När är det krig?

När är det egentligen krig och när är en konflikt mellan-statlig och inte intern? Det är frågor som brukar kunna sysselsätta folkrättsspecialister för oändlig tid.

Vad avser konflikten i Ukraina är detta en gråzon som Ryssland utnyttjat till fullo. Annekteringen av Krim började med de små gröna männen som plötsligt en dag dök upp överallt på Krim. Varken fordon eller uniformer hade några märken som skulle kunna bekräfta varifrån de kom (även om man i vissa fall misslyckades med att dölja ryska registreringsskyltar och liknande). Först efter att folkomröstningen på Krim hållits och Krim tagits upp i Ryssland, erkände president Putin att det varit ryska soldater. Något som alla redan vetat. Varför var det då så viktigt att förneka att det rörde sig om en ockupation med rysk trupp och istället hävda att det handlade om lokala förmågor? Därför att den internationella folkrätten förbjuder att folkomröstningar om nationstillhörighet hålls på ockuperat område.

Vad avser utvecklingen i sydöstra Ukraina har det inte på samma sätt gått att hävda områdets tillhörighet till Ryssland. Visserligen hölls en folkomröstning under våren med mer än tveksamt resultat och valdeltagande. Den krigföring som använts i sydöstra Ukraina har sedan inledningen gått från att vara renodlad infanteristrid från den pro-ryska sidan till att bli allt mer mekaniserad och nyttjande system för avståndsbekämpning, såsom raketartilleri och bandhaubitsar. De pro-ryska styrkorna har också kommit att förfoga över ett alltmer potent luftvärn, där nu senast igår ett ukrainskt flygplan sköts ned flygandes på en höjd som ligger över räckvidden för de enklare luftvärnssystem som tidigare uppvisats.

Vilka de pro-ryska soldaterna är råder det naturligtvis delade meningar om. Från pro-rysk sida omtalas de som huvudsakligen lokala kämpar, medan såväl utländska journalister i området, den ukrainska regeringen och även avhoppade pro-ryska soldater, talar om att uppåt 80 % är tillresta ryssar som dessutom utbildats i Ryssland innan man körts över gränsen in i Ukraina. En av de senaste och starkaste uppgifterna om detta är denna intervju med en pro-rysk (armenisk) soldat som deltog i de mycket hårda striderna om Donetsk flygplats för en dryg månad sedan, vilket ledde till en svidande förlust för den pro-ryska sidan. Soldaten berättar också i intervjun om hur rekryteringen skedde i Ryssland och hur utbildning gick till innan han och hans förband sattes in i östra Ukraina.

För några veckor sedan dök de första pro-ryska stridsvagnarna upp på bilder där man såg hur dessa korsat gränsen från Ryssland och fortsatt in i Ukraina för att delta i strider där. Först omtalades det som erövrade ukrainska stridsvagnar, men sedan dess har en stor mängd stridsvagnar, stridsfordon, luftvärnspjäser, raketartilleripjäser med mera korsat gränsen – inte dolt utan närmast helt öppet vid gränsstationer där de ryska gränsvakterna inte lyfter ett finger. Från att till en början ha varit enstaka fordon handlar det nu om större förband. Under tisdagen kom uppgifter om att >30 stridsvagnar, >30 bandhaubitsar och därutöver stridsfordon korsat gränsen, varav vissa fordon med rysk flagg. Det rör sig liksom tidigare dock inte om materiel som återfinns i ryska frontförband utan materiel från 70-talet och som därmed återfinns i motsvarande den ryska mobiliseringsreserven. Dagens förstärkning handlar dock om materiella numerärer som börjar närma sig de som återfanns i en svensk mekaniserad brigad tills dessa försvann. Det publicerades också under dagen en rad filmer som visar stridsvagnar och bandhaubitsar under framryckning i Donetskområdet med ryska flaggor, även antalet i dessa filmer inte stämmer med de publicerade vittnesmålen. Här är ett filmklipp och hos Interpretermag finns tre andra. Lägg märke till att samma vita, smutsiga lastbil följer kolonnen i alla filmklippen.


För att återgå till huvudfrågan – när är det egentligen krig? Det beror som sagt på hur man definierar krig, där vissa vill använda matematik (antal döda) för att definiera att det rör sig om krig. Däremot kan man tala om krigshandlingar. Att ockupera och sedan annektera ett annat lands territorium är utan tvekan en krigshandling. Där hade nog många hoppats att det skulle vara "Krim, men inte mer". Eftersom Ryssland heller inte erkänner någon inblandning i östra Ukraina har det också gett möjligheter för dem som så önskar att se mellan fingrarna med det som händer där. Den gradvisa stegringen i vilka förband som används har inneburit en sannolikt fullt avsiktlig tillvänjning hos det internationella samfundet till den okonventionella krigföringsmodell som används. Hade man redan i april-maj inlett striderna i östra Ukraina med att köra en mekaniserad brigad från Ryssland in i Ukraina hade ingen tvekat att beteckna det som en krigshandling och att krig då skulle råda mellan de bägge länderna. Att det skulle vara annat än en krigshandling att från land A köra över gränsen till land B med en mängd stridsfordon med land A:s flagga och i land B ta upp strid med B:s stridskrafter, råder det inga tvivel om. Nu har utvecklingen varit gradvis stegrande och det är bara att jämföra med det gamla talesättet om konsten att koka en groda levande utan att den hoppar ur vattnet.


Ukraina har naturligtvis mest att förlora på att förklara Ryssland krig eftersom detta skulle ge Ryssland de möjligheter man så hett eftersträvar att gå in fullt ut med militär i Ukraina. Detta ska dock inte hindra det internationella samfundet med EU i spetsen från att agera – förutom den gradvisa tillvänjningen. Hade dagens förflyttning genomförts direkt i våras, hade nästa våg av sanktioner redan effektuerats. Nu har så inte blivit fallet. Onekligen är det en mycket effektiv strategi som man valt i Moskva understödd med mycket skickliga och långsiktiga informationsoperationer. Det återstår nu att se när de ryska fredsbevarande trupperna dyker upp med tanke på koncentrationen av förband med sådan märkning längs den ukrainska gränsen. Än är vi inte riktigt där.

Det finns oerhört mycket att analysera i den ryska krigföringen och läxor som måste identifieras och göras. Inte minst vad detta har för innebörd för framtiden och hur utvecklingen blir i vårt omedelbara närområde som blivit den säkerhetspolitiska tyngdpunkten i Europa mellan NATO och Ryssland. En av frågorna som då måste analyseras är "när är det krig?" och vad oklarheterna avseende detta innebär i ett scenario som utspelas i vårt omedelbara närområde.


Rekommenderar starkt den under måndagen publicerade Frivärld-rapporten om rysk informationskrigföring mot civilsamhället.

Amerikanska UD om Rysslands tillförsel av krigsmateriel till östra Ukraina

31 kommentarer:

Martin sa...
16 juli 2014 kl. 02:26  

De som tog makten genom statskupp i Kiev använder stridsflyg och artelleri mot civila i östra Ukraina. Föreställ dig ramaskriet om den demokratiskt valde (och för all del korrupte) Yanokovich hade gjort en fraktion av detta våld mot upprorsmännen på Maiden?

Du är en hycklare med en dubbel standard. Du borde skämmas. Skam dig!

adde sa...
16 juli 2014 kl. 08:12  

Vad har Maidan att göra med att Ryssland organiserar väpnade strider på ett grannlands territorium?

I Ukraina sitter ett valt parlament och en vald president, som dessutom valdes av hela landet, med undantag av några områden som behärskades av upprorsstiftarna.

PS. Speciellt språk du har "Martin"

Gormel01 sa...
16 juli 2014 kl. 08:44  

@Wiseman, en mycket intressant artikel minsann.

Den 1.september 1939 anses det andra världskriget ha startat. Men betraktar man det med de ukrainska händelserna i minne, då ser man att det inleddes 1934 då Rhenlandet remilitariserades, eller då kuppförsöket i Österrike gjordes och Planeta mördade Dolfuss.

Mvh Göran Mellblom

Unknown sa...
16 juli 2014 kl. 09:02  

Välskrivet.
Men om det redan är något sorts krig, spelar det
1. någon roll när gränsen från säg internt till mer invecklad med någon extern part passerades?
2. någon roll hur det bemöts om minst en sida inte följer diverse avtal, konventioner osv?

Vad gäller situationen i Östra Ukraina (Krigshandlingarna om man så vill) så stod det klart rätt snabbt att Ryssland skulle nog tyvärr trakassera Ukraina med jämna mellanrum för att hålla spänninge uppe.
På det stora hela verkar Ryssland ha skött det informationsmässigt skickligt. Jag håller med dig om att upptrappningen har gått från protester och slagsmål på stan nivå till nu stridsvagnar och annat, vilket har effekten av en tillväjning.
Men jag skulle även vilja lägga till två saker.
1. rysktalande som bor i Norden, Europa osv hade kunnat delta i informationen och debatten om vad som är rätt och vad som är propaganda. Samt inte minst hur de ser på saken. Upplevelsen idag är att en del är rädda, en del är splittrade. Informationskampanjen har varit rätt skicklig på att utnyttja gamla föreställningar och rädslor.

2. I Sverige där politik anses till viss del fult att diskutera blir effekten nog (spekulation här) att händelserna känns tillräckligt avlägna för att man skall så långt klara av att bortse från dem. Men förutom det tror jag även att det finns intr tillräckligt med tid i vardagen, eller för den delen regelrätt kunskap om hur vardagslivet är i det östeuropeiska närområdet. I övrigt tror jag att du och Jägarchefen har rätt.

Roger Klang sa...
16 juli 2014 kl. 09:12  

@Göran Mellblom:

Du är ute på farlig is. Så här var det:

Saarland eller Rheinland-Pfalz är ett historiskt omstritt område i västra Tyskland med starkast anknytning till Tyskland, och som efter första världskriget hamnade under Nationernas Förbunds kontroll, men det blev efter vk1 de facto ett franskt protektorat med fransk ensamrätt till områdets kolproduktion och järnmalmstillgångar. Den 8 mars 1921 invaderar franska och belgiska trupper städerna Duisburg och Düsseldorf i Rheinlandet. Redan den 9 mars slår en fransk-belgisk krigsskadeståndskommission fast att Tyskland med flit undanhållit Frankrike och Belgien skadestånd för första världskriget. Den 11 januari 1923 intar de fransk-belgiska styrkorna resten av Ruhrområdets viktiga industriorter som nu blev huvudansvariga för betalandet av det tyska krigsskadeståndet. I kölvattnet av den turbulenta konflikten i Ruhrområdet dödas mer än 100 personer. Minst 70 000 tyskar deporteras från dem ockuperade områdena och ersätts av franska och belgiska arbetare. Ockupationen medförde att den tyska befolkningen svarade med storstrejk och maskningsaktioner. Regeringen i Tyskland stödde folket i Rheinlandet med pengar. Men detta medförde att de blev tvungna att trycka fler och nya sedlar, som i sin tur medförde att det blev en stor inflation i Tyskland, och att pengarna till sist i 1923 inte blev värda någonting, de som hade sparat och investerat pengar blev utblottade. Trippel Ententen och Tyskland kom överens om en ekonomisk uppgörelse (the Dawes Plan) som involverade stora tyska lån från USA, och stora tyska krigsskadestånd till Frankrike och Storbritannien, och den effektuerades i september 1924. De franska och belgiska militära styrkorna drar sig enligt the Dawes Plan tillbaka, men inflytandet och utpressningen består. I oktober 1933 utträder på Hitlers order Tyskland ur Nationernas Förbund (NF). I en folkomröstning i 1935 röstade 90,3 procent av invånarna för att det demilitariserade Rheinland-Pfalz eller Saarland, skulle återförenas med Tyskland. Tyskland återtog därefter Rheinland-Pfalz från Frankrike 1936 när tyska trupper marscherade in, vilket var ett öppet brott mot stilleståndsavtalet från 1918. Men det var av hävd tyskt land.

Så andra världskriget startade den 8 mars 1921, med din egen logik!

Med vänlig hälsning Roger Klang

Roger Klang sa...
16 juli 2014 kl. 09:12  

Dessutom...

Från februari till november 1923 fick NSDAP 35 000 nya medlemmar och SA växte till 15 000 man på grund av hyperinflationen i Tyskland och en fransk ockupation av Ruhrområdet. Från ungefär 6 000 medlemmar i SA och NSDAP i slutet av januari 1922, till över 55 000 i november 1923. Det berodde på att franska och belgiska trupper marscherade in i kol- och stålcentret Ruhrområdet den 11 januari 1923 efter att tyskarna länge sackat efter med skadeståndet som beslutades i Versaillefreden. Fransmännen och belgarna tog då ut krigsskadeståndet i form av kol enligt en utarbetad plan för ”produktiva panter” av konseljpresident Raymond Nicolas Landry Poincaré.

Roger Klang

Unknown sa...
16 juli 2014 kl. 09:18  

För att svara på frågan eller i alla fall kommentera, "När är det krig?".
När folk dör av saker som inte brukar hända i fredstid, och dom inte förknippas med fredstid och begreppet fred.
Tex: Du tar bussen på morgonen och medan du väntar så börjar det regna granater och folk dör.
Knappast normalt liksom.

Sten-Erik Björling sa...
16 juli 2014 kl. 11:33  

Man blir så trött... Att rysshatet får folk att helt tappa omdömet och förmågan att sätta sig in i frågan med andra propagandamaterial än de som drivs igenom av riksfjanten Bildt...

Wiseman tydligen ytterligare en kanal för psyops i Sverige. Och blåögd sådan...Bra att veta...

Sten-Erik Björling

MartinW sa...
16 juli 2014 kl. 11:37  

"En annan"
Så om inga dör är det inget krig? Vad är det då om gröna väldigt beväpnade män helt plötsligt dyker upp precis överallt, men just inga dör? Är det då den som väljer att göra motstånd som startar kriget eller är krigshandlingar kanske redan startade?

Unknown sa...
16 juli 2014 kl. 12:35  

Ursäkta för att jag tar upp utrymme, men jag vill bara utveckla min punkt 2 tidigare.

Jag misstänker starkt att i Sverige kan situationen på "vardagsnivå" beskrivas som att gemene kvinna/man har helt enkelt inte riktigt tid och ork att bry sig idag om omvärldssituationen och annat så som det kanske skulle önskas eller förutsättas i ett demokratiskt samhälle. Lite cornucopianskt uttryckt: Istället för att ägna oss att bjuda över varandra med lånade pengar för samma 70/80/90/00-tals bostad, ägna dagarna åt räntediskussioner mellan barnpassning, alla småprylar som behöver göras som skall göras utanför jobb och stress, samt hur långt uppviket eller skägget skall vara, hade vi kunnat ha färre lån, lite mindre lyxiga lägenheter, och därmed mer ekonomiskt utrymme och tid för att faktiskt ha diskuterat klart vad och varför vi behöver, hur vi skall förhålla oss till omvärlden, läsa lite längre än twitter-korta nyheter och vara delaktiga i samhället.
Det hade rentav då funnits utrymme att jämfört med det stora jättelåneberget på 3300 MDR sek som hushållen har nu spendera en liten del på lite ny teknik och modernisering.

Nu är det inte riktigt så. Har inte en nyhet en direkt bäring på bolånet eller bensinpriset så faller intresset snabbt av. Folk är nog för stressade. Plus att det är inte kul att diskutera död och förintelse. För dem som kommenterar här blir det därför ett smalare intresse då de/vi tar oss tid att följa utvecklingen.

Anonym sa...
16 juli 2014 kl. 12:59  

Herr/fru/fröken T En annan läsare.

Vissa delar av Göteborg är alltså att betrakta som ett gränsfall huruvida krig eller fred råder?

Kanske något för EUs stridsgrupp att ta tag i?

Herr Martin W.

"Vad är det då om gröna väldigt beväpnade män helt plötsligt dyker upp precis överallt, men just inga dör?"

Det kan vara en hemvärnsövning;-)


Teaterdirektören.

Unknown sa...
16 juli 2014 kl. 13:06  

@Martin W.
Jag har inget klart svar på det. Det är ingen enkel fråga Wiseman ställer. Men är inte det nästan helt teoretiskt?
Där de gröna väldigt välbeväpnade män dök upp, dvs på Krimhalvön var det ju några som dog. Både militärer och civila.
På Krim fanns dessutom redan militärer, så trots att det fanns militär på plats, blev lyckades man ej hindra övertagandet.
Jag skrev visserligen när folk dör som villkor, kanske var för specifikt. Men uppdykandet av gröna gubbar stämmer överens väl med andra delen .. "och dom inte förknippas med fredstid och begreppet fred."
Vart tycker du själv gränserna går?

Sten-Erik Björling sa...
16 juli 2014 kl. 13:31  

Den andra sidan...

https://www.youtube.com/watch?v=kLph8dKQBdY

Den som vill ha krig i Ukraina är USA som behöver slå en kil mellan Ryssland och Europa. Detta kommer inte att lyckas trots alla kampanjer för att skapa rysshat och oro hos befolkningarna - och ett skäl till detta är Tyskland...

Tyskland kommer att ställa EU inför ett ultimatum - antingen upphör politiken att slå en kil mellan Europa och Ryssland eller så drar Tyskland ner sitt stöd för finansiell utveckling och stöd inom EU. Tyskland och Ryssland är intimt sammankopplade och en splittring mellan Tyskland och Ryssland skulle inte bara skapa stora bekymmer för Ryssland - det skulle även drastiskt dra ner den Tyska ekonomin.

Det hatobjekt som riksfjanten Bildt har i form av det euroasiatiska handelsområdet kommer inom en snar framtid att inbegripa Tyskland. Och då kommer vi rysshatande och korkade medlöpare till USAs strävan att kontrollera Europa att stå där med ett gigantiskt handikapp i form av förstörda möjligheter till handel och samarbete med nämnda handelsområde. Som inbegriper inte bara Ryssland (slaviska områden) utan även Kina, Indien, Iran och ett stort antal andra länder i Asien.

Inom ett antal månader så kommer BRICS-länderna och deras associerade "medlemmar" (ca 80 st) att aktivt börja verka för ett starkare alternativ till dollarn som reservvaluta i handel och internationella transaktioner. Vilket USA till vilket pris som helst vill förhindra. Med detta kommer USAs makt att drastiskt minska och kvar kommer alla rysshatande, USA-glorifierande nyttiga idioter stå med sämre möjligheter till handel, samverkan och påverkansmöjlighet i den nya konstellationen som kommer att uppstå och där Tyskland kommer att vara den starkaste noden från Europa. Då kanske det är dags att Svenska makthavare snabbt ställer om på samma sätt som de gjorde under andra världskriget när man först var helt uppslukad i beundran för nazi-Tyskland och sedan snabbt ställde om till fullkomlig förälskelse i USA.

Riksfjanten Bildt är inte något annat än en påverkansagent för USAs intressen, och de länkningar som fanns på detta blogginlägg kommer från en organisation som med stor sannolikhet är finansierad av Bildt (utrikesdepartementet). Det är dags att man lär sig att allt är psyops från olika håll - även det som man tror är oberoende och neutralt utvärderade källor.

Sten-Erik Björling

Unknown sa...
16 juli 2014 kl. 14:49  

Kära "Sven-Erik Björling"!

Bildt motiveras av fred, demokratisering och utökat utbyte och rörelse mellan världens länder.
Motsatsen sitter för närvarande i Kreml. Så är det med den saken.

När ska den ryska medelklassen kasta ut 1800-tals-inspirerade KGB:aren och skapa vänskapliga band med sin omvärld?

Mvh
Johan

Unknown sa...
16 juli 2014 kl. 15:05  

Herr (förmodar jag) Teaterdirektören:
Jag måste ha missat något på nyheterna om Göteborg.

Jag kan erkänna att min lite förhastade definition var väl lite väl snäv, och kanske inte helt igenomtänkt, men likväl ett inlägg i debatten. Jag försökte lyfta med det rent personliga perspektivet. Pratar ni med någon gammal person som var med om WWII kan de ha en väldigt klar - och till vardagen kopplad bild av när kriget startade. Men - granater i civilsamhället som verkar kan ju inte anses normalt med dagens normer?
Jag förmodar att om någon kastar granater i Göteborg att det innebär jobb för polisen?

Christer sa...
16 juli 2014 kl. 15:23  

Salami Tactics -- en gammal rysk paradgren:

https://www.youtube.com/watch?v=IX_d_vMKswE&feature=kp

Sten-Erik Björling sa...
16 juli 2014 kl. 16:11  

@ Johan Unknown...

Vad den 1800-tals inspirerande tidigare KGB-chefen gör...

http://vineyardsaker.blogspot.se/2014/07/the-joyful-image-of-multi-polar-future.html

Vad fjanten Bildt säger vad han gör räknas inte - det är handlingen som gäller....

Sten-Erik Björling (inte Sven-Erik)

Roger Klang sa...
16 juli 2014 kl. 16:20  

"Inom ett antal månader så kommer BRICS-länderna och deras associerade "medlemmar" (ca 80 st) att aktivt börja verka för ett starkare alternativ till dollarn som reservvaluta i handel och internationella transaktioner. Vilket USA till vilket pris som helst vill förhindra. Med detta kommer USAs makt att drastiskt minska och kvar kommer alla rysshatande, USA-glorifierande nyttiga idioter stå med sämre möjligheter till handel, samverkan och påverkansmöjlighet i den nya konstellationen som kommer att uppstå och där Tyskland kommer att vara den starkaste noden från Europa. Då kanske det är dags att Svenska makthavare snabbt ställer om på samma sätt som de gjorde under andra världskriget när man först var helt uppslukad i beundran för nazi-Tyskland och sedan snabbt ställde om till fullkomlig förälskelse i USA" citat; Sten-Erik Björling

Sagt och gjort! Jag har alltid hävdat att Tyskland har blivit för ekonomiskt utsugna. Vi måste nyansera historieskildringen men inte revolutionera den, och vi måste få vissa länder att sluta upp med att suga ut Tyskland ekonomiskt. Annars så kan denna ansvarslöshet resultera i en likadan kataklysmisk katastrof som andra världskriget.

Och vi själva är egentligen i samma situation som Tyskland. Den som inte står upp för Tyskarnas rätt att räknas som människor som inte ärver rasism i generna, kommer att finna sig själva stå väldigt ensamma vid nästa svenska kris.

USA är inte våra allierade utan det är de anglosaxiska länderna som är allierade med USA, men om världen styrs av någon annan stormakt så blir det etter värre. Med någon annan stormakt inkluderar jag nog Tyskland. Vi själva är ganska små, men Rom var en stadsstat med endast 1 miljon invånare. Hur många av dessa var medborgare? Säg att det var alla. Det hade varit ungefär som om Sverige hade haft hegemoni i Europa. Det är alltså möjligt!

Tänk vikingatiden!

Roger Klang

Unknown sa...
16 juli 2014 kl. 17:27  

Här har vi fått ett antal synpunkter på när fred övergått i krig, med eller utan gråzon. Jag ser nu med spänning fram mot att härvarande analyser och teorier tillämpas på situationen mellan Palestina och Israel alternativt mellan Hamas och Israel. Jag har en känsla av att detta engagerar svenska folket mer än situationen mellan Ukraina och Ryssland. Eller är det för politiskt känsligt?

Roger Klang sa...
16 juli 2014 kl. 17:56  

https://www.youtube.com/watch?v=kLph8dKQBdY

Tack för länken Sten-Erik! Jag rekommenderar ingen med svaga nerver att se den. Det står nu uppenbart för mig i alla fall att du antingen är köpt eller har din lojalitet utanför Sverige. Tyvärr så går det inte att från kommentarssidan kopiera länken och klistra in den på Google. Men det går från Gmail.

Det återstår för Wiseman att besluta sig för om han ska vara fortsatt demokratisk, eller om han ska utesluta dig från kommentarsfältet.

Jag kan ge Wiseman ett tips som kan göra det lättare för honom att besluta sig. Under kriget internerade Winston Churchill Aswold Mosley, de brittiska nazisternas starke man verksam i London.

@Christer: Länken till Javisst herr minister från 1980-talet var vrålroligt. Se Christers länkning här nedan - Salami Tactics!! Den är både sann och rolig så in i Norden.

https://www.youtube.com/watch?v=IX_d_vMKswE&feature=kp

Roger Klang

Simplicio sa...
16 juli 2014 kl. 18:14  

Tvivelsutan förhåller det sig så att i såväl statskontrollerade som fria media har rapporteringen om utvecklingen i östra Ukraina hamnat i skuggan av andra händelser.

För de av oss som är mer intresserade av vad som i försvarsberedningens försvarspolitiska rapport till regeringen anges vara: ”…den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan den etablerades.”, än t.ex. Gazakrisen, FIFA World Cup eller allsång på Skansen återstår att söka aktuell information på andra ställen än de traditionella.

Den som på regeringens hemsida söker under rubriken: ”Regeringens samlade information med anledning av situationen i Ukraina.” finner snart, trots utrikesministerns engagemang och frekventa besök i konfliktområdet, att senaste inlägget är postat den 1 juli.

Men försvarsmakten då, MUST borde rimligen kunna ha snappat upp något relevant. En snabb koll på myndighetens öppna informationssystem emilia, ger emellertid vid handen att informationsytan, som för övrigt domineras av försvarets förestående deltagande i Stockholm Pride (inget nedsättande i det), är kliniskt ren från aktuell information om den pågående ryska aggressionen.

Biträder härmed Teaterdirektörens djärva förslag att försvarsledningen borde överväga att inrätta någon sorts funktion/enhet/avdelning vid högkvarteret för delgivning av relevant försvarsrelaterad information…

Sten-Erik Björling sa...
16 juli 2014 kl. 18:38  

@ Roger Klang

Nämen Roger lille...

Klarar du inte ens av att se två sidors tolkning av samma händelser? Det som förs fram i videon är ett av flera giltiga tolkningar varför Ryssland inte skall gå in i Ukraina och varför de inte kommer att göra det heller fast USA försöker provocera till detta.

Min lojalitet är mot Sverige, dock inte genom att acceptera psyops som utgår från USAs ambassad i Stockholm utan min lojalitet är mot Sverige, dess befolkning och dess framtida möjligheter att klara framtida kriser. Och dessa möjligheter kommer att förstöras vid ett storkrig i Europa, styrt av USA för att säkra kontrollen över Europa och sin kontroll över de finansiella systemen.

De som mest skriker "ryssen kommer" tolkar jag vara verkligen styrda av externa intressen och att de verkar för utländsk makt. Landsförräderi är endast landsförräderi om det går USAs direktiv emot - det är många i våra styrande skikt som inte inser att Sverige är en suverän nation och inte en delstat i USA. Men landsförräderi är absolut - antingen verkar du aktivt för extern makts intressen eller inte och det spelar ingen roll om den externa makten är USA, Ryssland eller Vatikanen...

För att verkligen slänga lite bensin på brasan samtidigt som man kan få en uppfattning om strider på Europeisk mark så är följande blogg intressant...

http://cassad-eng.livejournal.com

Ni kommer nog att märka skillnaden i rapportering i denna blogg jämfört med SVT, SR och andra psyops i Svenska media.

Sten-Erik Björling

Roger Klang sa...
16 juli 2014 kl. 21:40  

Ursäkta mig men jag har precis sett hela Michael Moore-filmen Capitalism: A love story. Nu vill jag ge Björling svar på tal!

Du skrev: "Klarar du inte ens av att se två sidors tolkning av samma händelser?"

För det första, det var bara ena sidan som fick uttrycka sig i videon. Men visst klarar jag av att se två sidor. Men bara en sida har rätt - Ukrainas. Jag ser vad jag ser.

För det andra, du försöker skifta fokus genom att förlilliga mig. Videon är mycket talande. De hotar faktiskt länder vars folk vill uttrycka sina åsikter om att Ukraina är ett offerland. De hotar med att ta till våld om vi inte ger upp demokratiska rättigheter. Putin, mannen som har sagt att Sovjetunionens kollaps var ”1900-talets största geopolitiska katastrof”, försöker att censurera mig som Sovjetunionen en gång censurerade Sverige. Han kan ju försöka!

För det tredje; Terijokiregeringen i Finland trodde väl också att de var för sitt folk? Du är en nyttig idiot Sten-Erik! Tror du inte att ryssarna om de kommer, kommer att gå raka vägen till dig och erbjuda dig en plats i en Terijokiregering här i Sverige? Jag tror att du tror att du har din lojalitet hos svenskarna, men i verkligheten har du inte det.

Med vänlig hälsning Roger Klang

Sten-Erik Björling sa...
16 juli 2014 kl. 23:02  

Roger Klang...

Videon representerade en sida av saken, ja... Men den andra sidan har komplett täckning i våra media till vardags och det finns knappt någon representation av den andra sidans synpunkter alls i normal nyhetsrapportering... Orsaken till att jag länkade till den videon var att den faktiskt representerar den Ryska hållningen varför de inte går in i Ukraina...

En sak till, antingen har du inte sett videon eller så har du inte aktiverat de engelska undertexterna. Om du hade gjort det så hade du förstått att Rysslands position inte är att gå in och hota i Ukraina - vilket USA vill provocera till för att förlägga skulden för den stora katastrof som kommer att drabba Ukrainas befolkning på Ryssland. Inget av de du hävdar att videon innehåller stämmer - var vänlig och se den igen och läs de engelska undertexterna...

Det verkar som huvuddelen av skribenterna av inlägg här på bloggen inkluderande dig själv är fast i föråldrade synsätt både vad avser det geopolitiska läget och Ryssland som hot. Ryssland har inte kapacitet att angripa och speciellt inte hålla ens enskilda länder under långvarig ockupation - jag skulle vilja se dem försöka invadera ens en del av Sverige och reservera de trupper som krävs för att hålla en ockupation igång. De har inte tillräckligt med trupp för detta då Sverige är ett stort skogsklätt land med en befolkning som är van att organisera sig och som har god infrastruktur för att skapa motståndsrörelser hos de medelålders delarna. Ryssland kan dock känna sig tvingade att sätta in trupp i mindre operationer för att förhindra hot mot oljelogistiken i Östersjön, Northstream eller förhindra snabb-basering av ABM-system.

Om Ryssland verkligen ville kraftigt tvinga Sverige till något så hade det räckt att stoppa oljeleveranserna eller höja priset på olja med 500% - 50% av vår olja kommer från Ryssland. Detsamma gäller även viktiga industrimineraler och metaller.

När det gäller hot mot demokratin så skall vi i Sverige vara mycket mer oroade för TTIP och TISA som var för sig representerar ett ytterst stort hot mot vad allt vad demokrati, personligt självbestämmande och personliga rättigheter som finns i Sverige som nation. Läs på om dessa avtal och hur de förhandlas fram i det dolda utan insyn och möjlighet hos demokratiska instutioner att påverka besluten. Med dessa avtal så blir vi i stort sett Europa i sin helhet en feodal förläning till storbankerna och storföretagen i USA med alla våra rättigheter och egna lagar i realiteten annullerade.

Så tänk på vad du reagerar på - så du inte går på samma knep som tjurfäktaren utsätter tjuren för genom att fladdra med ett rött skynke för att distrahera samtidigt som svärdet körs in mot hjärtat...

Jag anser mig vara patriot och anser även att rädsla och ångest fördunklar förmågan till analys och utvärdering av långsiktiga konsekvenser. Ryss-skräcken har tjänat ut sitt syfte, dags att förbereda inför de konvulsioner som kommer av omformandet till det nya finansiella systemet som inte kontrolleras av ett fåtal anglosaxer i London och New York.

Sten-Erik Björling

Corse sa...
16 juli 2014 kl. 23:07  

@ Sten-Erik Berling
Du påstår att mångas inlägg är psyops.
Vad är det som säger att dina kommentarer eller åsikter inte också är det?

Sten-Erik Björling sa...
16 juli 2014 kl. 23:43  

Corse,

Jag är inte i tjänst för extern eller intern maktstruktur för att föra fram andra åsikter än mina egna, jag uppbär inte ersättning från någon part och jag tjänar inte något personligen på att framställa det som jag anser är riktigt. Snarare tvärtom eftersom det jag för fram verkligen inte är opportunt eller populärt.

I dagens media är i stort sett alla journalister och medarbetare skotträdda - de vågar inte ställa sig i dålig dager inför framtida karriär eller möjlighet att ha kontakt med makthavare. Jag behöver inte ta sådana hänsyn p g à profession och jag är även en typ av person som är känd för att ha lite väl stark integritet.

Ingen kan beordra mig att föra fram andras ståndpunkter. Jag för bara fram sådant som jag efter analys och grävande anser vara trovärdigt.

Sten-Erik Björling

Gormel01 sa...
17 juli 2014 kl. 06:49  

@Johan the unknown, varför skulle rysk medelklass kasta ut Putin?

Vad avser du med "vänskapliga" förhållanden?

Finns det någon naturlag som gör att parlamentarisk demokrati av européiskt snitt är den enda vägen?

Mvh Göran Mellblom

Roger Klang sa...
17 juli 2014 kl. 07:02  

@Sten-Erik:

Det finansiella systemet är inte nödvändigtvis gott, men det är nödvändigt.

De 50 procenten olja från Ryssland håller sannolikt på att minska stadigt. Vi köper numera mycket olja från Libyen.

Men jag måste tillstå att de anglo-amerikanska ledarna inte spelar rent spel alltid. De åstadkommer ändringar av dem ekonomiska reglerna då USA trycker på för att Tyskland mer eller mindre ensamma ska betala grekernas budgetunderskott, inte bara betala en utan två eller tre ggr, som om USA vore en EU-stat och Obama säger samtidigt att Storbritannien ska slippa betala till Grekland, utan motivering förstås. Och det blir som USA och Storbritannien vill. Sedan var det Irland som Sverige förbehållslöst pytsade ut 10 000 000 000 till, och jag vet inte hur mycket Tyskland pytsade ut.

När det gällde Tyskland och Grekland så var motiveringen till Tysklands solo-betalning att Tyskland var den största EU-ekonomin. Det kanske de är, men det finns ju någonting som heter proportionerliga val också, och då borde man väl även pytsa ut proportionerligt. Är Reinfeldts Sverige också en mäktig EU-stat som ska hosta upp 10 000 000 000 för att vi sköter vår ekonomi mera ansvarsfullt? Det står alla fritt att göra samma sak!

Man kan åstadkomma ändringar av de ekonomiska reglerna genom att godtyckligt i en klusterattack dra inför rätta och bötfälla tyska storföretag som Daimler AG och Opel m.fl. med fantasibelopp, som USA gjorde. Man kan leta oegentligheter som kanske inte ens finns i svenska storföretag för att bötfälla dessa företag med stora belopp, medan företag i södra Europa tycks vara exemplariskt korruptionsfria.

Men det är bara vad jag tycker.

Roger

Sten-Erik Björling sa...
17 juli 2014 kl. 08:43  

Roger Klang,

Naturligtvis måste man ha ett finansiellt system men det nuvarande fungerar inte - USA trycker upp pengar utan begränsningar vilka via spekulationer från banker mfl driver upp råvarupriser via spekulation som i sin tur tvingar företag dra ner p g a minskade vinster. Detta i kombination med ytterst låga räntor vilka slår mot pensionsfonder och mot de som kan spara för investeringar.

Det nuvarande systemet är bankrutt eftersom ingen av de stora bankerna kan klara sig utan dessa massiva injektioner av nytryckta pengar från Federal Reserve och bankerna har mycket stora exponeringar av risk i form av derivat - den totala exponeringen för derivat-baserade risker ligger mellan 1500 - 2000 biljoner dollar att jämföra med världens BNP på ca 70 biljoner dollar.

Antingen så fortsätter vi med detta system vilket medför en total utarmning av all jordens befolkning till att bli urfattiga i feodalt styrda småriken eller så får man till ett alternativ som faktiskt bygger på reella produkter, handel och lönsamma industriella verksamheter.

Det är där den stora striden nu står - och Sverige kommer med stor sannolikhet att välja att vara kvar i det befintliga systemet med konsekvenser av massiv inflation, massivt skuldsatt befolkning med över tid minskade löner och minskad frihet och att bli delegerad att bli en industrination som konkurrerar i prisnivåer med Baltikum om inte lägre.

Skall bli intressant...

Sten-Erik Björling

Roger Klang sa...
17 juli 2014 kl. 09:40  

Det amerikanska bankbolaget Citibank lurar inte bara skjortan av amerikaner så att de får flytta från sina hem. De försöker även slå sig fram i Sverige genom att erbjuda främst fattiga svenskar lån.

"I sincerely Believe, that banking establishments are more dangerous than standing armies"
sade Thomas Jefferson redan 1816.

"Property monopolized or in the possession of a few is a curse to mankind." John Adams 1765

Så inget är nytt under solen.

Med vänlig hälsning Roger Klang

Gormel01 sa...
17 juli 2014 kl. 19:03  

@Roger Klang, din historiska exposé är lysande. Du får ursäkta min förenkling som endast avsåg historiska krig utan egentliga stridshandlingar och likna det med den ukrainska saken.

För att kunna genomföra sådant kom energikällan NSDAP väl till pass.

Jag tvekar ändå att sätta 1923 som startdatum för kriget. Det vore att gå för långt.

Idag tycks de händelser du nämner omformuleras och belyses både bredare och djupare än under det kalla kriget. Jag antar att den européiska utvecklingen framtvingar detta liksom händelserna i mellanöstern.

Mvh Göran. Mellblom

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade