En incident utan beredskap?

Incidentberedskap – vad är det? Försvarsmakten har en rad olika verksamheter under beteckningen incidentberedskap där den som löses med jaktflyg är den mest kända (därav frågan till försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren förra veckan om vad hon avsåg med sin debattartikel).

Incidentberedskapen är Sveriges första försvarslinje. Den ska kunna svara upp mot ett uppdykande hot, som idag även kan vara asymmetriskt, till exempel i form av ett kapat flygplan. Sin viktigaste roll fyller dock jaktincidentberedskapen genom att lösa Försvarsmaktens skarpaste verksamhet – att hävda landets territoriella integritet genom att markera närvaro i svenska intresseområden. Incidentberedskapen är det i fredstid spetsigaste säkerhetspolitiska instrumentet som Sverige förfogar över.

Vilken beredskapstid som jaktincidentberedskapen har är av naturliga skäl omgärdat av stark sekretess. Det är därför högsta anmärkningsvärt att SvD fått tag i dessa uppgifter kring det som på Twitter nu kallas ”ryska påsken”. Lika anmärkningsvärt var det när förre ÖB Bengt Gustafsson gick ut i en debattartikel på Newsmill i vintras och hävdade att Sverige av ekonomiska skäl och gällande arbetsrättsliga regler inte har möjlighet att hålla incidentberedskap dygnet runt.

Genom signal- och radarspaning lär Sveriges grannländer och de som förfogar över strategiska spaningsresurser ha en mycket god uppfattning om hur ”normalbilden” för svensk incidentberedskap. Om Bengt Gustafsson skulle ha rätt så skulle det i så fall endast vara en överraskning för svenska skattebetalare som förmodligen lever i tron om något annat. Regeringen har ingen anledning att vara överraskad eftersom man är den uppdragsgivare som lägger ambitionen i dessa frågor.

Uppgifterna om incidentberedskapens tider etc. är dock som sagt omgärdade av sekretess och det skulle inte förvåna mig om det kommer att inledas en undersökning om vem som har gett uppgifterna till SvD och därmed sannolikt brutit mot sekretessen.

Nu är i vilket fall som helst informationen ute. För rysk del lär det inte spela så stor roll då man ju själv lär ha full koll på var och när man flyger och med vilken avsikt. De enda som inte får reda på något om incidentberedskapen är den svenska allmänheten. Att skriva om incidentberedskapen är en balansgång i sekretessen och inlägg i ämnet får därmed avgränsas därefter.


För att påverka andra aktörer inom internationella relationer brukar man inom säkerhetspolitiken tala om fyra olika medel: diplomatiska medel, information, militära medel och slutligen ekonomiska medel. Ett exempel på det sistnämnda kan t.ex. vara ekonomiska sanktioner. Militära medel kan utgöras i ena änden av rena stridshandlingar och i andra änden av övningsverksamhet eller militär närvaro, såsom till exempel när USA sänder in ett extra hangarfartyg i Persiska Viken eller genomför flygningar över Sydkorea med strategiskt bombflyg. Man vill sända ett budskap. Att tro att situationen skulle vara annorlunda i Sveriges närområde är ytterst naivt. Det är bara att se på hur förra upplagan av övningen Zapad (år 2009) föranledde en samtidig svensk beredskapsövning på Gotland med i stort sett allt Försvarsmakten kunde ställa på fötter i normal organisation.

Det är dock aningen sorgligt att många först nu upptäcker att världen tydligen ser lite annorlunda ut än vad man trott. Det borde egentligen inte komma som en överraskning att händelser liknande den under påsken även förekommer i Sveriges absoluta närområde eller att den ryska övningsverksamheten och förmågan i närområdet kraftig ökat de senaste åren när pressen i våra svenska grannländer rapporterat om liknande verksamhet under en rad år.

Påskens händelse är intressant på en rad sätt. Den visar på att den svenska beredskapen då inte fungerade. Att man utifrån transpondersvar skulle kunna utläsa syftet med en flygning såsom försvarsmaktens insatschef Anders Silwer påstår i media, låter mycket, mycket märkligt. Nu fanns ingen svensk jaktincident att tillgå. NATO:s baltiska incidentberedskap, då i form av danska F-16 startades dock i vanlig ordning. I media förekommer uppgifter om att dessa skulle ha startat för att stötta Sverige. Jag delar inte den analysen. Den baltiska incidentberedskapen har som uppgift att markera NATO:s ståndpunkt avseende Baltikum och ingeting annat. Tar man denna start som incitament för att NATO täcker Sveriges brister begår man ett allvarligt misstag.

Vän av ordning bör nu ställa sig frågan om detta var en engångshändelse eller inte. Det intressanta med denna flygning var, som tidigare omskrivits på WW, att den demonstrerar en kraftigt ökad rysk förmåga då man parallellt genomförde tre stora övningar, varav två direkt ur fredstida beredskap (den nu avhandlade med strategiskt bombflyg samt den stora övningen vid Svarta Havet som Ryssland ej ansåg sig behöva förvarna om i enlighet med Wiendokumentet).

I somras genomförde Ryssland en annan flygning med tungt bombflyg i Östersjön, eskorterat av jaktflyg. Det som skiljde den gången från påskens var att man då passade på att släppa ett tydligt budskap i media genom ett pressmeddelande där man berättade att flygningen genomförts i Östersjön utan att kränka någon nations territoriella luftrum och att man genomförde den med skarpa kryssningsrobotar ombord. Vem som var mottagare av budskapet specificerades dock inte, men händelsen kan dock direkt jämföras med USA:s övningar med strategiskt bombflyg i Sydkorea i samband med att Nordkorea började skramla med kärnvapen. Återigen M:et i DIME. Sommarens händelse resulterade dock inte i något uppmärksammande i svenska media.

Ett gammalt bittert talesätt säger att man betalar för. Jag brukar hävda att krig är en materielsport, men de ekonomiska förutsättningarna styr självfallet även spelarlönerna och hur mycket man har råd att träna. Måhända har Bengt Gustafsson rätt. I så fall går vi en mycket dyster framtid till mötes då ett av Regeringens senaste uppdrag till Försvarsmakten där myndigheten i syfte att få pengarna att räcka till för de av regeringen alldeles för högt ställda kraven på bland annat materielinköp, uppdras att se över sina personalramar. Målbilden är att en betydligt högre del av personalen ska vara tidvistjänstgörande (det vill säga reservofficerare och dito specialistofficerare och soldater) och att antalet heltidstjänstgörande anställda ska utgöras av endast det antal som krävs för att driva Försvarsmakten en vanlig vardag. Med andra ord – inte påskafton. Jag rekommenderar vidare att läsa hos Väpnaren hur allokering av Försvarsmaktens resurser påverkar möjligheterna.


Summa summarum: Incidentberedskap är Sveriges i fredstid yttersta säkerhetspolitiska instrument. Att då misslyckas så kapitalt som man gjorde under påsken är inte förtroendeingivande för svensk försvarsförmåga. Till hösten kommer nästa förannonserade stora ryska övning i Sveriges närområde, där Ryssland, Vitryssland och övriga stater i CSTO ska öva försvar mot NATOs robotsköld. Förhoppningsvis finns det en bättre incidentberedskap då. Även om Sverige själv vill hålla sig utanför blir man automatiskt indragen i såväl NATOs egen övning Steadfast Jazz som övningen Zapad -13 då svenskt territorium för bägge sidor utgör en nyckel till militära operationer i Baltikum. Då vill det till att kunna uppträda trovärdigt, särskilt om man därtill avgivit en solidaritetsförklaring till såväl Baltikum som övriga EU.

Som tur är har flera svenska försvarspolitiker fastställt att Ryssland drar sig österut och ser sina största säkerhetspolitiska hot i söder och i öster. Tyvärr visar varken dispositionen av kvalificerad materiel eller andra indikatorer på samma sak. Inte heller verkar den ryske biträdande försvarsministern instämma. Låt oss heller inte för allt i världen glömma att de ryska försvarssatsningarna är en modernisering från "en mycket låg nivå", enligt flera moderata försvarspolitiker. Konstigt nog lyckas Ryssland trots ett decennium av mycket kraftigt ökade försvarsanslag och övningsverksamhet ständigt hålla sig på en låg nivå, medan alliansregeringen med med minskade försvarsanslag sedan 2006 lyckats bygga ett närmast otroligt bra svenskt försvar. Är det inte märkligt, så säg?

Att svenska media nu sent omsider börjar uppmärksamma vad som händer i närområdet är en välbehövlig vitalisering av svensk försvars- och säkerhetspolitisk debatt. Än så länge skrapar man dock bara på ytan. Det lär bli anledning att återkomma till dagens händelser såväl som andra i nya inlägg.


Media: SvD 1 2 3 4, SvD Direktrapportering, SvD Chat, SvD Ledare, SvDAftonbladet 1 2, 3DN 1 2 3 4, 5, 6Exp 12, SR 1 2 3 4 5 6 7, Corren, GP, SVT, Db, VG, BT, HBl, NT, 2BLT, 2, SydS, 2, GP, VK, HD

Bloggar: SkipperCornucopia 1 2, Johan Westerholm2, OJ, Väpnaren, Staffan Danielsson, Borneo, 6:e mannen, Gyllenhaal, Rolf K Nilsson, Mikael Jansson, Westerholm och 6:e mannen på Newsmill

22 kommentarer:

Corse sa...
22 april 2013 kl. 23:23  

Tips till HKV INSS : börja redan nu att fila på höstens RAMA listor, så kanske vi kan avdela en fiskrote till övningen Zapad -13 ;-)

Jakob Wedman sa...
22 april 2013 kl. 23:47  

Vid sidan om själva incidenten så blir det intressant att följa eventuella efterverkningar när det gäller brott mot sekretessen. Enligt ursprungsartikeln så verkar de anonyma källorna ha informerat om vad de ryska flygplanen gjorde; inklusive vilka mål de övade mot (!) medan det var insatschefen general Silwer som var källan till att det inte fanns någon jaktrote tillgänglig.

Anonym sa...
23 april 2013 kl. 02:12  

Jag förmodar att det utreds huruvida könsfördelningen i den fiktiva anfallsstyrkan innehöll de stipulerade kriterier som vi har satt upp. Jag förmodar att denna stora och viktiga fråga i detta sammanhang medför en rapport från de ansvariga.
Denna rapport får väl tjäna som underlag till de frågor som fru Widegren får ta upp med sina kontakter i Moskva.
Jag förutsätter att rapporten givetvis innehåller exempel på åtgärder som rättar till eventuella ryska ”snedsitsar” och andra felaktigheter i denna viktiga fråga.

Jag studerar just nu några amerikanska flygförband under WW2. Där kan jag rapportera att jag hittills nästan övervägande har hittat feminina namn på planen och manliga på piloterna. Jag har dock endast tittat på jaktförband ännu och jag anar att bilden blir annorlunda när jag kommer till bombflyget.

De hade ju plan som En Ola som är Gay som förkortat blev EnOlaGay. Till och med bomberna döptes lite underligt. Lilla killen och Tjocka gubben är väl två välkända exempel som låter lite suspekt?

En annan viktig fråga som nog fru Enström får ta med sig på en högre nivå, är ju ett arbetstidsavtal som är likalydande, runt Östersjön.
Hur ska vi annars få någon ordning på våra gemensamma intressen?
Ryssland visar ju med all tydlighet att de är en spekulant på att solidariskt hjälpa till vecka 2. Kanske rent av redan vecka 1?
Dock från en väldigt låg nivå!

Suck!

Dessvärre kom detta inte som någon överraskning för oss här på teatern.
Då flera av oss är läskunniga så visste vi dessutom om den planerade ryska övningen i Östersjön i förväg. Den fick dock en lite annan innebörd i och med herr Putins samtidigt och hastigt påkomna ”Dagnyövning”. Där verkar vissa delar av FM tyvärr inte riktigt hängt med.

Tyvärr dyker verkligheten inte alltid upp när man så önskar och inte på rätt plats heller!


Teaterdirektören.

P.S. Texten kan innehålla spår av ironi.
P.S.2 I den största mediastormen i mannaminne väljer FM att göra ett inlägg om den så kallade ”brunteskvadronen” från livgardet :)

jardenberg sa...
23 april 2013 kl. 06:10  

Som fd kapten i luftvärnet och fd mediaman kommer jag börja hålla mer koll på rapporteringen, här är en första reaktion http://jardenberg.se/b/ryssen-kommer-och-annu-ett-journalistiskt-haveri/

Insatskompanichefen sa...
23 april 2013 kl. 07:44  

Inte lär det väl bli bättre när vi ökar vårt flygvapens kapacitet från 100 till 60 st JAS...

Onga1 sa...
23 april 2013 kl. 08:30  

För 10 år sedan hade vi med 100% visshet haft en jaktrote i beredskap, förmodligen en spaningsrote också. Vi hade med 100% visshet startat mot företaget vid upptäckt.
Pga resursbrist och ekonomiskt trångmål gör vi det inte under påsken 2013 trots föranmäld övning.
Tala i klartext Silwer!

TobbeT sa...
23 april 2013 kl. 10:32  

Som vanligt en, i mina ögon, klockren analys av WW! Tar av hatten och bockar då du tillför debatten en insikt som andra saknar.
Själv blir jag i detta fall mest skrämd av Silwers självbelåtna attityd att han/FM på marken kan avgöra vilket/vilka plan som man skall bemöta och vilka som kan innebära hot. Varför då ha radarövervakning överhuvudtaget om man ändå inte bryr sig?
I mitt tycke skall alla plan, oavsett, nationalitet, bemötas 24-7alla dagar på året. Incidentberedskap skall prioriteras framför annan verksamhet. Hur skall annars kunna bemöta en eller flera flygplan som "going rogue" eller ett flygplan som kapas a la 9-11?
Och jämt har alla andra försvar en låg förmåga men FM höjer hela tiden sin egen. Lägg av nu En(fald)ström, ingen tror på dig, du är ju som Bagdad-Bob.
Undrar om ÖB kommer att uttala sig i frågan...

ProfessorPelotard sa...
23 april 2013 kl. 11:25  

Konstigt att detta uttalande av vår försvarsminister kunnat passera utan den minsta kommentar. Det är så anmärkningsvärt på ett stort antal punkter att det borde leda till en allmän debatt både om vårt försvar och vårt förhållande till EU:

Sweden: who needs Nato, when you have the Lisbon Treaty?

Unknown sa...
23 april 2013 kl. 13:19  

Tror att detta har sin grund i att Ryssland känner sig osäkra i med att ha en granne som Sverige. Som upplevs som ett säkerhetspolitiskt vaccum.
Att Ryssen inte gillar Nato är ju inget nytt. Men att Sverige på detta sättet hamnar i Natos sfär, via Incidentberedskapen gillas nog inte av ryssen.
Att vi defacto är försvarslösa gör att vi kommer och få uppleva provokatioer av detta slag ända tills vi skärper oss och rustar upp kraftigt.
Saken är nog den att ryssen vet inte var dom har oss. Är vi ett Natoland eller inte?
På ett sätt var nog ryssen mer trygg med vårt gamla starka förvar. Då visst dom var dom hade oss. Visst hade vi koppling till Nato o USA under kalla kriget.
Det var stabiliserande, då vi de facto befann oss under USA:s kärnvapensparaply.
Jag tror att bland många politiker och allmänhet lever illusionen kvar. Om vi uppför oss bra i Afghanistan och Libyen, så kommer Nato till vår hjälp.
Sanningen är ofta brutal. Eftersom USA skiftat focus till Stilla havet, så får Europa klara sig självt vid en konflikt.
Det gäller oss i synnerhet. Om Ryssland angriper ett begränsat mål i Sverige. Varför i himmelens namn tror vi att NATO eller USA ska lyfta ett finger?
Historiens dom brukar bli hård. Det gäller våra politiker med.

Unknown sa...
23 april 2013 kl. 13:30  

Märkligt att flygvapnet har tid och råd att delta i stora övningar i USA, Norrbotten och Nederländerna. Att lösa ut uppgiften man finns till för genererar väl inga släpspännen eller fräcka tygmärken.

Är det för att vi är landet lagom som vi måste släppa fi ända in på livet? När robot 70-skyttarna och I en fjärran framtid Iris-T ditona kan avge eld, är ju TU-22:orna redan på väg hem igen.

Med Patriot Pac 2/3 och landbaserade Rbs 15 mk IV på Gotland och i yttre skärgården nås fi på långt avstånd och det behövs färre dyra flygplan och dysfunktionella korvetter.

Om vår försvarsminister skulle byta jobb och bli meteorolog skulle prognosen alltid vara soligt väder!

kallekula sa...
23 april 2013 kl. 15:53  

Flygvapnets incidentberedskap är inte enbart jaktflyg. I wisemens blogg likt i massmedia tycker jag inte det framgår.

Jag tycker det är en springande punkt om vi såg dem men inte agerade eller om vi inte ens såg dem. Jag hoppas verkligen att företagen målföljdes. Har det framkommit i debatten?

Vår omvärld känner naturligtvis till vår förmåga. "Ryska påsken" var ju troligtvis, bland annat, ett test. De gör bara sitt jobb precis som vi på motsvarande vis gjorde vårt.
Sekretessen i det här fallet har som enda syfte att dölja vår oförmåga för svenska folket som slutligen bestämmer över vårt försvar.

De stör mig att moderata, försvarsvänliga, politiker lägger ut dimridåer för att dölja vår oförmåga.

För hård sekretess motverkar en välbehövlig folklig debatt om vad som har hänt med vårt försvar. All heder åt ÖB som tagit bladet från munnen. Försvarsmakten har inget egenintresse av att lägga ut fler dimridåer nu
utan lägg korten på bordet.

//Målobs grundutbildad under kalla kriget,
tillika beskviken moderat,
tillika verksam i de sista resterna av vårt riktiga (invasions)försvar - Hemvärnet.

Malin sa...
23 april 2013 kl. 16:41  

Detta är en skam för Sveriges försvar.Sverige har gjort sig till ett åtlöje.

Vem bär ansvaret för att FM inte levererar ett försvar som det svenska folket kräver?

Självklart skall planen upp i luften vid annalkande främmande stridsflygplan. Att FM försöker sminka felet genom att påstå att även ifall roten var redo så kanske den inte ha satts in ändå är ju rena rama BS. Planen skall upp eftersom huvudsyftet med en FM är väl trots allt att avskräcka, vilket bevisas medels hög och kraftfull beredskap.

Flygvapnets kommentar är ytterst märklig och tjänar inga andra syften än att bortförklara sig. Demokratin fungerar inte eftersom folket inte får det dom kräver och betalar för, dvs ett försvar av Sverige.

Det är FMs uppgift att informera folket om försvarsförmågan, men det har myndigheten fullständigt struntat i. Det finns ingen information och anledningen till det är enkel: Det finns inget försvar att informera om.

Malin, som sitter i Tokyo och suckar...

Magnus Redin sa...
23 april 2013 kl. 17:16  

Andolini, luftvärn är nödvändigt för försvarsförmågan men oanvändbart för incidentberedskap i fredstid för vi skall väl inte skjuta varningsrobotar?

Något som förloras när man inte flyger med jakt och markerar är möjligheter att spela in radiokommunikation och upptäcka om de har något nytt för sig som inte upptäcks med stora antenner på stora avstånd. Förekomsten av sådana inspelningar och framförallt deras resultat borde vara kvalificerat hemliga men jag blir besviken om man inte gör det.

Undrar om det utöver att tillföra mer pengar i budgeten går att göra 24/7 beredskap i fredstid lite billigare? Kanske en för verksamheten specialanpassade hangar på lämpliga flygfält? Det går kanske att dra nytta av civila resurser genom att hålla till i något hörn av Arlanda? Månne det går att dubbelträna säkmat personal så de även kan utföra andra uppgifter?

Anonym sa...
23 april 2013 kl. 17:45  

Försvarsmakten prioriterar uppenbarligen att ha 949 Överstelöjtnanter och 1907 majorer(wikipedia 2009) på löneslistan istället för militära förband!

Sumatra sa...
23 april 2013 kl. 20:34  

En motiverad fråga borde vara hur NATO ser på incidenten och vilka slutsatser man drar.

LIE-mannen sa...
23 april 2013 kl. 21:00  

24 timmars incidentberedskap jakt har det varit lite si och så med även förr (och kanske ända sedan dess?). Följande är hämtat ur kapitel 8 ”Beredskap i fred och krig” i boken ”Fienden i Öster Svenskt jaktflyg under kalla kriget”, författad av Lennart Andersson:

"Personalbrist
Under första hälften av 1960-talet fanns på grund av vakanser inom vissa personalkategorier, exempelvis meteorologer, trafikledare och navigatörer, problem med att upprätthålla incidentberedskapen. Under beredskap bands två besättningar och klargöringspersonal, vilka då inte kunde delta i ordinarie övningsverksamhet, och mellan tre och fyra procent av flygtiden gick åt till incidentberedskapen. För att hålla en jaktrote i beredskap i 24 timmar per dygn fodrades fyra lag om vardera två flygtekniker och fem värnpliktiga i åttatimmarspass utan uppehåll för helger eller semester. Som reserv för sjukdom behövdes ytterligare en tekniker och tre värnpliktiga per dygn, sammanlagt nio tekniker och 23 värnpliktiga. Fem flygförare behövdes, plus ytterligare tre som reserv vid sjukdom med mera, totalt tolv, och för J 32 tillkom dessutom tolv navigatörer. Denna beräkning förutsatte beredskap med besättningarna vilande utanför flygplanen en del av tiden. Vid kontinuerlig hög beredskap med besättningarna på plats i flygplanet måste antalet ökas med ytterligare femtio procent.
Incidentberedskapen slukade alltså stora resurser och den gränssättande faktorn var tillgången på personal. Antalet flygförare varierade med tidpunkt på året och under vinterhalvåret var det i genomsnitt tre förare färre per övningsdivision än på sommaren. CE 3 kunde exempelvis på våren 1964 med tolv divisioner och i genomsnitt tio tillräckligt utbildade flygförare per division upprätthålla jaktberedskap mellan fyra och fyra och en halv timmar per vecka.
Detta förhållande förbättrades inte och 1968 fanns endast åtta och en halv utbildade och för incidentberedskapen tillgängliga förare per division. Det innebar roteberedskap mellan tre och en halv och fyra timmar per vecka och division."

Malin sa...
23 april 2013 kl. 21:19  

Musslan.

Engligt årsredovisning 2012 YO+RO
Överste 187
Överstelöjtnant 2 667
Major 1 181
Kapten 6 936

Källa: http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202011/Bilaga2.pdf

Falstaffakir sa...
23 april 2013 kl. 21:32  

Försvarsministerns bristande trovärdighet börjar bli allt mer komisk. Att Statsministern nu beordrar fram Utikesministern för att stötta den tilltufsade Enström visar att man i Rosenbad börjar bli allt mer desperat. Problemet försvinner dock inte med att Bildt visar upp sig, då det var han som 2008 skrek sig hes över Rysslands krig med Georgien - att han då jämförde Ryssland med Nazityskland, gör dagens situation ännu märkligare. Har den god Bildt plötsligt blivit kompis med Putin?

Falstaffakir sa...
23 april 2013 kl. 22:08  

Problemet med försvarsminister Enströms bristande trovärdighet blir inte mindre av att utrikesministern sufflerar henne, endast mer uppenbart. Frågan statsministern nu måste ställa sig, är hur många fler uppenbara felaktigheter hans minister kan presentera som sanningar, innan hon blir betraktad som en offentlig driftkoko? Om den försvarspolitiska debatten fortsätter över sommaren, bör nog Enström börja läsa jobbannonserna till morgonkaffet, hennes chef är inte direkt känd för sin sentimentala personalpolitik.

Unknown sa...
23 april 2013 kl. 22:25  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...
23 april 2013 kl. 22:55  

Sanningen om incidentberedskapen i form av signalspaning, luftförsvar och ledning är att konsumbutiken närmast dig har vesäntligt bättre öppentider...
Försvarsmakten har öppet måndag till fredag (halvdag)- övrig tid är det telefonsvarare och obemannad inspelning av radar och signaler för utvärdering påföljande vardag. Pinsamt att ansvarig chef inte vågar stå för sin verksamhet när hans bluff blir synad.

SHERIFF OF THE UNIVERSE sa...
24 april 2013 kl. 04:36  

tur att man är i Las Vegas när man läser om svenska politikers och officerares bortförklaringar
JAS är ett enda stödpaket åt Wallenbergarna
Beredskap minns tio pers i Berto...
när man väl tog iniativ fick höjdarna svettattacker

åter till Las Vegas där vet man ju att allt bara är fake!!!

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade