Illavarslande om folkets uppfattning om försvaret

TV4 presenterar idag en undersökning om svenska folkets uppfattning om svensk försvarsförmåga. Det är ingen glädjande läsning då endast 6 % tror att Sverige kan försvara sig mot ett militärt angrepp.

Allt är dock en fråga om definitioner. Hur omfattande är ett militärt angrepp? Talar vi en fullskalig invasion eller det mer begränsade avståndsangreppet, liknande det som lär ha övats under "ryska påsken"?

Oavsett vilket verkar det nu ha börjat gå upp för många svenskar att kejsaren trots allt har vissa problem med skräddaren och för att avhjälpa en brist gäller det att man först identifierar och erkänner att det finns problem.

Riktigt så långt verkar tyvärr inte försvarsministern kunna sträcka sig. På frågan om svenskarna har en felaktig bild av försvarets förmåga att försvara Sverige i TV4:s intervju, svarar ministern med ett kroppsspråk som uttrycker en stor trötthet över frågan:

"Framförallt tror jag det är en missuppfattning om vad Sverige ska försvara sig emot. Det finns inget hot om ett militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige. Det är osannolikt."

Sannolikt är nu ministern ordentligt pressad att få ordning på sitt fögderi som nu starkt bidrar till att sänka Alliansens trovärdighet. Det ursäktar ändå inte den bristande logiken i svaret. Av ministerns uttalande kan man nämligen härleda att Försvarsmakten inte behöver kunna försvara Sverige mot ett
väpnat angrepp, varvid man kan ifrågasätta varför vi överhuvudtaget ska behöva ha en försvarsmakt. Samtidigt förklarar det helt regeringens ointresse för försvars- och säkerhetspolitik.


Det allvarligaste frågan om försvarets förmågor är att svenska folket verkar förvänta sig mer försvar än vad regeringen verkar kunna erbjuda och inte alls uppskattar de nya kläder som man påstår sig sy upp och som på pappret kvalitetssäkrats av den nordatlantiska skräddarföreningen NATO:s råd för sömnadsmönster (det vill säga den värdering NATO gjort av regeringens planer för svensk försvarsorganisation när och om en ny insatsorganisation kan ha intagits 2014, vilket numera är skjutet till början av 2020-talet – om någonsin).

Nu befinner vi oss i en situation där man från många håll inom Försvarsmakten gång på gång påpekat de brister och problem som föreligger och med förslag på förändring, men fått kalla handen. Svenska folket verkar ha fått en aning om att problem finns som behöver lösas. Till dess regeringen når samma insikt kommer dock inget att hända. Frågan är om det kommer att hända innan valet. Skulle fler händelser likt ryska påsken komma till allmän kännedom riskerar annars just den försvarspolitik som statsministern klassat som ett särintresse att helt stjälpa regeringens möjligheter att vinna ett val till.

Svenskarna%20misstror%20f%C3%B6rsvaret

46 kommentarer:

Unknown sa...
30 april 2013 kl. 10:25  

Nyliberalerna har lyckats med det som vänster-rörelserna under 60-70 tal inte lyckades med. Man har i grunden raserat det svenska försvaret.
Som jag ser det är vi den svaga länken här uppe i norr. Det vet Putin. Vi kommer att få se mycket mer av "påskincidenten" i framtiden.
Jag tror att ryssen till varje pris vill förhindra att vi går med i NATO.
När Norge, Danmark och baltstaterna är medlemmar är det bara vi i finnen kvar. Finnarna har ryssen respekt för ända sen kriget.
Men dom har noterat att vi inte är som under det kalla kriget. Vad krävs mer för att få folk och förstå?
Formationsflygning över Stockholm? Med rysk bombeskader. För att tala om att "vi är Östersjöns nya härskare". Makarovs besök här och i Finland talade sitt tydliga språk. Lägg sen till Natobeskedet under "Folk o försvar". Ni får klara er själva!
Under kalla kriget fanns det i Sverige under ytan (Trots filmer som "repmånad")en stolthet över vårt förvar. Tror regeringen att svenska män numera bara är intresserade av öl o fotboll?
Vi får hoppas att så inte är fallet.
Men frågan kvarstår: Är vi fortfarande herrar i vårt eget hus eller inte?

Patrick Sellman sa...
30 april 2013 kl. 10:36  

Man får väl snarare fråga sig hur de är funtade som fortfarande tror att Sverige kan försvara sig.

Bodis sa...
30 april 2013 kl. 10:41  

Hoppas Ryssen för minst 15-20 år framöver också anser att det är osannolikt att gå i krig mot Sverige trots att det emotsägs av deras övning där bombning av Svenska mål ingår.

TobbeT sa...
30 april 2013 kl. 10:42  

Eftersom våra politiker har en förkärlek att jämföra oss med andra länder, speciellt avseende ekonomifrågor nuförtiden, tycker jag att vi skulle börja jämföra det försvar våra politiker gett oss med andra länders.
Danmark har med en klart, i pengar mätt, mindre försvarsbudget på ca 26 miljarder fått ett mycket vassare och mera funktionellt försvar än vad vi har. För dessa pengar har de 4 st multi-roll fregatter, 3 st under konstruktion, 6 st patrullkorvetter, 2 st Absalon lednings- och stödfartyg samt flera andra mindre fartyg. De har ett fungerande FV om 30 st F16 som ställer upp stridsuppdrag i A-stan men även Nato och inhemsk incidentberedskap.
Armén har tom 2 st brigader och ett flertal regiment.
I februari 2011 hade man i internationell tjänst 1100 soldater som tjänstgjorde i Nato eller FN operationer.
De har således, i mina ögon, ett väldigt gripbart försvar som Enström så gärna skulle hänvisa till.
Hur kan de, och våra övriga nordiska grannar, klara att ställa upp med en klart större numerär, med högre beredskap och klart likvärdig utrustning?

Bekymrad fritidspolitiker sa...
30 april 2013 kl. 11:13  

Vi får hoppas att insikten om bristerna leder till kännbara konsekvenser för M under valet. Det är tydligt att M är och deras försvarsminister är främsta orsaken till att vi inte får mer för pengarna från Försvarsmakten.
Övriga allianspartier har en annan inställning (i varierande grad). Det är dags att balansen i alliansen omfördelas till övriga.
Sedan får vi hoppas att Sverige hinner göra något åt bristerna innan någon regional stormakt i närområdet utnyttjar situationen.
Försvarsministern kör väl bilen oförsäkrad och avstår från hemförsäkringen bara för att det inte har brunnit på senare år? En oansvarig inställning som saknar motstycke!

Anonym sa...
30 april 2013 kl. 11:16  

Det är skrämmande att det finns de som fortfarande tror att Sverige har 15-20 år på sig att bygga upp vårt försvar. Vi har ingen tid kvar, utan vi måste stärka förmågor uppåt hela tiden, detta är det enda som gäller nu!


Det pratas ju mycket om sannolikheter om vårt försvar från politiskt håll!

Tage Danielsson
http://www.youtube.com/watch?v...

Tackar den som hittade detta på nätet.

Unknown sa...
30 april 2013 kl. 11:18  

Nu kan vi ju dessvärre inte lägga all skuld på politikerna.

Vårt eget "de fyras gäng" (Stedt, Moore, Kihl och Föhlstad) har ju lyckat med saker som tom får Wennerströms bravader att framstå som rena dagisutflykten.

Anonym sa...
30 april 2013 kl. 11:20  

Om det nu är som Försvarsministern säger, varför då inte löpa hela linan ut? Lägg ner, lägg uppgiften på Kustbevakningen och Polisen. Ge dem en del av av anslaget som gått till försvaret. En annan del kan med fördel ges till kommunerna som är alltmer ekonomiskt pressade av beslut som fattas på riksnivå (men där någon annan skall betala).
F ö väldigt märkligt att andra länder i vår omgivning drar helt andra slutsatser.
Nu är det nog ganska klart hur den sk omvärldsanalysen kommer att te sig när den presenteras om en månad.

Unknown sa...
30 april 2013 kl. 11:44  

Bäste Wiseman,

jag, är inte säker på att jag delar din uppfattning om att siffran sex procent är "illavarslande". Jag blir snarare glad av att se att svenska folket äntligen har insett hur verkligheten ser ut. Detta torde öka trycket på både allians och opposition. Chansen är nu stor att försvarspolitiken - efter många års tystnad - blir en valfråga.

Sex procent - äntligen!

Anonym sa...
30 april 2013 kl. 12:06  

Någon måste coacha Sverige nu!
För landets bästa.

https://www.youtube.com/watch?v=UY75MQte4RU

Johan J sa...
30 april 2013 kl. 12:07  

Om hon verkligen sagt det här, eller något med samma mening:
"Framförallt tror jag det är en missuppfattning om vad Sverige ska försvara sig emot. Det finns inget hot om ett militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige. Det är osannolikt."

Så det är ok att jag rekryterar folk till Hv därför att de vill leka krig, ha kul, få betalt för det, och i motsats till airsoft skjuta med riktiga vapen?
Hm, det är inte lätt att vara militär.

MartinW sa...
30 april 2013 kl. 12:37  

Delar av Sverige har ju faktiskt ett försvar 24/7/365 "här och nu", Gotland framförallt. De delar av Sverige som är innanför porte för Iskander och S400 har ju lyckan att vara uppvaktade av någons vapenmakt i varje fall.

MartinW sa...
30 april 2013 kl. 12:41  

Nej, detta hade inte partistrategerna räknat med. Att detta dyra, onödiga,särintresse skulle visa vilka amatörer (m)an egentligen är. Så oerhört tråkigt att verkligheten aldrig kan gå i takt med sina planer, oavsett om dessa är "här och nu" eller de infaller först om 15 år..

Jägarchefen sa...
30 april 2013 kl. 13:14  

Skönt att veta att vi kan stryka huvuddelen av förbandens huvuduppgit 1 enligt krigsförbandsspecifikationerna. Enligt vår Försvarsministers senaste uttalande.

Unknown sa...
30 april 2013 kl. 13:36  

Det som är tråkigt med detta är som vanligt att gemene mans minne är väldigt kort. Förutsatt att inget mer händer och debatten inte kan hållas igång så innebär det med stor sannolikhet att detta inte blir någon valfråga.
Sedan har vi en opposition som inte heller vill ha försvaret som en valfråga, dom ser bara chansen att skjuta lite vilt från höften just nu.
Så om inget mer händer och medias intresse svalnar så tror jag personligen inte att det kommer utmynna i speciellt mycket, tyvärr.

Staffan Topping, helt suveränt sammanfattat. Håller med dig till fullo.

sandro sa...
30 april 2013 kl. 14:07  

Intressant i sammanhanget skulle vara att göra samma mätning bland försvarsmaktens personal, riksdagens ledamöter och regeringspartierna. Finns det en samsyn mellan de olika grupperna eller skiljer de sig?

Att utrycka en åsikt om något kan i många fall speglas av en okunskap och frågan är hur "kunnig" gemene man är när det gäller vår försvarsförmåga och hur mycket "attityd" det de-fakto handlar om vilket i sin tur påverkas av bl.a. media. Nu när media haft ett högt intresse för vår incidentberedskap så är det inte förvånande att resultatet lutar åt ett visst håll.

Beträffande försvarsministerns svar så är väl svaret tämligen tydligt. Sverige kan inte försvara sig mot ett väpnat angrepp, men vad spelar det för roll,, det finns ju ingen hotbild.

Anonym sa...
30 april 2013 kl. 15:58  

Bara sex procent som inte har fattat galoppen? Det är väl inte så dåligt?

Om nu inte vår FM skall hantera militära hot.
Varför vill då regeringen beställa nya stridsflygplan? (endast industristöd?)
Varför regeringen vill beställa lvsystemet IRIS kommer i en helt ny och begriplig dager när det inte skall användas militärt!
En hel del andra underligheter får en förklaring när den militära biten tas bort. (exempelvis granatkastare, kanoner, Visbyprojektet och helikoptersjabblet m.m.).
Detta bör nog poängteras i nästa rekryteringskampanj, så att vi når rätt målgrupp av blivande ”soldater”.

Det känns även tryggt att veta att försvarsberedningen inte kommer med några onda överraskningar.

Till er som harvar och sliter varje dag på skjutbanor och övningsfält kan jag bara säga; ”Ta det lugnt och tänk på er framtid!”
Läs gärna någon kurs om biodynamisk odling, kompostering, biogas, klimatanpassning av djurhållning eller satsa på IT. Allt för att vara så beredda ni kan ”Om kriget kommer”.
Tänk på att invasionen har startat. Varje år kommer nya hot över gränsen. Myggor, maskar, skaldjur, maneter, skalbaggar, sniglar m.m.
Tänk på att alla dessa lägger pussel så behåll din bit!
Om de nya jasplanen inte flyger så högt och så fort som sina föregångare kan de kanske användas som besprutningsplan.

Sett mot bakgrunden av vår fömins uttalande tycker jag att vi bör dra ner antalet stridsvagnar och stridsfordon till noll i vår organisation. Dessa fordon är dyra i drift, helt onödiga och kan dessutom väcka anstöt hos främmande makt.
Hennes svar antyder också att hon anpassat sig något mer till verkligheten när det gäller vår militära förmåga här och nu.

Om vi här på teatern skulle få reda på att vi inte kommer att få någon publik inom överskådlig fram tid så tror jag att motiveringen att öva, träna och utveckla sig inom konsten hade gått ner betydligt.
Hade vi fått reda på att stycket vi övar på aldrig kommer att sättas upp hade vi förmodligen tappat de bästa skådespelarna ganska omgående.
Men herrejösses, jag är ju bara teaterdirektör, vad vet jag om de stora frågorna?

Dessutom kan jag inte hitta en enda krona i budgeten avsatt till krig. Med den vetskapen och en liten aning om hur PRIO fungerar blir det inget krig varken i år eller nästkommande.

Pust och dubbelsuck!

Teaterdirektören.

Stora spår av allvarligt menad ironi finns att hitta i texten.

TRIDENT sa...
30 april 2013 kl. 16:25  

@ Tobbe T

Anledningen till att vi inte får mer för våra 43 miljarder är att:

- det ALDRIG utkrävs något ansvar (såvida inte det rör enskild tjänsteman som fått en hundring för mycket traktamente....)

- karriär gör man genom att komma med en ny idé som är politiskt korrekt, något ansvar för konsekvenserna utkrävs som bekant inte...

- Powerpoint (all sk*t går att sälja med en flashig presentation och ett välsmort munläder, och ALLT fungerar i powerpoint)

- Avsaknaden av kunskap om hur gediget stabsarbete bedrivs, speciellt på högre ledningsnivåer.

- PRIO (vänta bara tills införande 5/6 när vi ska leka affär i megaformat med FMV)

- Övertro på tekniska nymodigheter och ett gigantiskt komplex som gör att vi alltid ska leda utvecklingen inte köpa färdiga system - hela ledningsystemträsket är ett exempel på detta där vi för fullt håller på att förverkliga NBF...)

- Administration har blivit en kärnverksamhet, det ska lekas affär högt och lågt, ackrediteringsprocesser som är så komplexa att det måste till horder av konsulter för att ordna till pappersexercisen.

- personalens kompetens räknas inte i ekonomiska termer och investeringar ses som förbrukade pengar. Sätter man en prislapp på den kompetens som flytt FM de senaste åren så talar vi säkert om tiotals miljarder.

- OPS - offentlig privat samverkan. Hela idén andas hål i huvudet, eller är det smart att köpa flygunderhåll av SAAB med konsekvensen att FM dräneras på flygtekniker som istället drar på sig SAAB-overallen och kostar dubbel timpeng mot när de var anställda i FM. En flygmekaniker tar om jag inte minns helt fel fyra-fem år att utbilda...


Det går säkert att hitta fler förklaringar, men ska man komma till botten med problemet skulle steg ett vara att ändra lagstiftningen så att det gicka tt utkräva personligt ansvar av chefer på högre nivåer - och därtill hörande degradering. Den general som godkänner något så undermåligt som exempelvis det nya personalförsörjningssystemet borde även kunna stå till svars för detta!

Farbveckan -86 sa...
30 april 2013 kl. 16:35  

@Patrik

Ja, frågan vilka som ingår i dessa 6% är ju minst sagt befogad.

Anonym sa...
30 april 2013 kl. 17:02  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Edis sa...
30 april 2013 kl. 22:24  

Hurvida Danmark får mer försvar för pengarna tål att diskuteras, men som vanligt så kan man inte satsa lite pengar på försvaret och samtidigt få ett stort försvar med bred förmåga och modern materiel. Den ekvationen går helt enkelt inte ihop. Visst, danskarna har en för landets storlek ganska imponerande flotta, men stridsflyget består som sagt bara av 30 st stridsflygplan mot Sveriges ca 100 st. Man har vad jag vet heller inga luftburna radarsystem och ubåtsvapnet har man lagt ned. Kikar vi på armén så kan vi också notera att de tunga systemen som stridsvagnar inte finns i så stora antal. Danmark har helt enkelt valt att prioritera andra saker än Sverige, och likaså har man valt bort vissa förmågor vi har valt att behålla.

Samtidigt så ska man ju komma ihåg att Danmarks situation skiljer sig en del från den svenska. Man har en försvarspolitik som grundas i sitt NATO medlemskap där man inte behöver ha alla förmågor själv. Man har därtill en en förhållandevis liten landyta som ska försvaras vid ett militärt angrepp. Samtidigt så behöver man fartyg som är kapabla att patrullera även i vattnen runt Grönland, eller användas ihop med andra NATO styrkor långt hemifrån.

Så om Danmark får så mycket mer försvar för pengarna är oklart, tydligt är däremot att deras situation och prioriteringar skiljer ganska väsentligt från de svenska.

TobbeT sa...
30 april 2013 kl. 23:20  

Edis: Hellre 30 plan som används än 100 som inte. Dessutom blir väl vår framtida numerär max 60. De hade åtminstone 4 månaders uthållighet för att sköta Natos incindentberedskap i Baltikum plus sin egen. Vi klarar tydligen endast 40 timmars vecka och då dagtid. Det sker ju ändå inget kvällstid enligt Silwer. Varför då FM skall ha night vision googles vet jag inte...
Ok att de har mindre pansar men de har väl ändå ett artilleri? Hur många pjäser har vi numera? Många Natoländer skippar dessutom stridsvagnar t ex Holland och Kanada mfl.
Vore intressant med fler internationella jämförelser med liknande länder såsom Belgien, Kanada och Österrike mm även om flera kan tillhöra Nato.

Anonym sa...
30 april 2013 kl. 23:42  

http://rassoika.blogspot.se/

Har nyss startat en blogg och lyckas inte få till det med Svd, kanske lyckas bättre imorgon.

Jag har skrivit i min blogg om min kunskap av krig och mina personliga erfarenheter av det, i mini format naturligt vis.

Tror det är väldigt viktigt att vara pedagogisk i överkant mot våra politiker så de får lättare att fatta beslut, så de slipper chansa och fundera i termer som sannolikheter.

Det verkar för en utomstående idag vara problem med ert PRIO system. Min Morbror som var utvecklingschef på Posten sa en bra sak då han levde, jag struntar i datorn, det går snabbare med penna och block, ibland är det nog bättre än datastrul, har jobbat i IT svängen så jag vet hur det är.

http://rassoika.blogspot.se/

Unknown sa...
30 april 2013 kl. 23:49  

Edis!

Japp, Danmarks situation skiljer sig från den svenska.

Dansk...

Unknown sa...
1 maj 2013 kl. 10:10  

Den stora frågan är väl hur man får till en ändring.
Propåer från anställda i FM, viftas ju bort som "särintresse"..
Sen är ju alla de etablerade partierna (utom Sd) lika insyltade i tingens ordning. Att göra "låtsas-göra-åtgärder"har ju blivit en skön konst..
Fast det går ju. Starta en facbookgrupp, namninsamling osv..
Här i GBG har etablissemanget fått stora skälvan då folkviljan tvingat fram en folkomröstning om trängselskatten. (troligen)
Om ingenting görs tror jag att det kan sluta illa. Pengar finns. Åk ut i STHLMS skärgård och titta på alla fina båtar o hus. Det kallas "omfördelning". Som vi fick göra 1939.

uppgiven sa...
1 maj 2013 kl. 10:32  

TobbeT:

Så vore fyra månader H24 och åtta månader H0 bättre än 40 timmar i veckan 52 veckor om året?

Skillnaden mot att vara med i NATO visar sig här, där kan de dela på en uppgift som vi måste lösa på egen hand.

Malin sa...
1 maj 2013 kl. 11:00  

de 6% är felunderrättade om att det fortfarande finns ett försvar. Med rätt information så förväntas siffrans sjunka ner till 0%.

Edis sa...
1 maj 2013 kl. 11:52  

Var det inte Tjeckien som höll beredskap både hemma och i Baltikum med sina 14 Gripen? Man behöver m.a.o. inte särskilt många flygplan för att hålla en rote kontinuerligt startklar, utan det är snarare en personal och kostnadsfråga. Ska man dessutom enbart hålla en rote startklar under loppet av 4 månader så krävs ännu färre flygplansindivider. Det råder dock en väsentlig skillnad mellan 30 och 100 stridsflygplan vid ett krig, framförallt om man som Sverige har en stor yta att försvara. Men danskarna kan här förlita sig på NATO om en sådan situation skulle uppkomma.

När det gäller artilleriet så har ju Sverige beställt 24 st. Archer, det framtida danska artilleriet verkar bli 12 st. CEASAR, idag tror jag man har 12 st. M109 tillgängliga. Artilleriradarn ARTHUR har man dock lagt ned. Så även när det gäller artilleri så är den danska målsättningen ganska betydligt lägre.

Vilka länder har valt att skippa stridsvagnar? Kanada har nyligen köpt in ett större antal begagnade Leopard 2A4 vilka man renoverat. Kanada avsåg att ersätta sina gamla Leopard 1 med Stryker för 10 år sedan, men i och med Afghanistan-krigets ökade intensitet så kom man till insikten om att sådana lättare fordon trots allt inte kan jämföras med en tung stridsvagn. Kanada använde sina Leopard 1 i Afghanistan, och senare också leasade Leopard 2A6.

Malin sa...
1 maj 2013 kl. 13:07  

Peter Lindström

Under min tid som armeofficer vid I19/P5 var allt minst 200 gånger större, mer komplext och fler till antal med avseende på logistik, materiel, förråd, verkstäder,övningar, depåer, personal, fortifikation,fordon, ja allt, allt, allt. Då fanns inge PRIO men varför flöt det utan problem då? På den tiden var FM budgeten visserligen i obalans då och då men FM av idag levererar å andra sidan absolut inget av värde för rikets försvar eftersom det enda kravet på FM är att PRIO skriver ut "Budget = Utfall". Vem bryr sig och vem känner till att Kalixlinjen endast består av ett par 12cms GRK rör som förmodligen placeras på röda berget av A9 för att få lite mer räckvidd?

Jo, jag har både varit armeofficer och arbetat med att konstruera datorsystem och det är lätt att förstå grundproblemen i PRIO eftersom det inte byggts för en militär organisation, baserats på en kravspecifikation eller på vad användarna vill ha. Dessa faktorer är trots allt de absolut viktigaste delarna i utvecklandet av ett system för att det skall förmås leverera så optimalt stöd som möjligt för en org. av en viss typ. SAP har skapat en plattform och vill nu att hela världen byggs om i grunden för att anpassas till den. Det är aldrig fel på SAP eller PRIO, det är fel på världen utanför och på oss människor som har olika krav och önskemål.

Malin ,,, på nödvändigt säkerhetsavstånd från SAP o PRIO pesten, dvs Tokyo.

uppgiven sa...
1 maj 2013 kl. 13:10  

Malin, var inte du KB? Eller menar du att du varit ro eller yo?

Patrick Sellman sa...
1 maj 2013 kl. 13:17  

@uppgiven
Så vitt jag vet var Kb officerare av Fänriks grad. Att man sen kunde man utbilda sig i två år på heltid och bli Fänrik en gång till det är en annan sak :-)

uppgiven sa...
1 maj 2013 kl. 13:59  

@Peter Sellman

Visst. Men ett uttalande som "min tid som armeofficer vid I19/P5" antyder lite mer än att ha utnämnts till värnpliktig fänrik på muckdagen.

Om man dessutom försöker ge sken av att ha insyn i hur verksamheten bedrevs och använder ett sådant uttalande som ett sätt att skapa auktoritet så blir det intressant att klarlägga fakta... Det finns skäl till att man skriver vpl/fk, ro/fk och vo/fk osv, det är skillnad i utbildning, erfarenhet och kunskap oavsett att gradbeteckningen ser likadan ut.

Malin sa...
1 maj 2013 kl. 14:14  

Uppgiven,
Det stammer, jag var varken OHS YO eller RO. Rätt skall vara rätt.

Jag blev efter KBS+KadS+Bu/Lt VO/Lt vid I19 med placering i NB19. Det normala för de GBSarna som ville bli YO var att gå FOK och sedan OHS. De av oss KBSare som ville bli YO avskildes och gick FOK tillsammans med GBS eleverna och gick därför inte KadS med oss andra. I vårt fall blev vi fk efter 444 dagar madens de som valt OHS vägen aldrig blev värnpliktig officer med fks grad utan fick gå som serge flera år.

Malin sa...
1 maj 2013 kl. 14:21  

Uppgiven ... på den tiden blev de som muckade från KadS armeofficer enligt officersförodningen. Det ändrades dock senare så att de som muckade från KBS inte förordnades till officerare utan endast till värnpliktiga fänrikar.

uppgiven sa...
1 maj 2013 kl. 14:25  

Tack, då har vi klarlagt det.

Malin sa...
1 maj 2013 kl. 15:06  

Uppgiven.

Om det finns felaktigheter i det jag säger och berättar är jag mer än tacksam för att felen rättas till så att jag kan bättra på min bild av hur det var och hur det är nu. Anledningen till att jag läser artiklar här är trots allt att lära mig mer av Er.

Mina inlägg baseras i huvudsak på mina rätt så gamla erfarenheter i krigsorganisationen, norrlandsbrigaden, i någon mån fördelningsförbanden i ÖN samt hur förband mobiliseras och övas inför strid. Mina erfarenheter från trupputbildning och dagliga rutiner på regementet är dessvärre alldeles för bristfälliga för mig att bidra med något av detta i debatten, vilket jag aldrig gör. Där har jag mycket att lära.

Malin @ Tokyo

Anonym sa...
1 maj 2013 kl. 20:29  

Hans Forsell och Hans Wallmark som fram till mars månad stod längst fram ledet för den Moderata förspolitiken/lögnen, har kanske också börja inse att man inte kan ljuga längre om tillståndet med Sveriges försvarsförmåga. De senaste tre månaderna har Hans Forsell klokt nog varit föräldraledig, lämnat en intetsägande rapport om besök i Thailand med försvarsutskottet och långt senare är ämnet ”tillväxt”, från att ha twittrat och bloggat glatt om det starka svenska försvaret och dess positiva utveckling. Hans Wallmark verkar gå samma väg, det håller ju som sagt gå rejält åt h-vete med den Moderata försvarsfasaden fylld av lögner, på den senaste tiden då allt mer hemska fakta blir kända för media och äntligen allmänheten så har Wallmark blivit allt mindre aktiv på den Moderata hejaklacksläktaren (den för Reinfeldt och Borg) för någon månad sedan kom ett inlägg om retorikpriset och nu efter lång tid om Bohmanfonden.
Kvar i hejarklacken finns nu Cecilia Widegren som fortfarande hoppas på att vara kvar på Reinfeldts radar när ministerposter skall förändras, vad Karin Enström tycker och tänker är nog inte så roligt, kejsaren är naken och hon har ständigt stått upp och lyssnat lydigt till Borgs krav på ”håll budgeten” när Sverige och folket behöver höra ”håll gränsen”!.
Nu känns det så länge sedan ÖB avslöjade vad alla visste utom det svenska folket, vi kan försvara oss på en plats i Sverige mot ett mycket begränsat anfall i några dagar, inte nu men om några år om försvaret får 4,5 miljarder i tillskott per år!!
Allt eftersom får vi veta mer, nu senast att vårt enda och obeväpnade signalspanings fartyg varit hårt utsatt av ett allt aggressivare och med ett våldsamt stärkt självförtroende rysk försvarsmakt i form av stridsflyg, att fartygetskapten var tvungen att ta beslut om att fly trots att man var på internationellt vatten. Och som alla vet hade vi den ryska påsken med Rysk flyg som övar på att anfalla vårt land.
Det som gör mig så förbannad är att regeringen med Karin Enström och Cecilia Widegren börjar prata om att detta är hemligstämplad information!!! Allt för skydda sig själva och flytta uppmärksamheten från problemen för att fortsätta dölja sanningen för det svenska folket så att ”budgeten ska hållas” och förvarets pengar kan användas till valsfläsk och skattesänkningar igen…
Mest förbannad är jag hur lurad jag själv var länge och läste Tolgfors blogg om hur bra allt var, och NATOS ”hyllning” hur väl Sveriges försvars stod sig… vilket humbug!!!
Tur att jag hittade till Wiseman och Skipper…. Ser nu fram med skräckblandat förtjusning mot ”Den sjätte mannens ”scoop…

Malin sa...
1 maj 2013 kl. 22:22  

Nu behöver jag Er hjälp med att förklara på vilket sätt det blivit kortare reaktionstider med yrkessoldater som det påstås under inslaget i TV4. Fram med bevisen!

Varför finns det ingen någonstans i något medium som kan kritiskt möta politikernas påståenden om läget i FM?

Anonym sa...
1 maj 2013 kl. 22:43  

En klok person har sagt att SAP är Hitlers hämnd...

Anonym sa...
2 maj 2013 kl. 16:53  

Illavarslande om politikernas kunskaper om försvaret.

Hur ska försvarsutskottet kunna utreda personalförsörjningsproblemen när man inte vet grundförutsättningarna?
Ur utskottets ställningstagande!

”I samband med att riksdagen tog beslut om att gå från en personalförsörjning vilande på totalförsvarsplikt till den nya personalförsörjningen som bygger på heltidsanställda och tidvis anställda soldater….”

LÖGN !!!

Att inte känna till vilka anställningsformer vi har för soldaterna inom FM är ingen bra grund för att börja utreda dem!

GSS/T tjänstgör tidvis och är heltidsanställda!!!

Ingen verkar ha någon som helst kunskap om den nya soldatlagen de själva har skapat!!?

Ännu värre är, att enligt egen utsago, finns det förband som inte heller känner till anställningsformerna och lurar in soldater i olika tillfälliga anställningar som hamnar helt utanför lagstiftningen.

För att kunna föra en debatt vore det klädsamt att alla inblandade parter åtminstone kände till de allra mest grundläggande fakta.

Hur kan detta vara så svårt?

SUCK!

Att man inte läser eller förstår vad man själv har skrivit måste väl vara unikt för en yrkesgrupp?

Att man sedan skall genomför en utredning om personalförsörjningen är inte en dag för sent.
Efter att vi fått reda på att försvaret inte i första hand är till för militär verksamhet så behövs ett rejält omtag vad det gäller rekryteringen till både befäl och soldater.
Vi bör också inrikta vår rekrytering på alla särintresserade!

Teaterdirektören.


Texten kan innehålla spår av ironi.

PangPangSWE sa...
2 maj 2013 kl. 21:37  

@ Teaterdirektören:

"Politiker blir den som ingenting kan och ingenting förstår"

Hittills har jag inte blivit bevisad om motsatsen. Få av "våra folkvalda" skulle jag anförtro ett riktigt jobb.

GMY

Malin sa...
2 maj 2013 kl. 22:17  

Teaterdirektören
Är inte T deltidsanställda?

Anonym sa...
3 maj 2013 kl. 02:35  

@ Malin.

NEJ, de är heltidsanställda och tjänstgör tidvis.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
3 maj 2013 kl. 04:29  

@ PangPang SWE.

Jag har sedan länge föreslagit att man inför någon slags test och prövning av kunskaper och lämplighet innan någon hamnar på valbar plats till regering och riksdag.
Några föreslagna tester.

1.Förmåga till logiskt tänkande.
2.Social omvärldsförmåga.
3.Läskunnighet.
4.Läs- och ordförståelse.
5.Viss förmåga att utvärdera texter.
6.Viss förmåga att känna empati.
7.Ha verkat i yrkeslivet utanför politiken under minst fem år.
8.Ha kännedom om de fyra räknesätten.
9.Kunna räkna ut delmängder och använda procentsatser.
10.Kunna uttrycka sig i tal och skrift både så att de själva och andra kan förstå.
11.Kontroll av psykisk hälsa och mental förmåga.
12.O.S.V.

Dessutom borde det finnas ett prov till varje utskottsplats där det krävs specialkunskaper, för att kunna tillföra något eller som det numera heter på nyspråk, kunna göra skillnad.


Denna varudeklaration skall vara framtagen i god tid innan valdagen och följa de deltagande i valet.
Bedömer man sedan i en tiogradig skala är det lätt för väljarna att se skillnaden mellan de olika kandidaterna.


Teaterdirektören.

P.S. Nio av punkterna ovan är tagna från en annons där man söker truckförare till ett större lager.

Malin sa...
4 maj 2013 kl. 11:19  

Teaterdirektören,
Javisst, full tid då de jobbar ja.

Ledamöternas militära erfarenheter och meriter borde spikas upp på väl synbara platser, tex bla på utskottets hemsida. Är inte försvarsutskottet trots allt det minst viktiga där resten dumpas ner i?!

Malin @ Stilla Havs Teatern

Anonym sa...
4 maj 2013 kl. 16:36  

@ Malin.

GSS/T är anställda på heltid under en lång tidsperiod, säg 8 år. Under denna tid är de skyldiga att tjänstgöra enligt den nya soldatlagen. Denna lag ger en hel del förpliktelser till både soldatens civila arbetsgivare och FM. Dessa lagstadgade förplikelser gör att soldaten kan vara borta från sitt civila arbete under lång tid utan att arbetsgivaren kan ha några synpunkter.
Soldaterna omfattas bl.a av skyldigheten att tjänsgöra utomlands under sin anställning.
Under sin anställning i FM förutsätts de ha ett civilt jobb som sin huvudtjänst.
Läs gärna mer om den nya lagen på regeringens hemsida så blir det enklare att förstå.

De är absolut inte anställda på deltid, tidvis anställda eller innehar någon deltidsanställning. Detta är något helt annat.

Anställda på heltid och tjänstgör tidvis, inget annat.

Teaterdirektoren.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade