Yrkesförsvaret kommer

Under onsdagen kommer förmodligen regeringens värnpliktsutredning att offentliggöras. Ansvarig utredare har varit Anders Svärd (c). Jag har tyvärr inte kunnat läsa den av naturliga skäl. Däremot har jag en aning om något av innehållet och definitivt en egen åsikt i frågan. Den som har hängt med i bloggen tidigare vet att jag är stark förespråkare av värnplikten. Enligt mig finns det ett fåtal gångbara skäl för ett yrkesförsvar, men de överväger definitivt inte fördelarna med ett värnpliktsförsvar. Det som jag har fått mig redovisat som Svärds huvudorsak för att förespråka ett yrkesförsvar kommer jag inte att skriva ut i klartext förrän det bekräftas offentligt, eftersom det låter alldeles för bisarrt. Förhoppningsvis har mina kollegor missuppfattat situationen.


Fördelarna med värnpliktsförsvar:

- Vi kommer i Sverige aldrig att kunna rekrytera tillräckligt många soldater för att ha ett ordentligt försvar utan att ha en värnplikt. Nu kommer visserligen värnplikten att finnas krav, men endast i ofredstid. Frågan är som alltid när det gäller mobilisering - Vem vågar fatta beslutet och sluta försöka greppa det sista halmstrået?


- Ett yrkesförsvar, t o m med dagens patetiskt låga numerär, kommer att vara betydligt dyrare än ett värnpliktsförsvar. En värnpliktig soldat kostar idag ca 1000 kr/dag (ersättning, mat, logi, övning, befälslöner etc). För att ha någon rimlig chans att rekrytera något annat än slödder till yrkesförsvaret måste lönerna för meniga soldater börja någonstans runt 20 000 kr/mån. Lägg till detta arbetsgivaravgifter så hamnar man på 30 000 kr/mån, dvs åter ca 1 000 kr/dag. Skillnaden är att nu ska vi dessutom lägga till kostnader för övning och befäl på dessa 1 000 kr. Därutöver kommer den trevliga bieffekten att för att få in soldater och underofficerare (eller other ranks som det kommer att heta i den nya organisationen) lönemässigt under officerarna, måste de sistnämndas löner höjas betydligt. Annars faller all trovärdighet.

Ergo: Lönekostnaderna för ett yrkesförsvar kommer att bli betydligt högre än för värnpliktsförsvaret. Resultatet med en minskande försvarsbudget (i bästa fall oförändrad) blir att man måste kapa någon annanstans. Redan idag ligger lönekostnaderna på uppåt en tredjedel av budgeten. Låter ytterligare förbandsnerläggningar troligt...? Nu är ju alla förband fredade fram till nästa val. När ska vi gissa att omställningen ska ske?


- En av värnpliktens största fördelar har alltid varit att soldaterna inte enbart är soldater. Soldaterna har varit direkt användbara efter sin grundutbildning, men breddat sina kunskaper i sina civila yrken. Därför har de alltid haft flera kompetenser utöver just sin soldatkompetens. De har därför varit bättre på att lösa sina uppgifter på okonventionella sätt. Det tydligaste exemplet på detta har varit vid internationell tjänst, där de svenska förbanden i princip alltid fått högsta betyg av övriga förband och befälhavare. Orsaken har varit att de varit goda soldater och därutöver också kunnat nyttja sina civila kompetenser till missionens gagn. Svåra situationer har ofta lösts på annat sätt än genom rå styrka. Det stora åldersspektrat har gjort att soldaterna varit mognare och mer trygga i sig själva.

Faktum är att USA nu i högsta möjliga grad försöker skicka reservistförband till Irak och Afghanistan. Orsaken är att dessa förband är de som är mest lika de fördelar vi har haft med det svenska värnpliktsförsvaret. 5 års bittra erfarenheter i Irak har visat att det som fungerar bäst är att uppträda mer "polislikt". D v s såsom en kvarterspolis gör på jobbet. Inte som en soldat som är ute efter att i strid tillintetgöra motståndaren. Detta förespråkas t o m i de senaste amerikanska reglementena och instruktionerna. De går t o m så långt som att uppmana chefer att söka upp och utnyttja personal i det egna förbandet, som har just andra kompetenser än den för soldaten klassiska väpnade striden.

Allt efter att värnpliktsnumerärerna har nergått har rekryteringen till utlandsstyrkan blivit svårare. Men blir det bättre av att vi skär ner numerären ytterligare och istället har en betydligt mindre försvar där soldaterna kan se fram emot att tillbringa hälften av sin tid insatta i utlandet? Det lär knappast främja rekryteringen.

Självklart ska vi i Sverige som vanligt inte ta till oss av andras aktuella erfarenheter. Det är en av de starkaste traditionerna vi har.

Jag har vid ett antal tillfällen fått se värnpliktiga under repetitionsutbildning agera. Ett av de mest slående tillfällena var under min egen GU. Trots att jag och mitt gäng var drygt halvvägs in i vår värnplikt och repkillarna i flera fall hade gjort GU för 10 år sedan, tog det bara någon dag innan de slog oss på fingrarna i allt när det gällde hastighet i lösande av uppgifter.
Vad ska du göra med soldaterna när man har grundutbildat dem? Efter ett år har de lärt sig i princip allt man kan lära dem. Då blir det till att slå dank stora perioder mellan en och annan övning. Livet i en yrkesarmé är inte bara övning, övning, övning. Den amerikanska soldatutbildningen är t ex avsevärt kortare än den svenska.


- Ett av de starka argumenten för yrkesförsvar lär vara att det ska främja jämställdheten, vilket jag starkt ifrågasätter. Skulle det bli fler kvinnor som söker frivilligt i framtiden än idag? Kanske räknar man med att färre män kommer att söka frivilligt, varvid andelen kvinnor automatiskt blir högre? Lösningen borde väl istället vara att se till att pliktlagen omfattar bägge könen?


- Vurmare av yrkesförsvaret framhåller gärna den högre beredskapen hos detta. Nu kommer det ju ofrånkomligt att vara så att vårt framtida yrkesförsvar kommer att vara ÄNNU mindre än dagens försvar i sin numerär. Vassare? Mycket tveksamt. Även om en japansk kockkniv är riktigt, riktig vass är det ju inte något man kapar en tall med. Problemet med värnpliktsförsvaret när det gäller beredskap har alltid varit under senare år att alla värnpliktiga rycker in och ut samtidigt, varvid vi saknat en stående beredskap. Vid en ev mobilisering har vi också alltid fått räkna med längre och längre återtagningstid eftersom man under det senaste dryga decenniet inte har haft råd med några repetitionsövningar. Se istället till att ha gripbara förband med differentierade utbildningscykler.


- Ett av vänsterrörelsens starka argument för värnplikten har alltid varit samhällsnyttan med att ungdomar ur alla klasser trycks samman och lär sig samarbeta. Detta tror jag mycket på. Värnplikten är enormt bra i just detta avseende, vilket man har svårt att förstå om man själv inte befunnit sig i denna situation. Under värnplikten tvingas man in i en konstgjord grupp människor som man själv inte valt ut och lär känna dessa och deras egenskaper, karaktärer, styrkor och svageheter utan och innan och man lär sig samarbeta. Många som varit otroligt negativa till sin värnpliktstjänstgöring innan inryck är sedan otroligt positiva till upplevelsen efteråt. En annan stor fördel är Försvarsmaktens folkförankring. Ju fler som gör värnplikten,
desto fler har insikt i vad Försvarsmakten gör.

Försvarsmakten är, trots allt som media försöker påskina, en av Sveriges bästa organisationer på att hantera och diskutera moral och etikfrågor. Jag är övertygad om att man får ett mjukare samhälle ju fler som gör värnplikten.


- Slutligen är jag fullständigt övertygad om att det kommer att vara lögn i helvete att försöka återinföra värnplikt då den kommer att behövas. Då kan vi fråga oss vad vi ska göra med vår japanska kockkniv till yrkesförsvar.

Är då (s) och (v) svaret på problemet med sitt tal om utökade värnpliktsvolymer? Knappast. Ni kan ju själva lista ut hur det skulle gå med Mona vid rodret när man talar om dubbelt så stora besparingar på försvarsutgifterna som Alliansen.

Läs gärna också de andra inläggen om värnplikten

SvD DN SvD SvD Aftonbladet Sydsvenskan

Edit 081111: Även Officersförbundet tvivlar på att det går att personalförsörja Försvarsmakten utan ett värnpliktssystem.

16 kommentarer:

Anonym sa...
29 oktober 2008 06:28  

attans, får läsa resten när jag kommer hem från jobbet. gillar dina ordval: Ofredstid, ett litet stuk av 1984!?

/ J - Värnpliktig 2009

Anonym sa...
29 oktober 2008 08:42  

Är själv liberal, men har själv gjort värnplikt och gillar tanken med plikt. Även om jag är liberal och gillar frihet, så tycker jag ändå att det är rimligt att alla någon gång gör något för det allmänna, genom att ställa upp för försvaret.

En positiv sidoeffekt som jag märkte av efter min tid i lumpen är att många som sett hur krig kan se ut, inte är så sugna på att börja kriga.

Om vi nu ska få ett yrkesförsvar kommer rädslan för krig att försvinna. Vi kommer att ha mer lättrörliga styrkor (en värnplikstsarmé är lätt att mobilisera, men svår att flytta utanför Sveriges gränser). Det kommer finnas ett mindre motstånd mot att flytta trupper utomlands. Folket kommer resonera "de har ju ändå skrivit på frivilligt". Värnpliktiga är det otänkbart att flytta till ex. Afghanistan.

Med avskaffandet av värnplikten rör vi oss mot en tid av krig och död. Om det är ett yrkesförsvar vi är på väg mot - då föredrar jag total nedläggning av vapnen!

Unknown sa...
29 oktober 2008 09:03  

Vissa bra argument, även om jag inte köper det där med civila kompetenser. Visst kan det vara bra att uppträda som polis i Irak, Afghanistan, eller vid andra internationella insatser, men om ryssen anfaller behövs det soldater, inte poliser och biståndsarbetare.

På dagens komplicerade stridsfält behövs högt kvalificerade soldater med mångårig utbildning och med striden som yrke, inte motvilliga värnpliktiga som tvingas tjänstgöra och som sedan försvinner efter ett år.

Wiseman sa...
29 oktober 2008 09:31  

John: Ok, jag utvecklar. Jag har vid ett antal tillfällen fått se värnpliktiga under repetitionsutbildning agera. Ett av de mest slående tillfällena var under min egen GU. Trots att jag och mitt gäng var drygt halvvägs in i vår värnplikt och repkillarna i flera fall hade gjort GU för 10 år sedan, tog det bara någon dag innan de slog oss på fingrarna i allt när det gällde hastighet i lösande av uppgifter.

Vad ska du göra med soldaterna när du har grundutbildat dem? Efter ett år har du lärt dem i princip allt du kan lära dem. Då blir det till att slå dank stora perioder mellan en och annan övning. Livet i en yrkesarmé är inte bara övning, övning, övning.

Anonym sa...
29 oktober 2008 10:03  

John: Israel har en värnpliktsarmé. Den är en av de mest kompetenta i världen...

Och det där argumentet att moderna soldater tar så lång tid att utbilda: Jag håller inte med. Samtidigt som den tekniska och taktiska komplexiteten ökat har även specialiseringen ökat.

Anonym sa...
29 oktober 2008 11:15  

Dina beräkningar om vad en soldat kostar verkar rimligt men jag finner det föga troligt att en soldat kommer att få 20.000 i lön. Man kanske kommer att hamna runt 16.000 inledningsvis.

Konsekvensen kommer att bli som du skriver, vi kommer inte att få de vassaste knivarna i lådan därmed men det är nog en konsekvens man kommer att ta....

Tycker som du att värnplikt ska vara kvar av de anledningar som du skriver.
Men i nuläget är det ett skämt. I dagsläget är det i princip frivilligt men man åtalar fortfarande en del för pliktvägran. Hmm....
Med de volymer vi har idag kan man lika gärna ha ett professionellt försvar. Tyvärr.....

Anonym sa...
29 oktober 2008 17:16  

Hörede på radion nu på väg hem att den totala "framtida värnplikten" skulle vara 3 månader, vilket i händelse av ofred i vårt närområde skulle det ta ca 6 månader för försvarsberedningen att komma fram till detta, senare ska beslutet fattas i riksdagen att värnplikten ska återinföras, samt ska mönstring då genomföras och de ska skickas ut till förband. Glöm inte bort att vi inte har plats till så många soldater på våra regementen, ett exempel är att de har byggt om ett logement på I19 till lägenheter för soldater i utlandsstyrkan. För att ta det mest slående exempelt med tiden är att det senaste "stora kriget" var vunnet på 5 dagar av Ryssland så skulle vi ligga back nästan ett år att börja skrapa ihop våra rester av försvaret...

/ J - Den siste värnpliktige?

Forsno sa...
29 oktober 2008 18:04  

anonym tar ett utmärkt exempel på en effektiv värnpliktsarmé: Israels.

Israel har dock tre års värnplikt för män och 21 månader för kvinnor - och det är tjänstgöring av den längden som krävs.

Tiden efter GU är handlar nämligen inte om att slå dank utan om att skillnaden mellan enheter på papper och i verkligheten är övning och stridserfarenhet som en enhet.

Jag håller med om att det är politisk osannolikt att ett beslut om återinförande av värnplikten skulle tas i tid, men samma sak gäller mobiliseringsbeslut idag. Några tusen man + hemvärn är fortfarande fler än noll + hemvärn.

Anonym sa...
29 oktober 2008 19:11  

Det mest intressanta jag läst på länge. Håller med dig Wiseman.

Wiseman sa...
29 oktober 2008 21:07  

tobias: om du syftar på GSU håller jag med dig. Om du syftar på tiden efter GU håller jag inte med. Slutet på GU handlar om att uppträda i större förband.

Problemet med att "det inte finns mer att lära ut" uppstod faktiskt under NBG. Soldaterna förväntar sig spännande övningar hela tiden, men det är svårt att hitta på fler givande övningar på grupp och plutonsnivå när man tillbringat 12 mån i gröna kläder.

Jag tror inte det är någon som vurmar för dagens numerär i försvaret. Snarare är det så att man ställer försvaret som det var för tio år sedan avseende numerär mot dagens 5000 man och morgondagens < 5000 man.


Anonym 19.11: Tack!

Anonym sa...
29 oktober 2008 23:07  

Värnplikt? Som de flesta i denna debatt antas ett ensidigt armé(bataljons)perspektiv. För fartygsförbanden eller specialförbanden, ellerFV markdelar, är det andra ekvationer som kan göras. Exvis kan personalkostnaderna minskas på fartygen om anställda sjömän och "other ranks" ersätter säg en 43 årig löjtnant med flygtillägg inbakat som av LAS skäl nu bemannar platsen som sonaroperatör på en korvett. En uoff elller sjöman är billigare att utbilda än en officer och kostar mindre i lön. Så Wisemans kalkyl får helt omvänt resultat om det tillämpas på ett fartyg eller för den delen i specialförbanden.
/Winston

Wiseman sa...
29 oktober 2008 23:23  

Winston: Du har helt rätt i att jag har sett frågan ur ett väldigt grönt perspektiv. Dock utgör den stora massan soldater just soldater i grön tjänst.

Du har också helt rätt i att situationen är en helt annan när det gäller specialförbanden och det speglar ju även rekryteringen där idag.

Jag motsätter mig definitivt inte att vissa befattningar utgörs av anställd personal och lika fullt tycker jag att NBO är bland det mest korkade som drabbat försvaret. Ett stort problem är också att det inte funnits/finns någon bestämd väg ut ur Försvarsmakten när man börjar falla för åldersstrecket i sin aktuella personalkategori.

Vad gäller basförbanden för FV tror jag du har fel. Det är inte några problem att lösa den tjänsten med vpl. Det stora problemet där är att värnpliktsrådet har fått för sig att tjänst som flygmek, brandman etc är en grå arbetskraft, därför får dessa inte användas för sin huvudtjänst annat än vid utbildning och förbandsövning.

Anonym sa...
30 oktober 2008 02:09  

Av min värnpliktserfarenhet från pansarförbanden så vill jag säga att tiden inte räcker till. Som femtonmånaders började man med en lång grund- och förstegs-utbildning och förbandsövningarna blev en rätt kort period på slutet. Det jag upplevde som en brist var att det förekom väldigt få övningar som inte var mer eller mindre tillrättalagda.

Visst uppnåddes ett mått av kvalitet och jag vill påstå att många befattningar fick den tid de behövde men ändå saknades något. Främst så oroar jag mig nog för att en brist på "fria kriget" riskerar utarma officerares kompetens.

Jag upplevde det som att vi bara hade tid med "allt går bra"-scenarion ända tills slutövningen.

Gällande civil kompetens så handlar det inte främst av att civil kompetens är viktig för att den är civil. Det handlar om att det kommer in mängder av olika kompetenser överallt som närmsta chef kan använda sig av.

Om du i din skyttegrupp (motsvarande) har en byggarbetare en mekaniker en maskinförare en lärare en massör en bonde en slaktare en skogsarbetare eller vad det än må vara så kan du när du hamnar i en oväntad situation dra nytta av deras erfarenheter. Det är alltså så att nyttan ligger i att du inte har en homogen grupp där alla har samma kunskaper och erfarenheter utan du har en grupp med kompetenser som spänner sig över ett stort område.

// T

Wiseman sa...
30 oktober 2008 08:23  

T: Som du beskriver det tycker jag snarast att bristen låg i typen av övningar och kanske inte i tiden och där är ju tyvärr ekonomin oftast styrande.

Anonym sa...
8 november 2008 18:54  

Även om nu en värnplikig skulle kosta 1k per dag så kan man inte jämnföra det på samma sätt mot en anställd soldat. Bla för att de förmåner som en värnpliktig ånjuter gäller inte för en anställd.

Dessutom så kan man ställa helt andra krav på anställda än vad man kan på väringar uppenbarligen.

Wiseman sa...
9 november 2008 01:42  

Arrelius: De 1000 kr/dag en värnpliktig kostar innefattar förmåner. Utöver utlandstjänst vet jag inte vad för krav du kan ställa på en anställd som du inte kan ställa på en värnpliktig. Betänk också att utöver den kontraktsanställdes lön som denne ser ska du betala ytterligare drygt 30% i arbetsgivaravgifter.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade