Regeringens förslag i nettosiffror

De uppgifter som släpptes igår från regeringen avseende förslag till budget för Försvarsbeslutet 2015 var bruttosiffror. Under presskonferensen framkom det att de 6,2 miljarder kr som nämndes i själv verket inte blir mer än 4,2 mdr kr när man räknat bort 300 mkr i omfördelning inom ram, 500 mkr i höjda hyror till Fortverket och slutligen 1,2 mdr kr i kostnad på grund av höjningen av arbetsgivaravgifter för unga.

Finansieringen av "basplattan" som de facto inte innebär någon förmågehöjning utan endast livstidsförlängning

Det blev alltså än mer av en tummetott än vad det framstod som igår. De uppgifter som läckte till SvD i februari talade om 4 mdr kr under perioden 2016-2019. Resultatet blir nu alltså 4,2 mdr kr 2016-2020. Det blir därmed i än högre grad fråga om vad som egentligen kommer att kunna ågärdas av bristerna i den så kallade "basplattan".

Den som sammanfattat den försvarspolitiska processen bäst är förmodligen Stefan Olsson.65 kommentarer:

Anonym sa...
13 mars 2015 kl. 09:58  

Svenska Dagbladets ledarsida föreslog ju för ett tag sedan att Försvarsmakten borde skicka äskandet på Migrationsverkets brevpapper, FM borde ta till sig det rådet!

Migrationsverket fick så sent som förra sommaren 48 Mdkr över mandatperioden men meddelade precis att man behöver 18 Mdkr till! Tio gånger så mycket som försvaret!!

Bjäen sa...
13 mars 2015 kl. 11:49  

Det är skamligt att regeringen inte kan se till Sveriges försvar. Ansvaret att skydda våra gränser är det viktigaste. Tydligen är pengar i sjön åt invandringen viktigare.
Jag tycker det är dags på allvar för en missförtroende förklaring på hela stefan Löven regeringen.
Allt sammanlagt så bör regeringen avgå. Och Moderaterna bilda regering.

Max Hanemann sa...
13 mars 2015 kl. 13:55  

Bjäen:

Först som sist - den svenska väljarkåren har inte sådana värderingar att man vinner ett val på att satsa på försvaret! Det var därför som (m) i gott sällskap med allianspartierna (och (s) före det) deltog i demonteringen av det nationella försvaret. De första som kan komma att få ta konsekvenserna av det är baltstaterna - och deras folk röstar ju inte i svenska val ...

I senaste val lade många sin röst på något av allianspartierna i tron att dessa i god demokratisk ordning skulle verka för att inom ramen för mandatfördelningen i riksdagen försöka åstadkomma en borgerlig koalitionsregering. De blev lurade - det viktigaste var inte att respektera väljarnas mandat utan att hålla den nya battingen (sd) borta från sandlådan så att de invanda lekkamraterna kunde fortsätta att i ostördhet kasta sand på varandra ...

Med sådana värderingar förblir försvaret - liksom näringslivet - "ett särintresse". Vi har de politiker vi förtjänar.

Gronvita sa...
13 mars 2015 kl. 14:21  

Moderater med flera har ju haft ett flertal år på sig att stärka försvaret. I stället har man gjort precis tvärt om. Den här tummetotten är ju bättre än att fortsätta minskandet, men ändå helt meningslös eftersom det behövs pengar och åtgärder enligt en helt annan skala.
Det måste tydligen brinna innan vi skaffar oss en brandkår igen. Sorgligt.

gustafason sa...
14 mars 2015 kl. 08:12  

Behöver inte oroa oss för budgeten eller utrustning. När ryssen tagit över så får vi ju ta del av deras (lite bitter....ja)

Sverker S sa...
14 mars 2015 kl. 09:28  

Det föreslås ju faktiskt en utredning om att införa pliktpersonal igen.
Införs det borde personalkostnaderna minska rejält och därigenom ge plats för ytterligare en bataljon.

När det gäller fordon finns det ju ett överskott av t.ex. stridsfordon 90, så även det borde vara läsbart.

Problemen uppstår väl förmodligen på lägre nivå, med brister på hörselkåpor, gruppradio och liknande.

Oberon sa...
14 mars 2015 kl. 10:44  

Någon minnesgod försvarsvän som kommer ihåg statsminister Löfvens uttalande vid den med försvarsministern och överbefälhavaren gemensamma presskonferensen den 14 november?


”Sveriges säkerhetspolitik syftar till att värna vårt lands territoriella
integritet och vårt nationella oberoende.
Att säkra sitt lands gränser hör till en regerings absolut främsta
uppgifter.
Bakom vaktslåendet kring vår territoriella integritet finns
naturligtvis en bred och självklar uppslutning i Sveriges riksdag.”


”Men låt mig säga så här, klart och tydligt, till dem som bär ansvaret:
Detta är fullkomligt oacceptabelt.
Vi ska inte ha någon främmande undervattensverksamhet i våra
vatten.
Vi kommer att stärka vår förmåga att upptäcka och identifiera dem
som är ute i olagliga ärenden på svenskt territorium.
Vi kräver att Sveriges gränser respekteras.”


”Men det vi kan göra det är att öka riskerna för upptäckt.
Den som överväger att olagligen ta sig in på svenskt territorium ska
dessutom ha klart för sig vilka enorma risker detta innebär för dem som kan vara direkt inblandade i sådana kränkningar.
Vi kommer att försvara vår territoriella integritet med alla tillgängliga medel.
Och jag vill påminna om att försvarsmakten har alla de befogenheter
som behövs för att i ett kritiskt läge förhindra att en främmande
farkost kommer undan, i sista hand med militära tvångsmedel.”


Passa på att ladda ner statsministerns uttalande från regeringens hemsida medan det fortfarande är tillgängligt. Det förefaller inte helt otänkbart att det i den stundande postpropositionsdebattens svallvågor kommer att raderas av någon förment välvillig tjänsteman på regeringskansliet…

Bygdemajoren sa...
14 mars 2015 kl. 11:12  

"Införs det borde personalkostnaderna minska rejält"

Stopp här nu. Vi införde ju yrkesförsvaret för att det var billigare och bättre än det försvar som byggde på plikt.

Eller var det så att någon general for med osanning?

Nåja, var det någon som ljög så kommer väl ansvar att utkrävas (ÖRA).

Human highlight film sa...
14 mars 2015 kl. 18:22  

Nej, regeringens finansiering är inte tillräcklig.

Men försvarsmakten har väl ett ansvar att ansvar att hitta pengarna till satsningar inom given ram? Så länge som FM har 5500 meniga och 9000 officerare så ter sig FMs gnällande som oseriöst. Både finnarna och danskarna levererar er försvarsförmåga på halva den svenska budgeten.

Varsla 3000 officerare => bör ge 3 miljarder per år, problemet fixat.

Anonym sa...
14 mars 2015 kl. 19:39  

Sverker, ett återinförande av värnplikten skulle inte ge ett bättre försvar och det skulle inte bli särskilt mycket billigare. Det fattas MINST 4 Mdkr/år för det som redan är beslutat för flera år sedan. För att finansiera de extra Gripen och ubåtar som det talades om förra året, behövs MINST 6 Mdkr/år. Att återinföra vpl löser ingenting, underfinansieringen är så allvarlig att det krävs en total omläggning av politiken. Det finns bara ett parti som inser det.

HH film, du verkar inte ha kollat på siffrorna särskilt noggrant. Det finns i nuläget 7576 OF och 7145 OR heltidsanställda och tanken är att ska gå mot 4000 OF, 9000 OR. Det är en ganska hög andel OF men ju mindre arme desto högre andel officerare. De "överflödiga" OF som finns nu kan man inte sparka som du tror. De behövs och deras arbete behövs men när vi i Sverige till skillnad mot resten av världen tidigare kallat alla underofficerare för officerare, är det inte konstigt att vi har obalans.

Invasionsofficer sa...
15 mars 2015 kl. 08:54  

Intressant angående fördelningen OF/OR. Helt rätt att många "OF" idag ägnar sig åt rena "OR" uppgifter. När våra s k stödsystem dessutom kommer att kräva ännu mer specialistkompetens kommer det bli ännu tydligare. Inför Org 16 arbetet skruvas ju ett antal befattningsnivåer om på förbanden. Vad tror ni händer sen? Troligen inte mycket, s k tvångsomgalonering verkar ju för tillfället vara avfört från agendan. Hur som helst måste frågan omhändertas och helst på ett bättre sätt än hittills.

Unknown sa...
15 mars 2015 kl. 17:45  

Jag undrar hur det kommer sig att Finland får så mycket mer för pengarna än Sverige. Att dom inte har lika modern utrustning håller väl inte riktigt längre.

Jag tycker också det vore intressant att veta hur mycket elefantkyrkogården på HK kostar. Tillför verkligen dessa eklöv så mycket mervärde för FM?
Sparka 200 generaler och anställ soldater istället.

NH sa...
15 mars 2015 kl. 18:26  

Uppenbarligen så har man inte lärt sig av historien, sist var det Andra Världskriget som vände i farstun för Sveriges del.

Sinuhe the Egyptian sa...
15 mars 2015 kl. 18:35  

Kan någon förklara vad regeringen menar med att skapa en åttonde manöverbataljon? Vad jag läst har Försvarsmakten redan föreslagit att 7. lskbat ska ombildas till en motoriserad skyttebataljon. Den åttonde bataljonen finns redan i form av 2. amfbat. Om det ska bildas en nionde bataljon så vill jag påminna om att det behövs personal också - sannolikt runt 800 kvinnor och män. Vad ska de komma ifrån?

GMY

Sinuhe

Human highlight film sa...
15 mars 2015 kl. 21:34  

StUlfsten: Nej, du har inte koll på siffrorna. Du räknar 1500 specialistofficerare som "meniga". ( I de 5500 meniga som jag pratar om så ingår det även gruppbefäl etc., men jag försöker vara pedagogisk)

Förklara för mig vad i deras arbete som behövs? Faktum är att sverige har ca 1000 officerare (2013 var det exakt 1060 st) av grad Överstelöjtnant eller högre. Vad gör dessa högre officerare för "behövligt" jobb? Sitter och krigsplanerar för motdrag med en svensk arme som inte finns?

Lägg sedan till 1600 majorer. Och 2500 kaptener. 1600 majorer, men kanske ett totalt sett 20-tal bataljoner. Ni måste skämta?

FM har inte råd med den här overheaden. Man måste slimma, effektivisera, dra ned på administrationen och byråkratiska skrivbordstjänster.

Wiseman sa...
15 mars 2015 kl. 23:33  

Sinuhe,

Jag uppfattar det också som 7. som ges ny intriktning. Amfbat återgår helt till sin ordinarie huvudtjänst, nämligen amfibiestrid. Sålunda inget delta i personal.

Wiseman sa...
15 mars 2015 kl. 23:53  

Det går inte att låta bli över att åter förundras över hur en diskussion kan baseras helt på känslor istället för fakta.

– 200 generaler? Var hittar man dessa?

– Finland får mer för pengarna än Sverige? Vad som är sant är att Finland till skillnad från Sverige inte har avvecklat stora mängder äldre materiel och ej heller i förtid. Vad gäller köpkraft så är den finländska densamma som den svenska, även om man är bättre på att handlar när det är rea. Däremot står den finländska försvarsmakten inför mycket stora ekonomiska svårigheter liknande den svenska, vilket nu gör sig påmint om man följer försvarsdebatten i Finland. Därtill ska påminnas om att transparensen om det egentliga läget i Försvaret i Finland är väsentligen sämre än i Sverige och det är lätt att få en mycket romantisk bild.

– Varför skulle det vara billigare att avskeda några tusen kaptener och majorer? På vilket sätt skulle det höja kvaliteten i försvaret att göra sig av med den kompetensen? Är det viktigare att deras tjänsteställning heter något annat än kapten/major/överstelöjtnant? Det kan väl inte vara som så att dessa specialistbefattningar som rimligen avses ska betalas väsentligen lägre löner för samma jobb? Det lär inte förenkla rekrytering eller möjlighet att behålla specialistpersonal i yrket.

Vilka är alla dessa 1000-tals kaptener och majorer som skulle vara övetaliga? Framförallt, vilka befattningar rör det sig om? Alla talar om dem, men hittills har ingen kunnat utpeka någon befattning annat än att man pekat på Högkvarteret. Det är en retorik lika begåvad som de som ofta återfinns i invandringsdebatten. Förklara gärna för mig vilka befattningar detta rör sig om, varför de ska bort och vem som ska lösa uppgifterna istället.

Human highlight film sa...
16 mars 2015 kl. 00:00  

Nu är det ju försvarets personal som argumenterar med känsla, inte vi som påpekar bristerna i hur försvaret sköter hushållningen med sina resurser.

Förklara själv gärna på vilket sätt det är rimligt att det går 2 majorer på varje grupp på 8 soldater och gruppbefäl? Eller vilka viktiga uppgifter dessa 1000 överstelöjtnanter, överstar och generaler gör?

För de för ju inte trupp, den saken säger sig själv. Nej, FM måste skärskåda sig själv och fundera på vad man har råd med.

Wiseman sa...
16 mars 2015 kl. 00:08  

Human highlight film,

Till skillnad från de gamla romerska legionerna är inte Försvarsmakten byggd runt en specifik nummerbas så att en skyttegrupp skulle utgöra standarden. En flygdivision innehåller exakt noll soldater, men däremot minst en överstelöjtnant, tre majorer en rad kaptener och löljtnanter. En taktisk stab som leder arméstridskrafterna har mycket ringa användning av meniga soldater. Däremot ett stort behov av kapten, men framförallt majorer och överstelöjtnanter med såväl specialist- som chefserfarenheter.

Eftersom du är så säker på att det finns alldeles för många officerare så kan det väl inte vara något problem att motivera vilka befattningar det är som är övertaliga?

Hittills har du inte påpekat några brister. Du har redogjort för ditt tyckande.

Human highlight film sa...
16 mars 2015 kl. 00:26  

Nähä? Jag som var fullt övertygad om att man stred med kort svärd och kastspjut...

Ja, med 4 flygstridsdivisioner då så är det med andra ord bara 1056 av de 1060 överstelöjtnanterna (eller högre) kvar att förklara då.

Du tycker på fullt allvar att det inte är ett dyft märkligt med en överbyggnad med 1.000 överstelöjtnanter/överstar/generaler i en total numerär på 15.000?

Eller att det går 2 officerare på varje soldat?

Skulle vara intressant att se siffror för andra länders krigsmakter. Inom näringslivet eller offentlig sektor ser organisationen helt annorlunda ut, det kan jag lova....

Wiseman sa...
16 mars 2015 kl. 07:40  

Human highlight film,

Som du förhoppningsvis förstår av exemplet med en flygdivision är att inte hela Försvarsmakten är byggd på samma sätt som en bataljon i Armén.

Jag vet heller fortfarande inte var du får siffran 15 000 ifrån. Försvarsmaktens krigsorganisation är på 50 000. Har man någonsin tänkt sig att den åter ska kunna bli större än så är det lätt att hitta soldater och utbilda dem. Att utbilda en kompanichef tar 10 år.

Att organisationen inom näringslivet ser helt annorlunda ut tvekar jag inte alls över, men så sysslar också näringslivet med helt annan verksamhet, vilket man tyvärr ofta glömmer bort. Att kopiera logistiklösningar från näringslivet, avsedda för att prestera optimalt i djupaste fred men utan några som helst krav på att fungera under samhällsbelastning och krig, är ett gott exempel på när man glömt de avgörande skillnader.

Du får som sagt gärna exemplifiera vilka befattningar det är som ska strykas. Tills dess får dina kommentarer tyvärr karaktären av gnäll och tyckande.

Anonym sa...
16 mars 2015 kl. 10:32  

HH film,
Du har inte koll. Den rätta siffran är som jag skrev ca 7000 OF ca 7000 OR. Specialistofficerarna är inte meniga men de ÄR OR. Precis som danska sergenter, tyska feldwebel eller franska adjutants. Om man ska jämföra antalet officerare med andra länder så kan man inte räkna specialistofficerarna dit.

Den svenska målsättningen att ha ca 30% officerare är hög men inte abnorm jämfört med andra mindre försvaramakter som tex Belgien eller Danmark

Anonym sa...
16 mars 2015 kl. 12:08  

Utöver det som Wiseman redan argumenterat för kring numerärer, som glöms även den svenska förvaltningsmodellen bort. Vårt departement är väldigt litet, vilket medför att HKV får göra stora delar av det jobb som andra länder gör inom sitt Fö-dep. Denna skillnad återfinns även i våra grannländer, vilket gör att jämföra HKV storlekar är tämligen meningslöst.

Vill också instämma kring Finland. De är där vi var för 10 år sedan kring ekonomin, utan kontroll och ordning med skönmålningar. De har tuffa år framför sig. Den stora skillnaden kommer dock vara att de har lärt av oss att inte överge värnplikten...

Icewolf sa...
16 mars 2015 kl. 17:39  

Håller på att försöka sätta mig in i frågan kring Sveriges försvar. Känns ju som att frågan kring Sveriges försvarsförmåga blir mer aktuell för varje dag som går. Undrar om någon vet någon bra informations källa vilken anger hur svenskt försvar skulle vara uppbyggt om försvarsmakten själva fick bestämma baserade på den hotbild försvaret anser mest påtaglig. Vad våra politiker tycker ju ganska uppenbart då de prioriterar uppgiften att få hit 400000k människor som skall rädda våra pensioner.

Unknown sa...
16 mars 2015 kl. 18:38  

Jag har definitivt inte den insyn som krävs för att gå på annat än känslor. Med på ditt svar så kändes det som om det var en känslig potatis.
Hade varit intressant att se hur den procentuella fördelningen mellan stövlar på marken och eklöv ser ut idag och för 20-30 år sedan.
Bara som ett exempel. En byggfirma bygger inte många hus om man bara har tjänstemän och inga snickare.
Sen ska också sägas att jag är för att förvaret bör stärkas avsevärt men det ska inte heller var ineffektivt eller att det inte blir fler stövlar på marken.
Tex så tycker jag satsningen på 20 JAS blir fånig 200 eller 220 gör ingen skillnad vid en invasion. För dom pengarna har man kunnat utrusta 300.000 soldater med bärbara vapen som skulle vara betydligt mer avskräckande.

Invasionsofficer sa...
16 mars 2015 kl. 21:37  

Angående förändringar inför framtiden:tydligen lämnar nu vissa arm'eförband (finns säkert flera) insatsbataljonstänket i fredsproduktionen och övergår till en s k utbildningsbataljon m/gu-bataljon. Ett tag var det ju oerhört viktigt och helt omöjligt att ifrågasätta den organisationen på ett arm'eförband med K och T bataljon. Med "GU ny" 10 månaders soldatutbildning kanske gamla sanningar återigen gäller. En regementsstab och två insatsbataljonsstaber kanske inte var den mest optimala ledningsstrukturen. Ska bli intressant att se hur man löser ut soldatutbildning med de nya "stora" volymerna efter snart ett decennium av små spridda skurar över tiden...

FV-sergeanten sa...
16 mars 2015 kl. 22:49  

Jag tillhör ju också de som tycker att siffrorna (antalet Mj och uppåt) verkar märkliga, men jag har också insett att det är svårt att säga att någon av alla dessa skulle vara överflödiga.

Dock har jag emellanåt fått inblick i exempelvis delar av FTS. Och min bild då har varit att det är extremt få mj och övlt där, som har alldeles för mycket att göra. Det får mig faktiskt att återigen fundera över; om det inte kryllar av mj och övlt på exempelvis en så central stab som FTS, var finns alla dessa 1000-tals rader då?

Generellt anser jag att FM skulle kunna spara resurser (tid, ekonomi och personal) på att fokusera mer på kärnverksamheterna, samt att kraftfullt utveckla ledarskapet och tillämpa uppdragstaktik och tydligare målstyrning på många fler områden än idag. För mycket administration och för lite verksamhet.

Men vad vet egentligen en specoff...

Jakob Wedman sa...
17 mars 2015 kl. 09:42  

Jag tror att i stort sett alla som inte själva är anställda officerare inser det orimliga med dagens fördelningen mellan indianer och hövdingar. Personligen ser jag en återgång till ett värnpliktsförsvar som en lösning. Wiseman uppmanar kritikerna att peka på vilka befattningar som ska bort vilket är orimligt då det inte publicerats någon sammanställning över alla officersbefattningar med befattningsbeskrivning. Om Försvarsmakten bad om hjälp med detta och publicerade en sådan sammanställning är jag säker på att det skulle komma in förslag. Försvaret har erfarenhet av den typen av detaljstyrning utifrån exempelvis Genomförandegruppen/Amatörernas afton, och det blir inte bra. Grundproblemet verkar vara att ansvariga på Försvars-, och kanske främst, Finansdepartementet inte har förtroende för Försvarsmakten. Rätt eller fel så måste i sådana fall Försvarsmakten ta utomståendes skepsis (som jämförelserna med vilken försvarseffekt Finland får ut eller andelen officerare) på allvar och göra precis allt vad Försvarsmakten kan för att effektivisera och förbättra verksamheten. Att bara begära mer pengar kommer inte att fungera.

Wiseman sa...
17 mars 2015 kl. 17:32  

Det är som sagt väldigt lätt att tycka kring frågor och jag kan hålla med om att sifforna ser väldigt ojämna ut. Det man ska bära i åtanke är att de som vill ställa upp jämförelser i regel gör detta utifrån kunskap om hur en ett klassiskt manöverförband i armén ser ut och då begår det grova misstaget att tro att hela Försvarsmakten ser och ska se likadan ut. Så är långt ifrån fallet.

1. Vad ska uppnås med att ta bort X antal kaptener och majorer?

2. Vilka är befattningarna som ska tas bort?
- Är det Ledningsstaben som sköter den strategiska ledningen av Försvarsmakten och därutöver svarar på majoriteten av alla de förfrågningar som kommer från departementet? Inte direkt några frågor för specialistofficerare eller enbart civilister att hantera? (Redan idag blandning)
- Är det de taktiska staberna eller insatsstaben?
- Är det de några hundra officerare som är utlånade till Försvarshögskolan, FMV m fl? Blir det bättre chefer om inte majorer och överstelöjtnanter utbildar majorer och överstelöjtnanter? Ska vi inte ha militär personal som forskar på och utvecklar svensk krigföring? Ska vi inte ha militär personal med djupa erfarenheter som leder upphandling av och utvecklar den militära materiel som ska användas av Försvarsmakten? Det har i alla år varit en framgångsfaktor, men kanske inte längre?
- Ska vi plocka bort militärattachéerna från ambassaderna? De är i regel överstelöjtnanter eller överstar?

3. Försvarsmakten vill idag utbilda 150 officerare om året. Det är vad ekonomin räcker till, men antalet sökande ger ett lägre antal. Behovet för att i framtiden hålla igång de kommande reducerade organisationen är en bra bit över 200 per år pga stora pensionsavgångar de närmaste åren. Behovet av att ubilda majorer/överstelöjtnanter ökar då också kraftigt, men blir svårt att hantera både ekonomiskt och pga underlaget.

4. På en rad tjänster som i organisationen är specialistofficerare sitter idag officerare. Det gäller alla grader. Blir det en bättre organisation för att man byter gradbeteckningar på dessa? Är det lämpligt att hota dem med avsked om de inte går med på en lägre lön (för jag antar att det är det många är ute efter – det är nog inte bara graden som sticker i ögonen)

5. Sverige har idag en mycket lite krigsorganisation, vilket får obalansen att se ännu större ut. Problemet är inte mängden officerare eftersom det finns mer än väl med uppgifter att hantera. Dessa ramlar i hög grad också ner på verkansförbanden när de inte hinner med att hanteras i förbandens staber eller Högkvarteret.

6. Försök inse att det finns mycket, mycket få tjänster idag som är övertaliga. Jag har svårt att peka ut någon utifrån min kunskap om hur organisationen ser ut. Snarare är det så att det på många håll är skriande brister.

7. Sök informationen istället för att tycka. Det här tyckande om "för många officerare" påminner i hög grad om andra jantelagsdebatter eller varför inte invandringsdebatten. Är man så intresserad så är det ju bara att begära ut informationen från Försvarsmakten och sätta sig och räkna. Det duger inte att bara "tycka" att saker är fel om man inte kan motivera varför.

Invasionsofficer sa...
17 mars 2015 kl. 18:57  

Delar uppfattningen att det inte är många officerare idag som "sitter och väntar på uppgifter" eller är "till förfogande". Det som kan utvecklas är de metoder vi använder på förbandet. Många skrivelser/uppgifter ramlar rakt igenom stupröret ner till lägsta nivån utan någon beredning före. Vidarebefordrasymbolen i mailen används flitigt av vissa befattningshavare, troligen pga egen tidsbrist eller ibland även okunskap inom området. Det blir lätt onödigt svårt och tillkrånglat när flera handläggare är inne och rotar i samma ärende, ett cykelställsärende kan utan tvekan engagera tio officerare på förbandet. I de stunderna kan man ju stilla reflektera för sig själv om vi nyttjar våra resurser på bästa sätt? FM Org 13 skulle ju se till att rätt kompetens hamnade på rätt plats. Vi kan väl nu två år senare konstatera hur verkligen blev; rörigare och mer förvirrat på förbanden än någonsin tidigare!
Avvaktar med ny kraft Org 16/Org 18, den blir säkert bättre...

Ocke sa...
17 mars 2015 kl. 20:57  

Angående diskussionen om för många officerare med relativt höga grader kan det vara intressant att reflektera kring stabernas storlek. Staber på alla nivåer har de senaste 20 åren vuxit sig betydligt större. I vissa fall har det varit befogat då man övertagit uppgifter som tidigare löstes av nu avvecklade enheter. I andra fall kan man fråga sig om utvecklingen varit nödvändig eller ens önskvärd. De syften som angivits som skäl till utökningen har alltid varit lovvärda men stora staber tenderar att leda till att ansvar delas och öka tiden till beslut samt från beslut till genomförande. Stora staber genererar också stora mängder intern administration. På bataljonsnivå var det inte helt ovanligt vid fältövningar på det glada 00-talet att staben gick på knäna pga stabsorienteringar, lägessammanfattningar och överlämningar fastän bataljonen inte löste någon direkt uppgift och kompanierna låg tältförlagda. Jämför med det fraktala problemet att mäta kuststräcka. Använder man många korta måttstockar (specialiserade stabsmedlemmar) kommer man efter mycket möda (stabsarbete) och lång tid få en mycket stor och mycket exakt siffra (plan/order/motsv) rörande vattenlinjens längd. Frågan är om vi verkligen har större nytta av detta omfattande svar vid uppgiftens lösande jämfört med en snabb approximation som åstadkommits med några få mätningar.

Däremot bör ingen tro att det sitter högar av majorer, överstar eller dyl och rullar tummarna. Ofta jobbar de som f-n vilket ibland förvärrar situationen då det skapar ännu fler uppgifter som inte alltid har kärnverksamhetskaraktär. Sen bör det sättas ett tak för hur många frågor försvarsdepartementet får fråga FM per tidsenhet för att skapa disciplin då ett massivt svarande på frågor lätt skapar oändliga mängder arbete som även involverar lägre nivåer.

paul sa...
18 mars 2015 kl. 06:24  

Jag håller väl med de som säger att fördelningen är felaktigt. Till stor del är det något som hänger med pga att vi har staber som dimensionerats för större försvar (främst då armén).
Men om man ska ta exempel på vad jag anser ska bort.
LvSS exempelvis, de funktionerna som sköts av dem bör istället skötas av de ordinarie officerarna i bataljonerna.
Därtill bör de förband som är "gss-t" inte ha yrkesofficerare som befäl utan reservofficerare vilket jag sagt många gånger. Om det går i USA så går det här.
Sen är ju min grundinställning att försvaret måste bli markant mycket större och förbli yrkesförsvar vilket skulle äta bort en hel del av den upplevda feldimensioneringen.

Men generellt, även om RB5 var fel så finns det en kärna av sanning i att det med största sannolikhet finns för många högre officerare totalt.
Exemplet med generaler är dock lite felaktigt då man oftast jämför general major och uppåt med brigadgeneral och uppåt pga ändringen av överste 1:a graden till brigadgeneral.

FitFarsan sa...
18 mars 2015 kl. 12:38  

@Paul Göransson

På t.ex LvSS har redan den absoluta majoriteten av alla OF/OR sin grundplacering på insatsbataljonerna eller brigadstab eller förstärningslag till FTS. Detta innebär att det finns vakanser på insatsförbanden, som just nu hanteras genom att förbanden inte helt är uppfyllda, man skjuter alltså problemet framför sig.

Ytterligare en sak som en hel del av er som är civila kanske har svårt att förstå, för en stab är arbetesbelastningen snarlik, även om det bar är åtta direkt underställda chefer (DUC) som behöver en order än om det är 12 DUC.

Många här tycker utan att ha någon som helst insikt. Varför inte enbart ha RO till GSS/T? För det första är det redan ett relativt stort inslag i RO i de mer GSS/T tunga förbanden. För det andra, mängden rättutbilldade, lämpliga, motiverade RO, är enligt min uppfattning (15 år som officer), tyvärr starkt begränsad. För det tredje, det finns en vilja, i syfte att öka vår förmåga, att likställa arméns bataljoner mellan K och T.

I Org Ny/Rb5 eller vad nu senaste namnet är, finns t.ex. intressanta saker som att stf KompC på en hel del kompanier föreslås vara OR7, många S-sektioner på bat.staber består av enstaka OF som chef, och resten OR. Min mening är att detta kanske funkar, men just nu taktar inte OR-skolsystemet alls med detta.

Men visa återigen på vika befattningar som ska strykas.

Sommarfararen sa...
18 mars 2015 kl. 22:18  

Wiseman - problemet med en uppbyggnad av en offensiv svensk cyberförmåga är att den vida kommer att överstiga andra länders på grund av svenska exportföretags olika produkter, vilket då kan påverka deras globala försäljning negativt.

Gormel01 sa...
19 mars 2015 kl. 11:09  

@Wiseman, i den gamla försvarsmakten hade vi en generalstabskår bestående av högt utbildade löjtnanter, kaptener och majorer ("löjtnant i generalstaben" motsvarar dagen överstelöjtnant i högkvarteret") med särskilda lönegrader och befordringsförhållanden, som bemannade högkvarter och staber, istället för dagens höga officersgrader med vanliga loner förstärkta med traktamenten mm.

Till denna generalstabsutbildning fick man tentera sig in vilket var mycket svårt. Kanske detta vore något för framtiden att följa upp det nya specialistofficerssystemet med?

Deflation i högkvarter och staber men bättre loner och framför allt pensionsgrundande ersättningar istället för som nu.

Hur ser du på det?

MVH

Göran Mellblom

Anonym sa...
19 mars 2015 kl. 12:15  

Man kanske inte skall hänga upp sig på gradbeteckningen utan titta på utbildningen istället?

Då får man väl erkänna att vi har väldigt många brigadchefer i reserv;-)
Lite onödigt många bataljonschefer utan möjlighet att någonsin få utöva sin huvudtjänst.

När dessa "truppförare" blir sittande bakom ett skrivbord och skall administrera, ta ut uppgifter ur databaser, lägga in uppgifter i samma baser, o.s.v. blir det inte så bra.

Jag tror kvaliteten på mycket arbete skulle bli bättre om FM satsade på att utbilda till behovet och inte slentrianmässigt till befattningar som inte finns.

Sedan vilken gradbeteckning det blir på axlarna är utan betydelse.

Något måste också gått väldigt fel under lång tid inom FM.
Läser man lite bakåt kan man se att digitaliseringen skulle medföra att antalet personer i staber, ledning m.m. skulle minska radikalt.
Här måste det väl finnas någon som enligt ÖRA är ansvarig för detta fiasko?

F.d. Teaterdirektören.

FV-sergeanten sa...
19 mars 2015 kl. 15:54  

Problemet är att det oftast bara är på lägsta nivå som svaren finns. Jag skulle snarare hävda att för lite skrivelser hamnar längst ner hos experterna, där den hör hemma.

Problemet är istället när en stabsofficer utan koll svarar på skrivelser utan att ha en aning om faktiska behov eller konsekvenser!

Harald i Uppsala sa...
19 mars 2015 kl. 16:50  

Nu debatteras flitigt frågan om försvarsanslagets storlek. Man försöker från vissa partiers sida bjuda över.
Det är inte låga höjningar, som inger oro. Oron hos mig och många andra uppkommer av frånvaron av fredsskapande insatser, vilket knappast en kapprustning innebär.
Hur mycket vill ni politiska partier satsa på fredsforskning och på fredsskapande insatser? Jag har nyligen riktat den frågan till ett av de politiska partierna, men får varken svar eller kommentar.

Invasionsofficer sa...
19 mars 2015 kl. 18:48  

Ett nedslag i verkligheten: kompanichefen "hinner" inte besöka sina DUC och soldater då det är påkallat VIDAR-utb, PRIO-utb, likabehandlingsmöten, arbetsmiljömöten mm. Plutonschefen fastnar också bakom skrivbordet. Våra duktiga chefer som kan inspirera och driva oss framåt sitter bakom datorn och administrerar excelark. Regements- och bataljonsstaber är i självspinn av uppgifter som studsar högt och lågt och i sidan. Hur länge ska vi driva verksamheten i FM på detta sätt? Hur länge till kommer (den ytterst lojala) personalen orka?
En ny FM Vind kommer väl snart till förbanden, undrar hur årets utfall blir? Ett år fick vi ju göra om enkäten för att svaren var "för negativa"...

CS sa...
20 mars 2015 kl. 21:23  

Lite fakta i debatten underlättar; Information tagen ur FM:s årsredovisning 2014 (länk längs ner). Det finns en del oklarheter i den men den ger i alla fall bättre underlag än vad en del ovanstående debattörer framför.

Officerare K/T (OF1-OF9):
13759 st

Specialistofficerare (OR6-OR9):
1740 st

Soldater och gruppbefäl K/T (OR1-OR5):
9032 st

Civila arbetstagare (CR/CF):
5195 st

Avseende ovanstående siffror bör nämnas att ett mycket stor andel av officerarna är placerade på specialistofficersbefattningar. Endast 4019 st är placerade på officersbefattningar. Det finns också en ansenlig mängd vakanser på soldatbefattningar vilka planeras att bemannas de närmaste åren.

Sammantaget är fördelningen mellan de olika kategorierna inte alls särskild snedfördelad jämfört med andra länder. Glöm inte att det totala krigsorganisationen består av 50000 befattningar.

Det jag upplever är det allvarligaste problemet i FM:s personalsystem är rörliga befattningar. Förbjud dem omgående! Man kan inte ha dubbla placeringar. Det är förödande för hela systemet. Jag skrev om detta för flera år sedan och min övertygelse om dess förödande effekt har bara stärkts sedan dess (http://cynismer.blogspot.se/2011/10/gastinlagg-bristande-lojalitet-mot.html).

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-2014/hkv-2015-02-16-fm-2014-3782-4-forsvarsmaktens-arsredovisning-bilaga-2-3.pdf

Gormel01 sa...
21 mars 2015 kl. 09:21  

@Gronvita, man har gjort sig kvitt föråldrad utrustning, föråldrat tänkesätt och dyra lokaler och på så vis skapat handlingsfrihet inför framtiden. Rationalisering och kraftsamling, en förnuftig strategi.

Mvh Göran Mellblom

Bygdemajoren sa...
21 mars 2015 kl. 16:20  

"man har gjort sig kvitt föråldrad utrustning, föråldrat tänkesätt och dyra lokaler och på så vis skapat handlingsfrihet inför framtiden. Rationalisering och kraftsamling, en förnuftig strategi."

Det syns ju tydligt på luftvärnet där vi behållit Hawk och RBS-70 samtidigt som vi avvecklat RBS-90 och RBS-23...

PS. Ironi kan förekomma DS.
PS 2. Släpp partiboken Göran och börja jobba för att förbättra försvaret istället för att komma med diverse verklighetsfrämmande kommentarer DS.

Resenären sa...
21 mars 2015 kl. 21:17  

Låt mig gissa att svaret blir: när gick du på parad genom stadens gator senast?

Tragiskt.

Gormel01 sa...
22 mars 2015 kl. 09:41  

@Bygdemajoren, Riksdagen stiftar lag och beviljar anslag till Försvarsmakten. Riksdagen är det forum där Regeringen tillsätts och personerna i Riksdagen finns i partierna. Borde inte din slutsats vara: att påverka dessa är möjligt, särskilt som det är fritt att träda in i dem?

Om inte vi militärer syns så finns vi inte. Och den som skriker högst i denna församling får som den vill.

Att skrika utanför Riksdagen och enbart bara till andra yrkesmilitärer inne på kasernerna hjälper inte alls har vi ju märkt.

MVH Göran Mellblom

Anonym sa...
22 mars 2015 kl. 10:48  

@ Herr Mellblom.

"man har gjort sig kvitt föråldrad utrustning, föråldrat tänkesätt och dyra lokaler och på så vis skapat handlingsfrihet inför framtiden. Rationalisering och kraftsamling, en förnuftig strategi."

Som av en händelse var jag på ett förband nära dig härom veckan.
Det jag såg var allt annat än det du säger.

Utrustningen var av väldigt ålderdomligt slag.
Vapnen var delvis av typen hugg- och sticktyp.
Framryckningssättet var både föråldrat och med ett för mig helt främmande omodernt tankesätt.
Dessutom hade motoriseringen tydligen inte hunnit ikapp, då hela följet satt till häst!
Målet för förbandet var väldigt dyra och underutnyttjade lokaler i attraktivt läge i huvudstaden.

Jag kan dessutom tillägga att bandet som spelade inte direkt hade de senaste "mellolåtarna" på spellistan.

Här finns det "utmaningar" i mängder att ta tag i inom förbandet;-)

F.d. Teaterdirektören.

Per K Eleman sa...
22 mars 2015 kl. 12:16  

I Ekots lördagsintervju tangerar Monica Saarinen något mycket intressant när hon ca 9.45 min in på programmet ställer chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Gunnar Karlson, en fråga om svenska försvarspolitikers tidigare underskattning av den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen i Ryssland byggde på MUST analyser: ”…men kände du igen den bilden av att Europa var säkrare än på länge och att läget i Ryssland var lugnt, var det så för ett par tre år sedan?”

Den i alla avseenden slipade - inte minst politiskt - och medietränade generalen slinker dock lättvindigt ur greppet genom några väl inövade vältalighetsblomster:
”…våra bedömningar har fått ett bra gehör hos våra uppdragsgivare och de har hela tiden varit intresserade av att vi ska producera mera av det.”

Frågan är synnerligen besvärande och implicerar att endera har de bedömningar MUST producerat ansetts vara av tveksamt värde eller, vilket möjligen är värre, så finns en latent trovärdighetskonflikt mellan MUST och svenska försvarspolitiker.
I värsta fall kan det senare vara en produkt av det förra.

Hur än det förhåller sig med detta kommer vi sannolikt inte att få något klarläggande vare sig från svenska försvarspolitiker, MUST eller ekoredaktionen, och det ligger – av lätt insedda skäl - måhända inte i statsradions uppdrag att iaktta ett allt för kritiskt förhållningssätt i sin granskning av statliga institutioner av vital betydelse för Konungarikets försvar…

Per K Eleman sa...
22 mars 2015 kl. 12:57  

DISREGARD
Vänligen bortse från den förra versonen här kommer en ny:
---------------------------------

I Ekots lördagsintervju tangerar Monica Saarinen något mycket intressant när hon ca 9.45 min in på programmet ställer chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Gunnar Karlson, en fråga om svenska försvarspolitikers tidigare underskattning av den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen i Ryssland byggde på MUST analyser: ”…men kände du igen den bilden av att Europa var säkrare än på länge och att läget i Ryssland var lugnt, var det så för ett par tre år sedan?”

Den i alla avseenden slipade - inte minst politiskt - och medietränade generalen slinker dock lättvindigt ur greppet genom några väl inövade vältalighetsblomster:
”…våra bedömningar har fått ett bra gehör hos våra uppdragsgivare och de har hela tiden varit intresserade av att vi ska producera mera av det.”

Frågan är synnerligen besvärande och implicerar att endera har de bedömningar MUST producerat inte varit bättre än vad som speglats i svenska försvarspolitikers uttalanden eller, vilket möjligen är värre, så finns en latent trovärdighetskonflikt mellan MUST och svenska försvarspolitiker.

Hur än det förhåller sig med detta kommer vi sannolikt inte att få något klarläggande vare sig från svenska försvarspolitiker, MUST eller ekoredaktionen, och det ligger – av lätt insedda skäl - måhända inte i statsradions uppdrag att iaktta ett allt för kritiskt förhållningssätt i sin granskning av statliga institutioner av vital betydelse för Konungarikets försvar…

Anonym sa...
22 mars 2015 kl. 14:33  

Perkeleman,
CMUST är en nyckelspelare för politikerna då de skall skriva den omvärldsbeskrivning som ligger till grund för FB.
Tidigare var det så att av det MUST rapporterade gick 100% till statsrådsberedningen (politikerna).
ÖB fick väl på sin höjd 80% av informationen.
MUST har därmed ett, i alla fall kvantitativt, högre utbyte av information med politikerna än de har med ÖB.
Vem vet om kvaliteten på informationen utvisar en motsvarande skillnad?

Anonym sa...
22 mars 2015 kl. 14:34  

Perkeleman,
CMUST är en nyckelspelare för politikerna då de skall skriva den omvärldsbeskrivning som ligger till grund för FB.
Tidigare var det så att av det MUST rapporterade gick 100% till statsrådsberedningen (politikerna).
ÖB fick väl på sin höjd 80% av informationen.
MUST har därmed ett, i alla fall kvantitativt, högre utbyte av information med politikerna än de har med ÖB.
Vem vet om kvaliteten på informationen utvisar en motsvarande skillnad?

Anonym sa...
22 mars 2015 kl. 14:35  

Perkeleman,
CMUST är en nyckelspelare för politikerna då de skall skriva den omvärldsbeskrivning som ligger till grund för FB.
Tidigare var det så att av det MUST rapporterade gick 100% till statsrådsberedningen (politikerna).
ÖB fick väl på sin höjd 80% av informationen.
MUST har därmed ett, i alla fall kvantitativt, högre utbyte av information med politikerna än de har med ÖB.
Vem vet om kvaliteten på informationen utvisar en motsvarande skillnad?

Anonym sa...
22 mars 2015 kl. 14:37  

Perkeleman,
CMUST är en nyckelspelare för politikerna då de skall skriva den omvärldsbeskrivning som ligger till grund för FB.
Tidigare var det så att av det MUST rapporterade gick 100% till statsrådsberedningen (politikerna).
ÖB fick väl på sin höjd 80% av informationen.
MUST har därmed ett, i alla fall kvantitativt, högre utbyte av information med politikerna än de har med ÖB.
Vem vet om kvaliteten på informationen utvisar en motsvarande skillnad?

Gormel01 sa...
22 mars 2015 kl. 19:40  

@Hej f.d. Teaterdirektören, för en stund sedan avslutade vi på Arméns Musikkår en konsert I Berwaldhallen, dit 1400 personer begivit sig, så våra medel och metoder är mycket effektiva när det gäller att samla människor för att ta del av vad Försvarsmakten bjuder.

Så vi på teatern knogar på med våra direkta kontakter med svenska skattebetalare-väljare.
Den teatergrupp du iakttog med hästar, sablar och allt är likaledes specialiserade på att samla och glädja människor.

När Försvarsmakten misstänktes vilja ta bort dem så demonstrerade allmänheten,bildade en förening som samlade pengar att bekosta teatergruppens hästar med och övertog äganderätten till dem i SIN stiftelse.

Så går det till på riksteatern.

Skulle andra teatergrupper använda samma metoder att träffa allmänheten som vi - och vi gjorde det 230 ganger under 2014 - så vore kanske de militära sakernas tillstånd annorlunda.

MVH Göran Mellblom, direktör i riksteatern

Resenären sa...
22 mars 2015 kl. 20:37  

Ja, tänk om Ukrainska försvaret bara haft ytterligare några musikkårer, då hade nog inte ryssen invaderat.

Anonym sa...
22 mars 2015 kl. 21:53  

Ja, du herr Mellblom, jag får väl erkänna att de sista 18 månaderna vid mitt teaterkompani sysslade vi heller inte mycket med militär verksamhet som gagnade vårt försvar av landet.

Jag får väl dock, till vårt försvar, meddela att vi hade den goda smaken att själva föreslå och upplösa den för skattebetalarna lite ohälsosamma verksamheten.

Tyvärr får nog allmänheten en lite skev bild av vad vårt försvarsmakt kan leverera, i form av trygghet och försvar, om den bjuds på musikunderhållning och sponsrade hästparader.

Dessutom endast 1400, av landets befolkning som på detta vis får en gratisunderhållning? Utfallet verkar vara litet med tanke på insatt kapital!

De som medföljde den truppstyrka som du benämner "teatergrupp" påstod att det var ett förband;-)

Jag ber tusen gånger om ursäkt till Riksteatern. Jag visste inte att ni tagit över herr Mellblom, vaktparaderna och hans orkester!
Vet ni det själva?

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Jag förutsätter att konserten var gratis!
P.S.2. En hemvärnssoldat, GSS/T, medlem i en frivilligrörelse eller resoff tillhör väl det du kallar allmänheten, betalar skatt och innehar rösträtt. Hur många sådana soldater finns det och hur ofta träffar de andra ur "allmänheten" och till vilken kostnad?
P.S.3 För egen del träffade jag och träffar fortfarande "allmänheten" flera gånger under alla de 365 dagar ett år innehåller. Jag kan dock inte garantera att jag gläder alla:-)
Mitt arvode var/är inte heller baserat på mitt "underhållningsvärde". Jag var/är inte anställd i den rollen.

Anonym sa...
22 mars 2015 kl. 22:04  

"Diesen operetten officiere!"
Cit. "Det Alte" i Das Boot

Gormel01 sa...
23 mars 2015 kl. 06:45  

@ Hej igen f.d. Teaterdirektören, en annan fördel svenskarna har av sin Livbataljon är att den personalen kan och får verka med sina vapen kring regeringsbyggnaderna emedan de civila skyddsvakterna endast är beväpnade med pistoler och aldrig övas militärt. Men kostnaden av att ha dem har vi ändå.

Uteffekt efterfrågar du. Det vore ju att ersätta de civila vakterna med militära.

Effekt: 230 proffessionella spelningar om året. Mer än en per arbetsdag.

Vi är ganska nöjda.

Mvh Göran Mellblom

Gormel01 sa...
23 mars 2015 kl. 07:44  

@f.d. Teaterdirektören, det kanske är just det du kallar underhållningsvärde som avgör: Krim, IS m.fl OPERERAR aktivt i offentligheten och tänker operationer istf att irritera sig på att gamla medel faktiskt kan fungera även idag.

Nej, med allmänheten avser jag ej de som redan är inne i en offentlig verksamhet t.ex. FM

Och - entréavgiften var gratis, och vi ensamma når 100 000 människor direkt per år, och - ja Sveriges Radio spelar in och sänder ut militära konserter, och vi når några miljoner människor varje år i TV på Sveriges nationaldag. Afghanistan och Kosovo har det spelats i, kanske snart i Mali.

Vad mer begär du av oss?

Mvh Göran Mellblom

Anonym sa...
23 mars 2015 kl. 15:07  

@ Herr Mellblom.

Som du vet kommer vi aldrig att kunna enas om vad som är viktigt för vårt lands försvar.

Vi har utrustning till mindre än hälften av de bataljoner som vi förväntas ha i en framtid. Beroende på saknaden av tillskjutna medel under de senaste åren har datumet för dessa bataljoners tillblivande skjutits på en avlägsen framtid.

Av de få som nu verkar inom FM kan alla inte få alla utrustningsdetaljer eller kläder i rätt storlek.
Vi saknar hela och delar av en komplett försvarsmakt. LV, kustförsvar, beväpning av vissa plattformar, eldunderstöd, logistik, mycket låga individantal för flera typer av plattformar och sensorer m.m.m.m.

Att i detta läget satsa på en verksamhet, som egentligen skulle må bra av att hamna under ett annat departement än nuvarande, är i mina ögon nästan kriminellt agerande mot skattebetalarna.

Att beväpna de civila vakterna med annat vapen är inga problem och har aldrig varit. Att utbilda dem "militärt" är tyvärr ingen garanti för att de skulle bli bättre än de redan är:-)
Kostnaden för dessa har vi ju ändå, som du påpekar, så uteffekt blir det om vi tar bort den "militära" delen.

Avslutningsvis kan jag konstatera att vi även har lite olika syn på begreppet underhållning.
Jag inkluderar absolut inte kriget i Ukraina eller ISIS stolleprov i verkligheten eller på film i min underhållningsvärld.

Tiden då parader för folket kunde dölja verkligheten är för länge sedan förbi.

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Om du tänker efter en stund så träffar alla vi andra flera miljoner av "allmänheten" varje dag! Helt utan kostnad dessutom;-)

Gormel01 sa...
23 mars 2015 kl. 18:23  

@ f.d. Teaterdirektören, vi har tydligen samma uppfattning:tiden för parader är over. Du anser att onödig verksamhet skall avlägsnas, vilket även jag anser.

Vår Lagliga Överhet Riksdagen har tillsatt en Regering som givit Försvarsmakten uppdrag. Ett av dem sköter Livbataljonen.

Om du motsätter dig Regeringen och Riksdagens beslut om uppdrag till FM eller deras rätt att ge uppdrag till FM så är det inte längre möjligt för mig som officer att debattera med dig, eftersom jag och FM förväntas stå upp för vår Lagliga Överhet.

Motsätter du dig Riksdagens och Regeringens rätt att ge FM uppdrag?

Göran Mellblom

Anonym sa...
23 mars 2015 kl. 21:57  

@ Herr Mellblom.

Jag vet inte riktigt om vår regering har gett FM i uppdrag att genomföra högvakt till häst?

Skulle så vara fallet är det ett tydligt exempel på hur långt ifrån verkligheten man är och tydligt visar att man inte är villig att finansiera sin egen verksamhet.Så mycket för den överhögheten!

Skulle så inte vara fallet undrar jag varför man mot gällande uppdrag genomför denna verksamhet?

Vilket alternativ skall bort, uppdraget eller utförandet?

F.d. Teaterdirektören.

P.S. "Jag följde bara order" har en lite dålig klang. Det är tillåtet att tänka själv även som anställd inom FM.
P.S.2. Att ge ett uppdrag utan finansiering är i verkligheten bara en önskedröm. Stora delar av vår försvarsmakt är dessvärre bara just en sådan dröm idag.

Gormel01 sa...
25 mars 2015 kl. 06:52  

@ f.d. Teaterdirektören, med din bitterhet gjorde du ingen glad inom FM och heller inte som dess företrädare utanför.

I Europa och Ryssland är ni tusentals f.d. yrkesmilitärer som känner och säger detsamma: bitterhet och hat mot parlamentarikerna som försatt er i denna situation, samtidigt som allmänheten oroas av en allt snabbare och hotfullare omvärldsutveckling, våldsam beväpnad brottslighet och ekonomisk storkris.

Vilka lösningar som förordas av flera debattörer är tydliga: politikerna klarar inte situationen. Någon annan borde ta över mandatet från dem, speciellt i försvarsfrågan.

Göran Mellblom

Anonym sa...
25 mars 2015 kl. 13:02  

@ Herr Mellblom.

Vad jag gjorde och gör har du ingen aning om. Att uttala sig om saker man inte har en susning om kan påverka trovärdigheten negativt.

Vilket ska bort? Uppdraget eller genomförandet?

Om det är som du säger kan man ju undra varför allmänheten oroas av omvärldsutvecklingen och varför våra politiker inte är villiga att agera på den befogade oron?

Att politikerna inte är kapabla att hantera situationen är de senaste åtta åren med alliansen ett tydligt bevis på?

F.d. Teaterdirektören.

P.S. Att tänka själv är inte det samma som att vara bitter.

P.S.2. I Europa och Ryssland? Vilken undersökning syftar du på?

Du har inte tagit del av de senaste resultaten från försvarsmaktens VIND-undersökning förstår jag;-))

Anonym sa...
25 mars 2015 kl. 18:34  

Till alla här som klankar på politikerna: ni lägger ansvaret för tillståndet i riket på fel grupp.
Rikets tillstånd är väljarnas ansvar. Undermåliga väljare resulterar i undermåliga politiker som för undermålig politik i ett undermåligt land.
Demokrati är en förpliktelse, inte en förmån.
Så gilla läget pojkar och flickor!

Wiseman sa...
26 mars 2015 kl. 07:30  

oldtimer förefaller ha missat det grundläggande i en demokrati. Demokratin bygger på opinionsbildning och information.

Endast döda fiskar flyter med strömmen.

Anonym sa...
26 mars 2015 kl. 11:36  

@wiseman

Att konstruktivt arbeta med opinionsbildning är berömvärt och nödvändigt. Att vältra över ansvaret för sakernas tillstånd från uppdragsgivare(väljare)till uppdragstagare(politiker)är det inte.
Jag förstår desperationen hos de goda krafter som stretar på i 90 graders uppförsbacke.
Men att vägra inse att det yttersta ansvaret för allt i en demokrati vilar på väljarna och agera utifrån den insikten kan vara att missförstå demokratins natur.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade