För lite, för sent och för ihåligt (uppdaterat 15/7 07.10)

"When you give one of your myndigheter a omöjligt regeringsuppdrag" Kanske var det just regeringsbeslut 5/2013 som Tumblr-kontot "When you work at regeringskansliet avsåg?"

I Helsingborgs Dagblad skriver Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren och partikollegan Hans Wallmark om hur försvaret ska förberedas för att kunna hantera en för Sverige osäker tid. Det vore ju tacknämligt, men det kan tyckas väl sent för syndarna att vakna först nu. Överhuvudtaget är det ju ett problem att försöka utmåla en pågående försvarsreform som lyckad och samtidigt motivera att det krävs ekonomiska tillskott.


Widegren och Wallmarks debattartikel inleds med att beskriva Försvarsberedningens samstämmighet om de 27 miljarder kr som man enats om att satsa under nästa försvarsinriktningsperiod.  Inte med ett ord nämns att dessa satsningar påbörjas först om fyra år, eller att det trots denna, som det nu utmålas från moderat håll, historiska satsning på intet sätt hanterar att försvarsbudgeten saknar drygt 50 miljarder kr för att verkställa den försvarsreform som Riksdagen beslutade 2009. Därutöver tillkommer de starkt negativa effekterna av det försvarsprisindex som sätts av Finansdepartementet. Som lök på laxen kan vi av debattartikeln konstatera att det inte heller denna gång blir något försvarsbeslut utan återigen endast en ny inriktning av försvaret.

Vad gör då regeringen för att avhjälpa det sedan drygt 4 månader i grunden förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa där Östersjön nu utgör tyngdpunkten i det säkerhetspolitiska manövrerandet mellan Ryssland och NATO? En mycket bra fråga där svaret fortfarande låter vänta på sig eftersom den försvarsberedningsrapport man refererar till och de åtgärder som där beskrivs avser perioden efter 2015.

Widegren och Wallmark listar sedan några förslag för att förbättra försvaret och öka den operativa förmågan, främst genom att ”personal och resurser ska tillföras för att öka övningsverksamhet”. Vidare framhåller man att ”Försvaret bör tillföras ytterligare mer kontinuerligt anställd personal”. Bra förslag men samtidigt ytterst märkliga. Det senaste året har nämligen Försvarsmakten lagt all sin planeringsenergi i såväl Högkvarteret som ute på förbanden för att i enlighet med regeringsbeslut 5/2013 planera för mindre personal och framförallt färre kontinuerligt anställda, vilket har varit något regeringen mycket noggrant betonat.

Frågan är då vilken status regeringsbeslut 5 har just nu? Försvarsminister Karin Enström gick ut omedelbart innan Försvarsmakten lämnade in sitt svar till regeringen och meddelade att regeringen inte tänkte genomföra några förslag som sänker den operativa förmågan. Frågan är dock vilken definition regeringen gör av sänkning av operativ förmåga – för sänker den operativa förmågan gör konsekvenserna av regeringsbeslut 5 definitivt. Till och med den av Försvarsmakten föreslagna reducerade neddragningen definierar myndigheten som medförande ”en organisation nära underkritisk nivå” och med ”kännbara produktionsmässiga och operativa konsekvenser”. Som exempel innebär konsekvenserna av att genomföra RB 5 fullt ut att Armén personellt och materiellt kommer att minskas från 5 mekaniserade bataljoner till 3. Det är en reduktion av antalet manöverbataljoner med 25 %, samtidigt som regeringen omtalar att man satsar på försvaret i en orolig tid.

Läget blev inte klarare i Almedalen då Cecilia Widegren vid ett framträdande på Försvarspolitisk Arena (se 22.45) uttalade att RB 5 nu tillhör byrålådan och att nya planeringsanvisningar gått ut till Försvarsmakten – ”försvaret ska planera utifrån de förusättningar som gäller här och nu och inte som gällde för ett år sedan”. Man får verkligen hoppas att de sparkrav Försvarsmakten ålades i och med RB 5 därmed är utraderade. Är de inte det så påbörjas åtgärderna redan till hösten för att den nya organisationen ska vara intagen 2016. Enligt Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten har heller inte myndigheten fått några anvisningar eller liknande om att RB 5 inte längre gäller. (uppdaterat 15/7 07.10)


Den stora frågan man bör ställa med tanke på Widegren och Wallmarks debattartikel ”Förberedelser i en osäker tid” är varför har ingen gjort några förberedelser för den osäkra tid vi upplever redan nu?

Konsekvenserna visas med all tydlighet i läget i Östersjön just nu, vilket beskrivs bra i Svenska Dagbladet ikväll. Här ska det poängteras att vi mycket väl vet hur situationen utvecklats i luften över Östersjön och på havsytan de senaste åren. Dock vet ingen hur läget ser ut under vattnet. Med tanke på hur Ryssland agerat och uppträtt vad avser andra Östersjöstaters luftrum, kan man bara gissa vad som händer under havsytan. Att ubåtsjakten utanför Göteborg 2011 skulle vara en singulär händelse, tvivlar jag på.

Den moderata försvarspolitiken summerad efter 8 år är precis som föregående socialdemokratiska för lite, för sent och alldeles för ihåligt. Här skrivs ut försvarspolitiska checkar i mängder och det är checkar som finansministern inte har för avsikt att lösa in. Tyvärr får detta också säkerhetspolitiska konsekvenser, inte bara för Sverige utan även för våra grannländer.


41 kommentarer:

Unknown sa...
14 juli 2014 kl. 00:46  

Här tycker jag Försvarsmakten borde gå ut med vilka instruktioner som är dom senaste dom fått. Tex. om RB 5 gäller eller inte. Om FM säger att RB 5 inte gäller som politikerna säger, varför har det inte redovisats öppet som brukligt?

Anonym sa...
14 juli 2014 kl. 01:10  

" peace in our time!"

Anonym sa...
14 juli 2014 kl. 03:47  

Hmm... ett tydligt bevis på att man tänker på den operativa förmågan i första hand är väl den tillsatta utredningen om förslaget att lägga ner en militärorkester!

Sanningen angående RB5 är nog att ingen vet om det gäller eller inte. Dessvärre verkar inte alla inblandade förstå vad själva beslutet innebär heller.
Om vi hade haft en avdelning inom FML som sysslade med information skulle vi säkert kunnat få reda på den officiella uppfattningen därifrån. Nu är det upp till herrarnas fria åkning(korta programmet)på förbanden.
Beskeden är minst sagt skiftande.

Trots de negativa konsekvenserna som FM redovisar i sitt svar till regeringen skall vi dock komma ihåg att de endast redovisar resultatet av halva nedskärningen(225 milj).
Hur det blir vid en nedskärning av regeringens hela "satsning" på 500 miljoner återstår att se.

Vad det gäller personalförsörjningen kommer vi aldrig att få ordning på den, varken antalsmässigt, kategorimässigt eller ekonomiskt, så länge vi använder GSS/T-verktyget till att anställa vaktsoldater m.fl. på korta vikariat eller som semestervikarier.
Är detta något som ökar eller sänker den operativa förmågan?

Man bör också komma ihåg att språkbruket från den sittande regeringen oftast är omvänt med vad vi andra tror.
Sålunda är en ökning oftast en minskning i verkligheten.

Nu är väl inte de båda skribenterna de vassaste knivarna i lådan när det gäller fakta i försvarsfrågor så man bör kanske inte tillskriva deras alster så stor vikt.
De har en tendens till att svara ungefär likadant på alla frågor så med en lite slipad frågelåda kan man få dem till att tillstå eller neka till vad som helst. (se gärna inslag med de båda under Almedalsveckan)
Fru Enström uttalar sig inte om hon är osäker på vad finansen har för åsikt i frågan.

Här på teatern drar vi vårt strå till stacken. Vi har investerat i en satellitstyrd väggklocka.
Efter en intern utredning har vi kommit fram till att byte till sommar-och vintertid samt justeringar vid batteribyte har det nästan åtgått en hel arbetsdag under 2013. Denna tid kommer att minimeras efter utbytet av klockan.
Klockan kommer, enligt utredningen, att redan under september 2015 gå med vinst. De timmar/pengar som nu blir vinst skall enligt ett enhälligt beslut läggas på en bättre planering av den varje månad återkommande pubkvällen.
Härvid anser jag att vi ökar vår operativa förmåga! ;-)

SUCK!

Teaterdirektören.

P.S. Angående ubåtsfrågan är det väl samma med den som med att sluta med fartkontroller.
Antalet fartsyndare nedgår dramatiskt.

Gormel01 sa...
14 juli 2014 kl. 07:50  

@Teaterdirektören, hur ser du på att hemvärnsbataljonerna tillförs granatkastare?

Debattörer på denna modiga blogg har ansett det för lögn det också, men en 12cm granatkastarpluton är. nu uppsatt på Dalregementet (var annars?) och nu vill vår besvärliga Överhet att vi går vidare.

Är en fågel i handen bättre än tio i skogen?

När gotlänningarna skall sätta upp sina 12cm granatkastarplutoner så kommer de helt säkert göra det, liksom smålänningarna och helt säkert skåningarna, som alltid skall vara värst med flera enheter än andra.

Mvh Göran Mellblom

CS sa...
14 juli 2014 kl. 09:27  

Är det någon här som läst RB 5? Jag lyckas inte hitta dokumentet på nätet och kommer förmodligen begära ut om ingen läsare kan guida mig till en digital kopia.

Det som jag reagerat på är att det kan finnas två olika uppfattningar angående beslutet:
- beslutet är inte upphävt och gäller därför fortfarande eller,
- beslutet är överspelat.

När jag läser Försvarsmaktens svar på RB 5 så återges där kortfattat uppgiften:

"I regeringsbeslut 5 den 14 mars 2013 fick Försvarsmakten i uppgift att redovisa en planering, som med start 2014, från 2019 sänker myndighetens bedömda lönekostnader med 500 miljoner kronor."

Om det det finns ytterligare styrningar i RB 5 har jag inte kunnat utröna eftersom jag saknar dokumentet.

Frågan som jag funderar över är om det verkligen behövs ett beslut som anger att RB 5 är upphävt. Eftersom det endast verkar har varit ett beslut om att planeringsunderlag ska tas fram så krävs det ett kompletterande beslut för effektuering. Något sådant verkar inte politikerna vilja ta och därmed borde detta vara överspelat. Eller?

Roger Klang sa...
14 juli 2014 kl. 11:15  

Men vi har i alla fall tur med försvarsgrensmuséerna. Tänk så många militariamuséer vi får för statsbudgeterade pengar, och musikkåren med. Det är som om de med vett och vilja försökte med att förpassa försvaret till att bli muséeiverksamhet. "Pacificera Våldsverkarna"; sagt av Feministiskt initiativ och uppbackat av de reaktionära bakåtsträvande och konservativa borgarna med ridderliga kvinnor som Widegren och Fredrik Federley i täten. Se som de gjorde mos av den röde Palmes Las, den kanske största stötestenen för att bygga upp ett effektivt försvar bortsett från övning, pengar och materiel då!

"Palme är död, leve Las!" tycks de ha sagt.

Ett av de största problemen är att Widegren och Company inte klarar av att säga "jag hade fel, nu gör vi om det från grunden" De vill äta kakan och ha kakan kvar. Då förändras ingenting till det bättre på grund av alla Ja-sägare. Ingen av dem vet ju vad som gäller.

Hur gör man bäst karriär inom moderaterna? Sälj ut allt vad du tror på och anamma röda och feministiska åsikter så får du snart torgföra dem i media!

Med vänlig hälsning Roger Klang

uppgiven sa...
14 juli 2014 kl. 11:55  

En beredduppgift torde kvarstå antingen tills den går ut i tid eller ny order upphäver den. I fallet RB5 har ingetdera skett.

Såvida vi inte ska anta att regeringen ger uppdrag till myndigheterna via uttalanden i massmedia...

Anonym sa...
14 juli 2014 kl. 12:45  

Herr Mellblom.

Försöket som genomförs inom Dalagruppen lever på det gamla urusla värnpliktssystemets urusla soldater med sina urusla utbildningar.
Det är ett försök och antalet sparade pjäser med kringutrustning är väldigt begränsade, så tro inte att detta blir något som kommer att finnas i någon större mängd om ens alls.
Många frågor och problem återstår att knäcka. Amhantering, amtransport, utbildning, transport, övningstillfällen, hur skall Hv använda resursen och var m.m.m.m. är frågor som är på bordet.
En grkplut är ett system av system, som det så vackert heter idag, och där finns inte plats för några luckor i systemets bemanning.
Här kanske man kan omprioritera från att ta in semestervikarier på GSS/T-avtalet som gör att de är heltidsanställda med en tidvis tjänstgöring för att gå högvakt en månad varje sommar, till att krigsplacera grkplutoner i Hv bemannade med GSS/T-soldater.
Jag tror man får en högre operativ verkan av detta!

Dessa sparade pjäser ur den sista delserien sparades för hemvärnets räkning för många år sedan. Tyvärr har det tagit alldeles för lång tid innan försöket startades så mycket kunskap och kringutrustning har gått förlorad.

Jag sparar mina åsikter till dess att vi kan se en lösning och kostnad på alla de logistiska problem som just nu finns.

Skall vi starta upp utbildning, nyanskaffa modern mät-och radioutrustning, diverse annan kringutrustning, fordon för amtp och drag samt börja tillverka/köpa in am och vapen igen bör vi nog ha lite mer på fötterna. Då börjar det kosta pengar, stora pengar, även i underhåll och service.
Tror inte dessa nya medel, som måste tillföras, finns med i politikernas löften.
Kanske det är så att vi skall se till att vi får något som liknar indirekt eld till våra bataljoner som förväntas genomföra anfallsstrid först?

Teaterdirektören.

P.S. Har Skåningarna fler orkestrar än Stockholm? De måste väl i.s.f genast läggas ner;-)

Bygdemajoren sa...
14 juli 2014 kl. 13:02  

Politikerna prioriterar musikkårer före krigsförband, FMV köper in uniformer som inte tål att nyttjas i fält och högkvarteret utlyser försvarsmaktsmästerskap i tatueringar.

Vart tog min försvarsmakt vägen?

Gormel01 sa...
14 juli 2014 kl. 18:51  

@Teaterdirektören, styrkan i Dalregementets 12 cm granatkastarpluton ligger i första hand i det faktum du vältaligt pekar på: när väl budet från vår ack så besvärliga militära hierarki når dalkarlarna att rekrytera och börja arbeta så ordnar de saken via sociala mediet inom loppet av några veckor.

Men att få saken genom hierarkin har sannolikt tagit hundratals, ja tusentals handläggartimmar vilka numera identifieras som KOSTNADER, kostnader som aldrig skulle kunna fakturerats om Försvarsmakten vore firma.

Mvh Göran Mellblom

Mil_Psy sa...
14 juli 2014 kl. 19:38  

Det kan man verkligen fundera över.

TRIDENT sa...
14 juli 2014 kl. 19:50  

@ Mellblom

Att ge hemvärnet mer utrustning borde vara straffbart!

Hur många dagars vård blir det av en övning med en grppluton under en vecka? Hur många dagars tjänstgöringsskyldighet har hemvärnsmännen i granatkastarplutonen?
VEM ska utföra det förebyggande materielunderhållet?
Lägg sedan till det faktum att resurserna för teknisk tjänst i IO 14 inte ens på långa vägar är dimensionerad ens för de två brigaderna med understödsförband.
Att i detta läge ens tänka tanken på att ge hemvärnet mer materiel är fullständigt hål i huvudet!

Du Göran, och dina nymoderata klåpare i regeringen har sett till att vi fått en organisation som är skräddarsydd för den numera avvecklade storsvenska expeditionskåren. Allt annat har dina nymoderata vänner i regeringen sett till att avveckla!

Jag tror att du Göran borde ta fram den lilla foldern "officersetik", läsa den nogsamt från pärm till pärm och sedan ställa dig framför spegeln och fråga dig själv om du verkligen vill beblanda dig med det förljugna anhanget nymoderater...

Widegren torde få t.o.m. den sjukaste mytomanen att rodna av skam!

Anonym sa...
14 juli 2014 kl. 19:51  

Bygdemajoren, hear, hear. För övrigt är tatueringar ett otyg som inte borde tillåtas inom FM.

Gormel01 sa...
14 juli 2014 kl. 21:00  

@Trident, hur menar du att personerna i det politiska systemet skall påverkas?

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
14 juli 2014 kl. 21:46  

@Peter Andersson, hur menar du att ett tattueringsförbud skulle implementeras?

Skall personal med tattueringar sägas upp eller avskedas?

Menar du även officerare, civila, hemvärnsmän?

Vad menar du att tattueringar står för?

Mvh Göran Mellblom

Mil_Psy sa...
14 juli 2014 kl. 21:50  

@TRIDENT

"VEM ska utföra det förebyggande materielunderhållet?" Den frågan bör du inte enbart rikta till hemvärnet utan till flera förband och försvarsgrenar. I dagens organisation finns inte personal eller underhållsutrustning för att bedriva förebyggande materielunderhåll på ett kvalificerat sätt.

Gormel01 sa...
14 juli 2014 kl. 22:13  

@Roger Klang, du har en stor poäng i att stora delar av Kalla Krigets arméns utrustning faktiskt hörde hemma på muséum, även många haubitser, stridsvagnar och annat, för att inte tala om uniformer, cyklar och liknande.

Men det var nu det enda man hade råd att ge oss, och med detta skulle ta oss an de sovjeter som slagit sig förbi vårt utmärkta stridsflyg och marin.

Våra förluster beräknades till enorma siffror i stupade och sårade.

Vår Beredskap Är God. sade man. Officersetik?

Mvh Göran Mellblom

Roger Klang sa...
14 juli 2014 kl. 22:50  

@Göran Mellblom:

På den tiden var taktikdoktrinen sådan. Exempelvis så var det brukligt att avancera framåt med understöd av ksp och granatkastare med på sin höjd en flankstödsattack. Som i ett jävla vk1.

En infanterist sades i snitt ha åtta sekunder att leva efter att han släpptes ut ur en burk mitt i hetluften från den tiden vi fick pansarskyttefordon. Var inte det korkat av oss att köra fram infanteristerna till en säker död när vi istället hade kunnat taktisera och ligga i bakhåll? Men så var det på den tiden. Det som huvudsakligen gällde var antingen anfall eller ställningsförsvar. Fördröjningsstrid fanns till exempel inte.

Idag sker väl markstrid mycket mer integrerat, med dyra system av system. Det kan inte finns någon egentlig front med vårt lilla försvar, men ett luftvärnsskyddande basområde finns. Men att anordna ett igelkottsförsvar är att planera för att förlora, det vill jag bara säga.

Kanske räknade de även med förluster för taktiska kärnvapen i sina kalkyler? I Norrland så tror jag annars inte att förlusterna hade blivit så enorma. Jag tror att vi hade kunnat räkna med förluster i samma storleksordning som finnarna under vinterkriget i Karelen.

Roger

Anonym sa...
15 juli 2014 kl. 02:37  

Bäste kn Mellblom,
tatueringar (ja,.det stavas med ett t i mitten) står för avsaknad av stil och klass. För att vara brutal; det är ett klasstigma. Precis som vissa förnamn är det, tänk Liam, Zoey osv. Nu har tatueringar i och för sig blivit mode. Lik förbannat går tankarna till värsta sortens brittiska underklass. De som knappt kan skriva sitt namn och där familjen varit arbetslös i tre-Fyra generationer.

Det handlar om en underklass som vi aldrig har haft i Sverige. I UK är det ofta de som tar värvning. Anser du, kn Mellblom, att detta är eftersträvansvärt?

Anser du, kn Mellblom, att det ser bra ut när soldater (tyvärr även vissa omdömeslösa officerare) ser ut som gamla kåkfarare eller HA-medlemmar?

Inger det förtroende?

PS. Det ser även illa ut med skägg.

Anonym sa...
15 juli 2014 kl. 02:48  

PS 2. Bäste Mellblom, Det är lite intressant att notera att i nymoderaternas älsklingsland, USA, tillåter inte försvarsmakten synliga tatueringar. Varför kan vi inte ta efter det när vi ändå försöker kopiera allt annat (OF, OR, förste serpentiner och allt annat trams)?

Gormel01 sa...
15 juli 2014 kl. 06:57  

@Roger Klang, allt det du skriver känns igen.

Förmår vi idag skapa ett tekniskt och volymmässigt trovärdigt nationellt försvar utan cykeltolkning och haubitser från muséer?

Människorna är idag inte dummare än att de ser och protesterar mot missbruk.

Vore inte samverkan med grannländer ett bättre sätt att hålla garden hög? Men vad gör man då grannarna varken vill eller kan betala sin andel av det gemensamma?

Det tycks mig som om grannfrågan inte är avgjord ännu just pga finansieringen - skall vi betala det vi vill att grannen skall göra?

Ulvarna i vår regering som så många tuffa bloggare angriper har åtminstone sett till att vi har statsfinansiell kraft att välja, vilket mången granne inte har. En detalj i denna handlingsfrihet består i att man snabbt oc& bryskt gjorde sig fri från kostnadsmassan som Kalla Krigets försvar utgjorde, och en annan detalj är att svenskar numera anses som trovärdiga medspelare genom våra aktiviteter utomlands. Innan dess såg man annorlunda på oss.

Hur ser du på det?

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
15 juli 2014 kl. 07:47  

@Peter Andersson, vad menar du vi chefer skall göra med anställda som är tatuerade?

Göran Mellblom

Gormel01 sa...
15 juli 2014 kl. 08:04  

@Peter Andersson, jag tycker du har helt rätt. Försvarsmakten kan ha en modern klädkod/profil som innefattar hår, skägg, tatueringar mm.

Vilka skall den omfatta? Hur sker sanktioner när koden bryts?

Vi hade en sådan "kod", men den bröts av 1968 års händelser.

En implementering av en "kod" skulle säkert bidraga till ökat anseende, men det är en lång väg dit.

Vilket tänkande skall koden spegla? Betraktar man sannolika yrkesofficerares attityder mot vår besvärliga Överhet såsom de framställs på denna offensiva blogg, så vill dessa inte ta emot andra order än sådana de gillar.

Och dessa personer menar du skall förmå officerskamrater, soldater, hemvärnsmän att raka sig, klippa sig och ta bort sina tatueringar?

Hur skall en "kod" implementeras menar du?

Mvh Göran Mellblom

Roger Klang sa...
15 juli 2014 kl. 08:15  

@Göran Mellblom:

Begreppet “Sverige försvaras bäst i Afghanistan” kommer från det faktum att Sverige ansågs av Bushadministrationen som viktigt att ha med i koalitionen för att USA skulle vinna legitimitet. Sverige sågs som stort i tredje världen, ett arv efter Palme. Genom att bistå Amerika så vann USA kredibilitet och Sverige säkerhet (i den bästa av världar) genom att vi inte hindrades från att köpa viktig teknisk materiel eller på andra, politiska sätt, fick käppar satta i hjulet. Det behöver inte nödvändigtvis vara militär teknisk materiel, men vital teknologi för Sverige. Problemet är att ju mer vi håller Amerika i kjolen, desto mer förlorar Amerika den positiva affekt som kommer av att Sverige har ett högt anseende i tredje världen, eftersom Sverige då förlorar anseende i tredje världen, och desto mindre viktigt blir det för USA att ha med Sverige i någon framtida koalitionsstyrka i tredje världen. 500 man kan de i princip vara utan. Det lutar mot att vi tvingas gå med i NATO i framtiden.

Så ser jag på det, men jag har läst en annan trovärdig förklaring, vet inte var.

Roger

Roger Klang sa...
15 juli 2014 kl. 08:27  

@Peter Andersson:

Hejl på dig, är inte du elitisten? Ska vi inte trycka ut pöbeln till skogs när vi ändå håller på?!

Jag vet för övrigt många tatuerade som har den sundaste människosyn. Min bror är t.ex. mycket tatuerad men är Jehovas Vittne, nu i alla fall. Men han sökte vapenfri tjänst när han var ung (och tatuerad). Min arbetsledare är ännu mer tatuerad men jag har inte hittat några fel på hans tänkande.

Det där är bara fördomar, en stor minoritet som växer är tatuerade idag, även bland kvinnor.

Någon av de coolaste killar jag sett i FM hade skägg. Vikingarna hade skägg. Vill du inte vara en Viking? Vikingarna hör framtiden till, alla andra kommer att försvinna.

Med vänlig hälsning Roger

Anonym sa...
15 juli 2014 kl. 15:20  

Herr Mellblom.

"Vore inte samverkan med grannländer ett bättre sätt att hålla garden hög? Men vad gör man då grannarna varken vill eller kan betala sin andel av det gemensamma?"

Tre mycket enkla frågor med ganska givna svar!
Fixar du detta herr Mellblom?

Vem i sammanhanget är det som inte kan eller vill och som av sina grannar kallas för ett säkerhetshål m.m.

Vem har åstadkommit detta?

Varför?


Det är inte lämpligt att kasta sten i glashus, är ett gammalt ordspråk fullt av visdom!

Teaterdirektören.

P.S. Konstaterar att vi har väldigt olika syn på begreppen "snabbt" och "bryskt".
Något som pågått i över trettio år och fortfarande kostar pengar anser jag inte falla under rubrikerna snabbt och bryskt.

Gormel01 sa...
15 juli 2014 kl. 16:34  

@Teaterdirektören, du har en stor poäng igen; våra grannar har åtminstone två modeller av säkerhetspolitik där jag menar att den ena helt eller delvis är inordnad i den amerikanska agendan, och den andra inte är det. Sedan har du de som parallellt med det amerikanska-brittiska systemet snickrar på ett eget spår som de vill kontrollera själva och som innehåller en rysk dimension.

Och det är ju klart att grannländerna vill tubba oss att välja att satsa Våra framtida svenska skattemiljarder på ett system som minskar Deras militära skattebördor såsom vi gjorde tidigare unfer det Kalla Kriget.

Jag uppfattar att vår besvärliga Överhet noga överväger alternativen och vill undvika att låta sig provoceras.

NATO föreslås på denna blogg, men menar debattörerna då dagens NATO eller morgondagens?

Vad tror du?

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
15 juli 2014 kl. 19:25  

Herr Mellblom.

Du glömde svara på mina frågor!

Du tillstår mig en egenskap jag inte besitter. Jag vet inte hur andra debattörer tänker när de skriver sina kommentarer. Jag föreslår att du riktar dina frågor direkt till dem.

Teaterdirektören.

P.S. Jag vill inte lägga mig i "kalla krigets materielfrågor". men vill dock påpeka att granatkastaren som några vill återinföra i försvaret har modellår 1941;-)

Roger Klang sa...
15 juli 2014 kl. 20:35  

Patria AMOS skulle varit bättre men har i princip samma granatkastare som m/41. Har jag hört.

Gormel01 sa...
15 juli 2014 kl. 21:00  

@Teaterdirektören, tack för påpekandet, det är lätt att fara iväg när frågorna blir intressanta.

Norge och Danmark tycks vara så bundna av sina förpliktelser till USA att något konkret samarbete kring krigsmateriel inte kan komma till stånd utan amerikanskt godkännande, oavsett hur klokt och till synes rationellt det är. De kan inte agera självständigt.

Och det är väl klart för alla att deras försvarspolitik har grundats på otaliga svenska skattemiljarder omsatta till stridskrafter, flyg, fartyg.

Det är inte så konstigt att folk därborta surt kallar oss för både det ena och det andra, nu när de får betala notan själva.

Finland, ja se det är en helt annan och mycket allvarligare sak.

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
15 juli 2014 kl. 23:12  

Herr Mellblom.

Du verkar inte riktigt vilja förstå mina frågor.
Jag skall försöka formulera om dem på ett mer pedagogiskt sätt.

1.Det finns ett land i vår omedelbara närhet som av de övriga runt omkring ses som ett säkerhetshål. Detta land har under lång tid kritiserats av sina grannar för sin nedrustning och ovilja att ta ansvar för sitt eget försvar. Vilket land är detta?

2.Detta land styrs sedan en tid av en grupp borgliga partier. Denna konstellation bär till stor del ansvar för den uppkomna situationen. Vad kallas denna regeringsbildande grupp med ett gemensamt namn.

3. När du nu förhoppningsvis vet svaren på de första frågorna kanske det blir lättare att fråga någon av dina partikollegor om svaret på den sista?
Varför har man medvetet skurit ned försvaret till den nivå där andra länder i vår närhet kallar oss för ett militärt vacuum?

Skulle herr Mellblom gå bet ytterligare en gång är det fritt fram för andra att ta över försöken att förklara och svara;-)

Jag ger upp. Saknar tyvärr både utbildning och det sinne som behövs för den politiska vårdinsats som krävs!

Teaterdirektören.

P.S. Det verkar bli ett fantastiskt svampår.

TRIDENT sa...
16 juli 2014 kl. 00:41  

Går det att klämma fram en liter vatten ur en gråsten?

Mellblom har nog bara varit på lite för många nymoderat väckelsemöten med pinsam dans. I sann nymoderat anda beter sig Mellblom som partieliten - tyck som den store ledaren, fast lite mer.

För mig är det helt obegripligt att en officer kan försvara det vansinne som pågått under den alldeles för långa nymoderata eran. Man kan ju undra om Mellblom sitter inlåst i en fönsterlös skrubb dagarna i ända och aldrig behöver befatta sig med det kaos som hans nymoderata anhang ställt till med, och som han med emfas försvarar.

Att få ett rakt (och sanningsenligt svar) ur en nymoderat är lika enkelt som att klämma ur en liter vatten ur en gråsten....

Gormel01 sa...
16 juli 2014 kl. 07:02  

@Teaterdirektören, det är Vår regering och Vår Riksdag som fattar beslut och stiftar lag i Vårt land, inte grannländernas mediadebattörer. Försvarspolitiska beslut hanteras alltid i samverkan mellan de större politiska partierna bl.a. därför att det rör sig om enorma kostnader.

Försvarsreformen hade kommit oavsett färg på regeringen. Att tro något annat är önsketänkande. Att sedan grannländerna inte har kommit dit de vill är närmast deras sak. Men alla de européiska försvarsmakterna reformeras just nu.

Försvarsreformen kom för att det Kalla Kriget är över och vansinnesprojektet Sovjet är slut.

Människorna har gjort sin återkomst i de européiska länderna och deras försvarsmakter, vilket irriterar dem som bara vill ha kanonmat med personnummer. Höga Officersgrader ersätts med låga, bataljonsbefattningar ersätts med de handläggarjobb de i själva verket var.

Det är inte så konstigt att yrkesofficerare bullrar när sådant sker. Men det kalla kriget är slut, och en annan verklighet är här, och denna präglas främst av människor av kött och blod.

Mvh Göran Mellblom

Roger Klang sa...
16 juli 2014 kl. 08:18  

@Göran Mellblom:

Om Alliansen marscherade utför ett stup, skulle du följa efter dem då också? Kanske med motiveringen "Världen består ju av människor av kött och blod"?

För det är det du gör.

Alla vet ju att människor av kött och blod inte kan göra fel, eller vad säger du Mellblom? Har inte historien visat det? Givet tid så får alarmisterna alltid rätt.

P.S. Hur blev den här diskussionen så snabbt politik? Mellblom sade aldrig att han var Nymoderat.

Med vänlig hälsning Roger

Gormel01 sa...
16 juli 2014 kl. 08:19  

@Trident, vansinnet du talar om är väl de försvarsbeslut riksdagen fattat. Jag är yrkesofficer, och det är vår sak att genomföra regeringens och riksdagens politik.

Under det kalla kriget skulle vi i armén slåss mot sovjeterna med, i mitt tycke, bristfällig utrustning. Hur tror du _"Uppdrag Granskning" hade skildrat de kvarvarande människorna i en cykelskyttebataljon efter att ha fördröjt en sovjetisk mekaniserad bataljon?

De hade kallat det just: "vansinne", men det var vad vi hade råd med den tiden.

Den frustration du ger uttryck för är naturlig, men du drar en omöjlig slutsats: "Klockan måste dragas tillbaka". Den enda möjliga slutsatsen är: "se framåt".

Många, kanske även du fruktar min slutsats eftersom man då måste se människorna av kött och blod i uniformen, och dãrmed själv interagera med dem. Vill människorna inte fördröja den mekaniserade bataljonen och låta sig dödas, är det kanske för att de anser det onödigt och fel. Hjältedöden är ofta något obehagligt som skall drabba andra.

Nu anstränger vi oss allihopa att åter integrera människorna i försvarsmakten. Med din kraft borde du kunna bidraga du med.

Två av Sveriges förnämsta militära projekt grundar sig på metoder och erfarenheter från kustjägarna -svensk/finsk amfibiestyrka, och jag gissar att du är kustjägare, och specialförbanden som ju är en förlängning av fallskärmsjägarna.

Hur ser du på det?

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
16 juli 2014 kl. 11:13  

@Roger Klang, det var precis så - utfõr ett stup - som det kändes under det kalla kriget, och de flesta teg om detta.

Hur agerade du den tiden?

Mvh Göran Mellblom

TRIDENT sa...
16 juli 2014 kl. 12:52  

Göran...

Du får sluta gå på nymoderaternas ballongparty...

Ett beslut kan väl vara vansinnigt även om det är fattat av nymoderater - eller? Tre (3) rösters övervikt avskaffade ett fullt fungerande personalförsörjningssystem och införde istället en illa genomtänkt halvmessyr som aldrig borde lämnat power point- stadiet.

Den storsvenska expeditionskåren sjösattes med pompa och ståt - kvar idag är inte ens en tummetott. En anorektisk operettförsvarsmakt som knappt klara av att bemanna högvakten...

Mest patetiskt av allt är den ensidiga svenska solidaritetsförklaringen. Personligen begriper jag inte hur en officer kan besudla sig med dylika pinsamheter, och dessutom ljuga så hon tror sig själv. Nymoderaterna tycks inte begripa hur förlöjligande och pinsam denna ensidiga solidaritetsförklaring är. Vad ska vi fylls den med? En grenadjärvakt och halva marinens musikkår?

Du borde lämna din lilla babyblå nymoderata bubbla och ta dig ut i verkligheten och se sakernas tillstånd!
Verkligheten är inte det du ser under promenaden mellan skrubben och mässen, verkligheten finns därbortom!

Du raljerar mycket över invasionsförsvaret - men även om det famns en del att önska materieömäsdigt så är situationen än mer katastrofal idag - och det har vi det anhang du agerar hejarklacksledare åt att tacka för. Soldaten i IO 14 har väsentligt sämre förutsättningar än vad en soldat hade i det bespottade invasionsförsvaret.
Logistik Göran! Utan fungerande logistik är förbanden oanvändbara.
Ledning Göran! Vi kan idag inte ens leda i brigad. Övningarna som genomförs är knappt av bataljonsstorlek. Jag ska inte nämna vilka sambandsmedel som vi har idag - de som är omsatta vet redan hur illa det är....
Personal Göran! Det system som du hyllar havererade redan på ritbordet - sedan spelar det ingen roll hur mycket som Enström, Widegren och vet bäst Forsell ljuger - för det fungerar inte och kommer aldrig att fungera.

För mig är det en gåta hur en officer kan ljuga medborgarna rakt upp o ansiktet, det är även en gåta hur en annan officer kan försvara lögnerna som sprids!

Anonym sa...
16 juli 2014 kl. 14:48  

@TRIDENT

Tack, för ditt svar till Gormel 16 juli 2014 12:52 !
Jag hade inte kunnat formulera det lika bra själv.

GMY

Gormel01 sa...
16 juli 2014 kl. 18:17  

@Trident, du ifrågasätter riksdagens rätt att stifta lag, men du vill inte påverka riksdagen och riksdagsmännen. Har du sökt upp dem du röstar på och åtminstone skällt ut dem? Det har jag. Jag kan förstå att du vill förbli anonym, men då kan du aldrig få gehör för dina synpunkter. vilket jag beklagar och speciellt om du är yrkesofficer.

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
17 juli 2014 kl. 02:23  

Roger, jag svarar genom att citera Åke Ortmark: "Vad är det som är fel med att vara elitist?"

Roger Klang sa...
17 juli 2014 kl. 08:49  

@Peter Andersson:

"Roger, jag svarar genom att citera Åke Ortmark: "Vad är det som är fel med att vara elitist?"
"

Jag vet inte. Att man är elitist kanske?

Med vänlig hälsning Roger

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade