Fiendens fiende

Det är sällan jag och sossar ställer oss på samma sida i försvarsfrågan men nu händer det i värnpliktsfrågan och mer specifikt Anders Karlssons debattartikel på Brännpunkt.

Socialdemokraterna vill som bekant inte avskaffa värnplikten, men låt oss titta lite på argumenten i artikeln.

1. Försvarsmaktens personalförsörjningssystem måste vara långsiktigt stabilt. Kvaliteten och mängden får inte vara beroende av hög- respektive lågkonjunkturer.

Som vanligt med socialdemokrater i opposition - ett rejält självmål. Sossarnas lekstuga med försvarsbudgeten genom åren är ju största delen av anledningen till varför situationen är som den är i dag. Försvarsbudgeten har ju varit den klassiska statsbudgetregulatorn för socialdemokratiska finansministrar - och nu tyvärr också borgerliga (det är väl inte för inte som vissa kallar nya moderaterna de gamla socialdemokraterna?). Men visst håller jag med om att personalförsörjningssystemet måste vara långsiktigt stabilt. Det gör alla, men varför är det inte redan så?


2. Försvarsmakten måste av legitimitetsskäl ha en folklig förankring. Jag ser med oro på en försvarsmakt som blir en liten enhet, långt utanför samhället. Den dagen svenska folket inte tycker att Försvarsmakten är viktig kommer stödet för försvarets årliga anslag på 40 mdr att försvinna.

Helt riktigt. Sen verkar det ha blivit ett självändamål att försvarsbudgeten ska vara just 40 mdr kr oavsett vad som sker i omvärlden och trots att det i realiteten innebär att försvarets köpkraft minskar med en dryg miljard kr varje år, p g a inflation, teknisk faktor och höjda löner och hyror. Karlssons sista mening är oerhört viktig och sann.


3. Kostnaden för rekrytering och mönstring torde vara upp till tio gånger dyrare med en yrkesarmé än med värnplikt. I en högkonjunktur när civila jobb och höga löner lockar blir det dyrare att rekrytera soldater till Försvarsmakten. Lönerna måste vara konkurrenskraftiga om vi pratar om soldat som yrke.

Helt riktigt. Rekryteringskostnaderna kan jag faktiskt inte mycket om, förutom att det skulle kosta ca 200 milj kr/år att mönstra hela befolkningen. Å andra sidan har det också en positiv effekt på folkhälsan.

Däremot är ju lönerna ett oerhört stort problem om vi tänker oss ett yrkesförsvar. Vi kommer aldrig att kunna rekrytera soldater med samma driv och intelligens med löner på ca 20 000 kr/mån som de vi får idag med värnpliktssystemet. Hur många unga människor med höga avgångsbetyg från gymnasiet väljer att jobba heltid i hemtjänsten i några år istället för att läsa vidare och sikta på ett mer välbetalt jobb? Det är dömt att misslyckas. Med ett yrkesförsvar kommer vi i mångt och mycket få anamma det stelare system som andra länder med yrkesförsvar har, där man i mindre grad kan förlita sig på soldaternas initiativförmåga och istället satsa på befälets ledarskap.


Många människor på vänsterkanten som ser NATO-spöket i allt, brukar varna för att ett ständigt minskat försvar tvingar in oss i NATO. Det tror som bekant inte jag. Däremot tror jag våra värderingar i samhället gör att vi snart känner oss mogna för ett NATO-medlemskap. Men på samma sätt som de varnar för NATO med ett minskat försvar i åtanke, vill jag varna för den stora regementsdöden med ett yrkesförsvar. Vi kommer helt enkelt inte ha råd med lika många utbildningsplattformar (och då kan man ju verkligen fråga sig hur vi ska ha möjlighet att utbilda inkallade värnpliktiga om det skulle behövas...).

Med dagens utveckling är jag rätt övertygad om att Försvarsmakten kommer att tappa ytterligare ett antal förband efter valet 2010. Vad är egentligen nyttan med att utbilda tre kompanier på flera olika regementen när man kan ha en stående styrka på tre bataljoner på en enda plats? Förmodligen ingen, enligt den som kommer att utreda frågan. Redan nu vet jag att Flygvapnet har för avsikt att centralisera sin värnpliktsutbildning. Linköping och Uppsala är de platser som är hetast just nu. Övriga flottiljer har inga värnpliktiga alls. Det blir ju en rätt absurd lösning när man utbildar soldater för att tjänstgöra i Flygvapnet och betjäna flygförband, men man har inga flygplan i närheten att öva på????

Är det egentligen konstigt att man har svartsyn i officerskåren? Det ska bli mycket spännande att se resultatet på den senaste värdegrundsundersökningen....

Mer om den nya personalförsörjningen: SvD

4 kommentarer:

Ante sa...
2 november 2008 12:22  

Det är ju rent skrämmande vart allt barkar hän. Om nu någon skulle ta mod till sig att höja beredskapen till mobilisering så kommer ju kriget vara över långt innan det hunnit rekryteras nya värnpliktiga, skaffat materiel o.s.v. Det är rent självmord att avskaffa värnplikten. Den sista lilla smula folkförankring går i graven med nedläggningen av värnplikten. Nåväl vi kan i alla fall stå och säga "Vad var det vi sa?" när Sverige byter namn till främmande makts land och upphör att existera som självständig nation.

Anonym sa...
2 november 2008 20:46  

Till skillnad från Ante så betvivlar jag att Sverige kommer bli erövrat och införlivat i främmande makt.

Däremot ser jag det som mycket troligt att "Gunboat Diplomacy" kommer appliceras på oss.

Vilket nästan känns sämre. Hellre en slagen man än någons "Bitch". Om ni ursäktar språket.

Joakim Larsson sa...
3 november 2008 16:44  

Det är för jävligt. Det är en skandal att de där jävla tattarna i riksdagen kan gå med på någonting sånt här.

Anonym sa...
3 november 2008 20:16  

Nå, jag tror att detta kan vara bra.
Läste att det beräknat är ungefär femton tusen per år som gör GSU:n och det är en bra mycket större siffra än dagens fem tusen; på detta sätt får man en större andel av befolkningen kombattanter.

Men jag anser att den delen med att "återinföra värnplikten i händelse av orostider" är idioti för det är som du säger för sent då.

Men det känns i övrigt som ett ganska bra förslag, om det nu är fler personer som gör GSU:n. Och det är ganska troligt att fler väljer att fortsätta resten av värnplikten också.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade