Replik till ett försvarstal i fem akter (uppdaterat 8/2 07.00)

På sin blogg publicerade igår kväll den moderate riksdagsledamoten Fredrik Schulte inte mindre än fem inlägg till förklaring och försvar för dennes tidigare blogginlägg om den svenska försvarsdebatten. Ett blogginlägg som gavs ett starkt rött ljus här på WW vid granskningen av den aktuella moderata försvarsretoriken.

Det är högst olyckligt att Schulte fått en rad hårda och osakliga kommentarer, men det gör det ändå inte lättare att förstå varför Schulte kategoriserar kritiken som ”arga vita män”.

Då Schulte presenterar fyra blogginlägg till sitt försvar så är det förmodligen enklast att avhandla dem ett i taget.


1. Referens till gammal statistik, vilket inte förändrar något i sak

Schulte har svår att förstå upprördheten över att hans referens till en site som har helt felaktiga siffror för det svenska försvaret och ursäktar sig med att försvarspolitik inte är hans område. På Twitter kom Schulte för några dagar sedan med en ursäkt för referensen till ”Global Firepower”:

Medger att tankesmedjan jag refererade till inte hade uppdaterade siffror. Det ligger ändå inte ångt från verkligheten.

Schulte väljer nu i dagens blogginlägg som referens för sitt resonemang att Sverige ligger på plats 31 enligt Wikipedia avseende försvarsutgifter och plats 18 ”per capita”. Vad Schulte underlåter att nämna är att denna Wikipedia-artikel endast listar 44 länder i världen vad gäller försvarsutgifter per capita.

Att ta upp försvarsutgifter i förhållande till BNP var tydligen inte lika intressant eftersom Sverige då placerar i den understa tredjedelen i världen. Likaså bör man även väga in vilken köpkraft respektive försvarsbudget för med sig. Hur ligger lönerna i respektive land? Vad kostar krigsmaterielen? En enkel jämförelse för det civila samhället är t ex Big Mac-indexet där 50 $ i januari 2012 gav 8 hamburgare i Sverige, 11 i USA, 19 i Ryssland och 30 i Indien. Tyvärr fungerar inte heller detta index fullt ut när det gäller att ta hänsyn till den lokala köpkraften.

”Därmed bör Sveriges försvar vara rimligt stort i förhållande till att vi är ett litet land uppe i den norra utkanten av världen som inte haft krig på 200 år.”

Här borde Schulte ha nöjt sig med att konstatera att han inte är insatt i försvarspolitiken och därefter satt punkt. Som riksdagsman som med mycket hög svansföring ger sig in i ett politikområde måste han komma med väl underbyggda åsikter om han ska kunna tas på allvar. Det ovan listade citatet visar tyvärr på en svag förståelse för säkerhetspolitik, som inte heller förstärks av referensen till Wikis ekonomiska jämförelse (ursprungligen hämtad från SIPRI).

Inlägget avslutas med ett försvar för Schultes refererande till NATO:s PARP-rapport på Facebook:

”Jaha? Huvudfrågan här är huruvida inriktningsbesluten och den övergripande finansieringen av Sveriges försvar är adekvat eller inte och det anser NATO att den är. Sedan återstår implementering av den nya försvarorganisationen som givetvis tar tid.”

Jaha? Inte ett ord om att den organisation, eller snarare målbild, som NATO-utvärderingen avhandlar saknar nästan 40 mdr kr i finansiering?

Schulte sammanfattar:

”Sammantaget är försvaret inte i så dåligt skick som debatten förespeglar.”

Här blir man återigen något förvånad. Schulte verkar vara tillbaka i presens från att nyss ha befunnit sig vid år 2019. Var återfinns referensen till detta påstående om det är presens som gäller? Går Schulte återigen på mycket översiktliga siffror denna gång från Wikipedia? Om det återstår att finansiera nästan 40 mdr kr till den målbild NATO sett som rimlig, i vilket skick är då Försvarsmakten idag? Vad skulle försvaret vara i dåligt/bra skick gentemot för uppgift? Högst oklart. Det kanske visar sig i ett senare blogginlägg?


2. Försvaret, DN och särintressen

Inlägget är till stor del en dispyt mellan Schulte och DN som den förstnämnde anser har lagt orden i munnen på Fredrik Reinfeldt, i det här fallet orden om särintresse. Det här reder förmodligen Schulte och DN ut bäst själva. Redan att DN-journalisten bemödade sig att ge en kommentar på det förra inlägget tyder på att situationen är något utöver det vanliga.

Avseende särintressen verkar Schulte driva tesen att det är ”arga vita män” som särintresse som ”lobbar för mer resurser till försvaret som inte är motiverade ur ett allmänintresse”. Det är en form av kritik som blir svår att bemöta eftersom den dels är svepande och dels för att personer i befolkningen som har god erfarenhet av försvaret och försvarsfrågor till långt över 90 % är män, till följd av värnpliktssystemet och att försvaret först i början av 80-talet öppnades för kvinnor.

Vad som är allmänintresset enligt Schulte framgår inte i detta inlägg. Förmodligen är det samma som Schultes åsikt redovisat i det inledande inlägget i serien, nämligen att ”försvaret är rimligt dimensionerat i förhållande till vår nuvarande säkerhetspolitiska situation och framtida hotbildsscenarion” samt att ”vi samtidigt bör satsa mer på våra utlandstjänstgörande trupper”.

Det blir skäl att återkomma till detta.


3. Tycker Fredrik Schulte detta av taktiska skäl?

Det är en fråga som Fredrik Schulte endast själv kan svara på och därför ointressant. Intressantare är de åsikter som Schulte uttryckt och de argument han framför.


4. Kommer ryssen?

Nej, svarar Schulte tvärsäkert och det är inte utan att man håller med. Problemet med den retorik Schulte anför och som även förts fram av statsministern, finansministern och många andra är att man tenderar att dela in konfliktskalan binärt. Antingen råder djupaste fred eller också är det en fullskalig invasion på gång.

Något invasionshot mot Sverige lär inte ha förekommit sedan andra världskriget. Däremot finns det en omfattande gråskala mellan dessa ytterligheter i användande av militär makt. Ett överanvänt historiskt citat är att krig är en förlängning av politiken med andra medel. Tyvärr gäller det inte bara krig utan även annat applicerande av militär makt. När USA placerar en extra hangarfartygsstridsgrupp i Persiska Viken är det inte primärt för att man avser inleda krigshandlingar. Ej heller så när Ryssland skickar en eskader till östra Medelhavet och farvattnen utanför Syrien eller när man i ett pressmeddelande går ut och berättar att man flugit Östersjön runt med strategiskt bombflyg med skarpa kryssningsrobotar.

När då Schulte klassar en rysk invasion som ett larvigt scenario så blir det just larvigt. Någonstans där hittar man också ett av de fundamentala problemen i den svenska försvars- och säkerhetspolitiska debatten. Vi anser i Sverige att vår militära närvaro i andra delar av världen bygger säkerhet och stabilitet just genom blotta närvaron. En åsikt som även Schulte verkar understödja att döma av hans prolog. Samtidigt är den svenska debatten fullkomligt blind för att samma resonemang lika gärna kan – och bör, appliceras på skeenden i vårt närområde. Internationella relationer är en komplex blandning av diplomatiska, ekonomiska, politiska och militära medel samt information. Det "fair play" som vi är vana vid från nationella relationer, som t ex rättssamhället, inrikespolitik, osv, existerar i mindre grad i de internationella relationerna.


Hur den militära och säkerhetspolitiska utvecklingen ser ut i vårt närområde lär inte Schulte veta eftersom det inte står i Wikipedia och det är tyvärr inte heller information som allmänheten har tillgång till. Är det en konspiration? Nej, det handlar helt enkelt om att i Sverige råder försvarssekretess kring alla underrättelser som inhämtas även om de ”andra sidorna” är väl medvetna om den egna verksamheten och vår inhämtningsverksamhet. Detta försvårar ytterligare den försvars- och säkerhetspolitiska debatten och lämnar öppet för just ”larvet” om invasionshot och gör det i det närmaste omöjligt att sakligt bemöta vissa påståenden.

Tyvärr är nog Schulte-historien ett symptom på även ett tredje problem i debatten och samhället, nämligen den allt sämre folkförankringen för Försvarsmakten. Försvarsmaktens informationsdirektör formulerade som en av ”utmaningarna” i att rekrytera i målgruppen ungdomar 18-25 att denna som helhet har mycket liten eller obefintlig kunskap om det som man inom Försvarsmakten tycker är självklara saker om Försvarsmaktens verksamhet, samt att den kunskap denna grupp uppfattar sig ha är baserad på amerikanska krigsfilmer. Tyvärr gäller detta nog även riksdagsledamöter som gått i det närmaste direkt från gymnasiet till politiken.


Sammanfattningsvis: Schultes erfarenheter av Försvarsmakten, försvarspolitik och säkerhetspolitik verkar av de sex blogginläggen, Twitter och Facebook, bygga på a) Sajten Global Firepower b) Vad riksdagskollegor tycker och c) Wikipedia.
Schulte anser att försvaret inte är i så dåligt skick som debatten förespeglar, att det inte finns någon hotbild mot Sverige, men samtidigt att ”våra utlandstjänstgörande trupper … bör ha utrustning i världsklass”. Tre åsikter som är något svåra att få ihop.


Schulte var en av de riksdagsledamöter i Alliansen som i den stora debatten om FRA-lagen var emot denna, men som i slutändan ändå röstade för eftersom han ansåg att det gynnade partiet. Frågan är hur det ligger till i denna fråga där han verkar betydligt mindre påläst än när det gällde FRA.


Bloggar: Skipper, Magnus Redin

Uppdatering 8/2 07.00: Fredrik Schulte gjorde under gårdagen en pudel i de ovan nämnda frågorna. Att erkänna att man har haft fel är en stor handling.

26 kommentarer:

Sumatra sa...
6 februari 2013 23:05  

Mycket skrik för lite ull.

Fredrik Schulte är för mig en av miljoner svenskar som inte heller har någon pejling. Skillnaden är att de andra begriper att hålla tyst i sådant, där de inget förstånd besitter.

Vett behöver,
den som vida färdas;
lätt är hemma vadhelst.
Mång ögonkast får,
den som intet förstår
och sitter med kloka tillsammans

Ovis man
tror sig allt veta.
när i vrå i skygd han vistas;
men slätt han vet,
vad han svara skall,
när män hans förmåga fresta.

Ovis man,
som bland andra kommer,
gör bäst i att tyst förbliva;
ingen vet,
att han intet kan,
om ej för ymnigt han ordar.
Ingen känner
den, som ingenting vet,
om icke för ymnigt han ordar.

Hávamál

Anonym sa...
6 februari 2013 23:17  

Tack Wiseman för denna replik.
Jag blir så trött att en sådan, ursäkta uttrycket "pajas" som Fredrik överhuvudtaget får sitta i riksdagen, man tror inte det är sant när man läser hans skrifter.
Jag blir lika sorgsen när vi har Cecilia Widegren och Hans Wallmark i försvarsberedningen dessa två med Johan Forsell som sitter med dem i Försvarsutskottet fortsätter envetet med den stora lögnen (behöver inte förklara vad som menas). Det känns helt enkelt meningslöst att de är folkets företräadare, är detta Sverige?? Och att tro att de kommer att arbeta objektivt och för ett verkligt försvar av Sverige, när de bara agerar som lydiga hundar åt partiledningen, med en helt annan agenda...

Man kan tycka vad man vill om sossarna, men de har visat en hel del sunt förnuft på sista tiden, och har inte försökt förklara bort något för dem inte helt bekväma fakta från Wisemans Prologer (alla bör bläddra bakåt occh läsa dem som inte gjort det). Nu hoppas jag att sossarna kan stå upp för vad de nu har sagt med Peter Hultqvist i spetsen, jag tycker det vore rimligt att Stefan Löfven klev fram och gav oss något konkret hur man ser på försvaret, vill ha bevis att partiledaren står bakom Hultqvist.
Jag är oerhört nyfiken på vad MP numera har för ståndpunkt när allt har kommit fram i ljuset hur verkligheten ter sig med försvaret och den där veckans försvar på en plats i Sverige och 30,5 miljarder i materalbrist, är dessa fakta något de tycker är ok? Eller står de fast vid sina ståndpunkter om försvaret de hade innan allt detta kom fram, kan någon ge ett svar? Denna fråga är mycket intressant ur valsynpunkt 2014!Tycker för övrigt deras tystnad är oroande.

Arrandir sa...
7 februari 2013 06:45  

Unge Schulte ligger säkert bra till för att bli försvarsminister om det blir en moderatledd regering efter nästa val.

Johan J sa...
7 februari 2013 08:25  

Dina två sista stycken är en alldeles lagom sågning av honom.
Hehe.

Anonym sa...
7 februari 2013 08:31  

@Lansen

Jag kan stilla din nyfikenhet. MP har ingenting att säga då MP är ett i grunden pacifistiskt parti. Så här står det på MPs hemsida:

"Vi tror på och står bakom FN:s målsättning om allmän och total militär avrustning... Sverige bör upphöra med export av vapen, nedrusta och ersätta värnplikten med en frivillig värntjänst. Den svenska säkerhetspolitiken ska i stället bygga på alliansfrihet och arbete för internationella överenskommelser i frågor som rör nedrustning, ickevåldsfördrag och demilitariserade zoner. Vi vill på sikt ställa om försvaret från ett militärt försvar till ett ickevåldsförsvar, som både kan göra insatser mot ickemilitära hot, hantera konflikter och föra ickevåldskamp vid ett eventuellt angrepp."

Att MP på något vis skulle bidra till att lösa den knipa Sveriges försvar befinner sig i måste ses som optimistiskt. De har ingenting att säga om det som händer idag eftersom en stor del av deras mest drivna medlemmar inte anser att försvaret, försvarsindustri eller soldater bör existera. Om deras ledande företrädare kommer driva den här åsikten speciellt hårt är en annan sak... Klyftan mellan "gräsrötter" och språkrör i sakfrågor har ju tenderat att vara ganska markant i det partiet.

Vänsterpartiet är helt annorlunda, de har ingen pacifism i sin historia, älskar försvarsindustrin och värnplikt och verkar nu ligga närmare Socialdemokraterna i sin försvarspolitik.

Gronvita sa...
7 februari 2013 11:26  

Den som vill förstå Fredrik Schultes bakgrund bör titta på var han började sin politiska karriär. Som kommunalpolitiker i hemkommunen Täby. De spåren förskräcker också.

Din avklädning, Wiseman, är naturligtvis grandios men lär, med erfarenheterna från Täby, betyda lika mycket som vattnet på gåsen. Herr Schultes primära intresse är inget annat än en politisk karriär. (Det var även därför han ändrade sig om FRA).

Beklagligt att din så berömvärt sakliga och seriösa blogg ska behöva lägga krut på sådant nonsens. Vårt behov av militärt- och civilt försvar är för viktigt för att behöva debatteras på ren pajasnivå.

MartinW sa...
7 februari 2013 11:53  

Om det nu inte vore så svårt att undvika då det är pajasnivån som ytterst står för dimensioneringen?

Unknown sa...
7 februari 2013 13:55  

Schulte kvartspudlar: http://fredrikschulte.blogspot.se/2013/02/jag-ar-inte-samre-att-jag-kan-erkanna.html?m=1

Anonym sa...
7 februari 2013 14:00  

@Upandaway1

Hej på dig!
Ja som du säger kan man vara lite väl optimistisk, som du säger har MP en "målsättning", men om de vill på något sätt komma i regeringsställning och samarbeta med andra partier som de nu gjort ett några år (samarbetat alltså) har de väl lugnat sig med att ha just detta som en målsättning i nutid, rätta mig gärna om jag har fel. Min fråga är att bryr dom sig om överhuvudtaget om Moderaterna totala förnekande om det läge försvaret befinner i sig i nu som är betydligt värre än vad det skall vara 2019? Har de några som åsikter om läget och hur Moderaterna ställer sig emot övrigas ståndpunkter vi fått höra på sensate tiden(Widman som exempel)?
Jag kanske är naiv, men vill de ta sig upp regeringsställning tror jag inte MP eller något parti längre kan ta sig förbi fösvarsfrågan obemärkt, varför mitt intresse? Jo, ett parti med c:a 8-9% är viktigt i valtider, vilken sida väljer MPe? De ligger ju inom vissa områden nära försvarfientliga Moderaterna och om så vore att Mp och M börjar göra upp har vi ingen förbättring i sikte. Skall de samarbeta med sossarna är det kanske ett annat läge? Många läser Wisemans blogg: Någon ifrån MP i riksdagen kan klargöra hur de ser på läger? Peter Hultqvist vad säger sossarna nu? det är så tyst.

Duke sa...
7 februari 2013 14:27  

Schulte, och ganska många andra för den delen när det gäller Sveriges försvar, felar inte för att de är dumma. De lider av den nu mycket vetenskapligt belagda Dunning Kruger-effekten.

http://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect

PangPangSWE sa...
7 februari 2013 14:28  

@Upandaway:
Den dagen då (V) tar röster från (M) i försvarsfrågan trodde jag var omöjlig, men det ser fasen så ut.

Hade jag varit Reinfeldt hade jag haft magknip vid blotta tanken.

Å andra sidan så tror jag Reinfeldt sedan ett tag planerar ett annat liv efter valet.

GMY

Gustav Lundström sa...
7 februari 2013 15:44  

Jag har all förståelse för den besvikelse trogna moderata väljare kan känna inför den försvarspolitik regeringen nu för. Moderaterna har ju varit det försvarsvänliga partiet i svensk politik sedan allmän rösträtt infördes.

Förvisso har nu Socialdemokraterna har rollen som oppositionsparti och därmed förväntas ifrågasätta vad regeringen gör. Likväl tror jag inte att det gamla statsbärande Partiet (minns ni den tiden?) om det åter skulle få makten skulle börja bedriva konstruktiv försvarspolitik år 2014. Sannolikt kommer det åter att handla om att slå vakt om svenska industrijobb, se på verksamhetsställena ur ett arbetsmarknads- snarare än ett verksamhetsperspektiv etc.

Glömska av det slaget tål att jämföras med den som rådde under 20-talet.

Anonym sa...
7 februari 2013 21:15  

@Lansen

Visst är det så att MP kan tvingas kompromissa, men pacifismen inom MP är ingen liten fråga, den definierar i mycket hela det partiet (tillsammans med saker som motstånd mot kärnkraft).

Ska de gå med på högre utgifter behöver de en MYCKET bra anledning till det, i form av något i utbyte. Läs formuleringen i texten från deras partiprogram: "...att föra en ickevåldskamp vid ett eventuellt angrepp." Med en sådan världsbild finns inga legitima skäl till ett försvar någonstans någonsin.

@PangPangSWE

Ja, tillsammans med SD är V de som är starkast för värnplikt. Sedan är de ganska ambivalenta kring större försvarsutgifter... Tror inte egentligen de är så mycket bättre än Moderaterna, men att jämförelsen ens kan göras är förstås spektakulärt i sig!

@Gustav Lundström

Den moderata traditionen mellan 1920-2000 är väl, på gott och ont, i stort sett död? Det partiet existerar inte längre. Vad Moderaterna är idag, eller ens imorgon (efter herrarna R och B) är en öppen fråga.

Vad gäller Sossarna: Någonting kommer de nog göra vid ett regeringskifte. Vad exakt det är, det vete tusan... Ska bli intressant att se vad försvarsberedningen kommer fram till. Att de skulle kunna komma överens om något måste väl ses som mycket osannolikt.

Jakob Wedman sa...
7 februari 2013 22:13  

Under den senaste tiden har jag känt att det är lätt att diskutera försvarspolitik som miljöpartist. Inte för att partiets försvarspolitik varit särskilt bra, utan för att moderaternas har varit så mycket sämre. Vår partistyrelse har nyss tagit fram den tredje versionen av ett nytt partiprogram och tyvärr så är det inget att vara stolt över:
"Ingen nation kan hota sig till säkerhet eller kriga sig till fred. Sverige ska ta initiativ till internationell nedrustning och bör gå före och nedrusta sin militär utifrån aktuella och politiskt förankrade hotbildsbedömningar."

"Vi ska också själva ha en beredskap på hemmaplan för att kunna möta de olika slags hot som säkerhetspolitiken identifierar. Vår militära beredskap ska syfta till att kunna genomföra internationella insatser och att bibehålla kunskap om nya hot i framtiden skulle riktas mot Sverige. Deltagande i det militära försvarets verksamheter ska bygga på frivillighet."
Förslag till nytt partiprogram

Det hade varit mer konsekvent att argumentera för en avveckling av det militära försvaret men partistyrelsen är fortfarande fast för demonstratorförsvarets välsignelser. Jag har själv deltagit i den öppna processen med att ta fram ett nytt partiprogram och framfört mina argument mot detta så när jag läser förslaget är jag mycket besviken.

Den civila beredskapen, som jag själv också anser är viktigare än den militära, finns dock med:
"Vi förlitar oss i hög grad på en storskalig och högteknologisk infrastruktur som är sårbar för oförutsedda störningar. Därför förordar vi att fler alternativa och lokala lösningar skapas som komplement för ett mer robust samhälle. System, som med fördel kan bygga på enkel teknik. Sverige som land och även lokalsamhällena måste bli mer självförsörjande och mindre sårbara."

Anonym sa...
7 februari 2013 22:40  

Jag tror så här, oavsett vad vi tycker om Moderaterna försvarspolitik och allt som kommit fram, kommer ingenting avgörande hända förrän vi medborgare, skattebetalare och sist men inte minst väljarna ställer krav på politikerna att svara om de accepterar att landet INTE kan försvaras idag och ytterst begränsat 2019, det måste vara en högst relevant och viktig fråga när det är statens uppgift att skydda landet och dess befolkning: alltså en av statens grundläggande och viktigaste uppgifter.
Tycker de att det är acceptabelt att vi inte har en enda artilleripjäs färdigställd, när är Archer färdigleverat och driftsatt?( Finns det någon armé i västvärlden förutom Sverige som” lyckats” med detta?).

Tycker de att det är acceptabelt att de fåtal stridfartyg vi har, INTE har luftvärnsrobot, våra fartyg skall kunna medverka på internationella uppdrag, fienden kan faktiskt få visuell kontakt (Visbykorvetterna är ju som sagt stealth) och anfalla fartygen med robot och/eller kanon vilket leder till stort antal döda och skadade svenskar som inte kan försvara sig på avstånd längre än fartygets kanon når (kan någon förklara vilket avstånd?)och räcker det med det lilla antal vi har för att ha ett nationellt försvar?

Tycker politikerna att det är acceptabelt att vi inte har eller kan ens garantera 2019 att de styrkor vi ens har full bemanning?

Tycker politikerna att det är acceptabelt att vårt flygvapen inte kan garanteras vara i luften och möta intrång 24/7 (så har jag uppfattat läget) samt att vi inte har tillräckligt med beväpning till vårt stridsflyg?

Tycker politikerna att det är acceptabelt att vi inte har mer luftvärn r än för att försvara två platser (rätta mig om jag har fel) mot luftanfall av flygplan, kryssningmissiler UAV etc.
Dvs, att flera försvarsanläggningar är oskyddade inkl Gripenplanens flygfält.

Tycker politikerna att det är acceptabelt att försvaret är underfinansierat med 30,5 miljarder?

Detta är endast ett fåtal frågor som inte ens egentligen försvarsberedning behöver inväntas svara på, detta är nuläget, och är det vad medborgarna i ett land ska förväntas sig av sitt lands politiker?
Jag tror vi kan twittra, blogga och kommentera hur vi tycker försvaret borde skötas och vilken materiell, vapen och stridkrafter vi borde ha samt att bli glada över att äntligen är detta stora nyheter i de stora tidningarna och deras ledarsidor. Men kräver vi inte svar och reaktioner från samtliga politiska partier kan sådana som Cecilia Widegren ,Hans Wallmark och Johan Forsell fortsätta pladdra på tills media riktar strålkastarna åt något annat håll och övriga partier sluppit bekänna färg på allvar. Och det blir ett j-vligt jobbigt val 2014.

Men en sak har vi fått tydligt och klart fått svar på: och det är vilket parti som vägrar tala sanning och motarbetar den....

Anonym sa...
8 februari 2013 00:59  

@Miljöpartist i grönt

Tack för klargörandet. Det är en sak vad som står i partiprogrammen, en annan vad som faktiskt diskuteras inom partiet. T.ex. Sossarna är väl fortfarande republikaner, men det har väl inte hänt så mycket på den fronten de senaste 60 åren.

Vilken av MP eller M har den bästa eller sämsta försvarspolitiken låter jag vara osagt!

I vilket fall som helst tyder formuleringar som "Ingen nation kan hota sig till säkerhet eller kriga sig till fred." på en, för mig, revolutionerande läsning av historia...

Men samtidigt verkar det faktiskt finnas en öppning för försvaret, om än indirekt:

"...nedrusta sin militär utifrån aktuella och politiskt förankrade hotbildsbedömningar." Alltså inte den ovillkorliga och omedelbara nedrustning som framhålls i partiprogrammet, eller ens i den föregående meningen. Kanske finns det ändå rum för kompromisser.

Ska bli intressant att se vart MP hamnar i försvarsberedningens slutsatser, om de ansluter sig till M och V som är det mest troliga. Vem är det som företräder dem där, och vilken falang tillhör denne inom partiet? Det du lade upp är ju ett klassiskt försök till att kombinera det oförenliga.

@Lansen

Ja, de tycker allt det du skriver är acceptabelt. Inte bra, men långt mycket bättre än att de skulle behöva ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Kom ihåg, försvaret är bara en myndighet som alla andra, och har därför ingen rätt att begära att uppgift och pengar hänger ihop...

En extremt cynisk taktik, det att sätta politiskt bekväma mål som inte går att uppnå med de medel som är givna. Försvaret är inte precis det enda stället det försiggår. Sedan skyller man på myndighet eller individ när det inte går ihop. De "Svarta Hålen" kom ju därifrån, så det var inte direkt M som startade.

Det som fått denna taktik att falla ihop när det gäller försvaret är att ledningen måste kunna styras eller på annat sätt förmås att hålla käften. Ska bli intressant vad de gör med ÖB nu när han gjort sig obekväm, de kan ju inte precis sätta dit en någon civil lojalist som Tolgfors, ÖB måste ju vara general (antar jag?!).

Vad säger det om Moderaternas Sverige? Eller om Sverige i stort, att vi inte bryr oss, och att det utfärdas tomma solidaritetsförklaringar i vårt namn?

Att vi förbannar USAs krigsapparat men är väldigt bekväma med att låta deras kärnvapen och monstruösa utgifter (4,5% av BNP!)* försvara oss och våra grannar? (Hur skulle världen se ut om de lade lika mycket som vi gör?) Att vi klänger vid neutraliteten fast alla runt om kring oss, och vi med, vet att vi är med i praktiken redan är med i NATO?

Är det inte dax att sluta ljuga någon gång?

Det är upp till bevis för de partier som för närvarande antyder (mer än så är det inte) att de vill något annat.

*http://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_94220.htm

Jakob Wedman sa...
8 februari 2013 08:50  

@upandaway1

Jo, visst är det skillnad på partiprogram och konkret politik men de här formuleringarna tyder på att partiledningen tyvärr idag tycker att det räcker med ett försvar som kan delta i internationella insatser och som i övrigt har demonstratorförmåga. Man verkar även tro att detta ger förmåga att möta nya militära hot i framtiden.

Något som definitivt skiljer miljöpartister från nya moderater är att väldigt många av mina partikamrater oroar sig för en mer osäker framtid präglad av klimatförändringar, miljöförstöring och resursbrist medan moderaterna i grunden inte verkar oroa sig alls.

PangPangSWE sa...
8 februari 2013 13:43  

Visst oroar sig moderaterna.
För sina karriärer.

J.K Nilsson sa...
8 februari 2013 15:06  

Miljöpartist i Grönt, för en utomstående verkar inte miljöpartiets inställning så där värst försvarsfientlig eller pacifistisk. Snarare skriver man ju att man ska ha ett försvar som är rätt dimensionerat utifrån hotbilden och möjligheten till återtagande av försvarsförmåga.

Förhoppningsvis kommer lärdomarna det senaste decenniet att göra att man inte kommer att lita nyttan av ett demonstratorförsvar. Att ens öka förmågan mer än marginellt tar mer än tio år och då ska vi dessutom utveckla ny materiel som förmodligen kräver ny taktik samtidigt som vi ska föröka oss på ett kvalitetsmässigt bra sätt.

Det finns vad jag i så fall upplever som få ideologiska låsningar att ha en Försvarsmakt, snarare ligger problemet i hur man implementerar den önskade Säkerhetspolitiken till Försvarspolitik och sedan till Försvarsmakten. Men det är ju något som ni delar med i stort sett alla andra riksdagspartier vilket gör att det inte är en så stor tröskel specifikt för miljöpartiet.

J.K Nilsson

Magnus Redin sa...
8 februari 2013 15:14  

Jag är en orolig moderat, dock har jag aldrig brytt mig om politisk karriär utan bara om jag kan bidra till politikens innehåll.

Nu bryr jag mig dock om den civila karriären, om någon vill köpa mina tjänster är det bara att höra av sig, jag är bra på mycket förutom att sälja mig själv...

F.ö. vore det intressant att byta till ett parti som bryr sig ordentligt om framtidsinvesteringar, frihetsfrågor, skapande av sociala nätverk utanför statens funktioner och statens unika funktioner med våldsmonopol och skapande av lagsystem gemensamma för väldigt olika människor och intressen. Än så länge hoppas jag på att M utvecklas men jag vill gärna ha mer än hopp.

PangPangSWE sa...
8 februari 2013 19:04  

@Magnus:
Det finns bara ett sådant parti: Piratpartiet.

De får min röst. Igen.

GMY

Anonym sa...
8 februari 2013 20:48  

Kära vänner, det känns som så i alla fall… och kanske är det som är det mest oroande tyvärr.
Vi möter inget motstånd just nu, samtliga politiker duckar nu och de som hittills vågat sticka ut huvudet har fått order att ligga lågt, sorry Allan Widman din chef har inte sagt ett enda ord i denna debatt.. feg som han är, han måste hålla Reinfeldt och Borg nöjda, sitter illa till på sin position just, funkar dåligt med skolfrågan, med det menar jag inte att sparka på dig, men fundera på vilket eftermäle du vill lämna…

MP sitter och funderar vilken position de skall ta, makten lockar… vilka kompromisser måste man göra för att nå dit, tycker vi fått en försmak redan på denna blogg, det är inte lätt.

Centern och stackars Danielsson, ja…herre jisses, de för en kamp på ett annat plan just nu snart kommer de att sitta och röka på i nästa partistämma, synd på en så bra karl som Danielsson,
Och Sossarna fokuserar på att vi ska få in barnen på dagis redan vid två års ålder, säkert bra för en del och ger kanske betydligt fler röster än försvarsfrågan, för inget land kommer att ställa hårda villkor och bruka våld mot Sverige innan valet. Låt Visbykorvetterna riska lite på nästa skarpa uppdrag, hoppas inte något flyg får syn på fartyget och skickar på en robot…
Eller att Putin vars politiska parti som låter kritiska journalister försvinna (mördas) och rustar upp världens näst starkaste kärnvapennation, som dessutom har hangarfartyg och super moderna Su-27 stridsflyg, (alltså det planet som funnits sen tidigt 90 tal sopar banan med Amerikanska F15-16) Förutom en ansenlig mängd Mig 29 och 31 rustar de upp sin krigsmakt bortsett det de redan gjort sedan 2008 med 1000 miljarder svenska kronor från 2012 till 2020, enligt vår mycket kompetente försvarsminister Enström från en ”låg nivå” ….alltså pinsamt,, för att inte tala om alla markstyrkor som inte ”rostat” bort.

Vänner:det räcker inte med att blogga om vi ska få en förändring……

Bygdemajoren sa...
8 februari 2013 22:26  

"Att erkänna att man har haft fel är en stor handling"

Ja, tänk om Moore/Föhlstad kunde visa prov på samma storhet.

Jakob Wedman sa...
8 februari 2013 22:35  

@ J.K
Nej, varken miljöpartiet eller majoriteten av miljöpartisterna är radikalt pacifistiska. Vi ser tydligt nyttan av att delta i internationella militära insatser men däremot verkar partistyrelsen inte se att det finns någon risk för att vi ska behöva göra några militära insatser i vårt närområde de närmsta tjugo åren (eller vad en återtagning kan beräknas ta). Jag trodde dock att den senaste tidens debatt om vårt försvar skulle ha varit tillräckligt för att ge insikten om att det inte ger så mycket effekt av att ha ett försvar som bara ska behålla kompetens. När jag dessutom skrivit, i mina ögon, bra argument i frågan och föreslagit ändrade formuleringar blir jag rejält besviken. Vår ledamot i försvarsutskottet har nog hyfsad koll men för de flesta finns det tydligen behov av ytterligare nedrustning.

@ Magnus Redin
Ja, jag känner inte till något sådant parti. Kan det ha varit 2008, eller 2009, som jag föreslog dig att det borde startas ett nytt parti? Jag medger att det skulle vara ett stort projekt så jag förstår att du tyckte att det var bättre att påverka inom våra respektive partier. Samtidigt måste det finnas en gräns när man känner att partiet rör sig åt fel håll. För min del har jag svårt med att kombinera en realistisk politik inför en osäker framtid med miljöpartiets betoning av rättigheter i förhållande till samhället. Centerpartiet skulle ha kunnat utvecklas i en intressant riktning men jag ser inget sådant idag.

J.K Nilsson sa...
10 februari 2013 15:07  

Miljöpartist i Grönt, är det okunskap eller en fråga om oförmåga att ta till sig kunskap? Vi är ju redan nere i singulärkompetenser varvid ytterligare reduceringar innebär att hela förmågor i praktiken upphör att existera.

Var är de reella bedömningarna? Det känns fortfarande som den då nytillträdde Försvarsministern Tolgfors uttalande om att vi hade vägbaser klara att ta emot flygplan med kort varsel. Det verkar finnas en kompakt oförståelse att det inte finns någon materiel kvar i mobförråd. Den materiel som fortfarande finns kvar centralförvarad är samlad för avveckling genom destruktion eller försäljning så den är inte underhållen varvid den i praktik är obrukbar om vi inte lägger pengar på att renovera till brukbarhet men ej uthållighet.

Det är i praktiken tomt på breddmateriel, det saknas helt materiel för vissa förmågor. Kontinuerligt tjänstgörande personal saknas i bakre stöd, allt för insatsförbanden men de kan svårligen regenerera sig. I insatsförbanden saknar vi övade soldater då vi inte längre kan kalla in värnpliktiga soldater till repövningar. När vi väl har väl övade GSS, SO och OF har fortfarande singulärkompetenser ute på våra bataljoner som är viktiga för att funktionern överhuvudtaget ska finnas om vi ska ha en fungerade bataljon.

Skulle vi få en reduktion vid FB14/15 så är det i praktiken det här vi kommer att få se.

J.K Nilsson

Jakob Wedman sa...
10 februari 2013 17:10  

@ J.K
Jag tror att det är en fråga om okunskap kombinerad med misstro mot militären. Försvaret har en historia av att inte alltid ge rättvisande information och att inte alltid genomföra politiska beslut (exempelvis behålla svartförband). Om jag får spekulera så tror jag att väldigt många, inte alls bara inom mitt parti, inte tror på det officiella budskapet från Försvarsmakten utan i stället tror att det bara är ett sätt att försöka få mer pengar.

För Miljöpartiets medlemmar gissar jag att de allra flesta är helt ointresserade av militära detaljer men ändå tror att vi har en stor del av invasionsförsvaret kvar.

Så länge Försvarsmakten/regeringen anser att försvarssekretessen väger tyngre än att allmänheten/politiker får en korrekt bild av vår nuvarande/planerade förmåga så tror jag tyvärr att vi kommer att se ytterligare försämrad förmåga.

RäknareCreeper
Vilka myndigheter besöker Wiseman's Wisdoms?


MediaCreeper
Vilka media besöker Wiseman's Wisdoms?

Top Politik bloggar Politik Blogglista.se Politik Twingly BlogRank BloggRegistret.se

Twitter


Senaste kommentarerna

Bloggar jag följer

Knuff

Politometern

Bloggintresserade