Två olika resultat av 5 års militära reformer

SvD Brännpunkt skriver idag riksrevisor Jan Landahl om Riksrevisionens slutrapport om försvaret. Det är svidande kritik där den allvarligaste är den att det saknas en övergripande idé vad försvaret ska syfta till. ”Vilken hotbild och motståndare ska organisationen utformas och vilken uthållighet ska eftersträvas?” För den lekman som inte är insatt i försvarspolitiken ter det sig förmodligen helt obegripligt att detta ej är definierat, men tyvärr är det så illa.

ÖB:s uttalande förra nyåret om det så kallade en-veckasförsvaret utgick från ett konstaterande att det svenska försvaret kan hantera ett begränsat väpnat angrepp, i en del av landet, i en vecka, när insatsorganisation 2014 väl intagits bortom 2023. Efter denna vecka måste Sverige ha fått militär hjälp av en andra stater/aktörer. Här är Riksrevisionens kritik av samma allvarliga slag.

Det saknas idag, 5 år efter den försvarspolitiska inriktningspropositionen där kravet på stöd utifrån formulerades, planering för hur Sverige ska kunna ta emot militärt stöd. En sådan planering förutsätter att man från politisk nivå fastställer vem eller vilka som ska komma till undsättning, men NATO-frågan är fortfarande alldeles för obehaglig för såväl Moderaterna som Socialdemokraterna att ta i.


5 år har nu förflutit sedan regeringen beslutade att Sverige skulle ha ett professionellt försvar berett på insatser här och nu. I början av året skrev jag en serie om fyra inlägg där jag påvisade hur flygstridskrafterna sedan millennieskiftet dras med en mycket stor kompetensskuld när grundläggande förutsättningar för att öva uteblivit. Johan Wiktorin publicerade under förra veckan en liknande granskning av markstridskrafterna och det är inte heller någon upplyftande läsning. Det blir helt enkelt inte något professionellt försvar utan övning.

Under den gångna månaden har vi kunnat se mycket bilder från Krim där välövade, professionellt utrustade och professionellt uppträdande ryska förband verkställt rysk säkerhetspolitik. President Putin konstaterade i mitten av 00-talet offentligt att de väpnade styrkorna var av undermålig kvalitet och hade fungerat mycket dåligt när det andra Tjetjenienkriget igångsattes. Under 00-talet gjordes också successiva försök till reform. Brytpunkten kom vid Georgienkriget där de väpnade styrkorna visserligen fungerade bättre än i Tjetjenien, men att det skulle krävas stora krafttag och modernisering på alla plan för att höja nivån. Det är de begynnande resultaten av detta mycket målmedvetna arbete vi idag ser och vilket ska ge Ryssland en militär grundnivå till 2020.

I reformen ingick inte bara en personalreform i syfte att ge mer gripbara och motiverade styrkor (lönerna har höjts trefaldigt), utan även en omfattande materiell reform, vilket vi definitivt ser resultaten av i form av de mycket modernt utrustade ryska soldaterna med nya vapen med nya sikten, nytt uniformssystem, nya kommunikationssystem och nya splitterskyddade terrängbilar med mera. Framförallt imponerar de ryska soldaternas uppträdande. Visserligen är de förband vi framförallt kunnat se några av de mest priortierade förbanden, men likväl utstrålar man en sällan tidigare skådad professionalitet när det gäller ryska soldater. I Väst har vi ofta sett framför oss en bild av ryska soldater som vodkadrickande, illa klädda, med låg moral och som därtill är villiga att sälja sin utrustning till motståndarsidan. Något som även NY Times reflekterar över.

Ny utrustning gör visserligen att en soldat känner sig mer professionell, men den helhet som nu manifesteras är troligtvis också ett utslag av det övningssystem som satts i verket. De ständigt återkommande ryska beredskapsövningarna är sedan tidigare relativt välkända i Sverige och är ett utmärkt sätt för den ryska regeringen och militära ledningen att få ett kvitto på hur försvarsreformen utvecklas. Mindre känt är dock det medvetna arbetet mot varje förband där förbanden efter genomgången modernisering evalueras under en större övning. Uppnår inte förbandet de uppsatta kraven, sänds det hem med hemläxa för att ges en ny chans senare. Misslyckas förbandet igen går det illa för förbandets chefer. Just evaluering är en nyckel till att få högkvalitativa förband.


På 5 år har också Ryssland i hög grad lyckats få oerhört mycket mer kvalificerade och välövade förband, medan det i Sverige hänt mycket lite. Det finns därmed gott om läxor att ta med sig för Sverige. Såväl Johan Wiktorin som jag har vid upprepade tillfällen påpekat att en större beredskapsövning är det bästa sättet att få reda på var den svenska försvarsreformen befinner sig idag och hur läget är. Helt enkelt ett diagnostiskt test. Utifrån detta har man enklare att sedan staka ut den väg man måste gå. Respektive förband bör senare och löpande på ett oberoende sätt evalueras avseende förbandets färdigheter, istället för att förbandschef idag ska sätta ett luddigt betyg på förbandet. Ett betyg som alltför ofta visar sig ha bytt siffra när det publiceras i andra dokument. Det är inte för inte som NATO lägger en oerhört stor vikt vid evaluering av förband, där dessa i hög grad evalueras av observatörer från övriga NATO-länder.

Detta kräver dock att det finns såväl pengar som resurser till övningar. Något som idag lyser med sin frånvaro, precis som Riksrevisionen konstaterar. På samma sätt som Riksdagen reserverar pengar i försvarsbudgeten för internationella insatser vore det lämpligt med ett motsvarande anslag för just försvarsmaktsövningar och beredskapsövningar. På så vi skulle dessa aldrig kunna reduceras eller utgå till följd av andra ekonomiska bekymmer som myndigheten hamnar i.

39 kommentarer:

Gustav sa...
8 april 2014 kl. 20:00  

Lösningen på försvarsfrågan är en kompromiss - i samförstånd

Om man i ena änden av kompromissen vill att vi ska gå med i NATO och man i den andra änden vill ha ett "icke-vålds-försvar"

Då kanske den bästa kompromissen är att vi har vårt våldsförande försvar någon annanstans där det kan samla NATO-poäng - och inget försvar här hemma

Samförstånd var ordet - det är målsättningen

Och nu kommer Riksrevisionen och säger att Försvaret saknat målsättning

Målsättningen har varit glasklar - Samförstånd (och kompromisser)

Gustav sa...
8 april 2014 kl. 20:00  

Lösningen på försvarsfrågan är en kompromiss - i samförstånd

Om man i ena änden av kompromissen vill att vi ska gå med i NATO och man i den andra änden vill ha ett "icke-vålds-försvar"

Då kanske den bästa kompromissen är att vi har vårt våldsförande försvar någon annanstans där det kan samla NATO-poäng - och inget försvar här hemma

Samförstånd var ordet - det är målsättningen

Och nu kommer Riksrevisionen och säger att Försvaret saknat målsättning

Målsättningen har varit glasklar - Samförstånd (och kompromisser)

Unknown sa...
8 april 2014 kl. 20:14  

SYNK:NEJ


"Misslyckas förbandet igen går det illa för förbandets chefer"

Tillämpas inte "fallucka uppåt" där också?

Unknown sa...
8 april 2014 kl. 20:33  

I och med krisen i Ukraina har en död hand lyfts från försvaret ( naturligvis fel eg med sådan ryckighet) och det du lyfter , som större övningar borde nu genomföras. Försvarsminister Karin Enström sade igår att Försvaret behöver framöver mycket pengar, liksom mycket hårt arbete. Vad gäller Natofrågan är Moderaterna helt klart för Nato. En positiv utveckling vore om Socialdemokraterna kunde känna sig motiverade till detta steg ( men jag tvivlar). Skall man utanför politiken påverka denna fråga skall man rikta sig mot folket direkt eller mot socialdemokraterna. Moderaterna är redan frälsta. Undertecknad är Moderatpolitiker som kandiderar till Riksdagen. Jag är vän av ett relevant försvar för rikets säkerhet och integritet och debatterar försvarsfrågan i syftet att åstadkomma konstruktiva förbättringar av svensk försvarspolitik ( som inte varit bra , i vart fall inte sedan 2000-talet) . Maria von Beetzen ( M)

Anonym sa...
8 april 2014 kl. 21:04  

I åtta år har alliansen totalt misskött statens kärnuppgift så till den milda grad att vi idag står utan reell försvarsförmåga. Rykten på internet gör gällande att Ryssland ska gå över ukrainska gränsen inatt
http://m.censor.net.ua/news/280058/rossiya_planiruet_vtorjenie_v_ukrainu_v_noch_s_8_na_9_aprelya_tymchuk

Oavsett vad som händer i natt kommer vi kl 08.00 i morgonbitti, när vårbudgeten släpps, få svaret på om alliansen på allvar insett sitt monumentala försvarsmisslyckande och om de har en faktiskt ambition att försöka rätta till sina historiska misstag.

För att ens ha en chans återvinna min respekt krävs att man budgeterar för att betala av materielskulden inom fyra år samt att finansiera återupptagandet av en partiell värnplikt.

Orealistiska krav?
Nix det enda som är orealistiskt är en regering som inte ens klarar av statens kärnuppgift.

TobbeT sa...
8 april 2014 kl. 21:17  

Maria; Är epitetet särintresse helt borta i Fredrik Reinfeldts vokabulär numera?
Anledningen till att jag frågar är artikeln i dagens GP http://www.gp.se/ekonomi/1.2335416-reinfeldt-vill-ge-mer-till-forsvaret
"Göra lite mer med försvaret"?
Det behövs göras mycket mer som du vet.

Vågar etablissemanget införa en omfattande och större övning a la beredskapskontroll i Sverige om det fanns erforderliga medel för det?
Har högsta politiska ledning kapacitet att leda en storövning som spänner över flera myndigheter?
När gjordes en sådan senast?
Vilka statsråd var involverade?

Jag tycker även att många partier i bägge blocken helt har lämnat walk over i försvarsfrågan.
Var är FP, C och KDs partiledare när detta debatteras?
Vad anser Socialdemokraterna? Egen åsikt? Inte bara att M gjort fel.

Säger det igen. Byt ut eller lägg ner försvarsberedningen. Ni gör alltför lite, alltför sent och oftast fel.
Inte ens ta upp Natofrågan trots det långa perspektiv beredningen skall ha.

Forsno sa...
8 april 2014 kl. 21:21  

@Maria von Beetzen
Ditt parti har förbrukat all trovärdighet i frågan. Kom igen när ni har bytt ur hela partiledningen och har några tiotal miljarder till i budgeten.

Anonym sa...
8 april 2014 kl. 21:29  

Jag kompetterar min tidigare kommentar angående vårbudgeten som släpps imorgon.

Via bloggen "Oroande utveckling"
http://oroande2.blogspot.se/2014/04/8-april-tillfalligt-avbrott.html
kom informationen om att NATO idag gått ut med att det nu är dags att satsa militärt med anledning av Rysslands aggressionspolitik ”It’s true that readiness has a cost, but the cost of insecurity is much higher. So this is the time to stop the deep cuts in our defense budgets and start reversing the trend” http://youtu.be/VIBF-eYmnD0
Han hänvisar också specifikt till 2%-målet. Imorgon krävs alltså nästan en fördubbling av försvarsbudgeten enligt NATOs mycket skarpa besked tidigare idag.

Allt annat än en sådan satsning imorgon från alliansen är ett historiskt och oförlåtligt svek.

Magnus sa...
8 april 2014 kl. 21:41  
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Magnus sa...
8 april 2014 kl. 21:46  

Bra Maria!
Har dock en känsla av att de Nya Moderaterna har förbrukat all trovärdighet avseende försvarspolitik. För att återfå förtroendet krävs bevisliga åtgärder - inte hurtiga utgjutelser om den enorma förmåga som tillförts FM genom batteribyte på stridsvagn, eller det stundomliga uppvisandet av ren och skär okunskap i militära frågor.

zeta sa...
8 april 2014 kl. 22:25  

En större beredskapsövning är onödig och helt värdelös i dagsläget. Det nya (M) försvaret är uppbyggt, organiserat, utrustat och personalförsörjt för att kunna försörja de internationella insatserna med insatsförband. Att göra en större beredskapsövning med den, är som att göra ett flyttest med en bil. Den kommer sjunka därför att den inte är gjord för att flyta.
Jag tycker att man först ska skapa ett försvar som är skapat för att försvara landet, sen kan man testa och utvärderar den.
/Zeta

Unknown sa...
8 april 2014 kl. 22:32  

Tack för kommentarer på kommentaren!
Som sagt, jag har varit och är starkt kritisk till de fortsatta besparingar som alliansregeringen lagt på försvaret. Det är inte rimligt att vi som Nordens största land och i ett känsligt geografiskt läge skall ha procentuellt lägst försvarsanslag i Skandinavien.

Tyvärr ligger det i politikens dåliga natur att det kliar i fingrarna att ta av försvarspengarna när omgivningen ter sig lugn och fredlig. Samma misstag skedde efter andra världskriget. I Sverige har vi oxå en tendens att systematiskt tänka oss att "någon annan" skall hjälpa oss, eller att kriget "nog" inte drabbar oss.

Nu är ett läge där inget är låst och mycket kan formas. Därför är det viktigt att framföra bra argument i avgörande och viktiga frågor. Vissa delar ( som Gotlands försvar, allmän värnplikt ) finns det olika åsikter om, men uppgifter kan ju ofta lösas på olika sätt. Att genom en större övning uppfattar jag från min högst politiska horisont som en rimlig plan.

Allt, precis allt som jag ser och hör tyder på att Moderaterna i regeringen har svängt om rejält och är villiga att bygga upp vår försvarsförmåga så snabbt som det är möjligt. Fredrik Reinfeldt nämnde idag ca 5 miljarder för 2015, sedan ytterligare ökningar.

En annan aspekt av att nu vara så konstruktiv i debatten som möjligt och att hata varandra så lite som möjligt är ju att det säkerhetspolitiska läget kan bli mycket dåligt. Men jag förstår er kritik och den frustration som ni känt !

Inom politiken , det skall man veta, finns inte det ledarskapet som det kanske gjorde förr. Slaget om makten står bland mittenväljarna som ofta inte är särskilt insatta i försvarsfrågan men som vill ha pengar till sjukvård och skola. Man kan tycka att poltiken är oförmögen till mycket, men det är demokratins grundregler vi hanterar. Vi är inte Ryssland! Just därför är alla insatser som görs för att få upp människors medvetande och kunskap om försvaret viktigt. Här gör försvarsbloggarna och även media en bra insats.

Gronvita sa...
8 april 2014 kl. 22:36  

Hade inte försvaret även fått i hemläxa, i samband med värnpliktens avskaffande, att upprätta planer för ett återupprättande av värnplikten? Detta för att ett återtag skulle kunna gå lite snabbare. Var finns den planen?

I övrigt upprepar jag mantrat 5% av BNP till försvaret, men då menas ett bredare försvar än bara det rent militära. Civilförsvar t ex.

TRIDENT sa...
8 april 2014 kl. 22:38  

Själv är jag förutom vän av landets försvar, även vän av hederliga politiker. Jag nämligen att det hör till anständigheten när man är förtroendevald av medborgarna!
I detta har moderaterna totalt diskvalificerat sig genom Enström, Forsell och Widegren!
När dessa tre blivit siffror i AMS statistik kan jag överväga att även bli vän av moderaterna, men till dess har jag faktiskt större förtroende för Jonas Sjöstedt när det gäller frågor rörande rikets försvar....

Unknown sa...
8 april 2014 kl. 22:44  

Riksrevisionens rapport är ju förödande!
Ska verkligen regeringen komma undan med detta? Vi brukar ju gärna se oss som ett modernt land. I jämförelse med Ryssland är vi ju rena "banan-republiken", som man sa förr. Om inte en förändring kommer till stånd är vi illa ute. Som en händelse nu då Ukraina hotas av invasion, så är det den 9:e April imorgon. Åtminstone våra grannländer kommer ihåg det datumet. Ett överfall som blixten. Det är 74 år sen. Men lika aktuellt än.

HTKA sa...
8 april 2014 kl. 23:20  

Nya moderaternas trovärdighet är förbrukad i försvarsfrågan (därtill även i en del andra politiska frågor).
En populistisk era har snart nått vägs ände. Historielöshetens naiva väsen har blivit frånåkt av verkligheten och står villrådigt sökandes någon att peka finger åt.

I ord och handling har nya moderaterna under 8 år visat var de stått i försvarsfrågan och krönte slutligen utgiftsområdet med etiketten, ett särintresse bland andra.

Det spelar ingen roll att det finns personer som är och har varit försvarsvänliga i nya moderaterna, men jag förstår att det är lämpligt att de nu "puttas" fram. Jag hade ingen aning om vem denna Maria är och har heller ingen ambition att ta reda på det.

Att sätta en penningsumma i ökat försvarsanslag som nivå/gräns för när förtroendet skulle vara tillbaka låter för mig befängt.

Tack för dessa 8 år nya moderater, de åren kunde vi varit utan. Min röst går inte att köpa ens för miljarder i ökat försvarsanslag. Jag väntar på Moderaternas återkomst.

Skulle inte förvåna mig om den ljusblå färgen kommer att bytas mot lite mer mörkblå och att adjektivet försvinner. Hoppas samtidigt att ett antal charlataner gör detsamma.

Resenären sa...
8 april 2014 kl. 23:44  

Hur gick det för Johan Forssell som ju skulle syna den påstådda bristen på materiel i FM?

Och visst har det varit väldigt få kommentarer från Gardesofficeren med partiboken på sistone...

Unknown sa...
9 april 2014 kl. 00:03  

Oavsett om vi går med i NATO eller inte så måste vårt nationella försvar byggas upp. Eftersom båda blocken medverkat till den nästan katastrofala avlövningen så bör vi börja med att direkt efter försvarskommittens rapport, d v s före valet, utforma ett försvar som på några få år kompenserar för de värsta underlåtenhetssynderna. Helst över blockgränserna. Går allt i den gamla beslutslunken tas i bästa fall beslut sent 2015 och budgeten förstärks från och med 2016. De första resultaten visar sig kanske 2018 och reell förstärkning 2020 - 2025.

Det är nu och några år framåt som Putins nya Ryssland kommer att materialiseras och det vore mycket förvånande om inte Östersjöområdet och Nordkalotten/Barents hav skulle vara del av Putins planer.

Sumatra sa...
9 april 2014 kl. 00:08  

Vårbudgeten i all ära men det intressanta blir att få se den moderata skuggbudgeten efter valet. Där lär försvaret få ett rejält "tillskott".

Anonym sa...
9 april 2014 kl. 02:31  

Moderaterna har drivit sin försvarspolitik av två anledningar:

1. Ett försvagat försvar ger incitament till att gå med i NATO.
Medlemsskap i NATO sänker kostnaden för försvaret ty det behöver inte vara lika omfattande.

2. För att sänka skatten så måste det sparas någonstans, det minst synliga för gemene man är en sänkning av försvarsanslaget.

Desperationen sprider sig nu i moderat-leden, om ryssland gör ytterligare uftall så kommer valet att vara förlorat för M. Det är garanterat att valstrategerna sitter och filar på hur de skall få folk att förstå hur M skrotat det Svenska försvaret. Man kan redan nu tänka sig att flera moderata huvuden kommer att rulla i ett försök att "tvätta fasaden" inför valet.
--------------------------------
Sverige
En nation som utvecklar ett modernt stridsflygplan men samtidigt saknar artilleri och relevant luftvärn.
En nation som utvecklat en av världens mest sålda IFV men som inte klarade av att förse sina soldater i afghanistan med splitterskyddade fordon.
.
.
---------------------------------
Det liknar den "Gudomliga Komedin" där den nionde kretsen består av moderater och den åttonde kretsen består av försvarberedningen.

Anonym sa...
9 april 2014 kl. 08:53  

Att de vanliga nymoderaterna skulle ha en avvikande mening om RRs rapport var väl ingen högoddsare!
Nu lösgör sig dock några andra, som tydligen tigit och lidit i alla dessa år, ur det ljusblå dunklet;-)
Kan det ha något med valet att skaffa?

Ingen som följer denna och andra bloggar blir väl speciellt förvånad eller upprörd över rapportens slutsatser och analyser.

Dock är vår försvarsmaktsledning av en annan mening.

"Rapportserien som helhet innehåller analyser och bedömningar där Försvarsmakten inte gör samma bedömning som Riksrevisionen."

Detta är den officiella hållningen från FML.
Istället för att ta de fakta som framkommit under undersökningen på allvar så väljer man att blunda och förneka, på riktigt, istället för att kunna göra skillnad!
Är det ingen som förstår värdet av trovärdighet inom FML?

"– Vi har till exempel en tillräcklig beredskap att försvara landet här och nu..."

Nja, någon gång efter 2023, på en plats, under en mycket begränsad tid och med minst 30 dagars förvarning från regeringsbeslut och med ganska omfattande resursökning från och med 2015!
Ungefär det samma som RR kom framtill!

Försvara hela landet, som våra politiker anser att vi skall kunna, är vi ljusår ifrån.

Jag anser också att vi skall genomföra de årliga beredskapsövningar vi en gång bestämt.
Jag har dock en viss förståelse att vi kanske skall vänta till dess att vi har något att öva.

Att ge sig ut på vägarna utan ett Lv som räcker längre än näsan och behöver evigheter för att hoppa runt i landet under veckor för att skydda tilltransporter är inget att öva.
Dessutom endast vid fint väder och under den ljusa delen av dygnet. För delar av landet betyder det under vissa delar av året!
Dessutom behöver vi logistikresurser från hela landet för att kunna genomföra en övning på kompaninivå.

Så mitt förslag är, att vi för att inte behöva stämpla hela övningen PH(Pinsamt Hemlig)vänta med genomförandet till dess vi har något att öva och öva med!

Under tiden får vi väl nöja oss med de trevliga TV-spelsövningarna och fortsätta att bygga upp sambands- och stabsfunktionerna så att alla får plats inomhus i värmen.

Mycket märkligt att en framtidsvision som värderas av NATO kan mottas av FM och våra politiker på ett helt annat sätt?
Tror mer på NATO än oss själva?
Tyder inte detta på ett sällsynt dåligt självförtroende?

Trippelsuck!

Teaterdirektören.

P.S. Citaten tagna från FMs officiella hemsida "Försvarsmakten kommenterar" 2014-04-08.


Anonym sa...
9 april 2014 kl. 10:55  

Vad styr vår fömåga? Vid en analys av vadsamhället förväntar sig, skall vi utgå det från politisk makt, pengapungens storlek eller annat?

Grunden för förmågan utifrån ett pragmatiskt synsätt, och därmed en del av den totala kravmassan skulle kunna utgå från: http://eng.mil.ru/en/mission/tasks.htm

Sten-Erik Björling sa...
10 april 2014 kl. 03:29  

Lite intressant läsning...

http://vineyardsaker.blogspot.se/2014/04/sometimes-anglozionist-propaganda-is-so.html

Sten-Erik Björling

Lövet sa...
11 april 2014 kl. 08:39  

Maria von Beetzen: "Inom politiken , det skall man veta, finns inte det ledarskapet som det kanske gjorde förr. Slaget om makten står bland mittenväljarna som ofta inte är särskilt insatta i försvarsfrågan men som vill ha pengar till sjukvård och skola. Man kan tycka att poltiken är oförmögen till mycket, men det är demokratins grundregler vi hanterar."

Den kommentaren beskriver i blixtljus (Nya) Moderaternas dikeskörning:
I grunden handlar ju problemet om h u r ni hanterar demokratin; om det faktum att ni väljer att ta "slaget om makten" och mittenväljarna för maktens egen skull, f r a m f ö r att driva en egen politisk idé. Ni ha gått bort er nånstans mitt i den Schlingmanska triangelns tyngdpunkt. Som åsnan mellan t r e hötappar!

Den dagen ni övergav de politiska idéerna för den oförutsägbara pragmatismen (eller snarare opportunismen) så förlorade ni väljarnas förtroende.

Det systematiskt genomdrivna försvarspolitiska haveriet är det yttersta beviset på - vad jag inte kan beskriva bättre än - ert s v e k mot den demokratiska politikens idé. Den extremform av triangulering som ni ägnat er åt sedan 2006 är förödande för människors förtroende för politiker och ni kommer att skörda draksådd i form av ökat antal röster på extrempartierna.
De må alla tre stå för misslyckade eller rentav föraktliga ideologiska värden, men de s t å r för dem.

Magnus sa...
11 april 2014 kl. 23:40  

@Maria von Beetzen
Hur är din egen syn på hur det svenska försvaret skall organiseras och uppgiftställas?
Vilka förbandstyper behövs?
Hur tillförsäkra uthållighet för Sverige?

Trevlig helg
/Magnus

Sommarfararen sa...
13 april 2014 kl. 00:37  

Maria von Beetzen - Nymoderaterna är redan rökta. Lyssnade på Reinfeldt idag och han har en sak gamensamt med Putin - de lever båda i en bubbla - ingen insikt överhuvudtaget. Nymoderaterna har försatt oss i samma sitiation som Liberaler och Socialdemokrater 1925 med det efterföljande krigsutbrottet 1939 - "vår beredskap är god"... Vårt försvar är bokstavligen helt raserat - alla som är insatta i frågan vet det. Officerarna vet det och Ryssland vet det. Vi är så svaga så att vi inte ens kan ta emot hjälp utifrån (läs Wisemans redogörelse om detta). Att bygga upp försvaret tar 15-20 år - nymoderaterna verkar heller inte ha bråttom om man tittar på senaste vårpropositionen. Det är märkligt att ett parti är så incompetent att det med 41 miljarder inte kan klara av det Finland gör med ca 30 miljarder??? Finland har ett starkt försvar med ca 10 brigader - Sverige har knappt 2. Ni tappar regeringsmakten i år. C och KD åker ut. Nymoderaterna imploderar sedan eftersom det är en själlös zombie utan visioner. När ett sådanr parti hamnar så långt ifrån regeringsmakten som man bara kan komma så kollapsar det. Så småningom kommer gammelmoderaterna att rensa ut de sista av Reinfeldts anhängare och börja om på nytt men då i en annan konstellation.

Unknown sa...
13 april 2014 kl. 09:03  

@Magnus!

Jag tycker Sverige skall gå med i Nato. Tycker också att den omstrukturering försvaret nu genomgår skall genomföras. Regeringen bör ta till sig Riksrevisionens kritik. Försvarsanslagen måste komma upp i samma nivåer procentuellt som Norge och Finland ( 1.5-1.6 % av BNP). De materialsatsningar försvarsministern aviserat är bra men det behövs ytterligare satsningar på bla personal samt på flottan som är anorektisk. På mer ingående nivå skall inte politiker bestämma. det bör bli försvarsmaktens sak att avgöra, tex hur bäst Gotland försvaras. För att finansiera höjda försvarsanslag tycker jag att man kan titta på biståndsbudgeten. Jag har erfarenhet från det området och där finns stora pengar som inte gör någon nytta alls, många gånger däremot ren skada. Det är dock inte helt okontroversiellt. Någon måste dock ta bladet från munnen!
Sedan är det också viktigt att försvarsmakten hanterar sin ekonomi på ett bra och effektivt sätt. Politikerna i riksdagen har när jag talar med dem ( av någon anledning ) inte förtroende för försvarsmakten i det avseendet. Riksrevisionen pekar också ut det bristande ömsesidiga förtroendet som ett stort problem. Om politiken blir lite mindre "snål" mot försvaret och FM hanterar även ekonomi med stor professionalitet, det kan innebära stora framsteg för Sveriges säkerhet, det är min bedömning.

TRIDENT sa...
13 april 2014 kl. 09:56  

Du tycker alltså att lilla Sverige är i behov av en anställd liten operettförsvarsmakt med en stor del av personalen som är sämre utbildad än gårdagens KFÖ-soldater?

Är det inte dags att samla försvarsutskottet, partiledarna och försvarsmaktsledningen för en begreavningscermoni på gärdet där tanken på den storsvenska expeditionskåren en gång för alla begravs offentligt....

Hela nuvarande haveri - eller som vissa kallar det "ominriktning" är en bastard som är skräddarsydd för att fylla den storsvenska expeditionskårens kostym, och inget som det nationella försvaret behöver.

Släpp prestigen och titts på det norska personalförsörjningssystemet, det fungerar!

Max Hanemann sa...
13 april 2014 kl. 11:20  

Maria - måste tyvärr så här långt hålla med Gudmar, även om saker och ting kan förändras snabbt (just nu är stridshandlingar i östra Ukraina och en väntad rysk invasion de senaste nyheterna. På nätet cirkulerar en - mycket möjligt felaktig uppgift - att USA höjt sin försvarsberedskap till DEFCON4.) Kan ske dessa saker kan få moderaterna m fl att tänka om? Hur som helst lyckas Du med det Du skriver göra ett klokt och resonabelt intryck. Förtjänar inte dessa Dina utförsgåvor en bättre användning än att dränkas i politikens träsk?

Unknown sa...
13 april 2014 kl. 13:24  

Det finns anledning att vara kritisk mot regeringens hittillsförda försvarspolitik, ja. Den ända vägen framåt är dock att föra debatten, formulera goda argument ( vilket görs blandannat här!) , fånga medias öra så att väljarkåren bildas i detta område. Och en omsvängning verkar ändå vara på gång i krisens hetta.

Ett regeringsskifte skulle inte göra någonting bättre. Jag har sett i många sammanhang, tex i kommuner hur snabbt en välskött ekonomi kan raseras av okunniga och önsketänkande krafter. En regering med V och Mp kommer inte att innebära någon utveckling för Sverige och är ett stort osäkerhetsmoment vid en ev kris.

Det är i vart fall mycket bra att Sveriges ekonomi idag är stark. Vi KAN satsa på försvaret om regeringen bestämmer sig. Sätt inte Sverige i händerna på en rödgrön röra!

Gustav sa...
13 april 2014 kl. 13:54  

@ Maria von Beetzen
Skrev "Ett regeringsskifte skulle inte göra någonting bättre."
Kanske inte
Däremot är det precis så som Lövet skrev ovan "ni kommer att skörda draksådd i form av ökat antal röster på extrempartierna"
Nu är det ju faktiskt så att det finns ett parti som har förslag avseende försvaret som ligger i linje med vad de flesta som läser och kommenterar denna bloggen vill se
Tyvärr är det ju ett "extremparti" - men som det är nu så skulle nog många vilja se ett läge där detta partis förslag får större genomslag
Och det kommer nog de NyaModeraternas inställning till politiken garanterat se till att de får
Grattis till dig och dina partikollegor Maria

Resenären sa...
13 april 2014 kl. 14:07  

Din partikamrat har ju gått ut med att ni kommer att vinna valet tack vare er kloka försvarspolitik, så vad är problemet?

TRIDENT sa...
13 april 2014 kl. 14:24  

Jo Maria, ett regeringsskifte skulle göra ALLT bättre! Framför allt skulle nymoderaternas katastrofval leda till långtgående utrensningar av de mest förljugna avarterna av ledamöter som kallar sig "förtroendevalda" utan att ens veta vad förtroende innebär....

Jag har även svårt att tro att en socialdemokratisk försvarsminister skulle hantera sanningen på samma vårdslösa sätt som de två senaste nymoderaterna på posten gjort. En lögn är alltid en lögn även om den kommer ur en nymoderat ministers mun!

Men du ger mig hopp Maria, dina inlägg andas lite desperation över kommande katastrofval - det gör åtminstone mig hoppfull!

Sommarfararen sa...
13 april 2014 kl. 14:24  

Maria,

Jag vill inte förringa dina goda intentioner, men problemet är att du har ingenting att säga till om i sekten "nymoderaterna". Problemet är att Reinfeldt och Borg har förskingrat allt förtroende vad det gäller att värna Sverige. Vi vet att de rödgröna är sämre men de står i alla fall för sina dumheter. Att fortsätta med Reinfeldt och Borg är inget alternativ. De måste bort och då tillsammans med Enström, Widegren m fl - De är förbrukade för alltid. När den nymoderata katastrofen är fullbordad kan eventuellt något ny(gammalt) skapas - Moderaterna - ett parti med en tydlig ideologi, ett parti som värnar Sverige på alla sätt och vis. Nymoderaterna måste dock först få gå i graven ordentligt.

Martin sa...
13 april 2014 kl. 14:52  

Moderaterna måste straffas för sin triangulering och totala svek av konservativa värderingar. Det är ert eget fel och ingen annans att väljare tvingas visa sitt missnöje genom extrempartier. Skäms!

Unknown sa...
13 april 2014 kl. 15:38  

Har sagt det jag vill säga på denna sida och tackar nu för mig. Önskar er försvarsvänner lycka till med debatten, och tack för att ni tog er tid att diskutera. Välgrundade balanserade argument är mycket bra. Droppen urholkar stenen.

Bygdemajoren sa...
13 april 2014 kl. 17:30  

@Maria

Gick ju sådär för dig...

TRIDENT sa...
13 april 2014 kl. 18:41  


Gick väl ungefär som införandet av IO 14 och den storsvenska expeditionskåren....

Tyckte man kunde ana viss desperation över kommande katastrofval, förvisso tolkar jag detta som ett sundhetstecken.
Tror att utrensningen av förljugna nymoderater blir massiv efter valet och efterföljande analys av katastrofsiffrorna.

Gustav sa...
13 april 2014 kl. 19:48  

En konsekvens av att NyModeraterna (och FP) gör ett katastrofval är ju att frågan om NATO-medlemskap känns mer avlägsen än någonsin

Den NyModerata politiken (eller rättare sagt deras inställning till politik) kommer att leda till att vi nu - i ett läge där vi sannolikt skulle ha behövt ett NATO-medlemskap mer än någonsin - kommer att få den mest NATO-fientliga regeringen någonsin...

Tack alla NyModerater

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade