Amatörernas afton får en uppföljare?

Enligt en pm som SvD tagit del av förbereder nu Moderaterna för ytterligare nedskärningar i Försvaret. Enligt promemorian ska en arbetsgrupp i Regeringskansliet föreslå åtgärder, sannolikt innebärande omfattande förbandsnedläggningar, för att skapa mer långsiktigt balans i ekonomin.

Precis som så många gånger varnats för på denna och andra bloggar samt av ÖB och försvarsmaktsledningen räcker inte ekonomin för att täcka alla behov som Försvarsmakten står inför de närmaste åren. Med samma ekonomiska ansvarstagande som uppvisats i Grekland har Försvarsmakten hanterats de gångna 20 åren. Beslut på beslut om nödvändiga anskaffningar och justeringar har skjutits på framtiden och nu närmar sig väggen snabbt. Vad som händer nu när Finansdepartementet bestämmer att Försvarsdepartementet och Försvarsmakten ska klara allt inom ram är en repris på vad som skedde 1996 när Thage G Peterson avfärdade beskeden från ÖB att budgeten inte räcker för all den verksamhet och anskaffningar som beordrats.

Att försvarsbudgeten är kraftfullt underfinansierad har idogt förnekats av moderata försvarspolitiker som hellre talar om vilken "ansvarsfull" försvarspolitik man för och där den främsta talepunkten i manuskriptet är att det "inte finns något som är bestämt bortom 2014 och då går det inte att uttala sig om det och fram till 2014 är ekonomin i balans".


Morgonens besked var faktiskt helt väntat. Det nya personalförsörjningssystemet baserat på anställda soldater är enormt mycket dyrare än det gamla systemet. För att finansiera övergången ville Försvarsmakten redan 2008 genomföra nedläggningar i grundorganisationen. Detta stoppades dock av Regeringen hösten 2008 efter Georgienkriget då man insåg att opinionen inte skulle godkänna något sådant. Beskedet blev då "inte före valet" för att sedan bli "inte före nästa val". Personalförsörjningssystemet bygger därmed vidare på en kalkyl vars grunder ej infriats. Att ett av de andra benen i kalkylen ska infrias, att alla soldater stannar i snitt 6 år i Försvarsmakten, är inte heller särskilt troligt. Sedan något år tillbaka har det i princip rådit byggstopp på många förband. T ex har F 17 i Ronneby flera gånger efterlyst beslut om att få bygga nya hangarer för att inrymma de helikoptrar som i framtiden ska baseras på flottiljen, men tystnaden från försvarspolitikerna har varit massiv. Man har varit fullt medveten om vad som stundar.

Den som följde Folk och Försvars seminarium om Insatsorganisation 2014 i höstas kunde ta del av en mycket intressant redogörelse från Mikael Oscarsson (kd) över vilka materielsystem som måste ersättas under de kommande 15 åren. Listan är diger och i princip samtliga Försvarsmaktens väsentligaste materielsystem ingår. Innan 2020 kommer t ex Sverige att stå utan transportflygplan när Herculessystemet faller för åldersstrecket och i budgeten finns inga medel för anskaffning av ersättare och så fortsätter det. Anskaffning eller anskaffning har skjutits upp i denna lyxfällanförsvarspolitik, där dessutom materielanskaffningsanslaget sjunkit med 50 % sedan 2007. Istället för att avsätta medel långsiktigt och istället för att genomföra periodvisa anskaffningar har problemen skjutits på framtiden och pengarna istället satsats på projekt som aldrig lett till någon färdig produkt eller krigsförband, t ex NBF och luftvärnsrobotsystemet BAMSE.


Att det dröjde så pass länge innan en ny försvarsminister tillsattes och att Sten Tolgfors plötsligt bestämde sig för att avgå, kan mycket väl ha haft med den nu nämnda Amatörernas Afton 2 att göra. Det ligger rätt i tiden med tanke på att det en kort tid efter att Försvarsmakten lämnat in sitt underlag för förmågelyft Gripen. Den som har gott minne minns måhända att Sten Tolgfors avgång också motiverades med att reformen inom försvarsområdet nu var i hamn och målen uppnådda. Var det verkligen så? Innan Enströms tillträde var också varningarna omfattande om de enorma problem som stundar vid horisonten. Med tanke på mängden materielsystem, kritiska sådana, rör det sig sannolikt om materielanskaffning för bortåt 70 mdr kr fram till 2025 som är ofinansierad, dvs inte ryms i nuvarande försvarsbudget.


Nu talar SvD:s uppgifter om att en ny amatörernas afton, helt moderat denna gång, ska tillsättas för att se till att bl a förmågelyft JAS 39 (populärt känd som Super-JAS) ska rymmas inom budgeten. Det blir ett intressant tilltag med tanke på att någon försvarsberedning som tittar på förutsättningarna för ett framtida försvarsbeslut, ännu inte tillsatts. Återigen börjar man alltså från fel ände med att bestämma en budget och anpassa innehållet efter denna istället för att först analysera de yttre förutsättningarna. Man kan också fundera över den parlamentariska funktionen i försvars- och säkerhetspolitiken när Riksdagens Försvarsutskott ej är helt betrodd med att ta del av den hemliga information som sedan ska ligga till underlag för Riksdagsbesluten. Är det så konstigt att resultaten inom försvarspolitiken blir därefter?


Ett gammalt axiom är att uppföljare alltid blir sämre och när redan originalet var uselt lär resultatet bli därefter. Den enda skillnaden är nu att en av gruppmedlemmarna är tidigare kommendör i ubåtsvapnet.

De nya moderaterna har nu helt lämnat walk-over till Socialdemokraterna inom försvarspolitiken och frågan är närmast om Alliansen håller för denna typ av moderat försvarspolitik. Det är inte helt givet och reaktionerna från de försvarspolitiska talesmännen i Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern vittnar om att detta inte alls var sanktionerat i Alliansen. På Twitter har det idag varit ett strikt tillämpande av EMCON bland de moderata försvarspolitikerna, från att igår ha twittrat glatt om ett moderat försvarspoltiskt seminarium under kvällen. Seminariet lär inte ha diskuterat dagens avslöjande. Frågan är om den nya genomförandegruppen ens var förankrad hos försvarsminister Karin Enström med tanke på att hennes enda kommentar under dagen varit "inga kommentarer". Uppenbarligen behöver det förberedas talepunkter.


2014 kommer sannerligen att bli ett intressant år.SvD, 2, 3, DN, SVT, SR, Smp

Bloggar: Försvar och Säkerhet, Cynismer, Sverige och Världen, Cornucopia

17 kommentarer:

Gnoego (EXC) sa...
14 juni 2012 kl. 22:35  

Dags att låta min tjänstledighet från FM bli permanent. Med sådana förutsättningar som våra "folkvalda" prackar på myndigheten så finns inte en sportmössa att återvända... Undrar hur länge ÖB känner att han kan tillfredsställa regeringens nycker? Har han och övriga FML verkligen det som krävs, sett till Borgs verklighet?

Cynisk sa...
14 juni 2012 kl. 22:39  

@EXC
Du är långtifrån ensam med de tankarna.
Undrar om Dahle kan ordna med något?

Gnoego (EXC) sa...
14 juni 2012 kl. 22:47  

Bra ide C! Han verkar ju ha kontakter utanför firman... ;) Ska redan nu börja smida på lite nidverser till lillejul... :)

VikstromD sa...
14 juni 2012 kl. 23:18  

Nu är det ta mej fan läge för FML att agera eller avgå! Humöret rinner över med kraft så jag håller mig till imorgon innan ytterligare kommentarer.

Kan dock konstatera att jobberbjudandet i försvarsindustrin blir mer och mer lockande.

Anonym sa...
14 juni 2012 kl. 23:21  

Är det någon som har förtroende för att försvarsberedningen tänker på Sveriges bästa? Den kommer såklart ge ett blocköverskridande besked som innebär ytterligare nedskärningar. Även om den ställer sig 100% bakom ÖB så innebär det nedskärningar.

OM ÖB får allt han begärt så kan han finansiera 60-80 stridsflygplan. Men det finns fortfarande mycket materiel som inte är inplanerat så som ny taktisk flygtransport.

Detta är dock inte vad ÖB säger krävs för att möta operativa behov. När underlaget för JAS 39 presenterades så sa försvaret högst bittert att de utan tvekan skulle behöva fler än 60-80 st flygplan men måste jobba med ekonomisk realitet.

Ett problem är också att den s.k "Super-JAS" inte alls är speciellt Super utan mest löser en del briser som finns i dagens JAS 39. Dessa brister kommer i princip tillbaka när man reducerar antalet flygplan. Färre flyg måste göra mer än dagens i en luftarena som består av nyutvecklade 5:e generationens flygplan.

Sveriges luftförsvar försämras ytterligare samtidigt som Rysslands förbättras.

Anonym sa...
15 juni 2012 kl. 01:13  

Den där kommentaren om nidverser fick min poetiska (nåja) ådra att gå i spinn. :)

Ode till försvarsminister Anders Borg

Anonym sa...
15 juni 2012 kl. 01:44  

EXC.
Det är väl bara en tidsfråga innan filmen från Costa Concordias förlisning dyker upp på tuben med lämplig dialog mellan ÖB och Dahle i textremsan...

Anonym sa...
15 juni 2012 kl. 01:47  

Jag skulle råda er att strejka, men ni har väl ingen strejkkassa. Militären, polisen och andra maktens ovälkomna bråkstakar får inte strejka. Men sjuksystrar fär strejka! Om ni hotar med stresjk så kommer dem länge saknade argumenten från politikerna om "rikets säkerhet" att plötsligen dyka fram. Men bara tillfälligt tills faran blåses över för politikerna, för försvarsmaktens självsvåldiga och utpressande agerande. Inte kommer det att handla om rikets säkerhet, utan om den politiska maktens säkerhet, men det kan dem ju inte säga, därför så kommer det att basuneras ut att soldaterna "äventyrar rikets säkerhet". De kommer att tillsammans med statsmedia att mjölka den kon maximalt, om att de är ansvarsfulla för Sveriges säkerhets skull. Men ni har ingenting att förlora, som jag ser det. Var i så fall noga med att inte bara strejka för mera pengar i era egna fickor, utan också för FM:s budget. Jag tar gladeligen på mig rollen som "uppviglare" p.g.av min roll om det kommer till någon farsartad rättegång som förment handlar om Sveriges säkerhet. Situationen är ju fan ett skämt som det är idag! Låt oss skämta tillbaka.

Det måste få finnas en balans mellan den civila sektorn och försvarsmakten. Utan försvarsmakten så finns heller inte den civila sektorn, åtminstone inte under svenskt styre. Alltså - antingen finns den inte, eller så är den inte vår. All ekonomisk erfarenhet tyder på det.

Roger Klang

Unknown sa...
15 juni 2012 kl. 15:00  

Den strukturella underfinansieringen leder inte bara till att stora projekt blir lidande utan även mindre projekt; sedan skyddsglasögon 04 förbjöds står många utan skyddsglasögon. Det senaste beskedet är att alla ska få skyddsglasögon till 2017. Ni läste rätt, med våra ekonomiska ramar tar det 5 år att köpa in skyddsglasögon.

http://tidningenhemvarnet.se/notiser/20120611/ballistiskt-skydd-f%C3%B6r-alla

VikstromD sa...
15 juni 2012 kl. 15:45  

@Roger Klang

Officerare har större frihet att strejka än vad poliser och sjuksköterskor har. Endast ett fåtal individer berörs normalt av arbetsuppgifter som är samhällsviktiga. Men det finns två problem, att uppdragsgivaren (riksdag/regering) styr myndigheten valhänt är inte laglig anledning till stridsåtgärd. Därmed riskerar samtlig personal i strejk att dras inför FPAN. För det andra skrattar bara arbetsgivaren åt oss och tackar för insparade lönemedel.

pseudonauten sa...
15 juni 2012 kl. 19:53  

Är jag måhända ute på djupt vatten när jag, mot bakgrund av Gunnar Wieslanders yrkesmässiga förflutna, anar att vi kan förvänta oss en suboptimering av ubåtsvapnet?

Malin sa...
15 juni 2012 kl. 21:46  

Under det sk kalla krigets tidsålder var nödvändigheten av hemlig information högre än vad den bör vara idag, men varför är så mycket hemligt i FM numera som inte alls skulle varit hemligt under 80 talet? Kan det vara så att de försöker dölja allvarliga brister och felatkigheter under sminketb så att Svenska folket inte börjar ställa krav på att FM levererar ett försvar.

Per K Eleman sa...
16 juni 2012 kl. 15:56  

@ pseudonauten

Eller hur!

Vem kan lova att GW inte kommer vara subjektiv i sina val?
Låt oss dock[a] hoppas han går grundligt tillväga och går till botten med finansieringsproblematiken så att utvecklingen av Super-JAS går i hamn och inte torpederas...

Anonym sa...
16 juni 2012 kl. 16:54  

Varför avkräver inte alla försvarsanställda sina generaler en förtroendefråga?

Varför behöver inte generalerna, personligen, stå upp och vittna att de tror på den försvarsreform som de nu så styvnackat och halsstarrigt försöker skohorna in?

Ingen av generalerna i Sverige har ännu sagt att de tror på den inslagna vägen. Ingen. Däremot är det gott om generalstyckande av pensionsavgångna generaler.

Är det ett gäng lindansare Sverige har som generaler? Lindansare som balanserar och krumbuktar sig för att nå lite, lite längre i den personliga karriären.

Varför avkrävs inte generalerna en förtroendefråga från svenska folket och från de fackliga organisationerna i försvaret?

Med den nu förestående Mäster Skräddare Borgs "bantning" av ett obefintligt svenskt försvar finns ju nu en möjlighet för ÖB, C INS, C Prod, C LedS och C Mtrlprod att faktiskt säga ifrån. Säga ifrån och göra på samma sätt som general Owe Wictorin gjorde-föra öppen och faktabaserad debatt med regeringen.

Varför kräver svenska skattebetalare inte att de främsta företrädarna för Försvarsmakten säger att de har förtroende för försvarsreformen-eller att de inte har förtroende?

Anonym sa...
18 juni 2012 kl. 09:58  

Thomas Eriksson:
Bara så du vet, det finns en HKV-order om att Skyddsglasögon 04 får användas tills dess att en ersättning lämnats ut.

Förövrigt tycker jag försvarspolitiken börjar likna totalt vansinne. Om de inte skjuter till mer pengar blir det partibyte vid nästa val. Dock inte till annat alliansparti eller till de rödgröna...

Anonym sa...
20 juni 2012 kl. 10:40  

Kan någon på forumet förklara följande för mig: Finland har F 18 hornet som borde vara samålder med JAS 39 C/D. De har beräknats vara aktiva till minst 2025. Varför måste Sverige byta nu? Borde man inte försöka göra ett joint-venture med Finland?

Wiseman sa...
20 juni 2012 kl. 19:17  

Musslan:

JAS 39 C/D var i hög grad en modifiering av A/B till NATO-standard och möjlighet att operera världen över. I form av tekniksteg framåt var inte någon enorm skillnad mot A/B. Planet blev ett ton tyngre med samma motor (bl a ökad hållfasthet och möjlighet att ta tyngre last). En rad saker förbättrades självfallet, men steget var ändå inte något enormt. På många sätt kan man säga att 39C/D syftade till att komma ikapp mycket av det finska F-18 erbjöd redan från början och på vissa håll kom man lite längre.

Finland kommer i närtid att genomföra en större Mid-Life Update på sina F-18. 39E/F ligger ytterligare några år bort. Det handlar alltså inte om ett byte nu, utan om ett flygplan som är på förband bortom 2020. Jämför med 39C/D som beställdes 1997 och var fullt operativt 2009. I den aspekten faller det sig fullt rimligt att att det är hög tid att beställa det som ska komma efter 39C/D.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade