Gästinlägg: Svar från (sd) på öppet brev från Mattias Lagerqvist

Nedan följer ett svar från Mikael Jansson (sd) på Mattias Lagerqvists öppna brev till Sveriges försvarspolitiker (publicerat igår). Mottagare av brevet från andra partier är givetvis också varmt välkomna att svara i form av gästinlägg.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Hej Mattias!

Till att börja med vill jag tacka för ditt brev! Jag uppskattar det och inte minst ditt engagemang i denna för Sverige väldigt viktiga fråga. Det är alltid positivt att få ta del av synpunkter från er som arbetar inom Försvarsmakten – det tillför ett mycket viktigt perspektiv – inte minst för mig som försvarspolitiker.

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget i omvärlden ser även vi i SD som oroande, ända sedan kriget i Georgien har det varit uppenbart att vi behöver förändra inriktningen för försvarsmakten och öka dess anslag. Under det senaste året har jag tillsammans med såväl ledamöter från Sverigedemokraternas försvars och säkerhetspolitiska råd, som försvarsutskottet, besökt ett antal förband runtom i Sverige. En stark vilja att lösa tilldelade uppgifter och en professionell inställning har mött mig och oss på samtliga förband. Dessvärre har även önskemålen varit desamma på de olika förbanden; de anser sig ha för lite pengar för övning, för lite ammunition, de har utrustning som behöver ersättas osv osv.

Så ja, jag delar helt din syn och din oro över de brister inom materielsidan som du tar upp, bristen på modernt luftvärn, ny ubåtsjaktmateriel och en fungerande reparations/logistikkedja är – som du själv är inne på - minst lika allvarlig.

Jag tänker inte fokusera på vad ”de andra” gör eller inte gör, utan istället lägga fokus på vad vi Inom Sverigedemokraterna vill göra inom försvarspolitiken;

*Till att börja med har vi varit och är Vi tydliga med att vi önskar en bred överenskommelse i denna fråga – vi sträcker därför ut vår hand till samtliga övriga partier för att snarast lösa detta! Läget är allvarligt så vi har inte tid att jaga politiska poäng!

*För att lösa behoven för den s.k ”Bottenplattan” vill vi här och nu, genom lånefinansiering, direkt tillföra 50 Mdr sek till Försvarsmakten. Genom detta kan grundläggande brister åtgärdas, övningsverksamheten ökas rejält och viktig materiel ersättas. Del av summan skall gå till MSB för att snabbutreda och därefter snabbt bygga upp ett civilt försvar igen.

*Vi vill återinföra värnplikten, genom detta kan vi öka volymen soldater och sjömän, samtidigt som vi har råd att öva mer. Tanken är inte att återgå till den ”gamla modellen” helt, utan mer gå mot den modell Norge använder, där det finns värnpliktiga men även viss mängd heltidsanställda soldater/sjömän inom nyckelfunktioner.

*Utöver ovan nämnda 50 Mdr, vill Vi tillföra 24Mdr sek för de kommande fyra åren, därefter ökande - målet är en anslagsnivå motsvarande Minst 2,5% av Sveriges BNP senast år 2025.

Kort innebär vår organisation att:
– 200 st JAS 39 Gripen E/F har införskaffats.
– Långräckviddigt luftvärn (ex Aster 30) inköps i erforderlig mängd till Flygvapnet.
– 10 stridsflygdivisioner agerar från fem flygflottiljer.
– Flottan består av minst 8 ubåtar och 16 ytstridsfartyg
– 5 amfibiebrigader finns krigsplacerade
– Armén har fått större volym och baseras på 7 armébrigader.
– Ett stående försvar av Gotland har upprättats (en brigad).
– Hemvärnet har fått mer materiel och utökats.
– Civilförsvaret har återinförts.
– En försvarsallians med Finland har bildats

Får vi igenom våra förslag, är hela vår organisation utbildad, sjösatt och utrustad senast år 2030.

Jag kan lova dig Mattias, att jag och mitt parti till fullo insett hur läget är i Försvarsmakten, men också förstått hur allvarligt det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde blivit. P g a detta kommer Vi att kämpa hårt för kraftigt ökade anslag till Försvarsmakten, så att en försvarsförmåga värd namnet Åter kan återupprättas innan det är för sent!


Med vänlig hälsning

Mikael Jansson (SD)

Ledamot Försvarsutskottet
Gruppledare för Sverigedemokraternas ledamöter i försvarsutskottet

28 kommentarer:

Resenären sa...
26 mars 2015 kl. 19:08  

"Långräckviddigt luftvärn (ex Aster 30) inköps i erforderlig mängd till Flygvapnet."

Har vi inte provat det en gång redan...

Anonym sa...
26 mars 2015 kl. 19:38  

Mycket bra svar från SD. Man skulle möjligtvis kunna tillägga att Sveriges största fiende är DÖ - det vill säga socialdemokratins åsidosättande av befolkningens allmänna rösträtt.

Unknown sa...
26 mars 2015 kl. 20:22  

Nu blir jag orolig på riktigt!
Har förstått från allehanda försvarsbloggare med dess kommentarer att försvaret är oootroligt eftersatt, pratas ju enveckas försvar etc!
Men allt går ju att ordna, bara det anslås anslag till detta, det förstår även jag! Läser jag inlägget ovan verkar det ju vettigt?!? Verkar som om det mesta på alla förstå-sig-påares önskelista är med!
MEN, upp till 15 år innan vi har ett bra försvar igen????
Jmf ww2, tog 6år från att hitler tog makten, annekterade Österrike, tjeckoslovakien och Ungern OCH startade ett krig!
Är det för sent för oss, är gotland å Skåne redan förlorat??

Palle sa...
26 mars 2015 kl. 21:17  

@Joakim Karlsson: Tja, det är kanske för sent... OM ryssen bestämmer sig för att annektera Gotland på grund av "säkerhetsskäl". Kan inte se hur vi i nuläget skulle kunna försvara ön, med annat än fula ord, sura miner och fördömanden från Wallström & Co.

Med lite tur vågar sig Putin inte på en dylik manöver nu när NATO visar att de menar allvar med sina löften om försvar av Baltikum. Kanske det står NATO-soldater på Gotland ganska omgående om vi bara får lite förvarning?

För övrigt visar SD att de förstått situationen och de har verkligen en plan för hur de skulle vilja stärka upp vårt försvar (även om man ibland kan känna att de nästan tar i så de spricker). Men... ingenting är omöjlig om bara viljan finns. Det gäller bara att hålla politiker som hon från Skaraborg borta från besluten. Hennes lögner flera år tillbaka i tiden känns nästan som landsförräderi när man ser tillbaka på vad som sagts och gjorts. Eller så kanske hon bara inte visste bättre.

Gronvita sa...
26 mars 2015 kl. 21:34  

Det här är intressant. Ett bra förslag, med undantag för att det tar för lång tid, MEN det kommer från "fel" parti och blir därmed omöjligt att genomföra. När ska de "rumsrena" partierna fatta att det är sådana här rejäla förslag som behövs och inte bara luft och prat?
För övrigt är 2,5% till ett totalförsvar för lite. Dubbla det gärna.

paul sa...
26 mars 2015 kl. 21:47  

Värnplikten är en chimär men men orkar inte debattera det igen.

Harald i Uppsala sa...
27 mars 2015 kl. 09:21  

Det är märkligt och beklämmande att inte en enda rikspolitiker vill föra en diskussion om alternativ till upprustning och våld som konfliktlösningsmetoder.
Härtill kommer den tro på säkerhet, som medlemskap i kärnvapenorganisation anses ge.
Varför finns ingen politiker, som ser möjligheterna i att ge bilden av Sverige som ett land som vill se en ickevåldskultur spridas. Inläggen på den här bloggen förskräcker.

Jonas sa...
27 mars 2015 kl. 11:35  

SD? SD's Monopolpengar flödar.

Jonas sa...
27 mars 2015 kl. 11:36  

SD? SD's Monopolpengar flödar.

Unknown sa...
27 mars 2015 kl. 14:51  

@Gronvita De överiga partierna kommer endast förså detta, och putta in mer pengar till Sveriges försvar när Sveriedemokraterna säger att dom vill lägga ner hela försvaret. Då jävlar ska du se att pengarna kommer rägna över försvaret.

Die Dumme Schwede!!!! sa...
27 mars 2015 kl. 15:56  

Tydligen det enda svenska politiska parti som har en vettig agenda.
Resterande partier kör endast med pladder, retorik, undanglidningar och svepande formuleringar.

Unknown sa...
27 mars 2015 kl. 16:25  

Ett intressant koncept för vårt försvar 2030 men vad är idén bakom (mer än att alla försvarsgrenar skall få mera pengar)?

Eftersom jag inte tror att vi kan blicka bortom de närmaste fem åren tycker jag att det vore intressantare att få veta

A) Hur stor budget är SD beredda att avsätta, år för år, från nu till 2020?

B) Vad anser SD att Försvaret skall göra med dessa pengar eller m a o hur bör vårt försvar se ut vid tiden för nästa val?

Min tanke i en tanke sa...
27 mars 2015 kl. 16:28  

Totalt sett bra förslag.
Framförallt är det viktigt med en överenskommelse som håller, oavsett vilka som kommer till makten.

Max Hanemann sa...
27 mars 2015 kl. 17:31  

Wiseman:

Jag vill gärna tipsa om länken http://karlisn.blogspot.se/2015/03/isolerat-angrepp-mot-sverige-varfor-inte.html som jag tycker är intressant! Men Du har kanske redan själv sett den och valt att inte nämna den?

Mattias Lagerqvist sa...
27 mars 2015 kl. 23:27  

Självklart vore det bra om mänskligheten kunde lösa sina konflikter utan våld. Men tyvärr ser ju inte världen ut så. Tittar vi bakåt på de senaste 200 åren så finns det ju heller inget som tyder på att varken globalisering, teknikutveckling eller "allmän upplysning" minskar de väpnade konflikterna.
Det vore intressant att höra dina tankar på hur en modern pågående konflikt,tex Ukraina eller Syrien, skulle lösas på "ditt sätt". Detta sagt helt utan ironi eller sarkasm, jag är uppriktigt nyfiken.

Martin sa...
28 mars 2015 kl. 21:58  

Jonas: Gällande monopolpengar så innehåller SD:s skuggbudget fullt finansierade satsningar på ett flertal områden, däribland försvaret.

http://sverigedemokraterna.se/wp-content/uploads/2014/11/201415SD100-Budgetpropositionen-f%C3%B6r-20151.pdf

Hänger du inte med alls i samhällsdebatten? Varför tror du regeringen aviserar en rad skattehöjningar? För att satsa på försvaret?

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/migrationsverket-behover-48-miljarder-till_3820506.svd

"Enligt Migrationsverket är de utökade finansieringsbehoven för asyl och migration 48 miljarder kronor sammanlagt för i år och de kommande fyra åren. 48 miljarder utöver redan budgeterade belopp, alltså."

Kanske sa...
29 mars 2015 kl. 01:04  

Så de lovar allt till alla?
Brukar annars kallas för röstfiske.

Personligen hade jag inte haft något emot att Sverige rustat upp till en trovärdig nivå, men det som beskrevs i svaret till det öppna brevet var fantasisiffror.

Argument som att vi har haft det förut räknas lätt. Då var det något som hade byggts upp under decennier och som förvaltades väl. Ska vi ha samma kapacitet igen så måste vi bygga upp mycket från grunden, till ohyggliga kostnader.

Det är lätt att lova guld och gröna skogar när man inte har möjlighet att uppfylla sina önskemål och sen kan skylla på "de andra" att de obstruerar.

Unknown sa...
29 mars 2015 kl. 10:16  

När de få trovärdiga opinionsundersökningar som görs pekar på närmare 20% för SD så kan man undra hur länge det går att hävda "Fel Parti" med samhällsutveckling och regeringens oförmåga att ta i problemen fortsätter skall vi inte bli förvånade om SD i nästa val är största parti.

Max Hanemann sa...
29 mars 2015 kl. 12:12  

Patrik:

Även om (sd) skulle bli största parti kan övriga partier genom oheliga allianser (DÖ!) hålla dem borta från inflytande - vilket tycks ha blivit ett mål överordnat allt annat.

Intressantare är kanske hur stora tapp i antalet mandat såväl i riksdagen som i övriga valda församlingar (med den minskning i partistöd och avlönade politiska tjänster mm som därav skulle följa) övriga partiers politiker, funktionärer och politruker tål innan de börjar verka för att deras parti skall jämka sin politik något närmare (sd):s.

Tyvärr kommer försvarspolitiken att förbli av föga betydelse även framöver i ett sådant manövrerande om makten.

Unknown sa...
30 mars 2015 kl. 22:47  

Motionen har tyvärr ganska allvarlig slagsida i några viktiga avseenden. "Världs"analysen av USA o NATO kan inte vara skriven på basis av tillgängliga fakta utan snarare av personliga åsikter hos olika individer med viss agenda. Denna agenda är som bekant nej till NATO t.ex, o då går det inte ihop när man fösröker snickra ihop ett försvar m lilla Finland o samtidigt gör en mörk analys av hotet från Ryssland.
Det blir tyvärr väldigt amatörmässigt när SD gör en alldeles egen o på många punkter avvikande analys, när det finns så oerhört mycket neutral o saklig information om den militärpolitiska utvecklingen i vår omvärld.
Jag undrar f.ö. vilken bakgrund officerarna, som påstås ingå i SD:s militätpolitiska råd, har.

Att anslå en stor summa pengar är gott o väl, men först måste man ändå diskutera processen, dvs enas om 1. vad vi vill att ett försvar ska klara av 2. vilka militära resurser som krävs för att klara det 3. i vilken ordning dessa ska anskaffas 4.hur detta ska fiansieras 5. när vi ska ha nått målet.
SD:s syn på detta vore intressantare o trovärdigare än att diskutera i bakvänd ordning. Man kan också notera att bygga upp ett så starkt försvar att Ryssland skulle ha problem med det är en gigantiskt kostsam operation för ett litet land som Sverige, men att vore ett NATO medlemskap målet skulle ansträngningen bli mycket mer hanterlig.

Unknown sa...
30 mars 2015 kl. 22:59  

Motionen har tyvärr ganska allvarlig slagsida i några viktiga avseenden. "Världs"analysen av USA o NATO kan inte vara skriven på basis av tillgängliga fakta utan snarare av personliga åsikter hos olika individer med viss agenda. Denna agenda är som bekant nej till NATO t.ex, o då går det inte ihop när man fösröker snickra ihop ett försvar m lilla Finland o samtidigt gör en mörk analys av hotet från Ryssland.
Det blir tyvärr väldigt amatörmässigt när SD gör en alldeles egen o på många punkter avvikande analys, när det finns så oerhört mycket neutral o saklig information om den militärpolitiska utvecklingen i vår omvärld.
Jag undrar f.ö. vilken bakgrund officerarna, som påstås ingå i SD:s militätpolitiska råd, har.

Att anslå en stor summa pengar är gott o väl, men först måste man ändå diskutera processen, dvs enas om 1. vad vi vill att ett försvar ska klara av 2. vilka militära resurser som krävs för att klara det 3. i vilken ordning dessa ska anskaffas 4.hur detta ska fiansieras 5. när vi ska ha nått målet.
SD:s syn på detta vore intressantare o trovärdigare än att diskutera i bakvänd ordning. Man kan också notera att bygga upp ett så starkt försvar att Ryssland skulle ha problem med det är en gigantiskt kostsam operation för ett litet land som Sverige, men att vore ett NATO medlemskap målet skulle ansträngningen bli mycket mer hanterlig.

Unknown sa...
31 mars 2015 kl. 10:06  

Ett i stort sett lysande förslag vars finansiering är noga redovisat i deras budget. Om den inte gått ihop så var så säker på att sjuklövern hade "påpekat" detta. Vad jag personligen reagerar mot är den kraftiga satsningen på armen. Vilka fiender tror man sig möta på svenska fastlandet i det läge när Sveriges försvar fortfarande är intakt. Skulle stora ryska pansarförband landsättas på vårt fastland är kriget ändå slut. För närvarande är väl krigsrisken för Sverige lägre än på många år. Vi är ju omringade av NATO som knappast låter sig vare sig flygas över eller köras över vid ett eventuellt anfall mot oss från Ryssland. Den som i dagsläget försöker piska upp en ökad hotbild från Ryssland är ute i ogjort väder och ropar man ständigt på vargen så slutar man till slut lyssna. Att Ryssarna däremot har börjat aggera stöddigt och provocerande på senare tid är dock klart. Syftet med detta är troligen mest till för att stärka de egna styrkornas moral och självbild. Men, vi vet inte hur det ser ut om tio år och framåt varför vi måste återuppbygga försvaret och då hela försvaret och inte bara vår militära kapacitet. Ett land måste ha en fungerande infrastruktur och en fungerande produktion även i krigs och orostider. Därför är inte lösningen för oss att gå med i NATO eller skapa en union med Finland. Öva ihop ja men gå ihop nej.

Herodotos sa...
31 mars 2015 kl. 11:38  

Stefan Strid

Du skriver ""Världs"analysen av USA o NATO kan inte vara skriven på basis av tillgängliga fakta utan snarare av personliga åsikter hos olika individer med viss agenda."

Snarare är det väl så att det är ett riksdagspartis ståndpunkt, på samma sätt som alla de övriga partierna har åsikter i frågan. Det är ju inte precis så att SD är ensamma om att se fördelarna i ett militärt samarbete med Finland, eller är emot ett medlemskap i NATO, "Lilla Finland" som du även skriver har ett försvar som på många områden överträffar det vi idag kan uppvisa i Sverige, många är vi som ser fördelarna i att samarbeta med ett land som vi även militärhistoriskt är starkt knutna till.

Angående vilken bakgrund officerarna i SD har, så är den informationen inte speciellt svår att hämta in. En av ledarmötena i Försvarsutskottet är t.ex Roger Richtoff, som tidigare skrivit inlägg här på wiseman,

Herodotos sa...
31 mars 2015 kl. 12:56  

Jag rättar mig själv, rätt ska vara rätt. Roger Richtoff har den 11//12 2014 skrivit ett inlägg på Skipper, i utfrågningen av de då nya de nya ledamöterna av försvarsutskottet. Där redogörs även på et bra sätt hans tidigare officerskarriär.

Martin sa...
2 april 2015 kl. 10:02  

Jag tycker inte man ska se SD:s förslag som statiskt och definitivt utan mer som ett exempel på hur man KAN göra och vilka storheter vi pratar om, inte att det tvunget skall utvecklas mot just exakt detta.

Om FM plötsligt skulle börja få riktiga anslagsökningar, mer än bara några smulor, så skulle man naturligtvis behöva göra en ordentlig genomlysning av vilja förmågor, förbandstyper och geografisk placering som är prioriterade och denna måste vara väl förankrad hos FML.

Det är intressant att notera hur försvarsvänner och försvarsdebattörer beter sig som en misshandlad hund. Man är så van vid nedskärningar och besvikelser att när något parti faktiskt föreslår ordentliga tillskott så klarar man inte av att ta in detta utan det avfärdas reflexmässigt som orealistiskt och att SD "tar i så de spricker". Likt hunden är man misstänksam och fientlig även mot de som faktiskt vill hunden väl. Det är tragiskt att många som förespråkar förstärkningar av försvaret inte klarar av att mentalt föreställa sig en sådan utveckling i verkligheten utan det stannar vid drömmar som man räknar med aldrig kommer att bli verklighet. Om inte ens denna kategori av medborgare klarar det, hur skall man då någonsin lyckas övertyga Svensson eller våra politiker om att det behövs och faktiskt är genomförbart?

Joakim sa...
3 april 2015 kl. 10:35  

Pengar ditt, pengar hit. Inte bara försvaret som lovas pengar, flera andra sektorer i samhället med. Detta utan skattehöjningar.Så länge man inte behöver ta ansvar för sin politik kan man lova vad som helst.

Unknown sa...
3 april 2015 kl. 10:40  

Håller helt med dig Martin och har faktiskt själv reflekterat över detta. Jag tror en förklaring rörande bitterheten är att det finns en allmän kunskap om Sveriges finansiella tillstånd som dessutom verkar gena. I ett klimat där ingen vågar ta tag i utgiftssidan utan bara väljer att försämra och höja skatter är det många som kanske på goda grunder förstår att mycket av det politiker säger i bland annat försvarsfrågan bara är floskler. Vård, skola och omsorg är alla frågor som ligger folk närmare hjärtat än nya JAS plan och ubåtsjakthelikoptrar. När stora, ja kanske den största enskilda kostnadsfrågan som invandringen inte ens får diskuteras så är det minst sagt långt till finansiering av ett försvar. Det bästa vore därför för försvarsvänner att koncentrera sig till vår övriga politik och rösta på det parti som vi upplever bäst värnar vår ekonomi vilken är grundfundamentet till hela vårt samhälle.

Martin sa...
3 april 2015 kl. 15:59  

@Joakim

Ja, satsningar lovas utan skattehöjningar därför att man minskar utgifterna. En sparad krona på utgiftssidan är nämligen värd lika mycket som en ny skattekrona på intäktssidan.

Förutom det vill man nyttja beredskapsskrediten och akut låna upp och öronmärka pengar till försvaret. Detta är något som även PM Nilsson argumenterar för på Dagens industris ledarsida och som denna bloggägare skrivit om på DN debatt och är alltså inte något unikt SD-påfund.

http://www.dn.se/debatt/stark-var-forsvarsformaga-i-forbund-med-finland/

Att man menar allvar visas av att man inte bara snackar löst om detta utan lagt skarpa motioner i riksdagen;

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Sveriges-forsvar-i-skuggan-av-_H102XSD483/?text=true

Naturligtvis röstades denna ner av sjuklövern enligt rådande praxis att allt som SD tycker per automatik är fel.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade