of-the-art förutsättningar för att försvara landet.

I Sverige måste vi av någon anledning investera i världens absolut främsta stridsvagn, även om vi av budgetskäl inte har råd att träna förbandsförmågorna så att vi kan utnyttja en bråkdel av den potential det teknologiska övertaget ger. Vi kan inte träna utan avancerade simulatorer, trots att det gick bra för 20 år sedan. (Blir förbanden lika mycket bättre som kostnaden för deras träning har ökat?) Tack vare att vi har världens bästa teknik, så har vi glömt bort värdet av taktik och stridslister. Det som är den underlägsnes främsta tillgång och som Finland har excellerat i. Den som vet att duellen inte vinns enkelt, måste använda sitt främsta vapen - hjärnan. Den behöver vi aldrig träna längre. Det är bara att köra fort som fan, sikta och skjuta.

Jag är oerhört ödmjuk inför Finlands försvar och kan mycket väl tänka mig att vi har mycket att lära av dem. Mer än vad vi har att erbjuda dem. En avgörande skillnad är nog att de hela tiden väljer att använda sitt främsta vapen, inte att substituera det med investeringar i senaste teknologi.

Men, att jämföra dagens svenska och finska stridskrafter rakt av, dimensionerade av helt olika säkerhetspolitiska vägval, är trots allt att jämföra äpplen och päron. Att jämföra dagens svenska försvar med gårdagens invasionsförsvar är lika irrelevant. Vi (våra politiker) HAR gjort ett annat vägval.

Anonym sa...
12 december 2011 09:46  

När Finland stred mot Ryssland och senare mot Tyskland, så ställde ju Sverige lojalt upp. Nej, svenskarna svek, med undantag för några frivilliga individer. Finnarna fick stå ensamma inför en hopplös kamp för sin nations överlevnad. Som de mot alla odds klarade. Där har vi åtminstone inga kompispoäng att hämta i kristider så länge historien lever i Finlands minne.

Vi har överhuvudtaget ingen historia av att lojalt ställa upp att falla tillbaka på. Vi svek finnarna. Vi vek oss för tyskarna. Vi svek balterna. Viktigast var Sverige och svenskarna - att förbli neutrala och säkra. Egen trygghet framförallt. Skit i omvärlden. Folkhemmet byggdes på Sveriges egennyttighet när det verkligen gällde. Andra fick ta smällarna och vi stod väl rustade att sko oss efter kriget.

Idag bjuder vi in oss själva till olika konflikthärdar för att med minimal förbandsinsats, minimala kostnader och minimala risker, visa att vi visst ställer upp. Vi blir placerade i periferin för att inte störa huvudoperationer och för att tillgodose vårt behov av "lagom" farligt. Både Kosovo och Afghanistan är tydliga exempel. Vi vägrar att delta i kärnverksamheten i Libyen, "för att det kan finnas barnsoldater", och klarar oss därför från potentiell politisk risktagning och att behöva betala förbrukning av en massa dyra bomber. Det får de andra stå för istället. Wow, vilken lojal medspelare!

Vi vägrar kategorisk att ansluta oss till förbindande allianser där vår möjlighet att smita undan blir begränsad.

Dagens säkerhetspolitik är ett luftslott och det skulle vara intressant att höra hur snacket går om Sverige hos våra kompisar som ska ställa upp när det skorpar till sig. Tror inte att vi uppfattas lika genomhyvens som vi själva kanske tror.

Anonym sa...
12 december 2011 10:07  

@ 11 dec 22:17
Gammal förrådsställd mtrl är i de flesta fall bättre än ingen mtrl alls. "Gammalmodig" mtrl är dessutom ofta enkel att handha. Våra moderna ledningssystem som skall borga för seger oavsett övriga resurser, skall nog inte heller betraktas som en framgångsfaktor.

Vad gäller organisation ser vi ju nu själva bristerna med avveckling av Milo/Fo/MD:n. Avsaknaden av territoriell ledning har tvingat FM att återorganisera detta under 2013 - det som inte behövdes...
I Finland har man i n t e avvecklat den territoriella organisationen.

Kvaliteten i att ha en stor mängd förband visar sig naturligtvis först när förband måste dras ur för återhämtning/reorganisation, eller om fienden skall mötas i flera riktningar.

Att ha befintliga men sämre utbildade förband gör det åtminstone möjligt att inkalla dem. Kompletteringsutbildning/-utrustning av ett befintligt förband är väsentligt enklare än att nyuppsätta ett förband.

Det är en vanlig åkomma i FM att med nedvärderande blick betrakta allt som är "gammalt". Men det är naturligt - i en organisation som endast har grupps/plutons strid i Afghanistan i fokus.

Historien och beprövad erfarenhet är det första vi förtränger...

Patrik Lander

Wiseman sa...
12 december 2011 18:08  

09.46:

Du beskriver populärversionen av historien, vilket är den som lärs ut i skolan. Sverige är fegt och lyfte inte ett finger under kriget.

Sverige svek inte Finland – långt ifrån. Utifrån de rådande förutsättningar gjorde landet så gott det gick. Utöver frivilligkåren och F 19, översändes upp till en tredjedel av krigsmaktens krigmateriel i form av skidor, gevär, ammunition, men framförallt artilleri och jaktflygplan. Sverige förmådde knappt självt att mobilisera efter det katastrofala försvarsbeslutet 1925.

Linjen som valdes under VK 2 var den av realpolitik och utifrån landets geografiska läge. Vi stödde Finland så gott det gick utan att stöta oss alltför mycket med västmakterna. Det föll ju sig nämligen så, vilket du helt verkar bortse ifrån, att hade Sverige gått i krig med Finland 1939 mot Sovjetunionen, hade vi även gått i krig mot Tyskland och det hade inte landet mäktat med (Du kanske har hört talas om Molotov-Ribbentroppakten?). Tyskland ansågs på den tiden det stora hotet i söder och hur väl rustad Försvarsmakten var vid tillfället har ju redan nämnts. Hade vi sedan stött Finland öppet under fortsättningskriget hade vi istället varit med i kriget på tysk sida och inte allierad sida. Sverige var sedan april 1940 helt inringat och utan möjlighet till någon som helst hjälp från annat land. Inte desto mindre gjordes motsvarande eller större eftergifter mot de allierade som motvilligt gjordes mot Tyskland. För visst var det väl märkligt att inte ett enda allierat bombflygplan sköts ned över Sverige trots de stora mängder som passerade södra delen av landet på väg mot mål i östra delarna av Tyskland?


Visst, vi förhåller oss i periferin i säkerhetspolitiken idag och det kan man kritisera, men det har sina logiska förklaringar. Ska du kritisera det med koppling till VK 2 får du också sätta dig in i historien och hur verkligheten såg ut då. Huruvida någon kommer att ställa upp för oss är precis som du säger högst osäkert. Det finns andra förhållanden att ta hänsyn till.

J.K Nilsson sa...
12 december 2011 19:27  

Wiseman, Betänk också om vi skulle vara moraliska och stödja Norge och Danmark så har vi varit i en riktig prekär situation.

J.K Nilsson

Wiseman sa...
12 december 2011 19:29  

Helt riktigt!

Anonym sa...
12 december 2011 23:50  

@ Cecilia, Börje, Magnus m,fl.

Som man frågar får man svar.

Några av vårt kringresande sällskap stötte för ett tag sedan på en av hemvärnets s.k. insatspluton, någonstans i sverige.

De var 27 till antalet och genomförde en av alla dessa "KFÖer".
Samtliga var en produkt av vplförsvaret.


5 av dem var krigsplacerade i HV och på plutonen.
19 hade annan krigsbefattning utanför HV.
3 sade sig inte ha någon befattning i krig.
15 av dem hade varit på någon form av utbildning/träff angående ev anställning som GSS/T.
11 av dem hade skrivit på någon form av avsiktsförklaring/interimskontrakt.
11 av dem hade sökt anställning som GSS/K.
6 hade vid tidpunkten fått positivt besked angående tjänst i FM.
17 hade gjort utlandstjänst.
2 var klara för ytterligare missioner.

Nu kommer frågan!

Hur många av dessa 27 kommer att uppenbara sig i HVförrådet den dagen det skorpar till sig.

De fem krigsplacerade?
Eventuellt de tre som inte hade någon krigsplacering.

Vart tar de andra vägen?
Är det ekonomiskt försvarbart att öda KFÖmedel på plutoner som egentligen består av fem man??

Är det inte så att vi börjar bygga upp kulisser a la Potemkin igen. Denna gången finns förbanden inte ens på papper. Ligger det någon form av cyber-AI bakom införandet av personalförsörjningen??

Teaterdirektören.

PS! För att undvika missförstånd vill jag klargöra att AI, av olika själ, inte har något gemensamt med en inspektör!

Anonym sa...
13 december 2011 09:17  

Varken en dansk, norrman eller finne upplevde nog Sveriges situation som särskilt prekär under kriget i jämförelse med deras egen situation. Oavsett säkerhetspolitik så är det viktiga hur vi uppfattas av andra, inte hur vi själva tolkar historiska fakta och vill uppfatta oss själva.

Anonym sa...
14 december 2011 18:50  

Alltid samma löjeväckande skämt-ARMÈBLOGGEN-dagens fångst; """Det handlar om tillit och förtroende. Kraven ökar på den moderna chefen i Försvarsmakten. Nöjda medarbetare arbetar bättre och framför allt vill stanna kvar på arbetsplatsen. Sedan förra året har 700 chefer i Försvarsmakten utbildats i coachande förhållningssätt."""

Mmm... nån som kommer ihåg general Göranssons sommarhälsning från ifjol? Nån som kommer ihåg nåt om att "chefen leder varifrån han bäst har överblick och där situationen är som svårast"-NÅN som ens sett samme Göransson sedan förra sommaren?????

Coachande ledarskap-joo man tackar. Tror nån på den pravdan? Ledarskapet i dagens Försvarsmakt är hjärntvätt, likriktning och ett allmänt "håll käften"-annars smäller det. Fega chefer som inte visar sig och som ffa inte vågar ta debatt. Urfega generaler. Untergang? Ureahhh Stalino!!!

Wiseman sa...
15 december 2011 23:18  

Ja, du "Anonym". Kommentaren du efterlyser kan väl inte sägas förstärkte det mycket bra blogginlägget av Parabellum på Cynismer. Av den anledning publicerades den inte. Genom profaniteter som citat "R*VKN*LLAD" och tillmälen som korkad m fl vinner man inte något medhör i debatten. Snarast tvärtom.

Välkommen åter med mer sansade och sakliga kommentarer.

Anonym sa...
19 december 2011 14:25  

Alltid denna beundran för Finland?

Javisst har Finland en imponerande och stor krigsmakt men tex i pågående ISAF insats kan de ej bistå med "advisory teams" för att stödja Afganerna inför strid.
Det hade vi ej heller kunnat göra för cirka 20 år sedan eftersom att kvaliten var för låg på officerarna att kunna nyttjas i en komplex skarp stridsmiljö.

Finland har en mycket tydlig utbildningsorganisation för värnpliktsutbildning som vi hade förut inom FM. Men hade vi ej valt en annan väg på 90-talet så hade vi just nu varit i en kategori som ej tas på allvar inom den internationella arenan.

Detta är en viktig och intressant debatt men tyvärr så försvinner kvalitetsargumentet oftast till förmån för volymargumentet.

Det andra viktiga som tyvärr också försvinner är att den gamla krigsmakten krävde cykeln vpl som senare genomförde KFÖ. När KFÖ ej gjordes från mitten av 90-talet och framåt så framträder problematiken alltför tydligt.

Anonym sa...
19 december 2011 16:34  

"Det hade vi ej heller kunnat göra för cirka 20 år sedan eftersom att kvaliten var för låg på officerarna att kunna nyttjas i en komplex skarp stridsmiljö."

Är du riktigt säker? Det är ett j-a påhopp på ett antal erfarna officerare från den tiden. Många med internationella erfarenheter. Några med erfarenheter från Kongo.

Men ditt uttalande är symptomatiskt för dagens Försvarsmakt med total historielöshet, där allt som är "gammalt" är skit och inget värt. Jag är själv "gammal" och inte alltid särskilt imponerad av det jag ser idag. Kanske förstår jag inte, trots ett antal decennier i yrket? Jag kan tycka att många "nya" erfarenheter kring stridsteknik och soldats enskilda uppträdande, som ungdomarna idag anser att insatsen i Afghanistan har tillfört, egentligen inte är något annat än att ni återupptäckt gammal beprövad kunskap från infanteriet som försvann med infanteriförbanden på 90-talet.

Oavsett om man var officer på 80-90-talet eller idag, så handlar det om personal i samma svenska Försvarsmakt som ytterst professionellt försöker lösa aktuella uppgifter. Att tiderna förändras betyder inte att man ska ringakta varandras insatser och kompetens.

Varför tror varje ny generation att den är så mycket annorlunda och bättre än föregående? Vi gjorde det också såklart, men med ålder kommer visdom. Med ålder kommer också smärtan av att efter lång och trogen tjänst bli stämplad kass. Din dag kommer också.

Anonym sa...
20 december 2011 01:28  

@ Anonym 19 dec 1634


Dagens nya officerare verkar tyvärr inte vara medvetna om hur saker och ting fungerade innan den så kallade ”strategiska blackouten”.
Vi har itutats att inte titta bakåt sedan vi kom in i systemet. Numera tar vi dock all kraft från historien och de ”uselt utbildade värnpliktiga”. Ett förslag nyligen, från C P4 går ut på att man skall försöka leta reda på gamla PB- och KB-elever för att försöka få dem att söka någon form av reservofficersutbildning.
Helt plötsligt hänger hela försvarsreformen på att vi kan utnyttja det så kallade ”magasinet” av färdigutbildade soldater.
Man kan läsa om de nya befälens förundran över kunskaperna och färdigheterna hos de förre detta värnpliktiga på Armebloggen.

Utbildningen har ändrats till mera försvarsvänliga övningar. För ett par år sedan var checkpoint väldigt populär. Numera finns övningar, som försvar av camp, på listan över inomhusövningar på logementet som ett alternativ. Erfarenheter, från bland annat P4, visar att man endast bör använda utbildad trupp i dessa övningar.
Vid dessa typer av övningar tror jag man kan hitta kvalitetsbrister hos de lite äldre befälen.

Åtgärder vid eldöverfall övades förr trots att man ansåg att någon/några måste ha klantats sig rejält om vi utsattes för ett sådant. Halva meningen har man återupptäckt!
Gjorde någon ett eldöverfall på förplutonen i en framryckande infanteribrigad hade plutonchefen oftast mer tung eld i sin hand är hela dagens FM kan prestera.
Det är ytterst få nu aktiva befäl som sett och upplevt en pansarbrigad eller infanteribrigad i verkligheten. Man kan höra och se på diverse genomgångar att många har en väldigt diffus bild av vad detta var för någonting.

Överhuvudtaget har vi inte övat ”strid” i sin fulla betydelse på väldigt länge i FM. Därav också de bistra erfarenheterna vid de så kallade Dagnyövningarna.
Vi övar utan underhåll, luftförsvar, rätt bemanning, understöd o.s.v.
Tyvärr är detta ibland på grund av okunskap om hur organisationen fungerar. Oftast är det dock p.g.a. ekonomiska brister.

Respekten för kunskap har också svängt till att endast gälla de som varit ute på mission.
Jag har varit på flera och kan inte säga att jag på något sätt dragit några positiva förbandserfarenheter att använda i en ”strid” i sin fulla betydelse.
Du känner antagligen igen yxsyndromet sedan tidigare.
Ta det lugnt, om några år är ”Affe” glömt precis som alla andra uppdrag och något nytt har dykt upp. Försvar av landet under begreppet ”strid” i sin fulla och moderna betydelse kanske?

Du kanske kan hjälpa till lite med att reda ut hur en mobilisering skall gå till.
Jag var på en PowerPointsittning för några veckor sedan i ämnet och hamnade bredvid en äldre före detta fanjunkare och han sågade upplägget vid marken. Han avslutade med en fråga som slet upp roten och jag kunde konstatera att jag slösat bort två timmar.
Här behövs kunskap från förr!

Jag har inte hittat några belägg för att man på 80-eller 90-talet ansåg att truppföring var lyx. Tvärtom verkar det ha varit en naturlig del av utbildningen som tydligen saknas idag!

Att Finland har kraften och musklerna att kunna säga nej, och välja utrikespolitik själva, är bara att gratulera. Vi har också haft den förmågan en gång i tiden.


Låt ungtupparna sprätta lite, det tillhör deras uppfostran.

Teaterdirektören.


PS. Viss ironi förekommer i kommentaren!

Engström sa...
20 december 2011 11:35  

"Men hade vi ej valt en annan väg på 90-talet så hade vi just nu varit i en kategori som ej tas på allvar inom den internationella arenan."

Så nu tas vi på allvar inom den internationella arenan. Men när det gäller vårt nationella försvar är vi ett totalt skämt.

Det är ju sol klart vilka som tagit rätt väg..... inte vi!

Anonym sa...
21 december 2011 08:56  

Det finns också en revers på myntet: Att det nya är dåligt och framförallt yngre officerare. Kullarna har alltid blivit sämre och sämre...

Jag tror att vi ska försöka se till de styrkor och skilda kompetenser som finns i orgen snarare än att mäta tyckande.

Man kan med säkerhet konstatera att det idag finns fler yngre officerare med stridserfarenhet än för 20-30 år sedan och att det finns färre officerare med färskt erfarenhet att leda större förbandsmassa.
Man kan säkert också konstatera att vpl-systemet fungerade väldigt dåligt från tidigt 90-tal då andelen KFÖ:er minskade kraftfullt.

Kompetens är en färskvara och det behövs övningar och skarpa genomföranden för att vidmakthålla kompetensen i organisationen, det oavsett personalförsörjningssystem.

Anonym sa...
21 december 2011 16:56  

Replik kl 0856; Så då är patrullkarls strid en strategiskt viktig kompetens enligt dig?

Jag håller med dig om att kompetens är en färskvara-när Afghanistan faller ihop så kommer dessa patrullkarls strid-erfarenheter snart att vara obsoleta-det dröjer max 6 månader så är bäst-före-datum utgånget på sånt.

DÄREMOT-att inga förband större än plutoner ens existerar-än mindre övas och tränas--det är följden av Tolgfors totala konkurs av Försvarsmakten.

Detta borde få ÖB att avgå-hans uppgift är omöjlig. Den blir möjlig först om man följer ett känt dekret som är drygt 60 år gammalt; ""Festung XX försvaras till sista man och sista patron"".... OM man är en riktigt lydig tjänstewman och inte ens etiskt reflekterar över de uppgifter som en populistisk regering ställer-då bör man som skattebetelare eller som officer-med moral-avgå från den omöjliga uppgiften att få ihop den soppa som Försvarsdepartementet ålägger Försvarsmakten.

Det bör vara Sverker Göranson som är den förste att låta sig omstruktureras ut från Försvarsmakten. Han bör följas av de flesta av generalerna. De bör säga "FÖLJ MIG"-ledarskapets första devis.

I Riksdagsbeslutet om ett användbart försvar från 2008 finns en del där Regeringen ska se till att, om försvarsomställningen blir otillräcklig eller inte fungerar,en ÅTERGÅNG till värnpliktssystemet förbereds.

Detta har hittills inte med ett ord angivits i de direktiv som regeringen ställer till Försvarsmakten.... och ÖB-han följer ju bara order..... han kan inte reflektera över vilken moral han tillämpar. Uselt.

Anonym sa...
21 december 2011 21:43  

@16:56

Ditt raljerande om "patrullkarls strid" sänker dina argument. De insatta vet att du har fel och det är i första hand insatta som läser kommentarer på WW.

De insatta känner till att uppträdandet i Afghanistan inte handlar om patrullkarls strid utan allt som oftast och nu på senare tid mer eller mindre uteslutande på kompaninivån.
Det är fortfarande låg nivå men om man vill att försvarsdebatten ska tas på allvar bör man vara saklig själv åtminstone.

Anonym sa...
22 december 2011 06:45  

@teaterdirektören.
Skrämmande uppgifter! men vad har du för källa? inspektionsresultat, tillförlitlig undersökning eller passade uppgifterna bara in i retoriken just nu?
Fast på något sätt är det väl ändå positivt för Hv att de 19 med annan placering utbildas genom Hv försorg då deras hemmaförband tydligen inte klara av det. För en GSS kan väl inte dubbelbokföras? Vara med i både Hv och som reservist på annat förband?
Mvh
Magnus

Anonym sa...
22 december 2011 19:08  

@ Magnus

Så länge GSS/T inte är anställda så dubbelbokförs de. Vi hittade vid Lvbataljonens rekryteringsmöte sådana som förmodligen just nu trippelbokförs. HV-GSS/T-krigsplacerad i den andra lvbataljonen som vpl.

Intressant blir det först när de skall anställas och därmed avföras ur HV eller annan krigsplacering.
De kan ju stå kvar som extra hvmän och vara med utanför ram.
Men frågan är var de så småningom hamnar och vem som är vinnare eller förlorare i nollsummespelet.
Frågan är också hur många som är krigsplacerade i HV av alla de som skrivit kontrakt?
D.v.s hur många dyker upp i förrådet?

Vi har flera gånger haft personal från teatern ute på dessa så kallade KFÖer som bedrivits för att rekrytera GSS/T.
Vi har då tagit tillfället att ställa några informella frågor till de sökande.
I fallet med HVplutonen träffade vi bara på den på ett övningsfält någonstans i Sverige.

Ställ gärna frågorna till din utbildningsgrupp eller Hvstaben och meddela resultatet.
Jag har gjort en kontroll med två utbildningsgrupper och har ett ganska tydligt resultat som jag tills vidare behåller för mig själv.
Nästa fråga är var alla de som en gång gjort GMU och/eller varit anställd i FM skall krigsplaceras.
Titta gärna in på TRMs sida och läs kriterierna för krigsplacering efter fullgjord GMU o.s.v.

Jag tycker inte att resultatet vid insatsplutonen verkar så skrämmande. Det var trots allt endast tre som inte visste vart de skulle i händelse av ofred. Att Fm och våra politiker sedan inte har koll på vilka som är vad får vi nog räkna med ett tag framöver.
Mycket av vår FM består tyvärr just nu av vilja och önskedrömmar.

Vill du ha ett exempel att fundera över kan du följa turerna om de 14 stridsvagnarna som så småningom skall stå i ett garage ute på Tofta.
Vem gör vad i händelse av ofred med dessa och vem övar och underhåller ev. trupp och maskiner?

Teaterdirektören.

Anonym sa...
22 december 2011 22:22  

SAO PAULO. En brasiliansk kvinna har fött tvillingpojkar med gemensam kropp. Jesus och Emanuel, som föddes i måndags, har förutom varsitt huvud varsin ryggrad men i övrigt gemensamma organ. Båda barnens hjärnor fungerar och deras tillstånd är stabilt, uppger sjukhuset i staden Belem där de föddes. I USA finns tvillingflickor födda 1990 med nästan samma förutsättningar. De har kunnat leva ett förhållandevis vanligt liv med skolgång, idrott och bilkörning. TT-AFP.

REKRYTERA!
Här har vi framtidens medarbetare i HKV.
När en ryggrad opererats bort på FHS så finns ju fortfarande en kvar...

God Jul till alla som kämpar för en bättre FM.

/Farbveckan -86

Anonym sa...
24 december 2011 02:10  

@1656
Sådana inlägg som du gör kommer bara från de som inte varit där.(vilket får dina synpunkter att tappa vikt)
Endast de som ej provat på utlands tjänst som varit lite extra svettig raljerar på de sättet övriga lär sig att gråskalan är större än önskvärt och således en lite mer delikat fråga än en att raljera.
Inte för att hävda att du har fel men vill bara påpeka att motståndarens patrullstrid har haft strategisk påverkan på hela västvärlden ink lilla sverige som ganska frisk uppdaterat sin utrustning för att möta "endast en patrullstrids fiende".
Markstridsofficer

Engström sa...
26 december 2011 10:53  

"Sådana inlägg som du gör kommer bara från de som inte varit där.(vilket får dina synpunkter att tappa vikt)"

Jag tror inte man personligen behöver ha varit i Afganistan för att förstå den milsvidda skillnad på den typ av polisära verksamhets som bedrivs där och vad ett totalt krig på hemmafronten vid försvar av Sverige skulle innebära.

Visst kan det finnas vissa synergier med lärdomar som dras, men det är två fundametalt skilda saker.

Anonym sa...
27 december 2011 03:10  

Nä de må va helt riktigt men jag raljerar inte om det stora fosterländska kriget som varken jag eller speciellt många andra här har erfarenhet av.
Markstridsofficer

Anonym sa...
27 december 2011 23:33  

Håller nog med om att KFÖ begreppet blir lite urvattnat.
Men ett komapni är bättre än inget alls.
Att öva i HELA förbandsenheter är viktigt sen kan man diskutera hur stor enhet för att det ska vara RIKTIGT meningsfullt.

Delar någras uppfattningar här.
Vpl till del och en mindre del anställda soldater. Ta bort tidvis-"tramset" kommer bara att kosta pengar till ingen nytta.

Ledninsgnivåer måste nu harmoniseras med hur organisationen ser ut = MINSKA

Sälj inte ut allt på OPS det blir bara varmt i byxa pecis i början.

Markstridare

Paul sa...
28 december 2011 11:38  

Många som tycker det nya systemet är "skit" och fortfarande vidmakthåller att 800k gubbar i skogen är bättre.
På vad? Till vad?
Fundera lite mer över den moderna striden framförallt på en operativ nivå. Hur lång förvarning får vi?
Hur snabbt kan vi förvänta oss att ha de värnpliktiga redo för strid? (Kom ihåg att mobilisering aldrig övades så siffrorna på 24h etc är rena fantasier)
Jag håller med om att numerären idag är för liten, dock är den struktur vi börjat använda vettigare än den under vpl tiden. Den borde dras längre och bli ännu mer lik USA:s, alltså ett "nationalgarde" och en "armé" där våra tillfälligt tjänstgörande idag är ganska nära att vara ett "nationalgarde" dock utan numerären.
Sen glöms ofta bort att motiverade soldater är bättre än omotiverade. Jag var själv med på Lv6 kfö i sommras och kan jämföra med en slutövning som jag var med på året efter jag gick ut ohs(vilket var väldigt länge sen kan jag tillägga). Soldaternas vilja att jobba och göra det som var tvunget att göras gick inte att jämföra. Den motivationen hos frivilliga underskattas grovt här samtidigt som lärdomar från Finlands förlorade krig mot Ryssland 1939-40 fortfarande hålls högt.
Sen finns det gott om saker som försvaret kan spara pengar på där det inte skulle medföra några försämringar. Exempelvis föra över hela fastighetsbeståndet till försvarsmakten direkt utan "vinstkrav", gissar en besparing på runt 10% bara där som kan användas till förbandsverksamhet.
Men som sagt för att nå en enligt mig tillräcklig förmåga/numerär med yrkesförsvar så krävs mer framförallt en högre budget, troligen skulle det räcka med att uppfylla NATOs budgetkrav på 2% av BNP vilket är ca 66 miljarder kr/år. Jag bör tillägga att jag är en stark anhängare av att gå med i NATO som säkerhetsgivare, vi är ett rikt land och skall inte åka snålskjuts på andra.

Anonym sa...
28 december 2011 13:08  

Replik Paul kl 1138; Du verkar mer än lovligt okunnig om det svenska Totalförsvaret med värnpliktiga.

Det militära DJUPFÖRSVARET bestod av ffa FV- och Marinstridskrafter. Flygplan beväpnade med RB04E och efterhand RB15 med kapacitet som dubbla EXOCET, dvs att utan vidare slå av fartyg av kryssarklass, fanns vid Flottiljerna F6, F7, F10, F15, F17 och F21 fram till de flottiljerna lades ned-av oansvariga politiker och karriärshungriga generaler.

Dessa flygplan kunde på ca två (2) timmar vara skarpbeväpnade och lämna sina baser för att möta en angripare.

På marinsidan fanns STÄNDIGT skarpladdade ubåtar i Östersjön med uppgift att spana och, om så behövdes, verka med sjömålsammunition.

Det svenska Totalförsvaret kunde på några timmars varsel börja verka med kvalificerade system. Dessa system var avpassade att hanteras av värnpliktiga.

Idag, med den Tolgforsesiska Operettkrigsmakten, TOALETT, har inga förbvand högre beredskap än 90 dagar. 90 DAGAR-90 DAGAR.

Tolgfors har helt förintat det svenska totalförsvaret. Han har gjort det storspionen Stig Wennerström försökte men Tolgfors får faktiskt Wennerström att framstå som en ren klåpare.....

Så Paul, berätta vad som är bättre med den soppa vi nu har hamnat i-är nyfiken vad du har för konkreta argument som talar för den Tolgforsesiska Operettkrigsmakten, TOALETT.....

Halva tiden för en anställd soldat kommer numera att gå till att vakta kaserngrinden och gå högvakt. Eller till och med MER än halva anställningstiden......

Paul, berätta vad som är bättre med Tolgfors TOALETT!

paul sa...
29 december 2011 06:26  

Toalett? Seriöst inlägg.

Nåväl jag skall förklara så att en värnpliktskramare förstår.

Gripbarhet.

Du antar att våra flygplan skulle få verka utan motstånd samtidigt som du skattar förmåga till "dubbla exocet". När användes rb04E eller rb15 mot ett luftvärnsskyddat fartyg? Är du säker på dess kapacitet?

Jag är fullt medveten om den chimär som värnpliktsförsvaret var. Ett hyggligt flygvapen ja, men det skulle stått sig slätt mot stormakt röd. Framförallt som du inbillar dig att de skulle guppa över på båt, initialt handlar det om bekämpning av jaktflottiljer för att minska jaktflyg i syfte att landsätta LL div i mälardalen och ta rikets ledning innan den hinner beordra mobilisering.
Du försöker inte genomföra en landstigning med marinstridskrafter innan du är säker på att lyckas alltså då du slagit ut flygvapnet.

Men nu handlar det inte om kalla kriget. Det handlar om det moderna krigets krav. I det moderna kriget är "strategiskt överfall" där vi inte får förvarning. Till och med under kalla kriget kan du fundera på hur lång reaktionstiden för att "slå invasionsflotta" är.

Men till fördelarna med yrkesförsvar, gripbarhet. De 90 dagarna (vilket är högst överdrivet då 62:a lv bat har 30 dagar vilket i sig är överdrivet)
I verkligheten har förbanden en högre beredskap då de inte behöver vänta in massa värnpliktiga som ska resa runt hela landet. Vid ett överfall så kommer förbanden börja rulla mot denna inom ett fåtal timmar kan jag garantera.

Att de sen skulle gå högvakt och kasernvakt halva tiden tror jag bäst jag vill på. En bataljon kommer ha runt 500 soldater vi har typ 10 bataljoner (som jag var tydlig med är för lite) det ger 5000 soldater.
Högvakten är ca 50 soldater 365 dagar om året vilket ger ca 438000h/år.
5000 soldater arbetar 8h om dagen 21 dgar i månaden, 12 månader om året och levererar 10080000h. Alltså kommer högvakt bestå av ca 4% av tiden. Kasernvakt anser jag är en grundtjänst, men även är handlar det om en begränsad tid. Ingen kommer någonsin att vara i fält hela tiden, stor del av yrkesoldaters tjänstetid är fysisk träning exempelvis. Det kanske också är slöseri?
Det man kan argumentera om är ifall volymen av förband vi har är tillräcklig och om deras utbildning är tillräcklig. Jag har redan sagt att jag anser att vi bör ha mer men att det vi påbörjat är rätt väg. Vårt säkerhetspolitiska läge är fortfarande relativt gott vilket gör att vi har tid att få ordning på det hela. Allt kräver dock en högre budget ca 2% av bnp skulle räcka till ett tillräckligt stort yrkesförsvar (runt 25miljarder kan då användas till löner samtidigt som övnings och anskaffningstakt kan hållas på högre eller samma nivå som vi redan har)

Men som sagt, lev kvar i värnpliktskramandet.

Anonym sa...
29 december 2011 10:34  

@Paul 06.26

Dina beräkninag haltar lite....
24 timmar om dygnet i 365 dagar ger mttematiskt korrekt din siffra..men.....
Du måste räkan överlappning mellan avlösningar, förberedelser, efterarbete . Ett pass om 8 h generera minst 10 tim.

Avseende vakter ute i landet har du samma fel som med högvakten.

Lägg där till att det är många som delar på dessa sysslor så det blir mindre möjlighet att samträna förband.
Detta är idag en katastrof på vissa förband som har så få anställda att inget "vettigt" blir gjort som förband.

Nej jag vidhåller (med insyn i vht) att en kombination hade varit bäst.
En "body" av värnplikt med en spats av anställda soldater.
Avseende anställda soldater finns bara en fakror som måste hanteras....PREMIE
Annars förlorar både individen och FM på karusellen.
Omutbildning, ingha förband, dålig samträning, nya soldater in.
Nej En Premie så att folk stannar sin tid ut vinner båda parter mkt på-

Men avseende möjligheter att få HKV/PROD att anamma detta synsätt har varit totalt omöjligt i synnerhet när det gäller bevakningsverksamheten

Markstridare

Anonym sa...
29 december 2011 12:15  

Replik till Paul kl0626; Med den Tolgforsesiska Operettkrigsmakten, TOALETT, existerar ingen gripbarhet. Det existerar inga förband alls större än lösryckta plutoner-och knappt det.

Du saknar, skriver det igen, helt nödvändiga kunskaper kring principer avseende luftlandsättningar-i alla fall är det det du egentligen skrivit i ditt inlägg.

Ingen luftlandsättning görs innan det existerar luftherravälde-och där kommer vikten av ett starkt Flygvapen in. Luftvärnet i Sverige är en dvärg-beväpnade med tändstickor och museiföremål.

Den 62:a LV-bataljonen du omnämner består sannolikt av några kraftigt underbemannade kompanier och saknar sannolikt huvuddelen av sin materiel-inklusiver tändsticksrobotarna och de danskköpta museirobotarna.

Sanning är att mer än halva tiden för de anställda soldaterna redan idag går till att genomföra skyddsvaktsrelaterade uppgifter och högvakt. Med en anställning på 8 år innebär det att fyra av dessa år kommer att tillbringas vid en kaserngrind och som post på Logårdstrappan.

Övningsverksamhet har i den Tolgforsesiska Operettkrigsmakten, TOALETT,i praktiken försvunnit. Under 2012 är den största övningen som genomförs Cold Response i Norge. Där deltar ca 1500 man svensk militär. Detta totalt inklusive övningsledning etc. 1500 man-det är vad dåvarande I5 och I21 genomförde GKÖ med varje utbildningsår. Sedan genomförde I22, I19/P5, Ing3, F21, I13, F4, F15, I14, F16, I1,KA1, S1, P4, P10, I15, I16, I17,KA4,Ing2,P2, P6,KA2, P7 och en räcka till med förband liknande GKÖ-verksamhet.

Där skapades GRIPBARA förband. Förband som kunde användas inom 24-96 TIMMAR.

Med den Tolgforsesiska Operettkrigsmakten finns inga förband gripbara förrän efter 90 dagar. Undantaget är när Sverige har EU battlegroup-där är beredskapen 10 dagar. Inga andra svenska förband, om de nu kan kallas förband, utan personal och utan materiel, har snabbare beredskap än 90 dagar.

Detta är Tolgfors totala konkurs av det svenska Totalförsvaret.

En fråga till Paul; varför tror du inte Tolgfors och hans generaler vågar möta Professor Wilhelm Agrell i debatt?

Bifogar en länk till Professor Agrells beskrivning av Tolgfors totala konkurs av den svenska försvarsförmågan här. Ser fram mot ett något mer nyanserat och kunskapsunderbyggt svar från dig Paul.

http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/18/hela-historien-om-f-rsvarets-nedg-ng-och-fall

uppgiven sa...
29 december 2011 12:33  

@paul

Med tanke på att alla markförband kommer att mer eller mindre att utgöras av GSS/T, så ser jag inte hur det blir annorlunda än "massa värnpliktiga som ska resa runt hela landet", bara det att du kan byta ut "värnpliktiga" mot "GSS/T", vid en mobilisering.

Eller menar du att vi bara ska rekrytera GSS/T som råkar bo i respektive garnisions närområde? Kan bli lite svårt för landsortsförbanden då...

Tror du förresten att regeringen av idag är snabbare på att beordra mobilisering än vad regeringarna av igår var?

Anonym sa...
29 december 2011 18:12  

Ett argument som man normalt hör men som inte dykt upp här som är väldigt viktigt:

Det finns ingen, INGEN som sagt att de gamla värnpliktiga var dåliga. Tvärtemot var de väl uppskattade internationellt. Att väldigt hög procent av de GSS/K är ex. värnpliktiga tycker jag är ett kvalitetstecken för värnplikten.

Finland har hittat en mix av PRECIS det vi eftersöker, listat nedan:

* Billigt (25milj mot 40 milj)
* Avskräckande
* Nästan enbart off the shelf beprövat materiell
* Neutralt
* Deltar internationellt


Jag fattar inte riktigt varför ni ens håller på att diskutera.

MvH
Musse

Anonym sa...
29 december 2011 22:03  

Det är en debattör som använder sig av okvädesord, raljerande och versaler i tid och otid.
Han (garanterat) kanske har något att komma med men det pubertala språket får mig att raskt hoppa vidare till nästa kommentar.

Försvarsdebatten ska föras seriöst!

Anonym sa...
29 december 2011 23:23  

Replik till Musse kl 1812; Och vad har Finland valt för väg för sina soldater? Har Finland valt att behålla värnplikt eller har Finland valt att anställa soldater?????

Svaret är lika enkelt som självklart-Finland har valt samma väg som Norge och Israel-att BEHÅLLA värnplikten som en självklar ryggrad till landets försvar.

Behålla Värnplikten-Naturligtvis. Sverige kommer aldrig att få en fungerande försvarsstruktur med denTolgforsesiska Operettkrigsmakten-av någon skribent här kallad Toaletten. Helt rätt metafor.

Anonym sa...
29 december 2011 23:48  

Anonym kl 2203:och du tycker att Tolgfors försvarsdebatt är seriös? Tycker du Sverker Göranssons försvarsdebatt är seriös?

Mmmm..... seriös försvarsdebatt har förts av en enda person-professor Wilhelm Agrell. Ingen av den svenska försvarsnomenklaturan vågar dock möta honom i öppen debatt....

Seriösa försvarspolitiker? Seriösa generealer?

Hoppa du raskt vidare till andra, lite mindre svårsmälta, forum-kanske Försvarets Forum eller Forsvarsmakten.se är något för dig!

Du vill kanske göra skillnad och har det som kräva????

Isf, välkommen till vår verklighet!

Göran Mellblom sa...
30 december 2011 09:47  

Agrell stödjer den inslagna vägen till fullo. Han efterlyser nya och goda kontaktytor med allmänheten. Han pekar på att landets ledning i samförstånd lät beslut om avveckling av VPL armén UTKRISTALLISERAS snarare än att fattas, vilket skyndade på och förbilligade det hela.

Förra ominriktningen föregicks av en klassisk debatt inför öppen ridå - och tog 20 år. Och beslutet fattades ändå, men så sent att det var till allvarligt men för landet och vållade hõga avvecklingskostnader i onödan (1901 års beslut om VPL). Denna gång hade man lärt sig.

Är det månne vår tids indelta soldater som vi ser skälla i denna intressanta blogg? Gott Slut på 2011 bästa meddebattörer! Kunde inte nyårslöfte om en mera vårdad ton i debatten vara något?

Flera av oss låter ju som forna tiders bolsjeviker, vilket verkligen inte höjer militärers anseende hos den bildade delen av allmänheten.
Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
30 december 2011 10:17  

Många påhopp på Tolgfors. Han må vara en operettminister i likhet med sina företrädare (inkl. Odenberg som inte ifrågasatte målet utan obalans med resurser). Huvuddelen med meriten att fullständigt sakna förankring i den verksamhet de var satta att leda (förutom Odenberg). Försvarsministern (just nu Tolgfors) varken utformar eller beslutar om försvarets inriktning. Han bereder underlag för regeringens och riksdagens beslut om försvaret. När sittande regering och riksdag har beslutat, så ska försvarsministern se till att den politiska viljan blir genomförd.

Dagens försvar beslutades av riksdag och regering i samband med den nya säkerhetspolitiken som klubbades i riksdagen 1996. Mht Tolgfors politiska bakgrund och intressen, så tvivlar jag på att han var särskilt engagerad eller tungt involverad i denna process.

Lika lite har han någon större makt att förändra inriktningen. Du som väljare har makt att påverka. Som debattör (seriös) t.ex på denna blogg, kan du påverka politiken. Att osakligt beskylla den som för tillfället sitter på ett politiskt uppdrag är dock inte konstruktivt. Visst, det finns all anledning att ibland känna sig kränkt av hur försvarsfrågorna hanteras, men genom att ge sig på budbäraren spelar man bara de verkliga makthavarna, dvs riksdagspartierna, i händerna. De behöver aldrig känna press att väljarna lägger dem till last för beslutad politik. Sittande minister få ta allt tryck istället. Därmed går de "oskadade" till nästa val. Är det vad som önskas, eller är det att förändra försvarspolitiken, dess inriktning och genomförande?

Det senare görs inte genom att nappa på betet och ge sig på den utvalda slagpåsen, utan genom att föra en seriös försvarspolitisk debatt med dem som faktiskt beslutar, dvs. riksdagspartierna. Detta har t.ex. Agrell gjort. Han utgår från fakta, och det är det som gör att han blir hörd.

Få debatter förda i affekt blir särskilt konstruktiva.

Anonym sa...
30 december 2011 10:44  

Med tanke på att beslutet 1996 är föremål för upprörd debatt om hur resultatet ser ut 2011, så borde debatten handla om beslut som tas idag och påverkar hur försvaret ser ut 2026. Då kanske mindre affekt uppstår 2026?

Eller så kan väljarna luta sig tillbaka och lita på sina partier istället. Det finns säkert någon syndabock att skylla på 2026 också.

Anonym sa...
30 december 2011 11:36  

Replik kl1017;Riksdagsbeslutet Om ett användbart försvar 2008 innehåller en del att "om försvarsomställningen inte fungerar eller om beredskapsläget i omvärlden så kräver, ska Regeringen vidta åtgärder för att återgå till ett på värnplikt baserat försvar.

Den "lilla" delen av riksdagsbeslutet har statsrådet Tolgfors och hans försvarsdepartement helt negligerat.

Kan statsrådet Tolgfors sila vissa delar av riksdagsbeslutet? Är "detta sanningens lamm, detta offer för olyckliga omständigheter, denna oskyldiga budbärare"-Tolgfors ställas utan ansvar för att han och hand försvarsdepartement nu ser till att avveckla alla rutiner för värnplikten och därmed helt omöjliggöra riksdagens beslut?

Vore mycket intressant med några utvecklade svar-hittills har det varit få av dessa.

Anonym sa...
30 december 2011 16:15  

Att 2008 "besluta" om en återgång till värnpliktsförsvar ( =invasionsförsvar) efter konsekvenserna av riksdagsbeslutet 1996 är politiskt/populistiskt svammel. Förutsättningarna var då sedan länge nedmonterade.

Inte ens Tolgfors, eller någon politiker, kan backa ett så genomgripande beslut som togs då. Helt utan mediaintresse eller offentlig debatt. Frågan debatteras nu, 10-15 år senare, när konsekvenserna blir tydligare för en bred allmänhet som fortfarande lever i villfarelsen att vår politiker driver "alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig".

Nu är det för sent att göra några väsentliga förändringar i politiken som leder till minskade konsekvenser för den typ av säkerhetspolitik som Sverige drev före 1996. Det klarar vi inte utan att 100- tals miljarder och 10- tals år satsas. Det kan inte vårt lilla fattiga land. De investeringar som våra föräldrar och farföräldrar gjorde under efterkrigstiden är förlorade.

Tack vare denna försenade reaktion, så kan politiker fortfarande prata om återgång till ett nationellt territoralförsvar, trots att ett sådant är praktiskt omöjligt utan att mobilisera hela samhället på krigsfot. Där representerar Tolgfors det politiska etablissemanget, men han är på intet sett ensam ansvarig för de beslut som ligger bakom dagens försvar. Hans ansvar torde vara obefintligt i detta perspektiv. Svensk riksdag och regering 1996 fattade beslutet. Deras handlingsfrihet var ytterst begränsad av krafter bortom riksdagens och regeringens kontroll, t.ex. kostnadsutveckling, globalisering mm. Sverige är ett till ytan stort land i norra europas periferi med en mkt liten skattebetalande befolkning och ett dyrt välfärdssamhälle. Pengarna som kommer in ökar inte i samma takt som kostnaderna. Tolgfors är ansvarig för att genomföra dagens försvarspolitik, men inte ens han kan trolla med knäna. Dock borde man kräva en ärlig politik, som är förankrad i verligheten och inte i den allmänna opinionens önsketänkande. Det är sittande riksdag och regering, inte försvarsministern, som utformar och beslutar morgondagens politik. Det är de som tillsätter försvarsministrar. Att en lång rad försvarsministrar verkar ha valts omsorgsfullt för att inte ha någon egen grundad uppfattning om försvaret, säger något om frågans roll i politiken. Den som hade någon sakkunnig bakgrund, Odenberg, blev inte långvarig. Detta är en politisk maktfråga. Att Tolgfors ställer upp som lydig nickedocka är trist, men bli inte arg på nickedockan. Ifrågasätt istället om det är rimligt att svensk försvarspolitik hanteras på detta sätt. Är det inte viktigare än att vara ett perifert budgetområde där kompetens är mindre viktigt än ett lyhört öra till partipolitiken?

Är det OK att i riksdagen vara så okunnig om sakernas tillstånd att man beslutar om politik som är omöjlig att genomföra? Man är inte beredd att acceptera vad genomförandet verkligen skulle kosta, men det är OK att chansa på att väljarna inte genomskådar bluffen? Är det OK att denna okunnighet hos beslutsfattaren ska ligga genomföraren till last? Diskutera detta istället för att hacka på en individ. Det är bara enkelt och mediaeffektivt med personfokus, men tar bort diskussionen från pudelns kärna, nämligen vårt samhälle och den gemensamma politikens ansvar. Väljarnas ansvar.

Anonym sa...
30 december 2011 16:19  

@Anonym 29/12 23:48
En som skriver "TOALETT" gång på gång om Försvarsmakten på media av digniteten Wisemans Wisdoms är inte seriös. Det är så låg nivå att Flashback knappt skulle acceptera det.

Att man inte gillar de tagna besluten är en sak, att man medvetet använder förklenande uttryck, vulgärt raljerande och andra exempel på ovårdad debatteknik är en annan.
Liksom andra kommentatorer här på bloggen är jag mer eller mindre nöjd med vissa företeelser gällande försvaret men jag efterfrågar ändå en nyanserad debatt med bärande argument och vårdat språk. Det är så vi för vår sak framåt.

Jag ser mig inte som någon annan än de officerskollegor jag sliter med hemma på förbandet eller borta på insats (flera genomförda). Min verklighet har varit på lägre nivå i FM i många år, om du 23:48 inte trodde det.

/Anonym 22:04

Anonym sa...
31 december 2011 09:31  

Äntligen har försvarsreformen fått ett varunamn! Ingen som tycker något om att statsrådet Tolgfors underlåter att genomföra delar av riksdagsbeslutet om ett användbart försvar?

Tolgfors underlåter att följa riksdagsbeslutet avseende att ge Försvarsmakten styrningar att förbereda för en återgång till värnpliktiga soldater. Detta står i riksdagsbeslutet att regeringen ska göra så.

Ingen som tycker att Tolgfors ska följa riskdagsbeslutet? Är det upp till Tolgfors själv att tycka lite som han vill om ett riksdagsbeslut? Här på forumet är det påfallande få som verkar ha läst riksdagsbeslutet om att användbart försvar från 2008.

I texten till beslutet står att regeringen ska tillse att det finns en förmåga att återgå till värnplikt. Denna förmåga är ju t ex kaserner, det är t ex planverk och det är t ex personal för att förbereda en återgång till värnpliktsförsvar.

I regeringens regleringsbrev till Försvarsmakten har det hittills inte stått något om en sådan planering. Det innebär att Sverige just nu har en försvarsminister som faktiskt s-k-i-t-e-r i vad riksdagen bestämt. Sverige har en försvarsminister som gör som han vill.

Detta ska uppmärksammas på alla sätt-t ex genom käcka varunamn på den tolgforsesiska operettkrigsmakten-för det Tolgfors åstadkommit är precis det man spolar ned genom kröken.

Uppmanar alla skribenter här att läsa riksdagsbeslutet om ett användbart försvar-och uppmanar även riksdagens Konstitutionsutskott att återigen kalla statsrådet Tolgfors till utskottsförhör.

Biet sa...
31 december 2011 18:11  

Mycket surr om medel....

(värnplikt, yrkesförsvar, hv, förband, bataljon, kompani, "time-to-market", kustartillerianläggningar, haubitsar, stridsvagnar, RB15, x stycken tjänstgörande soldater, o.s.v).

Men vilka missioner ska hanteras ?

Att diskutera medel utan att beskriva målen känns som rena pansarcykelställsdebatten.

Från inlägget : "....när det i själva verket helt saknas kvalificerad inriktning för det närmaste decenniet".

STAGECOACH sa...
1 januari 2012 22:42  

@ Biet: Du har helt rätt - och så även Wiseman. På temat att det helt saknas inriktning.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade