Satsas mer på städningen än soldaterna?

Som bekant är lönerna för svenska soldater inte mycket att skryta med. Blott 16 000 kr per månad gör att det är ett jobb vars konkurrenskraft är tveksam. Ursäkterna från officiella håll för de låga lönerna är många och för att nämna några:

"Det är en ingångslön"

Förvisso, men löneutvecklingen ger en maxlön långt under 20 000 kr efter 8 års tjänstgöring. De soldater som har stor tidigare utlandserfarenhet i bagaget erbjuds 500 kr högre ingångslön. Hur lockar man en IT-specialist med 16 000 kr/mån, när denne får det dubbla direkt i civil sektor? En statsvetare med en fil kand att jobba på televapen? Hur behåller man den lastbilsförare vars C-körkort Försvarsmakten har betalt när denne inte är aktuell för internationell tjänst och lönen hos åkerierna är 10 000 kr högre?

"Det är en grundlön. Man måste slå ut det över en längre tid och räkna in utlandstjänstgöring och tillägg"

En av de vanligaste förklaringarna. Man ska dock ha i åtanke att om alla anställda soldater under en åttaårsperiod ska få tjänstgöra utomlands en enda gång under 6 månader krävs det att de svenska internationella insatserna mer än fördubblas. En mycket stor del av soldaterna har också sådana tjänster som gör att de mer än sannolikt aldrig kommer att efterfrågas i internationell tjänst. Räknar man dessutom på att arbetstiden vid insats är mer än dubbelt så lång som normalt hemma blir det en rätt dålig affär när löneförstärkningen är 80 % och ju högre grundlön man har desto mindre är löneförstärkningen. Ser man till målbilden var det från början också tänkt att en stor del av de internationellt insatta förbanden ska utgöras av tidvis tjänstgörande soldater och inte de heltidsanställda.

"Man är inte soldat för lönen utan upplevelsen"

Visst är det mycket mer än lönen som lockar med de militära yrkena. Dock ska ändå utgifter och inkomster gå ihop när månaden är slut. För att citera en soldat som intervjuades i SVT Agenda härom veckan så är det ett yrke som man inte har råd att hålla på med. En annan menade i Sveriges Radio på att hon tjänade mer när hon sommarjobbade på slakteri. För somliga är det upplevelsen som är lockelsen och då framförallt utlandstjänsten, men mycket långt ifrån alla kommer någonsin att komma i kontakt med utlandstjänst och många av de som gör det nöjer sig efter en gång med att bocka av en punkt på sin bucket list och byter sedan jobb.

"Det är 14 sökande till varje plats"

Ändå är det inte fullt bemannat vid inrycken. Det intressanta är dessutom den mängd som Försvarsmakten lyckas behålla och vilken kvalitet dessa håller – inte hur många som söker. Statistiken för detta års avgångar är inte rolig att se och för att personalförsörjningssystemet ska fungera krävs det att varje anställd soldat stannar minst 6 år, annars kommer kostnaderna avsevärt att stiga.


Listan kan göras lång. I ett i närtid publicerat inlägg togs aspekten upp att istället för att lägga ytterligare 2,5 mdr kr per år på internationella insatser skulle dessa pengar förmodligen göra avsevärt större nytta som löneförstärkning för såväl officerare som soldater. Om de nu fanns att tillgå i försvarsbudgeten, vilket de inte gör. Lars Wilderäng, mer känd genom sin blogg Cornucopia och boken Midvintermörker, har på uppmaning av Kungliga Krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och Säkerhet räknat på soldatlönerna och förmånerna och sammanfattar det hela mycket träffande: "Som det är nu får en 20-åring högre lön om hin slutar och börjar diska på Tre Vapen eller torka toaletterna på Högkvarteret eller Försvarsdepartementet. HKV och Försvarsdepartementet värderar de som håller rent på sina toaletter högre än soldaterna som skall offra sina liv för landet".
Läs gärna inlägget och de räkneexempel som finns där.


För ungefär två år sedan skrev Jan Kallberg ett inlägg på Newsmill där han angav tio skäl varför det nya yrkesförsvaret kommer att haverera. För inlägget hånades han bl a i kommentarerna här på WW. Tiden har dock gett Kallberg rätt på flera punkter.


Det känns synd att behöva säga det än en gång – det hade varit mycket lämpligare med en gradvis övergång till ett nytt personalförsörjningssystem och helst ett system som blandade såväl anställda som värnpliktiga soldater.


Läs även Officersförbundets 1:e vice ordförande om soldatlöner och bemanningen av Org 13: "Ingen medlem får hamna mellan stolarna pga att PRIO inte kan ta fram var den enskilde är tillsvidare placerad eller motsvarande".


GP

16 kommentarer:

Johan J sa...
11 juni 2012 kl. 20:23  

Enda replik jag kan vänta mig från ansvariga i regering, riksdag, HKV, FörsvarsMin:

Vill man inte ha jobbet kan man alltid byta.

Wiseman sa...
11 juni 2012 kl. 20:26  

Det löser problemet för individen, men förvärrar det såväl för organisationen som för landet Sverige.

aleks sa...
11 juni 2012 kl. 21:00  

Snälla WW ta bort de automatiska uppspelningarna av klippen från tidigare inlägg med bla Karin Enström. Väldigt irriterande att höra ljudet spelas upp i bakgrunden varje gång man besöker denna eminenta blog..
Mvh/Alex

Unknown sa...
11 juni 2012 kl. 21:01  

På vilka punkter menar du att Kallberg fått rätt? Min uppfattning är att hans perspektiv har få beröringspunkter med svensk arbetsmarknad i allmänhet och FM i synnerhet.

Anonym sa...
11 juni 2012 kl. 21:20  

Varför verkar det inte finnas någonting som känns genomtänkt och rätt i FM nu för tiden?
Vi verkar ju ha hamnat snett i alla avseenden
Inte ens grundbulten: vad vi ska ha FM till verkar ju genomtänkt
Strategierna för hur vi ska försörja FM med personal och materiel känns ju mindre och mindre genomtänkta
För att inte tala om hur genomtänkt en sådan företeelse som PRIO känns

Snälla finns det någon som kan peka på något som verkar vara genomtänkt och kan leda oss in på rätt spår igen?

Wiseman sa...
11 juni 2012 kl. 21:32  

aleks:

Instämmer till fullo i det. Tyvärr erbjuder bara SVT Play numera bara kod för automatisk start på videoklippen. Videoklippen är nu bortredigerade eftersom det ändå gått en vecka sedan inslaget.

Wiseman sa...
11 juni 2012 kl. 21:37  

Erik Magnét:

Att det nya personalförsörjningssystemet är underfinansierat berörs i en rad punkter.

Unknown sa...
11 juni 2012 kl. 21:59  

@Wiseman 21.37

Du får nog vara mer specfik om du vill få mig att hålla med om att Kallberg har rätt. Han drar paralleller till det amerikanska systemet som inte är helt relevanta som jag ser det. Man kan mycket väl komma fram till att personalförsörjningen är underfinansierad, men inte nödvändigtvis av de skäl Kallberg anför.

Anonym sa...
11 juni 2012 kl. 22:08  

Jag var på ett försvarsmöte på Kockums i Malmö där en överste i min ålder, som var ställföreträdare för regementschefen på P7 svarade på frågor. När någon frågade om de låga lönerna så gav han ett intryck av att han inte brydde sig, han sade enbart att det är marknaden som avgör lönesättningen. När jag frågade om vad Han personligen tyckte om ifall vi skulle kunna återta och/eller försvara Gotland, så skakade han på axlarna och sade "Jag vet inte" med ett dumt flin i facet. När jag senare vid landgångsmumsandet sade att jag kände mer gemenskap med mina kollegor i föreningen, de gamla gubbarna, än jag gör med min egen generation utan att samtidigt anklaga honom för något, så svarade han som ett sårat djur "Jag är inte en produkt av dem". Jag svarade att det är jag. (Bevisligen är vi båda det.) Om det är sådana chefer som befolkar FM så är dem rotlösa och egoistiska. Men jag tror att det varierar.

Mvh Roger Klang

Anonym sa...
12 juni 2012 kl. 06:54  

En tanke apropå minskade vplkullar o sedermera vpl avskaffande. Inom försvarsindustrin finns farhågor då få ingenjörer idag o imorgon kommer att ha militära erfarenheter. Betänk att detsamma gäller riksdag och media. Väljarna.Försvaret är inte längre ett gemensamt intresse som vi alla kan relatera till. Det är en fråga för ett fåtal experter o närmast sörjande.

Anonym sa...
12 juni 2012 kl. 08:55  

Någon som kopierat det gamla FM-konceptet med "sommarhälsning"

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14963839.ab

Joakim Lundqvist sa...
12 juni 2012 kl. 18:11  

Noteras i sammanhanget att Livbataljonen (uppenbarligen en ganska stor utgiftspost i myndigheten, skam till sägandes) försvarar grundlönen med "Soldaterna får ju en massa övningsdygn", helt abrupt utelämnandes att övningsdygnsersättningen ska täcka upp genomfört extraarbete.

Förhållningssättet är symptomatiskt för en jargong där soldaterna förväntas vara glada och nöjda över att få leva ut sina pojkdrömmar i gröna/blå kläder, och om de kan betala räkningarna i slutet av månaden är det en bonus. Förväntas vi bygga en professionell soldat/sjömanskår på äventyrssökare endast? Kommer den att utvecklas på det sätt arbetsgivaren vill, eller som den själv vill, eftersom den inte upplever att den ersätts för genomfört arbete, utan att arbetet ÄR ersättningen?

Malin sa...
12 juni 2012 kl. 19:05  

Dessutom har inte staten råd att kompensera soldater för risker de utsätts för under skarp strid.

Soldater kommer att kräva en miljon kronor minst per person per anfall i linje med vad alla andra yrkesgrupper kräver för att utsätta sig för mycket stor livsfara. De är ju inte värnpliktiga under någon pliktlag, de är vanliga arbetare som helt enkelt kan sluta och gå hem när de vill. Alltså då det blir allvar kommer alla att sluta.

Anonym sa...
12 juni 2012 kl. 21:12  

@Malin; Alla kommer inte att sluta. Det är självmål att säga så. Det finns någonting sådant som heter patriotism och kamratskap.

Roger Klang

VikstromD sa...
15 juni 2012 kl. 18:51  

@Malin:
Pliktlagen är fortfarande en realitet, soldater och officerare är krigsplacerade vid sina förband. Statsledningen kan fortfarande beordra mobilisering och då kallas personalen in med hjälp av pliktlagen. Så någon form av risktillägg är inte aktuellt. Det är väl SGI som gäller om jag inte minns fel?

Malin sa...
16 juni 2012 kl. 21:32  

regerklang
Kan du förklara för en f.d. värnpliktig officer som gett mer än två år av sitt liv mestadels i fält för Sverige och folkhemmet nästan helt gratis vad som menas med patriotism bland GSS legosoldater som rekryteras baserat på reklamfilm om att få åka på militäräventyr till exotiska länder? ”Har du det som krävs för att patrullera i Affe åt USA?”.

Räknare



Creeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade