Almedalen 2014 – försvars- och säkerhetspolitisk sammanfattning

Att det är ”supervalår” har onekligen märkts i Almedalen då antalet evenemang i år ökat med mer än 50 % från förra året till över 3500. Antalet evenemang inom försvars- och säkerhetspolitiken är en ynka bråkdel som det ”särintresse” det är enligt vissa. Liksom tidigare år har Folk och Försvar tillsammans med en lång rad andra organisationer hållit fanan högt inom dessa politikområden med ett stort antal intressanta seminarier på Försvarspolitisk Arena och Säkerhetspolitiskt Sommartorg, varav jag tänkte beröra några som hastigast.

I partiledartalen valde flera av partiledarna, Stefan Löfven, Göran Hägglund, Jimmy Åkesson och Fredrik Reinfeldt att beröra försvarsfrågorna. Löfven och Hägglund redan i inledningen av sina tal, medan Reinfeldt omtalade de berömda moderata satsningarna på försvaret. Med tanke på hur tidigt i sina tal i synnerhet Löfven, men även Hägglund tog upp försvarsfrågorna, finns det uppenbarligen de politiska strateger som försvarsfrågan som en fråga där man kan tippa rösterna åt ett gynnsamt håll. Efter att ha hört Jan Björklunds tal var jag något förvånad att han inte berörde försvaret, men det står nog klart för de flesta var Folkpartiet står i försvarsfrågorna. I samband med Folkpartiets dag på lördagen gjorde man också ett utspel om att återinföra värnplikten, vilket understryker bilden av att det faktiskt finns en rad politiska nyansskillnader i Alliansen. På liknande sätt meddelade Kristdemokraterna under sin dag att man vill se en parlamentarisk NATO-utredning.

På vänstersidan handlade försvarspolitiken i Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ mest om att förbjuda vapenexporten, en företeelse som Vänsterpartiet anser försätta Sverige i beroendeförhållande till andra länder. Inget av partierna verkar dock reflektera för ett ögonblick över vilka beroendeförhållanden Sverige hamnar i om all krigsmateriel ska importeras. Det blir ju nämligen inte mycket försvarsindustri kvar i Sverige om man alls ej får exportera produkterna. Det lär bli svårt för Socialdemokraterna att hantera då den svenska försvarsindustrin med underleverantörer sysselsätter många tiotusentals människor. På den yttersta vänsterkanten levererade Feministiskt Initiativ besked om sin försvarspolitik. Till en början ska 10 miljarder av försvarsbudgeten istället omfördelas till kvinnojourer och kriminalvården.


Vad avser det stora antal försvars- och säkerhetspolitiska seminarier som hölls kommer jag bara att beröra ett fåtal. Mest intressanta av seminarierna fann jag seminarierna Ny krigföring i Ryssland, Ukraina och det nya säkerhetspolitiska läget samt Försvarsberedningen och Ukrainakrisen. I dessa seminarier berättade bl a Peter Mattsson (FHS) och Carolina Vendil Pallin (FOI) om den ryska försvarsreformen, de tecken man sett tidigare under 00-talet och vart Ryssland nu är på väg. Liksom Carl Bildt i SVT:s mycket sevärda Rakt på-intervju, konstaterade man att den ryska tröskeln för att använda militär makt för att lösa säkerhetspolitiska problem är lägre än vad man trott i väst, men samtidigt har man i Moskva företagit sig det man tidigare omtalat i den säkerhetspolitiska retoriken. Jag rekommenderar varmt att man tittar på dessa seminarier. Ytterst intressanta och särskilt tänkvärda när man reflekterar över vad FOI och svenska underrättelseorgan tidigare meddelat regeringen och vilka åtgärderna blivit i försvarspolitiken sedan 2008.

På tisdagen hölls ett extrainsatt seminarium på Försvarspolitisk Arena om det säkerhetspolitiska läget i Östersjön, vilket jag blivit inbjuden att delta i, vilket jag tyvärr inte hade möjlighet till. Det är ett intressant och brännande ämne där det hos allmänhet och media idag råder en stor okunskap om vad som pågått under våren i Östersjön nära Gotland, särskilt under veckorna innan Almedalen. Här får man en mycket bättre bild genom att följa andra länders försvarsmakter i deras rapportering från Östersjön, samt civila ”signalspaningsamatörer” som lägger ut sina resultat i sociala media. Här har Försvarsmakten otroligt mycket att jobba med, då man av outgrundlig anledning väljer att hemlighålla information som grannländer och NATO-länder lägger ut öppet, t.ex. hur många gånger incidentberedskapen startat och mot vad. I Almedalen uppstod i år exakt samma problem som tidigare år. Almedalsdeltagare som till vardags verkar ha fullt upp med att sätta post-itlappar på fönster och baka surdegsbröd rasar över Försvarsmaktens ”jippoflygningar” med JAS över Visby. Att det är incidentberedskapen som flyger är inget Försvarsmakten lyckas få ut i media. Istället underbygger tystnaden bara den stora okunskapen och mytbildningen. Jag

Ett förvånansvärt intressant seminarium gällde Hewlett Packards förslag till lösning på Försvarsmaktens personalförsörjning och personalhantering. Jag var nog inte ensam om att höja på ögonbrynen när HP kom på tal i detta. Det visar sig att HP sedan många år redan sköter detta åt det brittiska försvaret inklusive att karriärväxla personalen mot slutet av sin tjänstgöring. Löftet här från HP var att göra det bättre och till lägre kostnad än nu och om man inte lyckades skulle man heller inte ta betalt. Med tanke på nuvarande friktioner i personalförsörjningen förstår jag att såväl moderat som vänsterpartistisk paneldeltagare var attraherad av lösningen. Personligen har jag mycket lättare att acceptera outsourcing av personaladministration och karriärväxling än kärnuppgifter som t.ex flygunderhåll och bevakning.

Utfrågningarna av respektive partis företrädare och ungdomsförbundsordförande var också intressanta att lyssna till liksom vissa av seminarierna där respektive partis försvarspolitiska företrädare var ihoptussade i kontroversiella frågor. Där blev det stundom riktigt hett. Ett bestående intryck av hur påläst Peter Hultqvist nu blivit i försvarspolitiken där han nu lätt och ledigt hanterar en bred flora av olika ämnen på ett sätt få av hans motståndare mäktar med.

Ett seminarium jag blev mycket besviken på var Den militära personalens syn på försvarspolitiken. Här ställdes Peter Hultqvist och Johan Forssell mot varandra och för att kommentera den medarbetarundersökning Officersförbundet gjort i Försvarsmakten avseende de anställdas syn på försvarspolitiken. Återigen visade undersökningen att de anställdas förtroende för regeringens försvarspolitik sjunkit. Från skrämmande låga siffror till mycket skrämmande, skulle man nog kunna sammanfatta det hela. Det är inte utan att man undrar om det finns något politikområde med motsvarande siffror. Tyvärr urartade seminariet i pajkastning mellan Forssell och Hultqvist, vilket väl ändå får ses som talande för resultatet i Officersförbundets undersökning.


Tyvärr är det också så att problematiken kvarstår. Man kan slå sig för bröstet hur mycket man vill över att Försvarsberedningen lyckats leverera en rapport med en god analys av läget, men där en hel mandat period ligger mellan läget idag och de åtgärder som föreslås. Här ska det understrykas att detta är såväl Alliansen som Socialdemokraterna överens om och den ekonomi som skiljer sidorna åt är kaffepengar. Till detta ska också läggas de effekter av Finansdepartementets försvarsprisindex som i realiteten gör att försvarsbudgeten än snabbare krymper enligt FOI. Det är med andra ord inte så svårt att förstå varför försvarsanställda har så lågt förtroende för försvarspolitiken. Se gärna Karlis Neretnieks i seminariet Duger det nationella försvaret? beskriva hur infrastrukturpolitiken skulle se ut om man agerade som försvarspolitiken.


Ett stort tack till Försvarspolitiska Arena och Säkerhetspolitiskt Sommartorg för inte bara intressanta seminarier utan nu även ypperliga webb-sändningar som gör det möjligt att följa både på distans och i efterhand.

9 kommentarer:

Anonym sa...
8 juli 2014 11:07  

Tänk om man hade haft en organisation inom FM som kunde räknat ut att samma frågor angående incidenten skulle återkomma, dock i ett större antal, i år på Gotland.

Då hade FM haft ett färdigt koncept att lägga fram på en plats och vid ett mediatillfälle som bara återkommer en gång om året.

Nu verkar vi även sakna en dylik förmåga och kommer precis några dagar fel och utan ett färdigt verktyg.

FM borde anställa någon som kan lite om hur media och information behandlas nu för tiden.

Osedvanligt dåligt planerat i tid och uselt innehåll i informationen.

Att ondgöra sig över allmänhetens okunskap när man i nästa stycke meddelar att man kanske ämnar släppa lite information, på något sätt, till hösten, är väl ändå höjden av dålig mediaförståelse!
Det är ju FM själv som utestänger medborgarna från informationen.

Låt nu inte detta gå från pinsamt hemligt till pinsamt öppet!
Kanske någon typ av reklam/mediakonsult eller företag skulle städslas för uppgiften:-)

Kanske det till och med skulle skapas någon form av informationsavdelning eller liknande inom FML;-)

SUCK!

Teaterdirektören.

P.S. Det finns massor av ironi i kommentaren.

Gormel01 sa...
8 juli 2014 19:53  

Allmänheten kommer inte ändra sin negativa syn på Försvarsmakten förrän militärerna börjar synas. Och där hjälper inga informationsaktiviteter i media.

Det tycks som om allmänheten inte går på svadan hos "ormtjusar'n på Kiviks marknad" som inte hade någon orm.

Efter 1968 års händelser skyr militärerna offentligheter och allmänhetens blickar, vilket med tiden blivit alltmera bekvämt, men som nu straffar sig. Trist.

Mvh Göran Mellblom

Resenären sa...
8 juli 2014 20:54  

Göran.
Tyvärr kommer inga parader i världen att kunna stoppa det haveri ditt parti ställt till med.

Trist.

Gormel01 sa...
9 juli 2014 06:32  

@Resenären, kan man tänka sig en Polismakt lika osynlig som Försvarsmakten?

Händelserna på Krim visar hur långt man kan komma då militärer som är medvetna om offentligheten och motiverade att operera i denna agerar.

Snart sagt varje nyhetsutsändning och varje tidningen innehåller bilder på poliser i aktion. Sällan på oss militärer. Helst aldrig tycks du mena, men varför?

Mvh Göran Mellblom

TRIDENT sa...
11 juli 2014 08:35  

@ Göran Mellblom

Nu har ju din egen partiledare, tillika statsminister, en gång för alla deklarerat att försvarsmakten är ett särintresse - så det spelar nog inte någon roll om man syns eller inte...

Hur går det i Solnamideraterna förresten? Har även ni medlemmara, eller snarare f.d. medlemmar, som genomskådat den nymoderata kulissen ?
Eller tillhör Solnamideraterna de tappra 20-procenten som kört både huvud och kropp så långt ned i sanden att knappt tårna sticker upp....

Och Göran, eftersom du har ett förtroendeuppdrag i nymoderaterna kanske du för oss vanliga dödliga kan förklara den nymoderata matematiken - hur en satsning kan bli en kostnad för den som det satsas på.

Min uppenbarligen klena kunskap inom matematik härstammar från den tid Sverige hade en försvarsmakt - som dessutom fungerade - men tydligen så har nymoderaterna även utvecklat denna vetenskap, och tagit den till nya höjder...

Så snälla Göran, förklara de nymoderata räkneövningarna för oss vanliga dödliga så vi förstår.

För det är väl aldrig så att ni ljuger svenska folket rakt upp i ansiktet? Nej, så illa kan det ju inte vara ställt med våra förtroendevalda politiker att de ljuger sona egna väljare rakt upp i ansiktet...,

Gormel01 sa...
11 juli 2014 16:57  

@Trident, allt det här med Försvaret hände före min tid som politisk aktiv, men jag tror att vem som än hade suttit med regeringsmakten och dess ansvar hade genomfört avvecklingen av det Kalla Krigets försvar, till förmån för framtidens.

Den uppbyggnaden är i full gång, och inte på långa vägar avslutad. Vägen framåt är som alltid krokig och törnbeströdd. Det är bara i efterhand man säger att det gick enligt plan.

Mvh Göran Mellblom

TRIDENT sa...
12 juli 2014 19:03  

@ Göran Mellblom

Vad exakt hände före din tid som politiskt aktiv ?

Statsministerns uttalande om att Försvarsmakten var ett särintresse?

Vet bäst Forsells alla uttalanden om hur förträffligt allt fungerar ?

Widegrens låga nivå. och gigantiska fiasko som ordförande i försvarsberedningen?

Enströms alla lögner ?

Den havererade personalförsörjningen som drevs igenom med tre rösters övervikt?

RB 5, som enligt vissa nymoderater i regeringen inte längre gäller?

Ja, Göran - var allt detta före som tid som politiskt aktiv nymoderat?

Sen ska vi ju inte tala om alla lögnaktiga nymoderata "satsningar" på försvaret som visat sig vara det motsatta. Det är svårt även för en statsminister att försöka ljuga bort forskare på FOI...

Nej Göran, det hade sett annorlunda ut utan anhanget av nymoderater som låter finansministern ha försvarsministerposten som tillikabefattning!

Appropå widegrenskan då kan jag rekommender bloggen Den sjätte mannen - om bara hälften är samt så bör nog damen i fråga entledigas med omedelbar verkan, och sättas på tåget med enkelbiljett till Skaraborg. Där verkar de uppskatta henne och hon har visst en del att reda upp efter sitt förra jobb...

Gormel01 sa...
12 juli 2014 20:13  

@Trident, det var ord och inga visor det. Hur anser du en avveckling av Kalla Krigets försvarsmakt skulle sett ut i den bästa av alla världar?

Som du vet sker alla större svenska försvarspolitiska beslut sedan 1936 i samförstånd mellan moderater och socialdemokrater, inte sällan i samråd med andra, så vi får väl antaga att även det beslut du pekar på genomfördes på det viset.

Du menar således att de politiska partierna i Riksdagen på något sätt ogillar Försvarsmakten, åtminstone i dess Kalla Krigs form?

MVH Göran Mellblom

Gormel01 sa...
12 juli 2014 20:28  

£Trident, tack för tipset om "Sjätte mannen". Falskt? Sant? Överdrivet? Politik? Du drar ingen slutsats av uppfattningen att politiker och partier misshandlar oss militärer och det vi står för.

Min slutsats är: yrkesofficerare skall öka sitt personliga politiska engagemang och måste överge "nånannanismen", om man vill få påverkan på de maktägande kretsarna.

Partival är fritt, och är för övrigt även yrkesofficerarnas grundlagsskyddade rätt att välja.

Alla andra alternativ leder bort ifrån den parlamentariska demokratin vilket är främmande för oss i vårt land.

MVH Göran Mellblom

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade