Gästinlägg: Det är mycket nu!

Under det gångna året med ökade krav på beredskap och uppkomna nationella insatser har allt fler av Försvarsmaktens anställda fått stifta bekantskap med "§ 27". Paragrafens innebörd och ersättning har väckt starka känslor inom Försvarsmakten. Inlägget beskriver varför. Jag avser utveckla ämnet något i ett senare inlägg.

Wiseman

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Det är mycket nu!


De flesta försvarsanställda vet ännu inte om det med den 8 oktober 2012 så fattade Officersförbundet och Försvarsmakten ett avtal vars innehåll avsevärt sänker de anställdas lön för insatsverksamhet. Avtalet reglerar att alla anställda på order av ÖB eller C INS kan kallas upp för att tjänstgöra inom ramen för planerad eller uppkommen insats till det ypperliga priset av “0,0099 * I-lön + 264:-” vilket motsvarar ca. 442 kronor för en soldat som tjänar 18.000 och 510 kronor för en officer som tjänar 25.000 kronor i månaden.

I det tidigare “insats- och beredskapsavtalet (i-avtalet)” så utgick ersättning om 8 timmars övertid samt ersättning för ett övningsdygn om man var planerad 8 timmar den dagen. För någon som på stående fot kommenderas ut på insats en helg så är löneskillnaden mellan det gamla och nya avtalet nu 11.935 kronor!*

Visst kan man tycka att det gamla avtalet kanske var orimligt, att 12.000 kronor för en helg var mycket pengar. Eller? Hur mycket är det värt att utan förvarning tvingas avboka helgplanerna och framrycka till ett skogsparti, en radarcentral eller ett skyddsobjekt för att arbeta dygnet runt upp till 16 dagar i sträck? En sak är säkert. Det är värt betydligt mer än 442 kronor om dagen.

Det nya avtalet, likt det gamla, avtalar även bort arbetstidsregler, omplaneringstillägg osv. Det är samtidigt så diffust att det i princip kan användas för i princip vilket verksamhet som helst utöver “uppkommen händelse” och “beredskapskontroll”.

Självfallet har Försvarsmakten börjat utnyttja detta nya avtal på bred front och ett antal förband underställda C INS tjänstgör nu regelbundet med stöd av detta avtal. Förmodligen för att det är den billigaste verksamhet som finns.

Som skattebetalare rekommenderar jag Försvarsmakten att omedelbart sluta betala ut övertidsersättning, beredskapstillägg eller jourersättning. Använd istället detta avtal rakt över. Det finns inget som hindrar er, ty Officersförbundet har gått med på tidernas avtal!

Som anställd är jag bekymrad och frustrerad över vad som hänt. Jag har alltid tyckt att Försvarsmaktens avtal varit rättvisa och förmånliga. Att även om lönen inte alltid varit den bästa så har man kompenserats med ledig tid. Att nu behöva tjänstgöra utan vare sig ledighet eller vettig lön som kompensation känns inte uppmuntrande.

Som fackmedlem så uppmanar jag Officersförbundet att riva upp detta avtal direkt! Det är ett hån mot fackföreningsrörelsen och ett hån mot oss anställda. Det finns inga som helst anledningar att sälja ut sig. Att få mindre betalt per timme för övertidstimmar är skandal. Grunden måste vara att vi får betalt för de timmar vi faktiskt arbetar. Allt annat bör vi strejka emot!


Sebastian Bay
Civil tjänsteman


* I det gamla “i-avtalet” utgick 16 timmar övertid om man var oplanerad. En helg beräknas kvalificerad övertid med ex. 25.000/72 = 347 kronor per timme. 347 x 32 timmar = 11.111 kronor plus 2 x 988 kronor (för övningsdygn). Totalt: 13.087 kronor. Det nya avtalet innebär 2 x 510 kronor om man tjänar 25.000 kronor per månad. Totalt alltså 1020 kronor samt uppskjuten ledighet om man tjänstgjort på en dagen som man varit planerad att vara ledig. Det utgår även 66 kronor per dag om insatsen varit uppkommen.

26 kommentarer:

Anonym sa...
22 oktober 2013 kl. 22:27  

Allt annat bör vi strejka emot!

Jo strejk är ju säkert ett effektivt verktyg mot en arbetsgivare som insett vad ej genomförd verksamhet (t ex pga av PRIO) får för konsekvenser för ekonomin...

Nedlagd verksamhet i FM leder ju inte till uteblivna intäkter - bara till uteblivna kostnader

Lycka till med strejken :)

Unknown sa...
22 oktober 2013 kl. 22:42  

@Marcus Andersson,

En klockren kommentar! :)

Ja, det är inte lätt när det är svårt. Men vi börjar med att ta ut statsflyget i strejkt. Då kanske FM till och med tjänar en smula...

/Sebastian Bay

Charlie Spartan sa...
22 oktober 2013 kl. 22:50  

Som fd US Army soldat så anser jag att visa delar kommer med yrket, att man plötsligt behöver tjänstgöra på grund av hastigt uppkomna situationer är en del i det val man gjort när man tog jobbet.

Anser att man bör gå över till fast månads lön samt befattningstillägg tex sjötillägg, Pilottillägg osv men då med en betydlig högre grundlönenivå. Enklare administration och förutsägbar privat ekonomi. Ob mm bakas in i månadslönen.

CS sa...
22 oktober 2013 kl. 22:50  

Bra Sebastian. Innebörden av detta avtal behöver definitivt komma till kännedom för alla.

Nyligen hade vi enheter insatta nationellt där individer med timmar till enstaka dagars varsel inställde sig och därefter arbetade mycket intensivt (16h+/dygn) under ett flertal dagar. Ersättningen, utslagen per arbetad timme, blev mer än en halvering av ordinarie grundlön. Rimligt? Knappast!

Jakob Wedman sa...
23 oktober 2013 kl. 08:00  

Är det fråga om ett tillägg till ordinarie månadslön eller sänks lönen verkligen under insatser?

Unknown sa...
23 oktober 2013 kl. 08:45  

Med den inriktning som FM valt, anser jag att avtalet är helt logiskt. Det innebär inte att jag tycker att det är odelat positivt för den anställde, men det är fortfarande ett fritt val att vara anställd i FM, om jag skall uttrycka mig lika tillspetsat som FML brukar.

Om s k Insatser är/skall vara FM normalverksamhet, blir verksamhetens signum "närsomhelst,varsomhelst och vadsomhelst" - så marknadsför ju FM sig. Det kan inte vara rimligt att övertid/övningsdygn skall utbetalas för normalverksamhet. Vi kan ju t ex tänka oss att man beslutar om "höjd beredskap" för två manöverbataljoner p g a någon händelse i vårt närområde. Skall denna höjda beredskap, som kanske varar i flera veckor rendera i övertid? Övningsdygn? Nej, jag tror att med gjort vägval för FM, finns inga alternativ.

Däremot anser jag att beredskapen för "närsomhelst,varsomhelst och vadsomhelst" måste betala sig på annat sätt, t ex genom väsentligt högre grundlön, eller med andra förmåner.

Patrik Lander
FA/kn

Unknown sa...
23 oktober 2013 kl. 12:02  

@Miljöpartist i grönt

Det handlar om ett tillägg till ordinarie månadslön. Men eftersom tillägget är så pass litet och arbetstiden under insats ofta är flera dygn i sträck med 16+ aktiva arbetstimmar per dygn så sänks i realiteten timlönen under insats.

@Patrik Lander / @Charlie Spartan

Jag tror ingen anställd tycker det är konstigt att försvarsmakten skall kunna användas för hastigt uppkomna situationer. Det är rätt självklart för den typ av verksamhet som vi bedriver. Det är däremot fullkomligt orimligt med den ersättningsnivå som nu utgår för nationella "insatser".

Det är dock viktigt att understryka att eftersom ersättningen för insats nu är betydligt lägre än ersättningen för ett övningsdygn så har FM i allt högre omfattning börjat använda reglerna för uppkommen insats för att finansiera all möjlig verksamhet som inte är "insatsverksamhet" utan verksamhet som egentligen kunnat planeras.

Det skall ju noteras i sammanhanget att det utgår 988 kronor plus 8 timmars ledighet för ett övningsdygn. För ett uppkommet övningsdygn (dvs. som inte planerats) så utgår det 1317 kronor samt 16 timmars ledighet.

För mig är det orimligt att facket har gått med på ett avtal där ersättningsnivån sänks så brutalt att den nu är så låg att den omöjligt ens räcker för de merkostnader (ex. barnpassning, avbokade resor etc.) som uppstår när man på stående fot och utan förvarning måste åka bort flera dagar i sträck.

/Sebastian Bay

Martin sa...
23 oktober 2013 kl. 12:59  

Men problemet är ju att vi försöker efterlikna andra nationers fungerande yrkesförsvar utan att löpa linan ut. Med linan ut avses exempelvis skattesubventioner, särskilt stöd till familjer(Särskilt eftersom vi i Sverige sällan har hemmafruar/ män av jämlikhets och skattemässiga skäl),bonussystem, pensionsavräkning etc etc.
Vi tror vi kan skapa ett fungerande yrkesförsvar genom flashig reklam och samarbete med arbetsförmedlingen. Det kommer inte att fungera! Man får vad man betalar för. Så enkelt är det.

Jakob Wedman sa...
23 oktober 2013 kl. 13:31  

Tack Sebastian för förtydligandet.

Jag tycker att det verkar vara ett vettigt avtal men det är givetvis ett problem ifall Försvarsmakten missbrukar avtalet och använder det för "insatser" som egentligen är något annat. För alla typer av system, överenskommelser och avtal gäller att missbruk undergräver acceptansen. Jag håller alltså inte med om att det ur ett skattebetalarperspektiv är bra att Försvarsmakten använder detta avtal i stället för övertid etc.

För oss som betraktar Försvarsmakten utifrån är det dock svårt att förstå vad detta egentligen handlar om. Vad är det för verksamhet som genomförts där detta avtal tillämpats?

Unknown sa...
23 oktober 2013 kl. 14:31  

Jag inser det absurda i situationen, och att man nästan kan betrakta det som ett "svek" av facket att gå med på avtalet, utan att kompenseras annorstädes.

Men för att få någon stadga i personalkostnaderna måste de vara hyfsat predikterbara. Naturligtvis bör ju övningsdygn/övertid finnas kvar för all annan verksamhet än insatsdito.

Det här visar ju med utmärkt förträfflighet hur genomtänkt systemet med yrkessoldater var...

(spår av ironi kan förekomma...)

Patrik Lander
FA/kn

Charlie Spartan sa...
23 oktober 2013 kl. 17:16  

@ Sebastian Bay

Tycker att det är lite konstigt att övnings dygn renderar extra ledighet i så pass hög grad som du beskriver. Det innebär till ex att ett insats förband är ur tjänst dubbelt så lång tid som det tjänstgjort vid ett förhöjt läge.

I princip så kan vi enbart hålla 1/3 av försvaret i tjänst över en längre tid på grund av dessa regler. Tillämpat på min tjänstgöring i US Army där vi normalt hade fält övningar två gånger om året varje, tillfälle varade i ca två månader. Så under ett år så tillbringade vi 4 månader i fält, det skulle innebära att vi sedan skulle ha 4 månaders kompledighet plus vår vanliga 5 veckors semester. Således skulle vi vara ledig lite mer än 5 månader per år. För oss hade vi ca två veckors betald ledighet efter varje längre övning.

Militär yrket innebär övning och det innebär att man ofta är hemifrån. Tycker att Svenska försvaret tidigare varit för mycket civil, bra att man skruvat ner mängden kompledighet, då kan vi få mer tillgängliga förband som förhoppningsvis ska vara mer övade.

Däremot borde system göras om på löneområdet. dagens system uppmuntrar till att ställa in längre övningar för att budget reglera. Fast månads lön som ligger på en hyfsat hög nivå eliminerar sådant tankesätt. Dessutom låter det väldigt administrativt krångligt att administrera, med många möjliga felkällor. Facket borde stället förhandla om till högre fast månads lön samt olika befattnings tillägg som beror på den tjänst som man håller. Dessutom borde även natura förmåner så som gratis måltider ingå utan beskattning.

Gör systemet så enkelt som möjligt.

Peter H sa...
23 oktober 2013 kl. 19:03  

Ett argument som bygger på att soldater och sjömän förväntas öva och göra insatser och därmed inte borde få särskilda kompensationer, ens när det handlar om uppkommna insatser där arbetstagaren förväntas ställa upp på kort varsel för exempelvis arbete med bevakning, i stab, eller motsvarande, är problematiskt.

Med all respekt för hus saker och ting ser ut i USA så är detta inte USA. Det är inte så att det bara dräller av kompetenta människor som vill tjänstgöra som soldater och sjömän i Försvarsmakten. De som inte gillar avtalet kan säga upp sig och söka ett annat jobb, ja - men är det vad vi vill? Från ett FM-perspektiv så försöker man ju se till att det ska vara attraktivt att jobba som GSS. Då hjälper det föga att man ordnar ett avtal där arbetsgivaren ger sig själv rätten att upphäva regler om arbetstidsplanering och övertid.

Nu förutsätter jag att FM vill ha soldater som inte nödvändigtvis är 18-22 år gamla och jobbar i 1-2 år för att sedan säga upp sig då de börjar fundera på familj och karriär. Är det fel kan man ju köra på, ordna fler avtal i linje med detta, och njuta av resultatet.

uppgiven sa...
23 oktober 2013 kl. 20:02  

@Charlie Spartan

Men nu har arbetsgivaren under många år jobbat enligt premissen att officersyrket (och numera soldatyrket) är som vilken statlig anställning som helst. T ex så höjer man hela tiden pensionsåldern, som tidigare var lägre bland annat för att kompensera för att arbetstiderna inte riktigt var som i det civila.

Så om arbetsgivaren vill att officers-/soldatyrket ska vara som vilken statlig anställning som helst så får man för fan löpa linan fullt ut. Dvs, då har vi 40 timmars arbetsvecka som alla andra och vill man ha ut mer tid än så, så kostar det pengar eller kompensationsledighet.

Eller också accepterar man att officers-/soldatyrket innebär speciella krav och då även speciella regler och förmåner.

Unknown sa...
23 oktober 2013 kl. 20:52  

@Charlie Spartan

Du har kanske rätt att det skulle vara bättre med en fast högre månadslön. Den frågan är dock stor och komplex och jag är generellt emot att det inte skall straffa sig för arbetsgivaren att inte planera sin verksamhet när så är möjligt.

Tyvärr är det helt osannolikt att nuvarande avtal för insatsverksamhet kommer att bidra positivt till övningsverksamheten på något sätt. Men det lämnar jag öppet till någon som kan det området bättre.

Precis som @Martin skriver så är det dock svårt att jämföra med det amerikanska systemet som tycks ha ett helt annat upplägg för att stödja sina soldater.

@Miljöpartist i grönt

Det var med ironi att jag skrev att detta skulle vara bra ur ett skattebetalarperspektiv. Jag förstår dock din poäng.

Det är oklart hur avtalet skall användas, då det inte är tydligt i avtalet och det föreligger konflikt. Men frågan handlar mycket om grader. Gäller den all typ av "skarp" verksamhet försvarsmakten bedriver eller enbart sådan som uppkommer akut?

Grundfrågan är precis som @Patrik Lander skriver: Att om vi skall stå bredda att tjänstgöra "närsomhelst,varsomhelst och vadsomhelst" så måste det finnas lönestrukturer som motiverar detta. Man kan inte rekrytera och behålla individer om man i förhållande till motsvarande arbeten erbjuder lägre lön, längre arbetstid och beredskap året runt.

I detta fall handlar det dock om att facket gått med på att försämra gällande villkor avsevärt utan att de anställda kompenserats på något rimligt sätt (eller informerats om det...)

Jag förvånas dock över att en Miljöpartist, vars parti kämpar för 7 timmars arbetsdag, tycker att det är rimligt att anställda har beredskap året runt (utan ersättning för beredskapen i sig) och kan kallas att tjänstgöra dygnet runt i två veckor i streck utan förvarning och med en ersättning som bara kan betraktas som löjeväckande.

Testa att byt yrkesgrupp: Som sjuksköterska skall du alltid stå redo i hemmet om det händer något "skarpt", du får inget betalt för detta. Men händer det något så får du ungefär halva lönen för den övertid du tvingas utföra (du har ju ändå en månadslön...).

Vårdförbundet svara såhär på det:
"Beredskapstjänstgöring innebär en inskränkning av det sociala livet och möjligheten att planera sitt privata liv. Vårdförbundet menar att all tid man står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället ska räknas som arbetstid."

Polisen tycks heller inte ha något särskilt avtal för "insatser" utan betalar per timme samt övertid för tid utöver plan.

Officersförbundet har gått med på att alla står i konstant beredskap utan ersättning och händer det något så får man mindre än halva timlönen för övertiden. Tack!

Charlie Spartan sa...
23 oktober 2013 kl. 22:35  

US Army är som någon sa just US Army, och givetvis så är det mycket som inte kan överföras hit.

Enligt min åsikt: Soldat yrket är unikt! Och inget som kan anpassas till civilt sätt. Skillnaderna är alldeles för stora helt enkelt. Den största skillnaden är att soldater ingår i förband där alla är en del i ett system som ska verka under längre tider långt från hemmabasen.

Civila yrken statlig eller privat, där kan man efter arbetspasset enkelt gå hem till sitt, det går inte som militär under övning eller skarp tjänst.

En sak som tillämpas i mitt gamla US army förband var ett enkelt rotations system, där alla förband befann sig i olika faser i denna rotation, och jag utgår från att även Svenska försvaret i huvud del tillämpar något motsvarande eftersom systemet även tar hänsyn till planerad vila och ledighet.

Faser.
1. Nya tillkommer och gamla lämnar, Normal arbetstid.
2. Uppövning av förband, längre övningar.
3. Beredskaps period, normal arbetstid med larmberedskap.
4. Ledighet och underhålls period.

Det var bara under uppövning och Beredskap som vi kunde bli använda för skarpa uppgifter.

Givetvis så måste även Svenska förband hålla sig med något liknade system, hur ser det ut på Svenska förbanden?

Anonym sa...
23 oktober 2013 kl. 23:31  

@ Herr Spartan.

Om vi någonsin lämnar fas ett så sker det enligt senaste prognos någon gång efter 2023, för lägre förband inom den svenska försvarsmakten.

Fas två kan då bedömmas vara från 2024 och framåt.
De övriga faserna är just nu väldigt svårbedömda.
Utredning av tillståndet bortom 2040 pågår!

Dessutom bygger hela försvarsmakten på individvis rekrytering och omsättning så fas ett kommer hela tiden att vara gällande oavsett var förbandet befinner sig i processen.

Att kompetensen att planera tjänstgöring och annat gått ner är en följd av ett riktat arbete inom FM och bör ej helt skyllas på politikerna.

Slutsatsen bör kanske vara, att i den turbulenta och svårbedömda arbetssituationen FM befinner sig i, borde alla ha övningsdygn 24/7/365?
Detta skulle också påskynda omriktningen som eftersträvas av våra politiker, från GSS/K till GSS/T och tidsbegränsade/deltidanställningar anställningar för andra kategorier.

Det är ofta dyrt att vara volymmässigt liten och fattig!

Här på teatern lägger vi ner mer än 50 procent av arbetstiden på planering/beställning/rek av sådant som av olika orsaker aldrig genomförs!

Teaterdirektören.

Charlie Spartan sa...
24 oktober 2013 kl. 19:44  

Även US Army tillämpar individuell rekrytering, Men det är bara vid två till tre tillfällen per år som nya soldater tas upp i ett förband. Samma sak gäller de som lämnar förbandet.

Skulle man tillämpa det i Sverige så skulle det innebära att Soldater enbart får sluta under samma period som man tar upp nya soldater i förbanden, medan under de övriga faserna så är man låst i sitt avtal, motiveringen är enkel förbanden måste fungera över tid och en viss struktur måste finnas för intag och avslut.

Klart USA tillämpar kontrakts avtal som gäller under stipulerad tid som för mig själv 4 år. Sådant system underlättar planering och system balans.

@ Teaterdirektören

Hoppas att du skämtar, annars är vi riktigt rökta, och jag förstår att så många är så otroligt frustrerade om detta är dagens verklighet.

Denna fas struktur tillämpas i min brigad i 6 månaders intervall. två gånger per år så tog vi in nya grundutbildade soldater, dessa övades sedan in i sina grupper och sedan övades förbandet upp till brigad nivå. och i slutet gled man över färdigt användbart förband i beredskap. Vet att visa andra förband så som Navy körde med lärlings system, nya grund utbildade sjömän gick vid sidan av en erfaren sjöman och praktisera hantverket en viss tid innan denna fick ta över rollen själv.

Någon form av förband system måste finnas, det finns gott om bra exempel hur andra länder lägger upp sina förband rotationer.

Militära förband kan liknas vid en levande organism, nya tillkommer och äldre avförs, övning och fortbildning ger organismen en ständigt ökad förmåga, man bygger den kollektiva erfarenhets banken tillsammans, gamla överför erfarenheter till nya som tar med dem samtidigt de bygger nya erfarenheter och kunskaper som läggs ovanpå ärvda, och som även de överförs till de nya som tillkommer.

Svenska förband borde fungera på liknade sätt.

Unknown sa...
25 oktober 2013 kl. 00:09  

@Charlie Spartan

Konstant fas ett gäller inte bara hos teaterdirektören.

"Vet att visa andra förband så som Navy körde med lärlings system, nya grund utbildade sjömän gick vid sidan av en erfaren sjöman och praktisera hantverket en viss tid innan denna fick ta över rollen själv."

Detta är svårt här eftersom antalet "rader i PRIO" styr, dvs överlappning med dubbla gubbar på samma befattning går ej.

Gustav sa...
25 oktober 2013 kl. 06:25  

Charlie Spartan

Mitt i prick:
vi är riktigt rökta

För vi har gett oss in på något vi inte har förutsättningar för att klara ut

Cosmoskitten sa...
28 oktober 2013 kl. 14:42  

@Staffan Topping "antalet "rader i PRIO" styr, dvs överlappning med dubbla gubbar på samma befattning går ej."

Jag hoppas att Topping har helt fel i denna fråga. Har Staffan Topping rätt i sitt påstående så är svenska försvaret helruttet. (I ett system som inte är helsjukt så bestämmer inte ett administrativt system hur kunskapshanteringen skall skötas)

Hur får jag reda på vad som är sant?

Unknown sa...
28 oktober 2013 kl. 19:33  

@Cosmoskitten

Hade jag skrivit något som inte stämde hade det kommit drösvis med korrigerande kommentarer (det är ju som Wiseman påpekat en av de stora fördelarna med bloggandet).

Du kan ju tolka svarsfrekvensen hur du vill således...

Och vill man ljuga på nätet kan man ju alltid skaffa en blogg där kommentarsmöjligheten är avstängd!

Gustav sa...
28 oktober 2013 kl. 20:24  

@Cosmoskitten
"(I ett system som inte är helsjukt så bestämmer inte ett administrativt system hur kunskapshanteringen skall skötas)
Hur får jag reda på vad som är sant?"

Du kan ju Googla lite

Eller läsa det här t ex
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.233861/forsvarsmakten-ska-anpassas-till-systemet

Det skrevs en hel del om det för ett par år sedan

Och det finns fortfarande många som tror att det går att köra samma upplägg för reservmaterielförsörjningen i FM som Mercedes eller IKEA gör

Men de som tror det har nog inte försökt få PRIO att fungera för reservmaterielförsörjningen i FM

PRIO kommer aldrig att fungera lika smidigt som DELTA gjorde - men kommer att kosta många gånger mer

Jakob Wedman sa...
29 oktober 2013 kl. 07:15  

Vid nationell insats då hemvärnsberedskap råder skulle jag som hemvärnsman få 22 830 kr i dagpenning per månad. Detta skulle vara en substantiell sänkning jämfört med civil lön, för att inte tala om betalning per arbetad timme.

Som jag skrivit tidigare är det ett stort problem ifall Försvarsmakten missbrukar reglerna om nationella insatser men jag har i övrigt svårt att bli upprörd över villkoren för anställd personal om man jämför med villkoren för oss frivilliga.

uppgiven sa...
29 oktober 2013 kl. 08:12  

@Miljöpartist

Men nu jämför du k*kar och morötter. Vi pratar inte om höjd beredskap, vi pratar om insatser under grundberedskap. Då väljer du som hemvärnsman själv om du vill delta i en uppkommen insats eller inte. Som anställd är det lite annorlunda...

Jakob Wedman sa...
29 oktober 2013 kl. 09:55  

@ Uppgiven
Jag har säkert missuppfattat detta. Vad är det för nationella insatser som avtalet är tänkt att användas vid, och hur har det (miss-)brukats hittills?

Hur ersätts anställd personal vid nationella insatser under höjd beredskap?

uppgiven sa...
29 oktober 2013 kl. 15:05  

@Miljöpartist

Vid vilka "insatser" som avtalet har missbrukats överlåter jag åt de drabbade att kommentera, ännu så länge har inte jag drabbats.

Beträffande ersättning vid höjd beredskap så torde den vara detsamma. Men är vi i ett sådant läge att man utlyser höjd beredskap så har jag inget emot att jobba dygnet runt om så behövs, och pengar kan vi prata när krisen är över. Men kag är inte intresserad av att detta ska utnyttjas för att sänka kostnader/kompensera för dålig planering vid normaldrift under grundberedskap. Vill arbetsgivaren ha ett avtal där vi tar bort arbetstidsreglering mm i djupaste fred så är han välkommen till förhandlinngsbordet.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade