Pinsamma brister döljs bäst med hemligstämpeln

Enligt SvD är försvarsminister Karin Enström bekymrad över att Försvarsmakten läcker vad hon anser är hemliga uppgifter. Som jag skrev i det första inlägget om "ryska påsken" skulle det inte förvåna mig om det kommer att leda till en undersökning huruvida sekretessbrott har begåtts i samband med att SvD delgavs uppgifterna om den ryska övningen.

Frågan är dock vad som gynnar Sverige och svenska skattebetalare mest i längden. SVT kunde igår berätta att Sverige endast har jaktincidentberedskap 60 timmar per vecka (motsvarande 36 % av tiden), vilket är en nedgång mot tidigare då beredskap fanns 80-90 timmar. I en intervju med SVT berättar också SvD:s Mikael Holmström att detta framförallt är dagtid.

Det här leder oss återigen in på ämnet för vem hemligstämpeln egentligen sätts. Att svensk incidentberedskap idag endast flyger/finns tillgänglig ca 60 timmar per vecka är inte på något sätt okänt för andra nationer. Det har man utan någon som helst tvekan mycket god kännedom om genom radar- och signalspaning och har därmed kunnat fastställa en normalbild för det svenska flygvapnets och framförallt incidentberedskapens uppträdande. Det kraftigaste beviset för detta är just "ryska påsken" när Ryssland aktivt verkar ha valt en tidpunkt där jaktincidentberedskapen normalt inte verkar.

De enda som är berörda av hemligstämpeln är därmed de som är betjänta av att ha en fungerande incidentberedskap, det vill säga svenska folket. Man har levt i tron att det funnits en heltäckande incidentberedskap med jaktflyg som kunnat gå upp och möta till exempel hot liknande 11:e september 2001, vilket inte varit fallet. På Försvarsmaktens hemsida kan man ännu idag läsa att jaktincidentberedskap finns dygnet runt.


Ska då inte information om incidentberedskapen vara hemlig? Jo, det finns självfallet en stor mängd information som bör vara hemlig. Johan Wiktorin listar på Kungliga Krigsvetenskapsakademins blogg en rad sådana faktorer. Framförallt måste man hemlighålla kommande verksamhet, beredskapstider och på vilken bas jaktincidenten, i Försvarsmakten kallad "fisken", ska vara baserad då det påverkar insatstider i olika intresseområden. Likaså kan det finnas skäl att inte starta under beredskapstid för att inte röja hur man inhämtat information. Det förutsätter dock som sagt att det finns en beredskap från första början.


Åter till hemligstämplandet. På hemsidan signalspaning.se återfinner man idag ett ljudklipp som en radioamatör uppfångat när "fisken" anflyger för att identifera ett antal okända flygplan som flyger i svensk flyginformationsregion. I kommunikationen hör man klart och tydligt hur piloterna rapporterar ögonkontakt ("tally") med en A-50 Mainstay och 2 Su-27 Flanker på en position mitt mellan Gotska Sandön och Ösel, vilket torde vara i svenskt FIR. Vad är då anmärkningsvärt med detta? Jo, sedan flera år har uppmärksammats i samband med den så kallade NBF-härvan att flygvapnet saknar krypterade sambandsmedel, vilket betyder att vem som helst med en flygradio kan lyssna på kommunikationen i såväl fred som krig. Liksom datalänkarna och andra krypterade sambandsmedel så avvecklades dessa i mitten på 00-talet, "då nya system snart skulle införas". Att så ännu inte har skett vad avser talradio är uppenbart, medan situationen med datalänkarna till stor del avhjälpts genom att den amerikanska Länk 16, som är standard inom NATO och partnerländer, har införts i Flygvapnet.

Ett antal av de uppståndna förmågeglappen på ledningsområdet, framförallt inom Flygvapnet, uppmärksammades i bloggosfären för några år sedan och dessa frågor drevs sedan hårt av bland andra Allan Widman. Då var det tal om sekretessbrott och dylikt och folk blev anmälda till höger och vänster för sekretessbrott. Resultatet är dock idag att förmågan börjat återhämtas. Den fortifikatoriskt skyddade stridsledningscentralen i Hästveda, Skåne som då skulle läggas ner räddades kvar. Skulle den saknas idag hade det inneburit en mycket stor sårbarhet för Försvarsmakten då ersättaren var en kontorlokal i ledningskonsultmeckat i Enköping där vissa företag skulle ha tjänat stort på att få lämpliga kontrakt inom området "nätverksbaserat försvar". SVT kom sedan att göra en dokumentär om delar av detta. Här återfanns också den klassiska hemligstämpeln för att skydda pinsamma brister. De dokument som visade på att det inte fanns några ekonomiska vinster att göra genom att lägga ner Hästveda till förmån för Enköping, utan tvärtom motsatsen, hemligstämplades snabbt och de som omtalat dessa fick olika starka kavajhytter. Det hemligstämplas flitigt och de som försöker stoppa galenskaperna blir anmälda, medan de som fattat beslut om galenskaperna sedan helt kommer undan ansvar. Idag borde svenska skattebetalare tacka Peter Neppelberg och de av hans kollegor som rakryggat stått upp och påvisat vansinnet som hade kunnat leda till svenskt luftförsvars fullkomliga undergång.

Vid nyår hade vi historien med ÖB:s uttalande om en-veckasförsvaret som riskerade att leda till åtal, när åklagare började höra sig för om det inte var ett sekretessbrott att berätta hur illa ställt det var med svensk försvarsförmåga.

Idag är vi där återigen. Nu oroar sig försvarsministern för att det läcker hemliga uppgifter från Försvarsmakten. Det gör jag också. Men framförallt oroar jag mig för att det är sådan avgörande skillnad mellan vad försvarsministern med partikollegor uttalar och hur verkligheten ser ut inom försvars- och säkerhetspolitiken. Det verkar utan tvekan efter den gångna veckan som om allmänhetens förväntningar på svenskt försvar är diametralt motsatt vad Regeringen och Försvarsmakten idag levererar. Det är inte försvarsmakten eller Sveriges försvarsförmåga som tagit skada av att dessa uppgifter kommit på bordet utan snarare den politiska nivån.


Under helgen blir det fler inlägg om incidentberedskapen och det inträffade. Sannolikt kommer ett att fokuseras på säkerhetspolitiska aspekter.


Smp, SvD, Aft, GD, 2, 3, AbSsv, Kvp, NWT, SR26 kommentarer:

Unknown sa...
26 april 2013 kl. 16:24  

Kollega/or på jobbet har pratat om klassningen H/E (Hemlig/Embarrasing) som komplement till befintliga. Kanske vore något att göra officiellt.

Unknown sa...
26 april 2013 kl. 16:30  

Att skjuta budbäraren är ju beprövat grepp. Tur att man inte är verksam inom FM.
Hörde idag att SD föreslagit återinförande av värnplikten och återöppnande av regementen. Det var det seriösaste jag hört på länge. Tror att dom får min röst på det.

Unknown sa...
26 april 2013 kl. 17:28  

Peter Neppelberg är den som hela tiden varit rakryggad och öppet levererat sanningar, hur obehagliga de än har varit för vissa höga vederbörande. Hade det funnits någon rättvisa i världen skulle han medaljeras. För det är precis som WW säger; hade det inte varit för honom och hans mer anonyma kolleger så hade svenskt luftförsvar legat i spillror idag.

Jag måste givetvis även påpeka att Wiseman är värd all respekt. Han/hon har tillsammans med Skipper och flera andra med oförtruten envishet fått fart på försvarsdebatten.

Heder åt er alla, men framförallt åt Neppas som aldrig har dolt sig bakom anonymiteten.

Rolle sa...
26 april 2013 kl. 20:00  

En sådan här mycket allvarlig händelse får aldrig hemlighållas.
Ryskt bombflyg har klart och tydligt visat en "blindavfyring" med sannolikt kärnvapen (CH-22 attackrobotar). Det är inte de som avslöjade debaklet som ska sättas dit - det är ryssarnas förakt visa herremansfasoner. Försvarsministern får inte gå i Reinfelds ledband och angripa svenska försvaret som har skött sina åligganden till punkt och pricka - det är i så fall ett landsförräderi på den allra högsta nivån om annat görs gällande - skärpning påkallas!
De som är "alltför insatta" skulle säkert vilja göra sig till martyrer för rättvisan - det är berömvärt. Vik er inte ni som vet!

Bygdemajoren sa...
26 april 2013 kl. 21:20  

Obby!

H/E-stämpel finns nu att beställa i PRIO.

PS Hittar du den inte i handla-menyn är det dig det är fel på ty PRIO är ofelbart.

H sa...
26 april 2013 kl. 21:24  

Bland informationssäkerhetsklasser brukar man ju prata om H och KH, men även PH...pinsamt hemligt...

Anonym sa...
26 april 2013 kl. 22:17  

Tillhanda: Peter Neppelberg m.fl.

Tack!

Anonym sa...
26 april 2013 kl. 22:46  

Men varför skulle det vara svenska sidan som läckt?

Den ryska övningen var väl till för att belysa Sveriges beredskap och förhållande till NATO, och då är det väl mest logiskt att det var ryssarna som tipsade SvD?

Anonym sa...
26 april 2013 kl. 23:00  

Hemligt eller ej men det är nu uppenbart för alla vad Ryssland är kapabelt att genomföra från sin låga nivå.
Tyvärr är det lika uppenbart att vår nivå inte på något sätt är högre, snarare tvärtom.

Dessvärre vågar ingen vare sig från FM eller regering dra några som helst slutsatser (som kostar pengar) för egen del av det inträffade.
Ryssland gör historiens största upprustning i modern tid (hela tiden från en låg nivå).
Vår FM kan eventuellt hoppas på delersättning av föråldrad materiel om x antal år. I själva verket avrustar vi snabbt från en ännu lägre nivå.
I solidaritetens anda kan jag konstatera att vår regering är ganska ensam om att göra den bedömningen om Rysslands upprustning (ska tydligen heta modernisering på moderat nyspråk) runt Östersjön.
Finns det något annat land som har tomma balkar på sin incidentberedskap än Sverige?

För att slippa svara på pinsamma frågor väljer man på välkänt maner att ta fram hemligstämpeln.
Det är ju inte speciellt hemligt för Ryssland vad de själva har gjort så tänk, hemska tanke!
De börjar att i efterhand meddela vad de gjort över Östersjön!
Vår regering och FM kommer då att stå framåtböjda med byxorna vid knäna och bara vänta på det oundvikliga.

Jag kan också konstatera att INFOS och de nya medierna som FM förfogar över, reagerade blixtsnabbt och lämnade ut korrekt och faktaspäckat material. SUCK!
Likaså var vår statsminister kvickt med i debatten. Vad vår försvarsminister har fått säga genererar som vanligt fler frågor än hon besvarar. Även vår flygluffande utrikesminister hade synpunkter i ärendet!

Nej, mina herrar/damer det duger inte att leverera efterhandskonstruktioner av modellen ”surt sa räven, om rönnbären”. Ingen som funderat på varför planen kom just på natten och varför de valde att agera som de gjorde? Finns det ingen analytiker som förstår vår grannes tydliga maktspråk?
Det är för länge sedan dags att kavla upp ärmarna och göra något. Ni kan inte hemligstämpla bort problemen (utmaningar på nyspråket) som tornar upp sig.
Den där hemska verkligheten går heller inte att stämpla bort.
En bra början vore att inse att den finns och därifrån sedan bilda sig en uppfattning om hur den ser ut. Här är vår regering och de politiska delarna av FML på en kritiskt låg nivå.

Att vissa politiker spelar rollerna av oskyldiga fala damer och blir upphetsade över sin egen politiska situation tillhör det så kallade politiska rollspelet.
Detta har på inget sätt något med sakfrågan eller verkligheten att göra.
Att vår Fömin är bekymrad är inget ovanligt. Jag är nog inte ensam om att tycka att hon varit bekymrande sedan tillträdet.

Vi här på teatern har sedan länge hemligstämplat pinsamt lågt antal betalande åskådare.
Varken de i kassan eller det lilla antalet i salongen har märkt något!

Avslutningsvis kan jag (hoppas det inte är hemligt) konstatera att fisk har blivit väldigt dyrt på senare tid. Men köper vi in 60 modernare fiskebåtar ska den enligt uppgift bli billigare!

Suck!

Teaterdirektören.

O.B.S.
Texten kan innehålla spår av ironi!

Unknown sa...
27 april 2013 kl. 03:42  

Moderaterna har ju fallerat totalt i all politik, inte minst försvaret.
Som försvarsvän så har jag alltid röstat på dom, men dom känns ju som det mest kommunistiska partiet i sverige just nu.
Det är Stalinfasoner över hela partiledningen, nä det får bli SD nästa gång.
Men fortfarande så är det inte nånstans någon som påtalar det egenliga problemet, PERSONALBRIST.
Ska vi hålla oss till alla regler och normer så har vi inte personal för H24, materiel och kostnad är ju det minsta problemet.
Man känner nästan för att flytta till Norge :(

Anonym sa...
27 april 2013 kl. 08:07  

Konsulter, tusentals konsulter! Efter SvD´s härliga artiklar angående den obefintliga svenska incidentberedskapen borde det väl vara läge för att undersöka var alla skattemiljarder tar vägen?

Konsulter, tusentals konsulter dansar kring försvarets materielbudget varje år på precis samma sätt som det dansades gring den gyllene kalven i Kaanans land. Det finns redan gott om exempel på officerare, som genom omstruktureringen förra året REDAN nu har etaberade "fortsättningsuppdrag" som konsulter inom utvecklingsprojet kanske främst på ledningsområdet men även på många andra områden, sannolikt även på de känsligaste och mest säkerhetsskyddade områdena-dvs inom underrättelstjänstrelaterade områden.

Detta innebär alltså att en statlig tjänsteman, ofta en överstelöjtnant som slarvat med sin fysiska träning men varit bäste broder med andra officerare i nivå 3-1, eller i dagens "tolgforsesiska operettförsvarsmakt" det vi kallar OF4-6, dagen efter att denne officer slutat sin anställning i Försvarsmakten påbörjar den fd överstelöjtnanten en anställning t ex vid SAAB, vid Bofors eller vid Svenska Ångpanneföreningen eller Syntell.

Jobbet, att vara med och utveckla materielprojekt är detsamma men ersättningen, lön arvoden eller vad man nu väljer att kalla ersättningen, är skyhögt mycket större.

Varifrån kommer pengarna till konsulterna? De kommer ju naturligtvis från samma försvarsbudget som utbetalade lön till officeren innan denne gick i pension.

Detta innebär att Försvarsmakten kontinuerligt åderlåts på kompetenser och dessa kompetenser kontinuerligt återköps till skyhöga kostnader i form av samma individer men i konsultkavaj och med hånleenden åt Försvarsmaktens korkade principer.

Detta fundamentala fel måste åtgärdas. Detta förmår inte försvaret självt att göra. Detta systemfel VILL heller inte Försvarsmakten åtgärda, varför skulle man ens tänka i de banorna? Att vara den som klipper av reträttvägen för "bästebrodersällskapet" är väl inget som man vill bli ihågkommen för?

Här krävs att media, gärna Svenska Dagbladet eller Uppdrag Granskning, hugger tag i denna Försvarsmaktens strypsnara, och börjar skriva artiklar om konsulternas gräshoppeliknande invasion i försvarets verksamheter.

Avkräv Försvarsdepartementet redovisningar kring hur mycket myndigheten Försvarsmakten årligen lägger på konsultarvoden av olika slag.

Inom Försvarsmakten och FMV, upprätta värdegrundsliknande regelverk där en tre- eller femårig karens åläggs de officerare som slutar innan de får nyttjas som konsulter inom försvarsindustriella sektorn.

Sådana åtgärder skulle med stor sannolikhet få dämpande effekter på den idag helt vansinniga åderlåtningen på kompetenser inom Försvarsmakten.

Media, fortsätt att granska försvaret, Försvarsmakten behöver ALL hjälp den kan få.

Bygdemajoren sa...
27 april 2013 kl. 09:20  

"Det finns redan gott om exempel på officerare, som genom omstruktureringen förra året REDAN nu har etaberade "fortsättningsuppdrag" som konsulter inom utvecklingsprojet kanske främst på ledningsområdet"

Gäller även inom luftvärnområdet.

http://chefsingenjoren.blogspot.se/2013/03/ar-graset-gronare-pa-andra-sidan.html

Unknown sa...
27 april 2013 kl. 09:49  

Bra o kloka inlägg här!
Tur att det finns initierat folk som vågar ta bladet från munnen. Rakryggat!
Själv har jag ofta tänkt ända sen Nordstream-diskussionen, på vad Clauzewitz sa: "Krig är en fortsättning av politiken". Eller nåt sånt.
Då är det väl så att det som hotar oss från öst är i första hand militär utpressning. Och i en förlängning raidföretag. Inte regelätt invasion. Men att tala om för oss vad skåpet ska stå.
Om det är så. Har våra politiker redan vikt ner sig? Tänker på den ryske generalen som hälsade på oss och finnarna. Och var tydlig med var den ryska intressesfären ligger.
Lägg sen till Nato chefens raka besked att vi inte kan få hjälp därifrån.
Är vi i ett pissläge?

Unknown sa...
27 april 2013 kl. 11:21  

Jag var er sista försvarare i Sverige, jag tillhörde en hemlig underrättelse grupp, dock var allt så hemligt att inga papper fick finnas. Jag var omringad av hökar från USA, Israel och svenska militärer som svek sitt egna land och folk för 10 år sedan. Jag blev utfryst av samhället, jag misste min rätt till sjukpenning, trots riktiga skador från trafikolycka och post traumatisk stress från kriget i Jugoslavien. Jag stred för er Svenskar då, men ingen från Svenska försvaret eller från SÄPO hjälpte mig. Vad blev resultatet, jo idag kan vi inte skicka upp 2 JAS när Ryssland övar krig. Nu är det er tur Svenskar att strida för ert land, jag gjorde allt men ensam för 10 år sedan, ni kan tillsammans ändra detta så Sverige blir fritt från utländsk inblandning som krigar och förstör vårt samhälle och värld!
Gruppen jag tillhörde hette C.S.G.CIVILA SPANINGS GRUPPEN, kamouflerad i Falck Security säkerhetsbolag. Gruppen användes även som tankesmedja och då jag förstod att man lyssnade av våra ideér och det kom ut i media så vart jag alldeles skakig och ingen av oss i gruppen visste detta, förutom våra chefer. Nu har dagens ledare kommit till vägs ände och min familj har lidit i många år av den osvenska statsledning och de som styr Sverige idag.
Nu har jag sagt mitt, kan polisen göra en brottsutredning mot svensk militär och mot sig själva på SÄPO så blir jag och Svenskar nöjda. Rensa byken och skapa ett bättre Sverige!

Gustav sa...
27 april 2013 kl. 12:47  

@ Untergang mit PRIO

Om vi nu ska gå in på detta med konsultkostnader och skenande kostnader som inte redovisas...

Varför inte granska PRIO?

Det om något slukar ju konsultpengar nu och jag tror det kommer att sluka ändå mer framöver

PRIO har ju inte levererat en 10-del av det som var avsett

PRIO skulle avlösa i stort sett alla stödsystem (iaf >30)

Nu kommer PRIO efter att ha "gått i mål" med "slutleveransen - Införande 5-6 att ha avlöst DELTA och delar av Lift

Och för att gå i mål med detta behöver man låna och dra över budget med en HALV MILJARD!

OCH Statskontoret som hade i uppgift att granska PRIO lämnade sin "slutrapport" för länge sedan

Numera är det ingen som har uppdrag på att granska PRIO

Något som borde granskas sedan är KOSTNADEN FÖR DRIFTEN av PRIO

Såväl DELTA som Lift var "skräddarsydda" system som var gjorda för FM reservmaterielförsörjning

Och driften av dessa var så slimmad det bara gick - och för användarna så var de enkla att använda (om än med omoderna gränssnitt)

Om nu "omstruktureringen av FMLOG till FSV" dessutom leder till att man ska "köpa in" de som ska ha PRIO som stödsystem (fylla det med de data det behöver) från Industrin (OPS) så kommer sannolikt driftskostnaderna för PRIO (avlösning av DELTA och Lift) att bli BETYDLIGT högre än tidigare

Någon som kommer att granska detta?

Unknown sa...
27 april 2013 kl. 13:42  

Sverige skall möta upp med fullt stridsutrustade JAS för strid mot flyg och marina enheter, vid varje incident eller beredskaps larm skall detta vara standard.

Sverige skall öppna flygflottiljen i Uppsala och Östersund igen. Sverige skall inte gå med i NATO och öka risken för krig, Sverige skall stå starkt mot varje nation som kränker vårt luftrum, har man inte tillstånd eller godkännande att flyga in i svenskt territorium skall de avvisas med Stridsklara JAS.

Sverige kan samarbeta med NATO där det ger gemensamma intressen, men vi i Sverige skall inte agera på ett sådant sätt att vi ses som provokativa. Vi skall alltid kunna möta upp på Östersjön med flyg eller båtar, ubåtar vid behov.

Ett stärkt nationellt försvar och en Nordiskt fungerande allians är säkrast för oss, både i närhet till att hjälpa varandra och stabilitet mellan oss och de stora blocken på varsin sida, även om vi har mycket NATO standard i flyg och mer kanske som jag inte vet.

Inga NATO robotar i Sverige för då blir det krig med stor sannolikhet.

Nu får det vara slut på detta flummande av Sveriges ledning, jag kan bli Statsminister imorgon och då skall jag ställa upp samtliga myndighetschefer med en assistent så skall jag ge dem instruktioner och efter detta skall jag ha ett svar inom 2 veckor sedan gör jag en resursfördelning i landet.

Sverige och svenska medborgare behöver nu statsledning som har handlingskraft, nu är det slut med tomt prat som inte hjälper oss längre som land!

Jag är häpen över tystnaden från försvarsmaktens ledning gällande hur dåligt vårt försvar är. Varför öppnade man inte käften för länge sedan. På samma sätt som grannarnas hus brinner men mitt hus är ohotat så jag behöver inte hjälpa till!

Rekommenderar att titta på ett nytt parti.
http://www.defria.se/

Unknown sa...
27 april 2013 kl. 14:03  

Även Armén och marinen skall få mer resurser. Jag skall styra upp skolan, sjukvården, försäkringskassan(så folk inte blir mer sjuka av utförsäkring), Sverige skall bli mer mänskligt men inte ett flum land.

Vi skall stärka vår gemenskap som medborgare och land, inte på order utan vi skall ordna sådana system som främjar god utveckling för oss alla som medborgare. Det skall inte vara så att skadade och sjuka skall få lida för friska människor i en fullständigt vidrig resursfördelning.

Vi är alla Svenska medborgare och vi skall ha en gemenskap, inte splittring. Splittring skapas för att statsledning idag inte lyssnar eller förstår hur samhällets läge är, det som bekant tjatas ut som "verkligheten".

Jag tänker ta hand om dig medborgare oavsett om du är VD eller Svetsare,militär,polis, brandman, Sjuksköterska(behövs Vårdbiträden igen i Sverige).

Får jag leda Sverige eller vill ni ha det som det är nu eller vill ni ha en verklig gemenskap där vi står starka och slipper ha oro och utanförskap som idag!
(Jag är dock ingen rövslickare, jag agerar när jag anser att det behövs)

Våra ungdomar skall inte bli sönder stressade av ett samhällssystem som inte är mänskligt, vad vi behöver är mänsklighet, men inte flum och oansvariga chefer i Riksdagen,regering eller från myndigheter.

Jag tänker låta de som kan sitt område få leda och styra det, bara man tar ansvar för helheten i respektiver organisation man är satt att leda!

FRÅN OCH MED NU ÄR DET FÖRBJUDET ATT SOM MILITÄR CHEF TÄNKA FÖLJANDE: UNDRAR VILKA SVAR VÅRA POLITIKER VILL HA, NI SKALL GE VÅRA POLITIKER SVAR MED ER KUNSKAP OCH ERFARENHET, OM DE SEDAN VÄGRAR LYSSNA SÅ HAR NI HELA FOLKET PÅ ER SIDA ATT LYFTA DEM UT UR RIKSDAGEN, FÖR NU MÅSTE DET BLI HANDLING UTAN ATT STÄLLA TILL DET MER ÄN NÖDVÄNDIGT!

jAG ÄR FÖR DEMOKRATI, MEN VÅR DEMOKRATI BEHÖVER NU EN HJÄRT STARTARE!

Unknown sa...
27 april 2013 kl. 15:55  

Då det gäller hemligstämpeln och dess användande går det ju att överklaga gjord sekretessbedömning. De skall ju gälla ringa, betydande och synnerliga men för rikets säkerhet och jag tvivlar på att en sittande regerings möjlighet till omval kvalar in under de rubrikerna. Kanske att en sittande regerings oförmåga att sköta sitt ämbete skulle kunna kvala in. Skulle vara intressant att se en rättslig prövning av detta.
Å andra sidan borde ju nästan inget vi sysslar med vara sekretessbelagt med hänsyn till rikets säkerhet då våra folkvalda tydligt slagit fast att något hot inte föreligger.

Gormel01 sa...
27 april 2013 kl. 16:07  

Kan bombflygsincidenten och spaningsflygsincidenten vara en slags provokation? Att Ryssland agerar planlöst är osannolikt.

Har Ryssland intresse av att svenskt (och finskt) försvar är starkt?

Har Ryssland intresse av att Sverige (och Finland) ej är NATO medlemmar?

Under ubåtsincidenterna yttrade en centralt placerad person till mig att "det verka som om de VILL att vi upptäcker dem". Någon ville att svenskt territorialhav skulle försvaras. Kanske samma situation nu råder?

Vem vet? Säkerhetspolitik styr försvarspolitik. Kanske vår säkerhetspolitik kan påverkas positivt (ur rysk synvinkel).

Ett begrepp som finns i Ryssland är "hederlig som en svensk". Man menar att vi (och svenskarna i Finland) är förutsägbara i vår hederlighet, vilket de gillar.

Så om man sänder över rejäla flygföretag till oss, så utlöser det hederliga säkerhetspolitiska aktiviteter, speciellt om det finns något ohederligt att dölja på vår sida.

Jag undrar vad detta ohederliga är? Ryssarna vet det säkert, men inte jag.

Men håll med om att det känns märkligt, att Ryssland vill hjälpa svenskarna (och finnarna), att återfå ett fungerande nationellt försvar?

Har någon av de värderade kommentatorerna på denna fina blogg någon uppfattning därom?

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
28 april 2013 kl. 06:43  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Unknown sa...
28 april 2013 kl. 08:30  

Ingen vill ta ansvar läser man i dagens DN. Jag råkade få information tidigt(som jag inte bad om) från aktiv officerare att Tolgfors skrev på papper som militär ledningen gav honom och han fattade inte vad han skrev på!

Svenska folket, när skall dem få veta hur avancerade stridsuppdrag våra elitförband gör i NATO regi i Afghanistan och i andra länder. Men det var ju så bra genomtänkt att satsa allt på utlandsuppdrag och inte på ett nationellt skydd.
Nu börjar alla se konsekvenserna.

Själv blev jag utslängd från K3 förbandet och anklagad för spioneri, men de visste att jag är en stolt svensk riktig tiger som inte säljer ut mitt land för att få vara med USA och NATO. Den militära strategin kommer nu att visa sig vara mycket stort misstag.

Sedan blir det inte bättre av att politisk ledning och försvarsmaktsledning försöker istället för som tidigare stoppa huvudet i sanden, utan numera skall de gräva ner sig i sanden helt och hållet som en grävling för då slipper vi ta i verkligheten.

Jag har ett krav som svensk medborgare på vår försvarsmaktsledning och politisk ledning och det är att ta ansvar för vårt land och inte lösa problem för andra och själva stå riktigt i skiten till slut.

Det är också långt ifrån statsmannalikt som Torbjörn Fäldin stod för, "håll gränsen". Reinfeldt tyckte som sagt att det var bättre att reda ut Djurgårdens problem inom fotboll, vårt försvar och vårt egna samhälle verkar helt ointressant, finn fem fel!

Jag tycker verkligen synd om alla FM anställda att deras chefer i högkvarteret och i Regering inte uppskattar ert arbete, det gör jag och ännu mer om ni tvättar byken i toppen, samt att ni vågar står för vårt land och prata om de problem som finns och det som sker nu är en bra början även om det känns jobbigt.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/beklammande-flykt-fran-ansvar

Unknown sa...
28 april 2013 kl. 09:18  

Snälla W, måste verkligen ALLA kommentarer publiceras? Ja, du förstår själv vilka jag har i närmast åtanke.

Wiseman sa...
28 april 2013 kl. 12:23  

Peter Andersson,

Faktiskt så blir det så. Till skillnad från många andra bloggar så väljer och vrakar jag inte bland kommentarerna på om de passar in eller inte. Någon som kanske stöter på det du menar i ett annat sammanhang får i så fall napp vid en sökning på google och kan bilda sig en bredare uppfattning om personen/frågan.

Unknown sa...
28 april 2013 kl. 18:29  

@Wise 12.23

Point taken.

Teheimar sa...
29 april 2013 kl. 22:55  

Bra inlägg. Tyvärr verkar hemligstämpeln vara en mycket populär sak i dagens värld.
En lite off-topic kommentar. Just eftersom försvarsdebatten växer, är det inte läge att även diskutera alla delfrågor?
Som exempelvis hur stor skall försvaret vara egentligen? På ett sådant sätt att det går både för en amatör eller vanlig medborgare att första storleken på det, liksom för att kunna till slut sätta en rent ekonomisk prislapp på det.
Jag skulle (bland annat på grund av min utbildning) gärna vilja höra en ren prislapp för att kunna sätta det i en samhällsekonomisk och geo-politisk kontext.
Har börjat själv lite med frågorna: http://teheimar.blogspot.se/2013/04/fragor-som-ror-forsvarsmakten.html

Mvh
Teheimar.

Wiseman sa...
29 april 2013 kl. 23:00  

Teheimar,

Fel ände att börja i. För att kunna diskutera hur stort försvaret ska vara måste man första definiera vad vi ska ha försvaret till och vad det ska klara av. Det är fortfarande inte gjort.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade