Bra för Sverige?

I veckan har det varit polemik på SvD Brännpunkt om finansieringen av anskaffningen av JAS 39E. Socialdemokraterna har gett en invit om att man är beredd att överföra ett antal hundra miljoner kr från anslaget för internationella insatser, då anslaget i regel aldrig utnyttjas fullt ut. Regeringen säger dock blankt nej till det hela, vilket kan te sig mycket märkligt, men så fungerar det. När Försvarsmakten lämnar tillbaka 800 mkr öronmärkta för internationella insatser som inte blir av, går de tillbaka till Finansdepartementet och Regeringen kan frikostigt tala om att man "höjer" försvarsanslaget genom att skjuta till 200 mkr per år framöver. Övriga pengar ligger kvar i statskassan.

Man ska dock ha med sig att inte heller Socialdemokraternas förslag räcker för att täcka det underskott på mer än 25 mdr kr som föreligger endast i materielbudgeten fram till 2019, där ytterligare 5,5 mdr kr ska adderas till 2019 för JAS 39E och ytterligare 20-25 mdr kr till 2027. En socialdemokratisk regering bli också i hög grad beroende av att få med sig Miljöpartiet och Vänsterpartiet på en anskaffning av JAS 39E och den kohandeln ser inte attraktiv ut. Även om Regeringen skulle tacka ja till stödet från (s) så lär det inte vara något som kommer gratis. Inrikespolitiken är fortsatt viktigare än försvars- och säkerhetspolitiken.

För att återgå till försvarsminister Karin Enströms replik från idag är det mycket märkliga uttalanden som försvarsministern kommer med, inte minst det fortsatta "trolleriet" kring hur Regeringen slår sig på bröstet för "ökningar" av försvarsbudgeten genom ökningar av försbandsanslaget när det i själva verket handlar om att man överför pengar från det materielanslag som nu underfinansieras med ytterligare 5 mdr kr genom köpet av JAS 39E. Märkligast är dock följande uttalande:

"Vi delar Försvarsmaktens bedömning att en uppgradering av Jas Gripen är nödvändig för att svenskt stridsflyg ska kunna möta framtidens krav."

Man delar alltså bedömningen att det krävs nya stridsflygplan för att möta den teknologiskt och numerärt mycket starkare standarden i svenskt närområde bortom 2020. Däremot anser man sig tydligen ha så pass mycket bättre information att man anser det räcka med 20-40 flygplan (33-50 %) mindre än vad Försvarsmakten satt som skamgräns för ett svenskt luftförsvar, så i den lägre nivån därtill måste kompletteras med avancerade långräckviddiga luftvärnssystem. Varifrån kom det beslutsunderlaget? Tydligen är det även något som oppositionen undrar över, vilket visade sig i Försvarsutskottets öppna utfrågning härom veckan.

De gångna veckorna har varit fulla av utspel från försvarspolitiker till höger och vänster som haft allsköns synpunkter på alltifrån att behålla flygplan som inte kommer att finnas (JAS 39C) till att inte köpa några flygplan alls. Det mesta går egentligen att spåra bakåt till överlämnandet i våras av Försvarsmaktens utökade budgetunderlag där samtlig information fanns att tillgå om JAS 39E. Den informationen valde dock Försvarsutskottet aktivt att inte ta del av utan att låsa in i ett säkskåp osett för att det inte skulle störa processen. Risken känns också överhängande att det nu går för snabbt för att bli kvalitet i anskaffningen av JAS 39E. Innan inriktningen kom från Schweiz har inga specifikationer eller arbete fått göras, men nu är det plötsligt mycket bråttom hinna innan deadline.


Årsskiftet närmar sig nu med stormsteg och därmed även det för några år sedan beslutade sista datumet för användande av JAS 39A/B eftersom JAS 39C/D 2013 i det närmaste skulle vara slutlevererad. Nu blev det emellertid inte så då Försvarsmakten fick gå med på att bromsa leveranstakten av JAS 39C/D med några år för att Saab skulle slippa entlediga personal då inga fler ordrar fanns bestämda.

Nu väntar istället ett förmågeglapp om ungefär en stridsflygdivision i väntan på att resterande flygplan i långsam takt ska levereras. Prioriterad är som bekant inte svensk förmåga utan istället utbildning av exportkunder samt leveranser till exportkunderna. Att ändra beslutet kring avveckling av JAS 39A/B görs heller inte i en handvändning eftersom beslutet ej kan tas av Försvarsmakten och Försvarsmakten känner sannolikt inte att situationen är gynnsam för att lobba för ett sådant.

Skulle det nu bli så att Kroatien och Malaysia väljer att tacka ja till att köpa Gripen, kommer dessa leveranser sannolikt att prioriteras över svenska leveranser, samtidigt som Sverige utsträckt löften till dem likt till Schweiz om leasing av svenska flygplan i väntan på leveranser av egna flygplan. Det blir med andra ord inte mycket flygstridskrafter kvar för svensk del om dessa affärer skulle bli verklighet.

På frågan för någon månad sedan om Regeringen hade en plan för att hantera en sådan situation, svarade ordföranden i Försvarsberedningen: "Plan – sa Sickan! Plan- sa regeringen! Svensk teknologi stort intresse=bra för Sverige!"

Det är nog inte många som upplever att den försvarspolitik som förs av Regeringen är tajmad och klar in i minsta detalj. Snarare tvärtom. Likväl skulle det vara intressant att veta i vilket regleringsbrev eller i vilken förordning det stipuleras att industristöd och krigsmaterielexport är verksamhet som ska prioriteras över svensk försvarsförmåga. Är det bäst för Sverige?

9 kommentarer:

Anonym sa...
19 november 2012 kl. 01:41  

Detta var det längsta inlägg jag läst som beskriver ett försvar i total balans!

"Lysande Sickan"

Teaterdirektören.

Peter L sa...
19 november 2012 kl. 07:14  

Och när vi nu pratar ekonomi.
Glöm inte det faktum att men nu lånar en halv miljard till PRIO också.
Kostnaden för detta blir 100milj/år i några år framåt.
De ökade anslagen äts upp snabbare än de kommer in!

Peter L sa...
19 november 2012 kl. 07:16  

När vi nu pratar ekonomi.
Glöm inte det faktum att man nu lånar 500milj för att finansiera PRIO.
Denna kostnad blir 100milj/år i några år framåt. De höjda anslagen försvinner fortare än de kommer in!

jan-olov sa...
19 november 2012 kl. 07:23  

Det finns andra att söka stöd med än V och MP för socialdemokraterna vid efter valet.
En minoritetsregering S kan söka stöd från ett eller flera allianspartier i försvarsfrågan.

M har blivit ett auktoritärt parti visavi sina allians partier och det finns ett missnöje med Moderaternas försvarspolitik tom inom moderaterna.

Bygdemajoren sa...
19 november 2012 kl. 08:35  

Var nu inte så negativa!
Får vi bara några gubbar till i staben och lägger lite mer pengar på PRIO så kommer allt att lösa sig.

Magnus Redin sa...
19 november 2012 kl. 08:45  

Det jag saknar är en kontinuerlig förmågetillväxt som ungefär följer risk och hotutvecklingen.

När gripenaffärerna går bra och Gripen A skall fasas ut borde ett rimligt beslut vara att bygga om flera A till C. Ett annat alternativ vore att behålla Gripen A i tjänst längre och snabba på anskaffningen av modernt luftvärn. Om affärerna är sunda borde det vara självfinansierande.

Då jag finner det troligt att resurskriserna ger mycket ansträngd ekonomi och ökande militära hot är det klokt att prioritera exporten då den både ger ekonomisk och säkerhetspolitisk nytta men det är definitivt inte klokt att göra det genom att plundra försvaret på förmåga nu när försvaret behöver bli bättre.

Vi borde inte krympa antalet divisioner för att få loss Gripenplan att exportera, vi borde tvärt om tjäna pengar och utveckla F7 för att bättre stödja exporten och taktikutvecklingen.

Gripen E behövs för att höja förmågan och då funkar det inte att börja med att sänka den förmåga som behövs här och nu.

Expo sa...
19 november 2012 kl. 20:10  

@ Byggaren
Apropå ökade kostnader för PRIO.

Den halva miljard man nu lånar upp är sannolikt bara för att täcka ökade kostnader för konsulternas ”systemanpassning”.

Ökade kostnader p.g.a. att det tar längre tid att göra samma sak i med PRIO som stödsystem istället för DELTA (och sedan Lift) för dem på f.d. FMLOG tar man nog på något annat konto.

Ska bli intressant att se hur detta påverkar möjligheterna till besparingar på logistikverksamheten.

Tanken är väl att besparingarna på logistikverksamheten ska realiseras genom att FMLOG/FSV ska outsourcas till Industrin (som Finnarna gjort till PATRIA)?

Ska bli intressant att se vad Industrin kommer att ta betalt för att göra samma jobb med PRIO som stödsystem som FMLOG gjorde tidigare med DELTA som stödsystem.

Misstänker att det kommer att krävas en hel del redovisningsmässig kreativitet för att kunna visa att vi sparar någonting på det.

Kommer införandet av PRIO att äta upp de besparingar som det var tänkt att vi skulle göra genom att lägga ut logistikverksamheten på industrin?

Anonym sa...
24 november 2012 kl. 07:29  

@ Bygdemajoren.

Om jag förstått resonemanget rätt så är det väl den kvinnliga motsvarigheten till gubbar vi saknar i staberna?
PRIO kommer aldrig att bli för dyrt!

Teaterdirektören.

Anonym sa...
29 november 2012 kl. 19:10  

Trots vad vissa politiker skriver om åratal av analyser och tänkande så motsäger väl försvarutskottets skrivning på dagens riksdagshemsida detta. Analysen kan inte ha varit lång och heller inte speciellt djup.

Klippt ur riksdagens hemsida efter försvarsutskottets senaste möte.

”Utvecklingen och ombyggnationen av nya JAS ska kunna avbeställas senast 2014 om inte Schweiz eller något annat land har fattat beslut om att beställa minst 20 nya JAS-plan.”

"Annat land" verkar vara den springande punkten i utskottets omvärldsanalys angående våra behov av flygplan i framtiden???


Man må undra vad de som sitter i utskottet samtidigt som de sitter i olika beredningar och utredningar tänker på?

Först analys och sist budgetmedel är ett moderatmantra som tydligen redan är inaktuellt?

Salig äro de ... ty de veta icke vad de göra.

Suck!

Teaterdirektören.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade