Gästinlägg: Vi måste våga tänka om att försvara landet

Som de flesta läsare besviket har förstått har det inte funnits tid senaste veckan att göra egna inlägg, trots den uppsjö av försvars- och säkerhetspolitiska nyheter som varit på agendan. Den stora ryska övningen Zapad och inte minst Försvarsmaktens nyss släppta perspektivplan (läs Annika Nordgren-Christensens utmärkta inlägg) är de största händelserna, men även det seminarium som Folk och Försvar nyss genomfört. Jag avser dock att återkomma till perspektivplanen framöver när tid finns.

Tills vidare får jag istället välkomna Ingebrikt Sjövik, officer och riksdagskandidat för moderaterna, med ett gästinlägg om behovet av förändring i försvarspolitiken. Förhoppningsvis kan Sjövik få med sig flera av sina partikollegor på denna agenda. Det skulle också vara intresssant att höra vad andra moderata politiker i Riksdagen, respektive utanför, anser om Sjöviks inlägg.

Wiseman

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vi måste våga tänka om att försvara landet


I förra veckan genomfördes den största ryska marina övningen på mycket länge. Man måste egentligen tillbaka till kalla kriget och Sovjetunionen för att se något liknande. Förutom Ryssland deltog även Vitryssland med specialförband som fraktats från Sankt Petersburg till Kalliningrad.

Sverige har sedan början på 90-talet haft en avslappnad hållning till säkerhetsläget kring Östersjön. Ryssland har ansetts varken ha förmågan eller viljan att hota sina grannländer. Dock, har såväl Rysslands agerande som vårt säkerhetspolitiska läge nu ändrats radikalt. Detta är ingen hemlighet och något som vi helt öppet måste kunna erkänna. En övning som omfattar närmare 70.000 personer som dessutom syftar till att landstiga specialförband är faktiskt något som påverkar Sverige i allra högsta grad.

Det nya läge som Sverige nu står inför kräver sitt allvar från dess folkvalda. Om Ryssland rustar, än från en låg nivå så tog ändå ÖB bladet från munnen då han i en intervju förra året sa: – Vi kan försvara oss mot ett angrepp med ett begränsat mål. Vi talar om ungefär en vecka på egen hand.

Sveriges säkerhets- och försvarspolitik är en viktig fråga. Vi kan inte, inte ens av än så goda finanspolitiska anledningar, låtsas som att så inte är fallet. Vi som parti, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar måste nu visa våra väljare och vår befolkning att vi fortfarande gör det.

Sverige lägger idag cirka 1,2 procent av bruttonationalprodukt på försvaret vilket gör Sverige till det land som satsar minst bland de nordiska länderna. Samtidigt lägger Ryssland 4,4 procent på sitt försvar. För tillfället förs spekulationer kring huruvida en vapengren måste läggas ned om inte mer pengar tillförs.

ÖB sa i tisdags i en intervju att man enligt en framtidsstudie måste fortsätta att minska volymen av svenska stridskrafter. Om inte uppgifterna eller resursförutsättningarna ändras så kommer Försvarsmakten tvingas till ytterligare förbandsnedläggningar. Frågan är också om Försvarsmakten överhuvudtaget kan hävda territoriet vid systematiska kränkningar i framtiden.

Om vi ska kunna hävda vår import och export och således skydda våra ekonomiska intressen, våra värderingar och vårt öppna och demokratiska samhälle måste vi satsa mer på försvaret. Utifrån ett finanspolitiskt perspektiv har vi inte råd att inte satsa på Försvarsmakten och därigenom vårt lands säkerhet.


Ingebrikt Sjövik
Officer och riksdagskandidat för moderaterna

81 kommentarer:

Martin sa...
4 oktober 2013 17:46  

Då har vi hört hur du ser på saken och vad du vill. Återstår att precisera hur du avser finansiera satsningarna?

Unknown sa...
4 oktober 2013 18:14  

"Vi som parti, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar"

Lika sant som "14 sökande till varje plats"...

Ser fram emot det kommande regeringsskiftet.

Hellre ett litet försvar och sanningen än dagens förljugna kulissförsvar uppbyggt av pappersförband och propaganda.

Resenären sa...
4 oktober 2013 18:30  

"Vi som parti, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar"

Är detta samma parti vars partiledare sade att förvaret är "ett särintresse"?

Nästan mer ironi än teaterdirektören! (och det är inte dåligt att lyckas med det inte)

jan-olov sa...
4 oktober 2013 18:39  

IngBrikt

Jag är uppriktigt glad att höra en moderat riksdagskandidat att så klarsynt kommunicera det vi många ser.
Ett militärt övat Ryssland med en helt annan kapacitet/förmåga än vid föregående försvarsbeslut.

Den politiska och militära ledningen dess retorik och show of force förskräcker och ZAPAD 2013 är bara en i raden och när vi läser om påtryckningarna mot forna öst europeiska stater så får det gamla sovjet ett nytt ansikte i Ryssland .

Välkommen i den offentliga debatten och ditt inlägg var riktigt bra och jag hoppas att den moderata riksdagsgruppen förstärks med yrkeskunniga människor som du.

Hoppas även att samtliga andra partier nominerar yrkeskompetens inkl officerare och soldater till Sveriges riksdag.
Landets folkvalda parlament som förträder oss och har örat mot rälsen som representerar oss.
Personligen anser jag att det är ett demokratiskt kvalitetsproblem att vi har personer som inte gjort annat än att vara politiskt aktiva.
Inget ont om personerna absolut inte men har man förutsättningarna?

Kn jan-olov Holm hemvärnsbefäl

Unknown sa...
4 oktober 2013 19:00  

Det finns ju en och annan moderat som man skulle vilja ge mer inflytande i partiets policy. Kanske vi försvarsintresserade kan nå längre genom att personrösta än genom att gnälla på bloggar?

Roger Klang sa...
4 oktober 2013 20:59  

Jag har samlat ihop de här uppgifterna och hoppas att jag har räknat rätt när jag har räknat:

Rysslands militära utgifter är i skrivande stund (2013) 4,59% av GDP (Gross Domestic Product). 2015 kommer de militära utgifterna att öka till 4,79% av GDP. I reda pengar så blir ökningen 71 miljarder Evro i 2015.(a) De ryska militära utgifterna stiger nu enligt uppgift från 15,7 procent av de statliga utgifterna till 22 procent år 2016. Den svenska försvarsbudgeten var på rekordlåga 1,17% av BNP (GDP), alltså drygt 41 miljarder kronor 2012 (idag ligger den på 1,15%). 2012 låg Sveriges BNP på 3 562 miljarder kronor. Ryssland satsar 585 miljarder dollar.(b) USA satsar i skrivande stund 682 miljarder dollar men skär ned på försvaret. Det är m.a.o. drygt 101 ggr så mycket flis som Sverige satsar, på en befolkning av drygt 250 miljoner amerikaner, 28 ggr så många som oss. Det blir 3,65 gånger så mycket försvarspengar än vad Sverige satsar per capita. Varje amerikan betalar 2 728 dollar till försvaret, varje svensk 746,66 dollar. Ryssland satsar motsvarande 90 miljarder dollar per år, nästan 3 ggr så mycket som när Putin tillträdde år 2000 eller m.a.o. 13,39 ggr så mycket som Sverige. Putin planerar att lägga 767 miljarder dollar på ”försvaret” fram till 2020, 85 000 000 000 dollar mer än USA lägger på sitt försvar idag. Tro’t det den som vill, men i sämsta fall så får ambitionen bara en ”Starwarseffekt” men trots allt med en moderat förstärkning av det ryska försvaret.

(a) Lönekostnader ej synliga i budgeten.
(b) Lönekostnader medräknade, men inte kostnaderna för inrikestrupperna, FSB med dess paramilitära delar etc.

Roger Klang

Unknown sa...
4 oktober 2013 21:19  

Bra! Då kanske nästa tanke är att numerären är för liten. Tror att i slutändan måste vi överväga värnplikten igen. Lite ovanlig tanke för en politiker som är van att partikäbbla om allt o inget.
Vilket val hade man 1939?
Nästan kusligt hur allt går igen. OS 1936 i Berlin. Nu i Ryssland. Dessutom klarnar det nog hos vissa då man kan tjäna pengar på upprustning o dessutom få fart på hjulen. Om det nu inte slutar i Harmageddon...

Skipper sa...
4 oktober 2013 21:23  

Det här var mycket intressant! Till att börja med förstår jag inte riktigt budskapet mer än att du inte är helt nöjd med moderaternas försvarspolitik. Så långt allt väl. Men hur avser du förändra detta cementerade försvarsfientliga beteende inom ditt parti? Att du använder ordet "från en låg nivå" när det gäller Rysslands militära upprustning inger tyvärr inte förtroende i frågan.

Många inom Moderaterna har precis som du försökt tycka till om försvaret när de anser att det gått för långt åt fel håll, men ingen har lyckats då frågan tycks vara längst ned på prioriteringslistan. Det intressanta blir då hur just du har tänkt att kunna förändra. Hur ser din plan ut?

Avslutningsvis borde det intressant att höra vilket kriteriet är för att kunna titulera sig riksdagskandidat? Detta av ren nyfikenhet. Räcker det att man är medlem av partiet och anmäler intresse, eller krävs det mer än så?

Jag konstaterar att Stockholms län och Stockholms kommun tillsammans har 25 riksdagsplatser. Efter nästa val kommer de sannolikt att vara färre mht senaste opinionsmätningarna. Det kommer nog krävas en del för att knipa en av dessa platser.

Avslutningsvis vill jag säga att det är positivt att Moderater uttrycker sitt missnöje över det egna partiets försvarspolitik. Det behövs! Men vilken är din ide för att komma till rätta med problemet, det skulle som sagt vara intressant att få höra.

Anonym sa...
4 oktober 2013 22:20  

"Vi som parti, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar"

Den enda moderaten med hedern i behåll gällande försvarsfrågor är Mikael Odenberg som avgick som försvarsminister 2007 när det stod klart för honom att Alliansen hade för avsikt att fortsatta och intensifiera de rödgrönas ödeläggande av försvaret.

Varför en försvarsvän kandiderar till riksdagens, näst miljöpartiet, mest försvarsfientliga parti är för mig obegripligt.

Unknown sa...
4 oktober 2013 22:34  

Det här "enveckasförsvaret" måste vara den största informationsmissen någonsin. I 99 % av fallen som enveckasförsvaret nämns så avses dagens försvar (även av kommentatorer som borde veta bättre), medan ÖB pratade om den framtida insatsorganisationen, OM den nu blir verklighet, och OM mer resurser tillförs (vilket är högst tveksamt). Sanningen är att idag klarar vi inte ens av att försvara landet i en timme. Men ÖB:s uttalande skapade illusionen av att vi skulle klara av en hel vecka.

Commander sa...
4 oktober 2013 22:43  

Bra där Sjövik, och välkommen i debatten! Ser fram emot fler inlägg. /C

Unknown sa...
4 oktober 2013 22:54  

Att finansiera Försvarsmakten har aldrig varit lättare. Vi har idag en tillväxt i Sverige, således kan mer pengar tillföras utan att vi tvingas banta på något annat område.

Det finns alltid en möjlighet att effektivisera verksamheten också. Här finns många exempel att plocka av, Försvarsmaktens kostnader för hyror är ett.

Anonym sa...
4 oktober 2013 22:56  

Omvändelsen under galjen kommer tyvärr för sent. Vi har redan beslutat att de "nya" moderaterna skall avlägsnas från regeringen i samband med kommande val.

Anonym sa...
5 oktober 2013 04:08  

@Ingebrikt Sjövik
"Vi måste våga tänka om att försvara landet"
...
"Vi som parti, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar måste nu visa våra väljare och vår befolkning att vi fortfarande gör det."

På mig låter det som en motsägelse.

Som militärt alliansfritt land kan man inte värna sin säkerhet med ett obefintligt och dysfunktionellt territorialförsvar. Solidaritetsförklaringen, Långtbortistandoktrinen och den "flygande halländaren som irrar runt i lufthavet" ger ingen tillfredsställande säkerhet för konungariket Sverige, anser jag.

Vill de nya moderaterna att det personalförsörjningssystem som våra grannländer har – värnplikten - ska återinsättas?

Anonym sa...
5 oktober 2013 07:26  

Angående finansieringen av Försvarsmakten så gjorde jag en liten jämförelse av Sverige och Estland för ett tag sedan och där kom jag fram till följande.

Med lite avrundningar så ser läget ut så här: Sverige har 9ggr Estlands befolkning, vår BNP är 10 ggr så stor, vi spenderar ca 6,5 miljarder dollar på försvaret och Estland lägger 249milj euro (ca 331 miljoner dollar). (Wikipedia)

Estland får då ut en krigsorganisation på 13 000 soldater och officerare. Våran ekonomi klarar knappt av 4487 gruppbefäl, soldater, sjömän. Vi betalar ca 20ggr Estlands försvarsbudget men vi får ut en försvarsmakt som är runt hälften av deras storlek. (Försvarsmaktens hemsida, Estonian Defense Forces hemsida)

Men då kan man invända att Estland inte har något flygvapen, de har inga stridsvagnar, eller flotta. Men de har ett moderniseringsprogram som syftar till att utrusta deras armé med moderna stridsvagnar alternativt moderna pansarskyttefordon fram till 2018. Utöver det så har de stora mängder artilleri och pansarskyttefordon som fortfarande är kvar i organisationen och håller någorlunda kvalité.

Så med deras jämförelsevis små medel har de tänkt bibehålla och satsa på förmågor som vi i Sverige decimerar och just nu ser det ut som att en vapengren kommer antingen läggas ner eller de facto avvecklas.

Pengarna för en mycket större och mer välutrustad organisation verkar finnas där men de verkar magiskt försvinner nånstans på vägen från statskassan till effekt ute på förbanden. Hade vi pratat om något u-land i tredje världen så hade jag antagit att pengarna försvinner i form av korruption men nu pratar vi om Sverige så det känns inte riktigt troligt men vart de än tar vägen så måste det vara kriminellt missbruk av offentliga medel.

Källor: Engelskspråkiga Wikipedias artiklar om Estland, Sverige, försvarsmakten och Estlands militär, samt Svenska och Estländska Försvarsmaktens respektive Officiella hemsidor.

Bygdemajoren sa...
5 oktober 2013 08:25  

"Vi som parti, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar"

Lika som bär med denna då!

Anonym sa...
5 oktober 2013 09:01  

Intressanta jämförelser med våra grannländer. Särskilt dem som inte satsar på litet och vasst utan på motståndsvilja och uthållighet. Vi talar gärna om behovet av att vara vassa för att kunna möta hot från moderna stridsmedel. Förmågan att vara militärt relevanta i en väpnad duell.

Men, är målet med Försvarsmaktens nationella förmågor att vi ska kunna vinna ett krig?

Det har det egentligen aldrig varit tidigare. Målet tidigare har varit att undvika krig. Medlet har varit försvarsförmåga som avhåller motståndaren att välja väpnat angrepp som politiskt medel. Försvarsförmågan har delvis bestått av militära förband och deras förmågor.

Vad avhåller en motståndare från att välja att hota med, eller använda, militära maktmedel? Varför satsar inte Finland lika högteknologiskt som Sverige? Vilken rolll spelar det att Finland har (bevisat) en mycket stark samlad motståndsvilja för att försvara sin nation? Vad betyder det politisk när man bedömer handlingsalternativ i en konflikt med Finland?

Sverige har valt en annan väg. Vi har avvecklat samhällets försvars- och motståndsvilja. Vi har avvecklat samhällets motståndskraft och uthållighet under militära hot. Vi satsar militärt på högteknologiska stridsmedel på bekostad av volym, yttäckningsförmåga och uthållighet. Vi jämför oss hellre med stormakter som egentligen har helt andra ekonomiska muskler, verkar i en annan säkerhetspolitisk omvärld mot andra politiska mål med doktriner som stöder dessa mål. Det är vårt val att gå denna väg.

Finland och Estland har valt andra vägar. Rätt eller fel.

Grundfrågan är fortfarande vilka effekter vår försvarsförmåga syftar till att uppnå och vilken roll de militära stridskrafterna har i denna försvarsförmåga. Vilken roll spelade värnplikten på sin tid? Var det bara för att få många, billiga soldater till staten? Var det ens billigt som vi gärna antar? Eller fanns det fler, kanske viktigare syften med värnplikt?

Clausewitz sa att "krig är en fortsättning på politiken med andra medel" och "krig är en kamp mellan viljor".

Min bedömning är att i Finland och Estland är man kanske mer motiverade, kunniga och kompetenta att utforma försvarsförmåga utifrån sina egna förutsättningar. Likt Sverige en gång hade insikter och kompetens både politiskt och militärt.Vi har nedrustat på så många plan, politiskt och militärt och i vårt samhälle som helhet, att vi inte ens förstår vad det handlar om längre.

Det gör t.ex. Finland som nyss var på randen att utplånas som nation men med stora uppoffringar lyckades överleva. Det gör Estland som idag känner ett påtagligt existentiellt hot.

I Sverige är vi mest bekymrade om vi ska ha råd att bygga ett nytt uterum och renovera köket. Våra politiker är mest bekymrade om de ska få behålla sitt fina jobb efter nästa val. Våra chefredaktörer oroar sig mest för upplagans volym och nästa kvartalsrapport till aktieägarna. Våra generaler vill inte framstå som chefer över omoderna förband. Våra soldater vill ha minst lika häftiga prylar som amerikanska soldater har.

Jag är nog bara ett bittert nättroll, så bortse gärna från mitt gnäll.

Bodenofficeren sa...
5 oktober 2013 10:18  

Vid en jämförelse med andra länder ur ett ekonomiskt perspektiv så finns det väldigt mycket som försvårar. Våra 1.15% av BNP är ju fördelat i olika anslagsposter. Den delen som avsetts för materiel och anskaffning är ju ganska olik många länder med hänsyn till FMV:s verksamhet och den inhemska industrin. Avvecklingskostnader för materiel och anläggningar är nog även det ganska annorlunda. Ett av de största problemen är nog relationen till FortV och de kostnader hyror samt underhåll genererar. FortV lämnar ju dessutom tillbaka pengar till staten. Sen vill jag också nämna kostnaden för löner och ersättningar där lönenivåer är väldigt olika i olika länder samt att kostnaderna för sociala avgifter mm. inte kan jämföras.
Att reda ut vad som ger "pang för pengarna" i respektive land blir därför mer komplicerat än att ställa upp budget mot budget.
/Bodenofficeren

Bodenofficeren sa...
5 oktober 2013 10:32  

Att genomföra jämförelser budget mot budget eller BNP mot BNP är väldigt svårt.
Den andel som avsetts för anskaffning är olika och i Sverige har vi ju FMV och den inhemska industrin som påverkar hur anskaffningssiffrorna ser ut. Kostnaderna för avveckling med miljöhänsyn och gynnande av olika verksamheter är nog annorlunda i olika länder. Kostnaderna för hyror och underhåll av lokaler där staten hämtar hem pengar till statskassan är nog också det annorlunda i olika länder. När det sen kommer till lönekostnader så innebär ju lönebilden i Sverige samt kostnader för sociala avgifter etc. en skillnad mellan oss och andra länder.
Vad som i slutänden avsetts för "pang för pengarna" i Sverige jämfört med andra länder är svårt att ställa mot varandra.

Anonym sa...
5 oktober 2013 10:42  

toby-one

Intressant vinkling. Estland har inget flygvapen men de planerar att upprusta sin armé.
De verkar ha dragit en korrekt slutsats beträffande vad man på sin höjd kan räkna med att få hjälp med i händelse av en konflikt, nämligen flyg.

Kan vara något att fundera över för svensk del. Därutöver kan man säga att Finland dragit detta ett stycke till m a p deras val av flygplan. Till Finland kan F-18 plan skickas och sedan är det bara för finska piloter att flyga. Planen kan t o m vara laddade och klara.


I Sverige envisas vi med lösningar och tal om "anpassade för svenska förhållanden", konsekvensen är att "hjälpen" i sämsta fall "inte passar" och i bästa fall "tar tid" att få effekt av.

Unknown sa...
5 oktober 2013 12:56  

Det är glädjande att det finns moderater som Öppet vågar ha annan åsikt än sin partiledning i denna fråga!

Uppgiften att ändra inriktning för synen på vår omvärld och på FM INOM moderaterna, är ingen lätt match...

För att moderaterna skall återfå någon form av trovärdighet i denna fråga är Jag övertygad om att det krävs ett grundläggande förändringsarbete i nivå med det som skedde efter kraschen som "de gamla moderaterna" och Bo Lundgren gjorde 2002, då (M) bara pratat siffror och hur höga skatterna skulle bli med ytterligare 4 (S) år.

Troligen kommer (S) vinna valet 2014, då finns möjligheten för er moderater att fundera över diverse frågor där ni tappat väljare. Förhoppningsvis! kommer synen på försvarsmakten vara ett av dessa områden, där jag hoppas att ni återgår till "de gamla moderaternas" sätt att se på FM!
Först Efter en sådant stålbad tror jag att moderaterna kommer kunna börja vinna förtroende i denna fråga igen - även om det kommer ta tid!

För mig är det mer än märkligt hur ett parti så totalt kan förändras i synen på en av sina gamla profilfrågor. Att Anders Björck Inte är nöjd förstår jag!

Men. Lycka till med förändringsarbetet!

/VINDOMSLAG

Martin sa...
5 oktober 2013 13:12  

Ingebrikt, när jag efterfrågar en plan för finansieringen så handlar det förstås om ett genomtänkt och konkret förslag, inte luddiga och svepande formuleringar om ökande tillväxt och att man minsann kan effektivisera.

Här är ett exempel på detta, från det just nu enda försvarsvänliga partiet som förutom fina ord även går till handling i form av fullt finansierade, seriösa, förslag till förändringar.

http://www.sd-gbg.se/fo/SD_Budget_staten_2014_UO_06.pdf

Skipper2 sa...
5 oktober 2013 16:09  

Här är mycket statistik men ingen frågar hur landets politiker och andra opinionsbildare genom desennier har fått härja med en demontering av det som en gång såg ut som ett försvar. Hur kan desamma ansvariga idag försvara det faktum att den mest grundläggande säkerhetsfunktionen är borta. Har inte folket ett krav på att känna att landet har en möjlighet att försvara sig någorlunda vid en kris? Vi sitter i samma båt som 1939..., naiva svenska politiker igen. Och när hoten står på trappan ser vi att det vill ta desennier för att bygga upp en respektabel förmåga igen. Eller är det någon som verkligen tror på alternativet att vi igen skall kunna snacka och förråda oss ur problemen. Jfr vår påtvugna flata holdning innför nazityskland i början av 2,värdskriget...? Att dra fram kostnaderna som ett problem i ett av världens rikaste länder är hopplöst naivt, fantasi-och historielöst. Att våra politiker har låtit det gå så långt som nu närmar sig landsföräderi, alternativt bör de förklara hur vi skal kunna stå emot en allvarlig provokation i den närmaste framtid? För det är väl inte så att vi lägger hela ansvaret på EU, NATO, USA som vi så gärna kritiserar men som skall rädda oss och offra sina egna när vi själva inte har tagit något ansvar att behålla någorlunda egen kapasitet? Hur går detta an?

Anonym sa...
5 oktober 2013 21:22  

Detta gästinlägg plus att gästskribenten endast har kommenterat en gång, och det utan att ange några nya budgetramar eller hur man mer konkret ska effektivisera, föranleder mig att tro att detta är till intet förpliktigande skrivet och endast i röstmaximerande syfte inför riksdagsvalet 2014. Jag misstänker att partistrategerna hos de nya moderaterna har sanktionerat detta inlägg, och resonerar som så att om vi låter någon av våra riksdagskandidater skriva ett försvarsvänligt inlägg så kan vi kanske fiska några röster hos särintresset de försvarsvänliga.

Vederlägg gärna mina påståenden!

Anonym sa...
5 oktober 2013 22:59  

"Vi som parti, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar"

Är det ändå inte lite konstigt att landets försvar endast ska kunna genomföras med något som Moderaterna helst inte vill ha i något annat sammanhang.

BISTÅND !

Teaterdirektören.

Bekymrad fritidspolitiker sa...
5 oktober 2013 23:25  

Jag håller med föregående talare i denna debatt om att det är glädjande att någon ur (M) vågar ha en egen linje i förhållande till partiledningen. Dock måste jag tyvärr samtidigt instämma i att moderaterna har förverkat varje form av trovärdighet i försvarspolitiken. Det enda som går att hoppas på, är att moderaterna får färre mandat efter nästa val, och att övriga partier (nästan alla) som har en trovärdigare linje inom försvarspolitiken, får fler mandat. Vidare får man hoppas att en eventuell annan mandatfördelning leder till en kursändring i försvarspolitiken som leder till en återhämtning av vår faktiska försvarsförmåga (inte den imaginära som Karin Enström målar upp), innan någon annan stat i vårt närområde utnyttjar situationen.

Bekymrad fritidspolitiker sa...
5 oktober 2013 23:32  

Instämmer i att det är positivt med en moderat som vågar ha en avvikande linje från partiledningen.
Tyvärr har dock (M) förverkat varje form av trovärdighet i försvarspolitiken. Det enda som återstår att hoppas är att (M) förlorar så många mandat som möjligt till de partier (vilket är flera) som har en trovärdigare linje inom försvarspolitiken under valet nästa år.
Vidare hoppas jag att en kursändring i försvarspolitiken hinner verka ut och att vi hinner återskapa någon reell försvarsförmåga i Sverige (inte den imaginära som Karin Enström målar upp), innan någon stat i vårt närområde utnyttjar situationen.

Unknown sa...
5 oktober 2013 23:51  

Jag håller med Skipper.
Ekot ifrån historien fortplantar sig.
Hörde vi inte vår försvarsminister säga: Sveriges beredskap är god! ?

Den breda massan bryr sig mer om vilken mobiltelefon som kommer ut nästa vecka och incidentroten har inte ens beväpning när den(ibland ) kommer upp i luften.

Samtidigt sänker vi skatter för att alla ska bli glada.
För 20 år sedan hade vi ett civilförsvar, ett någorlunda försvar, depåer och manskap för båda.

Jag är ingen bakåtsträvare, men teknik och material kan inte helt ersätta numerär.

Ett fåtal Archer
ca.100 jas
Några få korvetter och ubåtar
ca.100 leopard 2
ca. 20 000 män och kvinnor
Ska kunna försvara hela Sverige...
Och oftast är allt detta samlat på några få ställen.

"Vanliga" människor vet inte detta..
Eller ännu värre, bryr sig inte.
Eftersom de från högsta ledningen har fått höra att detta är ett särintresse..

Kanske skulle försvaret bättre kunna använda sin dyra reklam till att skapa opinion?
Nä, jag vet... så får inte ske.

Men om våra politiker inte bryr sig(på riktigt)?

Det parti som i budgeten presenterar riktiga satsningar, med riktiga pengar(inte dessa effektiviseringar)
Får min röst...Även om jag inte längre får göra avdrag för läxhjälp till mina stackars barn, eller efter lönen får fundera på en 50 tums tv istället för en 60...

Anonym sa...
6 oktober 2013 03:00  

Denne riksdagskandiderande Ingebrikt Sjövik lyckas med sitt korta gästinlägg vara både självmotsägande och intetsägande, för att sedan i sin kommentar visa sig lika ekonomiskt aningslös som sina partikollegor (Sverige har ingen tillväxt att tala om, se bl.a. http://cornucopia.cornubot.se/2013/03/ekonomifakta-svensk-bnp-per-capita.html).

Givetvis intressant med en moderat som öppet vågar trotsa partilinjen, men det gäller ju att profilera sig inför nästa års val. Det finns säkert en del personröster att hämta från bittra försvarsmoderater som inte vill rösta på SD, och efter nästa års valförlust kommer det säkert finnas plats i partiet för mer traditionella åsikter. Detta gästinlägg kommer troligvis vara mer gynnsamt för herr Sjöviks politiska karriär än för utvecklingen av svenska försvaret. Förhoppningsvis har jag fel.

Unknown sa...
6 oktober 2013 05:15  

Ursäkta mitt sena svar. Lördagen har bjudit på många utmaningar utöver det redaktionella. Bland annat ska jag inom en snar framtid bli far vilket tar en del tid. Det är många intressanta inlägg, tack för det. Jag ska nu försöka svara er alla så gott det går.

Tack Jan Olov och ni andra för positiv feedback. Jag kan inte mer än instämma och tycker att det är viktigt med en yrkesbakgrund och en utbildning att stå på då man ska representera befolkningen i sakfrågor.

Hur jag ska belysa svensk säkerhetspolitik och få andra att inse vikten av att satsa på försvar är självklart en svår fråga. Dock, tror jag att det svalnande säkerhetsläget kring Östersjön kan göra det betydligt enklare för mig än för mina företrädare.


Anders82
Jag tycker också att Odenberg var en man av heder. Han stod för vad han tyckte och avgick när han inte längre kunde försvara det som hände. Dock, måste jag som officer också ställa mig frågan: hade det blivit bättre om han stannade kvar? Jag ger ingen kritik till Odenberg, han var en fantastisk försvarsminister, men om vi ser det rent politiskt, var hans avgång till godo för Försvarsmakten? Jag tror att han hade kunnat påverka mer i rollen som försvarsminister.

Flygsoldat-113
Att de nya moderaterna ska avlägsnas från Riksdagen får vara din ensak. Som medborgare har du rätt till din åsikt, det är trots allt det både du och jag försvarar. När jag pratar med människor som tycker helt annorlunda än mig själv brukar jag ofta säga: Jag tror inte på ett ord av vad du säger, men jag är beredd att dö för din rätt att få säga det!
Dock ställer jag mig ytterst frågande till, vad det är som blir bättre med ett rödgrönt alternativ. Sist de rödgröna hade makten lades åtskilliga förband ned. Sedan Alliansen tog över har inte ett enda förband lagts ned. Detta är något man måste ha i åtanke innan man häver ur sig att ett regeringsskifte skulle vara lösningen på allt.

Toby-one
Det är svårt att gå in på en personalpolitik i denna debatt. Jag tycker dock att det är viktigt att peka på brister, såväl inom ”egna led” som utanför. Sveriges säkerhet är för viktig för att nonchaleras. Huruvida vi ska återinföra värnplikt eller inte är en svår fråga. Jag kommer själv från Marinen och där ser jag bara positiva resultat av avskaffandet av värnplikten. Vi har ubåtar och ytstridsfartyg med kompetenta sjömän som ger uteffekt 12 månader om året, all heder till dessa. Däremot kan jag, liksom du, ställa mig frågande till om inte en värnpliktsarmé hade varit på sin plats.

Kamrat kalle:
Definitivt inte gnäll. Nedrustningen av t.ex. frivilligorganisationerna är katastrofal.

Nils Öman:
På riktigt tror jag att försvarsfrågan kommer bli en av de avgörande frågorna i valet. Liksom när de första döda soldaterna i Afghanistan skickades hem i liksäckar och svenska medborgare chockades av att vi inte bara åkte runt och vinkade till barn utan faktiskt befann oss i krig, så vaknar nu succesivt människor upp och finner ett annorlunda Sverige jämfört med den mentala stormakt vi så länge har låtsats befinna oss i.

Martin:
Helt ärligt måste jag säga att SD tar försvarspolitiken på största allvar….i alla fall nationellt. Dock, saknar jag deras engagemang för insatser utomlands. Att inte vara en del av ett större syfte och att inte försvara svenska intressen utomlands är för mig orimligt. Kalla mig vad du vill men jag är i alla fall beredd att stå upp för mänskliga rättigheter även utanför Sveriges gränser.

Unknown sa...
6 oktober 2013 05:17  

Forts.

Skipper2:
Du har mycket bra att säga, jag kan inte annat än att hålla med. Sverige måste ta säkerhetspolitiken på större allvar. Ska vi göra som vi alltid har gjort (fram till 90-talet och de rödgrönas enorma slakt av Försvarsmakten) och ha ett starkt försvar med en inhemsk vapenproduktion. Eller ska vi gå med i Nato? Jag föreslår förvisso båda. Ett Natomedlemskap skulle kunna vara tillgodo för Sverige samtidigt som vår inhemska försvarsindustri bidrar till stora "spill over effekter" till övriga samhället och industrin.

Gruelse:
Ursäkta mitt sena svar, som blivande far finns det många åtaganden att styra med en lördag. Bland annat har jag idag lärt mig allt om ISOFIX och varför det är av största vikt att ha punkteringsfria vinterdäck till barnvagnen…..
Jag kan inte annat än lova dig att jag inte går någons ärende. Jag driver mitt politikområde med största personliga engagemang. JAG vill att Sverige tar försvarsfrågan och det säkerhetsläge som råder i vårt närområde på största allvar, det är våra folkvaldas skyldighet!

Teaterdirektören:
Jag förstår inte riktigt vad du menar. Utveckla och jag svarar mer än gärna.

Bekymrad fritidspolitiker:
Jag håller återigen med. Försvarsfrågan är en avgörande fråga i kommande val. Jag kan inte annat än att understryka hur mycket jag kommer strida för detta. Sverige är värt att försvara!

Pierre:
Det rödgröna alternativet är inget annat än tomma löften. Inte för att jag rakryggat kan säga att vi idag satsar mer än någonsin på försvaret men några förbandsnedläggningar har inte gjorts och det är i alla fall bättre än det oprofessionella alternativet som Socialdemokraterna står för. Om vi analyserar oppositionens skuggbudget så finns inga satsningar på försvaret. En röst på de rödgröna är en röst i fel riktning.

Slutligen måste jag krypa till korset och bekänna färg vad gäller benämningen av en riksdagskandidat. För att på riktigt kunna kalla sig riksdagskandidat måste nomineringsstämmorna ha ägt rum och listorna måste vara fastslagna. Fram tills detta är alla som söker ”deltagare i försöksnomineringen”. Med lite tur och stöd kanske jag kan kalla mig riksdagskandidat fullt ut om en månad...

Unknown sa...
6 oktober 2013 05:24  

Clabbe:
Jag vill självklart göra min röst hörd. Jag brinner för Sveriges försvar och för vårt lands bästa. Att detta skulle vara ett sätt att "ragga röster" kommer jag inte kommentera. Jag som officer och yrkeskunnig inom detta politikområde har endast en agenda och det är att driva Sveriges säkerhetspolitiska frågor framåt.

Anonym sa...
6 oktober 2013 08:52  

IngBrikt

Du vet att det för de flesta här låter mer genomtänkt att som nyanländ invandrare gå med i SD för att få dem att göra sin invandrarpolitik mer öppen - än att gå med i NyaModeraterna om man vill ha en bättre försvarspolitik?

Visst - det är fint att försöka skapa förändring inifrån - men i dagens politiska partier viner partipiskorna hårdare än någonsin

Bo H föreslog att utnyttja personvalsmöjligheten - och det är väl så det är tänkt att fungera - men gör det?

Anonym sa...
6 oktober 2013 08:53  

För att vårt försvar av landet skall fungera kräver alliansregeringen att "andra" lämnar bidrag/bistånd i ett väldigt tidigt skede.
Vi blir alltså ett land vars hela existens är bidragsberoende.

Jag vet inte att Moderaterna i något annat sammanhang förespråkar att man skall vara beroende av bidrag/bistånd för sitt varande.

Jag tycker väl inte heller att man kan kalla det för att "ta ansvar" när man lägger ut uppgiften till anonyma "andra".

Sedan är vi några som inte glömt helfiguren med tillhörande kulhål.
Klisterlapparna levererades av Georgien och räddade alliansen från nedläggningar.

Läser du senaste perspektivplanen så ser du att det är dags att ta fram figuren igen och upptäcka nya och gamla kulhål!

Avslutningsvis tror jag att det finns några som inte håller med dig om det nya personalssystemets uteffekt inom Marinen.

Att det fortfarande finns vapenindustri kvar i landet beror på att aktieägarna, i de multinationella företagen industrierna tillhör, tycker så och har inget med vad vi som land eller ni som parti anser.

Teaterdirektören.

Anonym sa...
6 oktober 2013 09:02  

Att inte vara sämst i klassen är ingen vinnande merit. Med uppgiften att realisera IO14 med prolongerade ekonomiska ramar har nya moderaterna lagt ner betydligt mer än förband.

Ni slår spiken i den kista de rödgröna började bygga på sin tid. De rödgröna drev ändå på sin tid aktiva förändringar och försökte koppla dem till behov drivna av omvärldens utveckling. T.ex. FM transformering till litet, vasst internationellt insatsförsvar. Det var åtminstone möjligt att motivera utifrån dåtidens omvärld och innebar att man åtminstone försökte jobba med försvarsförmågan utifrån en balans mellan ekonomiska utmaningar och svenska behov av försvarsförmåga kopplat till omvårldens utveckling.

De nya moderaterna har inte tagit något ansvar för politikområdet, har inte lyssnat för att i tid kunna ta ansvar, har hanterat försvarsfrågan som ett budgetproblem och har valt att göra politikområdet till en partipolitisk psyops-kampanj. Partipolitik för partiets skull. Inte försvarspolitik för Sveriges skull. De nya moderaterna har inte visat sig mogna eller värdiga att ta ansvar för att leda ett land.

Att det inte finns något regeringsalternativ som är berettt att ta ansvar för Sveriges yttre säkerhet gör varken SD eller de nya moderaterna till valbara alternativ., lika lite som de rödgröna. Försvarsfrågan har gjorts till en icke-fråga i nästa val för det finns inga trovärdiga avvikande alternativ. Alltså får väl andra frågor avgöra. Kvar finns möjligheten för aspiranterna till kammaren att fiska personkryss bland de få som faktiskt bryr sig.

Bristen på alternativ i svensk politik är ett demokratiskt problem och idag ett långsiktigt säkerhetsproblem.

Anonym sa...
6 oktober 2013 10:40  

PS. Det kortsiktiga säkerhetsunderskottet är redan ett faktum, och påverkas inte av beslut här och nu. Det hade kunnat se annorlunda ut om de nya moderaterna hade tagit ansvar i regeringsställning för 7 år sedan.

Ni har förverkat ert förtroende och ett kryss på dig är ändå en röst på ett parti som sätter partiets intressen före landets. Som ser allmänintresset försvar och yttre säkerhet som ett särintresse och behandlar politikområdet därefter. Som har gjort försvarspolitik till partipolitik. Ett parti som saknar statsbärande grunder. Ett parti som inte lyssnar på landets högsta militära kompetens.

Varför skulle du som nybliven småbarnsförälder kunna göra någon relevant skillnad i ett sådant parti? Som företrädare för "gammelmoderaterna" skulle du få min röst. Med Reinfeldt och Borg vid rodret lägger jag hellre min röst på soffan. Det gynnar SD, men bibehåller min integritet. Likt Odenberg har behållt sin.

När tillräckligt många slutar välja pest framför kolera, så kanske några viktiga förändringar kan ske?

Skipper sa...
6 oktober 2013 11:46  

Du som kallar dig Skipper2 har valt en olycklig pseudonym. Risken för sammanblandning med undertecknad är stor. Vänligen byt till något annat.

Unknown sa...
6 oktober 2013 11:59  

Det riktigt läskiga i sammanhanget är väl att alla som pekats ut som den "andra", klart och tydligt klarat ut att det inte finns något stöd att förvänta.

Anonym sa...
6 oktober 2013 13:00  

PS igen. Med anledning av en förvirrad nymoderats utsaga att generalerna vill rusta för gårdagens krig. Det internationella insatsförsvaret initierades med en ny säkerhetspolitik 1996. IO 14 blev uppdrag i försvarsbeslutet 2004 mot dåtidens krig. Inriktningen bekräftades 2009, men då började den ständigt föränderliga omvärlden att ändra sig igen.

Dagens försvarspolitik, som jag stödde i början av 2000-talet, är en försvarspolitik mot gårdagens "krig". Generalerna vill nu rusta för morgondagen. Det innebär bl.a. behov att återta viss förmåga och volym.

Jmf. med industrin som behöver anpassa sin produktionsförmåga efter marknaden och orderingång. Ska vi ha en flexibel försvarsförmåga som kostar när det behövs och annars inte, eller ska den aldrig kosta något?

Facit är att modellen inte funkar på försvar. Våra politiker har inte den kompetens och flexibilitet som behövs för att kunna fatta nödvändiga beslut i tid.

Industrin med detta beteende ser snart hur man missar marknadstillväxt, förlorar affärer till konkurrenterna för att man inte kan leverera och till sist går i konkurs.

För vår del spelar vi med vår frihet och vårt nationella oberoende. Vi spelar med våra grannars frihet och oberoende. Det är ett högt och ovärdigt spel.

Det handlar om vad som är relevant imorgon, inget annat. Det förstår vår högsta försvarskompeten, inkl. generalerna. Det är deras jobb att förstå sådant. De förtjänar i allmänhet större respekt än att utan fakta presenterade ifrågasättas av lekmän och proffstyckare som inte har hängt med i försvarsutvecklingen de senaste 30 åren.

Unknown sa...
6 oktober 2013 13:39  

Stopp ett tag...Ingebrikt Sjövik!
Jag tror inte jag med ett ord beskrev att jag skulle lägga en röst på det rödgröna alternativet.
Jag skrev:
"Det parti som i budgeten presenterar riktiga satsningar, med riktiga pengar(inte dessa effektiviseringar)
Får min röst.."
Det är intressant att du själv diskvalificerar ditt eget block..
Betyder det att vi inte kan vänta något stöd från er inom försvarsmakten?

Jag tror inte heller på att skattesänkningar genererar mer pengar till försvaret.

Roger Klang sa...
6 oktober 2013 17:58  

@Pierre Aronnax:

ca. 20 000 män och kvinnor
Ska kunna försvara hela Sverige..." Pierre Aronnax

Enligt Johan Wiktorin på KKrVA så är den siffran 13 000 man i dagsläget. Men det är kanske tänkt att det ska vara 20 000 man?

Riksregaliet sa...
6 oktober 2013 21:56  

Vill förtydliga: SD är inte emot internationella insatser, vi är ju ex för Op Atalanta. Men vi har haft en paus i nationellt försvar, den s.k strategiska timeouten. Nu är det dags att ha en sådan i internationella insatser tills vårt försvar är uppbyggt. Vi ska givetvis delta i insatser.

Anonym sa...
7 oktober 2013 09:35  

Skall man vara riktigt krass så är Östersjön ett innanhav som på ytan behärskas med landbaserat flyg. Ihållande närvaro för att hävda den territoriella integriteten kräver dock plattformar med uthållighet. Dessa plattformar har dock inte där och göra i en krigssituation.
Den tekniska utvecklingen gjorde det fasta KA systemen obsolet. Samma sak sker nu med långsamtgående (relativt) plattformar. ÖB har talat om att framtida val kan vara att välja bort en försvarsgren. Han har stöd för detta i den tekniska utvecklingen. Det synes dock vara svårt att få någon att tydligt påtala konsekvenserna av teknikutvecklingen. Trots att det sitter bataljoner av analytiker och forskare i FM, FMV och FOI.
Sedan kan man fundera över det faktum att ansvaret för bevakningen av våra kuster också sköts av KBV.

Unknown sa...
7 oktober 2013 10:27  

Vi har 6 år på oss. Inte mer. Sen är det 1939 igen.
Om jänkarna inte får ordning på sin budget kommer vi o se braknedskärningar inom militären där.
Och vad är NATO utan USA? En papperstiger. Putin vet detta o bygger upp o bidar sin tid. Det kan bli en mycket kall vinter som förövning. Bestämmer sig ryssen för o jäklas med gasen blir det inte kul. Dags o börja tänka: TOTALFÖRSVAR!

Unknown sa...
7 oktober 2013 11:45  

Roger klang

Ja, du har helt rätt där..

Som jag ser det är också placeringen av våra resurser ett problem.
Ingenjörstrupper på en ort, artilleriet på en annan...
Om pratet om snabba små enheter ska ha någon effekt, så måste det finnas pansar, artilleri, sjukvård, ingenjörer, m m på de olika platserna. Hur ska vi annars kunna samöva och bli effektiva tillsammans?

Spetskompetens kan finnas på olika orter och en sådan organisation slukar kanske mer resurser. Men blir samtidigt"hel". Och samtidigt mycket mindre sårbar.

Finns det stöd för något sådant tänk hos våra partier?

Unknown sa...
7 oktober 2013 14:21  

- Riktkarl har blottlagt pudelns kärna.
ÖB förordar, givet de ekonomiska ramar som regeringen föreslagit, att högkvalitativa och högteknologiska förmågor prioriteras framför en bibehållen förbandsvolym utrustad med föråldrad materiel som inte klarar att möta tänkbara hot eller kvalificerade motståndare.

"Högkvalitativa och högteknologiska" förmågor torde i hög grad peka på flyg- och marinstridskrafter där marinstridskrafterna skulle stå för den uthållighet Riktkarl efterlyser. Med den brist på slagkraft och framför allt brist på luftskydd som vidlåder de marina plattformarna måste jag tyvärr ge Riktkarl rätt i att dom inte har på Östersjön att göra i en krigssituation.

Hur är då läget inom stridsflyget? Vi kan konstatera att antalet moderna luftmålsrobotar, publicerat bl a av SIPRI, inte räcker för ens ett kort krigsförlopp och att den markmålsbeväpning som borde kunna stötta i strävan efter att ens temporärt och lokalt uppnå luftherravälde helt saknas i arsenalen. Slutsatsen måste bli att varken stridsflyg eller marin mer än ett par dagar kan räknas som högkvalitativa och högteknologiska förband. Det enveckorsförsvar ÖB anser att vi kan få när IO 14 är fullbordad är därmed reducerat till ett tvådagarsförsvar. Dock skall vi känna oss trygga därför att vår statsminister försäkrat oss att det idag inte finns någon risk för att ett enskilt anfall riktas mot Sverige.
Man kan även hoppas att detta faktum skapar den trovärdighet åt vår ensidigt deklarerade solidaritetsförklaring (hoppsan, där blev jag visst lite elak).

PangPangSWE sa...
7 oktober 2013 20:38  

" Dock skall vi känna oss trygga därför att vår statsminister försäkrat oss att det idag inte finns någon risk för att ett enskilt anfall riktas mot Sverige."

Detta gör inte mig direkt tryggare.
Om alla har problem - vem ska då hjälpa Sverige, som i sin självgodhet gjort sig självmant helt bidragsberoende?

Att just (M) gjort Sverige så totalt bidragsberoende är ju inget annat än galghumor. Undrar om de själva inser detta?

GMY

Anonym sa...
7 oktober 2013 20:50  

@Pierre Aronnax:

Jag kan inte svara för mitt parti idag, men jag ska på en försvarskonferens för SD imorgon. Jag ska försöka att komma ihåg frågan.

Roger Klang, Lund

Unknown sa...
7 oktober 2013 22:28  

Bravo Hultkvist! Ett steg i rätt riktning!Allmän mönstring igen. Både män o kvinnor över 18år.
O sen befästa Gotland igen. Någon har gjort läxan!

Anonym sa...
8 oktober 2013 00:38  

Kamrat Kalle:

Du får såklart tycka vad du vill, men det såg för mig ut som om du just förklarade i stort sett hela det politiska fältet som irrelevant. Nyfiket frågat: om man nu är försvarsvän, hur tycker du att man ska göra när det blir dags att rösta nästa gång?

jan-olov sa...
8 oktober 2013 07:56  

Instämmer med Thomas Berkland.
Tack Hultqvist mfl två nödvändiga steg mönstringsplikt och stridsgrupp Gotland.

Vandringen på stigen är dock lång så många fler steg måste tas till ett försvar av Sverige och våra medborgare i ett rustande och offensivt övande närområde.

Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

Anonym sa...
8 oktober 2013 08:59  

Det börjar ta sig i debatten. Även om jag kanske inte är övertygad om att Sjövik är helt representativ för sitt parit så är jag inte den som fnyser åt at man avviker från partilinjen, tvärtom. Men inlägget uttrycker ju främst en medvetenhet som situationen och har varken en lösning eller ens en grov riktning att gå i. Det är det vi behöver. Först då kan vi börja prata procent av BNP och vapensystem.

Det hela blir ju allt mer intressant när först Vänsterpartiet och sedan Socialdemokraterna börjar positionera sig i frågan. Kanske finns det en möjlighet att försvaret blir en viktigt fråga under valet 2014.

Däremot så ser jag Socialdemokraternas förslag om allmän mönstring som lite tandlöst och illa genomtänkt. För mönstringen gör ju väldigt lite utöver att undersöka rekryteringsunderlaget. Jag har svårt att se att man bara för att man mönstrat automatiskt ska vilja bli deltidssoldat. Gärna fler som mönstrar, men först en idé om vad de ska användas till. Vänsterpartiet tar det hela lite längre i och med att man vill ha en värn/civilplikt. Men är lite mer svävande på i vilka former och omfattningar det skall genomföras. Dock positivt att man konstaterar att det inte finns mer pengar att spara.

Skulle vi som har ett intresse för försvarsfrågan kanske kunna göra gemensam sak för att försöka se till att frågan får ta i media plats inför valet och Rapport 2. Men vilket format skulle vara bäst för att nå utanför bloggosfären? En insändare, ett upprop, namninsamling?

Love Alm
lovealm.wordpress.com

Martin sa...
8 oktober 2013 18:50  

Hultqvist säger visserligen en del bra saker men kom ihåg att S inte avsatte en krona mer än Alliansen i den senaste skuggbudgeten. Det finns bara ett parti som sätter kraft bakom orden.

Unknown sa...
8 oktober 2013 19:42  

Martin har helt rätt.

Anonym sa...
8 oktober 2013 20:59  

"Jag ger ingen kritik till Odenberg, han var en fantastisk försvarsminister, men om vi ser det rent politiskt, var hans avgång till godo för Försvarsmakten? Jag tror att han hade kunnat påverka mer i rollen som försvarsminister."

Det är där problematiken ligger. Odenberg hade sannolikt inte fått en krona mer till försvaret än hans efterträdare och därför bara haft att verkställa av partiledningen beställd politik. Odenberg hade sannolikt för hög moral för att offentligt försvara för riket fatala felprioriteringar.

Läs gärna din partikamrat Anne-Marie Pålssons Knapptryckarkompaniet så att du är förberedd på hur extremt hårt partipiskan kommer att vina om du sätter dig upp mot rådande nymoderata försvarspolitiska dogm.

MVH

Anonym sa...
8 oktober 2013 22:53  

S-förslaget handlar om att UTREDA om vi ska ha en obligatorisk INTERNETmönstring. Det är alltså inte fråga om att alla ska mönstra på det traditionella sättet.

Hultqvist har flera gånger kommit med lockbete till försvarsvännerna(precis som von Sydow före honom) men han har inget att säga till om. Det är de skarpa förslagen som räknas.

Med tanke på att MP vill skära mer än 2 miljarder och V mer än 1 miljard, vad kommer att bli slutresultatet av de rödgrönas förhandlingar? Tror knappast att S kommer att lägga mycket krut på att hålla uppe försvarbudgeten.

Ingebrikts problem är samma som Hultqvist. De enskilda ledamöterna är helt oviktiga - även om de är personkryssade. Kom ihåg vad Reinfelt sa angående FRA - ni ska fan inte tro att ni är någon remissinstans! Jämför vad de moderata ledamöterna i försvarsutskottet skrev i blå tankar om försvaret med vad som sedan blev regeringens politik.

Roger Klang sa...
8 oktober 2013 22:55  

@Pierre Aronax:

Nu har jag varit på SD:s försvarskonferens.

1) SD vill återinföra värnplikten och införa 6 militärområden i Sverige. Jag kommer inte ihåg hur många brigader, men jag tror att det var fem brigader i varje militärområde, eller om det var fem bataljoner i varje militärområde.

2.a) Flygbas 90 återinförs.
2.b) 2 flygflottiljer återuppsätts, en i Skåne och en i Uppsala, ev. en till i Norrland.

3) Återupprusta Gotland.

4.a) Vi ska ha 8-10 ubåtar.
4.b) Flera extra marinbaser, en i Stockholm, en i Göteborg och en på Gotland.

5) 5 extra regementen och 3 kustartilleribrigader, som ska kunna mobilisera inom 24 h (med värnpliktssystemet)

6) Vi ska ej gå med i Nato, främst därför att USA glider ut i Stilla havet just nu, och därför att vi ska behålla var valfrihet att välja våra egna allianser. Vi är positiva till ett nordiskt försvarssamarbete.

7) Första året skjuter vi till 3 miljarder friska kronor till försvaret (2014).
2015 - 4950 miljoner.
2016 - 6900 miljoner.
2017 - 8750 miljoner.
2018 - 13366 miljoner.
2019 - 19877
2020 - 26388
2021 - 32900
2022 - 39414
2023 - 45924

Det är extra pengar.

Jag kan inte med hundra procents säkerhet säga att jag har uppfattat allt rätt eller komplett, men du inser att vi har en oöverträffad försvarspolitik. Gör du inte?

Roger Klang

Unknown sa...
8 oktober 2013 23:53  

Ett brett politiskt mål, som siktar 20 år framåt i tiden, som oberoende av vilket parti som regerar, följer planen.
Som också tar hänsyn till inflation, löneökningar, material anskaffningar och oförutsedda händelser.
Så FM kan få jobba ifred och organisera.

Vi bör skapa opinion i de forum vi förfogar över.
Stöta på de kontakter i politiken vi har. Med fakta som är lätt att ögna igenom och jämföra.
Några lobbyister?:)
Kompetensen finns ju här och på många liknande forum.
För tyvärr är det så att politikerna idag sätter upp fingret i luften så fort något ska beslutas.

lovealm... skriver i sin blogg om grävande journalistik. Mycket läsvärt.
(jag vet inte om man får länka?)


Unknown sa...
9 oktober 2013 09:02  

@ Roger Klang (8 okt 22:55) -

Finansieringen i all ära, men vad är det för försvar ni vill bygga upp med dessa pengar? Kopia av Kalla krigets försvar? IO 14 med rimlig finansiering? Försvar mot hotbild 2010 och i så fall, hur ser den ut? Av vad jag kan tolka av din korta beskrivning förefaller det vara en återgång till Kalla krigets försvar, "the good old days".

Riksregaliet sa...
9 oktober 2013 10:01  

SD vill alltså ha 6 st brigader fördelat på 6 militärområden, utöver detta uppsätta MKG. På sikt blir behov av fler flygflottiljer med F16 är prioriterat, efter 2023 kommer resurser finnas att fortsätta upprusta om behovet är så. 2 % av BNP ska minst gå till försvaret.
Här kan man läsa vad vi vill med försvaret:
http://www.sd-gbg.se/fo/SD_Budget_staten_2014_UO_06.pdf

Anonym sa...
9 oktober 2013 10:28  

@Roger Klang

Jag har ett tips till dig och SD vad gäller försvarspolitiken. Kör i tågordningen mål-medel-metoder, då har ni störst chans att få ett försvar som hänger ihop.
Det du beskriver att ni kom fram till ser väldigt spretigt ut och föga upphängt på en övergripande operativ tanke.

PS Jag finner osannolikt att det handlar om 5 brigader per militärområde som var 6 st. Det skulle innebära 30 brigader!!!DS

Roger Klang sa...
9 oktober 2013 10:46  

@Bo H:

Läste du inte vad jag skrev? Med alla dessa extra miljarder får vi bl.a.; Flygbas 90 återinförs, 2 flygflottiljer återuppsätts, återupprustar Gotland, totalt 8-10 ubåtar m.m.

Jag vet inte hur SD har tänkt att de skall organisera allt det här, men vi är inte nödvändigtvis emot internationella insatser. Vi kan väl vara överens om att det dåliga läget förvandlas till ett mycket bra läge om SD får sin vilja igenom och att vi får en mycket bra grund att bygga vidare på så fort pengarna skjuts till. Det är bättre att se glaset som halvfullt än som halvtomt, tycker du inte det? Jag utgår ifrån att SD inte vill skyffla in pengar i ett svart hål och att de har kontroll på vart pengarna går.

Vh Roger Klang

Anonym sa...
9 oktober 2013 16:48  

@ Bo H

Enklast är kanske att du kikar på förslaget via denna länk. Tar 5 min att läsa men det kanske det kan vara värt.

http://lantvarnet.wordpress.com/2013/10/05/sverigedemokraternas-en-rejal-hojning-av-forsvarsformagan/

Martin sa...
9 oktober 2013 18:18  

Riktkarl;

Den "övergripande operativa tanken" är förstås att Sverige skall kunna motstå ett väpnat angrepp. Detta görs lämpligen på samma sätt vi nu (inte) gör det, genom ett militärt försvar. Det är samma sätt som alla andra länder gör samma sak.

Roger Klang har förmodligen i all hast skrivit ner det han kommer ihåg från en genomgång, givetvis kan det bli en del felaktigheter och man får inte med allt.

6 brigader stämmer och antar jag skall ses som en målbild. Förslaget är inte helt genomarbetat i alla ledder och delar men det ger en tillräckligt bra bild av storleksordningen och översiktliga prioriteringar och inriktningar. Det är naturligtvis helt omöjligt att i detalj beskriva hur många skyttegrupper, AK5:or och radioapparater man vill införa och sedan göra en ekonomisk kalkyl på det som stämmer på kronan. Finansieringen och en grov riktning är det viktiga, detaljerna tas senare och genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

Unknown sa...
9 oktober 2013 19:31  

@ Roger Klang -

Jo, visst läste jag vad du skrev och jag fick samma intryck som Riktkarl: "Det du beskriver att ni kom fram till ser väldigt spretigt ut och föga upphängt på en övergripande operativ tanke". Efter att ha följt länken som anders82 tipsat om fann jag att utgångspunkten och dimensionerande mot huvuduppgiften är:

"Möta, hejda och slå begränsade anfall i tre av sex militärområden samtidigt".

OK, det klarlägger en del även om jag fortfarande får intrycket att det är mycket nostalgi och good old times som ligger bakom snarare än ett genomtänkt koncept om 2020-talets krigföring. Och nej, jag är givetvis glad åt de extra flottiljerna men menar faktiskt att ett helt försvar är motiverat om hela vårt land skall försvaras.

Ytterligare tycker jag man måste ställa sig frågan om vi inte i realiteten nu har kommit väldigt nära tillståndet där vi inte längre förmår reproducera oss, d v s har vi instruktörer som kan ta hand om alla värnpliktiga och alla nya befäl som på några år skall mångfaldiga FM?

Unknown sa...
9 oktober 2013 21:30  

Grundevik: "Om inte fler i försvarsmaktsledning...fortsätter debatten för att få allmänheten intresserad så blir det svårt framöver att driva försvarsfrågan"

Ja, det blev ju inte direkt trångt i etern med generaler som ville kasta sig in i debatten...

uppgiven sa...
9 oktober 2013 21:47  

@Riktkarl

"Intressant vinkling. Estland har inget flygvapen men de planerar att upprusta sin armé.
De verkar ha dragit en korrekt slutsats beträffande vad man på sin höjd kan räkna med att få hjälp med i händelse av en konflikt, nämligen flyg."

Estland får hjälp med flyg redan idag. NATO baserar jaktflyg där enligt ett roterande schema.

Att tro att en ickemedlem utan eget flygvapen i händelse av konflikt ska få stöd av NATO-flyg så pass snabbt att det spelar någon roll, är inte realistiskt. Om vi överhuvudtaget ska överleva militärt så pass länge att någon hjälp ska hinna anlända och göra nytta (bortsett från ren humanitär sådan) så krävs det att det finns flyg i Sverige när konflikten börjar. Om vi i fredstid inte kan tänka oss att "någon annan" baserar flyg i Sverige så får vi hålla oss med detta själv.

zeta sa...
9 oktober 2013 22:03  

5 partier!

A) IO14 partiet – Vill förverkliga IO14 med fullständig finansiering.

B) Garnisons partiet – Vill sätta upp samtliga regementen, flottiljer och marinbaser som lades ner efter kallakriget. Samma finansiering som parti A. Görs på bekostnad av krigsförband, materiel och internationella insatser. Personaltäthet anpassas efter budget. IO14 förverkligas ej.

C) Personal partiet – Vill öka mängden reguljär personal och dess löner. Samma finansiering som parti A. Görs på bekostnad av krigsförband, materiel och internationella insatser. IO14 förverkligas ej.

D) Höjd budget partiet – Har betydligt större farsvarbudget än alla andra partier. Pengarna går till Industristöd, genom stora inköp av svensk materiel, samt stora glesbygdsatsningar. IO14 förverkligas ej.

E) Krigsförband partiet – Vill bygga försvaret med fokus på krigsförband, med Finland som modell. Partiet har lägre finansering än alla andra partierna, då Finland har det. Görs på bekostnad av internationella insatser. IO14 förverkligas ej.

Den stora frågan är: VILKET PARTI ÄR MEST FÖRSVARSVÄNLIGT?

Det råder delade meningar om vad försvarsvänlig betyder om man läser blogginlägg och komentarer. Kan ett parti, som sparkar militär personal och lägger ner regementen och flottiljer, men ökar kvantiten och kvalitén på krigsförbanden, vara försvarsvänligt? Kan ett parti som minskar försvarsbudgeten vara försvarsvänligt?

Enligt mig är svaret parti E. Den politik som kan försvara landet bäst mot ett millitärt hot är den mest försvarsvänliga. Krigsförbandens förmåga att slå ett millitärt hot är avgörande. Antalet regemente, marinbaser, flottiljer, skolor, storleken på budgeten och mängden personal, är bara kulliser. Att stödja Försvarsmakten oberoende var den gör är inte samma sak som att vara försvarsvänlig.
Jag är försvarsvänlig!
/Zeta

Anonym sa...
10 oktober 2013 06:33  

@jockelarsson. Ja. Inte alls. Men det är mitt val och bygger på en helhetsbedömning över flera politikområden. Ett val handlar om mer än försvar. Var och en röstar efter sin egen övertygelse. För mig finns inget alternativ som driver mina frågor efter mina övertygelser. Det innebär att jag får förlita mig till er andras goda omdöme, jag är väl en minoritet. Många röster på soffan företräder bilden av ett demokratiunderskott, ett dysfunktionellt politiskt klimat, och är för mig det enda möjliga valet snäppet bättre än pest eller kolera. Du får stå för dina egna val. Det räknar jag med.

Bygdemajoren sa...
10 oktober 2013 10:58  

Här är då moderaternas officiella linje:

"Moderaternas försvarspolitiska talesperson Cecilia Widegren säger att Sverige i dag har ett ”användbart tillgängligt försvar”

Att sedan enskild partimedlem försöker påverka yttertemperaturen mitt i vintern genom att öppna fönstret får väl ses som aningen patetiskt.

Anonym sa...
10 oktober 2013 21:46  

Re: uppgiven

"Estland får hjälp med flyg redan idag. NATO baserar jaktflyg där enligt ett roterande schema."
Ja det gör dom. Det kanske vi också skulle göra, det verkar vara en bra plats att värna vår territoriella integritet från.

"Att tro att en ickemedlem utan eget flygvapen i händelse av konflikt ska få stöd av NATO-flyg så pass snabbt att det spelar någon roll, är inte realistiskt."

Håller med helt och fullt, är tom tveksam till om en icke NATO medlem både med eller utan eget flyg kan räkna med NATO stöd överhuvudtaget i en situation där vi och dem är inbegripna i en konflikt med en tredje part. Dessutom om någon mot förmodan stödjer oss, hinner då inte ens flyg fram i tid lär definitivt ingen annan typ av "hjälp" heller hinna fram i tid.

Försvaret är nu nere på en mycket låg nivå. Det jag saknar i många resonemang och även i perspektivstudierna är hur försvaret skall utformas för att trovärdigt ge så stor krigsavhållande effekt som möjligt. Hur skall vi använda de 40 miljarderna per år till att skapa så mycket svårighet och osäkerhet att en ev angripare inte anser det lönt att ge sig på Sverige? Det är vad detta handlar om. Denna dimension anser jag tappats bort genom Tolgfors m fl resonemang om ett "användbart försvar". De bästa Försvaret är det försvar som inte behöver användas.

Unknown sa...
10 oktober 2013 23:06  

Bygdemajoren sa
"Moderaternas försvarspolitiska talesperson Cecilia Widegren säger att Sverige i dag har ett ”användbart tillgängligt försvar”
Här måste jag invända! Det är ju en
helt korrekt och oantastlig sanning/analys. Helt fri från överdrift. Åtminstone så länge CW inte väljer att precisera vem som eventuellt kan antas vara vår motståndare och de resurser denne kan tänkas ha att tillgå.
Ponera att vår gamle arvfiende på 1500-talet, DK, på nytt och av något helt outgrundligt skäl, skulle vilja inta Stockholm/Svearna, så stämmer ju CWs uttalande till 100%. Vi har då ett "tillgängligt och användbart försvar" mot denna i så fall mycket lömska och ytterst försåtliga handling. Mot rätt dimensionerad och lämpligt anpassad motståndare så är CWs uttalande väldigt klarsynt. Kan knappast beslås med lögn.(PS det kan finnas visst utrymme av ironi i inlägget. . .DS)

Unknown sa...
11 oktober 2013 22:31  

"Vi som parti, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar måste nu visa våra väljare och vår befolkning att vi fortfarande gör det."

Vem försöker du lura? Ditt härliga parti valde invandring framför välfärd och/eller försvar? "Alltid värnat". Har du ingen skam?

Hade ni värnat om försvaret av Sverige och och vårt oberoende hade ni för länge sedan sett att vinden vände redan för över tio år sedan. Er oförmåga att tackla detta problem m.m. har satt landet i ett säkerhetspolitiskt vakuum. Nu har det gått så långt inom FM att det redan är för sent. Vi kan inte ens om vi fick pengarna kunna få igång FM igen och bygga upp försvaret. För mycket är sönderslaget, avsålt, skrotat och nerlagt.

Sluta vara en "nyttig idiot" för ditt parti och försöka få försvarsvänliga röster på orealistiska premisser och löften.

@Roger Klang

Eran vision av försvaret går nog tyvärr inte att realisera då vi inte helt enkelt har officerare nog att utbilda ens en hel värnpliktskull i dagens läge.Vi har inte ens sängplater till ett inryck i storlek normal vplomgång under de sista fem åren av värnplikt.

Roger Klang sa...
12 oktober 2013 08:26  

@Gullin Kambe:

Visst, vi måste BYGGA upp försvaret nästan från grunden. Men vi måste ju börja någonstans. Om inte vårt förslag är realiserbart så är det nog kört. Låt oss se glaset som halvfullt.

Roger Klang

Martin sa...
12 oktober 2013 12:16  

Gullin Kambe;

Med den inställning du har i sista stycket kan vi ju lika gärna lägga ner all försvarsdebatt om det ändå inte går att förbättra något.

SD visar med sin budget och sin försvarspolitiska inriktning åt vilket håll man ser att försvaret ska utvecklas. Det får sedan ta den tid det tar, ingen kan på förhand tala om exakt vad som går och inte går i ett så dynamiskt och mångfacetterat förlopp som en återuppbyggnad av försvaret skulle vara.

Unknown sa...
12 oktober 2013 15:03  

@ Roger Klang

Självklart måste vi börja någonstans. Vi behöver få igång en utbildningsorg värt namnet igen och det kommer ta tid och kosta en hel del.

I nuläget står vi som valfritt latinamerikanskt land vid förra sekelskiftet utan flotta, fungerande arme m.m. och allvarligast av allt utan tillräckligt antal heltidsanställda officerare. Reservofficeren är ett komplement (ett mycket bra sådant) till yrkesofficeren men inte lösningen problemet med instruktörer som det blivit på många förband.

/Gullinkambe

Anonym sa...
12 oktober 2013 19:41  

Såg att det diskuterats både stridsvagnar och kustrobot på Gotland i Strilaren och Skipper. Det är bra. Ett dussin stridsvagnar i ett förråd på Gotland utan personal, ledning och underhåll har låg trovärdigt. Geomskådas av en angripare. Som det ser ut kan det inte utvecklas någon effekt annat än möjligen om kostnaden för ett förråd på Gotland är lägre jämfört med fastlandsalternativ.
Det har också kommit igång en debatt om kustrobot och då Rb 15 II, jättebra. Men genast klipper teknik- och kvalitetsfreaks in och börjar jämföra robotprestanda och tekniknivå. Visst, en modern robot bör nog vara bättre än en gammal robot. Men poängen är att robotsystemet som sådant (om det inte är fullständigt obsolet) utgör ytterligare en faktor som en eventuell angripare måste ta i beaktande. Samma sak gäller om vi kunde få till ett förband av stridsvagnarna på Gotland.
Ibland är kvalitetsivrarna i FM dess största nackdel. De fastnar i detaljerna istället för att se den stora bilden.
Jag kan nog hålla med om att vårt gamla invasionsförsvar (som vi aldrig kallade de då) innehöll både pappersbrigader och kamikazeattack (LA). Det kan nog till vissa delar beskrivas som en kuliss. Men det var en stor kuliss och i denna kuliss fanns det delar som om de synats av en angripare hade bitit ifrån sig riktigt rejält.
Idag synes det också vara så att det "användbara försvaret" också är en kuliss, skillnaden är att dagens kuliss är så avsevärt mycket mindre och lättare att syna för en ev angripare. Bara det faktum att fastställda förband inte är uppfyllda med soldater (jag är gammal och värjer mig mot dessa intetsägande skituttryck GSS T ock K mm, en sjöman är också soldat, en gruppchef är en gruppchef, tom vår högste general kallar sig soldat, vilket han inte behöver göra, för det borde alla begripa att han är) säger det mesta.

Det är ett helt nytt tänk (eg gammalt) som måste till för att vi skall kunna vrida om skapa ett Försvar som skall förvara landet.

Unknown sa...
14 oktober 2013 12:11  

Jag är väldigt glad att så många kommenterar och brinner för samma sak som jag. Många bleyser saken från andra vinklar vilket ger bra underlag för en förbättring i politiken.

De rödrgrönas utspel angående värnplikt m.m. är skrattretande. Sist de rödgröna hade makten lades förband ned och Gotland avmilitäriserades helt. Några ytterligare pengar har inte tillförts försvaret i deras skuggbudget.

Sverigedemokraterna vill förvisso satsa mer på försvaret men inte på internationella insatser. Dessutom väljer SD att angripa försvarsdebatten från ett "kalla-kriget perspektiv". Mer pengar och fler resurser är bra men vad för resurser vill vi egentligen ha?

Jag tror att försvaret måste rustas upp utifrån morgondagens hot. Här måste det föras ett nära samarbete mellan Försvarsmakten och de folkvalda.

Att placera stridsvagnar på Gotland är bra start. Jag vill dock verkligen trycka på att det ändå bara är en start. Förrådsställda stridsvagnar kommer inte öka försvarsförmågan i någon större utsträckning, men det är en signal. Inte minst är det en signal till de rödgröna som totalt slaktade försvaret och la ner all militär närvaro på Gotland.

Jag tror det är viktigt att vi nu fortsätter denna utveckling och även skickar personal och marina enheter till Gotland. Det är onekligen ett av Östersjöns mest strategiska lägen och således måste den kunna försvaras.

Resenären sa...
14 oktober 2013 18:40  

Sjövik!

"De rödgrönas utspel angående värnplikt m.m. är skrattretande."

Åja, moderaternas utspel får en nog att dra på smilbanden en hel del de också!

Som någon skrev: Bara klang och inget pang


Bara klang och inget pang.

jan-olov sa...
14 oktober 2013 20:22  

IngeBrikt Sjövik

Bra att du vill förbättra försvaret av Gotland.Du skiljer dig på ett mycket positivt sätt visavi Widegren/Enström som inte ser något speciellt behov för just Gotland egendomligt nog. Kanske kommer en förändring nu när ZAPAD 2013 genomförts bla.
Däremot håller jag inte med dig i slutsatser och kommentarer kring Socialdemokraternas kommitte motion som jag läst i detalj.
Bifogar länk.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H102F%C3%B6247/
Socialdemokraternas förslag innebär rimligen ett bättre urval=kvalite eftersom den omfattar hela årskullen pojkar/flickor ca 110-120 k, 20% går vidare till fysisk mönstring där rekryteringsunderlaget då blir mycket större än idag till GMU, HV , nya civilförsvaret och till yrkesofficer
Genom att alla mönstrar webb och sedan 20%fysiskt så återupprättas kontakten med försvaret igen från den unga befolkningen som vi tyvärr tappat.

Men kanske viktigast detta är första steget till att kunna häva den vilande värnplikten eftersom data finns för 20% i varje årskull.

Socialdemokraterna vill också återskapa personalsreserven samt göra hemvärnet större men först beväpna det bättre.

En sak är dock säker-vi kan inte leva med den personaluppfyllnad vi har idag ty försvaret blir ju meningslöst utan soldater.
Vi kan inte vänta på att ev IO2014 (som är på tok för liten) skall mkt ev bli uppfylld 2023 dvs 9 år för sent.
IngeBrikt vi kan inte ha det så. Därför måste konkreta och ärligt menade förslag läggas av alla partier för att komma ur situationen. Det har S gjort och även SD och V.
Jag vill ha värnplikten tillbaka och sneglar avundsjukt på våra Nordiska granländer som inte gjort sin personalförsörjning till en experimentverkstad som vi utan har personaluppfyllnaden klar.
Det var ett misstag att lämna Gotland S och det var ett misstag att avveckla värnplikten M+C+KD+FP.

Jag uppmanar riksdagsledamöterna att lägga partihänsynen åt sidan och inse att vi sitter i samma båt nämligen Sverige.
Dra ett streck över historien nu och släpp prestigen och lägg förslag som återupprättar ett försvar av vårt land Sverige och våra medborgare.
Hoppas på genuint ansvarstagande från alla partier nu.

Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

Riksregaliet sa...
14 oktober 2013 22:14  

Replik till Ingebrikt Sjövik "Sverigedemokraterna vill förvisso satsa mer på försvaret men inte på internationella insatser"
Vi anser att då det har varit en paus i vårt nationella försvar är det nu dags för en paus i internationella insatser tills vårt försvar återigen är rustat och ny organisation operativ.

"Dessutom väljer SD att angripa försvarsdebatten från ett "kalla-kriget perspektiv".

Nej, vi har ett modernt slagkraftigt skalförsvar med 6 brigader + territorialarmen. Vi vill ha ett existensförsvar och avveckla insatsförsvaret.

"Mer pengar och fler resurser är bra men vad för resurser vill vi egentligen ha? " Vi är mycket tydliga i vad vi vill vilket återfinns i det dokument vi publicerade på vår försvarsblogg.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade