Att luftförsvara Mälardalen

Öv Bo Pellnäs ryter åter till om behovet av ett luftförsvar av Mälardalen, eller snarare huvudstadsområdet. I den målbild 2014 som Försvarsmakten i slutet av januari lämnade till regeringen, utifrån de planeringsanvisningar regeringen lämnade sent i höstas, föreslår man en nerläggning av Uppsala Garnison på några års sikt och dessförinnan just basområdet.

Pellnäs anger som skäl att hyrorna (från FortV naturligtvis) är hutlöst dyra, vilket ju som vanligt är helt absurt när det gäller ett område som i över ett halvt sekel varit i militär ägo. Nu ska en annan "militär" myndighet återigen tvinga bort kärnverksamhet. På tio år har FM hyreskostnader stigit från 2,1 mdr kr (i 2009 års penningvärde) till 2,4 mdr kr i år, trots att 80 % av Försvarsmakten lagts ner. Är det naturligt? Hade hyresgästföreningen accepterat en sådan hyreshöjning? Så blir det när man ska leka marknadsekonomi i en planekonomi. Varför ska statliga myndigheter betala fiktivt marknadsmässiga hyror för sina egna fastigheter?


I år är det snart 8 år sedan Al Qaidas attacker mot USA och fortfarande saknar Sverige en strategi för hur man ska hantera "rogue aircraft". Hittills har strutstaktiken fungerat, med att inte låtsas om problemet. 2004 skrevs en mycket uttömmande uppsats på chefsprogrammet om problemet och fortfarande idag är uppsatsen högaktuell eftersom läget är oförändrat. Det är en potatis som politikerna inte vill ta i. Nu brinner det dock i knutarna eftersom Sverige är ordförandeland i EU under nästa halvår, och då duger det inte att inte kunna skydda toppmötena från luften. Fortfarande saknas förbindelsen insatsledare - beslutsfattare i regeringen. Följden kommer att bli att ett kapat flygplan som t o m berättar rakt ut på radio att man avser krascha i ett toppmöte, endast kommer att följas med vingtippande jaktflygplan. Det är också i bästa fall, dvs om de hinner fram från sina baseringar i Ronneby, Såtenäs eller Luleå.

Än så länge kan man ju frambasera till Uppsala, vilket görs då och då med incidentroten, men den möjligheten är ju på väg att strykas. Istället har Försvarsmakten börjat titta på andra lösningar: Arlanda, Bromma eller Västerås? Är det ingen som finner detta aningen absurt? Västerås hade fram till mitten på 90-talet en bastropp och vid millenieskiftet försvann även Västerås som krigsbas? Är det någon som tror att det blir billigare och effektivare att mobilisera delar av en basbataljon till någon av dessa platser för att kunna ställa jaktberedskap där? Försvarsmaktens utredning kom också fram till att dessa som alternativ till Uppsala var betydligt sämre.


Resterande delar av Uppsala Garnison föreslås flyttas med huvuddelen till Enköping. Däribland Stril-skolan som flyttades till Uppsala i början av 90-talet sedan F 18 lades ner under 80-talet. Skolan var en jätteinvestering på långt över miljarden i dåtida värde och förlades till Uppsala eftersom man då resonerade att "ingen kan ju vara så korkad att man lägger ner F 16". Tyvärr höll inte resonemanget. Men inte bara Stril-skolan kommer att flytta till Enköping, utan så även alla stridslednings- och sjöbevakningscentraler. Istället för att som nu ligga fortifikatoriskt skyddade, kommer de istället att samgrupperas i Enköping i en normal kontorsmiljö i en rätt normal byggnad. Snålheten får åter bedra visheten.


Igår "avslöjades" det också att man saknar förmåga att kommunicera krypterat med de nya Gripenflygplanen. Istället för att fortsätta med ett nationellt radio- och datalänkssystem har man tvingats prioritera att kunna kommunicera enligt NATO-standard. Det är i och för sig inget fel med det, förutom att Sverige inte är med i NATO och därför inte får tillgång till de kryptonycklar som krävs, annat än vid deltagande i NATO-insatser. Nu försöker socialdemokraterna undkomma ansvaret för det här problemet, men faktum är att det just är socialdemokraterna som drivit igenom Afghanistandoktrinen. Allan Widman (fp) är den som står för avslöjandet. Samtidigt funderar jag på hur han har tänkt sig att man ska lösa problemet, när han m fl i den politiska sk genomförandegruppen, stryker just den materiel som behövs från inköpslistan?


Det blir ett intressant år för luftförsvaret.


Adam Gul och Hufvudstadsjakten får avsluta inlägget som åminnelse av hur det såg ut för drygt 25 år sedan, när man för andra gången lade ner huvudstadens jaktförsvar (F 18 Tullinge). På 70-talet lades F 8 Barkarby ner. År 2003 var slutligen dags för F 16, som man september 2001 i HKV och Rosenbad dragit åtskilliga lättnadens suckar över att förbandet fanns kvar.

22 kommentarer:

Anonym sa...
21 februari 2009 11:24  

Även om ADAM GUL gjorde ett bra jobb när det begav sig och man kan känna viss nostalgi inför detta så är dagens hotbild mot Stockholm något annolund och visst finns det mycket som behöver göras för att hantera den. Övningar måste berivas med rätt scenario och med rätt medverkande förband, personal och andra berörda myndigheter. Men mot den hotbild som du anknyter mot är anvisningarna tydligar - det är inte FM som huvudman i den frågan. Är det nu som så att utsedd huvudman bedömmer att inget skall göras så får vi finna oss i det.

Luftförsvaret består inte heller endast av flygvapnets Gripar utan även av armén luftvärn. Dessa två tillsammans kan ge ett starkt luftförsvar. Fattar man besut om att ett system skall under en viss tid ha en reducerad förmåga följs den vanligtvis av att ett annat system tillfälligt stärks för att systemen skall överlappa/komlpettera varandra. System skall byggas av system, detta måste vara ett av de viktigaste uppgifterna på nationell men även internationell arena som den "jointa" instasledning måste arbeta med. Luftförsvaret är ett sådant tydligt exempel där två "plattformsarenor" måste samordnas för ett erhålla efterfrågad effekt.

Jag känner förmodligen som många andra viss oro för hur samlokaliseringen av de olika stridscentralerna kommer att gå, men det är kan nu det måste ske och på, den av Allan Widmans påpekande, bekostnad i förlorade funktionallitet under en viss period så att NOC blir operativ till rätt och tidpunkt.

Anonym sa...
21 februari 2009 12:18  

Nu är väl inte den främsta hotbilden "rouge aircraft" utan "rouge elements", d.v.s. grupper som inte behöver myket mer än några Kalasjnikovs eller AK-47:or, pansarskott, handgranater, knivar och några lass konstgödning för att skapa elände.

I höstas avslöjades en stor vapensändning med mängder av pansarskott som skickades från Bosnien till Rinkeby där polisen fann den i ett garage. Finns det någon som på allvar tror att sådana vapen var tänkta att användas vid rån ? Finns det någon som på allvar tror att det var den första och sista transporten ? Vi lever i sanning i intressanta tider.

Anonym sa...
21 februari 2009 13:57  

Det är rätt anmärkningsvärt att man en t o m fyller igen en sjö för att bygga Sthlms andra flygflottilj på 40-talet, Tullinge. På 50-talet tycker man t o m att Tunnan har för taskigt stig o Stockholms-flottiljerna får Hawker Hunter i väntan på Draken. Att de förstnämnda flög omkring med balsaatrapper istället för Aden-akan är en annan historia. Men det var då det...

Anonym sa...
21 februari 2009 15:33  

Allan Widmans påståenden om Gripens oskyddade kommunikationsförmåga är inte korrekt. Gripen är utrustad för krypterat, digitalt tal vilket omöjligen kan avlyssnas. Som alltid är dock införandet i Sverige fördröjt pga "för många kockar" i processen från färdig produkt till operativt införande. Andra Gripen länder har detta operativt.
Beträffande förmågan att avvisa "rogue a/c" kommer det att bli intressant när Tjeckien sätter sina Gripar i beredskapsrote i Baltikum snart. Man kommer då att vara beväpnad med jaktrobotar, något som är politiskt omöjligt i Sverige då detta skulle "ses som en provokation" mot Ryssarna. Denna doktrin har gällt i säkert fyrtio år. Sverige har flugit omkring med en ärtbössa och ryssarna har haft tio jaktrobotar per flygplan. Men vi vill ju inte stöta oss...

J.K Nilsson sa...
21 februari 2009 15:59  

Du behöver inte publicera men om du gör det så stryk inledningen.

Om incidenten inte står på Uppsala så kommer det givetvis att vara för sent att nå Stockholm. Om vi skulle ha F16 öppet men F16 inte har incidentberdskap så kommer det att vara för sent att leta fram ammunition att ladda upp en rote med och sparka upp i luften. Men visst, allting kan ju beredskapsättas och det kostar pengar. Men som vanligt så visar ju sittande regering att den skiter i FM.

J.K Nilsson

Anonym sa...
21 februari 2009 16:29  

Välkommen tillbaka till cybervärlden, Wiseman. Har du haft munkavle?

Planerarna i FM och politikerna försöker få detta med Nato-anpassning, krypton, luftövervakning, stridsledning, Stockholms luftförsvar och försvarets NBF-utveckling till olika frågor som kan hanteras styckevis och delt. Detta är en typisk söndra-och-härska-teknik! Alla dessa frågor hänger ihop som i ett domino. När en bricka faller kollapsar hela bygget. Tyvärr kom aldrig detta fram i det Widmanska utspelet. Det handlar egentligen om ett antal särfrågeföreträdare i FM som till varje pris vill hålla kvar vid den stendöda NBF-tanken, även på bekostnad av fungerande FM-förmågor och personalflykt av kvalificerad personal.

Marschen mot NBF anträddes i och med att projektet Ledsyst T etablerades 1999 och har till dags dato kostat många miljarder. Mycket lite konkret har kommit ut av alla upparbetade kostnader. År 2007 fick de som arbetade med förmågeutveckling i FM perspektivplanestudie nog och strök helt sonika den s.k. Infobataljonen som var tänkt att bli det konkreta resultatet av alla spenderade miljarder. Infobat hade vid sakkunnigas syn visat sig vara en modern version av kejsarens nya kläder: konceptet fanns bara i Power Point, intecknade möjliga men osäkra framtida tekniksprång och fick dessutom inte ifrågasättas. Typförbandet Infobataljon innehöll inte den minsta funktionalitet som inte redan fanns operativ eller som var tänkt att införas till lägre kostnad i de redan befintliga typförbanden Strilbataljon och Sjöinfobataljon.

Sedan perspektivrapporten publicerades har NBF-förespråkarna i FM febrilt fortsatt sitt implementeringsarbete, trots att regeringen i olika inriktningsunderlag uttryckligen har beordrat att Ledsyst T skall avvecklas. Tydligare kan en anvisning från högre ledningsnivå inte vara, men det har inte nämnvärt påverkat FM nu gällande utvecklingsplaner.

Det senaste NBF-utspelet är typförbandet GLC/NOC i FM inriktningsunderlag den 30 januari 2009, ett sätt för NBF-förespråkarna att medvetet dimma in hela sakfrågan. På samma sätt försöker de smygvägen ta för sig av materielanslaget: alla materielsystem i FM som har en ledningssystempåverkan skall styras av ledningsystemavdelningen i FM produktionsledning. Alla andra budgetrader som hotar den fortsatta NBF-utvecklingen stryks, till exempel interoperabilitetsutvecklingen av luftstridskrafternas stridsledning och luftbevakning.

Konkret innebär detta att vårt luftförsvarsflyg från och med i år enbart kan stridsledas med okrypterat tal på VHF. Så låg förmåga att luftförsvara Sverige har FM inte haft sedan J29-eran på 1960-talet. Hur länge detta tillstånd kommer att råda vet ingen, även om FM påstår i inriktningsunderlaget att GLC/NOC är operativt 2015. Det förutsätter dock bl.a:

• att huvuddelen av dagens 3-400 stril- och sjöinfooperatörer med familjer villigt bryter upp från sina liv på orter över hela landet och flyttar till Enköping, eller
• att lika många ungdomar kan nyrekryteras i mälardalsområdet, utbildas och certifieras att verka i operativa stril- och sjöinfobefattningar, samt
• att våra folkvalda accepterar att Strilskolan snarast flyttas från Uppsala till Enköping, trots att det innebär nyinvesteringskostnader i mångmiljonklassen och nuvarande lokaler i Uppsala både är moderna och kostnadseffektiva, samt
• att alla lärarna vid Strilskolan följer med till Enköping.

Nuvarande strilsystem kan inom två år modifieras med Nato-kompatibla system för datastridsledning och krypterat tal till en bråkdel av kostnaden för GLC/NOC och därmed täppa till det förmågeglapp som Widman talar om. Det talar NBF-förespråkarna tyst om.

Det måste finnas ett väldigt tungt argument i botten eftersom FM ledning uppenbarligen accepterar alla dessa negativa konsekvenser när det finns fullvärdiga alternativ till lägre kostnad. Troligen handlar det om den klassiska projektledarfällan; när man kommit tillräckligt långt in i utvecklingskonen, innan man inser att konceptet inte håller, så blir det en prestige- och trovärdighetsfråga. Det finns många exempel på att projektledningen då börjar kasta goda pengar efter dåliga, i tron att allt skall ordna sig. Detta är en vanlig sjukdom i FM, titta bara på Sirius, Orion och andra stora IT-projekt som utmålats som svaret på FM alla problem. Alla havererade de, och resulterade i efterräkningar för de inblandade beslutsfattarna och projektledarna. Många av de ursprungliga NBF-entusiasterna är idag överstelöjtnanter, överstar och generaler. Om GLC/NOC inte realiseras lär de ställas till svars både internt och av politikerna för de senaste 15 årens miljardrullning med allas våra skattepengar. Det lär ingen av dem vara särskilt intresserade av.

Man kan bara hoppas att det Widmanska utspelet i veckan inte blir det sista i luftförsvarsfrågan.

Anonym sa...
21 februari 2009 16:35  
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Carlsson tycker sa...
21 februari 2009 17:50  

Att Fortverket och andra stödmyndigheter tillåts leva sitt eget liv utan att ansvariga politiker ingriper visar också vilken kompetens dessa politiker har.
Att detta Svarta Hål inte förs upp i försvarsdebatten är mycket märkligt. Är det ett sätt för politikerna, med insikt, att ge med ena handen och ta med den andra. Fattas bara att dessa stödmyndigheter delar ut gratifikationer till sina högsta chefer.
Här hittade du verkligen huvudet på spiken Wiseman!

Anonym sa...
21 februari 2009 22:51  

À propos Allan Widman och dennes upprörda utspel beträffande
[o]förmågan att leda JAS 39 i luftförsvarsrollen så antyds i samtalet mellan Claes Arvidsson och folkpartiets försvarspolitiska talesman, på ledarsidan i dagens SvD, att generallöjtnant Sverker Göranssons möjligheter att bli näste ÖB kan begränsas av att han tidigare ”förklarat sig lojal mot den egna försvarsgrenen”.

Att en före detta arméinspektör uttalat sig i positiva ordalag om de markoperativa stridskrafterna är - när allt kommer omkring - föga förvånansvärt. Vad som däremot är minst sagt uppseendeväckande är att Göransson i sin nuvarande roll som chef för ledningsstaben på högkvarteret, under arbetet med framtagandet av underlaget för regeringens försvarspolitiska proposition, konsekvent tagit ställning emot en rimlig utveckling av luftstridskrafterna.

Göransson är en av chefsteologerna bakom den fundamentalistiska syn som, mot bättre vetande, kommit att bli styrande för inriktningen avseende ledningsförmågan mot ett försvarsmaktsgemensamt informations- och lägessystem centraliserat till en ledningscentral utan fortifikatoriskt skydd på en åker i Enköpingstrakten. Analogt med detta skall, enligt FMUP 2010, stridslednings- och luftbevakningsbataljonen avvecklas med början 2014. Överföring till ”annan organisationsenhet” skall påbörjas redan 2010.

En konsekvens av en sådan utveckling blir med stor sannolikhet att en betydande andel av stridslednings- och luftbevakningsbataljonens kompetenta personal väljer att i förtid lämna försvaret och JAS 39 kommer därmed, oavsett vilka tekniska lösningar som väljs avseende samband, att likväl sakna ledning i luftförsvarsrollen.

Kanske något för Allan Widman att överväga innan han beslutar sig för vilka generaler som bör ställa sina platser till förfogande.

// Per Severe

Anonym sa...
21 februari 2009 22:57  

Mot bakgrund av diskussionerna kring hotbild och försvarsförmåga i Mälardalen, och kanske i Sverige som helhet, vore det intressant med en diskussion om var gränsen går. Vilka fruktansvärda scenarion krävs i vår omvärld för att svenska politiker ska börja upprusta? Vad krävs t.ex för att ett helt nytt regemente ska byggas, en ny flygflottilj eller flottbas anläggas? Finns det överhuvudtaget ett scenario där detta är möjligt, eller innebär detta scenario att vi då redan är ockuperade?
Jag vet att exempelvis tanken på en nybyggd flygflottilj är så otänkbar att det, om än så bara av den anledningen, utgör ett nyttigt tankeexperiment.

Anonym sa...
22 februari 2009 10:03  

Jag ser att även du min Wiseman har blivit nostalgisk...

När jag i mitten av 90-talet stolt erhöll mina vingar och såg framtiden an med stor förväntan så minns jag att vi i fikarummmet brukade flina åt dessa bilder på gamla Drakar och Flygförare från den gamla goda tiden med polisonger som skulle ha gjort själva Presley avundsjuk.

Vi hade Jaktviggen och Gripen i tankarna och en glasklar uppgift! Försvara nationen! punkt!

När vi om 15 år, om vi fortfarande finns kvar dvs, ser tillbaka på denna period i Försvarsmaktens och Flygvapnets historia så kommer vi troligtvis inte att småle utan förbarma oss över den kortsiktighet, inkompetens och oförmåga som den politiska styrningen av Försvarsmakten hade nått.

In med försvarsdebatten på förstasidorna och kräv ansvar redan i förhand för kommande beslut.
Den politiska styrningen måste förtydligas och understödjas ekonomiskt. Därefter är det upp till FM att genomföra verksamheten för att på bästa sätt uppnå målen.

Rikets politiker skall sätta upp strategiska mål och inte lägga sig i detaljer som man ändå inte har någon djupare kunskap i.
Det var länge sedan jag såg någon landstingspolitiker uttala sig om hur man avlägsnar en
hjärntumör och dessutom lägga sig i var denna operation skall genomföras med bästa resultat och vilka instrument kirurgen skall använda sig av... Det kan ju rimligtvis inte Kirurgen själv ha någon bra uppfattning om eller Överläkaren eller Forskaren eller Sjukhusledningen eller alla annan expertis som finns tillgänglig!

Öppna Tullinge Nu!

/BLP

Anonym sa...
23 februari 2009 15:16  

Jag tror inte någon är imponerad av förmågedjupet i "FM NY - 2014"; inte FM ledning själva. Jag tror man gjort allt för att bevara bredden och då får man konstiga effekter lite här och var. Läget är pressat ut i marginalen, om inte förbi. Jag tror kunskapen om läget är spritt, men man vet inte riktigt hur man ska hantera det på de högre nivåerna inom FM och Fö.
Allt kostar pengar och för de som följer börserna så är inte den svenska kronan särskilt stark just nu. Vi kan sitta på läktarna och ha åsikter om vad våra chefer beslutar här och var, men i slutändan måste det finnas kronor för att finansiera det hela. Vidare, det pratas i vissa munnar fortfarande om att det pågår "industristöd" via materielanslaget, vilket inte är sant. Tyvärr skall sägas då säkerhetspolitik inte enbart skapas med krigsmakt utan även med handelsmakt - utan egen nationell kunskap och produktion försvinner många kanaler in till andra nationers välvilja. Nu ska ju sägas att om man ska pyssla med aktivt bidragande till utvecklingen av näringslivet så bör ju det framgå i budgeten så att man håller isär saker och ting.

Det faktum att vi har skapat en mängd processer för interndebiteringar inom svensk förvaltning var ett resultat av, som jag förstår det (rätta mig om jag har fel), att (s) var tvungna(?) att blåsa upp värdet i svensk förvaltning vid inträde i EU.

Vad gäller samgruppering av striC av olika slag så är detta i mina ögon i direkt motsats till tanken med NBF och jag håller inte med om att det skulle vara föranlett av "NBF:are" (men jag kan ju ha fel). Centralisering är det sista NBF handlar om - NBF handlar om decentralisering, självsykroniserande och autonoma delsystem (vilket vi haft under många år, om än utvecklade i stuprör). GLC med NOC är på intet sätt en NBF-lösning i mina ögon (i alla fall inte sett på en högre systemnivå). Debatten om GLC och NOC har en stor portion av känslor i sig (med all rätt p.g.a. vad det innebär för människor och verksamhet) men på något sätt så känns det som att många just nu försöker bevaka sina revir. Givet den enormt pressade situationen som FM nu har och att Fö inte skjuter till mer pengar, vad kan man göra? Jag sitter inte med svaren tyvärr (tror inte någon av oss gör det, även om vi var för sig har en del av pusslet). Finnarna räknar med att det militära försvarsanlaget ska öka med 2% per år och att materielen blir 7-8% dyrare per år under de kommande åren. Fö räknar med en nettoreduktion om 1 miljard tutti per år (se plananv där man låser anslaget till 2009 års penningvärde, vilket blir ca 1 miljard i reduktion om året). Med den utgångspunkten får vi en rätt tuff uppförsbacke.

Vidare, om vi stryper de kronor som man automatiskt för tillbaka till finansen för FM lokaler (FortV)så skulle inte jag tro att man får de medlena att bruka till annat - då minskar man helt enkelt anslaget (vilket då iofs kanske är den mest ärliga vägen att gå).

Jag vet inte. Ett år till av planerande istället för övningar måhända..? Kavla upp ärmarna.

Anonym sa...
23 februari 2009 22:52  

Jag upplever påståendena om att inget har gjorts i Sverige för att kunna komma tillrätta med s.k. renegade fpl etc. som väl raljant och inte helt baserad på fakta.

Fakta är att det 2003 stiftades en lag om hur Försvarsmakten skall kunna ge polisen stöd vid terroristbrott.
Mandat att kräva stöd enligt denna lag ligger hos polismyndigheten, om det är tidskritiskt behöver inte regeringen informeras förrän i efterhand. Att sedan lagen ställer höga krav på att det skall röra sig om terroristbrott och att det måste vara ställt utom allt rimligt tvivel att det rör sig om just ett förestående terroristbrott är en annan sak.
Det ligger på rikspolisens bord att föreslå övningar tillsammans med Försvarsmakten. Visst hade sådana övningar varit högst önskvärda och säkert kunnat visa på luckor i lagtext och också på intressanta tolkningsfrågor. Men påståendet att "Fortfarande saknas förbindelsen insatsledare - beslutsfattare i regeringen." är med lite bättre insyn i lagtexten irrelevant och att därav göra slutsatsen att " Följden kommer att bli att ett kapat flygplan som t o m berättar rakt ut på radio att man avser krascha i ett toppmöte, endast kommer att följas med vingtippande jaktflygplan." direkt felaktig, om ovanstående sker kan man inte tolka det som annat än att vederbörande har uttalat ett klart syfte/uppsåt och gjort förberedelser för det som enligt samma lag är att betrakta som terroristbrott. I och med att syfte/uppsåt är klarlagt och handling att betrakta som ett terroristbrott får med andra ord Rikspolisen-om det är tidskritiskt, utan att informera regeringen, kräva stöd från Försvarmakten, och Försvarsmekten är mer eller mindre skyldig att tillhandahålla det stöd som bedöms bäst lämpat.

Wiseman sa...
23 februari 2009 23:53  

22.52: Det är fortfarande så att om ett svenskt militärt flygplan ska öppna eld mot ett annat flygplan utan att krig är förklarat kommer det att krävas tillstånd från Regeringen oavsett deklarerade avsikter. Den kanalen är fortfarande inte uppborrad. Det är lite svårt att genomföra ett envarsgripande. Följden blir att förvarningen måste vara extremt lång för att vapenmakt ska kunna komma ifråga.

Anonym sa...
24 februari 2009 11:20  

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=12104

Oppet brev till OB! Kan vara av intresse att studera detta inlagg i debatten! Mycket talande i NBF debatten och dess utveckling trots uttalade avvecklingar alt nedprioritering. Detta gentemot en reell operativ formaga idag.

Anonym sa...
24 februari 2009 14:05  

Jag tycker upprördheten över frågan om F 16 ´s slutliga nedläggning känns lite märklig.
Vi kommer att i bästa fall ha 8 bataljoner och 5 fartyg + ett par divisioner Gripen. Tror ni på allvar att vi kan skydda oss mot någon allvarligt menad kränkning med så små resurser? Gripen kan förläggas till Kiruna om så är, det spelar ingen roll, vi är ändå chanslösa om en Fi fick för sig att ge sig på oss.

Anonym sa...
24 februari 2009 20:55  

Handbok IKFN klarar fortfarande ut att FM INTE är bemyndigad att avge eld mot civila luftfarkosten utan ENDAST statsluftfartyg.

Anonym sa...
24 februari 2009 23:56  

Fortsättning på lagligt stöd för Försvarsmakten att öppna eld.

I och med lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terroristbrott får de miltärer som har erhållit utbildning s.k. polismans befogenhet då polis begär stöd av Försvarsmakten enligt ovan nämnda lag. "Envars gripande" blir då inte riktigt relevant då Försvarsmaktens personal då har samma rättigheter och skyldigheter som en polisman har. Det är den skrivningen som ger Försvarsmaktens personal möjlighet att just vid terroristbrott att ytterst kunna bruka våld mot "civila".
Återigen-studera gärna lagtexten som finns att finna på www.riksdagen.se "Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning",paragraf 3:
"regeringen har lämnat sitt medgivande.
Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som
kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för
omfattande förstörelse av egendom. Rikspolisstyrelsen skall
omedelbart underrätta regeringen om stöd har begärts utan
regeringens medgivande. Därefter skall regeringen pröva
huruvida beslutet att begära stöd skall undanröjas eller bestå."

I övrigt gäller IKFN, och där har Försvarsmakten rätt i dag, utan föregående varning eller någon som helst form av regeringsbeslut att öppna eld i självförsvar inom svenskt territorium och också över internationellt vatten för att skydda svenska fartyg/flygplan. Denna rätt till självförsvar gäller mot det som anses vara statsluftfartyg/eller statsfartyg.

Anonym sa...
25 februari 2009 13:07  

En särskilt allvarlig sak med Gripens brist på skyddat samband rör inte eventuell ofred utan att all övningsverksamhet, taktikutveckling och incidentuppdrag nu sker helt öppet för den som gitter lyssna. Att ledningen dessutom ofta sker på engelska är alla nyfikna tacksamma för...
Så nu när man helt har blottlagt flera års taktik, upptäcktsavstånd och flygprestanda, blir det tyvärr svårt att helt lägga om till en ny och oväntat uppträdande när man såsmåningom får tillgång vettigt samband. / mr Scanner

Wiseman sa...
28 februari 2009 18:43  

23.56: Den lagtexten är tyvärr inte så heltäckande som du hoppas och jag skulle vilja att den var.

Jag önskar verkligen att ni som kommenterar var vänliga nog att skriva under med en signatur (som t ex Mr. Scanner) så man slipper flera anonyma som debatterar mot varandra.

Anonym sa...
28 februari 2009 19:50  

Mr 23:56
Jag förstår ditt dilemma med att kommentera flera olika anonyma inlägg.
Visst är det så att den lag som nu finns länar luckor och inte täcker in alla möjliga situationer man kan tänka sig med lite fantasi.
Men att dra de slutsatser som du gjorde att det skulle behövas förbindelse mellan polisiär insatsledare/miltär insatsledare och regeringen för att kunna agera i det exempel som du gav med ett kapat flygplan som på radio deklarerat avsikt att krasha in i ett toppmöte stämmer inte.
(Att man sedan kan spekulera i hur man ska tolka ett sådant uttalande, är det verkligen avsikt att genomföra terroristbrott enligt lagens mening o.s.v.)
Att det inom Försvarsmakten förligger en tro om att Försvarsmakten i dessa fall ska göra någon form av rättslig prövning om det riktiga stämmer dock, nu är det ju inte alls så som lagen är tänkt att tillämpas.
Det är nog här den största förseningen kommer att finnas. Polisen är betydligt mer van vid att fatta snabba opertiva beslut i och med att de gör det var och varannan dag. Stora delar av Högkvarteret gör det defenitivt inte..och framför allt inte den juridiska avdelningen eller J9. Alla former av insatsbeslut fattas av polisen, och militären är "bara" verkställare.

Mvh!

Anonym sa...
28 februari 2009 23:16  

Det verkar som debatten om raset i svenska luftförsvaret pekar på att vi har en låg förmåga. Kan bara hålla med om detta, dock med tilläget att verkligheten är avsevärt mycket värre än vad debattörerna någonsin kan drömma om...
//Från Höga Huset.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade