En budget kort

Uppgifter om innehållet i Försvarsmaktens budgetunderlag för 2014 och den bifogade redovisning enligt Regeringsbeslut 7 har idag hamnat i media. I korta drag kan man konstatera att Försvarsmakten under den kommande 10 års perioden saknar 40 mdr kr för att realisera de materielanskaffningar, den övningsverksamhet och det personalsystem som krävs för att realisera den försvarsmaktsorganisation som Riksdag och Regering har beställt till 2019. Med andra ord är det på tio års sikt en hel årsbudget som saknas.

Den exakta redovisningen får vänta till dess det officiella underlaget släpps senare i veckan. Vad man kan konstatera är dock att de uppgifter som hittills släppts indikerar att om inte mer pengar tillskjuts kommer omfattande nedskärningar att behöva göras. Den som vill roa sig med en matematikuppgift på måndagskvällen kan använda sig av Försvarsmaktens nyss publicerade årsredovisning för 2012 och se vad som måste till för att spara in de ca 4 mdr kr årligen som saknas. SvD:s uppgifter talar om en reduktion med en tredjedel av organisationen (exklusive Hemvärnet), motsvarande en avveckling av 9000 personer.

Vad exakt som orsakat detta omfattande ekonomiska tillkortakommande är svårt att peka på innan det fullständiga materialet släpps. Man kan dock konstatera en rad faktorer samverkat. Det enorma berget av eftersatt materielanskaffning är en gammal synd där Socialdemokraterna med samarbetspartier under decennier lagt en stabil grund. Alliansregeringarna har dock inte brutit denna trend, utan snarast förstärkt, särskilt i form av anskaffningen av JAS 39E utan täckande finansiering. Personalförsörjningen är ett annat område vars kostnader underskattats och det kommer i detta fall att finnas skäl att återkomma till de exakta ordalydelserna i RB 7 och vad som skrevs i det underlag som Försvarsmakten presenterade för Regeringen för fyra år sedan.


Frågan är vem som sitter med Svarte Petter efter helgen. Regeringens förtroende synes svagt för ÖB. Att göra sig av med ÖB i förtid kan dock bli mycket kostsamt. Sverker Göransson har idag ett massivt stöd hos sin personal och att byta ut en sjukskriven ÖB som kommit med otacksamma, men realistiska budskap kommer att kosta på Regeringens förtroende, särskilt i de sociala frågorna där Socialdemokraterna är måna om att hålla "the moral highground". Folkpartiledaren Jan Björklund har tidigare uttryckt sig i ordalag liknande "över min döda kropp" om ytterligare försvarsnedskärningar. Även för honom blir det svårt att backa. Regeringen kommer därtill att ha mycket svårt att motivera omfattande försvarsnedläggningar, när osäkerheten i närområdet ökat de senaste åren och man därtill såväl motiverat det försvarspolitiska inriktningsbeslutet 2009 såväl som anskaffningen av JAS 39E med just den förändrade situationen. Att i nästa steg samtidigt skära ner ytterligare 30 % på Försvarsmakten för att bibehålla dagens kostnadsnivå blir oerhört svårt att motivera.

Från socialdemokratiskt håll gör man sitt bästa för att svartmåla Regeringens oförmåga i försvarspolitiken. Ett tacksamt mål, måste man tillstå, men man ska heller inte glömma den socialdemokratiska historien i försvarspolitiken. Ingen kan inbilla sig att en rödgrön seger i valet 2006 eller 2010 hade inneburit en bättre situation för försvaret idag när Socialdemokraterna hade tvingats offra försvarspolitiken för att hålla vänpartierna stångna inom andra politikområden. Den socialdemokratiska kritiken klingar därför mycket falskt, då sannolikheten för en socialdemokratisk majoritetsregering i valet 2014 är närmast mikroskopisk. Den socialdemokratiska kritiken mot Regeringens försvarspolitik kommer dock att vinna mycket i trovärdighet den dag partiet erkänner sin skuld i problemen som de tre tidigare försvarsbesluten orsakat och som Försvarsmakten och försvarsbudgeten än idag lider av.


Skyttegravskriget medelst paj mellan Regeringen och Socialdemokraterna är i sin tur högst olyckligt, då det tyvärr lämnar fritt spelfält för Sverigedemokraterna inom försvarspolitiken. Nu får vi se vem som i slutändan dragit det längsta strået av alla de korta strån som finns att välja på i den svenska försvarspolitiken.


Som Henrik Dorsin skulle ha formulerat det: Det hade aldrig hänt om vi ej varit en budget kort.
Bloggar: Skipper, 6:e mannen, Johan Westerholm, Åsa Lindestam
Media: Aft, DN2, SvD, SSV, NWT, NT, SMP

11 kommentarer:

RB sa...
26 februari 2013 kl. 14:55  

"Skyttegravskriget medelst paj mellan Regeringen och Socialdemokraterna är i sin tur högst olyckligt, då det tyvärr lämnar fritt spelfält för Sverigedemokraterna inom försvarspolitiken."

Hur kan du misskreditera det enda partiet i hela riksdagen som säger sanningen och som vill stärka försvaret? Sådan politisk korrekthet hade jag inte väntat mig. Politisk korrekthet är ju
en av huvudorsakerna till att förvaret är förintat. Politikerna inom sjuklövern borde snarare ställas inför rätta då de fattat beslut till stort men för sveriges säkerhet. Är det samma politiker som vi nu plötsligt skall ge förtroende när de visat sig antisvenska, politiskt korrupta och helt inkompetenta?

Du kunde ha istället ha skrivit att det märkligt nog endast finns ett politiskt parti i sveriges riksdag som vill stärka försvaret och det är SD! Endast ett politiskt parti riksdagen som vill att vi skall satsa på att försvara vårt fosterland istället för att skicka militär till uländer på andra sidan jordklotet - SD!
Är du också ingrötad i nuvarande smet på något sätt?

MartinW sa...
26 februari 2013 kl. 17:30  

Nu ska jag inte svara å annans vägnar än mig själv, men Sveriges försvar är för viktigt för att bara ägas av ett enda (miss)nöjes parti. Sverige förtjänar bättre än så.

Riksregaliet sa...
26 februari 2013 kl. 18:12  

Absolut är ansvaret för stort för ett enda parti, ansvar tar vi ihop i en demokrati.

Dock reserverar jag mig mot "missnöjesparti" Då alla partier existerar för att de har sina visioner och är missnöjda med något.

SD leder vägen och är tredje största parti enl många mätningar. Vi har startat återtagnings diskussionen, andra är välkomna att följa.

SD skulle aldrig ignorera försvaret om/när? vi är i regeringsställning!

Sumatra sa...
26 februari 2013 kl. 21:04  

SvD redovisade våren 2008 vilka åtgärder Försvarsmakten ansågs behövas för att få en ekonomi i balans mot uppgifter, materielanskaffning, övningsverksamhet o.s.v.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/flera-forband-ska-laggas-ned_1167347.svd

Nu blev det som bekant inget av med dessa nedläggningar av förband, utan "balansen" upprätthölls med andra medel. Sedan dess har det tillkommit ett antal kostnadsdrivande projekt som PRIO och att yrkessoldater ersatt värnpliktiga, varumärkesbyggande och rekrytering medelst reklambyråer m.m.

Det skall bli spännande på torsdag, när FM åter skall redovisa åtgärder för att bedriva verksamheten framöver med bibehållen budget. Jag kan inte läsa in i RB 7 att man skall redovisa hur mycket kosing som saknas för att förverkliga IO 2014.

"Prolongerade anslagsramar i enlighet med budgetpropositionen för 2013" gäller.

Vilken misär.

Wiseman sa...
27 februari 2013 kl. 06:41  

Sumatra,

Korrekt. Det framlades omfattande förslag på besparingsåtgärder såväl våren 2008 som något år senare i syfte att finansiera det nya yrkesförsvaret. Beskedet från Regeringen blev då att inga förbandsnedläggningar fick ske, vilket togs upp i en rad inlägg.

Vi får se om det är samma besked denna gång – inga nedläggningar innan valet.

Visheten sa...
27 februari 2013 kl. 10:47  

Att vi lever i en demokrati har vissa inte förstått, folket har sagt sitt och då får man rätta in sig i ledet och gilla läget oavsett om man är S eller M. Så nog om detta.
Vårt försvar (Stadsförsvar) är i Fritt fall det råder det inga ? om. Men nu finns det ett hopp, Karin kanske ska slå ihop Armén och Marinen till Skärgårdsflottan (Arméns Flotta) 1700-1800 talet. Då sparar vi både pengar och kan dra ner på personal och material.
Var kommer denna Karin ifrån, hur i hela friden fick hon anställning i Marinen. Blev hon "kvoterad" in i jobbet. Vad har hon för meriter, jag vet inte. Någon som vet?

magnus johansson sa...
27 februari 2013 kl. 11:01  

Tycker att Socialdemokraterna och speciellt Peter Hultqvist S försvarsutskottets ordförande är mycket övertygande/trovärdig och reellt villig att förändra och förstärka försvaret av Sverige.

Hade vi behållt värnplikten vilket S faktiskt ville så hade vi åtminstone haft en uppfylld insatsorganisation idag vilket vi inte har just nu och tror inte heller att vi lyckas heller fylla.

Dessutom hade vi haft en hel del pengar över i miljardklassen som vi kunde ha överfört till förstärkning av materielanslaget.

Således att vi varit i en bättre situation men helt otillräcklig givetvis fortfarande.

När det gäller SD så tycker jag det är seriösa i försvarsfrågan och lägger konkreta förslag till förstärkningar både organisatoriskt och finansiellt.

Unknown sa...
28 februari 2013 kl. 12:50  

Sverige och försvaret

Det svenska försvaret
Vårt militära försvar ska bygga på allmän värnplikt, ha en folklig förankring och utifrån det säkerhetspolitiska läget kunna försvara landet.

Hotet mot Sverige
Hotet mot Sverige är inte i första hand militärt även om sådana hot kan förekomma. Det är växande klyftor inom och mellan länder och följderna av klimatförändringar, t.ex. flyktingströmmar, som hotar vår säkerhet. Därför kan vi inte möta hotet med bara militär upprustning. Vi måste satsa mer på bistånd, klimatåtgärder och krisberedskap.

Sverige och Nato
Värna om den militära alliansfriheten eftersom den möjliggör en självständig utrikespolitik. Ett medlemskap i NATO innebär förpliktelser som inte fungerar för ett alliansfritt land.

Om allmän värnplikt
Återinför allmän värnplikt för både kvinnor och män. Obligatorisk mönstring för alla oavsett kön, etnicitet eller ev. funktionshinder.

Kostnad för det militära försvaret
Spara på de delar som det går att spara på utan att försvarsförmågan blir sämre. Det är det säkerhetspolitiska läget som avgör hur mycket det går att spara. Avstå dyra projekt som inte är övertygande nödvändiga för försvarsförmågan. När försvarets struktur ändras måste också nya beräkningar göras innan besparingar görs.

Militärens rätt att använda våld i Sverige idag
Riv upp beslutet om att militären ska få använda våld mot civila som stöd till polisens terroristbekämpning. Terroristbekämpning är enbart en polisiär sak. Militärt våld ska aldrig få användas mot den egna befolkningen.

Civilisten

Calleville sa...
28 februari 2013 kl. 19:08  

En lekmans tankar för dagen.
Var det någon som var förvånad att Ryssland gick in i Georgien, förutom riksdagsmännen och MUST?
Idén att slå ihop kustbevakning och marinen kanske inte är så dum. För hur funkar det med statsanställda i Sverige? Flottan är bara ute några vardagar på sommaren. Övrig tid är hela flottan förtöjd med trippla förändor i Karlskrona.
Kustbevakningen är bara ute på helgerna (helgersättningen). På åttiotalet jagade de tillsammans fulla ubåtskaptener med varierande resultat. Idag jagar de fulla civilister. En miljard kostar kbv per år. Det blir många sjömålsrobotar och finfina radars

Visheten sa...
1 mars 2013 kl. 16:22  

Låt oss verkligen att försvarsmakten får de pengar de begär, om inte så kommer 9000 försvarsanställda att behöva söka nytt jobb. Vidare kommer med säkerhet förband att läggas ner. Men är försvaret ett särintresse så kommer det att bli så.
Flygflotiljerna i Ronneby eller Luleå ligger mycket illa till. Marinen kommer att avvecklas och Armén kommer att endast att finnas kvar i en liten form.
Sedan kan vi alla sjunga "I natt jag drömde" och hoppas att det här är just en dröm

Rikard Hagman sa...
2 mars 2013 kl. 17:22  

Bra att du lyfter fram Socialdemokraternas medskyldighet, det är lätt att stå utanför och kasta sten i glashus. O andra sidan är det bra att något annat parti utanför Regeringen lyfter försvarets brist på resurser, först då kan vi sikta en förbättring vid horisonten.

Med vänlig hälsning/
Rikard Hagman
hagmans.bloggsida.se

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade