Man kan ju alltid anpassa målen...

Om man plötsligt inser att man inte kommer att lyckas med att nå upp till tidigare ställda mål kan man alltid sänka målet. Sedan är det bara att hurra när man väl uppnått det lågt ställda målet.

Ungefär så har det nu fungerat i åtskilliga år inom Försvarsmakten, och oftast på ett påtvingat sätt.

Nu uttalar försvarsministern sin glädje över att Försvarsmakten lyckats vända ett prognosticerat underskott 2008 på 1,5 mdr kr till ett överskott på 0,5 mdr kr, bara inom förbandsanslaget. Jag håller dock med Annika Nordgren Christensen till fullo i detta. Det handlar inte om god ekonomisk kontroll när man helt plötsligt, som försvarsministern uttrycker det, "handlar om så stora överskott att det kräver särskilda beslut".

Man ska ha i åtanke att den verksamhet som alltid drabbas hårdast vid nerskärningar inom Försvarsmakten är kärnverksamheten, dvs övningar och beredskap, eftersom det är dessa medel som är påverkbara på kort sikt. Hyror, personalkostnader, materielinköp är avsevärt svårare att påverka då de till största delen är fasta kostnader, med undantag av övertid och mindre och kortsiktiga inköp. Sålunda får en insparad halvmiljard i förbandsanslaget en otroligt stor negativ effekt på Försvarsmaktens verksamhet. Jämför man med den materielpost som alltid får bära Svarte Petter, JAS 39 Gripen, så handlar det om mer än ett helt års flygtid för hela Flygvapnet. Halvmiljarden skulle också kunna ha finansierat ett utsträckande av Tchadmissionen i några år.


Jag undrar: Tillhör dessa 0,5 mdr kr fortfarande Försvarsmakten, eller har de i sedvanlig ordning gått tillbaka till statskassan? Tydligen gör också ÖB det (Ca 7 min in i Rapport).

9 kommentarer:

Anonym sa...
24 februari 2009 kl. 01:29  

Våran Utbildningsgrupp "gav" tillbaka ca 1miljon då uträkningen var klar vid årsskiftet.

Vi förlorade ca 60% av övningstid och skjutfältstid..
Dvs våra förmågor som 20timmars Hv sjönk med gissningsvis 30-40%
Att återta denna förlorade tid kräver nästan dubbel tid för att ta sig upp till den nivå vi borde ligga på idag.

Andra kategorier ligger snart där oxå..Piloterna är nog nästan där om inte ens ännu sämre till..
Men så länge som "bit ihop och lös uppgiften" regerar så kommer ingen våga säga, vi löser INTE uppgiften med de undermåliga medlen ni ger oss!

"7min in i inslaget från rapport"
Det tog nog inte ens 7min för finansdepartementet att rycka tillbaka det 500miljonerna som "blev över". Och jag blir inte förvånad om dom kommer i nästa budget säga att nu kan ni spara lite till, för det kunde ni förra året oxå!

(några mycket otrevliga ord ang ekonomer!!!)

/Anonymous perkeles vitto snart flyttar jag till finland!

Anonym sa...
24 februari 2009 kl. 09:39  

Det hela är ett tecken på en dålig ekonomisk kontroll inom försvaret. En fredstida verksamhet borde vara enkel att förutse. Det förekommer visserligen alltid oförutsedda händelser, men i en sådan stor organisation ska det finnas en reserv för det.

Finns det realistiska budgetar överhuvud taget, eller kör man på förra årets verksamhetsplan och hoppas att det ska bli samma i år?

Anonym sa...
24 februari 2009 kl. 17:34  

Jamen va fan! Man baxnar! All stlig verksamhet skall per definition INTE gå med vinst. De ligger i sakens natur att vi ska göra av med det vi föresatt oss. producera tomhylsor eller flygtid , sas.

Anonym

Anonym sa...
25 februari 2009 kl. 13:27  

Enda anledningen till att fredstida verksamhet är ofta är enkel att förutse är att man "putsa parametrarna". Men gör samma sak år efter år och kan sålunda använda tidigare års planeringar och justera dessa för att uppnå bättre effekt.

Försvaret lider av att de får ändrade uppgifter och ramar allt för ofta och måste sålunda göra så stora förändringar att det inte längre går att använda sig av tidigare års planeringar som en ordentlig bas. Man måste så att säga börja om rätt så mycket från början.

Så att en verksamhet är fredstida medför inte nödvändigtvis att det är lätt att planera en god budget / verksamhet.

Men ett ständigt förändrande av förutsättningarna är inte det enda problemet. Och jag tror inte att allt kan skyllas på politiskt vanstyre, även om mycket kan det.

Jag skulle förespråka att försvarsbudgeten delas upp på uppdragsbasis. Utbildning och övning skall ha en budget och pengar skall inte kunna överföras därifrån till andra verksamheter.

Forskning, missioner och internationella övningar skall pengar tillföras separat. Det fungerar inte att mitt under ett budgetår slänga in ett nytt uppdrag och säga att det skall lösas med befintliga medel för då måste det osthyvlas i all annan befintlig verksamhet och minsta motståndets lag postulerar då att man skär där det är lättast.

Lättast är att skära där inga kontrakt är underskrivna och pengarna inte redan är utbetalade. Det lämnar i stort sätt övningar och förbrukningsmatriel (ex ammunition) och som bekant ger inte det ett bra utslag.

Att dela upp budgeten i små tydliga delar underlättar även analys och insyn då det är enklare att analysera flera små system än ett stort sammanbundet.

Kungen sa...
25 februari 2009 kl. 18:28  

http://www.dagbladet.no/2009/02/25/nyheter/innenriks/utenriks/forsvaret/jagerfly/5017324/

Tabby sa...
25 februari 2009 kl. 19:40  

Till Anonym:
Oroa dig inte så snart pengarna lämnats tillbaka till regeringen så kommer inte försvarsmakten ha "gått med vinnst" så då är det löst...

Anonym sa...
25 februari 2009 kl. 20:05  

Fredsverksamhet behöver inte alls vara särskilt enkel att budgetera.

Ett exempel;

Om man räknar med att FMV ska få tummen ur och se till att vi kan börja flyga HKP14 fullt ut 2010 så måste man budgetera för övningar, att skicka besättningar på utbildning i Frankrike, simulatortid i Tyskland etc. Detta blir lätt tiotals miljoner som avsätts i budgeten. Sedan visar det sig att nån hydraulslang gått av på en helikopter i Italien och alla världens NH90 ställs i väntan på att felet skall utredas av tilverkaren. Samtidigt inträffar en mängd liknande händelser som gör att prognosen för driftsättningen skjuts ett år till 2011. Då har man helt plötsligt en massa pengar över som inte behövs 2010. Sedan gör man om hela grejen 2011, och på andra system osv...

J.K Nilsson sa...
27 februari 2009 kl. 12:14  

>>Magnus.

Snarare är det så att i ditt exemplen så kommer verksamheten i gång 2011 men eftersom det inte är budgeterat och sparandet i från 2010 inte får föras över till 2011 så måste det sparas på annat 2011 och ett "svart hål" har uppstått igen.

J.K Nilsson

Anonym sa...
27 februari 2009 kl. 21:33  

Ok, jätte O.T men jag kan inte låta bli:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2531067.svd

"Gripen gripen"

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade