Oviljan att förstå omvärldsutvecklingen

Ett av besöksmålen den gångna veckan

Det finns en otrevlig tendens av säkerhetspolitiska komplikationer när jag lämnar Sverige. Den gångna veckan har spenderats i fotspåren av den allierade landstigningen i Italien och knappt hade gränsen passerats förrän Ryssland drog igång en massiv beredskapsövning i det västra militärområdet. Förra gången var det den s.k. ryska adventen, gången dessförinnan massakern på Maidan och innan dess övningen Zapad 2013.

Skämt åsido så har den gångna veckan bjudit på en rad säkerhetspolitiska orosmoln. Det första var den massiva beredskapsövning president Putin beordrade direkt vid sin återkomst till civilisationen. Övningen kulminerade under fredagen och bör orsaka oro i Sverige. På mycket kort varsel och utan förvarning inleddes en övning som snabbt växte från drygt 30 000 man till 80 000 man och omfattade såväl den norra flottan på Kolahalvön som Östersjönflottan och 220 flygplan i Sveriges närområde.

Det sistnämnda kan jämföras med övningen Arctic Challenge Exercise 2015 (en flygövning som hålls varannat år i Norge, Sverige eller Finland) som hittills kallats årets största flygövning med drygt 100 deltagande flygplan. Den ryska beredskapsövningen ska också jämföras med den norska övningen Joint Viking i Finnmark för två veckor sedan, vilken väckte irritation i ryska medier som ett stort hot mot Ryssland. Den övningen omfattade 5000 man och var den första sedan kalla kriget så långt nordöst ut. Det påminner onekligen om hur höstens svenska ubåtsjakt i Stockholms skärsgård utmålades som ett hot mot hela Östersjöområdets ekonomiska utveckling.
Retoriken mot Sverige har dock varit nedtonad de gångna veckorna, även efter Säpo:s årsrapport där man meddelar att var tredje rysk diplomat i Sverige sysslar med underrättelsetjänst. Spionaget inriktas mot militärteknologi och under underrättelser för stöd av militära operationer, vilket i klartext innebär krigsförberedelser. Istället har retoriken vänts mot Finland, där folk under firandet av årsdagen av Krims annektering skrek slagord om att ta tillbaka Finland. I slutet av veckan talade sedan Nikolaj Patrushev, sekreterare i det ryska säkerhetsrådet, fd chef FSB, om en ökande revanschism i Finland för att ta tillbaka Karelen (som landet förlorade till Sovjetunionen under andra världskriget). Det starkaste uttalandet kom dock från den ryske ambassadören i Danmark som hotade landet med att bli mål för kärnvapen om man fortsätter linjen att integrera avancerade luftförsvarssensorer på de nya danska fregatterna. Dessa skulle i så fall kunna användas i ett gemensamt robotförsvar i NATO.

Uttalandet från den ryske ambassadören är något som får utrikesminister Margot Wallströms hantering Saudi-Arabien att framstå som oerhört smidig. Det råder inga större tvivel om att såväl Danmark som övriga NATO-länder redan är mål för ryska kärnvapen, men så är även Sverige vare sig vi är medlemmar i NATO eller inte. Kärnvapen är en integrerad del av den ryska militära doktrinen och används där man så finner lämpligt. I den uppmärksammade ryska "dokumentären" om Krims annektering som sändes förra söndagen, berättar Putin att han var beredd att säkra ockupationen av Krim med kärnvapen. Den ryska militärdoktrinen föreskriver egentligen att kärnvapen kan användas i försvar även mot konventionella vapen, men här ser vi alltså hur man är beredd att hota med kärnvapen även för att uppnå offensiva mål. Då ska man bära i åtanke att Ryssland bl.a. under Ryska påsken genomförde simulerade kärnvapenanfall mot Sverige, liksom övningen Zapad 2009 som avslutades med simulerade kärnvapenangrepp mot Baltikum och Warzawa.


Under veckans ryska beredskapsövning frambaserades stridsflyg, men även Iskanderrobotar till Kaliningrad, samtidigt som ett amerikanskt luftvärnsrobotförband omgrupperades till Polen. Ett löfte sedan tidigare från USA till Polen. Den kraftiga ryska verkamheten, långt utanför proportion mot den verksamhet som genomförs av NATO-länder är mycket bekymrande. Den verksamhet som nu genomfördes är typfallet för hur en uppladdning skulle se ut inför ett anfall mot Baltikum särskilt då Ryssland väljer att genomföra verksamheten utan de förhandsmeddelanden som varit centrala för avspänningen sedan slutet av kalla kriget. Chefen för de amerikanska arméstridskrafterna i Europa varnade i början av mars just för att Ryssland skulle kunna utnyttja ett angrepp mot Baltikum för att försöka splittra NATO. Här är den amerikanska närvaron i Baltikum det bästa sättet att avskräcka från detta, då ett ryskt angrepp in i Baltikum, öppet eller dolt, skulle innebära att USA dras in redan från starten. Sista stycket i detta pressmeddelande från ryska UD är också ett intressant sätt att kommunicera – det ska framstå som att för Ryssland är det öppna kriget inte långt borta.

För svensk del lär vi få vår del av den ryska propagandasleven kommande veckor och senare under våren när först de svensk-finsk-amerikanska flygövningarna drar igång över Bottenhavet och senare i maj när flygövningen Arctic Challenge Exercise 2015 (ACE) börjar. ACE är en övning som genomförs vartannat år sedan 2013 och ersätter föregångaren Nordic Air Meet på det sättet att den både är större och nyttjar luftrum och basering i både Sverige, Finland och Norge. Med sina 100 flygplan från 8 länder blir den ungefär hälften så stor som den ryska beredskapsövningen. Ryssland har sedan tidigare reagerat starkt på övningar av det här slaget och lär så fortsätta. Veckan efter ACE drar sedan marinövningen Baltops 2015 igång. Ryssland har tidigare alltid deltagit i denna övning, men gör inte så sedan något år. Förra året genomförde Ryssland istället en egen beredskapsövning parallellt med Baltops, vilket föranledde en kraftig intensfiering i den militära verksamheten i Östersjön och för den svenska incidentberedskapen. Inte osannolikt kommer antalet observationer av främmande undervattensverksamhet att stiga i anslutning till dessa perioder.


Det finns de som inte vill kalla den nuvarande situationen ett nytt kallt krig. Inte osannolikt är det för att det skulle innebära att hela den säkerhetspolitik som förts under det gångna dryga decenniet varit helt felaktiga. Enligt min mening råder det inga tvivel om att det är ett nytt kallt krig vi just nu ser. Det är inte samma kalla krig som tidigare, men ett nytt kallt krig är vad det är. Där det gamla kalla kriget under sitt slutskede (vilket är det folk minns) var någorlunda förutsägbart i form av väl etablerade intressesfärer, är dagens situation mer jämförbar med decennierna efter andra världkriget. Skillnaden är också att vi nu har ett krig i östra Europa med en mycket skör vapenvila och att det nyttjas en retorik från rysk sida som inte går att jämföra med det kalla krigets slutskede. Då fanns väl implementerade funktioner och avtal för att understödja avspänning och undvika missförstånd, vilket det inte gör idag, särskilt inte då Ryssland lämnat CFE-avtalet och kringgår Wiendokumentet.

Våra grannländer hotas med kärnvapen, det genomförs simulerade kärnvapenanfall mot Sverige, det genomförs krigsförberedelser mot Sverige och vår territoriella integritet kränks gång efter annan även djupt in på svenskt vatten. Likväl kretsar försvarspolitiken fortsatt kring vårens försvarsbeslut, där regeringens bud är en bråkdel av det Försvarsmakten satt som en skamgräns för bibehålla nuvarande förmågor. Att nå nivån för försvarsbeslutet 2009, taget utifrån hur världen såg ut då, och innan Sveriges närområde kom att bli det primära området för friktionerna mellan Ryssland och EU/NATO, kommer det aldrig bli tal om. Medan omvärldsläget forsätter utför gör så även den svenska försvarsförmågan i brist på finansiering och politisk förståelse. Av allianspartierna är det endast Folkpartiet som valt en finansieringsnivå som skulle motsvara en ökning av försvarsförmågan, men "decemberöverenskommelsen" kommer med all sannolikhet att innebära att regeringens förslag blir det som antas. 

Bristen på förståelse för vad som händer i vår nära omvärld eller snarare viljan att ta in detta, forsätter att vara densamma i svensk politik. 


Läs gärna min krönika i dagens Expressen om hur Putins handlingsfrihet är på väg att minska och att landets problem inte försvinner bara för att Putin skulle göra det.


41 kommentarer:

GS sa...
22 mars 2015 kl. 14:44  

Finland ordnar i juni en storövning, Wihuri 15, som enligt olika källor omfattar 8000 - 10000 man i östra Finland. Enligt uppgift skall ca 2000 man vara reservister.

Trupparens betraktelser sa...
22 mars 2015 kl. 15:04  

Som för det mesta håller jag helt med i det du skriver. Vill dock ge extra guldstjärna för din bedömning(omdöme om vilken TYP av kallt krig vi nu har hamnat i. Det är ett kallt krig, men det är absolut inte SAMMA kalla krig som de flesta minns (1980-tal). Jag ska ta och utveckla detta i mitt nästa blogginlägg och göra en något djupare analys över de faktorer som gällde 1945-1953. Tvivelsutan är det så att vi är i "startfasen" av ett kallt krig nu. Gott mos!

Anonym sa...
22 mars 2015 kl. 20:08  

Du beskriver på ett annat sätt vad din bloggarkollega skrev häromdagen: Svenska politiker är fredskadade. Dessvärre tror jag inte något hjälper förrän samma politiker själva stirrar ned i mynningen på en AK47a. Då kanske insikten infinner sig att man inte kan förvänta sig att "någon annan" sköter sveriges säkerhetspolitik? Bara kanske.
När det är viktigare med genusutbilding till Saudi än att värna om sveriges säkerhet har något sannerligen "gått sönder" i sverige.

Gronvita sa...
22 mars 2015 kl. 20:22  

Hade det funnits internet och bloggare i mitten av 1930-talet så hade nog kommentarerna om politikers oförståelse och ovilja låtit ungefär likadant som nu.

Gormel01 sa...
22 mars 2015 kl. 21:00  

@Gronvita, den parlamentariska demokratin klarade i de allra flesta stater ej att fatta beslut med den hastighet utvecklingen på 1930-talet krävde. Räddningen blev England och USA.

För första gången i mitt liv har jag i media hört just denna fråga ställas av svenska journalister om Sverige: Klarar dagens parlamentariska demokrati att hantera läget som just nu råder?

Men vad vore alternativet? På denna fina blogg är det mången debattör som hyser starka tvivel.

MVH Göran Mellblom

Benny sa...
22 mars 2015 kl. 22:51  

Jag tycker Danmark hanterar uttalandet från den ryska ambassadören på ett bra sätt genom att markera att sådan uttalanden inte är ok. Dom ifrågasätter om han verkligen har mandat att säga det han säger och undrar även om han är en lämplig som ambassadör. Lite finare oradalag för att säga att han inte är välkommen i Danmark längre.

Unknown sa...
23 mars 2015 kl. 00:04  

Det är väl ett ganska generellt problem med den parlamentariska demokratin: ja, det är på många sätt en bra styrelseform som borgar för höga grader av frihet, rättvisa, trygghet och stabilitet. Men exakt samma egenskaper gör att systemet också är otroligt dåligt på att åstadkomma förändringar i snabb takt när förändrade omständigheter så kräver. Exemplet vi ser nu angående försvaret är ett, ett annat frapperande exempel är trögheten i att ställa om till ett mer miljövänligt samhälle, och det finns många andra: systemet ger helt enkelt för mycket stabilitet för att kunna reagera snabbt nog när så behövs. Detta blir ett problem när hotet kommer från antingen en naturkraft som inte hindras av byråkrati, eller när det kommer från en mänsklig fiende som inte lyder under samma p av system.

Max Hanemann sa...
23 mars 2015 kl. 09:25  

Benny:

Det skall bli intressant att se hur och om Finland hanterar dels det massmöte med skanderandet "Finland åter!" som Wiseman refererar till, dels innehållet i en av de geopolitiska läroböckerna i ryska skolan, Osnovy geopolitiki del 1 sid. 180–182, enligt vilken södra Finland bör bli en autonom del av Finska Karelen. Norra Finland bör däremot anslutas till Murmansk-området.
Källa: Finlands ledande veckomagasin Suomen Kuvalehti
7/2015 (ref Ilkka-Christian Björklund)

Roger Klang sa...
23 mars 2015 kl. 10:23  

http://euromaidanpress.com/2015/03/22/gotland-the-danzig-of-our-time/

Detta är det bästa jag läst hittills på området.

Anonym sa...
23 mars 2015 kl. 12:45  

Det finns ett billigt och bra sätt att göra kärnvapenutpressning till ett högriskprojekt för alla som har kärnkraftverk.

Skaffa konventionella robotar med tillräcklig räckvidd att nå utpressarens kärnkraftverk och i ett antal som säkerställer att några av dem når fram.

Jag kallar det för "indirekta kärnvapen".
Polen har redan aviserat ett sådant anskaffningsprojekt(Tomahawk, ubåtsbaserat om jag minns rätt) och det borde Sverige också göra.

Unknown sa...
23 mars 2015 kl. 13:47  

Mycket bra analys och bra kommentarer. Ett litet tillägg. Påverkansfolket från Ryssland atbetar just nu hårt för att minska vår ubåtsjaktförmåga. Till sjöss är de framgångsrika eftersom överrasknings komponenenten hkp 14 kommer om fem år. Inte nog med det någon fårskalle i HKv har bestämt att hkp 14 inte ska ha några vapen. Inte nog med det nu pågår nedrustning av korvetterna Stockholm och Malmös ubåtsjaktförmåga till sjöss genom att ta i-land släphydrofonen 184 som använda till sjöss. Dessutom tar man i-land den passiva spaningskomponenten d.v.s sonarbojsysteemet med mottagare och analysutrustning. Hur okunniga man är i HKv så är det orimligt att dessa beslut fattats med sjöofficerare som sakkunniga. Vems ärenden går man, inte ubåtsjaktens i varje fall.

Roger Klang sa...
23 mars 2015 kl. 14:06  

Putin är med hotandet av Danmark ute efter att överskrida en tröskel och få till stånd en utökad normallägesbild inbegripet kärnvapen. Även Sverige drabbas av en kärnvapen attack mot danska örlogsfartyg i Öresundstrakten.

Roger Klang sa...
23 mars 2015 kl. 14:26  

Utan en utökad ny normallägesbild så mäktar inte Ryssland med att använda kärnvapen i den situationen.

Unknown sa...
23 mars 2015 kl. 14:31  

Göran Mellboms (Gormel01) pekar på en mycket relevant fråga: "Klarar dagens parlamentariska demokrati att hantera läget som nu råder?" Riksdagens organ för beredning av försvarsfrågor har bestått av 12 medlemmar. De har efter 608 dagars arbete beskrivit en hotbild i Östersjöområdet som den framstod våren 2014. Har vi äntligen fått ett framsynt förslag som kan ge oss rimlig ryggrad decenniet ut? Fem till tio år är ju vad som beredningen anser överblickbart.

Vi har ännu inte sett inriktningsbeslutet och det är inte osannolikt att vi måste vänta till hösten. Den debatt som förts offentligt tyder inte på att vårt försvar anpassas till den hotbild vi ser mars 2015. I den gräns för överblickbarheten som beredningen ser det, d v s 2025, har vi möjligen anpassat oss men som alla vet kommer hotet mot Sveriges integritet att se helt annorlunda ut 2025.

Stabilitet i planeringen är visserligen av godo men om vi planerar att möta pansar med världens bästa kavalleri så är det inte av godo. Idag roterar världen väldigt mycket snabbare än på -70talet och vi har i vår demokratiska process inga verktyg att hantera denna hastighet.

Edvin sa...
23 mars 2015 kl. 15:25  

Det här har jag sagt i flera år till olika försvarskontakter och skall även förbli en orsak till varför vi inte skall gå med i NATO.

Vi gör Sverige till en betydligt större måltavla än vad vi redan är gällande taktiska kärnvapen.

Taktiska kärnvapen kommer att användas i något skede, kanske inte vid en "first strike" men om läget eskalerar vill jag i alla fall inte ha kärnvapen över Stockholm bara för att vi inhyst robotförsvar eller NATO radar som i slutändan inte kommer skydda oss.

Sverige ligger otroligt efter i omvärldsutvecklingen och när man tittar på Löfven och Co så blir man mörkrädd över att det är den regering som skall hålla ihop i stunder av kris.

paul sa...
23 mars 2015 kl. 16:51  

Skribenten underskattar sannolikt förmågan på våra ubåtar och minröjning samt usas förmåga att slå ut ev luftvärn på Gotland

paul sa...
23 mars 2015 kl. 17:07  

Din lösning är alltså att böja sig... Intressant.

Den enda lösningen till hot med kärnvapen är egna kärnvapen alternativt delade med USA i enlighet med Natos stridsspetsdelningsavtal.

Max Hanemann sa...
23 mars 2015 kl. 17:50  

Edvin:
Jag respekterar Dina åsikter och ser fram emot en ev diskussion kring detta viktiga ämne.

Dock vill jag påpeka att kärnvapen i hög grad är ett instrument för hot redan före öppna krigshandlingar. Du kan ju själv tänka Dig regeringens dilemma om ett ryskt krav att få disponera Gotland åtföljs av ett hot om en begränsad kärnvapeninsats mot vårt land om inte kraven tillgodoses. Står vi utanför NATO är vi ensamma, är vi medlemmar ligger vi under USA:s "paraply" på samma sätt som Norge och Danmark.

Inhysning av en del av USA:s strategiska robotförsvar på vårt territorium bestämmer vi om själva även som medlemmar i NATO (jfr Danmark och Norge) - det räcker nog rätt långt för amerikanerna att ha sådana resurser i Polen och på fartyg. F ö går inte ryska robotbanor mot USA över Sverige - däremot kan hypotetiska iranska göra det. Fasta USA-radarstationer på svensk mark är väl inte så aktuellt m h t flygburen spaningsradars dominans.

Ja, varje svensk regerings förmåga att se ondska för vad den är och fatta beslut om att stå den emot i ett akut krisläge måste nog ifrågasättas. Vilken politiker ger eldtillstånd till svensk jakt eller ubåt med ett kärnvapenhot hängande över sig? Och då är vi tillbaka till NATO-problematiken.

Sverige har/hade ett gott rykte för att behandla svåra politiska frågor i allsidigt sammansatta parlamentariska utredningar och jobba sig fram till konsensus eller åtminstone ett majoritetsbetänkande och väl resonerade minoritetsreservationer. Varför vågar man inte ta fasta på denna värdefulla om än tidskrävande tradition? Är man så rädd för Putin och litar inte på respekten i den feministiska utrikespolitiken?

Bisk sa...
23 mars 2015 kl. 18:08  

Jag har aldrig förstått detta med att avveckla allt!! hela förmågan.
Man måste alltid behålla en liten del bara för att bevara kompetensen/kunskapen.
Det är rätt svårt att börja med ett blankt papper....finns inget alls ...

Frågan är inte OM utan när Putin kommer att syna NATO angående de baltiska staterna.
Aggressionen mot Baltländerna kan mycket väl börja med att säkerställa Gotland för Rysk del. Ryssland kan hävda att Gotland är priset för att vi närmar oss NATO och har godkänt värdlandsavtalet ??

Sverige med svag regering & kraftigt nedrustat försvar, bättre läge har Ryssen aldrig haft.

Tack för visat intresse.
LE

Roger Klang sa...
23 mars 2015 kl. 19:22  

Biskswe:

Om Sverige har en svag regering så beror det inte på statsministern eller Peter Hultqvist. Dessa är så mycket karlar som du och jag är. Problemet är att mod inte är en tillräcklig statsmannaegenskap. Det fanns många modiga officerare i Nazityskland och ändå följde de sin fuhrer i undergången. Det krävs något mer. Det finns de som hävdar att Palme och Kennedy inte egentligen levde upp till sitt rykte som statsmän. Att tro det är ett säkert tecken på otillräckliga statsmannaegenskaper. Nu råkar det vara så att Putin kan jämföra sig med Dessa två samt Reagan. Hur ska då två underlägsna svenska statsmän kunna undgå att luras av Putin?

Roger Klang sa...
23 mars 2015 kl. 20:49  

Ja för de två första Paul. Men vad har USA för förmåga att slå ut ev. luftvärn på Gotland? Och hur?

Unknown sa...
23 mars 2015 kl. 21:34  

Det otäcka med den uppkomna situationen är att det är ganska uppenbart att Ryssland förbereder sin befolkning mentalt på krig. Historiskt så visar det sig att det är svårt att "backa ur", utan att förlora ansiktet. I Ryssland är det liktydigt med att få "silkes-snöret". Man har lyckats väl i att skapa fullständig osäkerhet om nästa drag. Ryssland har bollen. Precis som Hitler på sin tid. Vi oroar oss för Finland o Balterna. Även nu för Danmark. Och förväntar oss ett anfall på Gotland. När ryssen i själva verket förbereder en vår-offensiv i Ukraina? Eller ett kraftigare stöd för Assad i Syrien? Vi vet inte. Och det bör vara varningsklockor så gott som några för våra pratglada politiker. Vad vi nu bör göra är att fråga oss gemene man vad vi kan göra. Ställ KRAV på politikerna. Själva gör dom inget annars. Fråga Norrmännen om vad dom tyckte om sina politiker efter 9 april 1940?Samma visa...

paul sa...
23 mars 2015 kl. 22:50  

Roger klang:
Exempelvis:
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Ohio_(SSGN-726)
Tillsammans andra avfyringsplatformar så kan de troligen slå ut eventuellt luftvärn på ön.
Det är högst osannolikt att Ryssland har numerären att lägga mer än 150 robotar i lager och även om de har det så har inte avfyringsramperna så många redo att avfyras, 6 per ramp och hur bra den är mot lågt flygande mål vet jag inte.
Man skall inte överskatta (eller underskatta) något system men att som i den där euromaidan fantasin skriva ihop sånt trams..
Ryssland har fortfarande bara en ekonomi jämförbar med Italien. Det enda som faktiskt gör dem till en stormakt är kärnvapen, de har inte ekonomin för ett krig. USA vet detta.

Den stora frågan är inte om USA skulle kunna vinna eller slå tillbaka eventuell aggression från Ryssland. Det kan de och det vet både Ryssland och USA.

Gustav sa...
24 mars 2015 kl. 07:49  

@ Biskswe
Apropå att "avveckla allt"
Nu är det ju så med Sverige att vi alltid måste gå till ytterligheterna
(Lagom finns nog inte längre - om det någonsin funnits)
Antingen avvecklar vi allt av någon typ av materiel eller så avvecklar vi ingenting alls
Sedan PRIO 3-4 infördes (2012) går det inte att avveckla några reservdelar och nu ska PRIO 5-6 införas och efter det går det nog inte att avveckla någonting
Så då kommer vi att få ha allt gammalt kvar :)

Roger Klang sa...
24 mars 2015 kl. 08:28  

Jo jag känner till den ubåten, Paul. Men det är inte bara för USA att skicka iväg en Tomahawk och hoppas på att den ska flyga över ett lämpligt mål så att den kan slå till mot det. Dessutom så har den sin långa räckvidd på bekostnad av fart. Det borde göra den lätt att skjuta ned med kort och medelräckviddigt luftvärn över Gotlands innanhav. Men kanske kan man från spaningssatelliter, över lång tid märk väl, fastställa ryska ledningsplatser och eldenheter m.m. om dessa inte flyttas särskilt ofta. Kanske kan man skjuta av en decoymissil för att trigga ryssarnas system att börja kommunicera och därmed avslöja sitt läge för amerikanska signalspaningssatelliter genom trilaterering?

Har jag fel?

Unknown sa...
24 mars 2015 kl. 14:44  

@Paul Göransson

Om kriget väl kommer är det absolut. Kosta vad det kosta vill - vill Ryssland ha krig så fixar dom det oavsett kostnad.

paul sa...
25 mars 2015 kl. 05:48  

Roger:
Antar att du inte riktigt förstod skillnaden mellan 1 och 150?
Eller om de verkligen vill 600...
Ryssarna skulle få slut på robotar.
Ni överskattar grovt hur effektivt luftvärn faktiskt är. Det är viktigt men det är inte något supervapen. Det är inte kryssningsrobotar heller men man kan överlasta ett luftvärnssystem med mängdattack.


Erik:
Förstår inte riktigt din kommentar...
Ryssland har en ekonomi jämförbar med Italien. USA har ensamma en ekonomi flera gånger större än Ryssland.

Som jag sa är inte frågan om Ryssland kan vinna ett krig mot USA, de kan de inte, frågan är om USA skulle göra något för att hjälpa. Ännu har inte USA under hela sin historia verkligen uppfyllt en allians så vitt jag vet. Där ligger osäkerheten.

Gormel01 sa...
25 mars 2015 kl. 06:38  

Varför skall vi kämpa mot ryssarna egentligen? Numera har de marknadsekonomi. De satsar rejält på försvaret. Militärer hos dem har hög status i samhället, och deras statsskick är auktoritärt närmast en monarki. Ryssarna tycks ha det mesta många debattörer på denna blogg önskar sig.

Om vi yrkesmilitärer fick byta uniform vore väl inte så farligt. Det värst vore väl att vi blev tvungna att klippa oss och raka oss?

Finnarna gjorde goda affärer när de hörde ihop med ryssarna tidigare med egna lagar och valuta.

Och det fanns fler finska generaler i den ryska försvarsmakten än hela det svenska generalitet. Vi skulle nog klara oss minst lika bra. Ryssarna skall väl med i EU på sikt?

Så varför kriga egentligen?

Mvh Göran Mellblom

Resenären sa...
26 mars 2015 kl. 06:28  

För att inte tala om ditt eget favoritämne: parader.

Gormel01 sa...
26 mars 2015 kl. 19:30  

@Resenärern. just precis! Huvudet på spiken! Marknadsföring..Äntligen har du sagt det förlösande ordet.

De som är mindre skarpsynta än du, käre meddebattör, har svårt för det Ordet.

Tack.
Mvh Göran Mellblom

Resenären sa...
26 mars 2015 kl. 19:46  

Om det nu är så bra i Ryssland, varför flyttar du inte dit?

Gormel01 sa...
26 mars 2015 kl. 21:27  

@ Resenären, blanda inte in mig med ryssarna. Men de åtskilliga debattörer som hyllar auktoritärt styre kanske välkomnar befrielse från de svenska oförstående parlamentariska politiker.

Men hur många tusen svenska liv vill du offra, och för vad?

Är du beredd att offra ditt eget, och dina barns?

Göran Mellblom

Anonym sa...
26 mars 2015 kl. 23:01  

Herr Mellblom.

Hmm..auktoritärt ...marknadsföring...
Du tycker kanske det är dags för en ny FM-logga?

Allt är så mycket enklare och går så mycket snabbare nu än det gjorde vid senaste världskriget.
Då skickade vi nästan halva vårt artilleri till Finland i solidaritetens tecken. Det tog lång tid och var fruktansvärt bökigt.
Att skicka hälften av våra pjäser idag går blixtsnabbt och utan problem.

Hur var det nu, herr Mellblom? Vilket skulle bort?

Uppdraget eller genomförandet?

Är det en för svår fråga?

Jag formulerar gärna om den om så önskas!
Kanske en flanellografpresentation:-)

F.d. Teaterdirektören.


P.S. Du vill väl inte påstå att du begriper de nya moderaternas historiskt stora satsning på försvaret de senaste åtta åren?

Förklara gärna för dem, de behöver all hjälp de kan få. De verkar inte själva kunna förklara sitt eget agerande;-)

Gormel01 sa...
28 mars 2015 kl. 14:17  

@Den finske militärattachén i Stockholm höll ett föredrag för en kort tid sedan om det säkerhetspolitiska läget och den finska försvarsmakten för Livgardets officerare. Finlands statsfinansiella kris beskrevs märgfullt. Vi kunde höra en knappnål falla i salen.

En av slutsatserna är att samarbete är möjligt om vi startar i tid. En annan är att försvaret kräver mycket pengar, vilket Finland inte har. En tredje slutsats är att våra bägge länder-stater-folk-försvarsmakter är mera lika idag än någonsin förr.

Tack vare rationaliseringen av vår försvarsmakt där fasta kostnader har reducerats enormt har vi skaffat oss handlingsfrihet, vilket Finland ej har.

Därför kan VÅRA politiker fatta beslut om avsevärd ökning av medeltilldelning till det svenska försvaret OCH det finska genom försvarssamarbete om man så önskar.

I vårt land är samförstånd möjligt vad finansiering av försvarsmakten mellan arbetarrörelsen och borgerligheten på ett mycket mera okomplicerat sätt än i Finland där ett inbõrdeskrig dem emellan kostade 38 000 finnar livet, varav många genom arkebuseringar.

De yrkesofficerare eller f.d. yrkesofficerare som sätter sig till doms över vår handlingsfrihet bör tänka på vad de säger och vem de talar För.

Regeringen är numera oförhindrad att sätta in oss yrkesmilitärer i Finland, vilket man inte var vare sig 1914, 1918 eller 1939 med värnpliktsförsvaret. Numera har vi utlandsobligatorium för oss alla.

Den som trodde att utlandet enbart omfsttade Asien trodde fel.

Göran Mellblom

Anonym sa...
28 mars 2015 kl. 19:07  

Herr Mellblom.

Han sa ingenting om den förväntade kraftigt ökande invandringen till Finland och de ökande kostnaderna;-)

Har du haft tid och tänka över vilket som skall bort.
Uppdraget eller utförandet??

Du är även skyldig till att redovisa vilka undersökningar du refererar till i tidigare kommentarer.
Trovärdighet !

Att likt en politiker kasta ur sig en massa påståenden som helt saknar grund och faktaunderlag är väl inte värdigt en officer.

Var ser jag den "enormt reducerade" summan för fasta kostnader i budgeten, menar du?

Sedan får du inte glömma bort att det är hans yrke att säga det han säger. Inte säkert att det är hela sanningen eller att han menar det.
Ungefär som en politiker, du vet.

Det finns även ett annat ord för dylika personer.

Pust!

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Handlingsfrihet kräver att man har några olika saker att spela med och då menar jag inte en orkester.

Gormel01 sa...
29 mars 2015 kl. 08:05  

Tusentals f.d. yrkesofficerare i Europa och Ryssland, rent av tiotusentals med bitterhet över en försvunnen värld, över avbrutna karriärer och uteblivet noga planlagt storkrig.

Man fick aldrig visa hur tapper man var på ärans fält. Men samtidigt var det väl bra att storkrihet uteblev?

Jag förstår känslorna hos flera debattörer på försvarsbloggsrna. Men till vad skall all denna bitterhet leda? frågar sig säkerhetspolisen i hela Europa och Ryssland.

Göran Mellblom

Resenären sa...
29 mars 2015 kl. 13:31  

Inget som en rejäl parad inte kan lösa.

Anonym sa...
29 mars 2015 kl. 15:56  

Herr Mellblom.
Nu var du där igen!

Var får du dessa påståenden ifrån?
För din egen trovärdighets skull bör du nog svara.
Dessutom har du inte svarat på vilket som skulle bort.
Uppdraget eller utförandet?

Det finns ett "nätord" för sådana som bara slungar påståenden omkring sig. Att dessutom upprepa dem gör inte saken bättre!
Jämför gärna med flera av de nymoderata företrädarna under de senaste mandatperioderna.

Det kan väl inte vara något för en ärans.. o.s.v. officer att vara ansedd som ett nättroll?

Har du fått uppgiften om de enormt reducerade fasta kostnaderna för FM från de nya Moderaterna? Då är du lurad;-((

Pust, det är dags att syna korten herr Mellblom!
Alternativet är tyvärr att vi som läser och hör dina åsikter betraktar det som rena rama snömoset!
Verkligheten är ibland grym och inte alltid rättvis.

SUCK!

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Har du läst de senaste resultaten från FMVIND? Vad säger du om detta?
P.S.2 Är frågorna för svåra att förstå? Hör av dig så formulerar jag gärna om dem.

Unknown sa...
30 mars 2015 kl. 23:16  

Självklart är våra politiker väl medvetna om hur läget ligger till, det som dom saknar är en vilja och motivation till att göra något åt saken. Ingen vinner val på att investera i försvaret och som vi nog alla vet så kommer makten före nationens fortlevnad.

Gormel01 sa...
1 april 2015 kl. 06:55  

@Stefan Strid, regeringen och oppositionen vidtar nog de åtgärder som är möjliga."Makten går först" är nog ganska mitt i prick. Åtminstone när man avser deras personer. Debattörer här anser det självklart att statsråden och riksdagsmännen skall vidtaga åtgärder som gör att de förlorar sina jobb dvs "makten".

I själva verket kan beslut just nu bara fattas i koncensus, eftersom regeringen ej har majoritet.

Flera kända debattörer på denna blogg vågar ej ens framföra sina åsikter under eget namn för då tror de sig förlora Sina jobb - sin "makt", men av politikerna begär samma debattörer detta.

Jag undrar hur debattörerna uppträder på jobbet, dvs om jobbet är militärt. Går de omkring och dolt sprider bitterhetsbudskapet dolt där också, eller håller de god min i elakt spel, bara för att behålla "makten" dvs jobbet?

Mvh Göran Mellblom

Resenären sa...
1 april 2015 kl. 09:51  

Hejdlöst kul.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade